workflow / little bit ux

of 31 /31
wezeo.com

Upload: mate-klemp

Post on 28-Jul-2015

155 views

Category:

Design


3 download

TRANSCRIPT

wezeo.com

WEZEOČo vlastne robíme?

Analýza Realizácia LaunchŠpecifikáciaprojektu projektu projektu

projektu

WORKFLOW Grafického designéra

Funkčnášpecifikácia

1.

2.

Patterns

3.

JUSTINSIGN_PATTERNSUI.PSD

TAPATY_PATTERNSUI.PSD

1

1

4.

Grid

960px 1140px

ROZLÍŠENIA MIN. A MAX.

iMac2560x1440

DNES UŽ 5K?

Low-end 360x640Samsung / Galaxy

iMac2560x1440

iMac2560x1440

CELOPLOŠNÉ ÚPRAVY - NEPOUŽÍVAŤ

5.

Tools

Prezentácia

UX design je zameraný na užívateľov a ich potreby a ciele, ale samozrejme aj na ich obmedzenia. Zameriava sa ako aj fyzické tak aj na kognitívne (kognitívna veda - veda o myslení) potreby užívateľa.

Grafické riešenie používateľského rozhrania teda UX designu je dôležité pre jednoduché ovládanie a používanie aplikácie alebo webstránky. Pre uživateľa je veľmi dôležité správne rozloženie jednotlivých prvkov tak aby sa mohol jednoducho orientovať a našiel informácie ktoré mu chceme ponúknuť.Jeho pohyb po stránke musí byť intuitívny a pohodlný.

UX designer navrhuje interakciu a snaží sa tak docieliť pozitívny zážitotok uživatela na produkt alebo službu

Kto je to vlastne UX designer?

UX designer sa nezaoberá len samotným produktom, ale zaoberá sa celým ekosystémom. Teda zaoberá sa všetkými elementmi ktoré daný produkt alebo službu vytvárajú. (Reklamný leták, webová stránka, newsletter, call centrum, obal produktu)

UX designér vo svojej profesií využívá poznatky zo všetkých týchto oodborou – psychológie, antropólogie, sociológie, informatika, grafický design, priemyselný design, komunikační design, kognitívna veda atd.

UX designér je zodpovedný za návrh, ktorý bude funkční, použitelný, užitočný, a hlavne bude riešiť problém užívateľa.

Zameranie na uživatela

UX designer UI designer Vývojár aplikácie alebo webu

Výskum Návrh ProstredieHTML/CSS/JS

PozadiePHP/APACH/MySQL

Zameranie na technológie

Kde hľadať UX designera v procese výroby

Ako na uživatela?Využite B=MAT (Fogg behavior model).

Zdroj: BJ Fogg | Behavior model

Ability (shopnosť)

Triggers(spúšťač)

Motivation(motívacia)

Ako na uživatela?Využite B=MAT (Fogg behavior model).

Zdroj: BJ Fogg | Behavior model

Triggers (spúšťač)úspech

Action line

Ability (schopnosť)

Mot

ivat

ion

(Mot

ívac

ia)

Triggers (spúšťač)neúspech

Hard to do

LowMotivation

HightMotivation

Easy to do

Proces...

1. Definujme si čo chcem od uživateľa aby urobil2. Definujte si motívačné prvky (radosť, strach, potešenie, bolesť, uspokojenie, sociálizácia) facebook - motivácia / tagovanie na fotkách Linkedin - motivácia / správa do mailu, že vás niekto kontaktoval 3. Definujte si schopnosť uživateľa reagovať (fyzická námaha, mentálna námaha, čas, peniaze, sociálna deviácia, ukázať a aplikovať rutinu)4. Definujte si spúšťače, ktoré vyvolajú akciu alebo reakciu Zápalná iskra - prečo by mal uživatel reagovať / zapálte mu plamienok pred očami Zariadenie (facilitátor) - úlohou facilitátora je umožniť a ulahčiť komunikáciu uživatela , aby sa moholo sústrediť na vecný problem a nájsť riešenie. (postup, krokovanie, vysvetlivky) Signál - urob to čo od teba chcem (klikni tu na button)

Ak sa uživateľ stráca na webstránke alebo sa bojí klinúť, ďalej. Znamená to že na stránke je veľa informácií alebo nie sú uplne jasne definované signály, ktoré ho dovedú k správnym informáciam.

Ďakujem za pozornosť