welkom - nanda international north american nursing diagnosis association international 13 domeinen

Download WELKOM - NANDA INTERNATIONAL North American Nursing Diagnosis Association International 13 domeinen

Post on 22-Oct-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • COÖRDINATIEPUNT ZORG

  WELKOM

 • PROGRAMMA

   NANDA anamnesekader

   Stappen methodisch werken

   Diagnosticeren volgens NANDA

   Doelen en interventies vaststellen

   Rapporteren

   Afstemmen

 • ZORGLEEFPLAN

  4 DOMEINEN

   Woon/ Leefomgeving

   Sociale redzaamheid

   Mentaal welbevinden en Autonomie

   Lichamelijke gezondheid

 • NANDA INTERNATIONAL

   North American Nursing Diagnosis

  Association International

   13 domeinen

   219 Verpleegkundige diagnosen

  Diagnose = onderbouwde interpretatie

  van beoordelingsgegevens

  Cliënt heeft gelijkwaardige rol in de

  beoordeling van de situatie

 • STAPPEN METHODISCH WERKEN

   Stap 1 : Vertrouwen opbouwen

   Stap 2 : Anamnese

   Stap 3 : Oorzaken en gevolg uitsorteren

   Stap 4 : Mogelijke diagnoses voorleggen aan cliënt

   Stap 5 : Toetsen zelfredzaamheid

   Stap 6 : Diagnose valideren

   Stap 7 : Resultaat bepalen

   Stap 8 : Interventies bepalen

   Stap 9 : Toewijzen en / of verwijzen

   Stap 10: Zorgplan starten (formeel/informeel)

   Stap 11: Monitoren en evalueren

 • RESULTAAT CLIENTINVENTARISATIE

   Per levensdomein:

  Aandachtspunten en mogelijke verpleegkundige diagnosen domein 1:

  Aandachtspunten en mogelijke verpleegkundige diagnosen domein 3:

  Dolen

  Ineffectief gezondheidsonderhoud

 • HYPOTHETISCHE DIAGNOSE

   Gegevens verzameld

   Aandachtspunten, mogelijke diagnosen

   Wat vindt de cliënt/mantelzorg?

 • PES P = probleem

  E = etiologie

  S = symptomen

  NANDA

  P = label

  E = samenhangende factoren

  S = Bepalende kenmerken

 • ACTUELE (FEITELIJKE) DIAGNOSE

   Bepalende kenmerken zijn aanwezig

   Samenhangende factoren/oorzaken zijn

  bekend

  P = Dolen

  E = Cognitiestoornis

  S = Verdwalen

  Zoekend gedrag

 •  Bepalende kenmerken zijn aanwezig

   Samenhangende factoren/oorzaken zijn

  bekend

  P = Ineffectief gezondheidsonderhoud

  E = Cognitieve stoornis

  Gebrek aan inschattingsvermogen

  S = Aangetoond gebrek aan kennis van……

  Onvermogen om verantwoordelijkheid te

  nemen voor….

 • RISICODIAGNOSE

   Risicofactoren aanwezig

   Bepalende kenmerken (nog) niet aanwezig

  P = Risico op overbelasting van de

  mantelzorgverlener

  E = Hoeveelheid zorgverleningstaken

  Mantelzorger heeft conflicterende

  verplichtingen

  Ernst van de ziekte van de zorgontvanger

 • ZELFREDZAAMHEID

 • ECOGRAM

 • AAN HET WERK!

   Maak groepjes.

   Geef elkaar een korte presentatie van je

  cliëntsituatie.

   Kies één situatie uit en bespreek met elkaar

  welke mogelijke diagnosen aan de orde

  kunnen zijn aan de hand van het

  anamnesekader.

   Bevraag elkaar kritisch.

   Check in het boek de diagnose!

 • TERUGKOPPELING

 • PAUZE

 • ZORGDOEL SMART

  NOC = Nursing Outcomes Classification

   Doelen

   Resultaten

 • DOEL

  P = Dolen

  E = Cognitiestoornis

  S = Verdwalen

  Zoekend gedrag

  NOC =Veiligheidsborging; de cliënt loopt niet

  weg en wordt niet vermist

 • DOEL

   P = Risico op overbelasting van de

  mantelzorgverlener

   E = Hoeveelheid zorgverleningstaken

  Mantelzorger heeft conflicterende

  verplichtingen

  Ernst van de ziekte van de zorgontvanger

  NOC =Welbevinden/draagkracht van de

  mantelzorgverlener; Mantelzorgverlener

  stelt vast welke activiteiten voor

  hem/haar belangrijk zijn en voelt zich

  gesteund deze uit te voeren

 • INTERVENTIES

  NIC = Nursing Interventions Classification

   Acceptabel voor cliënt

   Binnen domein Casemanagement

   Gericht op behalen resultaat

   Uitvoerbaar (randvoorwaarden)

   Eenduidig

  En…….wat kan de cliënt zélf of anderen doen?

 • AAN HET WERK!

   Doelen/resultaten formuleren

   Interventies vaststellen

   Gebruik NOC/NIC/Carpenito

  Bespreek in 3-tallen en help elkaar!

 • RAPPORTEREN

   S = subjectieve gegevens

   O= Objectieve gegevens

   A = Analyse

   P = Plan

 • GESPREK: INHOUD EN STRUCTUUR

   Doel van het gesprek toelichten

   Cliëntinventarisatie invullen met cliënt en/of

  mantelzorger

   Vragen stellen

   Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

   Motiverende gespreksvoering

   Zelfredzaamheidsmeter invullen

   Netwerk in kaart brengen

   Voorlopige diagnose bespreken

 • VRAGEN STELLEN

   Gesloten vragen

   Open vragen

   Suggestieve vragen

   Doorvragen

   Retorische vragen

   Reflectieve vragen

 • ACTIEF LUISTEREN

   Doorvragen

   Verdiepen in de ander

   Geen oordeel, advies, mening

   Samenvatten

  Als ik je vraag naar mij te luisteren, en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

 • LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN

  Samenvatten

   Ordening

   Verheldering

   Controle

   Sturing

  Samenvatten van

   Inhoud

   Gevoel

 • MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

   Reparatiereflex onderdrukken

   Onderzoeken

   Empathie

   Positief bekrachtigen

  ROEP

 • COMMUNICATIESTIJLEN

   Volgen

   Gidsen

   Richting geven

  Vaardigheden

   Luisteren

   Vragen stellen

   Informatie geven