vimar b.37757.c14046

of 68/68
ARKÉ Skraćeni katalog hrvatski

Post on 20-Nov-2015

40 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIMAR ARKE

TRANSCRIPT

 • ARK

  Skraeni katalog hrvatski

 • II

 • 1

  ArK ClassiCPokrovna maska pravilnog dizajna, s jasnim kutovima i linearnim profilom. Jai, vie tehnoloki izgled istiu materijali poput aluminija, metala i tehnopolimera, u irokoj paleti boja.

  iroki raspon boja

  velike dimenzije

  tehnoloki izgled

  alu-teChAlUminiJ

  metal-elitemobilizirAni metAl

  metal-colorlAkirAni metAl

  woodmAsivno drvo

  Color-teChlAkirAni tehnoPolimer

  teCno-basiCmAt tehnoPolimer

 • 2

 • 3

  ArK roundvalovita verzija: glatki kutovi i blago zaobljen izgled pridonose njenom stilu pokrovne maske. odabrani materijali, kao to su reflex i obojeni tehnopolimer istiu suvremeni ukus.

  bogati izbor boja

  glatki obliCi

  valovit izgled

  refleX plUsrefleX

  metal-elitemobilizirAni metAl

  metal-colorlAkirAni metAl

  woodmAsivno drvo

  teCno-basiCtehnoPolimer

  Color-teChlAkirAni tehnoPolimer

 • 4

  mAteriJAlAmoderni i visoke kvalitete, dotjerani su do najmanjeg detalja, obraeni ekoloki prihvatljivim metodama, sendviastim injekcijskim preanjem s izvrsnim zavrnim izgledom i premazom protiv habanja. Paleta boja bogata je i raznovrsna za svaku od dviju verzija pokrovnih maski.

  alu-teChAlUminiJ

  metal-colorlAkirAni metAl

  metal-elitemobilizirAni metAl

  woodmAsivno drvo

  classic - 16 lavaclassic - 15 Prirodni

  classic - 01 Grafit mat classic - 02 kriljevac mat classic - 04 titanij matclassic - 03 srebro classic - 05 biser mat classic - 06 Polar

  round - 23 srebro mat round - 24 bronca mat round - 25 biser mat round - 26 Polar matround - 22 kriljevacround - 21 Grafit mat

  classic - 07 zlato classic - 08 zagasiti elik classic - 10 crni nikalclassic - 09 crni krom

  round - 27 zlato round - 28 krom round - 30 mat nikalround - 29 tamni nikal

  classic - 43 Ariclassic - 42 trenjaclassic - 41 weng round - 53 Javorround - 52 trenjaround - 51 orah

 • 5

  round - 65 majina duica round - 66 ledround - 61 dimno siva round - 62 karamel round - 64 Prekomorsko plavaround - 63 orange

  refleX plUsrefleX

  Color-teChlAkirAni tehnoPolimer

  classic - 76 mat plavaclassic - 75 mat crvena classic - 79 mat srebrnaclassic - 77 mat zelena classic - 78 mat zlatna

  round - 85 crvena round - 87 zelena round - 88 staro zlatoround - 86 Plava round - 89 srebrna

  classic - 71 crna classic - 72 siva classic - 74 bijelaclassic - 73 bjelokost

  round - 81 crna round - 82 siva round - 83 bjelokost round - 84 bijela

  teCno-basiCmAt tehnoPolimer

  tehnoPolimer

 • 6

  ON

  OFF

  opruga pominog kontakta

  preklopni prekidai

  Geometrija pominog kontakta s oprugom obavlja prirodnu funkciju amortizera, tako to smanjuje elektrino odbijanje i habanje, takoer zahvaljujui znatno veoj koliini srebra u kontaktima.

  dvije verzije obojenih tipki, modularnost i sloboda prilagoavanja vlastitim eljama: Ark ima odgovor na svaki zahtjev glede postavljanja i estetike. mnogo razliitih izvedbi prekidaa: preklopni, aksijalni, infracrveni - svi s tehnolokom preciznou koju jami vimar.

  PrekidAi

  tipke s laserskim serigra-fijama ili s mogunou prilagoavanja pomou la-serski graviranih naljepnica od mylar folije sa simboli-ma koji se mogu odabrati iz nae zbirke ili izraditi na zahtjev kupca. radi jasnog pokazivanja funkcije pove-zane uz tipku.

  dostupne u antracit-si-voj ili bijeloj boji. Ark oblai boje koje najbolje odgovaraju suvremenim interijerima, a nudi veli-ku dizajnersku slobodu. za jednobojni ili dvobojni izgled.

  prilagoavanjevarijante tipki

 • 7

  ON/OFF

  tehnologija

  Prijenos kretnje s tipke na mehanizam temelji se na sustavu zglob-zatik koji je zatien meunarodnim patentom.

  Pouzdanost se spaja s estetikom u ovoj posebnoj tehnologiji koja odrava tipke uvijek poravnatima, bilo da je funkcija ukljuena ili iskljuena. svaka se komanda moe prilagoditi pomou simbola s pozadinskim osvjetljenjem.

  aksijalne komande

  kretanje tipke

  tipke su vidljive i u mraku zahvaljujui uinkovitoj led tehnologiji signalizacije u po-zadini s niskom potronjom energije. za tekuu plavu boju, koordiniranu sa zaslo-nom elektronikih ureaja.

  metalna ploica u stezalj-kama Ark je zaobljena: to rjeenje tvrtke vimar omo-guuje dranje kabela na mjestu dok se zavre vijak.

  ergonomski kontaktipozadinsko osvjetljenje

 • 8

  svAkA elJA stAnovAnJA ostvArUJe se Uz mAksimAlnU briGU.

  mnotvo vrsta komandi: nagibne, osne, na infracrvene zrake ili radiofrekvenkcijske komande koje se mogu ugraivati svugdje, ak i u drvene i staklene zidove bez potrebe za baterijama, sve uz tehnoloku preciznost koju jami vimar.

  nAdzor

  osne komande domotike komande radiofrekvencijske komande

  maksimalan komfor s upravljanjem svjetlom posredstvom univerzalnih regulatora za doziranje rasvjete i igru svjetlom u boji i klimom posredstvom kronotermostata koji u svakom satu nude eljenu temperaturu prostoriju po prostoriju.

  Udobnost

  zaslon osjetljiv na dodir sa tri modula

  Univerzalni regulatori za upravljanje svjetlom

  vremenski termostat

  termostati koji reguliraju temperaturu na temelju stvarnih svakodnevnih potreba; ureaji za upravljanje elektrinim nabojima, za praenje trokova; satovi s mogunou programiranja za aktiviranje ureaja u odreeno vrijeme, za racionalno upravljanje svom energijom u vaem domu.

  Uinkovitost

  kontrola optereenja Upravljaka centrala tri modulasat za programiranje

 • 9

  tehniki alarmi, detektori plina, blokirane utinice, protuprovalni sustav, svjetiljke za sluaj nude: nad vaim domom bdije Ark, dan i no. A osobe koje ga nastanjuju osjeaju se spokojnima, na sigurnom.

  siGUrnost

  digitalna tipkovnica svjetiljka za sluaj nude detektor metana

  Audio, video i Usb ulazi za gledanje filmova, sluanje glazbe, preuzimanje i upravljanje podacima s mp3 ureaja. za optimalne multimedijske performanse.

  mUltimediJAlnost

  zaslon osjetljiv na dodir za razglasni sustav

  Utinice Usb, hdmi, rcA Prikljuna stanica

  samostojei videoportafonski sustav s ekranom u boji i komandama na blagi dodir i zaslonom osjetljivim na dodir za nadgledanje svih scenarija i aktivnih funkcija sustava.

  videoPArlAfon i nAdGledAnJe

  videoparlafon zaslon osjetljiv na dodir veliine 4,3 energy

 • 10

  by-me. domotikA koJA JAmi nAdzor, Udobnost, Uinkovitost, siGUrnost. U ciJeloJ kUi.

  GlobAlno nAdGledAnJe

  tehnologija intuitivne navigacije pomou koje se mogu nadzirati razne zone u kui, a za svaku od njih se moe dozvati i scenarij, regulirati temperatura, upravljati rasvjetom i automatizacijom.

  nAdGledAnJeProtUProvAlnoGsUstAvA

  Upravlja cijelim protuprovalnim sustavom ili pojedinim zonama na koje ga se moe podijeliti.

  rAzGlAsni sUstAv

  iri i regulira glazbu s ureaja za reprodukciju mp3 datoteka, iPod-a ili pametnog telefona u svaki prostor.

  enerGetskAoPtimizAciJA

  omoguuje openito sagledavanje cijelog sustava i dozvoljava nadzor nad potronjom svih ureaja.

 • 11

  Ark meudjeluje sa sustavom by-me, u neprestanom dijalogu sa kuom, s ciljem totalnog nadzora i blagodati stanovanja po mjeru pojedinih zahtjeva. funkcije koje su u meusobnoj koordinaciji, lake za koritenje i visoke tehnoloke razine, inei tako svakodnevne aktivnosti jednostavnijima i ugodnijima.

  Udobnost siGUrnostUinkovitostnAdzor

  Globalno nadgledanje

  daljinsko upravljanje

  lokalni nadzor

  Automatizacija

  razglasni sustav

  Upravljanje energijomKlima

  Protuprovalni sustav

  tehniki alarmi

  Ulazi

  video-portafon

  video nadzor

  rasvjeta

 • 12

  GlobAlno nAdGledAnJe

  Automatizacijom, ulazima, klimom i utedom energije upravlja se uz pomo jedinstvenog sustava razvijenog na standardu knX.

  lokAlni nAdzor

  dozvoljava da klijent odmah i na intuitivan nain nadgleda svaku pojedinu prostoriju, aktivirajui scenarije udobnosti koje preferira.

  klimA

  omoguuje da se na inteligentan i personaliziran nain upravlja temperaturom u svakoj pojedinoj prostoriji.

  UlAzi

  razliiti ulazi za nadziranje ulaza u svaki ured ili hotelsku sobu, uz jamstvo maksimalne sigurnosti.

  well -contAct PlUs. AUtomAtizAciJA, klimA i rAsvJetA sU UviJek Pod nAdzorom U svAkoJ zGrAdi.

 • 13

  rjeenja Ark savreno se primjenjuju i u hotelima, uredima, upravljakim i trgovakim centrima i gimnastikim dvoranama. njima se na jednostavan, inteligentan i koordiniran nain upravlja zahvaljujui sustavu well-contact Plus. hardver, razvijen na standardnoj tehnologiji knX moe se integrirati s drugim tehnolokim sustavima prisutnim u zgradi i omoguuje upravljanje svjetlom, temperaturom, energijom, ulazima i automatizacijom. na taj su nain estetika i tehnologija savreno meusobno integrirane.

  daljinsko upravljanje

  rasvjeta

  lokalni nadzor

  Ulazi

  razglasni sustav

  Protuprovalni sustav

  Upravljanje energijomKlima

  tehniki alarmi

  video nadzor

  Ulazi Automatizacija

  Globalno nadgledanje

  Udobnost siGUrnostUinkovitostnAdzor

 • 14

  ARK

  14

  ARK

  tehniki podaci.straga, blizu svake stezaljke pokazuju funkcije, sa strane navode trgovake i tehnike podatke.zamjenjive tipke.

  Jedan, dva ili tri modula, sa simbolima koji imaju poza-dinsko osvjetljenje i mogu se prilagoditi potrebama.

  pokrovne maske.dva oblika, classic i round, veli-kih dimenzija radi isticanja oblika i materijala.

  pokrovne maske.iroki izbor boja u razliitim materijalima.

  sigurnost.Utinice sa zatitnim sustavom sicUry.

  nosa. Poluprozirnost olakava pri-vrivanje na ugradnu kutiju. struktura u obliku pelinjeg saa omoguuje konstrukcijsku vrstou.

  aksijalne komande. moderna i pouzdana teh-nologija za tipke koje pred-stavljaju dodatnu varijantu uz tradicionalne komande.

  prilagoavanje. Prilagoavanje komandi i tipki moe biti serijsko, ili na zahtjev, putem laserski graviranih naljepnica od mylar folije apliciranih na predvie-no podruje s pozadinskim osvjet-ljenjem koje omoguuje led arulja razliite boje.

  dvostruko zaobljene tipke. ergonomski oblik koji prati komandu ugodan je na dodir i jedva vidljiv.

  tradicionalne komande.Preklopne komande u sivoj ili bijeloj verziji.

  Aksijalne komande

  tradicionalne komande

  kvaenje aparata pod patentom tvrtke vimar. vea strukturna vrstoa, iznimna krutost, lako-a frontalnog umetanja i vaenja aparata.

  sustav plack clack.

  znaajke postavljanja

 • 15

  ARK

  15

  ARK

  Prilog okvir modula ploesastav

  za panelsku montauza panelsku montau s vijcima 1 modul od 1 do 2 modulaclassic ili round*

  1 ili 2-modulni

  2 modula

  2 x 1 modul

  od 1 do 2 modulaclassic ili round*

  2 modulas/bez vijcimaili kukicama

  nadbukna montaa

  Podbukna montaa

  za 2 sredinja modula

  od 3 do 7 modula

  2 modula

  2 x 1 modul

  za 2 sredinja modulaclassic ili round*

  s vijcima

  od 3 do 7 modulaclassic ili round*

  s vijcimanadbukna montaa

  Podbukna montaa

  1 i 2 modula

  3 modula

  3 x 1 modul

  kutije za stolnu montau

  1 x 2 modulai 2 x 1 modul

  4 i 7 modulaclassic ili round*

  s vijcima

  s vijcima

  stolnu montau

  * za ostale kombinacije pogledajte mogunosti instalacije od str. 48

  8 modula 8 modulaclassic ili round*

  Podbukna montaa2 x 1 modul i 1 x 2 modula

  4 x 1 modul

  videoparlafon

 • 16

  ARK

  Sivo Bijelo

  Sklopke

  slijepi moduli i uvodnice za vodi

  19041slijepipoklopac

  19041.Bslijepipoklopac

  19044slijepi poklopac s uvodnicom za vodi

  19044.Bslijepi poklopac s uvodnicom za vodi

  1p obine sklopke 250 v~ (osvjetljiva)

  1900116 AX

  19001.B16 AX

  19001.216 AX,- 2 modula

  19001.2.B16 AX,- 2 modula

  2p obine sklopke 250 v~ (osvjetljiva)

  1901516 AX

  19015.B16 AX

  19015.216 AX,- 2 modula

  19015.2.B16 AX,- 2 modula

  1p obine sklopke 250 v~ (osvjetljiva)

  1900516 AX

  19005.B16 AX

  19005.216 AX,- 2 modula

  19005.2.B16 AX,- 2 modula

  1p osni razdjelnici 250 v~ (osvjetljiva)

  1910516 AX

  19105.B16 AX

  19105.216 AX,- 2 modula

  19105.2.B16 AX,- 2 modula

  1p osni prekidai 250 v~ (osvjetljiva)

  1910116 AX

  19101.B16 AX

  19101.216 AX,- 2 modula

  19101.2.B16 AX,- 2 modula

 • 17

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  1p krine sklopke 250 v~ (osvjetljiva)

  1901316 AX

  19013.B16 AX

  19013.216 AX,- 2 modula

  19013.2.B16 AX,- 2 modula

  1p osni pretvarai 250 v~ (osvjetljiva)

  1911316 AX

  19113.B16 AX

  19113.216 AX,- 2 modula

  19113.2.B16 AX,- 2 modula

  1p nc tipkala 250 v~ (osvjetljiva)

  1901010 A

  19010.B10 A

  1p no tipkala 250 v~ (osvjetljiva)

  1900810 A

  19008.2.C10 A, simbol zvonca- 2 modula

  19008.B10 A

  19008.2.C.B10 A, simbol zvonca- 2 modula

  19008.210 A,- 2 modula

  19008.2.L10 A, simbol svjetla- 2 modula

  19008.2.B10 A,- 2 modula

  19008.2.L.B10 A, simbol svjetla- 2 modula

  1p osne tipke nd 250 v~ (osvjetljiva)

  1910810 A

  19108.B10 A

  19108.210 A,- 2 modula

  19108.2.B10 A,- 2 modula

  Sklopke

 • 18

  ARK

  Sivo Bijelo

  mehanizam osvjetljiva 250 v~ (zajedniki ureaji za dvije verzije boja)

  19001.01P 16 AXobinesklopke

  19015.02P 16 AXobinesklopke

  19005.01P 16 AXizmjeninesklopke

  19013.01P 16 AXkrinesklopke

  19008.01P nd 10 Atipkala

  19010.01P ni 10 Atipkala

  zamjenjive tipke 1 modul za tradicionalne komande (osvjetljiva)

  19021bez simbol

  19021.Bbez simbol

  19031Prilagodljivi

  19031.BPrilagodljivi

  19026s difuzorom

  19026.Bs difuzorom

  19021.Lsimbolsvjetla

  19021.L.Bsimbolsvjetla

  19021.Psimbolkljua

  19021.P.Bsimbolkljua

  19021.Csimbolzvonca

  19021.C.Bsimbolzvonca

  19021.99simbol o i,za 19015.0

  19021.99.Bsimbol o i,za 19015.0

  zamjenjive tipke 1 modul za aksijalne komande (osvjetljiva)

  19131bez simbol

  19131.Bbez simbol

  19131.Csimbolzvonca

  19131.C.Bsimbolzvonca

  19131.Lsimbolsvjetla

  19131.L.Bsimbolsvjetla

  19131.Psimbolkljua

  19131.P.Bsimbolkljua

  19131.0Prilagodljivi

  19131.0.BPrilagodljivi

  zamjenjive tipke 2 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva)

  19022bez simbol

  19022.Bbez simbol

  19022.Lsimbol svjetla

  19022.L.Bsimbol svjetla

  19022.99simbol o i,za19015.0

  19022.99.Bsimbol o i,za19015.0

  19032Prilagodljivi

  19032.BPrilagodljivi

  19022.Psimbol kljua

  19022.P.Bsimbol kljua

  19027s difuzorom

  19027.Bs difuzorom

  19022.Csimbol zvonca

  19022.C.Bsimbol zvonca

  Sklopke

 • 19

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  zamjenjive tipke 2 modula za aksijalne komande (osvjetljiva)

  19132bez simbol

  19132.Bbez simbol

  19132.Psimbol kljua

  19132.P.Bsimbol kljua

  19132.Csimbol zvonca

  19132.C.Bsimbol zvonca

  19132.0Prilagodljivi

  19132.0.BPrilagodljivi

  19132.Lsimbol svjetla

  19132.L.Bsimbol svjetla

  zamjenjive tipke 3 modula za tradicionalne komande (osvjetljiva)

  19023bez simbol

  19023.Bbez simbol

  19028s difuzorom

  19028.Bs difuzorom

  19033Prilagodljivi

  19033.BPrilagodljivi

  19023.Csimbol zvonca

  19023.C.Bsimbol zvonca

  1p 250 v~ specijalna tipkala

  19052no 10 A,potezno

  19052.Bno 10 A,potezno

  19053nc 10 A,potezno

  19053.Bnc 10 A,potezno

  19050no 10 A, saosvjetljivomploicom- 2 modula

  19050.Bno 10 A, saosvjetljivomploicom- 2 modula

  19097no 10 A 230 v~, za hotel "do not disturb" i svjetlei "Please clean"- 2 modula

  tipkala 1p 250 v~

  19066dva neovisnatipkala no 10 A

  19066.Bdva neovisnatipkala no 10 A

  dodatna tipkala 1p 250 v~

  19056.3310 A, kontakti1 no + 1 nc,off

  19056.33.B10 A, kontakti1 no + 1 nc,off

  19056.3410 A, kontakti1 no + 1 nc,on

  19056.34.B10 A, kontakti1 no + 1 nc,on

  19058dva neovisna tipkala1 no + 1 nc, 10 A,simboli on i off

  19058.Bdva neovisna tipkala1 no + 1 nc, 10 A,simboli on i off

  Sklopke

 • 20

  ARK

  Sivo Bijelo

  1p no 10 a tipkala 250 v~ s indikatorom (za signalne jedinice)

  19068neutralni difuzor

  19068.Bneutralni difuzor

  sklopke s kljuem 2p 250 v~ (za sklopke s unificiranim kljuem 000 dodati . cU na osnovnu ifru)

  1908216 AX obinasklopka, kljuse moe izvaditiu o (off)poloaju

  19082.B16 AX obinasklopka, kljuse moe izvaditiu o (off)poloaju

  1908316 AX obinasklopka, kljuse moepremjestivi uobje pozicije

  19083.B16 AX obinasklopka, kljuse moepremjestivi uobje pozicije

  19086no 16 A tipkalo,klju se moeizvaditi u opoloaju

  19086.Bno 16 A tipkalo,klju se moeizvaditi u opoloaju

  sklopke 250 v~

  19060dvo-tipkalna2P 10 AX,s offpoloajem

  19060.Bdvo-tipkalna2P 10 AX,s offpoloajem

  19062dva meusobnoneovisnatipkala1P no 10 A

  19062.Bdva meusobnoneovisnatipkala1P no 10 A

  regulatori 230 v~ 50 hz **

  19135mAster, univerzalna19135.120kao gore, 120 v~

  1914730-500 w30-300 vA,s potenciome-trom, 120 v~

  19147.B30-500 w30-300 vA,s potenciome-trom, 120 v~

  19135.BmAster, univerzalna19135.120.Bkao gore, 120 v~

  19136mAster, univerzalna, s potenciome-trom19136.120kao gore, 120 v~

  19150100-500 w, s potenciome-trom, 230 v~

  19150.B100-500 w, s potenciome-trom, 230 v~

  19136.BmAster, univerzalna, s potenciome-trom19136.120.Bkao gore, 120 v~

  19137slAve, univerzalna19137.120kao gore, 120 v~

  19153100-500 w push-push +s potenciome-trom, 230 v~

  19153.B100-500 w push-push +s potenciome-trom, 230 v~

  19137.BslAve, univerzalna19137.120.Bkao gore, 120 v~

  19138rGb, s potenciome-trom19138.120kao gore, 120 v~

  19160mAster,500 w/300 vA 230 v~

  19160.BmAster,500 w/300 vA 230 v~

  19138.BrGb, s potenciome-trom19138.120.Bkao gore, 120 v~

  19139fAdinG-show,s potenciome-trom19139.120kao gore, 120 v~

  19161slAve,500 w/300 vA 230 v~

  19161.BslAve,500 w/300 vA 230 v~

  1916240-300 vA,230 v~

  19162.B40-300 vA,230 v~

  19139.BfAdinG-show,s potenciome-trom19139.120.Bkao gore, 120 v~

  regulatori**

  Sklopke

  dostupno do isteka zaliha

 • 21

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  elektronski transformatori (230-240 v~ 50/60 hz)

  01860.10520-105 w,12 v~ (selv) izlaz

  01860.6020-60 w,12 v~ (selv) izlaz

  ** o vrstama upravljivog optereenja pogledajte u listu s uputama

  01874230 v~ 50 hz, za prilagodljive svjetiljke led od 12-24 vdc01874.120kao gore, 120 v~

  01873230 v~ 50 hz, ugradbena instalacija(stranji trup spojnice)01873.120kao gore, 120 v~

  01875230 v~ 50 hz, za prilagodljive svjetiljke led od 350/500/700 mA01875.120kao gore, 120 v~

  01876230 v~ 50 hz, za prilagodljive svjetiljke led rGb od 12-24 vdc01876.120kao gore, 120 v~

  otpornici

  elektroniko napajanje

  ir-prijamnik

  19172ir-prijamnik,no 6 A 230 v~relejni izlaz50/60 hz

  19172.Bir-prijamnik,no 6 A 230 v~relejni izlaz50/60 hz

  19181svjetlosna,no 6 A 230 v~relejni izlaz50/60 hz

  19181.Bsvjetlosna,no 6 A 230 v~relejni izlaz50/60 hz

  19181.120svjetlosna,no 6 A 120 v~relejni izlaz50/60 hz

  19181.120.Bsvjetlosna,no 6 A 120 v~relejni izlaz50/60 hz

  19175ir-prijamnik,40-450 w/vA230 v~

  19175.Bir-prijamnik,40-450 w/vA230 v~

  19173ir-prijamnik, 4 A230 v~ relejniizlaz, za rolete- 2 modula

  19173.Bir-prijamnik, 4 A230 v~ relejniizlaz, za rolete- 2 modula

  01849ir-daljinski upravlja, 14-kanalni

  00801.14orijentabilnipodloak- 1 modul

  00801orijentabilnipodloak- 1 modul

  set/reset sklopke

  19183set/reset sklopka za hitni poziv, 2 no 5 A250 v~ relej 12 v~/12-24 vdc - 2 modula

  19183.Bset/reset sklopka za hitni poziv, 2 no 5 A250 v~ relej 12 v~/12-24 vdc - 2 modula

  Sklopke

  novi artikl

 • 22

  ARK

  Sivo Bijelo

  Prikljunice

  prikljunice sicUry 2p+e 250 v~ talijanski standard

  1920110 A,P11

  19201.B10 A,P11

  19203bpresa 16 A,P17/11

  19203.Bbpresa 16 A,P17/11

  1920916 A, P30- 2 modula

  19209.B16 A, P30- 2 modula

  1921016 A, univerzalna,talijanski i njemaki- 2 modula

  19210.B16 A, univerzalna,talijanski i njemaki- 2 modula

  prikljunica za brijai aparat

  19290230 v~ 50/60 hz, s izolacijskimtransformatorom 20 vA, 230 v~i 120 v~ izlaznim naponom- 3 modula

  19290.B230 v~ 50/60 hz, s izolacijskimtransformatorom 20 vA, 230 v~i 120 v~ izlaznim naponom- 3 modula

  prikljunice sicUry 2p+e sa strujnom zatitnom sklopkom rcbo - in 10 ma, (120-230 v~ 50/60 hz)

  19273bpresa 16 A P17/11250 v~, 1P+nc 16 - 2 modula

  19273.Bbpresa 16 A P17/11250 v~, 1P+nc 16 - 2 modula

  19283bpresa 16 A P17/11 250 v~, 1P+n c 16 - 3 modula

  19283.Bbpresa 16 A P17/11 250 v~, 1P+n c 16 - 3 modula

  1927616 A P30 250 v~,1P+n c 16- 3 modula

  19276.B16 A P30 250 v~,1P+n c 16- 3 modula

  1928616 A P30 250 v~, 1P+n c 16 - 4 modula

  19286.B16 A P30 250 v~, 1P+n c 16 - 4 modula

  prikljunice sicUry 2p+e 250 v~ (za namjensko napajanje)

  19203.Rbpresa 16 A, P17/11, crvena

  19209.A16 A, P30, naranasta - 2 modula

  19209.R16 A, P30, crvena - 2 modula

  19209.V16 A, P30, zelena - 2 modula

  19210.R16 A, univerzalna,crvena - 2 modula

  prikljunice njemakom standardu od 250 v~

  19208sicUry 2P+e 16 A, njemaki - 2 modula

  19208.BsicUry 2P+e 16 A, njemaki - 2 modula

 • 23

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  Prikljunice

  prikljunice francuskom standardu od 250 v~

  19212sicUry 2P+e 16 A, francuski - 2 modula

  19212.BsicUry 2P+e 16 A, francuski - 2 modula

  prikljunice vicarskom standardu od 250 v~

  192262P+e 10 A, vicarski, tip 13 - 2 modula

  19226.B2P+e 10 A, vicarski, tip 13 - 2 modula

  prikljunice izraelskom standardu od 250 v~

  19240sicUry 2P+e 16 A, izraelski - 2 modula

  19240.BsicUry 2P+e 16 A, izraelski - 2 modula

  prikljunice euroamerikom standardu od 250 v~

  19234sicUry 2P 16 A, euroameriki ( 4,8 mm)

  19234.BsicUry 2P 16 A, euroameriki ( 4,8 mm)

  prikljunice amerikom standardu i one za saudijsku arabiju od 127 v~

  19242sicUry 2P+e 15 A, ameriki isaudijski

  192432 x sicUry 2P+e 15 A, ameriki i saudijski- 3 modula

  19243.B2 x sicUry 2P+e 15 A, ameriki i saudijski- 3 modula

  192462 x 2P+e 15 A, ameriki i saudijski- 3 modula

  19246.B2 x 2P+e 15 A, ameriki i saudijski- 3 modula

  19242.BsicUry 2P+e 15 A, ameriki isaudijski

  192452P+e 15 A, ameriki isaudijski

  19245.B2P+e 15 A, ameriki isaudijski

  prikljunice engleski standard od 250 v~

  192192P+e 13 A, engleski- 2 modula

  19219.B2P+e 13 A, engleski- 2 modula

  19248sicUry 2P+e 16 A,euro-ameriki- 2 modula

  192492 sicUry 2P+e 16 A,euro-ameriki- 3 modula

  19249.B2 sicUry 2P+e 16 A,euro-ameriki- 3 modula

  19248.BsicUry 2P+e 16 A,euro-ameriki- 2 modula

  novi artikl

 • 24

  ARK

  Sivo Bijelo

  prikljunice multi-standardu od 250 v~

  19257sicUry 2P+e 10 A, viestandardne - 2 modula

  19257.BsicUry 2P+e 10 A, viestandardne - 2 modula

  specijalne prikljunice

  193302P 6 A 24 v (selv), zautikae 01620

  19330.B2P 6 A 24 v (selv), zautikae 01620

  193353 rcA,vijaniprikljuci

  19335.B3 rcA,vijaniprikljuci

  193312P 6 A 24 v (selv), za utikae 01616/ 01617

  19331.B2P 6 A 24 v (selv), za utikae 01616/ 01617

  192935 v 1 A napaja s izlazom, 2 Usb, 100-230 v~ 50/60 hz - 2 modula

  19293.B5 v 1 A napaja s izlazom, 2 Usb, 100-230 v~ 50/60 hz - 2 modula

  19345Usb,vijaniprikljuci

  19345.BUsb,vijaniprikljuci

  19346hdmi,Keystone

  19346.Bhdmi,Keystone

  19347s-video, 4 kontakata

  19347.Bs-video, 4 kontakata

  19348vGA, 15 kontakata

  19348.BvGA, 15 kontakata

  Prikljunice Prikljunice za prijam signala

  Utinice prema amerikom standardu od 2p+e 15 a 60 hz 125 v~

  19296dvije utinice prema amerikom standardu sa Gfci - 3 modula

  19296.Bdvije utinice prema amerikom standardu sa Gfci - 3 modula

  napaja s izlazom Usb

 • 25

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  Prikljunice za prijam signala

  telefonske prikljunice

  19320rJ11,6-poloaja/4-kontakata(6/4)

  19320.BrJ11,6-poloaja/4-kontakata(6/4)

  19321rJ12,6-poloaja/6-kontakata(6/6)

  19321.BrJ12,6-poloaja/6-kontakata(6/6)

  19324Prema izraelskomstandardu,vijani prikljuci

  19324.BPrema izraelskomstandardu,vijani prikljuci

  193278-kontakatafrancuski- 2 modula

  19327.B8-kontakatafrancuski- 2 modula

  edp prikljunice

  19361bnc,lemljenje

  19361.Bbnc,lemljenje

  193659 kontakata,sUb d, lemljenje- 2 modula

  19365.B9 kontakata,sUb d, lemljenje- 2 modula

  adapteri za edp konektore

  19338.CrJ45 AmP/tyco, lucentt./Avaya/systimax

  19338.C.BrJ45 AmP/tyco, lucentt./Avaya/systimax

  19340.Cmini-com Panduit

  19340.C.Bmini-com Panduit

  19341.Ckat. 5 i 6slim de infra+,merlin Gerin

  19341.C.Bkat. 5 i 6slim de infra+,merlin Gerin

  edp rj45 prikljunice

  19339.11netsafe,kat. 5e,UtP

  19338.1At&t/lucentt./Avaya,kat. 5e, UtP

  19338.1.BAt&t/lucentt./Avaya,kat. 5e, UtP

  19339.11.Bnetsafe,kat. 5e,UtP

  19339.13netsafe,kat. 6,UtP

  19340.1Panduit,kat. 5e,UtP

  19340.1.BPanduit,kat. 5e,UtP

  19339.13.Bnetsafe,kat. 6,UtP

  19339.14netsafe,kat. 6,ftP

  19340.2Panduit,kat. 5e,ftP

  19340.2.BPanduit,kat. 5e,ftP

  19339.14.Bnetsafe,kat. 6,ftP

  19339.16netsafe,kat. 6A,ftP

  19339.16.Bnetsafe,kat. 6A,ftP

  tv-rd-sat 5-2400 mhz koaksijalne prikljunice (izlaza: muki i enski)

  19300.01Jednostruka,1 db

  19300.01.BJednostruka,1 db

  19300.10Prolazna,10 db

  19300.10.BProlazna,10 db

 • 26

  ARK

  Sivo Bijelo

  koaksijalna prikljunica f tip

  19318F tip

  19318.BF tip

  koaksijalne utinice tv-fm-sat 5-2400 mhz (3 izlaza: muka i enska + tip f)

  19303Jednostruka, 1 db- 2 modula

  19303.BJednostruka, 1 db- 2 modula

  kokasijalne utinice tv-rd-sat 5-2400 mhz, nemijeane (2 izlaza: muka i enska tipa f)

  19302.01Jednostruka, 1 db- 2 modula

  19302.01.BJednostruka, 1 db- 2 modula

  19302.10Prolazna, 10 db- 2 modula

  19302.10.BProlazna, 10 db- 2 modula

  tv 40-862 mhz koaksijalne prikljunice (1 izlaz: enski)

  *19313Jednostruka

  *19313.BJednostruka

  *19314Prolazna20 db

  *19314.BProlazna20 db

  Prikljunice za prijam signala

  01644muki, ulaz zaaksijalni kabel

  01645enski, ulaz zaaksijalni kabel

  01634muki, 90ulaz za kabel

  01635enski, 90ulaz za kabel

  01654mukitip f zarG59 kabel

  zavrni otpornici i tv-rd-sat 2400 mhz koaksijalne prikljunice

  16330z 75 , zafrekvencije do2400 mhz

  adapteri za koaksijalne utinice tv-rd-sat

  19319za 2 ili 3 izlaza- 2 modula

  19319.Bza 2 ili 3 izlaza- 2 modula

 • 27

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  signalizacija

  zujalice

  1937512 v~ (selv)50/60 hz

  19375.B12 v~ (selv)50/60 hz

  19377120 v~50/60 hz

  19378230 v~50/60 hz

  19377.B120 v~50/60 hz

  19378.B230 v~50/60 hz

  prizmatine indikatorske jedinice - 2 modula (za cjevaste aruljice 14770, 14771, 14776 i 14777 - isporuuje se bez aruljice)

  19387.Bbijeli

  19387.RCrveni

  19387.Vzeleni

  dvostruke indikatorske jedinice (za 2 signalne jedinice)

  19388neutralni difuzor

  19388.Bneutralni difuzor

  svijetlee indikatorske jedinice (za signalne jedinice)

  19386neutralni difuzor

  19386.Bneutralni difuzor

  elektronska zvonca

  193803 tonsko (tri/dva tona, zujalica),napon 12 v~ i 12 vdc (selv)- 2 modula

  19380.B3 tonsko (tri/dva tona, zujalica),napon 12 v~ i 12 vdc (selv)- 2 modula

  elektromehanika zvonca

  1937012 v~ (selv)50/60 hz

  19370.B12 v~ (selv)50/60 hz

  19372120 v~50/60 hz

  19373230 v~50/60 hz

  19372.B120 v~50/60 hz

  19373.B230 v~50/60 hz

  novi artikl

 • 28

  ARK

  Sivo Bijelo

  elementi za osvjetljavanje

  19383s ledom visoke efikasnosti120-230 v~ 50/60 hz- 3 modula

  02670.1A led visoke uinkovitosti, 120-230 v~ 50/60 hz, za instalaciju u ugradbene kutije 7 modula

  svjetiljke za oznaavanje gazita (a led visoke uinkovitosti)

  19381230 v~ 50/60 hz

  19381.01212 v~ 50/60 hz / 12 vdc (selv)

  19389230 v~ 50/60 hz- 2 modula19389.120kao gore,120 v~

  19389.B230 v~ 50/60 hz- 2 modula19389.120.Bkao gore,120 v~

  19389.01212 v~ 50/60 hz /12 vdc (selv)- 2 modula

  19389.012.B12 v~ 50/60 hz /12 vdc (selv)- 2 modula

  panik lampe (s automatskim panik ureajem)

  19382S visokom efikasnou230 v~ 50/60 hz

  19384s visokom efikasnou120-230 v~ 50/60 hz- 3 modula

  torcia, elektronska runa svjetiljka (s automatskim panik ureajem)

  19395S visokom efikasnou,230 v~ 50/60 hz- 2 modula

  19395.BS visokom efikasnou,230 v~ 50/60 hz- 2 modula

  19396S visokom efikasnou,120 v~ 50/60 hz- 2 modula

  19396.BS visokom efikasnou,120 v~ 50/60 hz- 2 modula

  signalizacija

  02662Prilagodljiva led arulja 230 v~ 50 hz - 3 modula02662.120kao gore, 120 v~

  02663Prilagodljiva led rGb arulja 230 v~ 50 hz - 3 modula02663.120kao gore, 120 v~

  02660.1A led visoke uinkovitosti, 230 v~ 50/60 hz,baterija na punjenje ni-cd, za instalaciju uugradbene kutije 7 modula 02660.1.120kao gore, 120 v~ 50/60 hz

  panik lampe

 • 29

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  signalizacija zatita Udobnost

  baterija na punjenje

  00911.1ni-cd 2,4 v 1,3 Ah rezervnidio za panine svjetiljke

  00910ni-mh 4,8 v 80 mAhrezervni dio za torciA

  00913zamjenska baterija na punjenje ni-cd 4,8 v 800 mAh za 02660.1

  elementi za zatitu

  19416nosaosiguraa 1P16 A 250 v~

  19416.Bnosaosiguraa 1P16 A 250 v~

  1p+n automatske elektromagnetske sklopke (120-230 v~ 50/60 hz)

  19405.06c 6, prekidna mo 1500 A

  19405.06.Bc 6, prekidna mo 1500 A

  19405.10c 10, prekidna mo 3000 A

  19405.10.Bc 10, prekidna mo 3000 A

  19405.16c 16, prekidna mo 3000 A

  19405.16.Bc 16, prekidna mo 3000 A

  detektori (230 v~ 50/60 hz)

  19420Gas stop metano, detektormetana, sredstvo za kontroluventila - 3 modula

  19420.BGas stop metano, detektormetana, sredstvo za kontroluventila - 3 modula

  19421Gas stop GPl, lPG detektorplina, sredstvo za kontroluventila - 3 modula

  19421.BGas stop GPl, lPG detektorplina, sredstvo za kontroluventila - 3 modula

  01899Gas test, boica s plinom zatestiranje i detekciju lPG-a i metana

  16590no elektromagnetskiventil 3/4

  1p+n automatske elektromagnetske sklopke sa strujnom zatitom (120-230 v~ 50/60 hz )

  19411.06c 6, in 10 mAprekidna mo1500 A - 2 modula

  19411.16c 16, in 10 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  19411.06.Bc 6, in 10 mAprekidna mo1500 A - 2 modula

  19411.16.Bc 16, in 10 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  19411.10c 10, in 10 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  19411.16.6c 16, in 6 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  19411.10.Bc 10, in 10 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  19411.16.6.Bc 16, in 6 mAprekidna mo3000 A - 2 modula

  009083 x ni-mh 1,2 v 800 mAh, hr03 (AAA)

  dostupno do isteka zaliha novi artikl

 • 30

  ARK

  Sivo Bijelo

  Udobnost

  elektronski vremenski termostati (grijanje i klima ureaj)

  194465(2) A 250 v~ promjenljivi relejniizlaz, napajanje baterijom AA lr6od 1,5 v (ukljuena) - 3 modula

  19446.B5(2) A 250 v~ promjenljivi relejniizlaz, napajanje baterijom AA lr6od 1,5 v (ukljuena) - 3 modula

  satovi (120-230 v~ 50/60 hz)

  19448elektronske vremenskesklopke, 1 izlazni relej- 2 modula

  19448.Belektronske vremenskesklopke, 1 izlazni relej- 2 modula

  elektronski termostati (grijanje i klima ureaj, 120-230 v~ 50/60 hz)

  194406(2) A 230 v~promjenljivi relejniizlaz - 2 modula

  19440.B6(2) A 230 v~promjenljivi relejniizlaz - 2 modula

  sklopke za regulaciju ventilatora

  19095klizna sklopka,1P 6(2) A 250 v~, 4 poloaja

  19095.Bklizna sklopka,1P 6(2) A 250 v~, 4 poloaja

  videoportafonija

  195583,5 za unutarnje videoportafonsko mjesto due fili Plus, ulaz za senzor temperature, upotpunjen nosaem za ugradnju u kutije s 8 modula19558.Dkao gore, funkcija audiofrekvencije za akustike proteze

  19558.B3,5 za unutarnje videoportafonsko mjesto due fili Plus, ulaz za senzor temperature, upotpunjen nosaem za ugradnju u kutije s 8 modula19558.D.Bkao gore, funkcija audiofrekvencije za akustike proteze

 • 31

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  by-me

  nadgledanje - zasloni na dodir

  195114,3, energy, za nadzor, senzor temperature, s ugraenim nosaem za 8 modula

  19511.B4,3, energy, za nadzor, senzor temperature, s ugraenim nosaem za 8 modula

  19432elektroniki senzortemperature

  19512monokromatski zaslonna dodir za lokalni nadzor- 3 modula

  19512.Bmonokromatski zaslonna dodir za lokalni nadzor- 3 modula

  19432.Belektroniki senzortemperature

  nadgledanje - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  senzor temperature

  01810telefonski poziv

  01942Gsm telefonski poziv, s buskonekcijom, 12-24 v~ 50/60 hzili 12-30 vdc

  01945web posluitelj za lokalno idaljinsko nadgledanje sustavaby-me putem iP adrese

  01842rastavnanavojnica

  01845Ureaj zaspajanje linija

  01801napojna jedinica, 29 vdc 800 mAizlaz, 120-230 v~ 50/60 hz

  komponente sustava - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

 • 32

  ARK

  Sivo Bijelo

  by-me

  videoportafonija

  195583,5 za unutarnje videoportafonsko mjesto due fili Plus za nadzor i komandu, ulaz za senzor temperature, upotpunjen nosaem za ugradnju u kutije s 8 modula19558.Dkao gore, funkcija audiofrekvencije za akustike proteze

  19558.B3,5 za unutarnje videoportafonsko mjesto due fili Plus za nadzor i komandu, ulaz za senzor temperature, upotpunjen nosaem za ugradnju u kutije s 8 modula19558.D.Bkao gore, funkcija audiofrekvencije za akustike proteze

  01965modul video-portafonadue fili Plus

  videoportafonija - Ureaji

  19557hands-free portafon za due fili Plus sustav - 3 modula

  19557.Bhands-free portafon za due fili Plus sustav - 3 modula

  19577tipkalo poziva due fili Plus sustav - 3 modula

  19577.Btipkalo poziva due fili Plus sustav - 3 modula

  01950.14Antracit

  Upravljake ploe01950kontrolna jedinicas kolor displejom,bijela.centrala nije kompa-tibilna sa proizvodima za upravljanje energi-jom. (19537, 01451, 01452, 01457, 01458, 01459, 01450, 01455, 01456).

  01950.20Silver

  nadzorne centrale

  21509za nadzor i konfiguraciju, monokromatskizaslon, ulaz za senzor temperature, zainstalaciju na vodilicu din (60715 th35)ili ugradbeni - 3 modula

  21509.Bza nadzor i konfiguraciju, monokromatskizaslon, ulaz za senzor temperature, zainstalaciju na vodilicu din (60715 th35)ili ugradbeni - 3 modula

  nosa za 3 modula za vodilicu din (60715 th35) i pisaljka za zaslon osjetljiv na dodir ukljueni u paket

 • 33

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  by-me

  Upravljanje energijom - termoregulacija

  19513termostat s displejom,za regulacijuventilatora - 2 modula

  19513.Btermostat s displejom,za regulacijuventilatora - 2 modula

  19514termostat s displejom- 2 modula

  19514.Btermostat s displejom- 2 modula

  Upravljanje energijom - kontrola optereenja

  01451mjera energije s ugraenim strujnim senzorom, mogunost detektiranja snage do 3680 w, ugradbena instala-cija (stranji trup spojnice)

  01457senzor toroidalne struje za kontrolu optereenja i mjera energije, promjer otvora 7,5 mm, duljina kabela 40 cm

  01458senzor toroidalne struje za kontrolu optereenja i mjera energije, promjer otvora 19 mm, duljina kabela 40 cm

  01459senzor diferencijalne toroidalne struje za kontrolu optereenja i mjera energije, promjer otvora 9 mm, duljina kabela 40 cm

  01452suelje brojaa impulsa za oitavanje podataka iz ureaja koji posjeduju impulsni izlaz kao to su brojila energije, vode, plina, ugradbena insta-lacija (stranji trup spojnice)

  19537Aktivator s relejnim izlazom16 A 120-230 v~ 50/60 hz sugraenim strujnim senzorom- 2 modula

  19537.BAktivator s relejnim izlazom16 A 120-230 v~ 50/60 hz sugraenim strujnim senzorom- 2 modula

  01450mjera energije, 3 ulaza za senzor toroidalne struje, 25 w-100 kw, 120-230 v 50/60 hz, 230/400 v 50/60 hz.opremljeno senzorom toroidalne struje 01457

  01456Aktivator s relejnim izlazom 16 A 120-230 v~ 50/60 za senzor diferencijalne toroidalne struje

  01455modul za kontrolu optereenja, 3 ulaza za senzor toroidalne struje, 25 w-100 kw, 120-230 v 50/60 hz, 230/400 v 50/60 hz.opremljeno senzorom toroidalne struje 01457

  Upravljanje energijom - kontrola optereenja - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  novi artikl

 • 34

  ARK

  Sivo Bijelo

  19531.21sa strelicama,za polunesklopke

  19531.21.Bsa strelicama,za polunesklopke

  19531.25simboli univerzalne regulacije, za polunesklopke

  19531.25.Bsimboli univerzalne regulacije, za polunesklopke

  automatizacijski sustav - 1-modulne zamjenljive tipke

  19531no simbol,za obinesklopke

  19531.Bno simbol,za obinesklopke

  19531.Sno simbol,za polunesklopke

  19531.S.Bno simbol,za polunesklopke

  19531.20s on i offsimbolom,za polunesklopke

  19531.20.Bs on i offsimbolom,za polunesklopke

  19532.21sa strelicama,za polunesklopke

  19532.21.Bsa strelicama,za polunesklopke

  19532.25simboli univerzalne regulacije, za polunesklopke

  19532.25.Bsimboli univerzalne regulacije, za polunesklopke

  automatizacijski sustav - 2-modulne zamjenljive tipke

  19532no simbol,za obinesklopke

  19532.Bno simbol,za obinesklopke

  19532.Sno simbol,za polunesklopke

  19532.S.Bno simbol,za polunesklopke

  19532.20s on i off simbolom, za polune sklopke

  19532.20.Bs on i off simbolom, za polune sklopke

  195403 obine sklopke- 3 modula

  195453 obine sklopke +8 A120-230 v~ promjenljivirelejni aktivator- 3 modula

  195413 polune sklopke- 3 modula

  195463 polune sklopke+8 A120-230 v~ promjenljivirelejni aktivator - 3 modula

  195473 polune sklopke+ cos 0,6 3,5 A 120-230 v~ klizniaktivator - 3 modula

  195493 polune sklopke + 40-300 w 40-200 vA mAster regulator aktivator - 3 modula

  automatizacijski sustav - Ureaji

  195202 obinesklopke- 2 modula

  195252 obine sklopke+ 8 A 120-230 v~promjenljivi relejniaktivator - 2 modula

  195212 polunesklopke- 2 modula

  19527.12 polune sklopke +aktivator 1 rolete susmjeravanjem lamela,cos 0,6 2 A 120-230 v~- 2 modula

  195292 polune sklopke+ slAve -regulacijski- 2 modula

  19529.1202 polune sklopke+ 120 v~ slAve -regulacijski- 2 modula

  195262 polune sklopke+ 8 A 120-230 v~promjenljivirelejni aktivator- 2 modula

  by-me

 • 35

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  automatizacijski sustav - Ureaji

  19516ic prijemnik zadaljinski upravlja- 2 modula

  19516.Bic prijemnik zadaljinski upravlja- 2 modula

  0184914-kanalni ic daljinski upravlja

  19515interface zatradicionalnekontakte 230 v~ /12-24 v a.c./d.c.- 2 modula

  19515.Binterface zatradicionalnekontakte 230 v~ /12-24 v a.c./d.c.- 2 modula

  19518suelje zatradicionalnesklopke

  19518.Bsuelje zatradicionalnesklopke

  19485ic detetktorprisutnosti- 2 modula

  19485.Bic detetktorprisutnosti- 2 modula

  19487ic i mikrovalnidetektor prisutnosti- 2 modula

  19487.BC i mikrovalnidetektor prisutnosti- 2 modula

  19486ic detetktorprisutnosti,podesiva- 2 modula

  19486.Bic detetktorprisutnosti,podesiva- 2 modula

  00802.14orijentabilnipodloak- 2 modula

  00802orijentabilnipodloak- 2 modula

  00805.14Adaptor za podbu-knu montau za ori-jentabilne podloke

  00805Adaptor za podbu-knu montau za ori-jentabilne podloke

  00800.14okvir za nadbuknumontau za orijenta-bilne podloke

  00800okvir za nadbuknumontau za orijenta-bilne podloke

  19535Aktivator, 16 A 120-230 v~ promjenljivirelejni izlaz- 2 modula

  19535.BAktivator, 16 A 120-230 v~ promjenljivirelejni izlaz- 2 modula

  19534Aktuator 6 A120-230 v~preklopni relejni izlaz

  19534.BAktuator 6 A120-230 v~preklopni relejni izlaz

  by-me

  novi artikl

 • 36

  ARK

  Sivo Bijelo

  automatizacija pomou radiofrekvencije - s modulom enocean

  20505Plosnati upravljaki sklop sa dvijepreklopne tipke i radio predajnikomenocean bez baterija, dopunitinamjenskim tipkama 19506 - 2 modula

  19508suelje bus-rf- 2 modula

  19508.Bsuelje bus-rf- 2 modula

  19506Par upravljakih tipaka 20505

  19506.BPar upravljakih tipaka 20505

  01796Aktivator s modulom enocean,relejni izlaz, napajanje230 v~ 50 hz

  19507nosa za zidnu ugradnju upravljakogsklopa 20505, upotpuniti putem pokrovnemaske sa 2 sredinja modula

  19507.Bnosa za zidnu ugradnju upravljakogsklopa 20505, upotpuniti putem pokrovnemaske sa 2 sredinja modula

  automatizacijski sustav - elektronski transformatori (230-240 v~ 50/60 hz)

  01860.10520-105 w,12 v~ (selv) izlaz

  01860.6020-60 w,12 v~ (selv) izlaz

  01874230 v~ 50 hz, za prilagodljive led arulje od 12-24 vdc01874.120kao gore, 120 v~

  01875230 v~ 50 hz, za prilagodljive led arulje od 350/500/700 mA01875.120kao gore, 120 v~

  01876230 v~ 50 hz, za prilagodljive svjetiljke led rGb od 12-24 vdc01876.120kao gore, 120 v~

  01877za prilagodljive led rGb arulje od 12-24 vdc01877.120kao gore, 120 v~

  automatizacijski sustav - elektroniko napajanje

  by-me

 • 37

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  01857.120mAster regulator,40-400 vA, 120 v~

  01850.2Aktivator relejnogizlaza u razmjeni16 A 120-230 v~+ tipka za lokalnoupravljanje

  01851.2Aktivator s 4 relejnaizlaza u razmjeni 16 A120-230 v~, funkcijafan-coil + tipke zalokalno upravljanje

  01852.2Aktivator za 2 rolete susmjeravanjem lamela,izlaz preklopnog releja16 A 120-230 v~, tipkeza lokalno upravljanje

  01856Aktivator za kontroluprigunica,promjenljivi relejniizlaz, 120-230 v~

  01853mAster regulator,40-500 w/vA,40-300 vA, 230 v~ 01853.120kao gore, 120 v~

  01854slAve regulator,40-500 w/vA ,40-300 vA, 230 v~ 01854.120kao gore, 120 v~

  automatizacijski sustav - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  01864slAve regulator, 40-800 w/vA 50 hz, 40-700 w/vA 60 hz, 230 v~, mosfet + triAc

  *01865mAster regulator, 40-700 vA, 230 v~ 50/60 hz, mosfet

  *01866slAve regulator, 40-700 vA, 230 v~ 50/60 hz, mosfet

  01858.120slAve regulator,40-400 vA, 120 v~

  01855modul za kontroluoptereenja

  *01861mAster regulator, 40-1000 w/vA, 230 v~,mosfet+triAc

  *01862slAve regulator, 40-1000 w/A, 230 v~,mosfet+triAc

  01863mAster regulator, 40-800 w/vA 50 hz, 40-700 w/vA 60 hz, 230 v~, mosfet + triAc

  01868slAve regulator, 40-500 vA 50 hz, 40-400 vA 60 hz, 230 v~, mosfet

  01870mAster regulator, 40-500 w, 40-300 vA, cfl 10-200 w, led 3-200 w, 230 v~01870.120kao gore, 120 v~

  01867mAster regulator, 40-500 vA 50 hz, 40-400 vA 60 hz, 230 v~, mosfet

  01871slAve regulator, 40-500 w, 40-300 vA, cfl 10-200 w, led 3-200 w, 230 v~01871.120kao gore, 120 v~

  ozvuenje - Ureaji

  19580napaja sizlazom 32 vdc100 mA,110-230 v~50/60 hz

  19580.Bnapaja sizlazom 32 vdc100 mA,110-230 v~50/60 hz

  19582Audio ulaz s 2 konektorarcA, automatskopodeavanje glasnoe,uklopljeni terminatorlinije - 2 modula

  19582.BAudio ulaz s 2 konektorarcA, automatskopodeavanje glasnoe,uklopljeni terminatorlinije - 2 modula

  19583oprunaspojnica zaureaj zaozvuenje

  19583.Boprunaspojnica zaureaj zaozvuenje

  19584suelje za za prijenosupravljakih sklopovaby-me prijamniku ir,opremljen kabelom 3 m

  19584.Bsuelje za za prijenosupravljakih sklopovaby-me prijamniku ir,opremljen kabelom 3 m

  by-me

  dostupno do isteka zaliha novi artikl

 • 38

  ARK

  Sivo Bijelo

  ozvuenje - Ureaji

  19586mikrofon za selektivni ili opi poziv, funkcija aktivi-ranja glasom za kontrolu djece - 2 modula

  19586.Bmikrofon za selektivni ili opi poziv, funkcija aktivi-ranja glasom za kontrolu djece - 2 modula

  19585docking station za iPod/iPhone snapajaem - 2+2 modula

  19585.Bdocking station za iPod/iPhone snapajaem - 2+2 modula

  19581dvije preklopne tipke i pojaalo8 1+1 w, ugraen terminatorlinije, upotpuniti zamjenjivimtipkama - 2 modula

  ozvuenje - zamjenjive tipke 1 modul

  19531.23simboli zamjenefunkcije/zapisa,za preklopnetipke

  19531.23.Bsimboli zamjenefunkcije/zapisa,za preklopnetipke

  19531.24simboli o i zapodeavanjeglasnoe, zapreklopne tipke

  19531.24.Bsimboli o i zapodeavanjeglasnoe, zapreklopne tipke

  ozvuenje - Ureaji stranjeg trupa spojnice

  01903derivator za upravljake ureajeby-me, ugradbena instalacija(stranji trup spojnice)

  01904sporedni derivator za ureaje zaozvuenje, ugradbena instalacija(stranji trup spojnice)

  by-me

 • 39

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  ozvuenje - Ureajiozvuenje - Ureaji za ozvuenje

  21588Pasivni difuzor zvuka 8 10 w, s ugraenim okvirom za 8 modula

  21588.BPasivni difuzor zvuka 8 10 w, s ugraenim okvirom za 8 modula

  01907Pasivni difuzor zvuka 8 30 w, ugradnja u laganezidove i sputeni strop

  01906Pasivni difuzor zvuka iP55 8 30 w, ugradnja u lagane zidove isputeni strop

  01908Pasivni difuzor zvuka 8 30 w koji se moe usmjeriti,zidna ugradnja

  20587Pasivni difuzor zvuka 8 3 w- 3 modula

  20587.BPasivni difuzor zvuka 8 3 w- 3 modula

  ozvuenje - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  01900radio tuner fm sards-om, koaksijalnikonektor za vanjskufm antenu, uklopljeniterminator linije

  01902rastavlja linije bus/ozvuenje za napajaby-me, uklopljeniterminator linije

  01901stereo pojaalo 2 izlaza zadifuzore zvuka 8 10 + 10 w, napajanje 110-230 v~ 50/60 hz, uklopljeni terminator linije

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - Upravljanje i nadzor

  19483digitalna tipkovnica- 2 modula

  19483.Bdigitalna tipkovnica- 2 modula

  19482Aktivator/parcijalizator- 2 modula

  19482.BAktivator/parcijalizator- 2 modula

  01816transponder-kartica01816.Hkao gore, s mogunou personalizacije

  01815transponder klju

  by-me

 • 40

  ARK

  Sivo Bijelo

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - Ureaji

  19490.1suelje za kontakte sa 2 nezavisna ulaza koje je mogue kon-figurirati u razliitim zonama - 2 modula

  19490.1.Bsuelje za kontakte sa 2 nezavisna ulaza koje je mogue kon-figurirati u razliitim zonama - 2 modula

  19493suelje za daljinskiupravlja i detektori na dvosmjernoj dualband radiofrekvenciji - 2 modula

  19493.Bsuelje za daljinskiupravlja i detektori na dvosmjernoj dualband radiofrekvenciji - 2 modula

  19491suelje kontakatas podesivim ulazom,12 vdc 10 mAizlaz - 2 modula

  19491.Bsuelje kontakatas podesivim ulazom,12 vdc 10 mAizlaz - 2 modula

  19485ic detektorprisutnosti- 2 modula

  19485.Bic detektorprisutnosti- 2 modula

  19487ic i mikrovalnidetektorprisutnosti- 2 modula

  19487.Bic i mikrovalnidetektorprisutnosti- 2 modula

  19486ic detetktorprisutnosti,podesiva- 2 modula

  19486.Bic detetktorprisutnosti,podesiva- 2 modula

  00802.14orijentabilnipodloak- 2 modula

  00802orijentabilnipodloak- 2 modula

  00805.14Adaptor zapodbuknu montauza orijentabilnepodloke

  00805Adaptor zapodbuknu montauza orijentabilnepodloke

  00800.14okvir za nadbuknumontau zaorijentabilnepodloke

  00800okvir za nadbuknumontau zaorijentabilnepodloke

  16897.SAntiamper kit zaorijentabilne podloke

  01804.14Jedinica za pohranu s kunom sirenom01803.14dra promone baterije za back-up jedinice

  01804.01Jedinica za pohranu s kunom sirenom01803.01dra promone baterije za back-up jedinice

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - jedinica za pohranu

  19495Unutarnja alarmna sirena sa samonapajanjem - 3 modula

  19495.BUnutarnja alarmna sirena sa samonapajanjem - 3 modula

  by-me

  19489Aktivator s promjenlji-vim relejnim izlazom 1 A 30 v - 2 modula

  19489.BAktivator s promjenlji-vim relejnim izlazom 1 A 30 v - 2 modula

 • 41

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - jedinica za pohranu

  16895Podbukna kutija za 01803...,01804...

  16894nadbukna kutija za01803..., 01804....

  16894.01nadbukna kutija za01803..., 01804....

  16895.CPokrovna ploa za 16895, bijela16895.Akao gore, plastificirana

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - zidni ureaji

  01806vanjska sirena

  01829.1nadbukni detektordual-technologije

  01828mini ic detektorprisutnosti

  01810telefonski poziv

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - kontakti i detektori

  01832.056Aktivna ic barijera s viestrukimzrakama, nc 50 v relejni izlaz,56 cm duine01832.07676 cm duine01832.112112 cm duine01832.152152 cm duine01832.200200 cm duine

  01820magnetni kontakt zapodbuknu montau

  01821metalni magnetni kontaktza podbuknu montau

  01822magnetni kontaktza vidljivu montau

  01823metalni magnetni kontaktza vidljivu montau

  01825elektromehaniki inikontakt za rolete

  01826elektromehaniki tromikontakt za prozore istaklene stijenke

  by-me

  dostupno do isteka zaliha novi artikl

 • 42

  ARK

  protuprovalni sustav na radiofrekvenciji - Ureaji

  01819dvosmjerni daljiskiupravlja

  01747nadzirana sirena zavanjski prostor,dvosmjerni dual band

  01737nadzirani ic detektor,dual band

  01738nadzirani detektor smagnetskim kontaktom zavrata i prozore, dual band

  01744nadzirani detektor vodeza zatitu od poplave,dual band

  00912rezervna alkalnabaterija 9 v 12 Ahza sirenu

  sigurnost - rasvjetni ureaji za sluajeve nude

  02660.1A led visoke uinkovitosti, 230 v~ 50/60 hz,baterija na punjenje ni-cd, za instalaciju uugradbene kutije 7 modula 02660.1.120 kao gore, 120 v~ 50/60 hz

  01846suelje za upravljanjelampama za sluajevenude putem bus-a by-me

  00913zamjenska baterija na punjenje ni-cd 4,8 v 800 mAh za 02660.1

  01830napojna jedinica12 vdc, 120-230 v~50/60 hz

  01800napojna jedinica, 29 vdc,320 mA, 120-230 v~50/60 hz

  01809baterija dra zapotroake jedinice

  razvodne kutije za bus protuprovalni sustav - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  01807Unitate de back-up cubobina de decuplare,bUs+AUX 600 mA, 29 vdc

  by-me

  01840kabel za bus sustav, bezhalogenih 2x0,50 mm2,nazivni napon prema zemlji400 v, adecvat pentruinstalarea cu cabluri decategoria i, bijelo - 100 m

  01840.Bkabel za ozvuenje2x0,50 mm2 400 v bez halogenih, adecvat pentru instalarea cu cabluri de categoria i, plavi - 100 m

  01840.Ykabel za protuprovalne susta-ve, bez halogenih 2x0,50 mm2, nazivni napon prema zemlji 400 v, adecvat pentru insta-larea cu cabluri de categoria i, uti - 100 m

  01839odstranjiva2-kontaktnastezaljika

  dodatni pribor i kabeli

 • 43

  ARK

  Sivo Bijelo

  Signalne jedinice i lampice, str. 44* Ne koristi se u europskim zemljama

  by-me sustav stand-alone

  01997.2suelje softverapomou by-me iwindows mediaCenter zawindows vistai 7 (32 bit)

  softver i suelja

  01996suelje za sustav spajanja due fili Plus, od rJ11 jack utinice do Pc-a s windows media center

  01992Paket softve-ra easytool Professional za by-me i softver easydraw i easycap

  02024softver evcom za videoportafonski sustav due fili Plus upotpunjen s Usb sueljem

  01991Paket softvera easytool Professional lt za by-me, konfigurator well-contact Plus i softver easydraw i easycap

  19329specijalni jack za bus, vijani prikljuci

  19329.Bspecijalni jack za bus, vijani prikljuci

  specijalni bus rj11 jackovi

  01842rastavnanavojnica

  01800napojna jedinica, 29 vdc, 320 mA, 120-230 v~50/60 hz

  sustav kontrole pristupa - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  samostojno (stand alone) upravljanje ulazima

  19465bed sklopka, 230 v~50/60 hz i 24 vdc (selv)- 3 modula

  19465.Bbed sklopka, 230 v~50/60 hz i 24 vdc (selv)- 3 modula

  19461ita/programator chipkartice,12-24 v~ 50/60 hz /12-24 vdc (selv)- 3 modula

  19461.Bita/programator chipkartice,12-24 v~ 50/60 hz /12-24 vdc (selv)- 3 modula

  16452Programabilna chip-kartica16452.Hkao gore, s mogunou personalizacije

  16452.Siso kartica (bed)

  16474Pametna kartica zaserijski spoj itaa/programatora

  dostupno do isteka zaliha

 • 44

  ARK

  Sivo Bijelo

  sustav stand-alone Pribor

  samostojni radiofrekvencijski aparati - s modulom enocean

  20505Plosnati upravljaki sklop sa dvije preklo-pne tipke i radio predajnikom enocean bez baterija, dopuniti namjenskim tipkama 19506 - 2 modula

  01796Aktivator s modulom enocean,relejni izlaz, napajanje230 v~ 50 hz

  19507nosa za zidnu ugradnju upravlja-kog sklopa 20505, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 sredinja modula, sivi

  19507.Bnosa za zidnu ugradnju upravlja-kog sklopa 20505, upotpuniti putem pokrovne maske sa 2 sredinja modula, bijelo

  19506Par upravljakih tipaka,20505

  19506.BPar upravljakih tipaka,20505

  oiene signalne jedinice za sklopke

  signalne jedinice led signalizacijska led jedinica za osne komande00935.A: 12-24 v~ 0,1 w, zagasito uta00935.G: 12-24 v~ 0,1 w, zelena00935.R: 12-24 v~ 0,1 w, crvena00935.B: 12-24 v~ 0,1 w, plava00935.W: 12-24 v~ 0,1 w, bijela

  00937.A: 12-24 v~ 0,1 w, zagasito uta00937.G: 12-24 v~ 0,1 w, zelena00937.R: 12-24 v~ 0,1 w, crvena00937.B: 12-24 v~ 0,1 w, plava00937.W: 12-24 v~ 0,1 w, bijela

  00936.A: 110-250 v~ 0,5 w, zagasito uta00936.G: 110-250 v~ 0,5 w, zelena00936.R: 110-250 v~ 0,5 w, crvena00936.B: 110-250 v~ 0,5 w, plava00936.W: 110-250 v~ 0,5 w, bijela

  00938.A: 110-250 v~ 0,1 w, zagasito uta00938.G: 110-250 v~ 0,1 w, zelena00938.R: 110-250 v~ 0,1 w, crvena00938.B: 110-250 v~ 0,1 w, plava00938.W: 110-250 v~ 0,1 w, bijela

  mikro osigurai 5x20 mm 250 v~

  keramika cijev, prekidna mo 1500 A: 07051.HF.16: ff16Ah, 6,3x32 mm

  svjetiljke e10 10x28 mm

  00931110-250 v~ 0,5 w, zagasito uta

  arna nit:1477012 v~ 3 w, bijela1

  1477124 v~ 3 w, bijela1

  1477412 v~ 0,6 w, bijela1

  1477524 v~ 1,2 w, bijela1

  14776130 v~ 2,6 w, bijela1

  14777230 v~ 3 w, bijela1

  neonska:14778110 v~ 0,5 w, crvena1

  14779230 v~ 0,5 w, crvena1

  prozirni poklopci za nosae

  21613.Cza nosae 3 modula

  21618.Cza nosae 8 (4+4) modula

 • 45

  ARK

  Sivo Bijelo

  well-contact Plus

  automatizacija za zgrade - Upravljanje i kontrola

  automatizacija za zgrade - Ureaji

  automatizacija za zgrade - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  19848.1dodirni zaslon u boji 4,3 za kontrolu i upravljanje, senzor temperature, opremljen nosaem za instalaciju u kutije 8 modula

  19848.1.Bdodirni zaslon u boji 4,3 za kontrolu i upravljanje, senzor temperature, opremljen nosaem za instalaciju u kutije 8 modula

  19432elektroniki senzortemperature

  19432.Belektroniki senzortemperature

  19849monokromatski dodirni zaslon za kontrolu i lokalno upravljanje - 3 modula

  19840Ureaj za upravljanje s etiri nezavisnagumba, standard knX, utvrivanjeu mraku, upotpuniti polutipkama

  19849.Bmonokromatski dodirni zaslon za kontrolu i lokalno upravljanje - 3 modula

  automatizacija za zgrade - zamjenjive polutipke 1 modul

  19841etiri polutipke,neutralne

  19841.Betiri polutipke,neutralne

  19841.2etiri polutipke,simbol i o

  19841.2.Betiri polutipke,simbol i o

  19843etiri fiksne polutipke,neutralne

  19843.Betiri fiksne polutipke,neutralne

  19841.0etiri polutipke,simbol o

  19841.0.Betiri polutipke,simbol o

  19841.3etiri polutipke,simbol smjernastrelica

  19841.3.Betiri polutipke,simbol smjernastrelica

  19841.1etiri polutipke,simbol i

  19841.1.Betiri polutipke,simbol i

  19841.4etiri polutipke,simbolpodeavanja

  19841.4.Betiri polutipke,simbolpodeavanja

  1 odnosi se na boju svjetla novi artikl dostupno do isteka zaliha

  molimo stupite u kontakt s trgovakom mreom za informacije o izvedivosti

  01545web posluitelj za lokalno i daljinskonadgledanje sustava knX

 • 46

  ARK

  Sivo Bijelo

  well-contact Plus

  automatizacija za zgrade - zamjenjive polutipke 2 modula

  19842.2dvije polutipke,simbol i o

  19842.2.Bdvije polutipke,simbol i o

  19844dvije fiksne polutipke,neutralne

  19844.Bdvije fiksne polutipke,neutralne

  19842.3dvije polutipke,simbol smjernastrelica

  19842.3.Bdvije polutipke,simbol smjernastrelica

  19842.4dvije polutipke,simbolpodeavanja

  19842.4.Bdvije polutipke,simbolpodeavanja

  00802.14orijentabilnipodloak- 2 modula

  00802orijentabilnipodloak- 2 modula

  00805.14Adaptor za podbu-knu montau za ori-jentabilne podloke- 2 modula

  00805Adaptor za podbu-knu montau za ori-jentabilne podloke- 2 modula

  00800.14okvir za nadbu-knu montau za orijentabilne podloke

  00800okvir za nadbu-knu montau za orijentabilne podloke

  automatizacija za zgrade - kontrola

  19850detektor prisustvana osnovu pasivnihinfracrvenih zraka,standard knX- 2 modula

  19850.Bdetektor prisustvana osnovu pasivnihinfracrvenih zraka,standard knX- 2 modula

  automatizacija za zgrade - kontrola pristupa

  19457transponder ita za instalaci-ju izvan sobe, standard knX, 2 relejna izlaza no 4 A 24 v~, 2 ulaza, 12-24 v~ 50/60 hz i 12-24 vdc (selv) - 3 modula.dostavlja se bez transponder kartica

  19457.Btransponder ita za instalaci-ju izvan sobe, standard knX, 2 relejna izlaza no 4 A 24 v~, 2 ulaza, 12-24 v~ 50/60 hz i 12-24 vdc (selv) - 3 modula.dostavlja se bez transponder kartica

  19450ita/programer transponderkartica u stolnoj kutiji 4 modula

  19450.Bita/programer transponderkartica u stolnoj kutiji 4 modula

  19453transponder ita s okomitimpretincem za instalaciju unutarsobe, standard knX, 2 relejnaizlaza - no 4 A 24 v~, 2 ulaza,12-24 v~ 50/60 hz i12-24 vdc (selv)- 3 modula

  19453.Btransponder ita s okomitimpretincem za instalaciju unutarsobe, standard knX, 2 relejnaizlaza - no 4 A 24 v~, 2 ulaza,12-24 v~ 50/60 hz i12-24 vdc (selv)- 3 modula

  01598transponder kartica koja se moeprogramirati i personalizirati

  19842dvije polutipke,neutralne

  19842.Bdvije polutipke,neutralne

  19842.0dvije polutipke,simbol o

  19842.0.Bdvije polutipke,simbol o

  19842.1dvije polutipke,simbol i

  19842.1.Bdvije polutipke,simbol i

 • 47

  ARK

  Sivo Bijelo

  well-contact Plus

  automatizacija za zgrade - termoregulacija

  19432elektroniki senzortemperature

  19432.Belektroniki senzortemperature

  19430termostat za kontrolu okolne temperature u 2 zone uz nezavisno (grijanje i klimatizaciju), standard knX, relejni izlaz no 4 A 24 v~ + 1 ulaz senzora temperature (19432) + 1 programibilni ulaz - 2 modula

  19430.Btermostat za kontrolu okolne temperature u 2 zone uz nezavisno (grijanje i klimatizaciju), standard knX, relejni izlaz no 4 A 24 v~ + 1 ulaz senzora temperature (19432) + 1 programibilni ulaz - 2 modula

  softver i sueljasoftver za upravljanje sustavom well-contact Plus 01589: well-contact suite light 01590: well-contact suite basic 01591: well-contact suite top 01592: well-contact suite client 01593: well-contact suite office 01594: well-contact suite client office

  01595dodatni softver za sueljavanje sasoftverima za upravljanje

  01597zamjenski Usb stick za softver well-contact suite

  01991Paket softvera easytool Professional lt za by-me, konfigurator well-contact Plus i softver easydraw i easycap

  01890kabel 2x2x0,8 mm,knX

  kabel knX

  automatizacija za zgrade - elementi za insku instalaciju din (60715 th35)

  01510Ureaj s 4 digitalna ulaza koji se mogu programirati za kontakte no,nc, 120-230 v~,standard knX

  01526regulator 230 v~ 50/60 hzza arulje 2x300 w, feroma-gnetski transformatori 2x300 vA, elektronski transformatori 2x300 vA, standard knX

  01523Aktivator s 4relejna izlaza no16 A 250 v~,standard knX

  01500napaja s izlazom bus30 vdc 320 mA, napa-janje 230 v~ 50/60 hz, s bobinom za rastav-ljanje,standard knX

  01522Ureaj za ulaz/izlaz,4 relejna izlaza no16 A 250 v~, 4 ulazaza kontakte no,standard knX

  01501napaja s izlazom bus30 vdc 640 mA, dodatniizlaz 30 vdc, napajanje230 v~ 50/60 hz, sbobinom za rastavljanje,standard knX

  01524Aktivator za 2 roletnes relejnim izlazima16 A 250 v~,standard knX

  01504sprenik linije,standard knX

  01528regulator osvjetljenja,2 ulaza za 01530,2 relejna izlaza no16 A 250 v~, 2 izlaza1-10 v, standard knX

  01540suelje Usb,tip b knX

  01530senzor osvjetljenjaza regulator 01528,standard knXstropna instalacija

  16887sigurnosni transformator,230/12-24 v~(selv), 24 vA

  01515suelje s 4 kanalakoji se mogu progra-mirati kao ulaziili izlazi za led,standard knX

  molimo stupite u kontakt s trgovakom mreom za informacije o izvedivosti

 • 48

  ARKvrste ugradnje

  modul

  1 i 2 modulaza prilog 60 mm

  4

  2sredinjimoduli

  3

  Prilogpodbukna montaa

  podbukna montaa

  podbukna montaa

  podbukna montaa

  nadbukna montaa

  nadbukna montaa

  nadbukna montaa

  okvir

  V71701za uplje zidove,s vijcima, Gw 850 c,svijetlo plavo

  V71701za uplje zidove,s vijcima, Gw 850 c,svijetlo plavo

  V71001Gw 650 c, svijetlo plavoV71001.AUGw 960 c, crno

  V71001Gw 650 c, svijetlo plavoV71001.AUGw 960 c, crno

  V71703za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  V71703za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  09983.01suena 35/45 mm, bijelo

  09983: sivo

  09983.01suena 35/45 mm, bijelo

  09983: sivo

  V71303Gw 650 c, svijetlo plavoV71303.AUGw 960 c, crno

  V71303Gw 650 c, svijetlo plavoV71303.AUGw 960 c, crno

  V71304Gw 650 c, svijetlo plavoV71304.AUGw 960 c, crno

  V71704za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  196011 modul, s kukicama

  196022 modula, s kukicama

  196022 modula, s kukicama

  196032 modula, bez vijaka

  196032 modula, bez vijaka

  09971.01suena 43,5 mm, bijelo

  09971.01suena 43,5 mm, bijelo

  09972.01suena 30 mm, bijelo

  09972.01suena 30 mm, bijelo

  196122 sredinja modula, s vijcima

  196133 modula, s vijcima

  196144 modula, s vijcima

  197844 modula, sivo19784.B: bijelo

  stolnu montau

 • 49

  ARKvrste ugradnjeploe dostupnost materijala i povrinskih zavrnih obrada*

  * Asortiman pokrovnih maski, stranica 58

  19653...3 moduladimenzije: 122x90x8,6 mm

  19654...4 moduladimenzije: 144,5x90x8,6 mm

  19684...4 moduladimenzije: 144,5x90x8,5 mm

  tecno-basicreflex plus color-techalu-techmetal-color metal-elite wood

  19641...1 moduldimenzije:90x90x8,6 mm

  19671...1 moduldimenzije:94,5x94,5x8,4 mm

  19642...2 moduladimenzije: 90x90x8,6 mm

  19672...2 moduladimenzije: 94,5x94,5x8,4 mm

  19652...2 sredinja moduladimenzije: 122x90x8,6 mm

  19682...2 sredinja moduladimenzije: 122x90x8,2 mm

  19683...3 moduladimenzije: 122x90x8,5 mm

  Classic

  Classic

  Classic

  Classic

  Classic

  Round

  Round

  Round

  Round

  Round

 • 50

  ARK

  8

  14(7+7)

  21(7+7+7)

  V71318Gw 650 c,svijetlo plavo

  V71718za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  V71320Gw 650 c,svijetlo plavo

  09920.01: bijelo09920.14: sivo

  V71720za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  09921.01: bijelo09921.14: sivo

  V71321Gw 650 c, svijetlo plavo

  podbukna montaa

  podbukna montaa

  podbukna montaa

  podbukna montaa

  stolnu montau

  nadbukna montaa

  nadbukna montaa

  19618 8 modula (4+4), s vijcima

  19621 21 modula (7+7+7), s vijcima

  19620 14 modula (7+7), s vijcima

  19558 / 19558.Dzaslon u boji, lcd 3,5, s ugraenim montanim okvirom za 8 modula, sivo19558.B / 19558.D.Bkao gore, bijelo

  19511ekran osjetljiv na dodir 4,3 energy, s ugraenim montanim okvirom za 8 modula, sivo19511.B: kao gore, bijelo19848.1ekran osjetljiv na dodir 4,3 well-contact Plus, s ugraenim montanim okvirom za 8 modula, sivo 19848.1.B: kao gore, bijelo

  7V71306Gw 650 c,svijetlo plavoV71306.AUGw 960 c, negru

  V71706 za uplje zidove,Gw 850 c, svijetlo plavo

  196177 modula, s vijcima

  197877 modula, sivo19787.B: bijelo

  197888 modula, s okviromclassic i round, sivo19788.B: bijelodimenzije: 141x151,9x135 mm

  stolnu montau

  modul Prilog okvir

  vrste ugradnje

 • 51

  ARK

  19660...14 modula (7+7)dimenzije: 210x161x8,6 mm

  19661...21 modula (7+7+7)dimenzije: 206x222x11 mm

  19668...8 moduladimenzije: 146,5x163x9,3 mm

  19698...8 moduladimenzije: 145,5x162x9,5 mm

  .71 Crna

  .72 Siva

  .73 bjelokost

  .74 bijela

  .71 Crna

  .72 Siva

  .73 bjelokost

  .74 bijela

  19657...7 moduladimenzije:210x90x8,6 mm

  19687...7 moduladimenzije:210x90x8,5 mm

  tehnopolimer

  Classic

  Classic

  Classic

  Classic

  Round

  Round

  reflex plus color-techalu-techmetal-color metal-elite wood tecno-basic

  * Asortiman pokrovnih maski, stranica 58

  ploe dostupnost materijala i povrinskih zavrnih obrada*

  vrste ugradnje

 • 52

  ARK

  60

  60

  60

  60

  60

  60

  65 65

  65

  57

  57

  6565

  65

  65

  6565

  5757

  57 57

  60

  60

  65 65

  65

  57

  57

  6565

  65

  65

  6565

  5757

  57 57

  1 i 2 modulaza prilog 60 mm

  i 65 mm

  za panelsku montau

  1

  2

  16776.AUGw 960 c

  16776.AU x 2 Gw 960 c

  za panelsku montau

  196261 modul, s vijcima

  196272 modula, s vijcima

  196011 modul, s kukicama

  196022 modula, s kukicama

  196022 modula, s kukicama

  196032 modula, bez vijaka

  196032 modula, bez vijaka

  modul Prilog okvir

  vrste ugradnje

 • 53

  ARK

  19666...1 moduldimenzije: 40x82x8,6 mm

  19696...1 moduldimenzije: 40x82x8,2 mm

  19667...2 moduladimenzije: 40x139x8,6 mm

  19697...2 moduladimenzije: 40x139x8,7 mm

  tehnopolimerClassic

  Classic

  Round

  Round

  .71 Crna

  .72 Siva

  .73 bjelokost

  .74 bijela

  .81 Crna

  .82 Siva

  .83 bjelokost

  .84 bijela

  .81 Crna

  .82 Siva

  .83 bjelokost

  .84 bijela

  .71 Crna

  .72 Siva

  .73 bjelokost

  .74 bijela

  19682...2 sredinja moduladimenzije: 122x90x8,2 mm

  19652...2 sredinja moduladimenzije: 122x90x8,6 mm

  19641...1 moduldimenzije:90x90x8,6 mm

  19671...1 moduldimenzije:94,5x94,5x8,4 mm

  Classic

  Round

  19642...2 moduladimenzije: 90x90x8,6 mm

  19672...2 moduladimenzije: 94,5x94,5x8,4 mm

  Classic

  Classic

  Round

  Round

  reflex plus tecno-basicalu-techmetal-color color-techmetal-elite wood

  * Asortiman pokrovnih maski, stranica 58

  ploe dostupnost materijala i povrinskih zavrnih obrada*

  vrste ugradnje

 • 54

  ARKsmjernice za pokrovne maske

  1 sredinji modul 2 modula 2 sredinji moduli 3 modula 4 modula

  Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

  metal-color(lakirani metal)

  Grafit mat 19641.01 19671.21 19642.01 19672.21 19652.01 19682.21 19653.01 19683.21 19654.01 19684.21

  kriljevac mat 19641.02 - 19642.02 - 19652.02 - 19653.02 - 19654.02 -

  srebro 19641.03 - 19642.03 - 19652.03 - 19653.03 - 19654.03 -

  titanij mat 19641.04 - 19642.04 - 19652.04 - 19653.04 - 19654.04 -

  biser mat 19641.05 - 19642.05 - 19652.05 - 19653.05 - 19654.05 -

  Polar 19641.06 - 19642.06 - 19652.06 - 19653.06 - 19654.06 -

  kriljevac - 19671.22 - 19672.22 - 19682.22 - 19683.22 - 19684.22

  srebro mat - 19671.23 - 19672.23 - 19682.23 - 19683.23 - 19684.23

  bronca mat - 19671.24 - 19672.24 - 19682.24 - 19683.24 - 19684.24

  biser mat - 19671.25 - 19672.25 - 19682.25 - 19683.25 - 19684.25

  Polar mat - 19671.26 - 19672.26 - 19682.26 - 19683.26 - 19684.26

  metal-elite(mobilizirani metal)

  zlato 19641.07 19671.27 19642.07 19672.27 19652.07 19682.27 19653.07 19683.27 19654.07 19684.27

  zagasiti elik 19641.08 - 19642.08 - 19652.08 - 19653.08 - 19654.08 -

  Crni krom 19641.09 - 19642.09 - 19652.09 - 19653.09 - 19654.09 -

  Crni nikal 19641.10 - 19642.10 - 19652.10 - 19653.10 - 19654.10 -

  Krom - 19671.28 - 19672.28 - 19682.28 - 19683.28 - 19684.28

  tamni nikal - 19671.29 - 19672.29 - 19682.29 - 19683.29 - 19684.29

  mat nikal - 19671.30 - 19672.30 - 19682.30 - 19683.30 - 19684.30

  alu-tech(aluminij)

  Prirodni 19641.15 - 19642.15 - 19652.15 - 19653.15 - 19654.15 -

  Lava 19641.16 - 19642.16 - 19652.16 - 19653.16 - 19654.16 -

 • 55

  ARKsmjernice za pokrovne maske

  7 modula 8 modula 14 modula 21 modula za panelsku montau1 modulza panelsku montau

  2 modula

  Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

  19657.01 19687.21 19668.01 19698.21 - - - - - -

  19657.02 - 19668.02 - - - - - - -

  19657.03 - 19668.03 - - - - - - -

  19657.04 - 19668.04 - - - - - - -

  19657.05 - 19668.05 - - - - - - -

  19657.06 - 19668.06 - - - - - - -

  - 19687.22 - 19698.22 - - - - - -

  - 19687.23 - 19698.23 - - - - - -

  - 19687.24 - 19698.24 - - - - - -

  - 19687.25 - 19698.25 - - - - - -

  - 19687.26 - 19698.26 - - - - - -

  19657.07 19687.27 19668.07 19698.27 - - - - - -

  19657.08 - 19668.08 - - - - - - -

  19657.09 - 19668.09 - - - - - - -

  19657.10 - 19668.10 - - - - - - -

  - 19687.28 - 19698.28 - - - - - -

  - 19687.29 - 19698.29 - - - - - -

  - 19687.30 - 19698.30 - - - - - -

  19657.15 - 19668.15 - - - - - - -

  19657.16 - 19668.16 - - - - - - -

 • 56

  ARK

  1 sredinji modul 2 modula 2 sredinji moduli 3 modula 4 modula

  Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round Classic Round

  wood(masivno drvo)

  weng 19641.41 - 19642.41 - 19652.41 - 19653.41 - 19654.41 -

  trenja 19641.42 19671.52 19642.42 19672.52 19652.42 19682.52 19653.42 19683.52 19654.42 19684.52

  Ari 19641.43 - 19642.43 - 19652.43 - 19653.43 - 19654.43 -

  orah - 19671.51 - 19672.51 - 19682.51 - 19683.51 - 19684.51

  Javor - 19671.53 - 19672.53 - 19682.53 - 19683.53 - 19684.53

  reflex plus(reflex)

  dimno siva - 19671.61 - 19672.61 - 19682.61 - 19683.61 - 19684.61

  Karamel - 19671.62 - 19672.62 - 19682.62 - 19683.62 - 19684.62

  orange - 19671.63 - 19672.63 - 19682.63 - 19683.63 - 19684.63

  Prekomorsko plava - 19671.64 - 19672.64 - 19682.64 - 19683.64 - 19684.64

  majina duica - 19671.65 - 19672.65 - 19682.65 - 19683.65 - 19684.65

  led - 19671.66 - 19672.66 - 19682.66 - 19683.66 - 19684.66

  color-tech(lakirani tehnopolimer)

  mat crvena 19641.75 - 19642.75 - 19652.75 - 19653.75 - 19654.75 -

  mat plava 19641.76 - 19642.76 - 19652.76 - 19653.76 - 19654.76 -

  mat zelena 19641.77 - 19642.77 - 19652.77 - 19653.77 - 19654.77 -

  mat zlatna 19641.78 - 19642.78 - 19652.78 - 19653.78 - 19654.78 -

  mat srebrna 19641.79 - 19642.79 - 19652.79 - 19653.79 - 19654.79 -

  Crvena - 19671.85 - 19672.85 - 19682.85 - 19683.85 - 19684.85

  Plava - 19671.86 - 19672.86 - 19682.86 - 19683.86 - 19684.86

  zelena - 19671.87 - 19672.87 - 19682.87 - 19683.87 - 19684.87

  staro zlato - 19671.88 - 19672.88 - 19682.88 - 19683.88 - 19684.88

  srebrna - 19671.89 - 19672.89 - 19682.89 - 19683.89 - 19684.89

  tecno-basic(tehnopolimer)

  Crna 19641.71 19671.81 19642.71 19672.81 19652.71 19682.81 19653.71 19683.81 19654.71 19684.81

  Siva 19641.72 19671.82 19642.72 19672.82 19652.72 19682.82 19653.72 19683.82 19654.72 19684.82

  bjelokost 19641.73 19671.83 19642.73 19672.83 19652.73 19682.83 19653.73 19683.83 19654.73 19684.83

  bijela 19641.74 19671.84 19642.74 19672.84 19652.74 19682.84 19653.74 19683.84 19654.74 19684.84

  smjernice za pokrovne maske

 • 57

  ARK

  7 modula 8 modula 14 modula 21 modula za panelsku montau1 modulza panelsku montau

  2 modula

  Classic Round Classic Round Classic Classic Classic Round Classic Round

  19657.41 - 19668.41 - - - - - - -

  19657.42 19687.52 19668.42 19698.52 - - - - - -

  19657.43 - 19668.43 - - - - - - -

  - 19687.51 - 19698.51 - - - - - -

  - 19687.53 - 19698.53 - - - - - -

  - 19687.61 - 19698.61 - - - - - -

  - 19687.62 - 19698.62 - - - - - -

  - 19687.63 - 19698.63 - - - - - -

  - 19687.64 - 19698.64 - - - - - -

  - 19687.65 - 19698.65 - - - - - -

  - 19687.66 - 19698.66 - - - - - -

  19657.75 - 19668.75 - - - - - - -

  19657.76 - 19668.76 - - - - - - -

  19657.77 - 19668.77 - - - - - - -

  19657.78 - 19668.78 - - - - - - -

  19657.79 - 19668.79 - - - - - - -

  - 19687.85 - 19698.85 - - - - - -

  - 19687.86 - 19698.86 - - - - - -

  - 19687.87 - 19698.87 - - - - - -

  - 19687.88 - 19698.88 - - - - - -

  - 19687.89 - 19698.89 - - - - - -

  19657.71 19687.81 19668.71 19698.81 19660.71 19661.71 19666.71 19696.81 19667.71 19697.81

  19657.72 19687.82 19668.72 19698.82 19660.72 19661.72 19666.72 19696.82 19667.72 19697.82

  19657.73 19687.83 19668.73 19698.83 19660.73 19661.73 19666.73 19696.83 19667.73 19697.83

  19657.74 19687.84 19668.74 19698.84 19660.74 19661.74 19666.74 19696.84 19667.74 19697.84

  smjernice za pokrovne maske

 • 58

  ARK

  58

  ARK

  color-tech(lakirani tehnopolimer)

  75 mat crvena 76 mat plava 77 mat zelena

  tecno-basic(mat tehnopolimer)

  71 Crna 72 Siva 73 bjelokost

  15 Prirodni

  alu-tech(aluminij)

  01 Grafit mat 02 kriljevac mat 03 srebro

  metal-color(lakirani metal)

  07 zlato 08 zagasiti elik 09 Crni krom

  metal-elite(mobilizirani metal)

  41 weng 42 trenja 43 Ari

  wood(masivno drvo)

  16 Lava

  Pokrovne ploe classic

 • 59

  ARK

  59

  ARK

  78 mat zlatna 79 mat srebrna

  74 bijela

  04 titanij mat 05 biser mat 06 Polar

  10 Crni nikal

  napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini povrine pokrivnih ploa punog drveta cijenjena su znaajka i jamstvo autentinosti materijala.

 • 60

  ARK

  60

  ARK

  color-tech(lakirani tehnopolimer)

  85 Crvena 86 Plava 87 zelena

  tecno-basic(tehnopolimer)

  81 Crna 82 Siva 83 bjelokost

  61 dimno siva 62 Karamel 63 orange

  reflex plus(reflex)

  51 orah 52 trenja 53 Javor

  wood(masivno drvo)

  27 zlato 28 Krom 29 tamni nikal

  metal-elite(mobilizirani metal)

  metal-color(lakirani metal)

  21 Grafit mat 22 kriljevac 23 srebro mat

  Pokrovne ploe round

 • 61

  ARK

  61

  ARK

  88 staro zlato 89 srebrna

  84 bijela

  64 Prekomorsko plava 65 majina duica 66 led

  30 mat nikal

  24 bronca mat 25 biser mat 26 Polar mat

  napomena: promjene u teksturi, boji ili ravnini povrine pokrivnih ploa punog drveta cijenjena su znaajka i jamstvo autentinosti materijala.

 • 62

  ARK

  1

  2

  3

  10

  12

  4

  6

  8

  16

  14

  14801

  14802*

  14803

  14901

  14902

  14903

  14904

  14943**

  14944**

  14912

  14913

  14812*14804

  1482714813*

  14814*

  14837

  14815*

  14833

  14832

  14838

  14817*

  14839

  ip40 ip55modula ip55 poklopac

  14931**s kukicama

  14932**s vijcima

  **) za bijelu varijantu, na osnovnu ifru dodati: .01 za granitnu varijantu, na osnovnu ifru dodati: .14

  *) vodoravna ili okomita montaa, rotirajui elemente pri montai za 90

  isoset

 • 63

  ARK

  12 x 8 mm

  12 x 8 mm

  standardni simboli i natpisi ( simboli na elementima u katalogu)

  personalizacija smart cardcrno-bijela personalizacija na poleini pametnih kartica,iso i transponder kartica.

  Pokrovne ploe classic

  Preklopnici i gumbi

  Pokrovne ploe roundmjesta na kojima je mogue graviranje

  placi, ntreruptoare i butoane personalizate

  Prilagoene komande i tipke sa simbolom koji nije vidljiv u mraku

  zamjenjive tipke s prilagodljivim podrujem i simbolom koji je vidljiv u mraku

  zamjenjive aksijalne tipke s prilagodljivim podrujem i simbolom koji je vidljiv u mraku

  127 128 129 130124 125 126 131121 122 123

  138135 136 137132 133 134

  2145 2146 2147 148142 2143 2144 21492139 2140 141

  2153 2154 21552150 2151 2152

  116 117 118 119113 114 115 120110 111 112

  156 157

  zamjenjive aksijalne komande i tipke. Prilagoavanje s laserskim graviranjem koje nije vidljivo u mraku na vrhu i na dnu.

  zamjenjive tipke 19031..., 19032... i 19033... Prilagoavanje s laserskim graviranjem koje nije vidljivo u mraku na vrhu i u sreditu. na dnu, prilagodba je vidljiva u mraku i izraena pomou naljepnica od mylar folije (vidjeti upozorenja).

  zamjenjive aksijalne tipke 19131.0... i 19132.0... Prilagoavanje s laserskim graviranjem koje nije vidljivo u mraku na vrhu i na dnu. U sreditu je prilagoena postavka vidljiva u mraku i izraena pomou naljepnica od mylar folije (vidjeti upozorenja).

  zamjenjive komande i tipke. Prilagoavanje s laserskim graviranjem koje nije vidljivo u mraku na vrhu i u sreditu.

  personalizacija elemenata i pokrovnih ploanaznake za personalizaciju mogue je personalizirati sve komande, tipke i pokrovne maske s ovdje opisa-

  nim modalitetima i poloajima; naredne pokrovne ploe u boji ne mogu se personalizirati: metal-color: grafit

  mat (.01), grafit mat (.21); metal-elite: zlato (.07), crni krom (.09), crni nikal (.10), zlato (.27), krom (.28), tamni nikal (.29), mat nikal (.30); wood: ari (.43);

  personalizacija drvenih pokrovnih ploa: cijene i koliine ugovaraju se preko trgovake mree;

  ako je zatraeno prilagoavanje obuhvaeno u tablici "zbirka standardnih sim-bola i natpisa", navesti odgovarajuu ifru povrh ifre traenog artikla, a ako nije obuhvaena u tablici provjerite je li raspoloiva tako da se obratite uredu za prodaju vimar;

  prilagoavanje je vidljivo u mraku: na dnu preklopnih kontrola i tipki, sa standar-dnim simbolom ve prisutnim u katalogu; u sreditu aksijalnih komandi i tipki sa standardnim simbolom ve prisutnim u katalogu; na dnu zamjenjivih preklopnih tipki (19031..., 19032... i 19033...) s prilagodljivim podrujem; u sreditu zamje-njivih aksijalnih tipki (19131.0... e 19132.0...) s prilagodljivim podrujem;

  zamjenjive preklopne tipke (19031..., 19032..., 19033...) i aksijalne tipke (19131.0..., 19132.0...) mogu se prilagoditi potrebama pomou naljepnice od mylar folije (19847, 19847.b) u predvieno podruje (u donjem dijelu za pre-klopne komande, u sredinjem dijelu za aksijalne komande).

  kod velikih koliina, za prilagoavanja koja nisu obuhvaena u "zbirci standar-dnih simbola i natpisa" ili za lasersko graviranje potrebno je obratiti se uredu za prodaju tvrtke vimar.

  prednosti laserske personalizacije neizbrisivo graviranje koje ne iezava s vremenom; reprodukcija s visokom preciznou i u sluaju vrlo finih linija ili kompleksnih slika; usluga dostupna i kod minimalnih koliina; mogucnost naruivanja iste personalizacije u razliito vrijeme uz identine

  rezulate.

  neka ogranienja ove tehnologiije ne mogu se reproducirati slike u boji.

  to treba osigurati tiskani primjerak slike koju treba reproducirati, u crno-bijelom crteu 2 ili 3 puta

  veem od eljene veliine; sliku moete priloiti i na magnetskom mediju u ePs, tiff ili JPeG formatu.

  to izbjegavati ne prilaite fotkopije; crte ne aljite faksom, jer niska rezolucija onemoguuje reprodukciju doku-

  menta u laser kvaliteti.

  kako nastaviti priloite sliku koji treba reproducirati, ne koristei pritom metalne kvaice,

  spojnice ili ljepljivu traku; svu navedenu dokumentaciju dostavite vaem regionalnom veletrgovcu/distri-

  buteru, koji e je proslijediti vimar.

  Personalizacija

 • 64

  ARK

 • vimar pridrava pravo na izmjenu znaajki navedenih proizvoda u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti. zbog grafikog izgleda, slike i nacrti proizvoda nisu prikazani u ekvivalentnim proporcijama.

 • Viale Vicenza, 1436063 Marostica VI - Italy

  tel. +39 0424 488 600Fax +39 0424 488 709

  www.vimar.com

  B.C

  14046 HR

  1404