uzmanlik tez° n°san 2017 - .°ller bankasi anon°m ‍°rket° yœksek...

Download UZMANLIK TEZ° N°SAN 2017 - .°ller bankasi anon°m ‍°rket° yœksek katli konut œret°m°n°n

Post on 20-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LLER BANKASI ANONM RKET

  YKSEK KATLI KONUT RETMNN KENT LE LKSNN SOSYAL

  VE MEKNSAL BOYUTLARIYLA RDELENMES

  Zeynep Betl VURAL

  UZMANLIK TEZ

  NSAN 2017

 • LLER BANKASI ANONM RKET

  YKSEK KATLI KONUT RETMNN KENT LE LKSNN SOSYAL

  VE MEKNSAL BOYUTLARIYLA RDELENMES

  Zeynep Betl VURAL

  UZMANLIK TEZ

  Tez Danman (Kurum)

  zkan ALTUN

  Tez Danman (niversite)

  Prof. Dr. Zeynep ULUDA

 • ETK BEYAN

  LLER BANKASI ANONM RKET Uzmanlk Tezi Yazm Kurallarna uygun

  olarak hazrladm bu tez almasnda; tez iinde sunduum verileri, bilgileri ve

  dokmanlar akademik ve etik kurallar erevesinde elde ettiimi, tm bilgi, belge,

  deerlendirme ve sonular bilimsel etik ve ahlak kurallarna uygun olarak sunduumu, tez

  almasnda yararlandm eserlerin tmne uygun atfta bulunarak kaynak gsterdiimi,

  kullanlan verilerde herhangi bir deiiklik yapmadm, bu tezde sunduum almann

  zgn olduunu, bildirir, aksi bir durumda aleyhime doabilecek tm hak kayplarn

  kabullendiimi beyan ederim.

  Zeynep Betl VURAL

  04/04/2017

 • i

  Yksek Katl Konut retiminin Kent le likisinin

  Sosyal ve Meknsal Boyutlaryla rdelenmesi

  (Uzmanlk Tezi)

  Zeynep Betl VURAL

  LLER BANKASI ANONM RKET

  Nisan 2017

  ZET

  Tm dnyada Endstri devrimi sonras konut retim pratiinde nemli deiiklikler

  yaanmtr. Trkiyede bu deiiklikler ncelikle stanbul ardndan da dier byk

  kentlerde yaanmaya balamtr. Nfus art, arsa yetersizlii, deien tketim

  alkanlklar ve teknolojik ilerlemeler ile ekonomik kayglar sonucu yksek katl konut

  retimi hz kazanmtr. Bu yeni konut retim biimi, yaam ve kent kltrne de yansm

  ve deiime uratmtr. Geleneksel yaam biimi, konut kltr, komuluk ilikileri ve

  kentsel ilikilerin deiimi ile meknsal bir ayrma ortaya km ve kapal konut

  yerlekeleri olumaya balamtr. Bu yeni yerlekelerde, konut bir taraftan barnma

  nesnesi dier yandan ise prestij sembolne dnmtr. Bu balamda, tez almas

  ncelikle yksek katl konutlarn ortaya knn tarihsel sre ierisinde sebeplerini ele

  almaktadr. Trkiyede yksek katl konutlara ynelimin nedenleri; fiziki, siyasi ve sosyo-

  kltrel etkiler nda deerlendirilerek, yksek katl konutlarn plan emalar ve

  meknsal kurgularnda yaanan deiiklikler dnemsel olarak incelenmektedir. Deien bu

  konut ynelimlerinin kent kltrnde ve kimliinde yaratt dnmler irdelenmektedir.

  Bu almada Osmanl dneminden gnmze dek yksek katl konut retiminin

  aamalar, 5 tarihsel dnem ierisinde incelenerek snflandrlmtr. Ankara ve stanbul

  zelinde belirlenen, farkl dnemlere ait, farkl tipolojilerdeki 10 adet yksek katl konut

  yaps; plan emalar, arazi kullanm kararlar ve kent iindeki konumlar ile kullanc

  profilleri ve sosyal evrelerine gre ematik anlatm ve tablolar yardmyla desteklenerek

  incelenmitir.

  Anahtar Kelimeler : yksek katl konutlar, kent kimlii, kent kltr, konut

  kltr, plan emas

  Sayfa Adedi : 116

  Tez Danman (Kurum) : zkan ALTUN

  Tez Danman (niversite) : Prof. Dr. Zeynep ULUDA

 • ii

  Relation of High-Rise Residence Production with the City

  In Terms of Social and Spatial Dimensions

  (ILBANK Expertise Thesis)

  Zeynep Betl VURAL

  LLER BANKASI ANONM RKET

  April 2017

  ABSTRACT

  There have been significant changes in the practice of post-industrial housing production

  all over the world. These changes in Turkey have first started to be experienced in stanbul

  and then in other big cities. High-rise residence production accelerated due to population

  growth, land insufficiency, changing consumption habits, technological improvements and

  economic concerns. This new form of housing production has also reflected to the life and

  urban culture and changed them. Changes in traditional lifestyles, residential culture,

  neighborhood relations and urban relations have created a spatial differentiation, and

  indoor settlements have begun to occur. In these new settlements, the house term turns into

  a sheltering object on the other hand it turns into a symbol of prestige. In this context, this

  thesis study primarily deals with the reasons of the emergence of high-rise residences in

  the historical process. By evaluating the reasons for the trend towards high-rise residences

  in Turkey in the context of physical, political and socio-cultural effects, the plan schemes

  of the high-rise residences and the changes in the spatial constructions have been examined

  in historical periods. The transformations created by these changing housing trends in

  urban culture and urban identity have been examined. In this study, the stages of the

  production of high-rise residences from the Ottoman period to the present day have been

  analyzed and classified in five historical periods. Ten high-rise residence buildings in

  different typologies belonging to different periods determined in Ankara and stanbul have

  been analyzed in accordance with plan schedules, land use decisions and their location

  within the city, user profiles and social environments, with the help of schematic

  explanation and tables.

  Key Words : high-rise residences, urban identity, urban culture,

  housing culture, plan scheme,

  Page Numbers : 116

  Supervisor (Institution) : zkan ALTUN

  Supervisor (University) : Prof. Dr. Zeynep ULUDA

 • iii

  TEEKKR

  almam esnasnda verdikleri destekten tr tez danmanlarm zkan ALTUN

  ve Prof. Dr. Zeynep ULUDA a; bu srete daima yanmda olan ve desteklerini

  esirgemeyen aileme ve eim Uur VURAL a teekkr ederim.

 • iv

  NDEKLER

  Sayfa

  ZET ............................................................................................................................. i ABSTRACT ................................................................................................................... ii

  TEEKKR ................................................................................................................... iii NDEKLER .............................................................................................................. iv ZELGELERN LSTES ............................................................................................ vi EKLLERN LSTES ................................................................................................. vii RESMLERN LSTES ................................................................................................ ix

  SMGELER VE KISALTMALAR................................................................................ xii

  GR ........................................................................................................... 1

  1. YKSEK KATLI KONUT KAVRAMI VE GELM ....................... 5 1.1. Konut Kavram ................................................................................................... 5 1.2. Tarihsel Srete Yksek Katl Konutlar Ortaya karan Sebepler ve Kent

  zerindeki Etkileri .............................................................................................. 11

  1.2.1. Endstri devrimi ncesi dnem ................................................................. 12 1.2.2. Endstri devrimi sonras dnem ............................................................... 13

  2. TRKYEDE YKSEK KATLI KONUTLARIN ORTAYA IKII 27 2.1.Yksek Katl Konutlar Ortaya karan Fiziki, Siyasi, Ekonomik ve

  Sosyo-Kltrel Etki ve Dnmler ................................................................... 27 2.2. Yksek Katl Konutlarn Mimari ve Meknsal zellikleri ve Dnm ......... 37

  2.2.1. 1880-1923 dnemi plan tipleri .................................................................. 37

  2.2.2. 1923-1950 dnemi plan tipleri .................................................................. 38

  2.2.3. 1950-1980 dnemi plan tipleri .................................................................. 40 2.2.4. 1980-2000 dnemi plan tipleri .................................................................. 42 2.2.5. 2000 sonras dnem plan tipleri ................................................................ 43

  3. TRKYEDEK YKSEK KATLI KONUT RNEKLERNN

  SOSYAL VE MEKNSAL BELRLEYCLER BALAMINDA

  NCELENMES ...................................................................................... 45 3.1. Yksek Katl Konut retiminin Sosyal ve Meknsal Belirleyicileri ................. 45 3.2. 1950-1980 Yllar Aras Yksek Katl Konut rneklerinin ncelenmesi .......... 46

  3.2.1. Kervansaray Apartman ........................................................................... 46 3.2.2. Ataky I. Etap Sosyal Konut Uygulamas ............................................... 50

  3.3. 1980-2000 Yllar Aras Yksek Katl Konut rneklerinin ncelenmesi .......... 55 3.3.1. Feneryolu Apartmanlar ........................................................................... 55 3.3.2. Mesa Koru Sitesi ...................................................................................... 58

  3.3.3. Akmerkez Rezidans ................................................................................. 61 3.4. 2000 Yl Sonras Yksek Katl Konut rneklerinin ncelenmesi ..................... 64

  3.4.1. Mashattan Rezidans ................................................................................. 64 3.4.2. Next Level Rezidans .....................................