ugovori sklopljeni u 2014. godini - 14. ugovor br. 11/2014 o kupoprodaji ugradbenog i...

Download UGOVORI SKLOPLJENI U 2014. GODINI - 14. Ugovor br. 11/2014 o kupoprodaji ugradbenog i potro¥Œnog materijala

Post on 18-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OPĆA BOLNICA "DR. T. BARDEK"

  K O P R I V N I C A

  UGOVORI SKLOPLJENI U 2014. GODINI

  Redni broj Evidencijski

  broj nabave

  Vrsta

  provedenog

  postupka

  Datum

  sklapanja

  ugovora

  Iznos

  sklopljenog

  ugovora

  Razdoblje na

  koje je

  sklopljen

  ugovor

  Naziv ponuditelja s

  kojim je sklopljen

  ugovor

  Datum

  konačnog

  izvršenja

  ugovora

  Konačni

  ukupni

  iznos plaćen

  temeljem

  ugovora

  1. Ugovor br.

  7/2013 o

  servisiranju aparata

  31/2013

  Pregovaraĉki

  postupak bez

  prethodne

  objave

  01.01.2014. 250.000,00

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Olympus d.o.o.,

  Avenija Većeslava

  Holjevca 40, 10000

  Zagreb

  31.12.2014. 250.000,00

  2. Ugovor br.

  3/2014 o

  kupoprodaji svjeţeg

  povrća (grupa 1) i

  svjeţeg voća (grupa

  2)

  27/2013 Otvoreni

  postupak 29.01.2014.

  137.445,05

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Trgoplod d.o.o.,

  Šeferova 4, 10000

  Zagreb

  28.01.2015. 137.445,05

  3. Ugovor br.

  6/2014 o

  kupoprodaji

  27/2013 Otvoreni

  postupak 27.01.2014. 25.542,00 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Zvijezda d.d.,

  Marijana Ĉavića 1,

  10000 Zagreb

  26.01.2015. 25.542,00

 • suncokretovog ulja

  (grupa 5)

  4. Ugovor br.

  8/2014 o skupljanju,

  prijevozu i

  zbrinjavanju

  bolniĉkog otpada:

  infektivnog otpada i

  oštrih predmeta,

  citostatskog otpada,

  kemijskog otpada i

  farmaceutskog

  otpada

  34/2013 Otvoreni

  postupak 01.01.2014.

  339.775,00

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Remondis Medison

  d.o.o., Draganić

  13a, 47201

  Draganići

  31.12.2014. 339.775,00

  5. Ugovor br.

  9/2014 o pruţanju

  usluge mehaniĉkog

  ĉišćenja, pranja i

  dezinfekcije klima

  sustava te zamjeni

  filtara

  30/2013 Otvoreni

  postupak 01.01.2014.

  117.685,00

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Adria grupa d.o.o.,

  Heinzelova 53a,

  10000 Zagreb

  31.12.2014. 117.685,00

  6. Ugovor br.

  5/2014 o

  kupoprodaji

  preraĊenog povrća

  27/2013 Otvoreni

  postupak 28.01.2014. 52.353,13 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Ledo d.o.o.,

  Ĉavićeva 1a, 10000

  Zagreb

  27.01.2015. 52.353,13

 • (grupa 4)

  7. Ugovor br.

  12/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  oftalmologiju – II

  (grupe III, VIII, IX,

  XII, XXXII)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 03.02.2014. 9.919,50 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Retina-ORL centar

  Zagreb d.o.o.,

  Andrije Hebranga

  23, 10000 Zagreb

  02.02.2015. 9.919,50

  8. Ugovor br.

  14/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  oftalmologiju – II

  (grupe VII, X, XV,

  XVII, XX, XXI,

  XXIII, XXIV,

  XXX)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 04.02.2014. 74.961,67 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Medic d.o.o., Trg

  Draţena Petrovića

  3, 10000 Zagreb

  03.02.2015. 74.961,67

  9. Ugovor br.

  15/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 30.01.2014. 21.830,25 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Medical Intertrade

  d.o.o., Dr. Franje

  TuĊmana 3, 10431

  29.01.2015. 21.830,25

 • potrošnog

  materijala za

  oftalmologiju – II

  (grupe I, VI, XIV,

  XVI, XXIX,

  XXXIII, XXXIV)

  Sveta Nedelja

  10. Ugovor br.

  10/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  oftalmologiju – II

  (grupe V, XI, XIII)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 03.02.2014. 17.781,12 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Medika d.d.,

  Capraška 1, 10000

  Zagreb

  02.02.2015. 17.781,12

  11. Ugovor br.

  18/2014 o

  kupoprodaji

  lijekova uvrštenih

  na liste HZZO-a

  koji imaju generiĉke

  paralele – III (grupe

  90, 91)

  1.1.A.2. Otvoreni

  postupak 06.02.2014. 409,50 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Pharmas d.o.o.,

  Radniĉka cesta 47,

  10000 Zagreb

  05.02.2015. 0,00

  12. Ugovor br.

  7/2014 o

  kupoprodaji

  1/2013 Otvoreni

  postupak 31.01.2014.

  143.142,77

  kn Jednogodišnje

  sklapanje

  Osjeĉka trgovina

  papirom d.o.o.,

  Kneza Trpimira 4,

  30.01.2015. 143.142,77

 • uredskog materijala ugovora 31000 Osijek

  13. Ugovor br.

  32/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  neurokirurgiju – I-2

  (grupa XLV)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 05.02.2014. 120,75 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Pharmamed Mado

  d.o.o., Zatišje 8g,

  10000 Zagreb

  04.02.2015. 0,00

  14. Ugovor br.

  11/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  oftalmologiju – II

  (grupa II)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 07.02.2014. 717,50 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Optinova d.o.o.,

  Gundulićeva 57,

  10000 Zagreb

  06.02.2015. 0,00

  15. Ugovor br.

  2/2014 o

  kupoprodaji mlijeka

  i mlijeĉnih

  proizvoda

  25/2013 Otvoreni

  postupak 07.02.2014.

  324.203,00

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Prehrambena

  industrija Vindija

  d.d., MeĊimurska 6,

  42000 Varaţdin

  06.02.2015. 324.203,00

 • 16. Ugovor br.

  1/2014 o pruţanju

  usluge odrţavanja i

  popravaka

  perifernih

  raĉunalnih ureĊaja

  46/2013 Otvoreni

  postupak 16.01.2014.

  271.150,50

  kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Senso profi d.o.o.,

  Vinogradi 68, 10000

  Zagreb

  15.01.2015. 271.150,50

  17. Ugovor br.

  24/2014 o

  kupoprodaji

  lijekova uvrštenih

  na liste HZZO-a

  koji imaju generiĉke

  paralele – I (grupe

  9, 40)

  1.1.A.2. Otvoreni

  postupak 07.02.2014. 19.078,50 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Phoenix farmacija

  d.d., Ozaljska 95,

  10000 Zagreb

  06.02.2015. 19.078,50

  18. Ugovor br.

  22/2014 o

  kupoprodaji

  lijekova uvrštenih

  na liste HZZO-a

  koji imaju generiĉke

  paralele – I (grupa

  25)

  1.1.A.2. Otvoreni

  postupak 12.02.2014. 116,55 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Pharmas d.o.o.,

  Radniĉka cesta 47,

  10000 Zagreb

  11.02.2015. 0,00

 • 19. Ugovor br.

  28/2014 o

  kupoprodaji

  lijekova uvrštenih

  na liste HZZO-a

  koji imaju generiĉke

  paralele – XI (grupe

  5, 33)

  1.1.A.2. Otvoreni

  postupak 12.02.2014. 484,79 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Pharmas d.o.o.,

  Radniĉka cesta 47,

  10000 Zagreb

  11.02.2015. 484,79

  20. Ugovor br.

  33/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  neurokirurgiju – I-1

  (grupa XXIX)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 11.02.2014. 26.775,00 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  B. Braun Adria

  d.o.o., Hondlova

  2/9, 10000 Zagreb

  10.02.2015. 0,00

  21. Ugovor br.

  25/2014 o

  kupoprodaji

  lijekova uvrštenih

  na liste HZZO-a

  koji imaju generiĉke

  paralele – XI (grupe

  2, 10, 29, 31, 32)

  1.1.A.2. Otvoreni

  postupak 05.02.2014. 30.887,14 kn

  Jednogodišnje

  sklapanje

  ugovora

  Celeris d.o.o., Trg

  J.F. Kennedy 6B,

  10000 Zagreb

  04.02.2015. 30.887,14

 • 22. Ugovor br.

  35/2014 o

  kupoprodaji

  ugradbenog i

  potrošnog

  materijala za

  neurokirurgiju – I-1

  (grupa XII)

  1.1.2.A.152 Otvoreni

  postupak 10.02.2014. 2.573,55 kn

  Jednogodišnje

  sklapan