tssb travma sonrası stres bozukluğu

Click here to load reader

Post on 16-Aug-2015

118 views

Category:

Social Media

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu Adres; Kolej Tepe Mahallesi 1055 Nolu Sokak No:10 ahinbey/Gaziantep Ayrntl Bilgi in rtibat; Adil RAZ 0.505.7152877 Telefon: (0 342) 336 26 92-(0 342) 335 65 00 Faks:(0 342) 336 06 31 e-Posta; [email protected] 1 TSSB T.C. GAZANTEP VALL L AFET VE ACL DURUM MDRL UNICEF EYLEM PLANI BLGESEL KALKINMA LKE PROGRAMI 2013 PTSD Rehabilitation Of Post -Traumatic Stress Disorder, Tent Cities Karkam Syrian Guests Station 05.05.2013 TSSB Suriyeli Misafirler Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu Modl Program HAZIRLAYAN ADL RAZ R E H A B L T A T O N O F P O S T - T R A U M A T C S T R E S S D S O R D E R T E N T C T E S K A R K A M I S Y R A N G U E S T S S T A T O N
  2. 2. Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu Adres; Kolej Tepe Mahallesi 1055 Nolu Sokak No:10 ahinbey/Gaziantep Ayrntl Bilgi in rtibat; Adil RAZ 0.505.7152877 Telefon: (0 342) 336 26 92-(0 342) 335 65 00 Faks:(0 342) 336 06 31 e-Posta; [email protected] 2 Mdahale Yntemleri Kabul ve taahht Terapi Vcut Terapisi Ksa Eklektik Terapi Bilisel Davran Terapi Bilisel leme Terapi Bilisel Terapi Merhamet Tedavi Odakl Kompleks Travma Karmak Matem Tedavi Erken mdahale Grup Terapisi Farkndalk Motivasyon Grmesi Ebeveyn-ocuk Etkileimi Tedavi Uzun sreli maruz kalma Tedavi Transdiagnostic Sanal Gereklik Pozlama Terapi nemli Dierleri ile alma Alanlar Mdahaleler zerinde Etkileyen Faktrler Psikolojik Kurtarma Becerileri Diyalektik Davran Terapisi Geni Kategori Mdahale Deerlendirme Ahlk Erken Mdahale Vaka Formlasyonu Kltr Yetkinlik nleme Halk Sal Sonu Aratrma Biyoloji Klinik Beceriler Hedef Kitle ocuklar Yetikin Aile ocuk / Veli ocuk stismar Yetikin Dul iftler Afet Dul Askeri / Gaziler Nfus / Kresel Salk Mlteciler / kence Yetikin Haklar ve Savunuculuk Sosyal Hizmetler Ve Psiko- Sosyal Destek yiletirme Ve Adaptasyon Danma Dayanma Ve nsani Yardmlar Eitim Ve retim Dezavantajllar Destek Programlar
  3. 3. Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu Adres; Kolej Tepe Mahallesi 1055 Nolu Sokak No:10 ahinbey/Gaziantep Ayrntl Bilgi in rtibat; Adil RAZ 0.505.7152877 Telefon: (0 342) 336 26 92-(0 342) 335 65 00 Faks:(0 342) 336 06 31 e-Posta; [email protected] 3 TSSB Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu TSSB lei (TSSB) Bireysel Tedavi Rehberi gster 1 : Yetikinler iin Psikolojik Bilgilendirme 2 ocuklar ve Ergenler iin Akut Mdahaleler: 3Yetikinler iin erken Bilisel- Davran Mdahaleler: 4 Yetikinler iin Bilisel-Davran Terapi: 5 : ocuk ve Ergenler iin Bilisel- Davran Terapi 6 : Psikofarmakoterapi iin Yetikinler 7 : ocuklar ve Ergenler iin Psikofarmakoterapi 8 : Gz Hareketleriyle Duyarszlatrma ve Yeniden leme 9 : Grup Terapisi 10 : ocuklar ve Ergenler iin okul Tabanl Tedavi 11 Yetikinler iin Psikodinamik Terapi: 12 : ocuk Travma Psikodinamik Terapi 13 : Psikososyal Rehabilitasyon 14 : Hipnoz 15 : ift ve Yetikinler iin Aile Terapisi 16 : Yetikinler iin Yaratc Tedaviler 17 ocuklar iin Yaratc Sanatlar Tedaviler: 18 : TSSB ve Elik Bozukluklar Tedavisi PTSD* Rehabilitation Of Post-Traumatic Stress Disorder, Tent Cities Karkam Syrian Guests Station PTSD Scale (CAPS), * View the individual Treatment Guidelines Guideline 1: Psychological Debriefing for AdultsGuideline 2: Acute Interventions for Children and Adolescents Guideline 3: Early Cognitive-Behavioral Interventions for AdultsGuideline 4: Cognitive- Behavioral Therapy for AdultsGuideline 5: Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents Guideline 6: Psychopharmacotherapy for Adults Guideline 7: Psychopharmacotherapy for Children and AdolescentsGuideline 8: Eye Movement Desensitization and Reprocessing Guideline 9: Group TherapyGuideline 10: School-Based Treatment for Children and Adolescents Guideline 11: Psychodynamic Therapy for Adults Guideline 12: Psychodynamic Therapy for Child TraumaGuideline 13: Psychosocial Rehabilitation Guideline 14: Hypnosis Guideline 15: Couple and Family Therapy for Adults Guideline 16: Creative Therapies for AdultsGuideline 17: Creative Arts Therapies for ChildrenGuideline 18: Treatment of PTSD and Comorbid Disorders*www.istss.org//AM/Template.cfm?Section=Hom
  4. 4. Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu Karkam adr Kent Rehabilitasyon stasyonu Adres; Kolej Tepe Mahallesi 1055 Nolu Sokak No:10 ahinbey/Gaziantep Ayrntl Bilgi in rtibat; Adil RAZ 0.505.7152877 Telefon: (0 342) 336 26 92-(0 342) 335 65 00 Faks:(0 342) 336 06 31 e-Posta; [email protected] 4 TSSB AKTVTE BREYSEL TEDAV PRORAMI TSSB Psikolojik Tedavi htisas Nfus alma TSSB nrolojik ve farmakolojik tedavi nsan Haklar ve Etik Sorunlar TSSB Psikolojik Tedavi (erken mdahale de dahil ) Grup Ayar Bilisel leme Terapi kullanarak Travma poplsyonlar iin Uykusuzluk iin, Travma Sonras Uyku Sorunlar Tedavisi Ebeveyn-ocuk Etkileimi Terapisi Uyku Sorunlar Tedavisi Grup Uygulamalar Devam Eden Tehdit durumunda Psikolojik Tehlike nleme Travma ve Vcut: Tedavi anla(t)m? TSSB iin uzun sreli maruz kalma teslimi Klinik Uygulamada TSSB iin TCMB Uygulama rnei Formlasyon Yaklam Misconduct, Sava Stres Davranlar Askerlik Psikolojik ve Ahlak Yaralanma nleme Kronik Travma Bireyler Tedavisinde Etik Travma Balamnda oklu Kimlikler Kltr Yeterlilik artrlmas Kabul ve taahht Terapi (ACT) ve Travma Tedavisi Geri Kazanma z ve Deerler Karmak TSSB iin etkili tedavi ocukluk a Ktye Kullanm ve oklu zedelenmesine lgili Birletirilerek nemli Dierleri tarafndan TSSB tedavisi en st dzeye karma ocuk-Veli Psikoterapi gelen Temel Kavramlar: Koruyucu Kalkan geri ykleme TSSB Tedavisinde Bilisel leme Terapi Duygusal Bozukluklar iin Transdiagnostic Birletirilmi Tedavi Duygusal Travmatik Anlar Sre uzun sreli maruz kalma Terapi kullanarak TSSB Tedavisinde Sanal Gereklik Pozlama Terapi Kabul ve taahht Terapi Klinik Vaka Yaam ardndan Travma arasndaki deerler getirmek Mlteciler ve Ktle Travma Dul zel poplsyonlar ile mdahale Boyuna ve Tedavi Sonu Aratrma Yorumlar Anlamak ve ocuklar ve Yetikin Kompleks Travma Dul Kronik Travma Etkilerinin tedavisi Erken Mdahale: Uzman Gr Birlii lkeleri ve Aratrma nceleme Travma tedavisi: Tm nsan Organizma Mevcut kasa ve Canl hissedin Helping TSSB'de Utan Tabanl Flashbacks almak iin Merhamet Odakl Terapi kullanm Meditasyon ve Farkndalk Tedavi Uygulamalar Dk ve Orta Gelirli Suriyeliler nufus hareketliliinde Kriz ve (Post-) atma Halk Ruh Sal / kent terapisi Su /sululuk riskleri olan ocuklara Acil Destekler ve hukuki danmanlk TSSB AKTVTE ALANLARI VE HEDEFLER ocuk Odakl Hedefler Bireysel Psikoterapi Psikofarmakoterapi (la kullanm) Aile Terapisi zel Eitim Grup Psikoterapisi Aile Danmanl Nropsikoloji Bo zamanlar deerlendirme / Erken ocukluk geliimi ve beslenmeyi destekleme Ergen Odakl Hedefler Adlesan eitimi Bireysel Psikoterapi Psikofarmakoterapi Aile Terapisi zel Eitim Grup Psikoterapisi Aile Danmanl Erikin Odakl Hedefler Bireysel Psikoterapi Psikofarmakoterapi Aile Terapisi ift ve Evlilik Terapisi Okul Ruh Sal Odakl Hedefler Katlmc reaksiyon deerlendirme Korkular yenme eitimi ve destek Toplumla alma / kent terapisi Odakl Hedefler Adaptasyon Ve yiletirme aktiviteleri Rehabilitasyon Psiko- sosyal destek Aile btnletirme / birletirmesi nsan Haklar ve Etik Sorunlar Danma ve dayanma meveret meclisi Gezi, turnuva, yarma, mesleki eitim, hobi etkinlik aktiviteleri zel itina gsterilmesi geren / dezavantajllarn kendi kendilerini iyiletirme abasn gelitirme Savunuculua ynelik Bilgi, enformasyon, iletiim a kurulmas ocuk, kadn, dezavantajllara Destek ve Savunuculuk eitimi Eitim - Hazrlama - Koruma - Tahliye - Yerletirme - Bakm - Yaamsal psikolojik, sosyal Destekler ile Lojistik kapasiteler hakknda bilgilendirme - farkndalk oluturma arpan etkileri tespit, oaltma ve srdrlebilir uygulama alanlarn yayma Veri taban oluturma ve arivleme Performans deerlendirme, raporlama, deerlendirme Suriyeli Misafirlerin Travma Sonras Stres Bozukluu iyiletirme, tedavi ve terapi adaptasyon merkezi kurulma almalar ve fonlamas iin platform oluturma