thư viện eos - thuật ngữ dslr

Click here to load reader

Post on 30-Apr-2015

3.557 views

Category:

Self Improvement

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tìm hiểu về các thuật ngữ của máy ảnh DSLR.Nâng cao kiến thức nhiếp ảnh và kỹ thuật chụp ảnh, truy cập: http://hocvieneos.com/Trở thành fans của Học viện EOS: http://www.facebook.com/hocvieneos

TRANSCRIPT

Thut ng DSLRKhu , gi tr khu Lng nh sng i qua ng knh c iu khin bng l khu . Gi tr khu cho bit bao nhiu nh sng c th i qua. Do n c biu th bng f/2.8, f/16 v.v..., nn n cn c gi l ch s f. Gi tr khu f/1 i din cho ng knh ln nht ca khu . Khi khu gim kch thc xung mt na, n c gi l f/2, v khi n cn kch thc ban u, n c gi l f/4. V th, ch s f l mu s trong phn s kch thc khu . Ch s f hay mu s ny cng ln, kch thc khu cng nh v cng c t nh sng i qua. Lu l d f/2 l phn na ng knh ca f/1, din tch l khu ch bng so vi l ban u ( x = ). Do , lng nh sng i qua ch bng so vi l ban u. Khi ch s f tng 2 ln, lng nh sng i qua gim 4 ln.Tc mn trp (tc chp)Mn trp iu khin lng thi gian nh sng c th tip xc vi b cm bin hnh nh. Tc mn trp kt hp vi khu , yu t iu khin lng nh sng i qua, iu khin lng nh sng m b cm bin hnh nh nhn c. Vi cng mt khu , s dng tc mn trp giy s gim lng sng cn mt na so vi tc 1 giy. V tc giy gim lng sng cn mt phn t. Khng ging khu , s khc bit v tc mn trp ng bng s khc bit v lng nh sng. Tc mn trp c th hin bng mu s. Ly v d, 500 ngha l 1/500 giy. V b cm bin ch ghi c hnh nh khi ca trp m nn n c th lm ngng ng (vi tc chp nhanh) hoc lm nhe (vi tc chp chm) mt ch th chuyn ng. phi sngL lng nh sng c ghi nhn bi b cm bin hnh nh, c xc nh bi khu v tc chp. Gi tr ISO cng l mt yu t trong phi sng, th nn i khi n c bao gm nh mt phn ca phng trnh phi sng. Mt s phi sng ng (hay chp ng sng) ni n mt hnh nh m trong , mu sc v nh sng ca ch th tng t nh c quan st bi mt ngi. N i din cho mt s kt hp chnh xc ca tc chp, khu v gi tr ISO. Nu tm nh nhn qu sng, ta ni nh b d sng. V nu tm nh nhn qu ti, ta ni nh b thiu sng. Tc chp, khu , gi tr ISO ca my nh c iu chnh t sng chnh xc.

AE: Auto ExposurePhi sng t ng, vit tt l AE. y l tnh nng quan trng, t ng chnh khu v tc Trang64AE lock: kha sngKhi chp phi sng t ng, bn c th dng kha sng. Vi kha sng, bn s gi nguynthng s khu , tc trong khi bn b cc li tm nh hoc ngay c khi ngun sng thayi. Khi bn bm nt chp xung mt na, kha sng v kha nt bt u hot ng.AF: Auto FocusCanh nt t ng Vit tt l AF, my nh t ng canh nt.Trang 74AF lock: kha ntKhi chp canh nt t ng, bn c th kha nt v b cc li tm nh, im r nt vn ginguyn. y gi l kha nt. Khi bn bm nt chp xung mt na, kha sng v kha nt btu hot ng. Trang 77AI Focus AFMy nh t ng chuyn t ch One Shot AF sang AI Servo AF khi cn thit. Trang 74AI Servo AFCh t ng canh nt lin tc vo ch th di chuyn. Ch ny d on trc chuynng k tip ca ch th khi bn chp, hnh s ng nt . y cng gi l ch canh nt tng d on trc. Canh nt t ng d on trc Trang 78Angle of view: gc nhnXc nh rng ca cnh s c chp. N thay i ty thuc vo tiu c ca ng knh(mm) v kch thc ca b cm bin. ng gc rng c gc nhn rng hn, trong khi ng tmxa c gc nhn hp hn. Tiu c Trang 50Aperture-priority AE: chp u tin khu Ch chp o sng t ng m ngi chp t thip lp thng s khu v my nh s tng thit lp thng s tc sao cho nh ra ng sng. Hiu qu khi ngi chp mun iuchnh vng nh r Phi sng t ng, vng nh r Trang 68Backlight: nh sng nghch nh sng thun / nh sng nghchBlur: nheTnh trng khng ng nt. Khi hnh ng nt, im s nhn l im, ng thng s nhn rnt. Hnh cng khng ng nt, im v ng thng nhn cng b nhe. Vi mt my nh SLR,hu cnh c th b lm cho nhe ch th ni bt hn. Canh nt Trang 36Blurred shots: nh b nheXy ra khi ch th di chuyn lc mn trp ang m, lm cho ch th trong hnh nhn b nhe.i khi, ch th c c lm nhe. Nu y khng phi l ch ch, hnh nh ra c th ccht lng km hn so vi hnh khng ng nt. Trang 31Bounce flash: nh flash phn xy l k thut nh n flash di ln trn trng hoc vo tng trng trc khi n ch th.Lm tn nh sng ca n flash, to ra mt hiu ng nh sng mm mi, cc bng en cng mhn. Lu rng khi cho nh n flash, cng ca n n ch th s b yu i. n flash Trang 107Bulb: tc BulbMt tnh nng ca mn trp, dng trong chp phi sng lu. Mn trp s m khi nt chpc bm xung ht v gi cht. Mn trp s ng khi bung tay ra khi nt chp.Camera shake: rung myMy nh b rung do tay cm khng vng trong khi chp (khi mn trp m), hnh chp ra bnhe. Trang31Centerweighted metering:o sng trung tm Ch o sngCF card: th nh CFMt loi th nh dng ghi d liu ca my nh k thut s. Vit tt ca Compact Flash.y l loi th nh ph bin nht c s dng trong cc Vi my nh DSLR bao gm my nhk thut s EOS. Thit b ghi d liu Trang 62Color saturation: bo ha mu rc r (sc) ca mt muColor temperature:nhit muTh hin bng Kelvin (K). y l n v o lng mu sc ca nh sng chiu ln ch th.Nhit mu cng cao, mu cng m xanh lam. Nhit mu cng thp, mu cng m .Color tone: tng muCc mu sc khc nhau nh mu xanh, mu Trn mn hnh LCD ca my nh DSLR, bnc th iu chnh hnh nh trng vng hn, hn . Trang 92, Trang 108Continuous shoting: chp lin tcDng chp lin tc. Tnh nng c th hin bng s hnh c th chp c trong 1 giy,nh 8 hnh trn 1 giy. Lng chp ti a l s hnh c th chp lin tc ti a trc khi mynh phi dng li. Mt lng chp ti a 21 hnh ngha l bn c th chp lin tc cho n hnhth 21. Trang 24Contrast: tng phnL s khc bit sc gia vng sng v vng ti trong mt tm hnh. Mt tm hnh tng phncao c sc sng v sc ti thay i t ngt, lm cho tm hnh trng cng. Tm nh tngphn thp c vng chuyn tip mt m gia sng v ti. Vi my nh DSLR c thng s iu chnh mc tng phn. Trang 109Correct exposure: chp ng sng (phi sng ng)S kt hp gia tc v khu cho ra mt tm nh c sng v mu sc t nhin. Phisng l lng nh sng ghi nhn c bi my nh. My nh t ng tnh ton phi sngng. Tuy nhin, i khi, my nh khng t c phi sng ng. Trong trng hp ny,vic b tr sng l cn thit. Phi sng, b tr sngDepth of field: vng nh rVng trc v sau im ng nt, m ch th khi nm trong s trng r nt. Vng nh rs hp hn vi khu ln hn (ch s f nh hn), ng knh tiu c di hn, khong cch tmy nh n ch th ngn hn. Tiu c Trang 38Depth of field preview: Xem trc vng nh rMt tnh nng cho php bn nhn thy vng nh r qua khung ngm. Bn c th xem vt g nthay cha nt. Khung ngm, vng nh r, nheDevelop: "trng nh"Qu trnh dng my nh hoc my vi tnh x l nh RAW thnh nh thng thng. RAW Trang 108Dpin v o lng i din cho phn gii ca hnh nh. N l vit tt ca dot per inch (im trn inch), ch s im c trn 1 inch (2.54 cm). Khi bn in nh, bn c th chn la phn gii.Vi my in, dpi ch s im my c th in trn 1 inch (vi my nh k thut s, n chnh xc l s im nh trn 1 inch (pixels per inch) im nh, my in phunEvaluative metering:o sng ton cnhExifVit tt ca Exchangeable Image File Format , nh dng tp tin hnh nh trao i c. y lthng tin chp ca mt tm nh k thut s bao gm khu , tc , cn bng trng, vic sdng flash. N nh km vi tm nh. Vi phn mm x l nh chp nhn Exif, bn c th xemthng tin chp ca tm nh.Exposure: phi sngL lc mn trp m l b cm bin ra nh sng. Phi sng lu c th xy ra bng cch mn trp m trong thi gian di B cm binExposure compensation: b tr sngTnh nng o sng t ng c thit k t c sc xm u cho vng en v vng trng. cho vng trng nhn trng thay v xm hay vng en nhn en, b tr sng c s dng.B tr sng ph hp hn vi ch th hay t c phi sng chnh xc hn. Phi sng t ng, Phi sng Trang 94Eyepiece: th knhMing knh nh gn trc khung ngm. Thng dc dng chnh li khc x , bng cch xoay mt nm vn.File: tp tinMt tp hp thng tin hnh nh c lu tr di mt ci tn. Mt tm nh k thut s lmt tp tin. S lng thng tin k thut s c gi l kch c tp tinFill flash: nh n flash phChn dung ngoi tri vi mt tri pha sau hoc vi hu cnh sng c th lm cho khun mtb ti. Trong trng hp ny, o sng vo hu cnh, v dng n flash nh ph khun mt.Hu cnh v khun mt s ng sng. K thut ny gi l nh n flash ph. n flash, phi sng Trang 106Film camera: my nh filmMy nh dng filmFine/ Normal: tt/ thng thngNgoi phn gii hnh nh, cht lng hnh nh (tt/thng thng) cng c th c iuchnh trn my nh DSLR. Thng s Tt cho cht lng hnh nh tt hn.Flare: La/lenh sng i trc tip vo ng knh, phn x vi cc thu knh to ra qung sng trng trn hnhnh. iu ny c th gim thiu bng cch dng loa che nng hoc dng tay che hng nhsng chiu vo. Bng ma

Flash: n flashNgun chiu sng nhn to ch ko di trong chp mt. N tng t nh nh sng tri. Vn flash pht sng rt mnh trng khong thi gian rt ngn, n c th lm ngng ng hnhng ging nh l dng tc chp nhanh. N cn c l n Strobe hoc n Speedlite. Trang 104Focal lenght: di tiu cTh hin bng milimt (mm). Cho bit rng ca gc nhn c th chp bi ng knh. N cngl khong cch gia tm ng knh trn l thuyt n b cm bin. Nu tiu c di hn 50mm,ng knh c gi l tm xa, nu ngn hn th c gi l gc rng. Trong trng hp mynh DSLR c b cm bin bng full frame, tiu c tng ng vi h 35mm ca ng knhthng c ni n. Gc nhn, tng ng h 35mm Trang 50Focus: ng ntL khu vc trong nh nhn r nt nht. V mt k thut, ch c mt im (mt mt phng)ng nt, cc vng khc nhn r nt khi nm trong vng nhn r. Trang 30Format: nh dngnh dng th nh cho php lu tr d liu trn th nh . Khi th nh c nh dng, tt cd liu lu tr trc s b mt. Framing: Lng khungL mt ngh thut b cc tm nh khi nhn qua khung ngm. Lng khung mt ch th nhhng ln n tm nh nn n l mt phn ca chp nh. KhungFront light/ Back light: nh sng thun/ nh sng nghchNi n v tr ca ngun sng chiu vo chth. Nu nm trc ch th th gi l nh sngthun, cn nm sau ch th th gi l nh sng nghch.Ghosting: bng maKhi ngun sng i vo ng knh, phn x vi cc thu knh bn trong to ra cc im trn trngsng trn tm hnh. iu ny c th gim thiu bng cch dng loa che nng hay dng tay che hng nh sng chiu vo.Guide No. Ch s Guide NumberCh cng sut ca n flash. ISO 100, bn c th tnh c tm hiu qu ti a ca n flashbng cch ly ch s GN chia cho ch s f. Ly v d, GN l 10, khu l f/2, tm hiu qu tia ca n flash s l 5m. Ch s GN cn c dng ch cng sut ti a ca n flash. Ch o sngHightlight detail loss/shadow detail loss: mt chi tit vng sng/ mt chi tit vng tiXy ra khi nh chp b d sng v c nhng vng sng khng cn chi tit hoc nh chp b thiusng v c nhng vng ti khng cn chi tit. Phi sng, d sng, thiu sng Trang 98High-speed shutter:Mn trp tc cao Tc mn trpHistogramMt th cho bit c bao nhiu im nh trong mt mc sng. Trc nm ngang i din cho sng, u bn tri l vng en hon ton. u bn phi l vng trng hon ton. Trc nm dc ch s im nh nm trong mi mc sng. Histogram c th xem c trn mn hnh LCD ca my nh nh l mt phn ca d liu chp nh. Histogram biu th sng ca hnh nh.Nu bn tri c nhiu im nh hn, hnh s ti. V nu bn phi c nhiu im nh hn, hnh s qu sng. im nh, mn hnh LCD Trang 98Hood: loa che nngc ni vi u ng knh ngn chn cc tia sng tn nm ngoi gc nhn i vo ng knh. Trang 32Image Browser: chng trnh duyt hnh nhPhn mm cho php bn xem li hnh chp trn my vi tnh. Hnh nh c th c xem tng tm ln hay xem hnh nh. Mt s chng trnh cn chp php qun l tp tin hnh nh.Image file: tp tin hnh nhPh bin nht l nh dng JPEG. JPEG cho php bn chon mc nn (tt hoc thng thng), nh bn c th thay i kch c tp tin. TIFF l nh dng khng nn ph bin nht. V RAW i hi hnh nh phi c trng trn my vi tnh. JPEG,RAWImage size: kch c hnh nhChi tit ca tm nh k thut s c xc nh bi chiu cao v chiu rng tnh bng im nh. V d, kch c ti a ca nh chp t my nh 8.2 triu im nh s rng 3504 im nh v cao 2336 im nh. Kch c tm nh s l 3504x 2336 im nh tng ng 8.2 triu imnh. S im nhImage engine: b x l hnh nhL nhng vi mch in t trong my nh k thut s x l nhng hnh nh chp (tr nh RAW), thay i cc thng s nh tng phn, nt, mu sc v.v... trc khi nh c ghi vo th nh. Canon DIGIC (X) l mt b x l hnh nh.Image sensor: b cm bin hnh nh B cm binImage sensor size: kch c b cm bin hnh nh Kch c b cm binInjet printer: my in phunMy in phun ra cc ht mc siu nh to thnh hnh nh trn giy. Ht mc cng nh, cc vng chuyn trong hnh trn giy cng mn. My in nh Trang 112Interchangeable lens: ng knh thay i c Cc ng knh thay i c c th d dng tho ra hoc lp vo thn my nh SLR, t c cc hnh nh khc nhau, ph hp vi cc ch khc nhau. Trang 22Iso speed: gi tri ISO (tc ISO)Th hin nhy sng ca b cm bin hnh nh ca Vi my nh DSLR. Gi tr ISO ca mynh k thut s gn tng ng vi gi tr ISO ca film. Trang 44JPEGMt nh dng ghi hnh. y l tiu chun trong thc t cho nh chp t my nh k thut s. Do nh JPEG c x l bn trong my nh, n khng cn phi c trng hay x l trn my vi tnh xem c Tp tin hnh nh, TIFF, RAW Trang 108LCD monitor: mn hnh LCDVi my nh DSLR c mn hnh LCD pha sau thn my, dng xem li nh v cc thng s Trang 18Macro lens: ng knh Macro ng knh dng chp cn cnh. Khong cch ly nt ti thiu rt ngn gip cho bn c thn rt gn ch th. Trang 23Manual exposure: Chp ManualT ngi chp thit lp thng s c khu ln tc chp chp ng sng (phi sng ng) Khu , tc mn trp, phi sng Trang 70Manual focus: canh nt tayCanh nt bng tay bng cch xoay vng canh nt Trang 29, trang 80Maximun aperture: khu ti aL khu ln nht ca ng knh Ch s f ti aMaximun f-number: ch s f ti aCh s f tng ng ca ng knh tng ng vi khu ti a. V d, n c th c vit l 1:1.4 hay f/1.4. Ch s f cng nh, ng knh cng sng.Memory card: Th nh Phng tin ghi thng tinMetering mode: ch o sngMt h thng o mu sc v nh sng ca cnh xc nh phi sng. o sng ton cnh oton cnh cc vng trong khung ngm. N xc nh phi sng ng da vo v tr ca ch thv iu kin nh sng. o sng trung tm u tin o vng trung tm. o sng mt phn u tin o sng mt vng ring bit. V o sng im o sng mt vng rt nh trong hnh o sng ton cnh, o sng trung tm, o sng mt phn, o sng im, phi sng Trang 82Noise: v htL nhng ht sn, nhng khi mu bt thng xut hin trong hnh v lm gim cht lng ca tm hnh. V ht xut hin nhiu khi s dng ISO cao hay chp phi sng lu (1 giy hoc lu hn) Trang 47Normal lens: ng knh tiu c chunTrong h 35mm, ng knh 50mm c gi l ng knh chun b v n cho phi cnh nhn gn ging nht vi mt ngi. Tng ng h 35mm, phi cnh Trang 49One-Shot-AF: ch One Shot AFCh canh nt t ng thc hin kha nt khi ch th ng nt.Over-exposure: d sngTnh trng lng nh sng nhn c nhiu hn chp ng yu cu. nh chp ra sng hn so vi cnh c chp nhn bng mt ngi. b tr sng, phi sngPan focus: canh nt c nhCho kt qu r nt ton b tm hnh. Canh nt c nh bng cch dng khu nh (ch s f ln) t c vng nh r tht rng Vng nh r, ng knh tm xa, ng knh gc rngPanning: lia myKhi chp ch th chuyn ng nh vn ng vin hay xe hi, chp ch th vi tc chm trong khi lia my theo ch th s cho mt hu cnh nhe. Ch th ang chuyn ng nhn nh ng yn trn nn hu cnh nhe. iu ny to n tng v s chuyn ng. K thut ny gi l lia my. Tc mn trpPartial metering: o sng mt phn Ch o sngPerspective: phi cnhL mi tng quan gia vt th xa v gn trong tm hnh. Vi mt ng knh gc rng, vt th gn nhn tht to ln, vt th xa nhn tht nh b. Hiu ng ny nhn mnh phi cnh trong tm hnh. ng knh gc rng, phi cnh Trang 51Photo paper: giy in nhGiy in cht lng cao c bit ph hp cho in nh. Chng trnh duyt hnh nh.Photo printer: my in nhMt dng my in dng di mc v nhit chuyn ti (lm bc hi) mc xung giy in c bit. Bng cch thay i nhit truyn vo mc, c th to ra s chuyn tip rt mn. My in phun Trang 112Pixel: im nhB cm bin hnh nh ca my nh k thut s c cc thnh phn nhy sng rt nh gi l im nh. N cng l n v nh nht cha trong mt tm nh k thut s. S im nh, b cm bin Trang 58Pixel count: s im nhS im nh m b cm bin hnh nh c. My nh DSLR c b cm bin nhiu triu im nh, thm ch l vt qu 15 triu im nh. im nh, b cm bin.Predictive AF: canh nt d on trc Ch AI servo AF, canh nt Trang 31, trang 78Program AE: ch Program AECh chp phi sng t ng (AE), trong y my nh t ng iu chnh c khu v tc da vo sng ca ch th. Tc mn trp, khu , phi sng, phi sng t ng Trang 64RAWy l mt nh dng nh lu gi nhng thng tin hnh nh cha qua x l ca my nh. Hnh nh c th c trng qua mt phn mm x l vi tnh v chuyn thnh nh dng JPEG hoc TIFF. B cm bin Trang 108Recording media:Phng tin ghi d liu Phng tin ghi d liu dng trong my nh k thut s c dng th nh, dng lu tr hnh chp di dng tp tin d liu. Th CF (Compact Flash) c dng ph bin nht trong cc my nh DSLR nh my nh k thut s Canon EOS. CF Trang 62Resolution: phn giiMc chi tit ca hnh nhSensor/ Imaging sensor: b cm bin/ b cm bin hnh nhThit b chuyn i nh sng, mu sc ca cnh chp thnh tn hiu in t. N tng c vi film dng trong my nh film. CMOS v CCD l hai loi cm bin c dng ph bin nht. Trang 18, trang 58Sensor size: kch thc b cm binVi my nh DSLR c s dng b cm bin c kch c khc nhau: c full frame, c APS-H, c APS-C. Kch c b cm bin nh hng n gc nhn ca ng knh ang s dng. B cm bin, tiu c, gc nhn Trang 58Shadow detail loss: mt chi tit vng ti Mt chi tit vng sng/ mt chi tit vng tiSharpen: ntTh hin s r nt ca cc ng vin trong tm nh. nt cao ng nghi vi khng c ng vin no b m, mi th nhn r rng. Trang 109Shutter speed-priority AE: ch chp u tin tc Ch phi sng t ng cho php ngi dng thip lp tc mn trp v my nh t iu chnh khu t c phi sng ng. Hiu qu trong vic lm ngng ng hoc lm nhe ch th. Tc mn trp, phi sng t ng, hnh b nhe Trang 66Single focal lenght lens: ng knh mt tiu cng kinh tiu c c nh, khng thay i c nh ng knh zoom ng knh zoomSlow shutter speed: tc mn trp chm Tc mn trpSpot metering: o sng im Ch o sngSubject: ch thL i tng ca tm nh. Hoc n c th l ton b khung cnh ghi li trong tm hnh. Thng th n l mt ngi no , hoc vt no y m ngi chp nh mun chp.Subject blur: ch th nheXy ra khi ch th di chuyn lc mn trp m, lm cho ch th nhn b nhe trong tm hnh. i khi, ch th c c tnh lm nhe. Tc mn trp Trang 31Telephoto/ super tetephoto lens: ng knh tm xa/ rt xaCc ng knh c tiu c di hn 50mm.Nhng ng knh ny hiu qu khi chp cc ch th xa, to cm gic ch th gn hn. Chng cng c vng nhn r hp hn, to ra nhe hu cnh p hn. ng knh tiu chun, tiu c, nhe Trang 55Thumbnail: nh nhnh nh hin th trn mn hnh LCD my nh hay mn hnh my vi tnh, gip cho kim tra, qun l hnh nh d dng hn Mn hnh LCDTIFF Tp tin hnh nhViewfinder: khung ngmThit b quang hc cho php bn thy c cnh bn ang chp. Vi mt Vi my nh DSLR, nh sng t ch th i vo ng knh, n gng phn x, phn x qua lng knh n th knh. T y, cnh c th c nhn thy qua khung ngm Trang 20Wide-angle lens: ng knh gc rngCc ng knh c tiu c ngn hn 50mm. Do ng knh tiu c thu c cnh rng hn v nhn mnh phi cnh, chc rt thch hp chp phong cnh v chp trong nh. Trang 54White balance: cn bng trngDi bt k nh sng no, mu trng cng nn nhn ra mu trng. c nh th, cn bng trng thay i cn bng mu sc bng x l in t. Vi my nh DSLR c mt tnh nng gi l cn bng trng t ng (AWB) , t ng thc hin thao tc cn bng mu sc . Hoc l ngi dng c th t iu chnh cn bng trng cho ph hp vi iu kin nh sng nh nh sng tri, nh sng n hunh quang v.v Trang 100, trang 102Underexposure: thiu sngTnh trng ln nh sng nhn c t hn phi sng ng yu cu. nh chp ra ti hn so vi cnh c chp nhn bng mt ngi. B tr sng, phi sngZoom lens: ng knh zoomCc ng knh c tiu c(mm) thay i lin tc trong mt khong nht nh. iu ny ging nh l c nhiu ng knh trong mt ng knh. Tiu cH 35mmL kh film c s dng ph bin nht. Kch thc film h 35mm l 24mm (cao) x 36mm (di)Tng ng trong h 35mm rng ca cnh c chp (gc nhn) ph thuc vo tiu c ng knh v kch c b cm bin. V gc nhn thay i ph thuc vo kch c b cm bin,tiu c tng ng trong h 35mm , h thng a s ngi dng u quen thuc , thng c nhc n . Ly v d, vi mt b cm bin kch c APS-C, tiu c ng knh tng ng trong h 35mm c th tnh c bng cch nhn tiu c ng knh vi 1.6 Gc nhn, kch c b cm bin, tiu c Trang 58