texty 64 (jaro/léto 2014)

Download Texty 64 (jaro/léto 2014)

Post on 10-Oct-2015

8.690 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Literrn asopis

TRANSCRIPT

 • 1texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty ty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t y texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty t texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty tex exty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty text xty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty texty

  slo 64jaro/lto 2014

 • 2Obrana literatury

  Pemlel jsem, jak se to lovku nkdy stv, apipadl nabanln mylenku, okter se zdrhm mluvit, natopak pst. Vkadodennm zmatku tohoto pokroucenho svta ovem nezbv ne kiet adoufat, e v vkik n-kdo zaslechne. Kdybych se piml zopakovat alespo piblin mylenkov pochody, snimi jsem se odvil natenk led spekulac, znla by ona vaha asi takto: Zd se, e existuje nco, emu se k literatura, ae existuj nzory nali-teraturu, je posob zlibn ase kodolibm zadostiuinnm vrhaj ti, kterm na literatue zle akterm abychom byli spravedliv z-le tak nasob samch. Zatto nepehledn situace bv dobrm zvykem zaujmout nkte-rou zprovench ideovch pozic, napklad postavit se literatue zeteln naodpor. To se nejastji odbv tak, e doten osoba v ti-chosti nazchod spl propadlou kartiku doknihovny zdob kovskch, ppadn se nau dsledn odvracet zrak odvlohy, kdykoli naulici mj knihkupectv. Jsou vak irozumnj pstupy kvci, napklad populrn stanovisko modern domcnosti, e je dobr mt doma nkolik krsnch knih, jejich barevn hbety vypadaj hezky seazeny vedle sebe napolici mezi globusem srovkou uvnit azfuovanm keramickm slonem vmtku 1:30. Odvaha ipoctivost mi vel, abych dodal, e slchvm onesrovnateln zvanjch ppadech, takov se ovem neslu uvdt nastrnkch literrnch asopis ani v21. stolet.

  Apece jsou lid, kte literatue vd zasvj ivot. Jeden takov ppad se udl ne-daleko slovenskch hranic. Mlad polesn pi rutinn obhldce lesa nalezl mezi jehlim svazek tle vyvedench literrnch asopis staen jemnou gumikou zelen barvy. Rovn inkoust nalezench vtisk hrl zelenm odstnem, proonu ron dobu ostatn zcela typickm. Istalo se, e kdy astn nlezce zdvhal svazek zezem, pekvapil ho hladov tulk, patrn kte-rsi neprbojn literrn kritik. Vtom okamiku polesnho nenapadlo nic lepho ne mrtit svazkem potulkovi adt se dobhu. Zaslechl jet zasebou (nebo si to jen pedstavoval?), jak se vtisky vprudkm letu rozdlily ajeden podruhm dopadaly natv zdenho tul-ka, jen se zachrnil bhem vopanm smru. Nutno ci, e zmnn literrn kritik se kesvmu emeslu nakonec vrtil, pot co peetl jeden

 • 3Pavel KotrlaBystika 267756 24http://kotrla.compavel@kotrla.com

  TEXTY, literrn tvrtletnk, slo 64, ronk XVIII., fredaktor: Pavel Kotrla, vydavatel: Dalibor Malina, redakce: Ji Hrabal, Jakub Chrobk, Ren Kok,

  Dalibor Malina, Martin kabraha, Martin Luk;redakn rada: Jakub Gromb, Tom Vaut;registrace MK R E 13264, ISSN 1804-977Xinternetov adresa: http://casopis-texty.cz

  Nevydan texty nevracme ani nelektorujeme.

  Kontaktn adresy:

  Dalibor MalinaDoln nmst 344755 01 Vsetntel.: 571 419 531 knihkup@vsnet.cz

  Obsah:

  vodnkMartin Luk: Obrana literatury___2_3

  przaLenka Orlkov: Beran___4_6Pavol Io: Prod___7_8Ji Neduha: ***___19_20

  poezieIvo Odehnal: * * *___9Lucia Mandincov: * * *___10_11Ondej Hloek: * * *___12_13Ji Msc: * * *___14_17Tom Vaut: * * *___22

  jen takJakub Chrobk: Blebleble, blablabluf___17_19

  recenzeMartin Luk: Jak pst (o sob)___23_25Petr Odehnal: Vzajet Pagu___25_27Martin Luk: Literatura a zoologie ___27_30Pavel Kotrla: Psn vcemn milostnho charakteru___30_31

  zvtisk, kter mu pi prku astnou nhodou ulpl vnrui.

  Piznm se, e mi zle natom, aby existo-valy Texty. Pijt on bylo by jako usednout na-veer kpsacmu stolu azjistit, e vm nkdo od-nesl lampu. Bylo by to jako pohldnout vzhru apipustit, e nebe je skuten przdn, nebo jako ronit slzy slepma oima, to jest nemoci se u nikdy spatit vesv lidskosti.

  Martin Luk

 • 4LenKa OrLKOv

  Beran

  Vdla, e mla nco udlat. Tu noc, kdy jehn polo, se vzbudila asnji ne obvykle a jakmile otevela oi, ctila, e nco nen vpodku. Hlavou j problesklo, e by mla vstt avydat se kchlvu. Msto toho vak ne-pjemnou pedtuchu zaplaila azavrtala se zpt pod teplou peinu.

  Kdy pak rno objevila tlko lec nasl-m, napadlo ji, e u se to nesm znovu stt. Usadila se vrohu chlva amlky hledla ped sebe. Prsty si pohrvala se stbly asem tam se zadvala namatku jehnte. No, jo. Vstala, aby jehn odnesla. Opatrn ho vzala donrue, jako by snad hrozilo, e se probud.

  Uplotu mezitm okolkoval star Vela. Zpustl mu opatrn nakukoval pes lakov plot. Nemla nanj nladu. Kdy spatil mrt-v jehn, pikril se adal se natk. Chvli se zanm dvala. Pi bhu se naklnl nastranu anakonci ulice se zastavil, aby se vymoil.

  Znovu se ujejho domu objevil a kvee-ru. Prv sedla naschodech adrbala psa pod krkem. Vela se nahnul pes plot.

  Co mi nese? pobdla ho. Vimla si, e m nco nasrdci.

  Takov rohy! vykikl mu apikril se.ekala. Pestoe se kalo, e to nem

  Vela vhlav vpodku, lid ho brali vn. Cel dny se poflakoval povesnici, vysedval vhospod nebo ped obchodem apicoval ui. Jen mloco mu uniklo.

  Takov krsn rohy! zaeptal aoi se mu rozzily. Takov rohy!

  Zbystila. Acos jet slyel?Takov beran! Ten mus mt cenu!Ruka se j zastavila. Pes nesouhlasn za-

  kuel aprosebn kn vzhldl. Odehnala ho, vstala aopatrn pistoupila k plotu, tak aby nvtvnka nepolekala. Slyel jsi to vhos-pod? Pikvl.

  Jet tam jsou?Opt mlky pikvl.Berana aostatn ovce, krom matky sml-

  dtem, nechvala pes sezonu nalouce ulesa. Jaro letos pilo neobvykle brzy. A dodnes ji nenapadlo, e by mohlo zvatm hrozit njak nebezpe, neuvdomila si, e obyejn beran me vzbuzovat takovou pozornost. Navc po-zornost mu, okterch se jist povd ledacos.

 • 5Cestou khospod ji Vela doprovzel. Dr-el se tak pt metr zan, dokud ho neposlala dom. Nechtlo se mu, ale zastavil se ajet chvli ji sledoval. Krela pomalu, pesto jejm pohybm nechybla rozhodnost. ekal, jestli se ena jet neoto. Zapomnl j toti ct otom velkm chlapovi.

  Mlo j to dojt u dvno. Kdy minulou nedli naapala uovc toho mue sfokem. Tehdy to nechala bt ato asi byla chyba. Po-d nemohla uvit t drzosti, jet pod se ctila zaskoen.

  Uvnit hospody se vznel cigaretov kou. Stla tie vedvech arozhlela se pomst-nosti, dokud ho nenala. Sedl ustolku pod televiz, popjel anemu se