telefon nr. 220. n-rii de dumineoi pentru romnia şi ... şi că patru chestiuni grave şi...

Download TELEFON Nr. 220. N-rii de Dumineoi Pentru Romnia şi ... şi că patru chestiuni grave şi complicate, ... prin curte că doar o găsi vre-un tovarăş. Găsi numai unul singur pe Ion Praiea din

Post on 03-May-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RED ACIUNEA,AdministraiMea i TipografiaBraov, piaa mare nr. 30.TELEFON Nr. 220.Scrisori nefrancate na se

  primesc.Manuscripte nu se retrimit.

  Ius erate se primesc la Admlnistralune

  Braov i la urmtoarele BIROURI de ANUNURI:

  In Vlena la M. Dukes Nachf., Nux. Augenfeld & Emerie Les- ner, Heinrich Schalek, A. Op- pelik Nachf., Anton Oppelik. In Budapesta la A. V. Golber- ger, Ekstein Bemat, Iuliu Le- opold (V II Erzsebet-korut).

  Preul Inseriunilcr; o serie g&rmond pe o coloan 10 bani

  I pentru o publicare. Publicri mai dese dup tarif i nvoial. RECLAME pe pagina S-a o serie 20 bani. A N U L L X X .

  6AZETA apare n fiecare ziAbonamente pentru Austro-Ungaria:Pe un an 24 cor., pe ase luni

  12 cor., pe trei luni 6 cor. N-rii de Dumineoi 4 cor. pe an.Pentru Romnia i strintate:Pe un an 40 franci, pe ase

  luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. N-rlI de Dumineoa 8 fr, pe an.

  Se prenumer la toate oficiile potale din ntru i din afar i la d-nii colectori.

  Abonamentul pentru Braov;Admlniatraiunea, Piaa mare

  trgul Inului Nr. 30. etagiu I. Pe un an 20 cor.>, pe ase luni 10 cor., pe trei.luni.5 cor. Cu dusul acas ; Pe uni an 24 cor., pe ase luni 12 cor., pe trei luni 6 cor. Un esem- plar 10 bani. Att abonamentele, ct i inseriunile sunt a se plti nainte.Nr. 124. Braov, Luni-Mari 5 (18) Iunie. 1907.

  exprimat numai n termini generali. Pe deoparte a zis dnsul vom avea s luptm pentru a cuta mijloacele, prin cari s regulm pe calea bunei nelegeri divergenele ce sar putea ivi ntre state i s evitm rupturi de raporturi i conflicte, iar de altparte vom avea s atenum sarcinele eventualelor rsboaie. Dela prima conferen a pcei, a zis mai departe ministrul, sa ntrit tot mai mult sentimentul de indulgen internaional. Este adevrat, c sunt numeroase cauri, n cari onoarea, demnitatea i interesele eseniale sunt n joc pentru indivizi ca i pentru naiuni i n cari acestea nu vor s tie dect de autoritatea, de avanta- giile i de propriile lor sentimente. Acestea ns nu trebue s ne descu- ragieze n aspiraiunile noastre ndreptate spre pacea universal i nfrirea naiunilor, iar aciunea noastr va da guvernelor i mai mult drept la mulumirea i recunotina lumei.

  Dup toate probabilitile chestiunile cele mai importante, cari vor fi desbtute de actuala conferen sunt: inviolabilitatea proprietii private, regulamentarea pacific a conflictelor internaionale, crearea unui parlament universal permanent etc. Dar chestiunea cea mai arztoare, care va fi adus n desbatere, dei nu figureaz n programul oficial, este chestiunea limitrii narmrilor.

  Nu trebue s-i fac nimeni ilu- sium cu privire la rezultatele reale i folositoare, ce sar obine la actuala conferen n ce privete des- armarea. Este fr ndoial, c alturea de diplomai, cari vor ntrebuina toat isteimea lor ca s redacteze resoluiunile n termini vagi i echivoci, vor mai lua parte la discuii i delegaii militari ai statelor, cari vor veghea ca s nu se loveasc n privilegiile narmrilor. Cu toate acestea se va pune n discuie aceast important chestiune i dac nu se va putea deocamdat ajunge la altceva,

  cel puin se va scoate n relief furia i pacostea rsboaielor.

  In toate statele Europei exist deja un puternic curent, favorabil tribunalelor de arbitraj, care tinde s reduc considerabil cheltuelile, cari sunt mpreunate cu narmrile necontenite, iar ideia, c popoarele sunt victimele rsboaielor i ale militarismului i c rsboiul le distruge fructele muncei lor, va cuprinde tot mai mult teren.

  Regularea posesiunei n Ardeal, evo rb a de un nou p ro iec t de le g e ce a fo s t p re zen ta t cam ere i u n ga re de c tr m in is tru l de ju s t i ie G nther n scopu l de a re fo rm a sau sch im ba i n tr e g i le g ile aduse la 1871, 1880 i 1892 p r iv ito r la regularea posesiunei, la proporionare i comassare n A rd ea l i pe te r ito r iu l fo s te lo r com ita te Crasna, So inocu l de m ijlo c , Zaran d i a fostu lu i d is tr ic t C e ta tea de peatr . Scopul principal al acestu i p ro iec t de le g e este aprarea in te re se lo r fo t ilo r u rbaria li ti i a m ic ilo r p ro p r ie ta r i d in A rd ea l i in u tu r ile am in tite , c ro ra pn acum a nu le-a fo s t posib il s-i m p art posesiunea de pm nt com un. Se m ai zice, c p ro iec tu l a re de scop s im p lifica rea i acce lera rea pro- cedurei. A v n d n v e d e re z ic a la : C in e m parte p a rte i fa c e , p roba t i n an ii cnd sa p roceda t m ai n t iu la re gu la rea posesiunei n A rd ea l, e n ecesar ca acest p ro iec t de le g e s fie s tu d ia t de c tr d e pu ta ii rom ni ju n scon zu li din cam er, cci sunt m ari in te rese le popora iun ei rom n e din A rd ea l i p r i le a d n exe n chestiunea aceasta a re gu l r ii posesiunei.

  Garaniile constituionale- z ia r e lem agh ia re aduc tirea despre un a rtico l ce-1 v a publica z ile le acestea con te le O tto k a r Cern in n z ia ru l B o h e m ia din P ra g a r e fe r ito r la ga ra n iile constitu ion a le . C on te le C ern in ia p o z i ie con tra p re ten s iu n ilo r gu ve rn u lu i m agh ia r, pe ca re acesta le ce re sub m asca g a ra n iilo r cons titu ion a le , cari nu sunt a lta dec t num ai un m ijlo c pen tru de a se n t r i e lem en tu l m agh iar, slbind p u terea M onarchu iu i i p u terea de res i- s ten a n a ion a lit ilo r. C on te le Cern in p reved e re n to a rce rea e re i F e je r v r y cu com isarii rege ti. E de p rere , ca Coroana n n ici un caz s nu accep teze ga ra n iile constitu ion a le , cci p rin aceasta sa r p e r ic lita equ ilib ru l i b u n a n e leg erea n M o- narch ie.

  Conferen dela Haga.Smbt sa deschis n Haga cu

  solemnitate a doua conferen de pace convocat la iniiativa arului Nicolae al Rusiei. La prima conferen de pace din 1899 i-au trimis delegai numai douzeci i ease de state, pe cnd la conferen, care sa inaugurat alalteri, i-au trimis reprezentanii lor patruzeci i ease de state. Dovad c ideile, de cari s cluzesc amicii pcei, au ctigat n restimp de opt ani de zile aproape un ndoit numr de adereni ntre statele din lume.

  In discursul, cu care ministrul de externe al Olandei Tets van Gou- drian a salutat pe cei peste 200 delegai streini, el a exprimat arului n numele guvernului sentimentele cele mai nalte de stim i de sincer gratitudine. In cei opt ani de zile, cari au trecut dela prima conferen, a zis ministrul opera pcii, inaugurat n anul 1898, a fcut progrese nsemnate, pe cari de sigur istoria le va nregistra cu satisfaciune. Adunarea a primit apoi unanim propunerea, ca s se trimit arului o telegram omagial, n care i-se aduce cea mai viu mulumire pentru iniiativa luat In vederea continurei operei de pace, i prin care este rugat a primi asigurarea, c conferen se va nizui din toate puterile pentru a ndeplini sarcinile att de delicate i grele, ce i sunt ncredinate.

  Al doilea orator a fost ambasadorul Rusiei Nelidov, proclamat de preedinte al conferenei, care dup un scurt istoric al lucrrilor conferenei prime a artat, c dela anul 1899 sau ncheiat 33 de tratate de arbitraj i c patru chestiuni grave i complicate, cari ar fi putut s turbure raporturile ntre state, au fost supuse conferinei dela Haga, ba chiar i un cas de estrem gravitate a fost luat n deliberare.

  In ce privete lucrrile aatualei conferene -preedintele Nelidcriv sa

  f c L e t o n ^

  In d ru m .N icu lae V o ic il se scu i cu n oap tea

  n cap i ei pe m aidan. i n ju g apoi b o ii la caru l n c rca t cu lem ne i o p o rn i n sp re obor, s-i vn d m arfa .

  In a jun, cnd om u l in trase n ora, cu rg ea ap de sus. D a r acum ploaia se lin i tis e i n v in e e a la m oh or t a d im in e ii de toam n , fe lin a re le , ca ri ardeau i trem u rau lum ina b o ln av pe n tin su l t r o tu a re lo r n e g r ite d e ap. O pcl deas n - g r e u ia vsduhu l tr g n d n jo s fu m u l de p r in couri, de te usturau ochii.

  P e la apte V o ic il a ju nse n p ia i a tep t cum prtori. Ii fu da t s nu z b o vea sc m u lt v rem e pe loc, cci dup dou ceasu ri i vndu lem nele , t rgu i p r in ora c e le de n evo e i o lu ia r in sp re D ea lu l S p irii, s gseasc din satu l su, to v a r i de drum .

  Cum m erg ea pe u lii a l tu rea de ca r soa re le e i din cea i m bucur pm n tu l cu c teva ra ze , lum innd i n o ro iu l d in ca lea um ed. N ico la e r id ic och ii la c e r ca s p r iveasc la g lobu l ce la de aur, ca re avea dar oc lzeasc su fle te le , da r cu m in tea a iu rea, nu vzu cum bo ii, pe ca re - i lsase s treac n a in te in v o ia lo r, o apucar cu rm ezi eind n tru n t m p i

  narea tram va iu lu i ca re Je v in ea n ca le , sunnd nebunete din clopot.

  i caru l se isbi de el. Un v lm ag de ip e te i n ju r tu ri a tin ser de-odat auzu l om ului.. A tu n c i abia i d e te seam a de ce se n tm p lase i a le rg speria t s-i scoa t caru l din m ijlocu l in e lo r unde se oprise. V iz it iu l tram va iu lu i se scobor de pe capr i i a ju t, n ju rn d i rcn ind. i dup ce-1 m ai fcu pe rom u p rost i orb, se u rc ia r n t ram va iu i trsu ra de fie r i v zu de drum huru ind pe in e i sunnd din clopot.

  Cnd puse V o ic il m na pe ju g , ca s-i porneasc dob itoace le , R oeu , un bou frum os i ro ca t cu coa rn e ie lungi i fa ln ice, cu o pat a ib pe fru n te , blbni g r e o i din cap, clip i a m eit d in ochi i d e te s cad n genunch i. Om ul sp rijin i v ita , o n etez i uor pe bot i isbu ti s pun caru l n m icare. P e b ietu l Roeu l isb ise fe ru l tram va iu lu i d rep t n cap, aa spunea un tre c to r care st tea locu lu i de cnd v e n ise va gon u l i care fu sese de fa la c io cn ire .

  Cu his, cu cea, p riv in d din cnd in cnd n g r i jo ra t la boi, N ae V o ic il apucase

Recommended

View more >