szenior tenisz ÉvkÖnyv 2019

80
SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019 Kiadja a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Elérhetőségek: Irodavezető: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047 Levelezési cím/Adress: Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Association for the Hungarian Veteran Tennis Players H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42 Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019 e-mail: [email protected] web: www.huntennis.hu/seniors

Upload: others

Post on 14-Nov-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

SZENIORTENISZ ÉVKÖNYV

2019

Kiadjaa Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért

Közhasznú Egyesület

Elérhetőségek:Irodavezető: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017

Elnök: Pintér András, +36-20-925-9047Levelezési cím/Adress:

Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértAssociation for the Hungarian Veteran Tennis Players

H-1131 Budapest, Babér u. 17/A. Hungary Adószám: 18179712-1-42

Bankszámlaszám: MKB 10300002-10559997-49020019e-mail: [email protected]

web: www.huntennis.hu/seniors

Page 2: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

2 www.huntennis.hu

Kedves Sporttársam,

A szenior teniszezők 2003-ban alakították meg a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért egyesületet. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy első elnöke lehettem Szövetségünknek. Megalakulásunkkor néhány tízezer forinttal és egy ITF 2 kategóriás versennyel rendelkeztünk.Eltelt 16 év, közös gyermekünk felnőtt lett és jelenleg egy ITF „A”,kettő ITF 1, és egy ITF 3 minősítésű versenyen vehetnek résztMagyarországon a szeniorok. Pénzügyi helyzetünk stabil, biztosítva vannak a 2019. évi versenyrendezések és a működés pénzügyi feltételei.Időközben felettem is elszaladtak az évek és idén beléptem a mágikus 80+ korosztályba. Úgy érzem, hogy eljött az idő, hogy átadjam a stafé-tabotot egy fi atalabb, dinamikusabb társunknak, remélve, hogy őt is a tenisz végtelen szeretete vezeti majd munkájában. Sajnos az Elnökségre is ráfér egy kis fi atalítás.A 2019. évet még annak rendje és módja szerint lebonyolítom, így egy év áll a szenior társadalom részére felkészülni a vezetőség váltásra.Ezúton is szeretném egyúttal megköszönni mindenkinek, aki segítette 16 éves munkámat, hiszen eredményeink közösek.

Kívánok mindenkinek jó egészséget és versenyzést.

Budapest, 2019. január 7.

Pintér Andráselnök

Page 3: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 3

A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezôkért Elnöksége a tiszteletbe-li tag cím adományozásával szeretné kifejezni köszönetét a gazdasági, tudományos és politikai élet alábbiakban felsorolt teniszt szerető kép-viselőinek, azért az anyagi és erkölcsi támogatásért, amely nagyban hozzájárul a szenior tenisz mozgalom működéséhez.

Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkérttiszteletbeli tagjai

Asszonyi Csaba dr. Mondavid Rt. ny. elnök - vezérigazgatóBajnai György East - West Trading Gmbh tulajdonosa†Baranyi Szabolcs magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitány†Bartha Ferenc Trigánit Fejlesztési Rt. elnökeBereczki Károly Hungarosack Kft. tulajdonosaBokor Pál dr. Saldo Rt. ny. vezérigazgató, címzetes docensBondár Gábor dr. főorvos, SportkórházBotos Balázs dr. nyugalmazott nagykövetDeák Attila Magyar Tenisz Szövetség volt főtitkáraGráf József volt miniszterHegedűs Vilmos Budmil Zrt. elnök - vezérigazgatóKovács Kati táncdalénekesLányi András magyar bajnok, Davis Kupa játékosMachán Róbert magyar bajnok, volt Federation Kupa kapitányMarkovits László magyar bajnok, a Vasas SC elnökeMárky Jenô Római Teniszakadémia tulajdonosaNyúl Sándor Trigránit Fejlesztési Rt. vezérigazgatóPatay László a Magyar Tenisz Szövetség volt elnöke†Pál Antal dr. a Magyar Tenisz Szövetség volt elnökeVarga Géza magyar bajnok, volt Davis Kupa kapitányVizi E. Szilveszter Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke†Zwack Péter Zwack Unicum Rt. tulajdonosa

Page 4: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

4 www.huntennis.hu

Az Elnökség fontos döntéseiElnökségünk tovább szeretné folytatni a szenior versenyzők és verse-nyek támogatását, remélve, hogy a Magyar Tenisz Szövetség továbbra is fontosnak tartja a szenior sport pénzügyi támogatását.Így a 2018. éves tapasztalatok alapján az Elnökség az alábbi döntéseket hozta.A szenior világbajnokságokon résztvevő játékosok nevezési díját utó-lag akkor téríti, ha az egyéni bajnokságon legalább két mérkőzést meg-nyernek vagy érmes helyezést érnek el.Az utazási költségtérítés csak egyéni érmes helyezésekre vonatkozik és 25.000,- Ft összegben limitált.A szövetség továbbra is átvállalja a szenior Világbajnokságon induló magyar csapatok nevezési díját, azonban a magyar színek megfelelő minőségű képviselete érdekében ragaszkodik az indulni akaró csapatok összetételének jóváhagyásához.A 2019. év legjobb női és férfi játékosát 50-50 ezer forinttal sporteszkö-zök vásárlására felhasználható összeggel jutalmazza.Az év játékosa az lehet, aki 2019. december 31-én az ITF egyéni rang-sorában a legtöbb pontot szerezte. Egyenlő pontszám esetén a jobb ITF rangsor dönt.A Szövetség vállalja a keszthelyi ITF versenyen, a magyar bajnokságon és Körmöczy Zsuzsa emlékversenyen egyéni döntőbe jutott magyar já-tékosok nevezési díjainak visszatérítését, amennyiben a versenyszám minimum 8-as táblán kerül megrendezésre.A fenti támogatásokat az alábbi feltételek teljesítése esetén folyósítjuk: szövetségi tagdíj befi zetése, három hazai ITF versenyen és egy hazai szenior versenyen való részvétel.Jelen feltételek a támogatás folyósítási évére vonatkoznak.Felmentést kaphat a játékos a versenyeken való részvétel alól akkor, ha a korosztályában nem rendeznek elegendő versenyt.A magyarországi szenior versenyek rendezésével kapcsolatos anyagi terhek csökkentésére a Szövetség a szervező klub részére minőségi ver-senylabdákat biztosít az alábbiak szerint: 1. kategóriás verseny 3 karton labda 2. kategóriás verseny 2 karton labda 3-4. kategóriás verseny 1 karton labda

Page 5: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 5

A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkértközhasznú egyesület

2018. évi előzetes gazdálkodási adatai

Kiadások:anyag: 392 eFtpálya bérleti díj, posta, szálloda, bírói díjak: 6.940 eFtbankköltség: 120 eFtbér: 360 eFtkülföldi nevezési díjak, fogadás: 705 eFtegyéb: 633 eFt

Összesen: 9.150 eFt

Bevételek:támogatás: 561 eFttagdíj: 470 eFtmagyar nevezési díj: 2.745 eFtkülföldi nevezési díj: 5.706 eFt1%: 97 eFtegyéb támogatás: 90 eFt

Összesen: 9.669 eFt

Eredmény: 519 eFt

A támogatásoknak és sikeres verseny rendezéseknek köszönhetően gazdálkodásunk igen eredményes volt, igy folytatni tudjuk a 80+ ko-rosztály támogatását és a nevezési dijak alacsony szinten tartását.

Page 6: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

6 www.huntennis.hu

Kedves Sporttársaink!

A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért egyesület 2017. évi sze-mélyi jövedelemadó bevallásokból felajánlott 1%-ból 97.492,- Ft-ot kapott.Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a felajánláso-kért.A fenti összeget postaköltségek fedezésére használtuk fel.Egyúttal kérünk mindenkit, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallásoknál (2019. február – május hónapok) a Szövetségnek ajánlják fel az 1%-ot, segítve közös céljaink megvalósítását.Kérjük, fi gyeljenek erre, mivel minden támogatásra szükségünk van a szenior nevezési díjak mérsékelt szinten tartásához.Előre is köszönjük szíves fi gyelmüket.

Adataink:

SZÖVETSÉG A MAGYARVETERÁN TENISZEZŐKÉRT

adószám: 18179712-1-42

Köszönjük!Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért

Page 7: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 7

A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkértközhasznú egyesület Elnöksége

ezúton is meghívja az egyesület tagjait a

2019. február 25-én (hétfőn) 17:00 órakor kezdődő

éves rendes közgyűlésére,amelyre a Budapesti Elektromos Sporttelep

(1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.)különtermében kerül sor.

A közgyűlés javasolt napirendje:

1. Az elnök beszámolója a 2018. év működésérôl2. A 2018. évi mérleg ismertetése3. Az Ellenőrző Testület jelentése4. A 2018. év működésének és mérlegének jóváhagyása5. A 2019. év tervei6. Az egyesület székhely változásának jóváhagyása7. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés eredeti idôpontjábannem határozatképes (50% + 1 szavazat),

a közgyűlés elhalasztásra és 2019. február 25-én 17:30 óráraismételten összehívásra kerül az eredeti napirenddel.

2019. január 7.

Kérjük kedves tagtársainkat, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a fontos kérdéseket tárgyaló közgyűlésünkön.

Egyesületünk csak akkor tudja vállalni a 80+ játékosainkIPIN díjának átvállalását,

ha ezt a játékosok személyesen kérik a közgyűlésen.A közgyűlés után büfés vacsorával várjuk

kedves sporttárainkat az Elektromos étteremben!

Page 8: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

8 www.huntennis.hu

Az év játékosai

Az év játékosa az lehetett, aki az ITF egyéni rangsorban 2018. novem-ber 30-án a legjobb helyen szerepelt.

Szentirmay ErzsébetITF rangsor WS85 -> 22

Judik ZoltánITF rangsor MS85 -> 7

Page 9: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 9

Page 10: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

10 www.huntennis.hu

A Magyar Tenisz Szövetség támogatása

A magyar szenior társadalom ezúton is szeretné megköszönni aMagyar Tenisz Szövetség 2018. évi pénzügyi támogatását, amely nagymértékben hozzájárult nemzetközi bajnokságaink megrende-zéséhez és támogatta a magyar játékosok költségeinek csökkentését.

Az alábbi számlákat állították ki az MTSZ részére:

Versenydíjak(Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, MagyarBajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 1.740.185,- Ft

Versenyzők részére ingyenesen átadott pólók(Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, MagyarBajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 1.391.298,- Ft

Pályabérletek(Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny, MagyarBajnokság, Keszthelyi Nemzetközi Bajnokság) 2.286.000,- Ft

Nemzetközi és magyar versenyek labdái 1.807.312,- Ft

Propaganda anyagok 407.670,- Ft

A kiállított számlák teljes összege: 7.632.465,- Ft

Az MTSZ által kifi zetett számlák összege: 6.350.000,- Ft

KÖSZÖNJÜK!

Page 11: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 11

Szövetségünk által kifi zetett támogatások

Világbajnokság nevezési díj (150 US):Traxler Mária, Rakonczay Tibor, Mikola Elena,Judik Zoltán, Szentirmay Erzsébet, Széman Katalin,Pázmándi József, Szekrényes Zsoltés Mészáros László, összesen: 378.000,- Ft

Világbajnokság utazási költség térítés:Mikola Elena, Judik Zoltán 44.000,- Ft

Magyar nevezési díj visszatérítés:Szekrényes Zsolt 28.000,- FtPalchuber Károly 13.000,- Ft

Világbajnokság csapat nevezési díj (750 USD):M65+ (Rakonczay Tibor, Orosz György, Pázmándi József),M70+ (Román Ferenc, Mészáros László, Homródi Péter) 212.000,- Ft

Halmos Imre gyászszertartása 85.000,- Ft

ITF IPIN díjak kifi zetése 80+ korosztály (525 USD):Schafer Erzsébet, Rudas Béla, Lakó László,Banda István, Peisz László, Poppé György, Sáfár Iván,Szentgyörgyi György, Pintér György, Jobaházi Jenő,Mohácsi Ferenc, Kende László, Lipóth Lajos,Nagy Bertalan, Bóta Sándor, Kuti László,Judik Zoltán, Jónás József, Mikola Elena,Szentirmay Erzsébet, Péceli Edit 140.000,- Ft

Az év játékosai 2018-ban:Szentirmay Erzsébet és Judik Zoltán 100.000,- Ft

A keszthelyi és Körmöczy Emlékversenyen résztvevőmagyar játékosok nevezési díjának támogatása: 4.000.000,- Ft

Szenior versenyek labdatámogatása 500.000,- Ft

A szenior teniszsport támogatásánakösszege 2018. évben összesen: 5.500.000,- Ft

Page 12: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

12 www.huntennis.hu

2018. évben fi zetett tagdíjak és támogatások

Név Tagdíj Támogatás

Adorján András 2.000,-Almai János 2.000,-Almási Zoltán 2.000,-Alpár Márta 2.000,-Amberger Árpád 2.000,-Antal Péter 2.000,-Bádenszky Judit 2.000,- 3.000,-Bakonyi Levente 2.000,-Balázs Pál 2.000,-Banda István 2.000,-Barna Ferenc 2.000,- 3.000,-Barsi Tünde 2.000,-Barta Attila 2.000,-Beebee Farkas Judit 2.000,-Békefi Imre 2.000,-Berecz István 2.000,-Berende László 2.000,- 1.000,-Béres Molnár Natasa 2.000,-Berkó Ervin 2.000,-Beszéné Gyurkó Mária 2.000,-Besszer Franz 2.000,-Birtha Gábor 2.000,- 3.000,-Bogár István 2.000,-Bogár Szabó Éva 2.000,-Bogdanovics Endre 2.000,- 8.000,-Bojtor Ildikó 2.000,-Boros Györgyi 2.000,-Böszörményi Zsolt 2.000,-Bruckner Judit 2.000,-Budai Miklós 2.000,-Budai Zsuzsánna 2.000,- 2.000,-Czinege István 2.000,-Csányi Molnár Károly 2.000,- 1.000,-

Page 13: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 13

Név Tagdíj Támogatás

Dalos Kornélia 2.000,-Dénes Tibor 2.000,-Dobosi Csaba 2.000,-Döbrei Éva 2.000,-Dürgő György 2.000,-Eppich László 2.000,- 2.000,-Erdei Csaba 2.000,-Erdei Ferenc 2.000,-Esztári Imre 2.000,-Fábián Bea 2.000,-Fábián Zoltán 2.000,- 18.000,-Faragó Mária 2.000,-Farkas Kornél 2.000,-Farkas Tamás 2.000,-Fegyveres Péter 2.000,- 3.000,-Fehérváry Sándor 2.000,-Feke Mihály 2.000,-Filadelfi Gábor 2.000,- 3.000,-Filiczki Mihály 2.000,-Fuchs Anna 2.000,- 5.000,-Fülöp László 2.000,-Garai Tamás 2.000,- 8.000,-Geyer Árpád 2.000,- 2.000.-Gráczol Erzsébet 2.000,-Gremsperger Júlia 2.000,-Gurzó György 2.000,-Guti János 2.000,-Hajba Csaba 2.000,-Hajnal Gábor 2.000,-Halász Zsolt 2.000,-Hatala Péter 2.000.-Hári Péter 2.000,-Heinz Judit 2.000,-Héjjas Mihály 2.000,-Hertel Imre 2.000,-

Page 14: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

14 www.huntennis.hu

Név Tagdíj Támogatás

Hidas Zsuzsanna 2.000,-Homródi Péter 2.000,-Horváth Gábor 2.000,-Horváth László 2.000,-Hutter Gábor Pál 2.000,-Ilyés Rita 2.000,-Jámbor Csilla 2.000,-Jobaházi Jenő 2.000,-Jónás József 2.000,-Judik Zoltán 2.000,- 23.000,-Juhász István 2.000,-Kádár Endre 2.000,-Kaliszki András 2.000,-Károlyi Mariann 2.000,-Kátay Monika 2.000,-Kékesi Gábor 2.000,-Kiss Ágnes 2.000,-Kiss Tamás 2.000,-Kóczián Gyöngyvér 2.000,-Komanovics Fefe 2.000,-Kósa Péter 2.000,- 3.000,-Kostyál Gyula 2.000,-Kovács Attila 2.000,-Kovács Károly 2.000,-Kovács Viktor 2.000,- 2.000,-Kováts Zsolt 2.000,- 4.000,-Kökény Balázs 2.000,-Kuti László 2.000,-Lakó László 2.000,-Lanstiák Attila 2.000,-Lanstiák Éva 2.000,-Lelkesi József 2.000,-Lipóth Lajos 2.000,- 10.000,-Lipták János 2.000,-Lipták László 2.000,-

Page 15: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 15

Név Tagdíj Támogatás

Magyar Ildikó 2.000,-Magyar István 2.000,-Márton Kálmán 2.000,-Mészáros László 2.000,-Mezei Viktor 2.000,-Mihalicza Erzsébet 2.000,-Mikola Elena 2.000,- 3.000,-Mikus Zoltán 2.000,-Milosákovics János 2.000,-Molnár Antal 2.000,-Molnár István 2.000,- 28.000,-More János 2.000,-Morhardt Veronika 2.000,-Nádori Katalin 2.000,-Nagy Imre 2.000,-Nagy István 2.000,-Nagyné Trapp Andrea 2.000,-Németh Gábor 2.000,-Novák István 2.000,- 2.000,-Nyitrai Balázs 2.000,-Orbán Zsuzsanna 2.000,-Orosz György 2.000,-Orosz László 2.000,-Palchuber Károly 2.000,-Páll István 2.000,-Pálmai Imre 2.000,-Pálmai Péter 2.000,-Pásztor Joli 2.000,-Pátkai Sándor 2.000,-Pázmándi József 2.000,-Péceli Edit 2.000,-Pesta Zoltán 2.000,-Pesti Mariann 2.000,- 8.000,-Péter Gábor 2.000,-Péter Gábor 2.000,-

Page 16: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

16 www.huntennis.hu

Név Tagdíj Támogatás

Pető Éva 2.000,-Petz Lajos 2.000,-Pintér András 2.000,- 8.000,-Pintér György 2.000,- 1.000,-Pintér Marie 2.000,- 8.000,-Pohly Ferenc 2.000,-Póka Ágnes 2.000,-Prágai Sándor 2.000,-Rác Rita 2.000,-Rác Rita Fanni 2.000,-Radnóti György 2.000,- 2.000,-Rakonczay Tibor 2.000,-Rákos Mária 2.000,-Rappai Nándor 2.000,-Rattman Róbert 2.000,-Rejtő László 2.000,-Remecz Zoltán 2.000,-Román Ferenc 2.000,- 2.000,-Rónay Tamás 2.000,-Roszinszky Viktória 2.000,-Rudas Béla 2.000,-Sákovics Péter 2.000,-Sarkadi Ágnes 2.000,-Schafer Erzsébet 2.000,-Scherer Ferenc 2.000,-Schlosser Cor 2.000,-Schubert Éva 2.000,-Schultz Teofi l 2.000,-Schulz Teofi l 2.000,-Simon Zoltán 2.000,-Somoskői Földesi Zsuzsanna 2.000,-Streleczky Erika 2.000,-Szabadíts Ödön 2.000,-Szabó István 2.000,-Szabó József 4.000,- 2.000,-

Page 17: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 17

Név Tagdíj Támogatás

Szabó József 2.000,-Szabó Miklós 2.000,-Szabó Zsófi a 2.000,-Szabó Zsuzsanna 2.000,-Szalay István 2.000,-Szállási Edit 2.000,-Szegedi Júlia 2.000,-Szekrényes Emese 2.000,-Szekrényes Zsolt 2.000,- 2.000,-Széman Katalin 2.000,-Szendrei József 2.000,-Szentgyörgyi György 2.000,-Szenti László 2.000,-Szentirmay Erzsébet 2.000,- 5.000,-Szépvölgyi János 2.000,-Szerencsésné Miltényi Éva 2.000,- 2.000,-Szigeti Zsolt 2.000,-Szilágyi László 2.000,-Szombati Zsolt 2.000,-Szűcs Mária 2.000,- 2.000,-Tánczos Zoltán 2.000,-Tar Tamás 2.000,- 2.000,-Tóth Csaba 2.000,-Tóth Gyula 2.000,-Tóth Ildikó 2.000,-Traxler Mária 2.000,-Thuróczy Gyula 2.000,-Tüske Árpád 2.000,-Újlaky Ildikó 2.000,- 2.000,-Varannai Csaba 2.000,-Varannai Zoltán 2.000,-Varga István 2.000,-Varga Péter 2.000,-Váry András 2.000,-Vas István 2.000,-

Page 18: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

18 www.huntennis.hu

Név Tagdíj Támogatás

Vékony István 2.000,- 1.000,-Viszló Csaba 2.000,-Vizi Ferenc 2.000,-Vizi Szilveszter 2.000,- 10.000,-Wolff Roland 2.000,-Zoltán György 2.000,-Zsombok Erzsébet 2.000,-

Magyar Tenisz Szövetség 5.000.000,-Hungarosack 30.000,-I-Deál Sport 20.000,-Theodora Tenisz Club 39.000,-Yonex 20.000,-Névtelen támogatás 224.000,-

Anyagi és szolgáltatási támogatásPintér és Társa Nemzetközi Kft. 100.000,-

Köszönjük minden tagunknak a befi zetett tagdíjakat és támogatásokat, ame-lyek nagyban hozzájárultak a versenyek színvonalának emeléséhez és az idő-sebb korosztály nevezési díjának eltörléséhez.

Sajnálatos azonban az a tény, hogy a Szövetség 811 tagjából csak 216 tag fi -zette be az éves 2.000,- Ft-os tagdíjat. Kérünk mindenkit, hogy ezzel a szerény összeggel járuljon hozzá a Szövetség működéséhez.

Page 19: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 19

Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértSzenior Tenisz Versenynaptár 2019

Időpont Verseny Kategória

Február 5-10. Nemzetközi Fedettpályás Szenior Teniszbajnokság Körmöczy Zsuzsa emlékére, Budapest * ITF 1

Április 12-14. V. MLTC Kupa Szenior TeniszversenyBudapest 3

Április 26-28. XXIX. Szentes Béla EmlékversenyBudapest 2

Május - Szeptember Budapest CsapatbajnokságBudapesti Tenisz Szövetség -

Május 31. - Június 2. Tromos KupaBudapest 3

Június 8-10. Halker KupaBalatonboglár 2

Június 21-23. Huszár KupaBalatonakali 3

Július 5-7. Országos Vidék BajnokságDebrecen 1

Július 5-7. Budapest Város Szenior Bajnokságaa Wink Kupáért, BTSZ 3

Július 18-21. XXXVIII. Országos Magyar BajnokságGulyás István emlékére, Budapest ** ITF 3

Július 26-28. Huszár KupaBalatonakali 3

Augusztus 2-4. Szatmár Kupa Nemzetközi TeniszversenyFehérgyarmat 2

Augusztus 16-18. Szent István Napi TeniszversenyBalatonfüred 2

Augusztus 23-25. Dr. Janka János Veterán Tenisz EmlékversenySzeged 2

Szeptember 2-7. Magyarország Nemzetközi Szenior Bajnoksága Keszthely * ITF A

Október 4-6. Sori Kupa Szenior TeniszversenyBudapest 4

Page 20: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

20 www.huntennis.hu

Időpont Verseny Kategória

November 11-17. Római Kupa Fedettpályás Szenior BajnokságBudapest - Római Teniszakadémia * ITF 1

* Nevezés csak az ITF-en keresztül IPIN kóddal.** Nevezés a Szenior Szövetségben, IPIN kód nélkül is lehet játszani.

Figyelem!2020. február elején kerül megrendezésre az ITF 1-es kategóriájú Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny.Kérjük a játékosokat, szíveskedjenek a 2020. évi ITF versenynaptárban fi gyel-ni a verseny időpontját és a nevezési határidőt, mivel a nevezéseket az ITF-nek kell leadni 2020. évre érvényes IPIN-nel!Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy versenyünk ITF 1 kategóriájúvá minősült.

Országos Csapat Bajnokság

Nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolhatunk a Szenior SE női csapatunk kiváló szerepléséről az Országos Csapat Bajnokság OB II. osztályában.

Lányaink bebizonyították, hogy szenior koruk ellenére méltó ellenfelei voltak a főként fi atalokkal felvonuló csapatoknak és a második helyet szerezték meg csoportjukban.

A csapat tagjai: Kátay Mónika, Roszinszky Viktória, Balta Rózsa, Bruckner Ju-dit, Mihalicza Erzsébet, Boros Györgyi, Gremsperger Júlia (csapatkapitány)

A csapat eredményei az őszi fordulóban:

Szenior SE – BEAC: 4-3Szenior SE – OSC: 6-1Szenior SE – Paksi SE: 7-3Szenior SE – Pasarét: 1-6Szenior SE – Siófoki Spartacus: 4-2

Büszkék vagyunk csapatunkra és mindenkinek gratulálunk!

Page 21: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 21

V. MLTC KUPA SZENIOR TENISZVERSENY

2019. április 12-14. Kategória: 3Rendező: Mátyásföldi Tenisz ClubHelyszín: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27.Versenyigazgató: Bíbok TamásVersenybíró: később kerül kijelölésreNevezési határidő: 2019. április 9-én 18 óraNevezési cím: MLTC 1165 Budapest, Bökényföldi út 27. [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Mátyásföldi Tenisz Club 1165 Budapest, Bökényföldi út 27.Sorsolás ideje: 2019. április 10-én 10 órakorKezdés időpontja: 2019. április 12-án 10 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Bíbok Tamás, +36-20-934-7242Pályák száma: 4 + 2 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: első helyezett kupa, a többi éremMegjegyzés: Minden nevező vendégünk szombaton a players partyra.

Az egyéni számokban maximum 8 nevezést fogadunk el korcsoportonként. Nem kellő számú nevezés esetén a rendező korcsoportokat összevonhat. Párosok szomba-ton, vegyespárosok vasárnap kezdődnek.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP jelentkezés szerint minden korosztályban!NP jelentkezés szerint minden korosztályban!VP jelentkezés szerint minden korosztályban!

Vígasz nincs

Page 22: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

22 www.huntennis.hu

XXIX. SZENTES BÉLA EMLÉKVERSENY

2019. április 26-28. Kategória: 2Rendező: Ganz EKM - Wekerle Tenisz ClubHelyszín: Wekerlei Sport- és Szabadidő Központ 1192 Budapest, Zoltán u. 42. A Határ úti metróállomástól a 99-es vagy 194-es, Kőbánya-Kispesttől a 148-as autóbusszalVersenyigazgató: Varannai Csaba, +36-30-924-3300, +36-1-609-1080Versenybíró: Kádár László, +36-20-912-8558Nevezési határidő: 2019. április 22. 20 óraNevezési cím: Varannai Csaba, 1191 Budapest, Ady E. út 54. fszt. 1. e-mail: [email protected], +36-30-924-3300Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: Aki egyéniben és két páros számban indul, csak 7.000,- Ft nevezési díjat fi zet.Sorsolás helye: 1192 Budapest, Zoltán u. 42.Sorsolás ideje: 2019. április 24-én 10 órakorKezdés időpontja: 2019. április 26-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: 2019. április 25-én 10-14 és 18-20 óra között, a verseny alatt 8-20 óra között, +36-30-924-3300Pályák száma: 6 salakos Labda: DunlopDíjazás: oklevél és tárgyjutalomMegjegyzés: A versenyt a Wekerlei Sport- és Szabadidő Központ,

XIX. kerület Kispest Önkormányzata, valamint Varannai Csaba támogatja.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+, 120+, 140+VP -100, 100+, 120+, 140+

Vígasz nincs

Page 23: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 23

TROMOS KUPA

2019. május 31. - június 2. Kategória: 3Rendező: Budapesti Elektromos SportegyesületHelyszín: Budapesti Elektromos Sportegyesület 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.Versenyigazgató: Pesta ZoltánVersenybíró: Németh Gyula és Balogh LajosNevezési határidő: 2019. május 20.Nevezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.

e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 1.500,- Ft/főMegjegyzés: 60 év felettiek a nevezési díj felét fi zetik Elektromos SE tagjainak nevezési díját az SE átvállaljaSorsolás helye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.Sorsolás ideje: 2019. május 29.Kezdés időpontja: 2019. május 31. 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Pesta Zoltán, +36-20-414-0459Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop FortDíjazás: kupák + tárgyi nyereményMegjegyzés: Szponzor: Budapesti Elektromos Sportegyesület

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP X X X X X X X X X XNP X X X X X X X X X XVP

Vígasz nincs

Page 24: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

24 www.huntennis.hu

HALKER KUPA2019. június 8-10. Kategória: 2Rendező: Balatonboglári Tenisz ClubHelyszín: Balatonboglári Tenisz Club 8630 Balatonboglár, Tinódi u. 2.Versenyigazgató: ifj. Fekete Rudolf, +36-30-540-1611Versenybíró: Harmath Frigyes, +36-30-272-2941Nevezési határidő: egyéni: 45,55,60,65,70,75,80 2019. június 06. 18 óra FP 120+,140+, NP 110+,130+ 2019. június 06. 18 óra egyéni 35 2019. június 07. 18 óra helyszínen: FP -100,100+, NP -100,100+ 2019. június 09. 10:00-10:30helyszínen: VP -100, 100+, 120+, 140+ 2019. június 09. 11:30-12:00Nevezési cím: [email protected] (telefonszámot kérünk megadni!)Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetikSorsolás helye: Balatonboglár Tenisz Club, Balatonboglár, Tinódi u. 2.Sorsolás ideje: 2019. júnus 7.Kezdés időpontja: egyéni 55, 60, 65, 70, 75, 80 2019. június 08. 10 órakor

FP 120+, 140+ 2019. június 08. 13 órakorNP 110+, 130+ 2019. június 08. 14 órakor

egyéni 45 2019. június 08. 15 órakor egyéni 35 2019. június 09. 10 órakor FP -100,100+, NP -100,100+ 2019. június 09. 12 órakor VP -100, 100+, 120+, 140+ 2019. június 09. 14 órakorInformáció, játék www.bbtc.hu, [email protected]ánt érdeklődés: Pórné Oravecz Krisztina, +36-20-593-4247 [email protected], pálya: +36-85-351-241Pályák száma: 10 salakos Labda: később közölveDíjazás: 1-3. helyezett serleg Harmath Lajos emlékdíj: FE 80 győztese Mészáros Győző emlékdíj: FE 45 győzteseMegjegyzés: Szombaton 19 órakor hivatalos megnyitó.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X XNE X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+NP -100, 100+, 110+, 130+VP -100, 100+, 120+, 140+

Vígasz nincs

Page 25: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 25

HUSZÁR KUPA2019. június 21-23. Kategória: 3Rendező: Balatonakali Theodora TeniszklubHelyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nélVersenyigazgató: Révész LászlóVersenybíró: Krausz JenőnéNevezési határidő: 2019. június 20-ig írásban 2019. június 21-én 13 óráig a helyszínenNevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/főMegjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt

kapnakSorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. TeniszklubSorsolás ideje: 2019. június 21-én 13 órakorKezdés időpontja: 2019. június 21-én 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzervDíjazás: A győztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak.Megjegyzés: A résztvevők 1 db Theodora teniszpólót, Huszár vörös-

bort vagy gulyásleves étkezést kapnak. Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex,

Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó. Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X XFP -100, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+VP -100, 120+

Vígasz van

Page 26: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

26 www.huntennis.hu

ORSZÁGOS VIDÉK BAJNOKSÁG2019. július 5-7. Kategória: 1Rendező: A Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület és a DUSE (Debreceni Utánpótlás Sport Egyesület)Fővédnök: Pajna Zoltán – Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökeHelyszín: Debreceni Egyetemi Atlétikai Club teniszpályái 4032 Debrecen Dóczy József u. 9.Versenyigazgató: Szentkirályi István / Kollár László, +36-30-415-1174Versenybíró: Pázmándy Katalin, +36-20-965-2552Nevezési határidő: egyéni: 2019. július 2. 24:00 páros: 2019. július 5. 16:00Nevezési cím: egyénire csak a www.videkbajnoksag.hu címen, párosokra a helyszínen is (páros megerősítése pénteken)Nevezési díj: egyéni: 4.500,- Ft/fő páros: 3.500,- Ft/fő előreutalás: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 3.000,- Ft/fő *Utalás 2019. július 2-ig a A Mozgó Cívisért Közhasz- nú Egyesület 11600006-00000000-45514124 számlára. A számla igényt szükséges előre jelezni.Megjegyzés: -Sorsolás helye: DEAC Sporttelep, 4032 Debrecen, Dóczy József u. 9.Sorsolás ideje: aznap a versenyszámok kezdete előttKezdés időpontja: egyéni 60, 65, 70 ,75 ,80 2019. július 7. 09 órakor egyéni 35, 40, 45, 50, 55 2019. július 7. 12 órakor páros 2019. július 8. 09 órakorInformáció, játék Pázmándy Katalin, +36-20-965-2552iránt érdeklődés: Kollár László, +36-30-415-1174Pályák száma: 10 salakos Labda: Dunlop Fort Clay CourtDíjazás: kupák, érmek, szponzori nyereményekMegjegyzés: A szokásos debreceni vendéglátásra lehet számítani.

Szállásinfó: KLK Hotels (Nagyerdő, pálya melett) – Czére Miklós +36-30-269-0370, http://www.kossuthkollegiumok.hu/, Szív Panzió (Belváros) – Solymosi László +36-20-422-8848. http://www.szivpanzio.hu/hu/

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP X X X X XNP X X XVP X X

Vígasz nincs

Page 27: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 27

BUDAPEST VÁROS SZENIOR BAJNOKSÁGAKISS SÁNDOR EMLÉKVERSENY A WINK KUPÁÉRT

2019. július 5-7. Kategória: 3Rendező: Budapesti Tenisz SzövetségHelyszín: Budapest - Népliget, Építők TenisztelepVersenyigazgató: Miklósi ZsoltnéVersenybíró: Kádár LászlóNevezési határidő: 2019. július 1. 12 óráigNevezési cím: e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 3.600,- Ft/fő páros: 1.800,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: 1053 Budapest, Curia u. 3.Sorsolás ideje: 2019. július 3.Kezdés időpontja: 2019. július 5-én 09 órakor, egész napos játékInformáció, játékiránt érdeklődés: 2019. július 4-én 8-16 óráig Kádár László, +36-20-912-8558Pályák száma: 10 salakos Labda: 2019. évi konzervDíjazás: serleg, ajándékutalványMegjegyzés: A verseny támogatója a kínai érdekeltségű WINK Kft.

A játékos 1 egyes, 1 egynemű páros, 1 vegyes páros számban indulhat. A verseny rendezője nem kellő számú nevezés esetén korcsoportokat összevonhat.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X XFP 120+, 140+NP -110, 130+VP -110, -120, 130+

Vígasz nincs

Page 28: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

28 www.huntennis.hu

XXXVIII. ORSZÁGOS BAJNOKSÁGGULYÁS ISTVÁN ÖRÖKÖS MAGYAR BAJNOK EMLÉKÉRE2019. július 18-21. Kategória: ITF 3Rendező: Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértHelyszín: Park Tenisz Klub 1114 Budapest, Bartók Béla út 63-65. +36-1-279-0930Versenyigazgató: Bíbok TamásVersenybíró: Barbarics TamásNevezési határidő: 2019. július 12. 14 óraNevezési cím: csak írásban (teljes név, születési dátum, ITF rangsor, ha van, akkor IPIN kód) Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért 1131 Budapest, Babér u. 17/A. [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: A 65 év felettiek a nevezési díj 50%-át fi zetik.

75 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.Kezdés időpontja: 2019. július 18. 08 óra, egész napos játékInformáció, játék: 2019. július 16-ániránt érdeklődés: Baranyay Szilvia, +36-70-635-4017 Az elfogadott nevezők névsora és az első napi játékrend

megtekinthető a www.huntennis.hu/seniors weblapon.Pályák száma: 8 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupaKülöndíj: Gulyás István vándordíj a FE 65 versenyszám bajnokánakMegjegyzés: A Bajnokságon IPIN kód nélkül is lehet nevezni, azonban IPIN

kód nélkül az elért eredményt a nemzetközi rangsorban nem veszik fi gyelembe. Indulhatnak a játékosok 1 egyes, 1 egynemű páros vagy 1 vegyes páros versenyszámban. Akik sem egyes-ben, sem vegyes párosban nem indulnak, azok 2 egynemű pá-rosban versenyezhetnek.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

FE X X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X X XFP X X X X X X X X X X XNP -90, 90+, 110+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint isVP -110, 110+, 120+, 140+, de lehet ITF korcsoport szerint is

Vígasz nincs

Page 29: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 29

HUSZÁR KUPA2019. július 26-28. Kategória: 3Rendező: Balatonakali Theodora TeniszklubHelyszín: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. 71-es út 50-es km-nélVersenyigazgató: Révész LászlóVersenybíró: Krausz JenőnéNevezési határidő: 2019. július 25-ig írásban 2019. július 26-án 13 óráig a helyszínenNevezési cím: Balatonakali Theodora Teniszklub 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/fő csak páros nevezés esetén: 3.000,- Ft/főMegjegyzés: 75 év felettiek a nevezési díjból 1.000,- Ft kedvezményt

kapnakSorsolás helye: 8242 Balatonakali-Fövenyes 0118/7. hrsz. TeniszklubSorsolás ideje: 2019. július 26-án 13 órakorKezdés időpontja: 2019. július 26-án 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Balatonakali Theodora Teniszklub, +36-87-449-111 Révész László, +36-30-962-3395Pályák száma: 4+2 salakos Labda: konzervDíjazás: A győztesek és helyezettek értékes díjakat kapnak.Megjegyzés: A résztvevők 1 db Theodora teniszpólót, Hu-

szár vörösbort vagy gulyásleves étkezést kapnak.Szponzorok: Huszár Borház, Huszár Étterem, Yonex, Multicolor Sport Kft., Révész László egyéni vállalkozó.

Kevés induló esetén a versenyszámok összevonhatóak.Versenyszámok

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80FE X X X X X X X X X XNE X X X XFP -100, 120+, 140+, 150+NP -100, 100+VP -100, 120+

Vígasz van

Page 30: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

30 www.huntennis.hu

SZATMÁR KUPA NEMZETKÖZI TENISZVERSENYElhunyt teniszbarátaink, Dr. Borbély Antal Dr. Cseh Zoltán, Dr. Podragyai László,

Magyar Miklós, Fóra István, Dr. Telkes László, Borzon György emlékére

2019. augusztus 2-4. Kategória: 2Rendező: Tenisz Klub FehérgyarmatHelyszín: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47.Versenyigazgató: Dr. Kovács ViktorVersenybíró: Pázmándy KatalinNevezési határidő: egyéni: 2019. július 31. páros: 2019. augusztus 2. 12 óraNevezési cím: Dr. Kovács Viktor, 4900 Fehérgyarmat, Bethlen G. u. 6. e-mail: [email protected] +36-44-362-830, +36-30-310-6589Nevezési díj: egyéni: 2.000,- Ft/fő páros: 1.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik.Sorsolás helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 47.Sorsolás ideje: 2019. augusztus 2-án 08 órakorKezdés időpontja: 2019. augusztus 2-án 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: Dr. Kovács Viktor, +36-44-362-830, +36-30-310-6589 e-mail: [email protected]ályák száma: 6 salakos Labda: konzervDíjazás: érem, szerény ajándékMegjegyzés: 2019. augusztus 2-3-án térítésmentes vacsora. Kedvezménye-

sen igénybe vehető a közeli városi nyitott strandfürdő.Kedvez-ményes kollégiumi szállás. Nevezéskor kérjük előre jelezni. Támogatók: Opel Magocsa Autószalon és szervíz, Mátészal-ka és Nyíregyháza, Jonako fehérgyarmati konzervgyár, K&H Bank fehérgyarmati fi ókja, MOL fehérgyarmati üzemanyag töltőállomás.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 130+, 140+, 150+NP -100, 100+, 120+, 140+VP -100, 100+, 120+, 140+

Vígasz nincs

Page 31: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 31

SZENT ISTVÁN NAPI TENISZVERSENY

2019. augusztus 16-18. Kategória: 2Rendező: Balatonfüredi Petőfi SportkörHelyszín: Balatonfüred KiserdőVersenyigazgató: Mészáros KárolyVersenybíró: Dr. Barbarics Tamás, +36-20-334-3217Nevezési határidő: egyéni: 2019. augusztus 16. 09 óra páros: 2019. augusztus 17. 12 óraNevezési cím: e-mail: elnokseg@petofi sportkorfured.hu (név, versenyszám, születési dátum, telefonszám)Nevezési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.500,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Balatonfüred Kiserdő - KlubházSorsolás ideje: 2019. augusztus 16-án 09 órakorKezdés időpontja: 2019. augusztus 16-án 09 óra 30 perckorInformáció, játékiránt érdeklődés: Dr. Barbarics Tamás, versenybíró, +36-20-334-3217 Dr. Hajba Csaba, sportköri elnök, +36-30-916-7483Pályák száma: 4 +2 salakos Labda: konzervDíjazás: kupa, oklevélMegjegyzés: Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.

Azok a versenyzők, akik egyéniben és egy páros számban neveztek, és az egyéniből legkésőbb a páros nevezésre adott határidőig kiestek, további egy páros számban nevezhet-nek. Párosok egy egynemű és egy vegyespárosban indul-hatnak. Hat főnél kevesebb nevező esetén a versenyszámokösszevonhatóak. A mérkőzések két nyert játszmáig folynak, döntő játszma helyett 10-es tie-break-et játszanak. Körmér-kőzés lehetséges. Az indulók egy üveg tájjellegű bort kapnak ajándékba. Szombaton 18 órakor vacsora.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X XNE X X X X X X X XFP X X X X X X XNP X X X X X X X XVP X X X X X X X

Vígasz nincs

Page 32: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

32 www.huntennis.hu

DR. JANKA JÁNOS JUBILEUMI VETERÁNTENISZ EMLÉKVERSENY

2019. augusztus 23-25. Kategória: 2Rendező: Szegedi Városi Tenisz KlubHelyszín: Szeged, Derkovits fasor 5-7. SZVTK pályákVersenyigazgató: Sárkány Lukács, +36-30-938-0470Versenybíró: Sárkány LukácsNevezési határidő: 2019. augusztus 22.Nevezési cím: SZVTK, 6726 Szeged, Derkovits fasor 5-7. e-mail: [email protected]ési díj: egyéni: 4.000,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: 65 év feletti nők és 70 év feletti férfi ak a nevezési díj felét fi zetik.Sorsolás helye: Szeged, SZVTK pályaSorsolás ideje: 2019. augusztus 23-án 12 órakorKezdés időpontja: 2019. augusztus 23-én 14 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: e-mail: [email protected]ályák száma: 9 salakos Labda: konzervDíjazás: kupa, érem, oklevélMegjegyzés: Szombat este közös díjmentes vacsora. www.szegedteniszklub.com

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X XNE X X X X X X X XFP -100, 100+, 120+, 140+NP -100, 100+, 120+VP -100, 100+

Vígasz van

Page 33: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 33

XLIII. MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZISZENIOR BAJNOKSÁGA

LÉNÁRT LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY

2019. szeptember 2-7. Kategória: ITF ARendező: Szövetség a Magyar Veterán TeniszezőkértHelyszín: 8360 KeszthelyVersenyigazgató: Pintér AndrásVersenybíró: dr. Barbarics Tamás, Bíbok TamásNevezési határidő: 2019. augusztus 27.Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésévelNevezési díj: 15.000,- Ft/fő + Szövetségi támogatás (csak tagoknak)Megjegyzés: A 65 év feletti nők és a 70 év feletti férfi ak a nevezési

díj 50%-át fi zetik. 80 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.

Kezdés időpontja: 2019. szeptember 2.Információ, játékiránt érdeklődés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhető augusztus 29-től Baranyay Szilvia +36-70-635-4017Pályák száma: 12 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupa, tiszteletdíjMegjegyzés: A játékosok 1 egyes, 1 egynemű páros és 1 vegyes páros

vagy két egynemű páros versenyszámban indulhatnak. Három versenyszámban csak az vehet részt, aki vállalja egy napon mind a három versenyszámban a játékot.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

FE X X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X X XFP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanNP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanVP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztályban

Vígasz van

Page 34: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

34 www.huntennis.hu

SORI KUPA SZENIOR TENISZVERSENY

2019. október 4-6. Kategória: 4Rendező: Soroksári TenisztanodaHelyszín: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b.Versenyigazgató: Erdei CsabaVersenybíró: később kerül kijelölésreNevezési határidő: 2019. október 1-én 18 óraNevezési cím: Tenisztanoda 1238 Budapest Homokszem u. 5/b. [email protected]ési díj: egyéni: 3.500,- Ft/fő páros: 2.000,- Ft/főMegjegyzés: -Sorsolás helye: Soroksári Tenisztanoda 1238 Budapest, Homokszem u. 5/b.Sorsolás ideje: 2019. október 2-án 10 órakorKezdés időpontja: 2019. október 4-én 09 órakorInformáció, játékiránt érdeklődés: 2019. október 2-án 18 órakor Erdei Csaba, +36-20-444-5400Pályák száma: 7 salakos Labda: konzervDíjazás: minden helyezett serleget kapMegjegyzés: Minden játékosunk vendégünk egy ajándék italra.

Nem kellő számú nevezés esetén a rendező korcsopor-tokat összevonhat. Párosok szombaton, vegyespárosok vasárnap kezdődnek.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP jelentkezés szerint minden korosztályban!NP jelentkezés szerint minden korosztályban!VP jelentkezés szerint minden korosztályban!

Vígasz nincs

Page 35: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 35

XI. RÓMAI KUPAFEDETTPÁLYÁS MAGYAR BAJNOKSÁG

2019. november 11-17. Kategória: ITF 1Rendező: Római TeniszakadémiaHelyszín: Római Teniszakadémia 1039 Budapest, Királyok útja 105. +36-1-240-9123Versenyigazgató: Márky JenőVersenybíró: Izmendi KárolyNevezési határidő: 2019. november 5.Nevezési cím: a nevezéseket közvetlenül az ITF-nek kell megküldeni interneten (www.itftennis.com) vagy faxon (00-44-20-8392-4737) az IPIN kód feltüntetésévelNevezési díj: 15.000,- Ft/fő + Szövetségi támogatásMegjegyzés: A 70 év felettiek a nevezési díj 50%-át fi zetik.

80 év feletti versenyzők nem fi zetnek nevezési díjat.Kezdés időpontja: 2019. november 11.Információ, játékiránt érdeklődés: www.huntennis.hu/seniors oldalon és megkérdezhető 2019. november 7-től +36-1-240-9123Pályák száma: 7 salakos Labda: Dunlop Clay CourtDíjazás: kupa, tiszteletdíjMegjegyzés: 2019. november 14-én 18 órakor a Klub fogadást ad a

helyszínen a játékosok tiszteletére. Nevezni csak egy egyéni és egy páros számban lehet.

Versenyszámok35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FE X X X X X X X X X XNE X X X X X X X X X XFP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanNP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztálybanVP megfelelő jelentkezés esetén minden korosztályban

Vígasz nincs

Page 36: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

36 www.huntennis.hu

Külföldi versenynaptár 2019

1. Világbajnokság

Csapat: férfi ak 35-45, nők 35-45 október 20-25. Miami férfi ak 50-60 nők 50-60 augusztus 4-9. Estoril férfi ak 65-85, nők 65-85 szeptember 15-20. UmagEgyéni: férfi ak 35-45, nők 35-45 október 26. - november 2. Miami férfi ak 50-60, nők 50-60 augusztus 10-17. Liszabon férfi ak 65-85, nők 65-85 szeptember 21-28. Umag

2. Egyéb versenyek

Manavgat TUR április 8-13. A 80/80Alassio ITA április 12-20. 1 85/75Wenzer Generali AUT június 3-9. A 85/85Swinoujscie POL június 3-10. 1 80/75Pörtschach Open AUT június 10-16. 1 85/85Essen GER július 1-7. A 85/80Barcelona SPA július 8-13. A 85/85Latvia Open LAT július 13-18. A 85/85Európai Open GER július 25-28. 1 35Skandinavian Open FIN július 28. - augusztus 3. A 85/85Klosters SUI augusztus 4-11. A 85/70Spisska Nova Ves SVK augusztus 10-13. 4 75/45Tegernsee GER augusztus 12-18. 1 80/80GMP Cup CRO szeptember 9-14. A 80/70Mallorca ESP szeptember 29.-október 5. 1 85/85

Felhívjuk mindenki fi gyelmét, hogy a versenyekre az ITF-nél kell nevezni.A nevezési határidőket kérjük szíveskedjenek az ITF weblapján (www.itftennis.com) ellenőrizni.

Page 37: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 37

Magyar játékosok külföldi eredményei2018. évben

42nd European Senior Open M35-M60, W35-W60 AUT 1. kategóriaMX40 III. Kiss Péter

Vilnius Cup 2018 LTU 1. kategóriaMD65 I. Rakonczay Tibor

FILA Senior English Indoor Championships GBR 3. kategóriaMS35 III. Kiss PéterMD40 III. Kiss Péter

XI Prijedor Open BIH 4. kategóriaMS50 III. Barta Attila

The Leicestershire LTC Clay Championships 2018 GBR 3. kategóriaMS50 III. Farkas Tomi

ITF Senior Dunlop Summer Cup 2018 SVK 4. kategóriaMS60 II. Vizi Ferenc

3rd JSH Hotels Collection Championship ITA A. kategóriaMD75 III. Fábián Zoltán

Alpe Adria Seniorenturnier AUT 2. kategóriaMS70 II. Mészáros László

XXV Black Diamonds POL 3. kategóriaMS55 I. Sákovics Péter

Lidskoe Open BLR 2. kategóriaMS65 I. Kenyeres János

Lidskoe Pivo Cup BLR 2. kategóriaMS65 II. Kenyeres János

40th International Tournament of Slovenia SLO 3. kategóriaMS55 III. Ozsváth AndrásMS70 I. Román Ferenc

Page 38: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

38 www.huntennis.hu

Czech Seniors Grand Prix (Prague) CZE 2. kategóriaMS65 III. Pázmándi József

35. Int. ÖM Werzer Generali Kelag Trophy 2018 AUT A. kategóriaWS60 I. Bogár Szabó ÉvaWS80 III. Mikola ElenaWD70 III. Károlyi MarianaWD70 III. Béres Molnár NatasaWD80 III. Mikola ElenaMD80 III. Judik ZoltánMD80 III. Rudas BélaMX80 III. Mikola ElenaMX80 III. Schafer ErzsébetMX80 III. Rudas Béla

Altius Tennis Cup ROU 3. kategóriaMS55 I. Németh Csaba

Serbia Open SRB 2. kategóriaMS50 I. Koszó IstvánMS60 II. Vizi FerencMS65 I. Pázmándi József

European Regional Seniors Championships (Closed) TUR Regional Championships 1

MS75 I. Bakonyi LeventeMD75 II. Bakonyi Levente

7. ITF Seniors Koper Open 2018 SLO 4. kategóriaMS50 III. Dobosi Csaba

29th International Seniors Tennis Tournament„Katowice Cup” 2018 POL 3. kategória

MS50 III. Kószó István

FILA Tunbridge Wells Grass CourtSenior Open 2018 GBR 3. kategória

MS35 I. Kiss PéterMD40 I. Kiss Péter

71. ITF Swiss Seniors SUI A. kategóriaMS40 III. Váry Zoltán

Page 39: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 39

29th International Veterans Championshipsof Romania - COMVEX ROU 2. kategória

MS55 II. Németh CsabaMS70 III. Vas IstvánMS75 I. Fábián ZoltánMD70 II. Vas István

Tivoli Open 2018 SLO 5. kategóriaMS50 III. Barta Attila

Czech Seniors Grand Prix Liberec CZE 3. kategóriaMS60 III. Berkó Ervin

54th International Seniors ChampionshipsOpatija 2018 CRO 2. kategória

MS60 III. Vizi FerencMS75 I. Fábián Zoltán

Regent’s Park Will to Win Open GBR 5. kategóriaMS50 III. Farkas Tomi

South of England Seniors Championships 2018 GBR 2. kategóriaMS35 III. Kiss Péter

Trofeul IonTiriac ROU 4. kategóriaMS55 I. Németh Csaba

Flowerbulb ITF Senior Grade A NED A. kategóriaMX35 I. Szegedi Júlia

Gentlemen’s Tennis Cup ROU 3. kategóriaMS55 II. Németh Csaba

ITF Seniors Pancevo 2018 SRB 3. kategóriaWS40 I. Pestuka SzilviaMS60 I. Berkó ErvinMS70 II. Vas IstvánWD40 II. Pestuka Szilvia

E Y Wilkey Welsh Seniors Open GBR 4. kategóriaMS50 III. Farkas Tomi

Page 40: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

40 www.huntennis.hu

40th International Senior Tennis ChampionshipsMarbella ESP 2. kategória

MD45 III. Wolff Roland

38th Super-Seniors World IndividualChampionships 2018 (65, 70, 75, 80, 85) CRO World Championships

WD85 III. Szentirmay ErzsébetMX85 II. Szentirmay ErzsébetMX85 II. Judik Zoltán

16th La Manga Club Murcia Seniors Tennis Open ESP 1. kategóriaMS75 III. Fábián Zoltán

III. RJ Open 2018 (ex Belgrade Open) SRB 4. kategóriaMS50 I. Dobosi CsabaMS60 I. Vizi FerencMS60 III. Berkó Ervin

Köszönet Román Ferencnek az eredmények összeállításáért.

Page 41: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 41

Magyarok szereplése aVilág és Európa Bajnokságokon 2018-ban

Rendkívül népes magyar delegáció vett részt a világbajnokságokon, feltehető-en a nevezési díjak Szövetség által felajánlott átvállalása miatt, amit a legtöb-ben igénybe is vettek.

Szenior VB (Ulm)Indulók: Szekrényes Zsolt, Feke Mihály, Szőke István és Széman Katalin. Szekrényes Zsolt a 128-as táblán (M55) három győztes mérkőzés után a ne-gyeddöntőben kapott ki.A többi induló sajnos az első fordulóban kiesett.

Super Senior VB (Umag)Indulók: Traxler Mária, Rakonczay Tibor, Mikola Elena, Judik Zoltán, Szentirmay Erzsébet, Pázmándi József, Mészáros László, Pohly Ferenc,Fábián Zoltán, Vas István és Bakonyi Levente.Mészáros László és Fábián Zoltán a harmadik, Rakonczay Tibor, BakonyiLevente és Mikola Elena a második fordulóban kapott ki. A többi induló sajnos már az első fordulóban vesztett.Néhány kiemelkedő páros eredmény:MX85 Szentirmay Erzsébet – Judik Zoltán ezüstérmesMX75 Cristel Knapp (GER) – Fábián Zoltán bronzérmesMX80 Mikola Elena – Nick Ourusoff (USA) bronzérmes

Hosszú évek óta először két férfi csapat is részt vett a világbajnokságon.A Brittania Cup-on (M65) magyar csapat: Orosz György, Pázmándi József és Rakonczay Tibor összeállításban három győzelmet aratva 12. helyen végzett a 23 fős mezőnyben.A Jack Crawford Cup-on (M70) a magyar csapat: Mészáros László, Román Ferenc, Homródi Péter összeállításban egy győzelemmel a 20. helyen végzett a 24 fős mezőnyben.

Európa Bajnokság (Antalya)M75 korosztályban rendezett 5 fős körmérkőzésben Bakonyi Levente végzett az első helyen és párosban Dumitru-Titus Mihalache (ROU) oldalán döntős volt. Gratulálunk!

Page 42: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

42 www.huntennis.hu

Néhány szó életünkről, eredményeinkről és általános tudnivalókról

Felhívjuk versenyzőink szíves fi gyelmét arra, hogy az évkönyvben szereplő versenyek feltételein a versenyrendezők saját belátásuk szerint változtathat-nak. Korcsoportok összevonhatók, páros számok és a játéklehetőség bizto-sítása érdekében új korcsoportok is létrehozhatók, törölhetők. ITF versenyek esetén a jelentkező játékosok létszáma miatt selejtezőre is sor kerülhet.

Az ITF-el történt megállapodás értemében, az ITF versenyek rendezői -felhatalmazást kaptak arra, hogy ne fogadják el azon versenyzők jelent-kezését, akik a múltban több alkalommal is visszaléptek a versenyektől, veszélyeztetve így a vonatkozó korcsoport lebonyolítását.

A szenior versenyeken szereplő játékosok saját felelősségükre vesznek -részt a versenyeken. A versenyrendezők nem vállalnak semmiféle felelős-séget az esetleges sérülésekért.Javasoljuk a mérkőzés előtti alapos bemelegítést, megfelelő felszerelést(pl. sapka) és bő folyadék fogyasztást.

Szövetségünk várja olyan szabadidővel rendelkező önkéntesek jelentkezé- -sét, akik részt tudnának venni a Szövetség ügyeinek intézésében.

Kérünk minden játékost, hogy a nevezéseknél szíveskedjenek megadni te- -lefonszámukat és kódszámukat (magyar és/vagy IPIN)

A szövetség által rendezett versenyeken nem tudunk minden nevezést visz- -szaigazolni, különösen a nevezési határidő előtt néhány órával beérkező tömeges jelentkezés esetében. Kérjük, szíveskedjenek a nevezéseket idő-ben feladni.

A négynapos versenyeken az első nap játékrendje mindig megtekinthető -az interneten. A további játékrend iránt a helyszínen kell érdeklődni, mivel számos csúszás fordulhat elő.

Az átutalások megemelkedett költségei miatt kérünk mindenkit, hogy a -tagdíjakat és hozzájárulásokat lehetőleg készpénzben fi zessék be a verse-nyek alatt a versenybíróságon.

Page 43: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 43

Szövetségünk jelentős támogatást nyújt a magyar ITF versenyeken induló -játékosoknak, a nevezési díjak komoly csökkentésével. Ezt a támogatást csak Szövetségünk tagdíj fi zető tagjai vehetik igénybe. Úgy kérjük, hogy gondokodjanak a tagdíjak befi zetéséről, amennyiben igénybe óhajtják ven-ni a támogatást.

Külföldön élő magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampol- -gárságú játékosok csak abban az esetben indulhatnak a szenior magyar és vidék bajnokságon, ha tagdíj fi zető tagjává válnak Szövetségünknek.

A magyar ITF versenyeken induló külföldön élő magyar állampolgársággal -rendelkező kettős állampolgárságú játékosok csak akkor vehetik igénybe a szövetség nevezési díj támogatását, ha az ITF nevezési listán a nevük utáni ország megjelölés HUN.

Szeniorok 50 év felett fi gyelem: Ha nincs kivel játsza- -ni, ha szeretné fejleszteni tenisz tudását, ha kellemes társaság-ban akar lenni, jelentkezzen Kovacsics Ritánál, volt magyar fel-nőtt bajnoknál egy kis csoportos drill edzésre, technika javításra.Csak szenioroknak, jelentkezés: [email protected].

Elhunyt 88 éves korában Péli Sándor a 60-as évek kiváló teniszezője, a ma- -gyar női és utánpótlás válogatott edzője. Eltávozott közülünk egy kedves öreg páros: Juhász Éva és Hargitai Gyula.

Page 44: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

44 www.huntennis.hu

Dr. Halmos Imre

Tanár Úr!

„Életének 89. esztendejében július 2-án elhunyt dr. Halmos Imre fair play-életműdíjas tenisz mesteredző és sportvezető.Halmos Imre a Központi Sportiskola alapító igazgatója, sokszoros ké-zilabda válogatott, kiváló teniszező, kosárlabdázó, kézilabda és tenisz mesteredző, a Testnevelési Egyetem Sportjáték Tanszékének volt veze-tője, az egyetem gyémántdiplomása. A Ferencváros örökös bajnoka.”

Ennyi jelent meg az újságokban Imre haláláról. Egy kiemelkedő ma-gyar sportember távozott el és mi, szeniorok elvesztettük barátunkat, példaképünket, a több mint száz magyar szenior bajnokság nyertesét, többszörös szenior Európa bajnokot.Imre nélkül üresebbek lesznek a szenior versenyek, történetei, jókedve mindig hiányozni fog.Imre, Te bizonyára tovább szaporítod győzelmeid számát az égi pályá-kon.Nyugodj békében!

Page 45: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 45

Közvéleménykutatás

A Helikon Szálló bezárása miatt kialakult helyzet miatt a 2018. évi keszthelyi nemzetközi szenior bajnokság megrendezése számos nehézségbe ütközött.Szövetségünk 100 magyar versenyző bevonásával készített egy összeállítást a versennyel kapcsolatos kérdésekben.A kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk:1. Továbbra is Keszthelyen rendezzük meg az „A” kategóriás Nemzetközi Sze-nior Bajnokságot? - igen válasz: 73,3%.3. A rendezés helyszínétől függetlenül folytassuk-e az eddigi hagyományos gyakorlatot az alábbiakban? Az indulók kapjanak-e értékesebb ajándékokat (galléros ing, póló, stb.)?” - igen válasz: 88,9%4. Maradjon-e az eddigi díjazási rendszer (első hely értékes dísztárgy, a többi serleg)? - igen válasz: 66,7%6. Kapjanak-e díjat a párosok harmadik helyezettjei? - igen válasz: 87,0%7. Maradjon-e a szerda esti fogadás? igen válasz: 86,7%8. Ha a helyszín továbbra is Keszthely maradna, a fogadás helyszíne marad-jon-e a Festetics Kastély? - igen válasz: 64,1%9. Mivel a Festetics Kastélyban csak ÁLLÓ fogadást lehet szervezni, meleg büfé legyen vagy hideg büfé? - meleg büfé válasz: 52,0%11. Összességében mennyire elégedett az idei keszthelyi Bajnokság megrende-zésével. Kérem, értékeljen 1-től 5-ig, mint az iskolában szokás, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az 1-es pedig azt, hogy nagyon elégedetlen.”5 - 13,3%4 - 46,7%3 - 28,9%2 - 8,9%1 - 2,2%A válaszok megerősítették azon szándékunkat, hogy folytatni kell a 42 éves tradíciót és Keszthelyen kell megrendezni a versenyt.Természetesen a beérkezett javaslatokat (hévízi vacsora, tárgyi ajándékok, szervezéssel kapcsolatos észrevételek) a lehetőségekhez képest fi gyelembe vesszük.Sajnálatos módon a verseny időpontja átcsúszott augusztusra és ezen nem tu-dunk változtatni, mivel a szeptemberi időpont ütközne egy holland „A” kate-góriás versennyel. Megkeresésünkre a holland tenisz szövetség közölte, hogy ragaszkodnak a versenyük szeptemberi időpontjához.

Page 46: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

46 www.huntennis.hu

SZENIOR VERSENYSZABÁLYZAT 2019.Ez a szabályzat összefoglalja a tudni- és tennivalókat a játékosok, a verseny-rendezők és a versenybírók számára. Az általunk, vagy közreműködésünkkel rendezett versenyeken ezt a versenyszabályzatot alkalmazzuk, és ezt kérjük más rendezőktől is.

1. RÉSZVÉTEL

a) JátékengedélyA 2004. évtől szenior játékosoknak nem kell játékengedélyt kiváltaniuk.

b) ÉletkorAz egyes korcsoportok versenyszámaiban azok vehetnek részt, akik az adott kort a verseny évében betöltik. Idősebbek a fi atalabbak között indulhatnak, fi atalabbak az idősebbek között nem versenyezhetnek.

c) ÁllampolgárságAz országos bajnokságokon magyar állampolgárok és magyarországi letelepe-dési engedéllyel rendelkező külföldiek indulhatnak. A rendezőknek joguk van arra, hogy a részvételi jogosultság - születési év, állampolgárság, stb. - igazolá-sára hatósági okirat (személyi igazolvány, útlevél, stb.) bemutatását kérjék.

d) EgészségügyA részvétel egészségügyi szempontból az egyének felelősségére történik.

e) Nemenkénti versenyzésNők a férfi versenyszámokban, férfi ak a női versenyszámokban nem vehetnek részt, ellenkező esetben a versenyszámot töröljük.

f) A játékosok terheléseAzokon a versenyeken, melyeken 3 versenyszámban - egyes, egynemű páros, vegyes páros - lehet indulni, csak azok vehetnek részt, akik vállalják egy napon mindhárom számban a játékot. Nem kötelezhetők a játékosok a 3 mérkőzést egy napszakban - délelőtt vagy délután - lejátszani.El kell kerülni egy napon két egyes mérkőzés lejátszását. Egyesben az elő-döntő és a döntő csak indokolt esetben játszható ugyanazon a napon. Ha a nevezők száma, vagy a kedvezőtlen időjárás miatti időhiány mindenképpen szükségessé teszi, akkor a verseny első fordulóiban lehet két egyes, de rövidí-tett mérkőzést játszatni. Javasoljuk a versenyrendezőknek, hogy háromnapos vagy rövidebb verseny esetén csak két számban engedélyezzék az indulást, ezt

Page 47: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 47

azonban a versenykiírásban rögzíteni kell.ITF versenyeken a Nemzetközi Szövetség előírásait kell használni.

g) MobiltelefonA versenyzőknek pályára lépés előtt kötelező kikapcsolniuk a mobiltelefonju-kat. Fedettpályás versenyen a közönség fi gyelmét is fel kell hívni a mobiltele-fon kikapcsolására.

2. NEVEZÉS

a) FormaA versenyekre nevezni írásban (postai levél, e-mail, fax) kell. Az ITF verse-nyekre a Magyar Bajnokság kivételével az ITF-nél kell nevezni az IPIN olda-lon. (Lásd hogyan kell nevezni ITF versenyre oldalt.)

b) TartalomA nevezésnek a következőket kell tartalmaznia: Teljes név, születési év, hó, 8 jegyű kódszám, amely a következőkből áll:. családnév első két betűje, keresztnév első két betűje, születési év utolsókét száma és születési hónap 2 karakterben. A zárt Magyar Bajnokságon amennyiban van IPIN kódja, annak megadása is kötelező.

c) Cím, határidőA nevezéseket a versenykiírásban szereplő címre és az előírt határidőre kell elküldeni. Határidő után érkező nevezést a rendezőség nem fogad el.

d) Páros partnerA játékosok igyekezzenek a versenyek előtt páros partnert keresni. Megállapo-dás esetén mindkét játékosnak neveznie kell.Pár nélküli nevezés esetén a sorsolási bizottságnak törekednie kell közel azo-nos játékerejű partnert kijelölni. Ha valaki nem fogadja el az így kijelölt part-nert, úgy az adott versenyen semmilyen versenyszámban nem vehet részt.

e) LemondásAmennyiben egy szenior versenyre benevezett játékos a sorsolás nyilvá-nosságra hozatala után visszalépéséről dönt, csak abban az esetben indul-hat ezt követően szenior versenyen, ha befi zeti a Szövetségnek a lemon-dott verseny nevezési díját. Ezen nevezési díjakat a Szövetség átutalja a verseny rendezőjének. A fenti fi zetési kötelezettség alól felmentést kap az a játékos, aki egészségügyi problémák miatt mondja le a versenyt és ezt a tényt hivatalos orvosi igazolással bizonyítja a Szövetség felé.

Page 48: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

48 www.huntennis.hu

Körmérkőzéses tábla esetén egy mérkőzés önkényes feladása a verseny-számból való automatikus kizárást és a már elért saját eredményeinek törlését jelenti.

3. SORSOLÁS

A kiemelések célja az, hogy a kieséses versenyeken a legjobbak ne “idő előtt” kerüljenek szembe egymással. (A két legjobb csak a döntőben, a 3. és 4. csak a négy között találkozzék, stb.) Az erősorrend meghatározásának alapja hazai versenyeknél az aktuális hazai rangsor. A kiemeltek számát a nevezők számától függően a következők szerint kell meghatározni: 8 fős táblánál 2 kiemelt 16 fős táblánál max. 4 kiemelt 24 fős táblánál max. 6 kiemelt 32 fős táblánál max. 8 kiemelt 48/64/128 fős táblánál max. 16 kiemelt

A kiemeltek száma mindig páros kell, hogy legyen.Az egynemű és a vegyes párosoknál a kiemelést a játékosok rangsor szerinti pontszámainak összegzése alapján kell elvégezni.

4. VERSENYPROGRAM

a) KorcsoportokVersenyszámok a következő korcsoportokban rendezhetők:Férfi ak: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90Nők: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

b) Összevonás helyett körmérkőzés!A rendező 8-nál kevesebb nevező esetén - az ITF irányelvei alapján - körmér-kőzéses lebonyolítást alkalmaz.

c) VígaszversenyJavasoljuk a vígaszversenyek megrendezését, az első mérkőzést játékkal elve-szített játékosok részére.

5. LEBONYOLÍTÁS

a) RendszerA versenyszámok lebonyolítási rendszere általában egyenes kieséses vagy kör-mérkőzéses. Minden mérkőzés két nyert játszmáig tart (6:6 után tie-break).Ha időhiány vagy egyéb okok miatt rövidebb játékidőre van szükség, úgy a

Page 49: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 49

mérkőzéseket a táblán a legjobb 8-ba jutásig egy nyert - 8 játékig tartó - játsz-máig lehet játszani, 8:8 után döntő játékkal. (Érmes helyezésért két nyert játsz-ma.)Lehetőség van a döntő játszma helyett döntő játékot (tie-break) alkalmazni, de a versenykiírásban szerepeltetni kell, illetve, - ha abból kimaradt - a helyszínen kifüggeszteni, hogy minden játékos tudjon róla.Az új ITF szabály szerint a tie-break térfélcseréje az első pont után, majd négy pontonként történik.

b) Időpont-kívánságokA játékosok kötelesek a verseny teljes időtartama alatt a Játékrend szerinti idő-ben játékra készen állni.A játékidőre vonatkozó kívánságok nem akadályozhatják a rendezést, ezért a versenybírónak jogában áll minden ilyen kívánságot elutasítani.Versenyeinken játékrend készül, mindenkinek lehetősége van a tájékozódásra. A rendezők a játékrendben beálló esetleges változásokat folyamatosan közzé-teszik.

c) Várakozási időA játék előtti várakozási idő 15 perc. A versenybíró köteles kizárni a verseny-ből azt a játékost, aki az előírt időpontot követő 15 perc leteltéig játékra kész öltözékben nem jelentkezik nála.

d) BemelegítésA mérkőzések előtti bemelegítés, ütögetés időtartama legfeljebb 5 perc.

e) PihenőA játék az első adogatástól kezdve a mérkőzés befejezéséig legyen folyamatos, a következő kikötésekkel összhangban.Ha az első adogatás hiba, a második adogatást az adogatónak haladéktalanul el kell végeznie. A fogadónak az adogató ésszerű ritmusában kell játszania és a fogadásra késznek kell lennie, amikor az adogató kész az adogatásra.Páratlan számú játék végén, térfélcserekor, legfeljebb 90 másodperc telhet el a labda játékon kívül kerülésének pillanatától addig a pillanatig, amíg a labdát a következő játék első pontjáért megütik, kivéve bármely játszma első játékának végét, amikor a játékosok pihenő nélkül haladéktalanul térfelet cserélnek. A játszmák végén, tekintet nélkül az eredményre, 120 másodperc pihenő idő áll a játékosok rendelkezésére. A pihenő után, ha a játszma páros számú játékkal ér véget (pl. 6/4), nem lesz térfélcsere.A döntő játszma előtt bármelyik játékos kérhet 10 perc pihenőt, és ezt az időt

Page 50: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

50 www.huntennis.hu

nem kötelező a pályán tölteni.A játékot sohasem szabad felfüggeszteni, elhalasztani vagy megakadályozni abból a célból, hogy a versenyzőt képessé tegyük ereje, fi zikai erőnléte vissza-nyerésére, vagy hogy kifújhassa magát.Minden helyszíni sérülés esetében azonban a játékvezető az esetre egyszeri3 perc ápolási időt engedélyezhet.Ha a játékosnak az egyesbeli mérkőzés után még játszania kell, jogosult előtte pihenőidőt igénybe venni. Ennek időtartama 2 játszmás egyesbeli mérkőzés után 45 perc, 3 játszmás egyesbeli mérkőzés után 60 perc. Páros mérkőzés után 30 perc tisztálkodási, egészségügyi idő vehető igénybe.

f) Mérkőzés utánHa erről a rendezőség nem gondoskodik, a játékosok kötelesek a mérkőzés után a pályát rendbe tenni és a mérkőzés, illetve a pálya rendbetétele után a pá-lyát azonnal elhagyni. Ha játékvezető nélkül játszottak, úgy a győztes köteles a labdákat a versenybírónak azonnal átadni és az eredményt bemondani.

6. DÍJAZÁS

Általában a versenyszámok helyezettei kapnak díjat vagy tárgyjutalmat.

7. AZ EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE

Rendkívül fontos az eredmények és a versenyzők kódszámának pontos rögzí-tése, mert e nélkül a rangsor nem készíthető el.

a) VersenytáblaA következőket kell a táblákon rögzíteni: a fejlécben a verseny neve, helye, ideje, a versenyszám megnevezése, kategóriája és a tábla sorszáma.A korcsoport megjelölését a táblán szereplő legfi atalabb játékos kora határozza meg. (Ez csak egy szám, pl. 35 és nem 35-40 vagy 35-50.)A táblák sorrendje a nemzetközi gyakorlat szerint: férfi egyes, női egyes, férfi páros, női páros, vegyes páros, vigasz.Az első oszlopban a játékos kódja és a következőben a teljes neve, külföldiek-nél még az ország rövidített neve (az ITF által előírt hárombetűs olimpiai rövi-dítés) is szerepeljen. A további oszlopokban csak a családnevet kell feltüntetni. Minden eredménynek rajta kell lennie a táblán. A játék nélküli továbbjutást is jelezni kell (j.n.). A tábla hátoldalán közölni kell, hogy mi volt a játék nélküli továbbjutás oka: sérülés, feladás, a játékos nem jelent meg, a játékos bejelen-tette visszalépését, stb. A kiemeléseket is jelezni kell.Egynemű páros tábláknál a párok neveit ábécé sorrendben kell felírni a táb-

Page 51: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 51

lákra.Vegyes páros esetén a nők neve kerüljön előre.A táblák előírásszerű kitöltése a versenybíró feladata, aki köteles a táblá-kat aláírni.

b) RajtlistaA versenyen résztvevő minden játékosról ábécé sorrendben összesített rajtlis-tát kell készíteni, külön-külön a hazai és külföldi, férfi akról és nőkről (nem versenyszámonként), melynek tartalmaznia kell:teljes név (nőknél férjezett vagy leánykori vezetéknévvel és leánykori utó-névvel),a játékos kódszáma,külföldieknél az ország ITF szerinti nemzetközi (3 betűs) rövidített neve és ITF rangsora (ha van).A rajtlista adatait legcélszerűbb a játékosok jelentkezésekor begyűjteni.

c) EgyébSzöveges tájékoztató jelentést is kérünk az esetleges kísérő programokról, fair-play esetekről, sportszerűtlenségekről, balesetekről, egyéb eseményekről. A szöveges tájékoztató esetén a versenyekről az évkönyvben bővebben szá-molunk be.A szakmai munkáért a versenytáblákért a versenybíró és a kijelölt ellenőr a felelős.A teljes versenyjelentés összeállítása és elküldése a rendező feladata.

d) HatáridőA versenyjelentést a web oldalról letölthető sablonok (template) felhasz-nálásával a verseny befejezése után 10 napon belül elektronikus úton(e-mail) kérjük elküldeni a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért cí-mére, e-mail: [email protected] késve érkező eredmények akadályozzák a folyamatos feldolgozást és az internetre történő felvitelt.CSAK ELEKTRONIKUS ÚTON KÜLDÖTT, PONTOS ÉS VALÓS EREDMÉNYEKET TUDUNK FELDOLGOZNI!

Page 52: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

52 www.huntennis.hu

Hogyan kell nevezni ITF versenyekre

Mint ismeretes, a magyar és külföldi ITF versenyekre - a zárt magyar bajnok-ság kivételével - csak az ITF-nél lehet jelentkezni faxon (+44-20-8392-4737) vagy interneten, érvényes IPIN kóddal.

Az intenetes jelentkezés megkönnyítésére részletesen leírjuk a folyamatot.

1. Be kell lépni a www.itftennis.com/ipin oldalra.2. Ki kell választani a nyelvet - angol, francia vagy spanyol.3. Bejelentkezés (login) IPIN: Jelszó (password): belépés (log in)4. Át kell lépni a különböző híreket a folytatás (continue) megnyomásá-

val5. Ki kell választani a naptárt (calendar) az időpontok beírásával (tól-ig)

és belépni a show tournament megnyomásával.6. Ki kell választani a kívánt versenyt és a click here to enter-re lépve az

add megnyomásával megjelenik a kíválasztható korcsoport (egyéni és páros)

7. A jelentkezést a jelszó (password) beírásával a confi rm-ra nyomva a jelenkezés elfogadásra kerül.

8. Az ITF a jelentkező e-mail-jére visszaigazolást küld.

Jó munkát és nevezést!

Page 53: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 53

RANGSOR FELTÉTELEI1. MAGYARORSZÁGI VERSENYEK KATEGORIZÁLÁSA

A magyarországi szenior tenisz versenyeket az alábbiak szerint kategorizál-juk:

Nemzetközi ITF versenyek• ITF A kategóriába tartozik keszthelyi Nemzetközi BajnokságITF 1 kategóriába tartozik a Római Kupa Fedettpályás Bajnokságés a Fedettpályás Nemzetközi Magyar Bajnokság (Körmöczy Zsuzsa Em-lékverseny)ITF 3 kategóriába tartozik a Országos Bajnokság Gulyás István Emléké-reHazai versenyek• 3 fő szempontot vettünk fi gyelembe.- Résztvevőkre vonatkozó szempontok (maximum 60%)- infrastrukturális szempontok (maximum 25%)- versenyrendezési szempontok (maximum 15%)

Ennek alapján 4 kategóriát határoztunk meg.1. kategória- résztvevők száma 150 fő felett, a magyar ranglista első 10 helyezettje

közül legalább 20 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 6-nál több, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

nyek kiválóak- gördülékeny lebonyolítás, pontos bírói jelentés2. kategória- résztvevők száma minimum 100 fő, a magyar ranglista első 10 helye-

zettje közül legalább 15 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 4-6 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

nyek jók- bírói közreműködés, jelentés jó3. kategória- résztvevők száma 50-100 fő között, a magyar ranglista első 10 helye-

zettje közül legalább 10 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma kevesebb, mint 4, a pályák minősége és a kiszolgáló

létesítmények megfelelőek- bírói közreműködés, jelentés elfogadható

Page 54: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

54 www.huntennis.hu

4. kategória- résztvevők száma 50 főnél kevesebb, a magyar ranglista első 10 helye-

zettje közül legalább 5 fő indul az összes kategóriában- a pályák száma 2-4 között, a pályák minősége és a kiszolgáló létesítmé-

nyek gyenge- bírói közreműködés, jelentés elfogadhatóKategórián kívüli versenyek a Budapesti Csapatbajnokság (egyedi pon-tozással).A meghirdetett kategóriák a Szövetség elnökségének döntése alapján,a felsorolt szempontok fi gyelembevételével kerültek meghatározásra.

2. A SZEREZHETŐ MAGYAR RANGLISTAPONTOK FELTÉTELEI

Egy játékos magyar ranglistapontokat a hazai versenytáblán elért helye-zések (táblapontok) alapján, továbbá a megszerzett ITF pontok kétszeres átszámítása révén szerezhet.

A játékos által szerzett ranglistapontok közül a hazai versenyek, és a nemzet-közi ITF versenyek együtteséből a legjobb 4 eredmény számít bele a játékos ranglista helyezésébe.

Ha egy hazai versenyena játékos úgy jut tovább, hogy nem sorsoltak neki ellenfelet, akkor az nem • számít mérkőzés nyerésnek (nem kap a játékos pontot)a játékosnak van ellenfele, de az nem állt ki (játék nélkül továbbjut, “j.n.”), • akkor a továbbjutás mérkőzés nyerésnek számít (kap a játékos pontot).Hazai versenyeken az első vesztett mérkőzés után is jár táblapont.Vígaszversenyen a játékosok nem kapnak táblapontot, csak vígaszdíjat.Páros versenyeken a szerzett táblapontok a játékosokat külön-külön ille-tik meg.

Minden játékost a saját korcsoportjába kell rangsorolni.

KiemelésekA magyarországi ITF versenyek kiemelésénél kötelező az érvényes ITF világ-ranglista helyezettjeit fi gyelembe venni. A versenyrendezőnek azonban lehető-sége van olyan komoly versenyzői múlttal rendelkező játékosok kiemelésére is, akik nem rendelkeznek ITF ranglista helyezéssel.A zárt magyar bajnokságon (ITF3) a kiemelés a magyar rangsor szerint törté-nik.

Page 55: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 55

Hazai versenyen szerezhető táblapontokEgyes, páros versenyek és körmérkőzések

HelyezésHazai verseny kategória

OB 1. 2. 3. 4.1. 240 120 90 60 402. 160 80 60 40 25

3-4. 100 50 40 25 155-8. 60 30 25 10 7

9-16. 40 20 10 5 417-32. 20 10 5 - -33-64. - - - - -

Az első vesztes mérkőzés után járó táblapontok

Hazai verseny kategóriaOB 1. 2. 3. 4.10 6 4 3 2

Budapest Szenior Csapatbajnokságpontok

Egyes győzelem 1. helyen 10győzelem 2. helyen 5

Páros győzelem 10

3. NEMZETKÖZI (ITF) RANGSOR

A hivatalosan közzétett ITF ranglistát mindig az utolsó 52 naptári hét ITF ver-seny eredményei alapján állapítják meg és hetente teszik közzé. Az ITF rang-listába a játékos utolsó 52 hétben elért legjobb 4 eredményét számítják be.A nemzetközi (világ) ranglistapontok megszerzésének, illetve a ranglista-készítés szabályai a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) szenior oldalán(http://www.itftennis.com/seniors/) olvashatók.

Page 56: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

56 www.huntennis.hu

Néhány alapvető szabály:2011-től egyes és páros számokban is lehet az ITF versenyeken pontot sze-rezni, és egyes, valamint páros és vegyespáros rangsor készül.Egy játékos mindaddig nem kap pontot, amíg meg nem nyer egy fordulót.Ha a játékosnak van ellenfele, de az nem áll ki (az eredmény “w.o.”, azaz “walk over”, magyarul “játék nélkül”), akkor a továbbjutás mérkőzés nyerés-nek számít (kap a játékos pontot).Ha egy játékos úgy jut tovább, hogy nem kap ellenfelet (az ellenfél helyére “bye” bejegyzés kerül), akkor az nem számít mérkőzés nyerésnek (nem kap a játékos pontot).Pontot kétféle módon lehet szerezni, 8 vagy nagyobb egyenes kieséses táblán, vagy 8-nál kevesebb résztvevő esetén körmérkőzésen elért eredmények alap-ján. Ha 8-nál kevesebb a résztvevők száma, akkor 3-5 játékos esetén 1 cso-portban, 6-7 játékos esetén két csoportban kell a körmérkőzéseket lejátszani. 7 játékos esetén egy hármas és egy négyes csoportot kell kialakítani úgy, hogy a nagyobb létszámú csoportban kapjon helyet a magasabb rangsorral rendelkező játékos. Két csoport esetén a csoportelsőknek egymással is kell játszaniuk a helyezésért.

Figyelem! Az ITF versenyszabályzata néhány pontban megváltozott!Körmérkőzés esetén a játékos az elérhető pontok bizonyos százalékát kapja a megnyert mérkőzések és a körmékőzés győztese által kapott pontok arányá-ban. Például ha a játékos egy öt fős körmérkőzés esetében a négy mérkőzésből kettőt megnyer, akkor megkapja 50%-át a körmékőzés győztesének járó pon-toknak.A nevezési és lemondási határidő a verseny hetét megelőző hét keddje 10 óra délelőtt londoni idő szerint.A versenyigazgató és a versenybíró elfogadhatja korlátlan számú kiemelés nél-küli játékos jelentkezését wildcar-ként annak érdekében, hogy betöltse az üres helyeket az előzetesen a verseny fact sheetjén meghirdetett nagyságú verseny-táblán.A versenybizottság jogosult meghatározni, hogy mely játékosok vesznek részt a sorsoláson. Wild cards nem lehet kiemelt játékos (a nevezési határidőben lévő rangsor alapján). A wild cards játékosok listáját le kell jelenteni az ITF versenyigazgatójának. A versenybíró visszautasíthatja azokat a wild cards ké-réseket, amelyek a sorsolást megelőző 24 órán belül érkeztek.Az egyes számokban ha 8-nál kevesebb játékos jelentkezett, akkor körmér-kőzést kell játszani, kivéve ha öt játékos esetében ötnél kevesebb játénap áll rendelkezésre. Ilyen esetben normál kieséses táblát kell alkalmazni.

Page 57: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 57

A rangsorba számító korcsoportok

Korcsoport 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90Férfi ak X X X X X X X X X X X X

Nők X X X X X X X X X X X

Nemzetközi versenyeken szerezhető pontok

Kieséses versenyek

HelyezésITF versenykategória

WC RC1 A 1 RC2 2 RC3 3 41. 330 240 210 180 150 120 90 80 602. 250 150 150 120 100 80 65 60 30

3-4. 165 120 100 80 60 50 35 30 205-8. 125 90 70 50 40 30 25 20 10

9-16. 105 75 50 30 25 20 15 10 517-32. 70 50 35 20 15 10 5 5 -32-64. 40 30 20 10 - - - - -

Körmérkőzéses versenyek

HelyezésITF versenykategória

WC RC1 A 1 RC2 2 RC3 3 41. 330 240 210 180 150 120 90 80 602. 250 150 150 120 100 80 54 60 30

3-4. 165 120 100 50 60 50 35 30 205-7. 125 90 70 30 40 30 25 20 10

Az ITF vígaszversenyt nem pontoz, kivétel az egyéni világbajnokság, ahol 40-20-10-5 pontot lehet szerezni.

Page 58: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

58 www.huntennis.hu

Férfi egyes 35 1 Almási Zoltán 490 2 Szabó Zsolt 130 3 Mezei Viktor 120 4 Sauska Mihály 100 4 Nyitrai Balázs 100 4 Gurzó György 100 7 Kovács Attila 60 7 Szorcsik Péter 60 9 Szendi Zsolt 40 9 Koszics Gábor 40 9 Szekeres Zoltán 40

Férfi egyes 40 1 Kiss Péter 480 2 Besszer Franz 240 2 Varga Péter 240 4 Schultz Teofi l 220 5 Farkas Kornél 200 6 Szombati Zsolt 160 7 Halászy Tamás 120 7 Lőrinczy János 120 9 Horváth Viktor 90 9 Péter Ákos 90 9 Rákos Zoltán 90

Férfi egyes 45 1 László Csaba 440 2 Lipták János 340 3 Váry Zoltán 320 4 Méhész Viktor 260 5 Bíbok Tamás 190 5 Muharos Péter 190 7 Pálmai Péter 160

8 Kiss Tibor 100 9 Megyeri Ákos 90 10 Gál Zoltán 80 10 Orémusz György 80

Férfi egyes 50 1 Kováts Zsolt 400 2 Erdei Csaba 360 3 Eke László 290 4 Hajós Attila 245 5 Szabó Miklós 220 6 Dobosi Csaba 200 6 Farkas Tomi 200 6 Feke Mihály 200 9 Barta Attila 180 10 Hajba Csaba 164

Férfi egyes 55 1 Németh Csaba 560 2 Kószó István 440 3 Feke Mihály 370 4 Ozsváth András 280 5 Czinege István 204 6 Héjjas Mihály 160 7 Ulbrecht Gábor 145 8 Beke Ferenc 140 9 Varga István 110 10 Békefi Imre 100 10 Guti János 100 10 Mag Zoltán 100

Férfi egyes 60 1 Szekrényes Zsolt 1030 2 Túróczi Gyula 580

RANGSOR 2019. január 1.Rangsorunkba csak azokat a versenyeket vettük fel, amelyekről a jelentés idő-ben megérkezett és minden szükséges adatot tartalmazott.Ha valaki hibát észlel, kérjük közölje a Szenior Szövetséggel.

Page 59: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 59

3 Vizi Ferenc 540 4 Berkó Ervin 460 4 Sákovics Péter 460 6 Vogl Bertalan 370 7 Milosákovics János 290 8 Márton Kálmán 240 9 Halasi Csaba 140 10 Amberger Árpád 100 10 Kovács Károly 100 10 Rónay Tamás 100

Férfi egyes 65 1 Orosz György 1180 2 Pázmándi József 760 3 Kenyeres János 400 4 Rakonczay Tibor 380 5 Erdei Ferenc 360 6 Fülöp László 330 7 Dürgő György 184 8 Geyer Árpád 175 9 Filiczky Mihály 144 10 Szalay István 130

Férfi egyes 70 1 Mészáros László 740 2 Román Ferenc 700 3 Lelkesi József 470 4 Vas István 400 5 Almai János 260 5 Bogdanovics Endre 260 7 Horváth Gábor 115 8 Hutter Gábor Pál 100 9 Cseke Sándor 75 10 Adorján András 66

Férfi egyes 75 1 Bakonyi Levente 960 2 Fábián Zoltán 890 3 Szalay Miklós 440 4 Palchuber Károly 310

5 Pohly Ferenc 300 6 Szentkirályi István 255 7 Homródi Péter 250 8 Varannai Csaba 240 9 Koszta Imre 210 10 Csorba Zoltán 90

Férfi egyes 80 1 Fegyveres Péter 580 2 Lakó László 460 3 Banda István 315 4 Kósa Péter 100 4 Vizi Szilveszter 100 6 Nagy István 64 7 Horváth Béla 50 8 Vízi E. Szilveszter 40 9 Kádár Endre 4 10 Rudas Béla 3

Férfi egyes 85 1 Judik Zoltán 1260 2 Kuti László 760 3 Lipóth Lajos 315 4 Pintér György 220 5 Balázs Pál 10 6 Jónás József 7

Női egyes 35 1 Beebee-Farkas Judit 400 2 Szekrényes Emese 360 3 Szabó Zsófi a 120 4 Biacs Eszter 90 5 Fábián Tímea 40 6 Hudák Dóra 25 6 Sápi Zsófi a 25 8 Szűcs Edina 4

Női egyes 40 1 Morhardt Veronika 515 2 Szegedi Júlia 400

Page 60: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

60 www.huntennis.hu

3 Garamvölgyi Judit 60 4 Tóth Dorottya 25 5 Fóris Gabriella 3

Női egyes 45 1 Sarkadi Ágnes 350 2 Szegedi Gabriella 260 3 Pestuka Szilvia 160 4 Csibi Eszter 150 5 Jámbor Csilla 130 6 Ilyés Rita 120 7 Bodnár Györgyi 100 8 Berkes Henriett 90 8 Kokovai Marianna 90 10 Bágyi Kinga 60 10 Árvay Erika 60

Női egyes 50 1 Balta Rózsa 780 2 Gerber Zsuzsanna 160 3 Vinczéné Dócs Katalin 85 4 Kocsis Ildikó 29 5 Dócs Katalin 4

Női egyes 55 1 Szné Miltényi Éva 720 2 Bojtor Ildikó 400 3 Magyar Ildikó 160 4 Zsombok Erzsébet 108 5 Cseh Beáta 60 6 Trapp Andrea 40 7 Koczka Zsuzsanna 7 8 Tóth Ildikó 4 9 Deme Márta 3

Női egyes 60 1 Bogár Szabó Éva 660 2 Nádori Katalin 365

3 Újlaki Ildikó 228 4 Takács Éva 120 5 Orosz Zoltánné 90 6 Burszán Judit 60 7 S. Földesi Zsuzsanna 57 8 Őné Győrvári Györgyi 10 9 Barna Katalin 4

Női egyes 65 1 Szűcs Mária 460 2 Fábián Beáta 163 3 Bércesi Júlianna 79 4 Vincze Jánosné 40 5 Szállási Edit 25 6 Nagy Mártonné 3

Női egyes 70 1 Kiss Ágnes 730 2 Faragó Mária 360 3 Póka Ágnes 300 4 Péterffy Erzsébet 253 5 Traxler Mária 250 6 Fuchs Anna 240 7 Béres-Molnár Natasa 140 8 Guoth Edit 125 9 Tomanyicska Katalin 6 10 Dalos Kornélia 3

Női egyes 75 1 Budai Zsuzsánna 260 2 Kóczián Gyöngyvér 43 3 Bádenszky Judit 23

Női egyes 80 1 Mikola Elena 540

Női egyes 90 1 Szentirmay Erzsébet 20

Page 61: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 61

Férfi páros 35 1 Szorcsik Péter 90 2 Mirgay Zsolt 64 6 Kovács Attila 60 4 Lajos Attila 40 4 Milbik Kálmán 40 6 Szendi Zsolt 29 7 Gombár Ede 4

Férfi páros 40 1 Kiss Péter 220 2 Lőrinczy János 120 3 Péter Ákos 90 3 Takács Tamás 90 5 Varga Tamás 86 6 Jakab Zsolt 50 7 Kovács Gábor 40 7 Rákos Zoltán 40 7 Varga Ákos 40 10 Zilahi Péter 25

Férfi páros 45 1 Gál Zoltán 200 1 Muharos Péter 200 1 Váry Zoltán 200 4 Wolff Roland 160 5 Jáger Zoltán 90 5 Király Zsolt 90 5 Megyeri Ákos 90 5 Petrovics Szilárd 90 9 Tar Tamás 85 10 Bíbok Tamás 60 10 Klikk Balázs 60 10 Morocz Géza 60

Férfi páros 50 1 Erdei Csaba 900 2 Kováts Zsolt 820

3 Bónyai Gábor 680 4 Eke László 460 5 Dobosi Csaba 300 6 Böszörményi Zsolt 240 6 Juhász István 240 8 Falcsik József 160 8 Kaliszky András 160 8 Kökény Balázs 160 8 Orosz László 160

Férfi páros 55 1 Pesta Zoltán 940 2 Feke Mihály 360 3 Guti János 340 4 Nagy Ferenc 310 5 Németh Csaba 280 6 Prágai Sándor 270 7 Kószó István 200 8 Békefi Imre 160 9 Ludman Sándor 159 10 Fóra Csaba 120

Férfi páros 60 1 Kovács Károly 660 1 Váry András 660 3 Szekrényes Zsolt 450 4 Márton Kálmán 410 5 Vogl Bertalan 370 6 Milosákovics János 324 7 Halasi Csaba 205 8 Hajba Csaba 200 8 Sákovics Péter 200 10 Szabó István 183

Férfi páros 65 1 Rakonczay Tibor 1140 2 Fülöp László 500 3 Franke László 420

Page 62: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

62 www.huntennis.hu

4 Erdei Ferenc 410 5 Tánczos Zoltán 400 6 Kostyál Gyula 340 7 Geyer Árpád 280 8 Orosz György 230 9 Burai István 205 10 Tóth Szilárd 100

Férfi páros 70 1 Mészáros László 790 1 Román Ferenc 790 3 Lelkesi József 510 4 Almai János 500 5 Pünkösti Ferenc 185 6 Vas István 160 6 Zoltán György 160 8 Szabó István 150 9 Bogdanovics Endre 140 10 Hutter Gábor Pál 104

Férfi páros 75 1 Fábián Zoltán 710 2 Szalay Miklós 450 3 Varannai Csaba 360 3 Bakonyi Levente 360 5 Szentkirályi István 330 5 Szabó István 330 7 Homródi Péter 300 8 Rattmann Róbert 240 8 Rappai Nándor 240 10 Kamerda Károly 200

Férfi páros 80 1 Lakó László 960 2 Banda István 332 3 Fegyveres Péter 300 4 Nagy István 286 5 Rudas Béla 100

6 Házós Huba 54 7 Horváth Béla 50 8 Végvári Tibor 25 9 Pintér András 13 10 Havrán Mihály 7

Férfi páros 85 1 Kende László 760 2 Judik Zoltán 660 3 Pintér György 560 4 Lipóth Lajos 80 5 Sáfár Iván 75 6 Kuti László 60 7 Szentgyörgyi György 51 8 Jónás József 40

Férfi páros 90 1 Jobaházi Jenő 3 1 Mohácsi Ferenc 3

Női páros 35 1 Szabó Zsófi a 240 2 Rác Rita Fanni 160 3 Gyenes Kata 100 4 Biacs Eszter 60 4 Sápi Zsófi a 60 6 Koszó Anikó 40

Női páros 40 1 Szegedi Júlia 420 2 Morhardt Veronika 360 3 Hidas Zsuzsanna 240 4 Garamvölgyi Judit 60 5 Tóth Krisztina 40 6 Fóris Gabriella 25 7 Nagy Viktória 4 7 Veszelovszky Andrea 4

Page 63: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 63

Női páros 45 1 Bruckner Judit 990 2 Sarkadi Ágnes 350 3 Szegedi Gabriella 243 4 Streleczky Erika 200 5 Tamás Gabriella 130 6 Pestuka Szilvia 120 6 Veresné Lukács Andrea 120 8 Heinz Judit 110 9 Mné Tamás Marianna 90 10 Ilyés Rita 65

Női páros 50 1 Balta Rózsa 1000 2 Pál Mónika 160 3 Gerber Zsuzsanna 100 4 Czeglédi Hajnalka 70 5 Dócs Katalin 60 5 Héger Judit 60 5 Paszér Éva 60 8 Vinczéné Dócs Katalin 43 9 Kocsis Ildikó 40 9 Szederkényi Edit 40

Női páros 55 1 Trapp Andrea 700 2 Szné Miltényi Éva 680 3 Mihalicza Erzsébet 500 4 Bojtor Ildikó 400 5 Tóth Ildikó 224 6 Pintér Zsuzsanna 210 7 Nagy Ágnes 60 8 Szalontai Klára 40 9 Magyar Ildikó 10 10 Seres Erika 4

Női páros 60 1 Gremsperger Júlia 590 2 Őriné Győrvári Györgyi 180

3 Nádori Katalin 150 4 Takács Éva 90 5 Knapp Éva 40 5 Orosz Zoltánné 40 7 S. Földesi Zsuzsanna 38 8 Barna Katalin 4 9 Bakó Katalin 3

Női páros 65 1 Barsi Tünde 540 2 Orbán Zsuzsanna 510 3 Szállási Edit 195 4 Bércesi Júlianna 133 5 Pető Éva 90 6 Szűcs Mária 70 7 Szabó Éva 60 8 Fábián Beáta 47 9 Tályai Márta 40 10 Marosi Ágnes 37

Női páros 70 1 Pintér Marie 700 2 Károlyi Mariana 680 3 Faragó Mária 550 4 Fuchs Anna 480 5 Béres-Molnár Natasa 200 6 Póka Ágnes 195 7 Kiss Ágnes 180 8 Péterffy Erzsébet 173 9 Guoth Edit 50 10 Dalos Kornélia 40

Női páros 75 1 Budai Zsuzsánna 313 2 Lanstiák Éva 230 3 Bádenszky Judit 190 4 Metzler Nóra 60 4 Sándor Gabriella 60

Page 64: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

64 www.huntennis.hu

Női páros 80 1 Mikola Elena 360 2 Péczeli Edit 40

Férfi vegyes páros 35 1 Mirgay Zsolt 150 2 Almási Zoltán 10 3 Milbik Kálmán 3

Férfi vegyes páros 40 1 Kiss Péter 240 2 Molnár András 160 3 Farkas Kornél 100 4 Huszár Pál 65 5 Ollai Róbert 60 6 Helmeczi István 28 7 Rákos Zoltán 4

Férfi vegyes páros 45 1 Lipták János 240 2 Bíbok Tamás 120 3 Tar Tamás 60 4 Filius Péter 40 4 Megyeri Ákos 40 6 Dévai Péter 25 7 Balogh János 7

Férfi vegyes páros 50 1 Dénes Tibor 360 2 Komanovics Fefe 160 3 Erdei Csaba 90 3 Kanalas György 90 5 Hannen Richárd 85 6 Oláh Sándor 60 7 Hajba Csaba 50 8 Barta Attila 40 8 Horváth István 40 8 Orosz László 40

Férfi vegyes páros 55 1 Molnár András 128 2 Ulbrecht László 120 3 Czinege István 100 3 Károlyi Tibor 100 5 Nagy Ferenc 90 6 Tóth Károly 50 7 Márki Ernő 40 7 Stanka László 40 7 Zsivicz József 40 10 Cseke Zsolt 25

Férfi vegyes páros 60 1 Szekrényes Zsolt 920 2 Fehérváry Sándor 370 3 Várkonyi Nándor 185 4 Péter Gábor 140 5 Milosákovics János 100 6 Váry András 60 7 Eppich László 50 8 Radnóti György 25 9 Lipták László 4 10 Balogh Ferenc 3 10 Burszán Sándor 3

Férfi vegyes páros 65 1 Kostyál Gyula 730 2 Fülöp László 360 3 Tánczos Zoltán 290 4 Holló János 200 5 Rakonczay Tibor 140 6 Erdei Ferenc 60 6 Juhász Lajos 60 6 Tóth István 60 9 Koroknyai István 40 9 Mindák Tibor 40

Page 65: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 65

Férfi vegyes páros 70 1 Mészáros László 410 2 Román Ferenc 200 3 Bogdanovics Endre 160 4 Almai János 150 5 Lelkesi József 129 6 Székely István 80 7 Cseke Sándor 50 8 Pátkai Róbert 40 9 Korom Árpád 4 9 Magda László 4 9 Ördög József 4

Férfi vegyes páros 75 1 Pohly Ferenc 860 2 Fábián Zoltán 330 3 Csorba Zoltán 160 4 Koszta Imre 125 5 Kamerda Károly 83 6 Homródi Péter 60 7 Szentkirályi István 43 8 Lőrincz László 6 9 Főcze Tibor 4 9 Hajdú Gyula 4 9 Kis József 4 9 Szalay Miklós 4 9 Varannai Csaba 4

Férfi vegyes páros 80 1 Lakó László 660 2 Rudas Béla 250 3 Horváth Béla 50 4 Házós Huba 35 5 Kósa Péter 10

Férfi vegyes páros 85 1 Judik Zoltán 810 2 Sáfár Iván 80

3 Jónás József 4 4 Pintér György 4

Női vegyes páros 35 1 Rác Rita Fanni 360 2 Szekrényes Emese 225 3 Beebee-Farkas Judit 100 4 Szekrényes Gyöngyi 60 5 Biacs Eszter 40 5 Hudák Dóra 40 7 Sápi Zsófi a 25 8 Koszó Anikó 4 8 Szűcs Edina 4

Női vegyes páros 40 1 Szegedi Júlia 420 2 Hidas Zsuzsanna 240 3 Fóris Gabriella 65 4 Nagy Viktória 60 5 Házos Vera 25 5 Veszelovszky Andrea 25 7 Kingl Szilvia 10 8 Garamvölgyi Judit 4 8 Tóth Krisztina 4 10 Morhardt Veronika 3

Női vegyes páros 45 1 Ilyés Rita 188 2 Mné Tamás Marianna 90 3 Kokovai Marianna 60 3 Orbázi Réka 60 3 Szőke Krisztina 60 6 Bodnár Györgyi 43 6 Szegedi Gabriella 43 8 Bágyi Kinga 40 9 Tamás Gabriella 28 10 Berkes Henrietta 25

Page 66: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

66 www.huntennis.hu

Női vegyes páros 50 1 Balta Rózsa 250 2 Vinczéné Dócs Katalin 43 3 Szederkényi Edit 40 4 Sitkuné Fülöp Orsolya 29 5 Dócs Katalin 4 5 Héger Judit 4 5 Knapp Éva 4 8 Farmasi Dorka 3

Női vegyes páros 55 1 Szné Miltényi Éva 800 2 Bentzik Judit 240 3 Zsombok Erzsébet 125 4 Bentzik Ildikó 120 4 Bojtor Ildikó 120 6 Trapp Andrea 75 7 Faragó Judit 60 7 Nagy Ágnes 60 7 Suri Csilla 60 10 Győri Gabriella 40

Női vegyes páros 60 1 Gremsperger Júlia 730 2 Nádori Katalin 370 3 Bogár Szabó Éva 160 4 Pásztor Joli 129 5 Daskó Terézia 100 5 Takács Éva 100 7 Őriné Győrvári Györgyi 94 8 Polgár Erzsébet 50 9 S. Földesi Zsuzsanna 40 10 Halászné Kónya Hajnalka 6

Női vegyes páros 65 1 Barsi Tünde 290 2 Fábián Beáta 225 3 Széman Katalin 200

4 Szűcs Mária 160 5 Pető Éva 64 6 Tamás Mariann 60 7 Bércesi Júlianna 57 8 Szabó Éva 50 9 Vincze Jánosné 40 10 Szállási Edit 35

Női vegyes páros 70 1 Kiss Ágnes 860 2 Döbrei Éva 420 3 Károlyi Mariana 200 3 Pintér Marie 200 5 Guoth Edit 164 6 Fuchs Anna 160 7 Tomanyicska Katalin 120 8 Faragó Mária 100 9 Péterffy Erzsébet 43 10 Pátkai Ágnes 40

Női vegyes páros 75 1 Budai Zsuzsánna 664 2 Lanstiák Éva 200 3 Bádenszky Judit 98 4 Telkes Lászlóné 50

Női vegyes páros 80 1 Mikola Elena 950 2 Schafer Erzsébet 250 3 Péczeli Edit 4

Női vegyes páros 90 1 Szentirmay Erzsébet 900

Page 67: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 67

Magyarok az első százbanITF rangsor 2019. január 1-én

Az aktuális világranglista a www.huntennis.hu/seniors weboldalrólaz ITF internetes lapjaira linkelve mindig elérhető

Korcsoport Név HelyezésNők

WS 35 Beebee-Farkas Judit 67WS 40 Szegedi Júlia 42 Morhardt Veronika 55WS 45 Sarkadi Ágnes 93WS 50 Balta Rózsa 47WS 55 Szerencsésné Miltényi Éva 37WS 60 Bogár Szabó Éva 51WS 65 Szűcs Mária 98WS 70 Kiss Ágnes 47WS 75 Budai Zsuzsánna 32WS 80 Mikola Elena 29WS 85 Szentirmay Erzsébet 22

WD 35 Szabó Zsófi a 30 Rác Rita Fanni 61WD 40 Szegedi Júlia 41 Morhardt Veronika 50 Hidas Zsuzsanna 76WD 45 Bruckner Judit 9 Sarkadi Ágnes 73WD 50 Balta Rózsa 17WD 55 Trapp Andrea 56WD 60 Gremsperger Julia 50 Szűcs Mária 71WD 65 Barsi Tünde 80 Orbán Zsuzsanna 80 Traxler Mária 82

Page 68: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

68 www.huntennis.hu

WD 70 Pintér Marie 36 Károlyi Mariana 38 Fuchs Anna 62 Faragó Mária 76 Béres-Molnár Natasa 96WD 75 Budai Zsuzsánna 71 Lanstiák Éva 86WD 80 Mikola Elena 51

MX 35 Rác Rita Fanni 18 Szekrényes Emese 42 Beebee-Farkas Judit 49MX 40 Szegedi Júlia 24 Hidas Zsuzsanna 45MX 45 Ilyés Rita 53MX 50 Balta Rózsa 44MX 55 Tóthné Bentzik Judit 14 Szerencsésné Miltényi Éva 87MX 60 Gremsperger Júlia 23 Nádori Katalin 76 Bogár Szabó Éva 80MX 65 Széman Katalin 68 Barsi Tünde 79MX 70 Kiss Ágnes 15 Döbrei Éva 30 Károlyi Mariana 56 Pintér Marie 56 Guoth Edit 85MX 75 Budai Zsuzsánna 8 Lanstiák Éva 37MX 80 Mikola Elena 3 Schäfer Erzsébet 14MX 85 Szentirmay Erzsébet 2

Page 69: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 69

Korcsoport Név HelyezésFérfi akMS 35 Kiss Péter 67MS 60 Szekrényes Zsolt 19 Vizi Ferenc 92MS 65 Orosz György 15 Pázmándi József 49MS 70 Mészáros László 56 Román Ferenc 60MS 75 Bakonyi Levente 15 Fábián Zoltán 28MS 80 Fegyveres Péter 72 Lakó László 88MS 85 Judik Zoltán 7 Kuti László 26 Pintér György 59 Lipóth Lajos 60

MD 50 Erdei Csaba 35 Kováts Zsolt 48 Bónyai Gábor 66MD 55 Pesta Zoltán 32MD 60 Váry András 99MD 65 Rakonczay Tibor 17MD 70 Mészáros László 46 Román Ferenc 46 Almai János 100MD 75 Fábián Zoltán 31 Bakonyi Levente 66MD 80 Lakó László 11 Fegyveres Péter 50 Banda István 68MD 85 Kende László 14 Pintér György 17 Judik Zoltán 18

Page 70: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

70 www.huntennis.hu

MX 40 Kiss Péter 25 Farkas Kornél 72MX 45 Lipták János 40 Bíbok Tamás 83MX 50 Dénes Tibor 52 Komanovics Fefe 87MX 60 Szekrényes Zsolt 4 Fehérváry Sándor 88MX 65 Kostyál Gyula 34 Fülöp László 78 Holló János 78MX 70 Mészáros László 32 Román Ferenc 63MX 75 Pohly Ferenc 6 Fábián Zoltán 17MX 80 Lakó László 3 Rudas Béla 12MX 85 Judik Zoltán 1 Sáfár Iván 13

90 éves lett a szenior tenisz egyik nagy öregje, dr. Kotsis Gabika, aki szeretett tenisze mellett a női röplabda válogatott kapitánya volt hosszú éveken keresz-tül és válogatottságának száma jóval meghaladta a százat. Sportérdemei elis-meréseként beválogatták a hírességek csarnokába Amerikában.Kedves Gabika! Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk!

Page 71: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 71

A magyar Szövetség által rendezettITF versenyek eredményei

XX. International Indoor SeniorChampionships of Hungary

Budapest, 2018. február 6-11.

MS35 1. Alexander Sikanov (RUS) 2. Andriy Baidikov (UKR) 3. Balazs Nyitrai 3. Piotr Dzikiewicz (POL)

MS40 1. Franz Besszer 2. Amr Hazem (EGY) 3. Janos Liptak 3. Christian Weinhappl (AUT)

MS45 1. Sorin Donescu (ROU) 2. Juraj Koman (SVK) 3. Emil Egerer (GER) 3. Olivier Radulescu (ROU)

MS50 1. Terry Deeth (AUS) 2. Goran Janicijevic (SRB) 3. Csaba Erdei 3. Dario Smojver (CRO)

MS55 1. Zsolt Szekrenyes 2. Peter Sakovics 3. Hannes Lienbacher (AUT) 3. Janos Guti

MS60 1. Milan Skonc (SVK) 2. Jan Papierz (POL) 3. Gyula Turoczy 3. Hermann Klein (GER)

MS65 1. Vito Michele D’ambruoso (ITA) 2. Luigi Lanza (ITA) 3. Guido Gualandi (ITA) 3. Nicola Capocasale (ITA)

MS70 1. Valentin Raus (ROU) 2. Vladimir Lacina (CZE) 3. Ferenc Roman 3. Juergen Vollstaedt (GER)

MS75 1. Franz Schilcher (AUT) 2. Levente Bakonyi 3. Karoly Palchuber 3. Miklos Szalay

MS80 1. Werner Marx (GER) 2. Laszlo Lako 3. Szilveszter ViziMS85 1. Zoltan Judik 2. Laszlo Kuti WS35 1. Judit Beebee-Farkas 2. Veronika Morhardt 3. Csilla JamborWS45 1. Eva Peczely (GER) 2. Rozsa Balta 3. Agnes Sarkadi 3. Alena

Vechterova (SVK)WS55 1. Eva Szerencsesne Miltenyi 2. Ellen Neumann (GER)WS60 1. Eva Bogar Szabo 2. Guste Schneider (AUT) 3. Sigrid Rinow

(GER)WS75 1. Ruhan Esen (TUR) 2. Zsuzsanna Budai 3. Elena MikolaMD35 1. Luca Serena (ITA)/Dino Tombacco (ITA) 2. Andriy Baidikov

(UKR)/Piotr Dzikiewicz (POL) 3. Vladimir Arandjelovic (SRB)/Lazar Micev (MKD) 3. Juri Maelson (EST)/Alexander Sikanov (RUS)

Page 72: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

72 www.huntennis.hu

MD45 1. Emil Egerer (GER)/Olivier Radulescu (ROU) 2. Ciprian Cuceu (ROU)/Sorin Donescu (ROU)

MD50 1. Istvan Juhasz/Zsolt Kovats 2. Andras Kaliszky/Balazs Kokeny 3. Marco Bonaiuti (ITA)/Sandor Pragai 3. Csaba Erdei/Janos Guti

MD60 1. Ion Chirvasuta (ROU)/Danny Shaw (USA) 2. Waldemar Lemanski (POL)/Kalman Marton 3. Jan Cerovsky (SVK)/Werner Malliga (AUT) 3. Gelu Gheti (ROU)/Stefan Lungeanu (ROU)

MD65 Nicola Capocasale (ITA)/Vito Michele D’ambruoso (ITA) 2. Janos Almai/Laszlo Fulop 3. Arpad Geyer/Zoltan Tanczos 3. Bernd Ganther (GER)/Rolf Spitzer (SUI)

MD70 Laszlo Meszaros/Ferenc Roman 2. Fernando Pelizzari (ITA)/Silvano Santi (ITA) 3. Ferenc Pohly/Miklos Szalay 3. Hermann Linke (GER)/Wojciech Rytych (POL)

MD80 1. Zoltan Judik/Laszlo Lako 2. Istvan Banda/Werner Marx (GER) 3. Sandor Bota/Laszlo Kuti 3. Gyorgy Pinter/Bela Rudas

WD40 1. Zsuzsanna Hidas/Agnes Sarkadi 2. Veronika Morhardt/Erika Streleczky

WD45 1. Rozsa Balta/Judit Bruckner 2. Julia Gremsperger/Erzsi Mihalicza

WD65 1. Anna Fuchs/Mariana Karolyi 2. Maria Farago/Marie Pinterova 3. Eva Peto/Maria Szucs 3. Tunde Barsi/Zsuzsanna Orban

MX35 1. Zsuzsanna Hidas/Janos Liptak 2. Rita Ilyes/Luca Serena (ITA) 3. Judit Beebee-Farkas/Kornel Farkas 3. Zsofi a Szabo/Franz Besszer

MX45 1. Michaela Deeth (GER)/Terry Deeth (AUS) 2. Rozsa Balta/Fefe Komanovics 3. Ildiko Toth/Marc Van Dalem (BEL) 3. Alena Vechterova (SVK)/Jan Smeringai (SVK)

MX55 1. Julia Gremsperger/Gyula Kostyal 2. Eva Bogar Szabo/Zsolt SZEKRENYES 3. Guste Schneider (AUT)/Josef Wiedner (AUT) 3. Clementina Hutu (ROU)/Ion Chirvasuta (ROU)

MX65 1. Heidemarie Oehlsen (GER)/Juergen Vollstaedt (GER) 2. Agnes Kiss/Ferenc Pohly 3. Tunde Barsi/Zoltan Tanczos 3. Eva Peto/Peter Homrodi

MX80 1. Erzsebet Schafer/Bela Rudas 2. Elena Mikola/Ivan Safar

Page 73: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 73

XXXVII. National Championships of HungaryBudapest, 2018. július 19-22.

MS35 1. Zoltan Almasi 2. Kornel Farkas 3. Mihaly Sauska 3. Viktor MezeiMS40 1. Peter Varga 2. Zsolt Szombati 3. Teofi l SchultzMS45 1. Csaba Laszlo 2. Peter Palmai 3. Tamas Bibok 3. Peter MuharosMS50 1. Zsolt Kovats 2. Miklos Szabo 3. Csaba Erdei 3. Attila HajosMS55 1. Mihaly Feke 2. Andras Ozsvath 3. Zsolt Szekrenyes 3. Mihaly HejjasMS65 1. Gyorgy Orosz 2. Jozsef Pazmandi 3. Tibor Rakonczay 3. Tamas SzepMS70 1. Laszlo Meszaros 2. Ferenc Roman 3. Csaba Varannai 3. Jozsef

LelkesiMS75 1. Levente Bakonyi 2. Peter Fegyveres 3. Zoltan Fabian 3. Karoly

PalchuberMS80 1. Istvan Banda 2. Laszlo Lako 3. Peter Laszlo KosaMS85 1. Zoltan Judik 2. Laszlo Kuti 3. Lajos LipothWS35 1. Emese Szekrenyes 2. Judit Beebee-FarkasWS45 1. Rozsa Balta 2. Zsuzsanna Gerber 3. Gabriela SzegediWS55 1. Eva Szerencsesne Miltenyi 2. Ildiko MagyarWS60 1. Katalin Nadori 2. Ildiko UjlakyWS65 1. Maria Szucs 2. Beata Fabian 3. Agnes PokaWS70 1. Agnes Kiss 2. Maria Farago 3. Maria TraxlerMD45 1. Zsolt Boszormenyi/Csaba Erdei 2. Zsolt Kovats/Peter Muharos

3. Gabor Bonyai/Laszlo Eke 3. Laszlo Orosz/Gabor PeterMD55 1. Zoltan Pesta/Zsolt Szekrenyes 2. Árpád Amberger/Damir Letica

3. Janos Domsitz/Ferenc Szabo 3. Gyula Kostyal/Ferenc NagyMD60 1. Karoly Kovacs/Andras Vary 2. Laszlo Franke/Bertalan Vogl 3.

Kalman Marton/Gyula Turoczy 3. Mihaly Balogh/Slizad TothMD65 1. Gyorgy Orosz/Tibor Rakonczay 2. Janos Almai/Laszlo Fulop 3.

Arpad Geyer/Zoltan Tanczos 3. Peter Antal/Tamas SzepMD70 1. Laszlo Meszaros/Ferenc Roman 2. Ferenc Punkosti/Gyorgy

Zoltan 3. Gabor Pal Hutter/Jozsef Lelkesi 3. Andras Adorjan/Endre Bogdanovics

MD75 1. Nandor Rapai/Robert Ratthmann 2. Miklos Szalay/Istvan Szentkiralyi 3. Gyula Nemeth/Andras Pinter 3. Huba Hazos/Imre Koszta

MD80 1. Zoltan Judik/Laszlo Lako 2. Istvan Banda/Istvan NagyWD35 1. Rozsa Balta/Judit Bruckner 2. Rita Fanni Rac/Gabriela Szegedi

3. Zsuzsanna Gerber/Kata Gyenes 3. Hajnalka Czegledi/Csilla Nagy

Page 74: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

74 www.huntennis.hu

WD50 1. Julia Gremsperger/Erzsi Mihalicza 2. Ildiko Bojtor/Andrea Trapp 3. Ildiko Magyar/Zsuzsanna Somoskoi 3. Monika Pal/Ildiko Toth

WD65 1. Anna Fuchs/Mariana Karolyi 2. Tunde Barsi/Zsuzsanna OrbanWD70 1. Maria Farago/Marie Pinterova 2. Zsuzsanna Budai/Elena MikolaMX35 1. Tibor Denes/Rita Fanni Rac 2. Andras Molnar/Emese Szekrenyes

3. Gabor Schmidt/Judit Heinz 3. Zoltan Almasi/Szilvia KinglMX55 1. Zsolt Szekrenyes/Eva Szerencsesne Miltenyi 2. Gyula Kostyal/

Julia Gremsperger 3. Istvan Czinege/Maria SzucsMX60 1. Zoltan Tanczos/Tunde Barsi 2. Nandor Varkonyi/Beata FabianMX70 1. Ferenc Pohly/Agnes Kiss 2. Endre Bogdanovics/Edit Guoth 3.

Peter Laszlo Kosa/Judit BadenskyMX75 1. Laszlo Lako/Zsuzsanna Budai2. Zoltan Judik/Erzsebet

Szentirmay 3. Huba Hazos/Eva Lanstiak 3. Bela Rudas/Erzsebet Schafer

XLII. International Senior TennisChampionships of Hungary (Lénárt László)

Keszthely, 2018. augusztus 27. - szeptember 1.

MS35 1. Luca Serena (ITA) 2. Andriy Baidikov (UKR) 3. Andrei Smirnov (RUS) 3. Alexander Sikanov (RUS)

MS40 1. Gerhard Fahlke (GER) 2. Antonio Cano Lopez (ESP) 3. Stanislav Sip (CZE) 3. Sven Schulz (GER)

MS45 1. Jiri Prutyszyn (CZE) 2. Emil Egerer (GER) 3. Dan Mihai Groza (ROU) 3. Csaba Laszlo

MS50 1. Gabriele Vedani (ITA) 2. Egils Valeinis (LAT) 3. Rainer Vietz (GER) 3. Greg Westwood (AUS)

MS55 1. Karl Pansy (AUT) 2. Zsolt Szekrenyes 3. Richard Both (SVK) 3. Ireneusz Maciocha (POL)

MS60 1. Herbert Riederer (AUT) 2. Stephen Myers (AUS) 3. Nick Lee (GBR) 3. Milan Skonc (SVK)

MS65 1. Radovan Cizek (CZE) 2. Gyorgy Orosz 3. Jozsef Pazmandi 3. Harald Hellmonseder (AUT)

MS70 1. Jairo Velasco Ramirez (ESP) 2. Iakov Atrokhov (RUS) 3. Bruce Barrett (USA) 3. Laszlo Meszaros

MS75 1. Peter Pokorny (AUT) 2. Tito Morsero (ITA) 3. Zoltan Fabian 3. Peter Fegyveres

MS80 1. Frantisek Cech (CZE) 2. Werner Marx (GER) 3. Benito Salgado Uriostegui (MEX) 3. Engelbert Fritz (AUT)

Page 75: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 75

MS85 1. Zoltan Judik 2. Walter Hoerl (AUT) 3. Adrian Alle (AUS) 3. Laszlo Kuti

WS35 1. Martine Stauder (LUX) 2. Monika Biernat (POL) 3. Julia SzegediWS45 1. Valentina Padula (ITA) 2. Eva Peczely (GER) 3. Lucie Vesela

(CZE)WS50 1. Pavla Mrazova (CZE) 2. Rozsa Balta 3. Gaby Los Santos (MAS)WS55 1. Laura De Vittori (ITA) 2. Malgorzata Andrzejczuk (POL) 3.

Fiona Walker (AUS) 3. Eva Szerencsesne MiltenyiWS60 1. Encarnacion Gomis Ruiz (ESP) 2. Elfriede Loescher (AUT) 3.

Hildegard Bruggraber (AUT) 3. Ingrid Bruckner (AUT)WS65 1. Heidi Eisterlehner (GER) 2. Reinhilde Adams (GER) 3. Josefi ne

Pansy (AUT) 3. Jana Jaskova (CZE)WS70 1. Sylvie Galfard-Kirsten (FRA) 2. Agnes Kiss 3. Hana

Brusenbauchova (CZE) 3. Milena Krupova (CZE)WS75 1. Nanda Fischer (GER) 2. Ruhan Esen (TUR) 3. Zsuzsanna BudaiMD35 1. Daniel Fioravanti (GER)/Luca Serena (ITA) 2. Andriy Baidikov

(UKR)/Evgeny Fedotkin (UKR) 3. Laszlo Eke/Zoltan Vary 3. Evghenii Plugariov (MDA)/Alexander Sikanov (RUS)

MD45 1. Sorin Donescu (ROU)/Olivier Radulescu (ROU) 2. Dan Mihai Groza (ROU)/Klaus Reheis (AUT) 3. Erik Almroth (SWE)/Emil Egerer (GER) 3. Gilles De Gouy (NZL)/John P. Sellars (USA)

MD50 1. Gabor Bonyai/Zoltan Pesta 2. Peter Bilton (AUS)/Greg Westwood (AUS) 3. Csaba Erdei/Istvan Koszo 3. Valeriu Mindru (MDA)/Egils Valeinis (LAT)

MD55 1. Eddie Myers (AUS)/Stephen Myers (AUS) 2. Ireneusz Maciocha (POL)/Karl Pansy (AUT) 3. Pavel Novak (CZE)/Zoltan Pesta 3. Marek Dzienkowski (POL)/Arkadiusz Wojtala (POL)

MD60 1. Nick Lee (GBR)/Stephen Myers (AUS) 2. Jan Cerovsky (SVK)/Milan Skonc (SVK) 3. Csaba Hajba/Janos Milosakovics 3. Bruce Barrett (USA)/Ferenc Erdei

MD 65 1. Alex Haupt-Buchenrode (AUT)/Harald Hellmonseder (AUT) 2. Quentin Maisey (NZL)/Tibor Rakonczay 3. Jan Antolik (SVK)/Jordan Zufka (SVK) 3. Werner Schanda (AUT)/Alfred Stuchly (AUT)

MD70 1. Iakov Atrokhov (RUS)/Juan Los Santos (AUS) 2. Roberto Gardetti Nazzareno (ITA)/Jairo Velasco Ramirez (ESP) 3. Laszlo Meszaros/Ferenc Roman 3. Peter Homrodi/Jozsef Lelkesi

MD75 1. Dumitru-Titus Mihalache (ROU)/Peter Pokorny (AUT) 2. Zoltan Fabian/Peter Fegyveres

Page 76: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

76 www.huntennis.hu

MD80 1. Laszlo Lako/Werner Marx (GER) 2. Frantisek Cech (CZE)/Gyorgy Pinter 3. Robert Barwick (AUS)/Zoltan Judik

WD35 1. Monika Biernat (POL)/Julia Szegedi 2. Rozsa Balta/Judit Bruckner

WD55 1. Andrea Trapp/Fiona Walker (AUS) 2. Julia Gremsperger/Jana Gulasova (SVK)

WD60 1. Reinhilde Adams (GER)/Susan Jamieson (NZL) 2. Hildegard Bruggraber (AUT)/Encarnacion Gomis Ruiz (ESP) 3. Elfriede Loescher (AUT)/Sylvia Singer (AUT) 3. Tunde Barsi/Zsuzsanna Orban

WD70 1. Hana Brusenbauchova (CZE)/Milena Krupova (CZE) 2. Sylvie Galfard-Kirsten (FRA)/Marie Pinterova

WD75 1. Ruhan Esen (TUR)/Nanda Fischer (GER) 2. Zsuzsanna Budai/Eva Lanstiak

XD35 1. Valentina Padula (ITA)/Andriy Baidikov (UKR) 2. Monika Biernat (POL)/Luca Serena (ITA)

XD40 1. Monika Biernat (POL)/Eddie Myers (AUS) 2. Trudie Von Huben (NZL)/Gilles De Gouy (NZL)

XD50 1. Pavla Mrazova (CZE)/Pavel Novak (CZE) 2. Malgorzata Andrzejczuk (POL)/Kurt Lassmann (AUT)

XD55 1. Fiona Walker (AUS)/Peter Bilton (AUS) 2. Laura De Vittori (ITA)/Ireneusz Maciocha (POL) 3. Judit Tothne Bentzik/Janos Hollo 3. Eva Szerencsesne Miltenyi/Zsolt Szekrenyes

XD60 1. Hildegard Bruggraber (AUT)/Nick Lee (GBR) 2. Ingrid Bruckner (AUT)/Harald Hellmonseder (AUT) 3. Encarnacion Gomis Ruiz (ESP)/Andrea Cavicchioli (ITA) 3. Clementina Hutu (ROU)/Ion Chirvasuta (ROU)

XD65 1. Susan Jamieson (NZL)/Quentin Maisey (NZL) 2. Renate Haubner (AUT)/Alfred Stuchly (AUT) 3. Mariana Karolyi/Laszlo Fulop 3. Jana Jaskova (CZE)/Ferenc Roman

XD70 1. Eva Dobrei/Jairo Velasco Ramirez (ESP) 2. Agnes Kiss/Ferenc Pohly 3. Hana Brusenbauchova (CZE)/Laszlo Meszaros 3. Marie Pinterova/Peter Pokorny (AUT)

XD75 1. Zsuzsanna Budai/Laszlo Lako 2. Eva Lanstiak/Werner Marx (GER)

XD80 1. Elena Mikola/Robert Barwick (AUS) 2. Erzsebet Szentirmay/Zoltan Judik

Page 77: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 77

X. Római Kupa Fedettpályás Magyar BajnokságBudapest, 2018. november 12-18.

MS35 1. Andriy Baidikov (UKR) 2. Benjamin Martin (GER) 3. Peter Kiss 3. Vladimir Arandjelovic (SRB)

MS40 1. Gerhard Fahlke (GER) 2. Krystian Bigalowski (POL) 3. Alex Skarlatidis (GRE) 3. Gerard Wilanowski (POL)

MS45 1. Clemens Weinhandl (AUT) 2. Sorin Donescu (ROU) 3. Dan Mihai Groza (ROU) 3. Nicola Richelmi (ITA)

MS50 1. Dimitri Poliakov (UKR) 2. Terry Deeth (AUS) 3. Bernd Eberl (AUT) 3. Roberto Devalle (ITA)

MS55 1. Richard Both (SVK) 2. Zsolt Szekrenyes 3. Andreas Koepf (AUT) 3. Viorel Dinicu (ROU)

MS60 1. Milan Skonc (SVK) 2. Ramon Canosa Sendra (ESP) 3. Gaetano Longo (ITA) 3. Jamal Skalli (MAR)

MS65 1. Gyorgy Orosz 2. Alex Haupt-Buchenrode (AUT) 3. Hermann Prelog (AUT) 3. Jozsef Pazmandi

MS70 1. Roman Mrozek (POL) 2. Ferenc Roman 3. Valentin Raus (ROU) 3. Jozsef Lelkesi

MS75 1. Heinz Wagner (GER) 2. Levente Bakonyi 3. Zoltan Fabian3. Miklos Szalay

MS80 1. Silvio Linzbauer (GER) 2. Gerhard Specht (GER) 3. Jedrzej Nowak (POL)

MS85 1. Zoltan Judik 2. Laszlo KutiWS35 1. Donata Wustlich (GER) 2. Zsofi a SzaboWS40 1. Maia Dunn (GBR) 2. Veronika MorhardtWS45 1. Eva Peczely (GER) 2. Petra Vukovic (CRO) 3. Hurmus Atar

(TUR) 3. Agnes SarkadiWS50 1. Elena Scola (ITA) 2. Otilia Pop (GRE) 3. Rozsa BaltaWS55 1. Gabriella Precup (ROU) 2. Eva Szerencsesne Miltenyi 3. Ulrike

Lochner (GER)WS60 1. Regine Mortier (FRA) 2. Silvia Reigl (AUT) 3. Iris Klag (GER)

3. Clementina Hutu (ROU)WS70 1. Tuija Hannukainen (FIN) 2. Heidemarie Oehlsen (GER)

3. Luise Moser (AUT) 3. Agnes KissMD35 1. Stefan Pauschenwein (AUT)/Marco Pinter (AUT) 2. Alexander

Aizelman (ISR)/Andriy Baidikov (UKR) 3. Zoltan Almasi/Tamas Gergely

Page 78: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

78 www.huntennis.hu

MD40 1. Gerhard Fahlke (GER)/Johannes Maria Korneli (GER)2. Sergei Borozdenkov (RUS)/Cosmin Salagian (ROU) 3. Krystian Bigalowski (POL)/Gerard Wilanowski (POL) 3. Kovacs Csaba/Gergely Kisgyorgy

MD45 1. Sorin Donescu (ROU)/Olivier Radulescu (ROU) 2. Sergei Borozdenkov (RUS)/Dan Mihai Groza (ROU) 3. Imre Bekefi /Roland Wolff 3. Paolo Poggianti (ITA)/Nicola Richelmi (ITA)

MD50 1. Csaba Erdei/Zsolt Kovats 2. Massimo Cudini (ITA)/Terry Deeth (AUS) 3. Gabor Bonyai/Laszlo Eke 3. Csaba Dobosi/Ferenc Erdei

MD55 1. Ireneusz Maciocha (POL)/Arkadiusz Wojtala (POL) 2. Janos Guti/Zoltan Pesta 3. Marco Bonaiuti (ITA)/Sandor Pragai 3. Karl Konofsky (GER)/Pavel Novak (CZE)

MD60 1. Karoly Kovacs/Andras Vary 2. Jan Cerovsky (SVK)/Milan Skonc (SVK) 3. Gelu Gheti (ROU)/Yannis Hourdakis (GRE)3. Vincenzo Elia (ITA)/Gaetano Longo (ITA)

MD65 1. Alex Haupt-Buchenrode (AUT)/Hermann Prelog (AUT)2. Giancarlo Nucci (ITA)/Tibor Rakonczay 3. Werner Schanda (AUT)/Zoltan Tanczos 3. Janos Almai/Laszlo Fulop

MD70 1. Chris Ornstien (GBR)/Valentin Raus (ROU) 2. Laszlo Meszaros/Ferenc Roman 3. Roman Mrozek (POL)/Ludwik Nowak (POL) 3. Cor Schlosser (NED)/Gergely Veress

MD85 1. Guido Accornero (ITA)/Laszlo Kende 2. Zoltan Judik/Gyorgy Pinter

WD35 1. Paraskevi Panagiotidou (GRE)/Otilia Pop (GRE) 2. Veronika Morhardt/Zsofi a Szabo 3. Ilyes Rita/Zsuzsa Kovacs 3. Csilla Jambor/Karola Thumm (GER)

WD45 1. Rozsa Balta/Judit Bruckner 2. Erika Streleczky/Andrea Veresne Lukacs

WD50 1. Ulrike Lochner (GER)/Gabriella Precup (ROU) 2. Julia Gremsperger/Erzsi Mihalicza

XD35 1. Donata Wustlich (GER)/Hagen Wustlich (GER) 2. Rita Fanni Rac/Tibor Denes

XD45 1. Elena Scola (ITA)/Roberto Devalle (ITA) 2. Ildiko Toth/Tamas Bibok

XD55 1. Eva Szerencsesne Miltenyi/Zsolt Szekrenyes 2. Julia Gremsperger/Gyula Kostyal 3. Andrea Trapp/Mihaly Feke 3. Jana Gulasova (SVK)/Igor Filipovic (SVK)

XD60 1. Silvia Reigl (AUT)/Gelu Gheti (ROU) 2. Clementina Hutu (ROU)/Ion Chirvasuta (ROU) 3. Agnes Kiss/Ferenc Pohly3. Katalin Nadori/Sandor Fehervary

Page 79: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

www.huntennis.hu 79

A Veterán Tenisz Szövetséginterneten olvasható információi,

illetve azok elérési módjaA Szenior Szövetség, illetve a hazai szenior teniszélet fontos és aktuá-lis információit, adatait a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) honlapján,a www.huntennis.hu/seniors webcímen lehet elérni.Mivel a szenior játékosok többsége valószínűleg nem rendelkezik alaposabb informatikai, illetve web böngészős gyakorlattal, az alábbiakban röviden leír-juk internetes oldalunk elérésével és használatával kapcsolatos főbb tudniva-lókat:

Az internetes böngészőbe (pl. Internet Explorer, Firefox, Chrome) címként -írjuk be a www.huntennis.hu/seniors címet (URL-t), mely művelet megtör-ténte után a Szövetség szenior tenisz oldalára jutunk.A fenti módon megnyitott hivatalos MTSZ teniszportálon a számítógépes -kurzorralvagy kattintsunk rá a felül olvasható SZENIOR menüpontra, és így meg-nyílik a szenior teniszoldalunk,vagy álljunk rá a SZENIOR menüpontra, amikor is közvetlenül kiválaszt-ható a keresett téma, mégpedig az alábbi szerkezetben:

Hírek / News• Aktuális és fontos információk (pl. legutolsó Közgyűlés információi, friss és kiemelkedő nemzetközi versenyeredmények, Szövetség tájé-koztatásai, stb.)Versenynaptár / Tournament information•

Éves hazai - Versenynaptár, illetve (nemzetközi) ITF CalendarA hazai Versenynaptárban megtalálhatók lesznek a Szövetség által -Magyarországon rendezett négy ITF verseny (Nemzetközi Fedett Bajnokság, OB, Keszthely, Római Kupa), valamint valamennyi magyar ranglista verseny részletes versenykiírása, továbbá ered-ménytáblái, ezenkívül a Szövetség által rendezett, fenti 4 legfonto-sabb verseny esetében a sorsolás után a teljes Nevezési lista, továb-bá az első napi Játékrend weboldalunkon való közzététele

Szeniorok / Seniors• Szövetségünk (Egyesületünk) főbb adatai, elérhetősége, tisztségviselőiRanglista / Rankings• Aktuális magyar, illetve ITF világranglistákEgyéb linkek / Other links• Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) szenior oldalai, Tennis Europe sze-nior oldalai, valamint más színvonalas külföldi szenior weboldalak

A weboldalon - mint minden internetes oldalon - a színes betűkkel jelölt hiperlinkeken (URL-ken) lehet barangolni.

Page 80: SZENIOR TENISZ ÉVKÖNYV 2019

80 www.huntennis.hu

A weboldalra publikált csatolt dokumentumok megnyithatóak (elolvashatók) és/vagy saját számítógépre letölthetők.A Szövetség által rendezett aktuális nemzetközi (ITF) versenyek friss és fon-tos információinak gyors megtalálhatóságát - a versenyekre nevezett külföldi játékosok segítése érdekében - a Kiírások, Nevezési listák, 1. napi játékrendek és Eredménytáblák kétnyelvűségének biztosítása mellett a weboldalon elhe-lyezett további angol nyelvű információs feliratokkal is elősegítjük.Célunk, hogy Szövetségünk hatékonyan működjön, eredményesen szervezze a hazai szenior teniszéletet, és ennek érdekében hiteles, friss és korszerű tájé-koztató tevékenységet valósítson meg. Ennek egyik legfontosabb és legkorsze-rűbb tájékoztatási csatornája az újjászületett weboldal. Arra törekszünk, hogy ha társadalmi munkában is, de megteremtsük az információk elektronikus előállításának, feldolgozásának, Szövetségünk részére történő eljuttatásának, majd weboldalunkon való mielőbbi publikálásának az eddiginél teljeskörűbb, gyorsabb, korszerűbb és hatékonyabb rendszerét, módszereit.Fő céljaink megvalósítását szolgálja az a korábban bevezetett szabályozá-sunk is, amelynek keretében - alapvetően a versenyrendezők és versenybírók munkájának támogatásaként, de valamennyi játékos információs igényének gyors kielégítése érdekében - új, elektronikus mintafi le-okat (sablonokat, templateket) készítettünk.A Szenior Tenisz Szövetség által korábban bevezetett, és a versenybírók, va-lamint a versenyrendezők által kötelezően használandó digitális sablonok a következők:

Versenykiírás• Nevezési listák• Eredménytáblák (különböző táblaméretű, kieséses, illetve körmérkőzé-• ses, egyes és páros)Versenyellenőrző adatlap•

A versenyrendezőktől és a versenybíróktól azt kérjük, hogy a versenyinfor-mációk gyors és hiteles közreadása, illetve azoknak a játékosok és érdeklődők általi mielőbbi elérhetősége érdekében minden fontos adatot létrehozásuk után haladéktalanul juttassanak el elektronikus formában, e-mail-en a Szövetség-hez ([email protected]). Mi vállaljuk, hogy az információkat a szenior weboldalunkra gyorsan és áttekinthető módon elhelyezzük. A Szö-vetség gondoskodik az általa rendezett versenyek elektronikus dokumentu-mainak előállításáról, webre publikálásáról, valamint természetesen minden magyarországi rendezésű ITF verseny eredménytábláinak ITF részére történő azonnali eljuttatásáról.Fenti céljaink megvalósításához kérjük és várjuk minden teniszező társunk támogatását. A Szövetség, valamint weboldalunk működésével kapcsolato-san észrevételeket szintén az ismert e-mail címünkre ([email protected]) lehet elküldeni.