swim spa protustrujni bazeni & spa masažni bazeni

of 33 /33
Stranica 1 od 33 SWIM SPA Protustrujni bazeni & SPA masažni bazeni Upute za korisnike Instalacija & održavanje BITNE NAPOMENE: Prije instalacije pročitajte ovaj priručnik. Priručnik s važnim informacijama o sigurnosti proizvoda. Pažljivo ga pročitajte. Datum 11/2018

Author: others

Post on 13-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Prirunik s vanim informacijama o sigurnosti proizvoda.
Paljivo ga proitajte. Datum 11/2018
Stranica 2 od 33
B. Sigurnosne smjernice .......................................................................................................................... 5
Instalacija izvan objekta .................................................................................................................. 7
Dodatne napomene: ....................................................................................................................... 7
Priprema izravnanja ........................................................................................................................ 7
PRVO punjenje s vodom .................................................................................................................14
c. rotacijske mlaznice .....................................................................................................................16
d. Zrana mlaznica .........................................................................................................................16
H. SPA Oprema ......................................................................................................................................17
Shema masanih pumpi .............................................................................................................17
I. Odravanje SPA .................................................................................................................................19
Odravanje filter kartuše ............................................................................................................20
i. OPCIJA B – košarica s kuglicama .................................................................................................22
Pranjenje vode iz SPA ...............................................................................................................22
OPE NAPOMENE: .....................................................................................................................24
Testiranje vode ..........................................................................................................................25
Postupak odravanja kemijskih parametara u vodi .....................................................................26
j. Ukupni alkalitet (TA) ...................................................................................................................26
k. Ukupni tvrdoa (TH) ...................................................................................................................26
m. Dodavanje dezinfekcijskog sredstva u vodi – slobodni klor, brom ...........................................27
ozonator ....................................................................................................................................28
Rješavanje poteškoa s vodom ...................................................................................................30
Ostali dokumenti za otklanjanje poteškoa.................................................................................32
A. PODACI O KUPLJENOM MASANOM BAZENU
Ove "Upute za korisnike" omoguit e vam upoznavanje s radom i odravanjem spa bazena. Predlaemo
vam da paljivo proitate sva poglavlja i uvajte ga za podsjetnik u budunosti.
Ako imate bilo kakvih pitanja o instalaciji, radu i odravanju bazena, obratite se ovlaštenim prodavaima.
Serijski broj nalazi se na kabini masanog bazen SPA
Serijski broj mora se upisati na donjem obrascu
Vana napomena:
Proizvoa ima pravo izmijeniti specifikacije ili dizajn proizvoda bez prethodne najave i ne preuzima
nikakvu odgovornost na nastale izmjene.
Datum kupnje :
Datum instalacije:
Tip bazena/serijski broj:
Serijski broj pokrova:
Kako bi garancija bila potvrena potrebno je poslati foto dokumentaciju i tekstualni opis:
1.) Podloge na koju je masani bazen postavljen s opisom kao je napravljena – npr. betonska ploa 10
cm armirana u nagibu od 0,5%
2.) Nain ispuštanja vode iz masanog bazena – npr. vrtnim crijevom, potopnom crpkom
3.) Slika ugraenog masanog bazena s 4 strane – ako nema pristup sa sve 4 strane slikati od kuda ima
4.) Sliku FID sklopke i osiguraa te napisati presjek i kabla koji je ugraen te da li se nalazi u zemlji sa
zaštitnom cijevi ili iznad zemlje, nadbukno ili podbukno
5.) Sliku masanog bazena u funkciji
6.) Potvrdu investitora da je proitao ove upute i da su mu jasne u cijelosti
Prije ugradnje provjerite da li vam ugradnja masanog bazena zahtijeva ikakve projekte, graevne dozvole,
potvrde statike ukoliko se masani bazen ugrauje na balkone, terase ili mjesta zaštiena kao spomenik
kulture ili slino.
Provjerite strujni prikljuak i osigurajte 30 mA FID sklopku te potrebne snage osiguraa i presjeke kablova
koje ete provjeriti s vašim prodavaem.
U daljnjem tekstu masani bazen e se definirati skraeno kao SPA
Stranica 5 od 33
B. SIGURNOSNE SMJERNICE
Proitajte sljedee smjernice i drite se postupaka kako biste izbjegli ozljede
OPASNO:
• Sprijeite djecu da samostalno, bez nadzora, ulaze u SPA. Pobrinite se da djeca ulaze i koriste funkciju
masae samo pod nadzorom odraslih odgovornih osoba za cijelo vrijeme trajanja masae kako bi se
izbjegla nesrea.
• Kod zamjene vodenih pumpi i drugih komponenti, novi dijelovi moraju biti u skladu s izvornim
specifikacijama kako bi se sprijeilo ozljede uzrokovane neispravnom ili neadekvatnom opremom.
• Kako biste izbjegli opasnost od elektrinog udara, nemojte stavljati metalne dijelove u krugu od 1,5 metra
oko SPA, osim ako metalna ploa nije trajno uzemljena bakrenom izoliranom icom s presjekom od
minimalno 10 mm² spojeno na uzemljenje upravljake ploe ili temeljni uzemljiva, u suprotnom ugraditi
SPA minimalno 1,5 metar od bilo kakve metalne površine.
• Zabranjeno je postavljanje bilo kojeg elektronikog ureaja, kao što je vanjska rasvjeta, telefon, radio ili
televizija u radijusu od minimalno 1,5 metar od SPA. Ukoliko neki od navedenih ureaja padne u vodu
moe dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
UPOZORENJE:
• Kako bi se smanjio rizik od elektrinog udara ošteene kablove treba odmah zamijeniti. U suprotnom, elektrini udar moe dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.
• Prije svake uporabe SPA, provjerite Zaštitni ureaji diferencijalne struje (RCD sklopke) – u daljnjem tekstu FID sklopka Ukoliko je FID sklopka neispravna strujni udar moe dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda. U tom sluaju odvojite napajanje sve dok se ne popravi ili zamijeni FID sklopka.
• Prije ulaska u SPA, treba izmjeriti temperaturu vode. Temperatura vode u SPA ne smije biti vea od 40 °C. Za zdrave odrasle osobe, temperatura od 38 - 40 je sigurna. Za bebe prikladnije je malo nia temperatura vode kada se koristi SPA više od 10 minuta. Za trudnice temperatura bi treba biti do max. 38 °C.
• Dugotrajno boravak u vruoj vodi moe rezultirati visokom tjelesnom temperaturom što moe dovesti do opeklina i pretjerane iscrpljenosti i/ili nesvijesti koja moe dovesti do utapanja.
• Konzumiranje alkoholnih pia i/ili lijekova prije i za vrijeme korištenja SPA moe dovesti do nesvijesti, ozljeda i utapanja i utapanja.
• Prije korištenja SPA, korisnici koji dugo uzimaju lijekove i trudnice moraju najprije konzultirati lijenika.
• Ljudi koji uzimaju lijekove za smirivanje s antihistaminama i antikoagulansima ne smiju koristiti SPA.
• Prije korištenja SPA, pretili korisnici i korisnici s visokim ili niskim krvnim tlakom, bolesti cirkulacijskog sustava, dijabetiari ili pacijenti koji imaju povijest bolesti srca moraju najprije konzultirati lijenika.
• Postoji opasnost od otklizavanja i pada. Molimo vas da upozorite ljude oko sebe, da je mokra površina skliska i da ulazu i izlazi iz SPA vrlo paljivo.
• Molimo vas da prije ulaska u SPA se prvo tuširate i operete noge te istuširate nakon izlaska iz SPA. Kako bi se smanjila mogunost zagaenja vode i zdravstvenih problema korisnika, drite kvalitetu vode kako je opisano pod paragrafom "Kvaliteta i odravanje vode".
• Ukoliko vam u bilo kojem trenutku postane slabo ili osjeate tegobe prestanite koristiti SPA i kontaktirajte lijenika.
• Za vrijeme kada se nalazite u SPA, nemojte uklanjati zaštitnu masku i kartuša filtar iz skimera. Isto radite samo kada ste izvan SPA.
• Zabranjeno je korištenje veeg protoka od onoga koji dozvoljava regulacija na mlaznicama, prestrujni ventil i regulator zraka. U sluaju ošteenja jednog od navedenih dijelova potrebna je hitna zamjena prije sljedeeg korištenja SPA. Zabranjena je zamjena usisne rešetke masanih pumpi s drugom usisnom rešetkom manjeg protoka. Ako je usisna rešetka ošteena ili ne dostaje prestanite koristiti SPA i zamijenite ga prije sljedeeg korištenja.
• Rasparanu odjeu i nakit ne koristiti u SPA
Stranica 6 od 33
NUNO JE:
• Prije uporabe, provjerite je da li je SPA instaliran od kvalificiranih strunjaka i da je instalacija izvedena
na siguran nain u skladu sa s aktualnim zakonima, pravilnicima, propisima i normama o elektrinoj
sigurnosti i sanitarnoj ispravnosti vode.
• Elektro instalaciju mora izvesti kvalificirani elektro izvoa!
• Prije uporabe provjerite da li je SPA instaliran na mjesto s dobrom ventilacijom i odvodnjom.
• Ukoliko postoji potopna pumpa za prepumpavanje ona mora biti udaljen od upravljakog i kontrolnog
panela i svih elektrinih dijelova.
• Obratite pozornost na sigurnost djece i zakljuajte termo pokrov nakon svake uporabe.
• Provjerite ispravnost FID sklopke i osiguraa svaki put prije i nakon korištenja SPA i priekajte najmanje
30 sekundi.
• Prije svakog ponovnog pokretanja SPA osigurajte da je temperatura tople vode manja od 40 .
• Za vrijeme pranjenja i do kraja punjenja prekinuti elektro napajanje prema SPA. Prije svake uporabe
provjerite rad FID sklopke i osiguraa.
• Prije ulaska u SPA korisnik treba izmjeriti temperaturu vode s runim toplomjerom odstupanje ureaja
za dogrijavanje moe odstupati ± 2 °C.
• Prije nego što djeci dopustite da uu u SPA, prvo provjerite temperaturu vode rukom kako biste
provjerili da li je temperatura prikladna jer su djeca vrlo osjetljiva na toplu vodu.
• Ukoliko je SPA ošteen ili ne funkcionira ispravno zabranjeno ga je samostalno rastavljati i popravljati. U
tom sluaju, obavijestite prodavaa ili se obratite ovlaštenom servisnom centru.
MJERE OPREZA:
• Slijedite mjere opreza i metode odravanja SPA opisane ovim prirunikom.
• Korištenje dodatne opreme, mjernih ureaja i preporuene kemikalijama i sredstvima za išenje detaljnije su opisane u poglavlju "Kvaliteta i odravanje".
• Kada ne koristite SPA, bez obzira da li je SPA pun ili prazan vode termo pokriva treba staviti i zakljuati.
• U sluaju da nema vode u SPA ili termo pokriva nije postavljen površina SPA e biti izloena suncu ime smanjujete vijek trajanja akrila i ubrzavate starenje elemenata u bazenu.
• Nemojte se klizati ili naslanjati na stranice SPA jer to moe oštetiti akril ili oblogu.
• Kada temo pokriva zaklopljen i zakljuan ne povlaite pokrov jer se mogu oštetiti kope, akril ili obloga. Pokrov prvo otkljuajte, preklopite i koristite ruke za podizanje.
• Nemojte samostalno otvarati upravljaki panel i pokušavati popravljati elektrine komponente jer u suprotnom garancije nee biti valjane. Ukoliko u radu postoje problemi, paljivo pratite postupke opisane u paragrafu "Rješavanje problema". Ako nakon toga ne moete riješiti problem odmah se javite servisnom osoblju tvrtke niveto na telefone ili na mail [email protected]
C. INSTALACIJA
Priprema mjesta za montau Nakon odabira mjesta za montau SPA, bilo to unutra, vani, na terasi, u vrtu, na balkonu sljedee je nuno
provjeriti.
• SPA se mora instalirati na ravnoj i vrstoj podlozi u nagibu od 0,5 % na strani odvoda. Mjesto gdje je
montiran SPA mora biti ventilirano s mogunošu odvodnje. Mjesto gdje se montira SPA mora biti suho
kako ne bi došlo do ošteenja elektrinih elemenata SPA.
• Podloga mora biti primjerena i vrsta za otereenje SPA punog vode. Nije dozvoljeno montirati SPA na
mekane i nestabilne podloge kao što su pijesak, zemlja i sl.
• Prije punjenja vode SPA mora biti postavljen ispravno (vidi "Priprema izravnanja").
Stranica 7 od 33
• Osigurajte da je kontrolna jedinica i svi elektro elementi udaljeni od dovoda vode ili odvodnih cijevi.
Ukoliko voda ue u SPA s vanjske strane dovesti e do trajnog ošteenja opreme unutar SPA i izbacit e
FID sklopka na glavnom razvodnom ormaru.
• Osigurati instalaciju kako bi se nesmetano mogli napraviti redovni i izvanredni servisi.
UPOZORENJE : ošteenje bilo koje komponente ili cijevi unutar SPA nastale nemarnim rukovanjem
korisnika ili treih osoba, samostalnim popravljanjem te ošteenja nastala od glodavaca ili insekata ne
pokriva garancija.
• Gdjegod SPA bude instaliran vrsti temelji su izuzetno bitni. Neispravna instalacija i strukturalne
greške temelja koje mogu dovesti do ošteenja SPA ne pokriva garancija.
• Ukoliko je instalacija izvan objekta preporuena debljina betonske armirane ploe je minimalno
10cm. Armaturno eljezo unutar betona mora biti uzemljeno.
Instalacija unutar objekta, na terasi ili na balkonu
• Ukoliko instalirate SPA na terasi ili na balkonu prethodno provjerite s ovlaštenim statiarem da li e
konstrukcija balkona/terase izdrati kompletnu teinu SPA s vodim i korisnicima na balkonu/terasi.
Upozorenje:
• Ukoliko montirate SPA unutar objekta uzmite u obzir sljedee:
1) Oko SPA je mokro pa površine moraju biti protuklizne za bosu nogu
2) Voda moe doi od površine oko SPA u druge prostorije ili na materijale koji nisu
vodootporni pa je nuno osigurati ispravnu odvodnju na površinama oko SPA
3) SPA u unutarnjim prostorima poveava vlagu u prostoru pa je nuno SPA pokrivati kada se ne
koristi, osigurati ventilaciju i prema potrebi odvlaivanje prostora te obvezno odvodnju oko
SPA
4) Loša ventilacija moe dovesti do akumulacije kemijskih para ili bakterija u SPA iznad
dopuštenog nivoa
5) Kemijske pare i bakterije u zraku mogu biti otrovne i inhaliranjem istih moe dovesti do
problema s disanjem, ošteenjem plua ili drugim respiratornim problemima i bolestima.
Ukoliko imate bilo kakve simptome, oteano disanje ili munine odmah kontaktirati doktora.
6) Prijedlog je da se SPA ugrauje nadzemno no ako je upušten u podlogu uzmite u obzir da
netko moe sluajno pasti u njega. U tome sluaju nuno je s ovlaštenim arhitektom
dizajnirati rukohvate i sigurnosne ograde oko SPA
Dodatne napomene:
• Vaš Spa mora se redovito istiti i odravati prema sljedeim smjernicama:
1) Kontrolirajte kvalitetu vode redovno provjeravajui koncentraciju dezinfekcijskog sredstva,
PH vrijednost vode, alkalnost vode i druge parametre prema potrebi,
2) Ispraznite, poistite i dodajte novu vodu prema uputama u ovom priruniku,
3) istite filter jednom tjedno s vodom i jednom mjeseno u otopini kemijskih sredstava,
4) Provjeravajte da li filtracija radi ispravno,
5) Korisnici se prije ulaska u SPA moraju tuširati i oprati noge.
Priprema izravnanja
• Nagib podloge je cca 0,5% kako bi kiša i višak vode od preljeva se mogao preliti van a da ne ostane
ispod SPA.
• Ukoliko ste kamen ili ploice za površine oko SPA, isto mora biti postavljeno i ispod kompletne
površine bazena kako bi optereenje bilo ravnomjerno rasporeeno.
Stranica 8 od 33
Cigla
Decking
• Ukoliko postavljate betonske ploe na loše zbijenu podlogu s vremenom e doi do slijeganja bez
obzira što ste u poetku ravnomjerno rasporedili betonske ploe ispod SPA.
Upozorenje :
• Ukoliko je SPA postavljen na travu, blatnjavi ili pješani teren, koliina neistoa u SPA e se znano
poveati te e neistoe oštetiti opremu postavljate betonske ploe na loše zbijenu podlogu s
vremenom e doi do slijeganja bez obzira što ste u poetku ravnomjerno rasporedili betonske ploe
ispod SPA. Takva instalacija poništava garanciju.
1.3cm
300cm
Za ispravno pranjenje SPA nagib mora biti cca 0,5% ili 1.3 cm
na 300 cm duine
Savjet:
SPA je dizajniran za razliite i naješe podloge koje se mogu
nai na trištu. Najbolja podloga je betonska ploa ali mogue
su i druge podloge no podloga mora biti vrsta i stabilna prije
ugradnje.
sljedei primjeri ugradnje.
prilikom pucanja podloge koje nije isprano
napravljena – npr. betonske ili kamene ploe
ili cigla
Instalacija pokrova
vijscima kako bi se remen s kopom mogao
lagano umetnuti u prihvat.
cm
pokrijte jer pokrov smanjuje uporabu elektrine
energije za dogrijavanje, štiti vodu od vanjskih
neistoa i štiti akril od štetnih zraka ime uvelike
smanjujete troškove i produujete vijek trajanja
opreme i površine bazena.
svakako zakljuate pokrov.
pokrovu.
Uvjeti elektro instalacije i mjere predostronosti
• SPA je proizveden kako bi osigurao najvišu sigurnost korisnika ali ukoliko je elektro povezivanje
neispravno izvedeno mogue su ozljede korisnika ili ošteenje opreme. Paljivi slijedite sljedee naputke
instalacije.
• Postavljanje elektro instalacije, FID sklopke, osiguraa moraju biti u skladu nacionalnim sigurnosnim
standardima.
• Presjek elektroenergetskog kabla mora bakreni s nazivnim naponom od 500V.
• Nazivna struja prekidaa napajanja mora zadovoljiti ukupnu angairanu snagu.
• Napajanje za SPA mora se izvesti kao zasebni vod s razvodnog ormara i nikao ne preko drugih elektro
potrošaa.
• FID sklopka i osigurai moraju biti postavljeni na lako dostupno mjesto u skladu sa sigurnosnim pravilima.
• Sve komponente moraju biti ispravno uzemljene.
• Sve elektro radova mora izvesti samo ovlašteni elektriar
Instalacija napojnog kabla
jedinicu prvo skinite oblogu sa SPA (ECO i
STANDARD obloga – odšarafite oblogu i paljivo
povucite oblogu) (PREMIUM I ELITE – paljivo
povucite oblogu)
poklopac
prema shemi spajanja nacrtanoj na poklopcu
UPOZORENJE:
opreme ime garancija prestaje valjati
• Previdite dovoljno napojnog kabela i nemojte ga
produivati nego uvijek dovedite kabel u jednom
komadu
FID sklopka instalirana u ormaru FID sklopka predinstalirana na SPA
L
N
L
N
PE(uzemljenje
UPOZORENJE
• SVI modeli moraju uvijek biti spojeni na krug zaštien FID sklopkom s nazivnom radnom
rezidualnom strujom koja ne prelazi 30 mA.
• Uvijek koristiti samo bakrenu icu, nikada aluminij.
Stranica 10 od 33
Osigura za jednofazno napajanje
7,5 kW - - -
Trofazni prikljuak:
Osigura za trofazno napajanje
SPAJANJE in.yj kontrolne jedinice
• Umetnite svaku icu u odgovarajuu stezaljku prema šifri boje navedenoj na naljepnici.
• Zategnite vijke na stezaljkama pomou ravnog odvijaa i nemojte ih pretezati – max. 0,9
Nm
• Nakon što provjerite jesu li ice vrsto spojene ugurajte malo kompletan kabel unutar
kutije da se ice ne budu nategnute i privrstite kabel s uvodnicom.
• Spojite uzemljenje
Stranica 11 od 33
Spajanje in.Ye kontrolne jedinice
• Umetnite svaku icu u odgovarajuu stezaljku prema šifri boje navedenoj na naljepnici.
• Zategnite vijke na stezaljkama pomou ravnog odvijaa i nemojte ih pretezati – max. 0,9
Nm
• Nakon što provjerite jesu li ice vrsto spojene ugurajte malo kompletan kabel unutar
kutije da se ice ne budu nategnute i privrstite kabel s uvodnicom.
• Spojite uzemljenje
• Namjestite jumpere
LEGENDA :
L1 – faza 1; L2 – faza 2; L3 – faza 3; N – nula 0; G – zemlja; P1 – jumper; P2 – jumper
1 faza 2 faze 3 faze (trokut) bez 0 3 faze, 0 i zemlja
Spojite PJ1 izmeu
P7 i P13
Spojite PJ2 izmeu
P10 i P74
Spojite PJ1 izmeu
P7 i P10
Spojite PJ2 izmeu
P13 i P74
Spojite PJ1 izmeu
P7 i P10
Spojite PJ2 izmeu
P13 i P74
Spojite PJ1 izmeu
P7 i P10
Spojite PJ2 izmeu
P11 i P13
E. SPA FUNKCIJE
U sljedeim prikazima moete vidjeti SPA funkcije. Primjeri modela su na razini PREMIUM opreme
kako bi se pokazalo što više opreme na jednoj shemi
Upute za rad sa svim funkcijama imate na www.spa.hr po „Upute i manuali“ za modele upravljakih
jedinca GECKO in.k300, in.k500 i in.k1000 touch
OPIS OPREME
3) 3,5“ (9 cm) vodene rotirajue mlaznice
4) 2,5“ (6,5 cm) vodene mlaznice
5) 2,5“ (6,5 cm) vodene rotirajue mlaznice
6) Filtracijska mlaznica – povrat filtrirane vode i ozona u SPA
7) Skimer s filtracijskim kartušama
8) Zrane mlaznice
10) RGB rasvjeta perimetra
11) Prestrujni ventil – slui za prebacivanje rada vodene pumpe s jedne na drugu
grupu mlaznica
14) Aroma terapija
16) Slap s rasvjetom
3) 3,5“ (9 cm) vodene rotirajue mlaznice
4) 2,5“ (6,5 cm) vodene mlaznice
5) 2,5“ (6,5 cm) vodene rotirajue mlaznice
6) RGB rasvjeta perimetra
8) Filtracijska mlaznica – povrat filtrirane vode i ozona u SPA
9) Zrane mlaznice
11) Skimer s filtracijskim kartušama
12) RGB veliko podvodno svijetlo
13) Prozirni slap
14) Prestrujni ventil – slui za prebacivanje rada vodene pumpe s jedne na drugu
grupu mlaznica
16) Ventil za regulaciju rada vodopada
17) Regulator zraka – slui za miješanje vode i zraka u vodenim masanim
mlaznicama – mijenja se nain rada masaa
18) Aroma terapija
20) Pop-up vodotijesni zvunik
21) Upravljaka jedinica (in.k500)
Stranica 14 od 33
F. PUNJENJE VODE I STARTANJE SPA
Kako bi osigurali dugotrajno zadovoljstvo korisnika vaš SPA je detaljno testiran s vodom u roku trajanja testa od 24
sata kako bi se provjerile da li sve funkcije rade ispravno.
Iz istoga razloga mogui su manji ostaci vode na dnu SPA ili u cijevima. Prije punjenja vode poistite površinu SPA s
mekom krpom i pratite dolje navedene naputke.
PRVO punjenje s vodom
UPOZORENJE
• Nemojte puniti bazen s toplom vodom, uvijek hladnom, a kako bi sprijeili ošteenje graninog senzora
• Prije prvog punjenja SPA skinite oblogu, provjerite da li su svi ventili otvoreni, te da li na nekom od
holendera ili spojeva s ljepilom moe curiti. Mogua su ošteenja u transportu ili za vrijeme montae pa
imajte otvorenu oblogu za cijelo vrijeme punjenja vodom.
• Nemojte puniti SPA s omekšanom vodom jer ista šteti opremi.
• Zatvorite odvodni ventil, otvorite poklopac filtera ili skimera, skinite zaštitnu foliju s kartuše, maknite
kartušu, maknite sve pokretne dijelove sa skimera i stavite puniti SPA kroz usis filtera. Punite vodu do
cca 2,5 cm iznad najviših mlaznica. Vratite sve dijelove nazad, pokretne dijelove filtera, kartušu, i
poklopce skimera.
• Zatvorite kontrolu plou i oblogu SPA
• Nemojte stavljati SPA pod napon prije nego što je pun vode do 2,5 cm iznad najviših mlaznica. Nakon što
se SPA stavi pod napon sve funkcije kao što su filtracija, grija i druge komponente e se startati
automatski.
• Navedene komponente mogu se oštetiti ukoliko se startaju bez vode. Takva ošteenja garancija ne
pokriva garancija.
• Prvo podignite sve osigurae, a zatim i FID sklopku. Ukoliko imate dodatni prekida na napojnom kabelu,
njega ukljuite zadnjega.
• Nemojte koristiti SPA prije nego ste završili sve gore navedene korake
• Nemojte miješati razliite vrste dezinfekcijskih sredstava. Ukoliko imate namjeru mijenjati dezinfekcijsko
sredstvo potrebno je kompletno isprazniti SPA, oprati ga mekanom krpom i napuniti novom vodom.
STARTANJE SPA
• Provjerite kako radi filtracija i pustite je da radi kako bi izbacila kompletan zrak iz sustava.
• Nakon toga upalite vodenu masau, na najvišoj brzini, pustite da radi dok vodeni mlaz nije ist, bez
zraka. Ukoliko primijetite da je mlaz nestabilan provjerite rješenje pod paragrafom „Rješavanje
problema“
• Regulirajte kemijske parametre u SPA putem Insta TEST 4 listia
• Alkalinitet vode (Alk) 80-120 ppm, ukupna tvrdoa (TH) 250-450 ppm, pH vrijednost vode 7,2-7,6. Isto je
opisano u paragrafu „Odravanje kvalitete vode“. Dodajte dezinfekcijsko sredstvo u bazen. Pratite upute
napisane na pakiranju kemikalija i uzimite u obzir koliinu vode koju imate u SPA. Koliina vode piše na
svakoj specifikaciju SPA
• NAPOMENA: prvo uskladite Alkanost vode kako bi pH vrijednost vode i dezinfekcijsko sredstvo imalo
punu funkciju.
• VANA NAPOMENA: startajte funkciju filtracije prije dodavanja kemikalija u SPA. Osigurajte da su svi
ventili na cirkulacijskog pumpi i by-pass ventili na pomonoj opremi (npr. grija, U.V i dr.) ispravno
postavljeni.
• Namjestite temperaturu na SPA kontrolom panelu. Nemojte stavljati temperaturu veu od 39°C.
Predlae se odravati temperaturu vode kao i što je temperatura tijela 35-36 °C. Potrebno je cca 18-24
sata da se doe do eljene temperature. Stavite termo pokrov na SPA kako bi se proces ubrzao.
Zakljuajte pokrov. Kontrolirajte redovno temperaturu vode. Ostale funkcije upalit e se tek nakon
postignute temperature od 32°C.
Stranica 15 od 33
• Prekontrolirajte razinu dezinfekcijskog sredstva putem InstaTEST 4 listia i prema potrebi dodajte
dodatno kako bi razina bila izmeu 1-3 ppm (preporuka je izmeu 1-2 ppm)
• NAPOMENA : pripazite da vam koliina dezinfekcijskog sredstva nije prevelika jer isto moe štetiti
respiratornom sustavu, oima i koi. Dodajte neutralizacijsko sredstvo za smanjenje dezinfekcijskog
sredstva
G. NAMJEŠTANJE MASAA
SPA nudi razliite vrste masae i opcije. Pronaite vama najbolju opciju na svakom masanom mjestu
otvarajui i otvarajui mlaznice, prestrujne ventile, regulatore zraka i paljenjem jedne ili više masanih pumpi.
Prestrujni ventili Prestrujni ventil vam omoguava prebacivanje vode
s jedne na drugo masano mjesto ili omoguava
podijeljeno strujanje vode na više masanih
mjesta.
otvorene poloaje
• Okreite prestrujni ventil kako bi vidjeli
na koju grupu mlaznica ide voda. Moete namjestiti na bilo koju poziciju izmeu dva kraja kako bi
namjestili za vas najbolji pritisak vode
VANA NAPOMENA : kada je prestrujni ventil u srednjem poloaju masano jedna grupa mlaznica ne
moe dati najvei pritisak, ali moete zatvoriti mlaznice koje ne elite koristiti.
SAVIJET : upalite dvije masane crpke, namjestite prestrujni ventil u srednji poloaj i isprobajte regulaciju
s regulatorima zraka
Kompletno zatvaranje ili otvaranje slapa.
Kada ga otvorite do kraja okrenite ga još jednom
kako bi postigli puni protok kroz slap i kako
bi mijenjali razne oblike slapa
Aromaterapija
koristite razliite vrste esencijalnih ulja.
• Moete mijenjati razliite mirise u spremniku za
mirise i namještati koncentraciju ispuštanja mirisa
u SPA
grupu mlaznica
grupu mlaznica
rotacijske u statinu
Dvostruka rotirajua mlaznica
Slabo, srednje, jako
drugaiji nain masae
zraka. Isprobajte sve opcije
• Svi primjeri mlaznica iz prikaza imaju INOX okvir
• Protok na mlaznici moe se podesiti okretanjem vanjske
rozete u smjeru kazaljke na sati za pojaavanje, odnosno
u suprotnom smjeru kazaljke na satu za zatvaranje
protoka.
protok
• VANA NAPOMENA : nemojte zatvarati više od polovice mlaznica jedne grupe kako ne bi oštetili masanu pumpu
ili da ne bi došlo do pucanja cjevovoda.
• Neka mlaznice se mogu zamijeniti. Da bi izvadili mlaznicu
Vrtite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne stane. Nakon toga pritisnite malo mlaznicu unutra i
okrenite još malo u suprotnom smjeru kazaljke na satu dok ne ujete „KLIK“. Izvadite mlaznicu iz svog leišta.
b. Namještanje smjera istrujavanje vode mlaznica
• Da bi promijenili smjer istrujavanja vode rukom
pomaknite mlaznicu u eljenom smjeru
c. rotacijske mlaznice
d. Zrana mlaznica
• Zrana mlaznica dolazi u setu od 10 komada i montira se
na ravne površine na donjem dijelu masanim mjesta
kao dodatna masaa te turbopuhalom 400 do 700 W.
• Zrana masaa je posve drugaiji tip masae od
vodenih i prua laganu masau na mekanije dijelove
ljudskog tijela.
• Zrana masaa pomae kod hlaenja masanog bazena prilikom pregrijavanja vode
• Zrana masaa e se automatski upaliti na 1 minutu prilikom svakog novog ciklusa filtracije
Stranica 17 od 33
H. SPA OPREMA
Shema masanih pumpi
1.) Masana pumpa 1 4.) holender pumpe 7.) Senzor nivoa vode
2.) Masana pumpa 2 5.) zaporni ventil na usisu pumpe 8.) Turbo puhalo
3.) ep za ispust vode iz pumpe 6.) Senzor temperature 9.) kontrolna jedinica
Stranica 18 od 33
1.) Kontrolna jedinica – npr. GECKO -in.yj ili in.Y serija
2.) Holender spoj cijevi i kontrolne jedinice
3.) Zaporni ventil na usisu
4.) Doziranje ozona – venturi sustav
5.) Pop-up Zvunik
6.) Upravljaka jedinica kao npr. GECKO in.k300, in.k500 ili in.k1000
7.) Generator ozona
10.) Cirkulacijska/filtracijska crpka
• Iskljuite SPA, prekinite napajanje
• Filtarska kartuša ušarafljena je na dnu filtarskog sklopa (u bavastom utoru) gdje se nalazi i usisna cijev
od filtracijske pumpe
• Odšarafite poklopac filtera u smjeru suprotnom od kazaljke na sati i izvucite košaru i kartušu
• Poistite kartušu pod jakim mlazom vode ili utopite u otopinu sredstva za išenje
• Kada vraate kartušu prvo stavite nju i ušarafite je u cijev (unutar bavastog utora) , vratite zaštitnu
košaru i ušarafite poklopac
• Provjerite da li je sve na svojemu mjestu prije nego upalite filtraciju
f. Odravanje filtracijskog sustava 2
• Iskljuite SPA, prekinite napajanje
• Filtarska kartuša ušarafljena je na dnu filtarskog sklopa (u niši) gdje se nalazi i usisne cijevi od filtracijske
pumpe
• Prvo izvadite zaštitnu mreicu (ili skinite dva šarafa koja su bono ili samo izvucite ako nema šarafa)
izvadite zaštitnu košaru i odšarfite filter kartuše
• Poistite kartušu pod jakim mlazom vode ili utopite u otopinu sredstva za išenje
• Kada vraate kartuše prvo stavite njih i ušarafite je u cijev (unutar niše), vratite zaštitnu košaru i vratite
zaštitnu mreicu
• Provjerite da li je sve na svojemu mjestu prije nego upalite filtraciju
FILTRACIJSKI SUSTAV 1
• Iskljuite SPA, prekinite napajanje
• Filtarska kartuša ušarafljena je na dnu filtarskog sklopa (u niši) gdje se nalazi i usisne cijevi od filtracijske
pumpe
• Skinite poklopac, prema elji i zaštitnu mreicu, i odšarafite filter kartuše
• Poistite kartuše pod jakim mlazom vode ili utopite u otopinu sredstva za išenje
• Kada vraate kartuše prvo stavite njih i ušarafite je u cijev (unutar niše), vratite poklopac i zaštitnu
mreicu
• Provjerite da li je sve na svojemu mjestu prije nego upalite filtraciju
Odravanje filter kartuše
• Poistite filter kartušu minimalno jednom tjedno pod jakim mlazom vode kako bi osigurali ispravnu
filtraciju
• Kako bi skinuli kartušu ispravno pratite gore navedene upute s obzirom na tip filtracijskog sustava koji
imate
• Kada se kartušu izvadili prvo uklonite rukom sve krupne neistoe s kartuše i u njezinim utorima
• Kako bi kartušu najbolje oprali stavite je na dršku od metle, stavite na vrtno crijevo nastavak za išenje
kartuše i upalite vodu do kraja. Mogue je isto napraviti i s Mini-Washem. Prilikom brze vrtnje kartuša
se znatno bolje opere.
• Jednom mjeseno, kartušu namoite u 5% otopinu vode i Cleanera KL dok se masnoe ne otpuste, a
naslage kamenca poistite s Cleanerom IVEKOR na nain da ga špricate po površini i im „balonii“
oslabe odmah isperite s mlazom vode jer je IVEKOR znano agresivnije sredstvo te ako ostane due
djelovati moe oštetit kartušu.
• Nakon išenja kartuše pratite postupak kako je vratiti u filteri sustav ispravno
VANE NAPOMENE :
• redovno istite filter kako bi kvaliteta vode bila na najvišem nivou i kako bi sprijeili ošteenja
opreme i greške u radu. Zamazan filter utjee na protok kroz sustav filtracije i mogu vam se
pojavljivati greške; „nema protoka“, „grija ne radi“, „slab pritisak“ (greške provjeriti u uputama za
korisnike upravljakih jedinica – Gecko in.k.300, in.k.500 i in.k1000)
• Zamazana kartuša moe dovesti do kavitacija u filtracijskoj crpki što moe oštetiti mehaniku brtvu i
pumpa e procuriti.
• Ukoliko neko vrijeme ne koristite SPA izvadite kartušu, poistite je mlazom vode, pa zatim u otopini
Cleaner KL, pa s IVEKOROM, ponovno je isperite, posušite i stavite na suho mjesto.
• Frekvencija išenja filtera ovisi o više faktora:
• da li se SPA redovno pokriva ili ne,
• da li imate samo ozonator ili i U.V. sterilizator i automatski klorinator,
• kolika je frekvencija korisnika
• da li se korisnici redovito tuširaju i peru noge prije nego uu u SPA
• da li je u vodi krema za sunanje, hrana, razna alkoholna i bezalkoholna pia i sl.
• Nakon par mjeseci korištenja naite najbolju frekvenciju i nain išenja filter kartuša.
• Preporua se zamjena filter kartuša svakih 4 mjeseca ili eše prema potrebi
Odravanje prestrujnih ventila Ukoliko se prestrujni ventil teško okree ili ujete struganje ispod razlog moe biti nakupine neistoa
ispod ventila.
Uklonite neistoe što prije kako ne bi došlo do ošteenja ventila pratei sljedei postupak:
Stranica 21 od 33
• Iskljuite SPA s napajanja
• Podignite ruicu ventil i miite je naprijed nazad kako bi je izvadili van – OPREZNO!
• Skinite tijelo/rozetu ventila
• Poistite površinu akrila ispod tijela ventila i sve dijelove ventila
• Namaite lubrikatnom o-ring ventila
• Spojite ventil nazad i stavite SPA pod napajanje
Odravanje mlaznica Ukoliko mlaznice slabije rade ili se rotirajue mlaznice ne vrte razlog su nakupine masnoa, kamenca i
drugih neistoa.
Uklonite neistoe što prije kako ne bi došlo do ošteenja mlaznica pratei sljedei postupak:
• Iskljuite SPA s napajanja
• Okrenite cijelu rozetu mlaznice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, kada mlaznica zapne,
pritisnite je malo unutra i malo jae okrenite još u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok
mlaznica ne ispadne i zakljuanog poloaja. Izvadite mlaznicu iz SPA
• Poistite leaj mlaznice pod mlazom vode, umoite cijelo tijelo u vodu i okreite pokretni dio
mlaznice rukom kako biste otpustili neistoe. Ako se još uvijek ne moe okretati pokretni dio
umoite mlaznicu u otopinu IVEKOR-a dok se neistoe ne otpuste i dobro isperite pod vodom.
Ako nakon više pokušaja umakanja u IVEKOR ne moete pokrenuti mlaznicu morat
ete je zamijeniti s novom.
• Kada vraate mlaznicu u ugradbeni element u SPA i okreite ga u bilo kojem smjeru – u smjeru
kazaljke na satu ili suprotno dok se rozeta mlaznice ne izravna s površinom SPA, stisnite mlaznicu
malo jae i malo snanije je zavrtite u smjeru kazaljke na satu kako bi se mlaznica zakljuala. Ako vam
se mlaznice uope ne vrti zaokrenite je za 180° i ponovite postupak.
• Spojite ventil nazad i stavite SPA pod napajanje…mlaznica bi morala biti 100% funkcionalan
Pop-up zvunici
zatvoren i otvoren
stisnuti po sredini
Aromaterapija – zamjena esencija
• Ovisno koji miris elite koristiti slijedite sljedee upute
• Iskljuite SPA s napajanja
• Odvrnite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite spremnik s tekuim
parfemom
• Odvrnite gornji dio spremnika u smjeru suprotnom kazaljke na satu, okrenite ga naopako i
ulite u njega drugi parfem (ukoliko ima ostataka starog parfema isperite ga pod vodom)
• Vratite sve nazad i stavite SPA pod napajanje
Stranica 22 od 33
• Ovisno koji miris elite koristiti slijedite sljedee upute:
• Mogua su dva dizajna poklopca
• Odvrnite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
• Izvadite stari i stavite novu košaricu s mirisnim kuglicama
• Zatvorite sve nazad paljivo kako ne bi oštetili poklopac ili kuište za parfem
Pranjenje vode iz SPA Prikljuak za ispust vode nalazi se na donjem rubu
• Mogua su dva tipa odvoda
• Prikljuak s vanjskim i prikljuak s unutarnjim navojem
• Pripremite odvodno crijevo s primjerenim prikljukom
Kako se voda ne bi prolijevala po površini oko SPA
• Ne otvarajte ventil dok niste stavili crijevo i prikljuak
na odvod
voda mogla nesmetano izlaziti i SPA
• Gotovo kompletna voda moe preko podnoga odvoda
• Nakon što ste ispraznili vodu poistite površinu SPA i vodenu liniju s IVEKOROM-pratite upute na naljepnici
• Kada ste završili isperite SPA, maknite crijevo i zatvorite ventil te se drite uputa pod paragrafom „Punjenje
vode i startanje SPA“
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Opcija s unutarnjim navojem na prikljuku odvoda SPA
(1) Vrtite zaštitni ep u smjeru kazaljke na
satu (2) izvucite cijev van i (3) skinite zaštitni
ep
kazaljke na satu kako bi krenulo pranjenje
(1) Vrtite zaštitni ep u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu (2) zašarafite adapter s
vanjskim navojem u unutarnji od SPA
(3)stisnite jae i vrtite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu kako bi (4) izašao van
Stranica 23 od 33
Ispust
pumpe
Priprema za prezimljavanje Vaš SPA je proizveden da moe raditi u bilo kojim klimatskim uvjetima pa ga moete koristiti cijele godine.
Na temperaturama ispod -12 °C s jakim vjetrom, iako e voda u SPA biti na eljenoj temperaturi, masane
pumpe bi se mogle djelomino smrznuti jer ne rade cijelo vrijeme. Za vrijeme niskih temperatura grija radi
znatno eše pa je samim time odravanje znatno skuplje. Mogue je ugraditi dodatne izolacije, osim
izolacije školjke, kao što je izolacija obruba s unutarnje strane i izolacija cijevi no za vrijeme toplijeg
vremena 16°-21° isto moe dovesti do pregrijavanja opreme pa je bitno pravilno konstruirati SPA prema
mjestu ugradnje.
Kada SPA nije u funkciji i temperature dolaze do 0°C potrebno je isprazniti sustav od viška vode, a kako bi
sprijeili ošteenja na opremi, pucanje cijevi i druga ošteenja nastala od smrznute vode.
OPASNO : NIKADA nemojte koristiti toksine glikole ili antifriz
• Iskljuite SPA s napajanja
• Ispraznite SPA prema uputama u paragrafu „Pranjenje vode iz SPA“
• Maknite filter kartušu i nakon što ste je detaljno poistili stavite je na suho mjesto
• Ukoliko vaš SPA ima zranu masau nakratko stavite SPA pod napajanje i upalit samo AIR (zranu)
masau
• Da bi ispravno ispraznili vodu iz mlaznica dobavite usisava vode, (košta 30-50 eura u lokalnim
shopping centrima) koji moete iskoristi i za druge svrhe, i iz svih mlaznica i s poda SPA usisajte
ostatak vode
o Zaepite ostale mlaznice kako bi usisavanje bilo što efikasnije
• U sve mlaznice, krenuvši od najviših, nalijete PRIPILEN-GLIKOL u sve cijevi dok ne pone malo curiti
izvan. Koristite lijevak kako se tekuina ne bi prolijevala po cijelom SPA
OPASNO : NIKADA nemojte koristiti toksine glikole ili auto-antifriz!
• Skinite oblogu kako bi ispraznili vodu iz pumpi. Odvodni ep ostavite pored pumpe
o Kao se ne bi izgubio, a holendere na usisu i tlaku pumpe malo otpustite.
o PANJA : prilikom puštanja u pogon nemojte zaboraviti stinuti holendere
I vratiti ispusni ep na pumpu.
• Vratite oblogu i pokrijte SPA s termo pokrovom, zakljuajte ga, obucite SPA u
zaštitnu termo vreu (kupuje se posebno) kako bi raspored teine od snijega
mogao ravnomjerno rasporediti
• Prilikom puštanja u pogon, istim postupkom vratite sve kako je bilo prije
o pranjenja
NAPOMENA : kada SPA nije u funkciji obavezno mora biti pokriven. Ošteenja
nastala od direktnih sunanih zraka ili smrzavanja garancije ne pokrivaju.
Odravanje EVA jastuia Paljivo odravanje jastuia moe znatno produiti vijek trajanja istih.
Drite vodu ispod donjeg ruba jastuia kako bi smanjili utjecaj dezinfekcijskog sredstva u vodi na jastuie.
VANA NAPOMENA : Nemojte vui jastui vertikalno iz SPA jer ga to moe oštetiti. Ošteenja nastala
takvim postupkom nisu pokrivena garancijom.
• Kada skidate jastui, ili ga mijenjate, malo ga savijte tako da nosa upadne u utor na zadnjoj strani
jastuia
• Drite i dalje malo savijen i nagnut jastui kako bi i drugi nosa upao u utor na zadnjoj strani
jastuia
• Kada svi nosai sjednu u utore stisnite jastui u usjek
Stranica 24 od 33
Odravanje površine školjke – akrila
• SPA akril ima glatku površinu poput poliranog granita. Veinom površinu moete oistiti mekanom
krpom ili najlonskim etkom. Za akrilnu površinu veina kemikalija za kuanstvo je štetna. Stoga,
površinu SPA moete oistiti samo pomou ne-abrazivnih sredstava za išenje koja se ne pjene. Višak
sredstava za išenje moraju se oistiti istom vodom. Preporua se povremeno poliranje površine
sredstvom za poliranje, nakon što se površina posuši.
• U sluaju neredovitog išenja nakupine masnoa, kamenca ili teških metala kao što su eljezo bakar ili
mangan mogu uzrokovati nastajanje mrlja na kadi
• Za vodenu liniju nastalu u kombinaciji masnoa i minerala preporua se išenje s radnom
koncentracijom do 5% Cleanera KL a ako su vee nakupine kamenca onda koristiti i IVEKOR. Nakon
korištenja površinu isprati vodom
• Nemojte koristiti alkohole ili bilo kakve kuanska sredstva za išenje, abrazivna sredstva ili alat za
išenje a kako bi sprijeili ošteenja površina. Ošteenja površine školjke s neprimjerenim sredstvima
za išenje poništava garanciju na površinu školjke.
VANA NAPOMENA : prilikom korištenja bilo kakvih sredstva za išenje obavezno koristite zaštitne
gumene rukavice, zaštite naoale ili ako ste u zatvorenom prostoru i masku za usta i nos. Molimo drite sva
kemijska sredstva dalje od djece.
Odravanje SPA obloge Oblogu SPA poistite samo mokrom krpom ili spuvom umoenu u sapunicu pomiješanu s vodom i na kraju
prebrisano s istom vodom i suhom krpom. Abrazivna sredstva za išenje ili oštar alat za išenje mogu
dovesti do ošteenja, a ista ošteenja nisu pokrivena garancijom.
Odravanje SPA pokrova
• Pokrov je izraen PE pijene obloen u kou ili umjetnu kou. Nemojte optereivati ili pritiskat s
velikom silom SPA pokrov jer bi ga mogli oštetiti.
• SPA pokrov se koristi kako bi sprijeili ošteenja akrila od U.V. zraka, kako bi što manje koristili
grija i što due zadrali eljenu temperaturu vode, kako bi sprijeili krupne neistoe i prašinu od
upadanja u vodu ime produujte vijek trajanja filtera, smanjujte potrebu za dodavanjem kemijskih
sredstava i smanjujete frekvenciju išenja akrilne površine te sprjeavate da vam dijete ne
upadne u SPA.
• Pokrov se mora istiti jednom svaka dva tjedna ili eše kao npr. nakon nevremena koji donosi
druge neistoe ili od korisnika
• Pokrov se isti uvijek, i samo, s mekanim mokrom krpom ili spuvom bez dodataka bilo kakvih
kemijskih sredstava.
• Da bi poistili pokrov ispravno, skinite ga sa SPA i naslonite na zid, te kada ste ga oistili vratite ga
nazad i svakako zakljuajte zbog sigurnosti samog SPA i korisnika.
J. ODRAVANJE VODE U SPA
OPE NAPOMENE: Za odravanje kvalitete vode mora se u obzir uzeti tri najbitnija aspekata:
• Filtracija
OSTALE NAPOMENE:
• Voda u SPA hlapi i polako se gubi, a što dovodi do poveane koncentracije mineralnih elemenata u
vodi (kamenca) ime postaje tvra, nakupljaju se naslage kamenca na površinu školjke i moe
oštetiti termostat
Stranica 25 od 33
• Voda koja sadri veu koncentraciju eljeza, bakra ili mangana moe pozeleniti ili postati smea, a
rezultat su mrlje na površini školjke. Preporuka je da zamijenite vodu ili dodavanje sredstva Kalcij
stop. Tvrdou vode moete mjeriti s vašim test listiima Insta test 4 PLUS
• Odravajte vodu istom i sprijeite da vam se filter ili masane mlaznice zaštopaju od krupnih
neistoa, kose i sl.. a što moe dovesti do ošteenja mlaznica, pumpi, termostata i druge opreme.
Korisnik je duan odravati vodu sanitarno ispravnom i redovno dodavati dezinfekcijsko sredstvo u
SPA (ako treba i svaki dan). Dodavanjem kemikalija kontrolirate nastajanje virusa i bakterija a bez
dezinfekcijskog sredstva u SPA broj virusa i bakterija e rapidno narasti.
Korisnik je duan odravati ispravnu PH vrijednost vode, te povremeno kontrolirati ukupni alkalitet
vode (TA) i ukupnu tvrdou vode (TH). Isprava razina PH vrijednosti vode moe znatno smanjiti
naslage kamenca na površini školjke, u mlaznicama i na grijau te korozivnost vode na metalne
dijelove SPA ike znatno produujete vijek trajanja SPA i dezinfekcijsko sredstvo je na ispravnoj PH
vrijednosti najefikasnije.
Testiranje vode Ispravno i redovno testiranje vode je esencijalno za odravanje sanitarno ispravne vode.
Redovno morate testirati sljedee:
Preporuuju se sljedee metode:
• Fotometar : skuplji ali znatno precizniji instrument koji mjeri do 10 parametara u vodi
fotometrinom metodom s tableticama – kao LaMotte ColorQ10
• Test listii : naješa metoda jer je jeftina i jednostavna, ne toliko precizna ali dovoljno
precizna za odravanje vode u SPA.
NAPOMENA : test listii su osjetljivi na veliku toplinu i vlagu te ako se nalaze u takvome
prostoru mogu pokazivati neispravne rezultate. Drite ih na suhom i hladnom mjestu.
Kad ih koristite umoite ih u vodu s test listiima okrenutim prema gore na dvije sekunde,
izvadite i otresite jednom i usporedite boje s test bojama i parametrima na samom
pakiranju.
Slijedite sljedee naputke:
• Samo odgovorne odrasle osobe mogu raditi s kemikalijama. Drite kemikalije dalje od
djece.
• Prije dodavanja kemikalija morate znati koliko je volumen vode u SPA te tono dozirajte
otopinu s obzirom na volumen vode i dozu koja je propisana za taj volumen. Ne dodajete
više od propisanoga.
• Kemikalije moraju biti spremljene na suho, hladno i dobro ventilirano mjesto.
• Pakiranje kemikalija moraju uvijek biti zatvorene s originalnim poklopcima i epovima.
• Nemojte udisati kemikalije, koristite masku, ili s kontaminiranim rukama dirati usta, nos ili
oi. Odmah nakon korištenja operite ruke a za cijelo vrijeme korištenja koristite gumene
rukavice.
• U sluaju sluajnog diranja golim rukama kemikalija ili gutanja, morate reagirati prema
uputama opisanim na pakiranju kemikalija. Odmah kontaktirajte doktora i svakako sa
sobom ponesite pakiranje kemije koje ete prezentirati doktoru.
• Nemojte da vam kemikalije padaju izvan površine SPA ili na zelenu površinu-
• Nemojte uklanjati višak kemikalija i kemikalije koje su vam ispale ili se prolijete s kunim
usisavaem.
• Nemojte pušiti u blizini kemikalija jer su pojedine kemijske pare zapaljive
• Nikako nemojte spremati kemikalije unutar školjke SPA
Postupak odravanja kemijskih parametara u vodi
• VANA NAPOMENA
Prije dodavanja bilo kakvih kemikalija (PH minus, PH plus, klor, diklor, oxi, omekšiva i dr.) upalite
masanu pumpu te pripremljeni prah, tekuinu ili otopinu kemije dodajete iskljuivo u skimer ili
netom ispred skimera te pustite masanu pumpu da radi minimalno 10 minuta nakon dodavanja.
Nikada nemojte dodavati koncentrat kemije nego napravite otopinu minimalno 1/10 i dodajite je
pomalu u trajanju od 2-3 minute.
Koncentrat kemije moe oštetiti opremu kao što su pumpe, grija ili filter te ošteenja nastala od
takvog dodavanja kemikalija ne pokriva garancija.
j. Ukupni alkalitet (TA)
• Idealna alkalna vrijednost je 80-120 PPM-a (Parts Per Milion – mg/l)
• Ukupna alkalnost podrazumijeva mjerenja ukupnog sadraja karbonata, teških karbonata,
hidroksida i drugih alkalnih tvari u vodi koji se nazivaju "pH puferima". pH puferi oteavaju
promjenu pH vrijednosti vode.
• Ako je ukupna alkalnost preniska, pH vrijednost e varirati od visoke do niske a što moe
dovesti do korozije elemenata u SPA i opreme te nakupina kamenca.
Podizanje alkalnosti moe se riješiti dodavanjem natrijevog bikarbonata (sode bikarbone)
• Ukoliko je ukupna alkalnost previsoka, voda ima tendenciju poveanog PH (lunata voda).
Smanjenjem pH vrijednosti vode (dodavanjem pH minusa) moe se smanjiti i alkalnost vode.
• Jednom kad ukupna alkalnost vode dostigne ravnoteu, obino ostaje u ravnotei dui niz
vremena osim ako ne dodajete vodu u SPA s visokom ili niskom alkalnošu.
k. Ukupni tvrdoa (TH)
• Preporuena ukupna tvrdoa (TH) je 250-450 PPM-a (Parts Per Milion – mg/l)
• Ukupna tvrdoa je mjerenje mineralnog sadraja u uzorku vode. Dakle, ukupna tvrdoa je
ekvivalentn ukupnoj tvrdoi kalcija i magnezija.
• Nikako se ne preporua da se SPA puni omekšanom vodom (nizak TH, omekšana voda - npr.
voda omekšana ionskim omekšivaima ili reversnom osmozom) jer je takva voda visoko
korozivna a što moe dovesti do ošteenja opreme ili stvaranja naslaga na površinu SPA.
• Ukoliko je voda pretvrda (prevelik TH – tvrda voda) to dovodi do nakupina kamenca na površini
SPA, grijai, mlaznicama i drugoj opremi. Manjenje tvrdoe vode moete napraviti tako da u
75% tvrde vode dodate 25% omekšane vode. Koristite Kalcij stop prema uputama na pakiranju.
• Jednom kad ukupna ukupna tvrdoa dostigne ravnoteu, obino ostaje u ravnotei dui niz
vremena osim ako ne dodajete omekšanu ili tvrdu vodu u SPA, odnosno ne mijenjate vodu jer
dodavanjem nove vode u SPA dodajete novu koliinu mineralnog sadraja a prethodna
koncentracija ostaje.
• Nakon izbalansiranog alkaliteta i tvrdoe vode krenite na sljedei korak:
Stranica 27 od 33
• idealna pH vrijednost vode je izmeu 7,2 i 7.8
• pH vrijednost vode je stupanj kiselosti vode. Kada je voda iznad 7,8 voda je lunata, a kada je
ispod 7,2 voda se kisela. Odravanje ispravne pH vrijednosti vode jedan je od najbitnijih
kemijskih parametara za sanitarno ispravnu vodu.
• Ukoliko vam je ispravna pH vrijednost vode to ima više prednosti:
o Dezinfekcijska sredstva su najefikasnija
o Voda je ugodna za korištenje
o Sprjeavate korozivnost vode ili mogunost stvaranja naslaga na SPA
• Ukoliko je pH vrijednost ispod 7,2 to moe dovesti do:
o Brzog raspadanja i puno manje uinkovitosti dezinfekcijskog sredstva
o Kisela voda šteti oima, koi i dišnim putevima
o Kisela voda je vrlo korozivna a što moe dovesti do ošteenja opreme
NAPOMENA : podizanje pH vrijednosti vode moete riješiti s prahom pH plus
• Ukoliko je pH vrijednost iznad 7,8 to moe dovesti do:
o Brzog raspadanja i puno manje uinkovitosti dezinfekcijskog sredstva
o Lunata voda šteti oima, koi i dišnim putevima
o Lunata voda pojaava nastajanje naslaga masnoa i kamena na površini SPA i opremi
o Lunata voda je mutna
o Lunata voda uvelike prlja filter i samim time smanjuje vijek trajanja kartuše
o Lunata voda je takoer korozivna a što moe dovesti do ošteenja opreme
• NAPOMENA : u normalnim uvjetima voda u SPA uvijek ide prema lunatoj pa smanjenje pH
vrijednosti vode moete riješiti s dodavanje praha pH minus.
Redovno, a minimalno jednom tjedno kontrolirajte pH vrijednost vode i izbalansirate je
dodavanjem pH minusa. Mogue je i eše dodavanje pH korektora a to ovisi o frekvenciji
korištenja, dodavanja nove vode te da li se korisnici tuširaju ili peru noge prije ulaska u SPA.
m. Dodavanje dezinfekcijskog sredstva u vodi – slobodni klor, brom
• Idealna vrijednost slobodnog klora ili slobodnog broma FCL je izmeu 1 i 3 PPM-a (Parts Per
Milion – mg/l)
• Dodavanjem dezinfekcijskog sredstva u vodu na bazi klora kao što su Klor granule, kalcijev
hipoklorit ili bez klora kao što je Oksi granulat nuno je kako bi odstranili ili sprijeili nastajanje
bakterija i virusa u vodi.
• Nemojte koristiti plutajue dozere ili velike tablete jer se koncentracija ne moe ispravno
kontrolirati i nikako ne stavljati tablete na akril jer e ga to trajno oštetiti i takva ošteenja ne
pokriva garancija
• Prilikom prvog punjenja ili nakon dugog stajanja SPA bez vode svakako napraviti
hiperkloriranje. Pratite upute na pakiranju.
• Ukoliko runo dozirate dezinfekcijski sredstvo u vodi predlaemo da koristite Klor Granule jer je
to sredstvo za dezinfekciju vode na bazi natrijevog dikloroizocijanurata sa sadrajem 56%
aktivnog klora što ga ini iznimno uinkovitim. Odlikuje ga velika uinkovitost neovisno o
tvrdoi vode, stabilnost od utjecaja UV zraka, pH neutralno reagira u vodi. Ima snaan
germicidni uinak na bakterije, protoaze, gljivice, viruse i alge i što je najbitnije brzo se otapa u
vodi.
o Upalite masanu pumpu
o Pripremite ispravnu koliinu dezinfekcijskog sredstva i pomalo dodajete u skimer i netom
ispred skimera. Nemojte razlijevati po rukama, špricati oi, ili razlijevati po obrubu SPA ili
po površini oko SPA nego samo u vodu
o Nakon 10 minuta ugasite masanu pumpu, i vratite SPA pokrova na njega te ga zakljuajte.
Stranica 28 od 33
o Za svih 10 minuta rada masane pumpe budite kod SPA kako netko ne bi došao i krenuo
koristiti SPA dok se dezinfekcijsko sredstvo nije otopilo do kraja.
• VANA NAPOMENA : Ako je koncentracija dezinfekcijskog sredstva prevelika to moe dovesti do
nadraaja oiju, koe, dišnih puteva i koe. Prije korištenja SPA provjerite koncentraciju
dezinfekcijskog sredstva u vodi. Nakon dodavanja dezinfekcijskog sredstva na bazi klora ili na bazi
kisika SPA mora ostati otklopljen na 20 minuta kako bi koncentrirane kemijske pare mogle ispariti.
Ukoliko ostavite SPA pokrov zatvoren pare mogu oštetiti pokrov a takva ošteenja ne pokriva
garancija
• Štetni nusproizvodi kloriranja:
o KLORAMINI : Smrad bazena nije od klora nego od kloramina. Kloramini su rezultat
kombinacije (a) dezinfekcijskih sredstava na bazi klora i (b) znoja, masnoa i urina
korisnika SPA.
o TRIHALOMETANI : Trihalometani (THM) su naješi nusproizvodi kloriranja a
nastaju kada organska i anorganska tvar u vodi reagira sa sredstvima za
dezinfekciju.
o Oba nusproizvoda su dugorono štetna za ljudsko zdravlje, a naini kako smanjiti
udio kloramina ili THM-a u vodi su sljedei:
1. Naviknite korisnike da se tuširaju svaki puta prije ulaska u SPA
2. SPA opremljen s ozonatorom (svi i naši modeli)
3. SPA opremljen s U.V. sterilizatorom (Premium i Elite modeli te SwimSpa)
4. istite filtere redovito i mijenjajte ih svaka 4 mjeseca
5. Promijenite vodu u SPA
ozonator
• ozon je najbolje dezinfekcijski sredstvo te ga svi naši modeli imaju u osnovnoj ponudi.
• Efikasni ozonatori koriste takozvani „ozona discharge“ (CD) tehnologiju kako bi proizveo jaku
dozu koncentriranog ozona
• Ozon vidite kao malo balonie koji izlaze s dna SPA i sustav je vrlo otporan i na niske
temperature
• Bez obzira što je ozon najbolje dezinfekcijsko sredstvo ne moe se koristiti samo on za
dezinfekciju vode nego u kombinaciju s ostalim dezinfekcijskim sredstvima gore navedenim
• Ponekad se mlaznica ozona moe zaštopati od nakupina masnoa i kamenca a kako bi je
servisirali pratite sljedee korake:
• Iskljuite SPA s napajanja
• Otvorite oblogu
• Uzmite plastini bokal s cca 0,5 i alkoholnog octa i postavite ga ispod ozonatora na pod
• Paljivo skinite prozirno crijevo s spojeno na donju stranu ozonatora. Mogue je da e
biti nešto tekuine u crijevu, NE dirajte tu tekuinu nego umoite kraj crijeva na dno
plastinog bokala s 0,5 l alkoholnog octa
• Ukljuite SPA na napajanje
• Putite filtraciju SPA da radi dok kroz crijevo ne usisate su koliinu octa u SPA. To bi
trebalo biti dovoljna koliina octa da odštopa mlaznicu
• Iskljuite SPA s napajanja
• Zatvorite oblogu
• Ponovo stavite SPA pod napajanje
• Ozonator se nalazi unutar SPA, obino s lijeve ili desne gornje strane i spojen je cjevicom na
glavnu filtraciju cijev. Kada provjerite da radi morate otvoriti oblogu, ali budite paljivi jer je
sustav pod napajanjem i poslušajte da li ureaj i transformator imaju kakav zvuk te ako nema
provjerite da li je napojeni kabel ošteen ili izvuen s kontrolne ploe. Ako nakon kontrole i
dalje nema nikakvog zvuka morate nazvati ovlaštenog servisera.
Stranica 29 od 33
NAPOMENA : išenje mlaznice ozona ne spada pod garanciju, nego se smatra redovnim
odravanjem koju mora odraditi vlasnik/korisnik SPA.
U.V. sterilizator
• UV-C svijetlo na valnoj duljini od 235,7 nm vrlo je moan u ubijanju raznih patogena koje ne
moe uništiti niti klor niti ozon.
• UV sterilizatorom opremljeni su samo modeli Premium i Elite isto ako i SwimSpa bazeni
• Primjer patogena koje uništavaju U.V. zrake, a ne moe klor ili ozon, su Cryptosporidium
parvum i Giardia lamblia
• Osim sterilizacije vode i uništavanja navedenih patogena U.V. zrake uništavaju i kloramine u
vodi pa samim time znatno pomau i u sprjeavanju nastajanja THM-a
• Kao i kod ozonatora ne moe se koristiti samo on za dezinfekciju vode nego u kombinaciju s
ostalim dezinfekcijskim sredstvima gore navedenim
• Vijek trajanja U.V. lampe je 9000 radnih sati – ekvivalent jedne godine ako SPA radi 24 sata na
dan, 365 dana u godini.
• Za zamjenu U.V. sterilizatora nazovite ovlaštenog servisera
Gecko in.clear automatski brominator
• In.Clear moete naruiti za naknadnu ugradnju tzv. „stand alone instalation“ ili ako ste vlasnik
ELITE serije on je u standardnom ponudi.
• Prednosti in-clear ureaja:
o Vrlo efikasno uništava mikrobiološke kontaminante kao što su bakterije, protoaze,
gljivice, viruse i alge
o U potpunosti uklanja potrebu za runim dodavanjem dezinfekcijskog sredstva-
o Znatno smanjuje mirise za razliku od klora u vodi, smanjuje iritaciju oiju i koe
o Brom brzo uklanja prisutnost organskih tvari koje ostavljaju korisnici (npr. ulje, znoj,
mrtve stanice koe).
o Budui da brom ne sadri kalcij, moe se koristiti za vodu vee tvrdoe bez efekta
poveavanja ukupne tvrdoe.
o Ne morate mijenjati vodu kada je i turistika uporaba po par mjeseci za razliku kada
dodajte runo klor što kod turistike uporabe moe znaiti zamjenu ponekad i nakon
svakog gosta.
Kako in.clear funkcionira:
o Kad se doda natrijev bromid (kao što je BromiCharge) u vodu on se razdvaja na
natrijeve ione (Na+) i ione bromina(Br-) a voda prolazi kroz in.clear elektrolizu koja
zatim ione bromina reducira na brom.
o Brom uništava bakterije i alge, a zatim oslobaaju ione bromina natrag u vodu za
kontinuirano recikliranje sve dok SPA ne ispraznite.
VANE NAPOMENE:
o koliina potrebnog aktivnog broma e varirati proporcionalno broju kupaa u SPA.
o U sluaju da imate in-clear ugraen u SPA NEMOJTE dodavati bilo kakva druga
dezinfekcijska sredstva u SPA
o U sluaju da imate in-clear ugraen u SPA NEMOJTE NIKADA dodavati bilo kakva
kemijska sredstva (npr. pH minus) u koncentriranom obliku direktno u skimer nego
napravit otopinu 1/10 i pomalo je dodajte u skimer kroz par minuta
Stranica 30 od 33
Rješavanje poteškoa s vodom
Mutna voda
5. Uestalo dodavanje vode bez
zamijene vode
alkalnost vode
kompletnu vodu
ispravnu vrijednost
u vodi
zamijenite cijelu vodu
ispravnu vrijednost
zamijenite cijelu vodu
samog SPA
1. Nakupi masnoa i zmazanoa 1. Poistite isto s mekanom krpom.
Ako problem i dalje postoji
ispraznite SPA i poistite ga s
otopinama i prema postupku
vrijednost
sredstva na ispravnu vrijednost
Skliska površina spa 1. poetak nastajanja algi 1. Ponovite postupak opisan iznad
Iritacija oiju
2. napravite hiperkloriranje i
preniski
je previsoka u vodovodnoj vodi
1. regulirate alkalnost vode i/ili pH
vrijednost vode
uporabu
previsoka
vrijednost vode, a ako je
potrebno zamijenite kompletnu
Vodi za otklanjanje poteškoa s opremom SPA
Ukoliko imate osjeaj da Spa ne radi kako treba molimo još jednom proite sve naputke u ovim uputama, ako
vam to nije pomoglo molimo slijedite ove upute.
Tip problema Razlog problema Nain rješavanja
Kompletan SPA ne radi
3. Granini sigurnosni termostat
štedljivih naina rada ili ste ga
zakljuali
ako se ne moe resetirati pozovite
ovlaštenog elektriara
minimalno 30 sekundi, resetirajte
prema potrebi. Ako i dalje ne moete
restartati SPA nazovite ovlaštenog
i otkljuajte SPA kontrole
2. Filter je zaštopan
zaštopan
jedne grupe a masane
mlaznica
3. Otvorite zrani ventil ili ga poistite
4. Stavite prestrujni ventil u sredinu i
otvorite mlaznice
1. Postavili ste SPA na nekom od
štedljivih naina rada ili ste ga
zakljuali
ili s napajanja
i otkljuajte SPA kontrole
oienje. Ukoliko nakon ponovnog
ovlaštenog servisera
1. Temperatura je stavljena
štedljivih naina rada ili ste ga
zakljuali
2. Pokrijte SPA i zakljuajte pokrov
3. Poistite filter
i otkljuajte SPA kontrole
Masana pumpa ne radi
1. Motor se pregrijava
da radi masaa izgorio je jedan
od osiguraa
zranu masau ako je imate ili dodajte
svjee vode. Ako problem stoji i dalje
kontaktirajte ovlaštenog servisera
1. Dodajte vodu 2,5 cm iznad najviših
mlaznica
3. 3.
kako je opisano u uputama
Nakon punjenja vode
nije startala ispravno
oblogu SPA
3. Kada pone izlaziti ista voda bez
zraka, stisnite holendere i provjerite
da li negdje još curi voda, zatvorite
oblogu i stavite SPA pod napajanje
Curi voda iz SPA
spojeva u SPA; holender s
pumpi, cijev ili je ošteena
cijev
mlaznica i prestrujnog ventila
na zatovrenu grupu mlaznica
4. Curenje pumpe
spojeve vizualno. Ako je neki od
holendera popustio, ugasite napajanje
stavite ponovno SPA pod napajanje
2. Uglavnom e prvo popustiti holender
na pumpi ili mehanika brtva a ne
sama cijev. Ukoliko zatezanjem
holendera neete riješiti problem
moete samo riješiti problem nazovite
ovlaštenog servisera
Nazovite servisera
Ostali dokumenti za otklanjanje poteškoa Prije nego nazovete ovlašteni servis proitajte upute za vaš upravljaki sustav:
• In.k300
• In.500
• In.k1000
• Prirunik za rješavanje poteškoa
Ukoliko ne pomau svi napuci iz ovih uputa, svih vodia za rješavanje poteškoa iz ovih upita
nazovite ovlaštenog servisera.
L. JAMSTVENI UVJETI
Jamstvo prestaje valjati :
• ako instalacija nije izvedena u skladu s ovim uputama i svim ostalim uputama koje su vam predane,
• ukoliko nije poslana potpisana kopija ovih uputa od korisnika SPA
• ukoliko samostalno mijenja potrošni materijal bez ovlaštenja proizvoaa/prodavaa,
• ukoliko se ugrauje dodatna oprema koju nije odobrio proizvoa/prodava,
• ukoliko je SPA montiran na neprikladnoj podlozi,
• ukoliko se bilo koji dio SPA fiziki ošteti od korisnika ili od treih osoba,
• ukoliko se nemarno rukuje sa SPA opremom,
• ukoliko elektro instalaciju radi nestruna osoba
• ukoliko je do ošteenja došlo zbog loše kvalitete ili neispravno izvedene elektro instalacije,
• ukoliko SPA za vrijeme garantnoga roka odrava osoba ili tvrtka koju nije odobrio prodava
• ukoliko se u SPA koristite kemikalije koje nije odobrio proizvoa/prodava,
• ukoliko SPA radi na temperaturama niim od 1,5 °C i višim od 49 °C,
• ukoliko su štete nastale ne odravanjem SPA filtera, mlaznica, prestrujnih ventila, zranih ventila,
površine SPA, obloge SPA i pokrova SPA
• ukoliko se stavljaju koncentrati kemikalija direktno u SPA ne poštujui napomene navedene u
paragrafu „odravanje SPA“,
• ukoliko se u vodu bacaju tablete ili se stavljaju tablete u plutajue dozere,
• ukoliko se SPA redovito ne pokriva i izloen je jakome suncu
• ukoliko se SPA preprodao a nije se obavijestio prodava za vrijeme roka vaenja jamstva
OSTALE NAPOMENE :
• Bilo kakve ozljede nastale od korištenja SPA korisnika ili treih osoba proizvoa/prodava
nije odgovoran
• Ukoliko je SPA ugradbeni ili nije otvoren sa strana gdje se nalazi oprema ili prikljuci svi
troškovi vaenja ili izmicanja, radne snage, najma krana ili drugi nezavisni troškovi koji nisu
navedeni a kako bi se SPA mogao servisirati spadaju na kupca bez obzira da li je SPA pod
garancijom ili nije
• Za sve ostale troškove koje kupac nije shvatio ili je previdio kao što je trošak struje, vode,
utroška kemijskih sredstava, radnih sati odravanja i servisiranja proizvoa/prodava nije
odgovoran.
Ovime kupac izjavljuje da je proitao, potpisao i da su mu jasne :
1. Upute za korisnike Instalacija & odravanje“
2. Pripadajuu upute za upravljaki sustav,
3. Prirunik za otklanjanje poteškoa
i da je priloio sve podatke i dokumentaciju navedene na stranici 4. ovih „Uputa za korisnike“
A proizvoa/prodava izjavljuje da je zaprimio svu dokumentaciju gore navedenu i da pristaje na izdavanje
garancije na sljedei vremenski rok:
Konstrukcija : 10 godina
Oprema i radovi - mlaznice, ventili, pumpe, puhala, kontrolne i upravljake jedinice : 2 godine
Za prodavaa: Za kupca: