staj dosyasi - cdn.comu.edu.trcdn.comu.edu.tr/cms/csmyo/files/dosya_836149.pdf · Öğrenciler...

of 10 /10
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

Author: truongthuan

Post on 31-Jan-2018

248 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU MDRL

  STAJ

  DOSYASI

  ANAKKALE

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU BRO YNETM VE YNETC ASSTANLII PROGRAMI

  ENDSTRYE DAYALI ETM (EDE-STAJ) ESASLARI

  AMA: rencilerin renim sreleri iinde kazandklar teorik ve pratik bilgileri pekitirmek, edindikleri beceri ve deneyimlerini gelitirmek amacyla grev yapacaklar iyerinde sorumluluk alabilme, i ilikilerini renme, organizasyon ve ynetim srecini tanma, yeni teknolojileri renme ve uygulama imkan salamaktr. STAJ KABUL ARTLARI : Bro Ynetimi ve Ynetici asistanl Programnda staj yaplacak i yerinin, anakkale sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj Eitim ve Uygulama Kurulunca kabul edilen iyerlerinde yaplmas zorunludur. Staj yerinin kabul iin yerinden getirilecek belgede; staj yapabileceinize dair kabul yazs, iyerinin faaliyet konusu, nvan iyeri sahibi veya vekilinin kae ve imzas bulunmaldr. STAJ ALIMALARI VE DOSYASI renciler iyerlerindeki (30 i gnlk) staj almalarn, hazrlayacaklar staj dosyas ile belgeleyeceklerdir. Yaplan almalar hergn iin ayr staj raporu dzenlenecek, bu raporlarda iin yaplmas ve yrtlmesi anlatlp gerekli ksmlar iin belgeler eklenecektir. Bu formlar iyeri yetkilisince kaelenerek, imzalanacaktr. STAJ YAPILMASI UYGUN GRLEN YERLER

  1- Kamu kurum ve kurulularnda (Valilik, belediyeler, hastaneler, kamu ve zel bankalar, kamu il mdrlkleri, niversiteler vb.)

  2- zel sektr ( Bankalar, sigorta irketleri, zel hastaneler, hizmet iletmeleri, her trl mal reten

  letmelerin ynetim birimleri (gda, beyaz eya, ila sanayi vb.) bilgisayar firmalar, alveri merkezleri, vb) Yukarda belirtilen yerler ve ald eitimle ters dmeyecek her trl iletmelerde staj yapabileceklerdir.

  STAJ DOSYASININ KAPSAMI A) allan Kurulu le lgili lemler

  1-allan iletmenin vizyonu, misyonu, taktik ve stratejik amalar hakknda bilgi veriniz. 2-allan iletmenin kurulu yeri, bykl (sermaye, personel, retim miktar) ksa bir

  tarihesini yaznz.

 • 3-letmeye ait bir rgt emas iziniz 4-letmeyi rgt kltr asndan (seromoniler, sloganlar, hikayeler, kahramanlar) asndan

  inceleyip bilgi veriniz

  B) allan Kurumdaki Sekreterin Yapt Faaliyetler 1-allan kurumda sekreterlik mesleine bak as hakknda bilgi veriniz. 2-altnz kurumdaki sekreter/sekreterlerin kiisel zellikleri ve mesleki nitelikleri

  deerlendiriniz. 3-allan kurumdaki sekreterin kurum ii, kurum d yazmalarda; Yazlar gerektiinde tablo

  halinde dzenleyebilme, ekilsiz yazlara ekil verme, tablo iine metin ekleme, tablolama (excel) programn en iyi ekilde kullanabilme zelliklerini inceleyip, rnek yazmalar raporunuza ekleyin.

  4-Sekreter/sekreterlerin kendi iyeri iinde veya kurum dndaki temsil grevlerinde protokol kurallarn bilip uyguluyor mu? Bir rnek yaznz.

  5-allan kurumdaki sekreter hangi tip dosyalama sistemi kullanmaktadr. Dosyalama ve arivleme arasndaki iliki bilinmekte midir? Yorumlaynz.

  6-Yazma trleri hakknda bilgi verip, ticari amal ve resmi amal yazmalara rnek hazrlaynz.

  C) Kurumun Ynetim Anlay Ve Kurum indeki letiim 1-allan kurumda ada Ynetim Anlaylar (Toplam Kalite Ynetimi, Reorganizasyon,

  nsan Kaynaklar Ynetimi, renen Organizasyonlar ) uygulanyor mu? rneklerle raporlatrn.

  2-Ynetimin-yneticinin grevleri ve dier personelle aralarndaki ilikileri aklaynz. rgt iindeki iletiim trlerini inceleyip, rgtsel verimlilie katks asndan inceleyiniz. rgtte iletiimi etkileyen faktrler hakknda bilgi verip, iletiimin yapc ve bozucu engellerini iine alan bir rapor yaznz

  3-letmedeki yneticilerin, alanlar daha verimli klma adna yaptklar (uyguladklar) sreleri (motivasyon, i analizi, i zenginletirme, eitim seminerleri, dllendirmeler vb.) gzlemleyerek yaznz.

  4-allan kurumu (broyu) ergonomik tasarmn verimlilie katks asndan inceleyiniz. altnz bronun yerleim durumunu inceleyip, emasn iziniz. Ergonomi asndan (antropometrik adan, psikolojik adan hareket ekonomisi ve enformasyonel adan) bir bro tasarm hazrlayn.

  5-allan kurumda teknolojiden yararlanlmakta mdr? nterneti kullanma sklklar, hangi amala kullanld, web sayfalarnn olup olmad varsa hangi amala hazrland, e-mail adreslerinin olup olmad, intranet kullanlp kullanlmad, bilgisyarlarn brolar iin nemi, alan personelin (sekreterin) sunu tasarm programn kullanp kullanmadna dair bir rapor hazrlayn.

  6-letmeyi tantma ve amalarn mteriye (kiilere) nasl gerekletirmektedirler. Bu ii kimler yapmaktadr. Halkla ilikiler departmanu ( blm) mevcut mu? Aklaynz.

  7-letme kriz ynetimi ve stres kavramlarna nem vermekte midir? Yakn zamanda karlalan herhangi bir kriz dneminde neler yaplmtr aratrnz. Strese neden olabilecek rgtsel faktrler incelenip, nlemler alnm mdr? nceleyip, raporlatrn.

  8-Staj yaptnz kurumun ynetim, personel, gruplar, kliklemeler, iletiim, kurumun tutum ve davranlar vb. ynnden gl ve zayf ynleri asndan karlatrmal bir rapor yaznz.

  9- ak emas iziniz. 10- Yllk i program izelgesi hazrlaynz. 11- Kullanlan bir formu standardize ediniz.

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU STAJ LKELER VE USLLER

  1-Bu ynerge niversite anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj Ynergesine dayanr. 2-Bu ynerge rencilerin iyerlerindeki staj kabul , balama , stajyer eitimini yerine getirme, deerlendirme , dosya tutma , salk ve disiplin uygulamalarn kapsar. 3-rencilerin mezun olabilmeleri iin 30 (Otuz) i gn meslekleri ile ilgili iyerlerinde staj yapmalar arttr. 4- Staj Meslek Yksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun uygun grd resmi ve zel kurulularda yaplr. 5-Meslek Yksekokulu Staj ve Eitim Uygulama Kurulu , programlarn zelliklerini ve Eitim-retimi aksatmayacak ekilde staj tarihlerini belirler. rencileri 30 i gnlk stajlarn II. Yaryln sonundan balayarak yapabilirler. 6-renciler, niversite Staj ve Eitim Uygulama Kurulunun belirledii i yerlerinde veya bal olduu anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kurulunun onaylad iyerlerinde stajlarn baar ile tamamlamak zorundadrlar. 7-renciler staj sresince kendilerine verilen Program Staj Esaslarna uygun olarak yrtt almalar gnlk rapora geerler, bu rapor o iyerinin yetkilisi tarafndan incelenir, imzalanr, mhr ya da kaelenir. 8-rencilerin staj almalar anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu tarafndan grevlendirilen retim elemanlar veya danman retim elemanlarnca staj sresince en az bir defa denetlenir; denetim sonucunda retim eleman dosya ekindeki (Form-5) formu dzenleyerek Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kuruluna teslim eder. 9-rencilerin staj yaptklar iyeri yetkilileri staj bitiminde dosya ekinde yer alan (Form-7) formlar doldurup, GZL kayd ile anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kuruluna renci aracl ile veya taahhtl posta ile gnderir. 10-renciler staj dosyalarn en ge staj bitimini takip eden ilk yaryl kayt dneminde anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kuruluna bir dileke ile teslim ederler. Sresi ierisinde staj dosyasn teslim etmeyen rencilerin staj deerlendirmeleri bir sonraki kayt dneminde yaplr. 11-rencilerin staj dosyalar , baar ve denetleme formlar anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kurulunca deerlendirilir; varsa eksiklikler tamamlattrlr, gerektiinde renciye mlakat veya uygulama yaptrlr. 12-Stajyer renciler, staj yaptklar iyerlerinin alma , i artlar ve disiplin kurallarna uymak zorundadrlar.yerlerinde stajyerlerin kusurlarndan doan sorumluluklar kendilerine aittir. 13-Stajyer renciler iin anakkale Onsekiz Mart niversitesi Yksek retim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri staj sresince de geerlidir. 14-Stajyer renciler izinsiz, mazeretsiz gn st ste veya staj dnemi boyunca staj sresinin %10 u orannda devamszlk yapan stajyerin stajna son verilir. Bu durum niversite Staj ve Eitim Uygulama Kuruluna bildirilir. 15-Stajyer rencinin hastal sebebiyle stajna gnden fazla devam yada kazaya uramas durumunda stajyerin staj kesilir; durum anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj ve Uygulama Kuruluna bildirilir. 16-Tm ders ve uygulama ykmllklerini tamamladklar halde eksik veya baarsz bulunan renciler stajlarn tamamlayana kadar mezun olamazlar. rencilere stajlarnn tamamlanmas iin renim sresi iinde iki hak verilir. 17-Bu ynergede yer almayan hususlar iin niversite anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Staj Ynergesi hkmleri uygulanr.

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  anakkale Sosyal Bilimler Meslek Yksekokulu Mdrl SAYI : 84277375-304.03/280 ../../201.. KONU : Endstriye Dayal Eitim (EDE-Staj) . ... Yksekokulumuz ..Program rencimiz, n mesleki bilgilerini uygulamak, beceri kazanmak ve deneyimini arttrmak zere, kurumunuzda/iletmenizde staj ynergesi ilke ve esaslarna uygun olarak, staj raporu uyarnca 30 i gn staj yaptrlmas iin gereini ; Bilgilerinize arz ve rica ederim. Terziolu kampus/ ANAKKALE Tel : 0 286 218 05 70 - Faks : 0 286 218 05 71

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU MDRL

  SAYI : 84277375 - 304.03/280 ../../201.. KONU : Endstriye Dayal Eitim (EDE-Staj) RENCNN Ad Soyad : Baba Ad : Doum Yeri ve Yl : Okul Numaras : Blm : Program :

 • T.C.

  ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU

  MDRL

  STAJ ALIMASI GNLK DEVAM ZELGES

  S.N

  TARH RENCNN MZASI

  S.N

  TARH RENCNN MZASI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  // // // // //........ . // // // // // // // // // //

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  // // // // // // // // // // // // // // //

  RENCNN

  // yeri Blm Yetkilisinin Ad Soyad mza

  (yeri Kaesi veya Mhr) Kae veya Mhr olmayan izelge geersizdir.

  ADI SOYADI

  NUMARASI

  ALITII BLM

 • T.C. ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

  ANAKKALE SOSYAL BLMLER MESLEK YKSEKOKULU MDRL

  Yaplan alma Tarih rencinin mzas yeri Blm Yetkilisi Ad Soyad mza

  (yeri Kaesi veya Mhr) Kae veya Mhr olmayan sayfa geersizdir.

  Sayfa No :

 • DENET RETM ELEMANI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (Geldii Takdirde)

  Formu Dolduran r. Ele. Ad Soyad : rencinin Ad Soyad : rencinin Numaras : yerinin Ad : Staj Amirinin Ad Soyad : rencinin alt Blm : rencinin Yapt : alma ekli (Ferdi- Grup) : Deneti retim Eleman Ad Soyad Deerlendirme Tarihi mza

  1) .. ..............

  2) .. .............. 3) .. .............. Deerlendirme Tablosu

  zellikler

  Deerlendirme ok yi (100-85)

  yi (84-65)

  Orta (64-39)

  Geer (40-30)

  Olumsuz (29-0)

  e lgi in Tanmlanmas Alet Tehizat Kullanma Yetenei Alglama Gc Sorumluluk Duygusu alma Hz Uygun ve yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi Zaman Verimli Kullanma Problem zebilme Yetenei letiim Kurma Kurallara Uyma Genel Deerlendirme

  mza Deerlendirme Ksmn ; ok yi (A) , yi (B) , Orta (C) , Zayf (D) , Olumsuz (E)

  eklinde kodlaynz.

 • STAJ VEREN YER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR RENCNN YERNN Ad Soyad : Ad : Staj Dal : Adresi : Staj Sresi : Tel. No : Staj Balama-Biti E-Posta : Tarihleri : Faks : Koor. r. Ele. Ad Soyad : Eitici Personel (yeri Blm Yetkilisi) Ad Soyad :

  Sayn yeri Yetkilisi , yerinizde staj ve endstriye dayal retim plan kapsamnda sresini tamamlayan renci bilgi , beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve ilikileri ile davranlarnn niteliklerini belirleyebilmek iin aadaki tabloyu zenle doldurunuz. Deerlendirme Tablosu

  zellikler

  Deerlendirme ok yi (100-85)

  yi (84-65)

  Orta (64-39)

  Geer (40-30)

  Olumsuz (29-0)

  e lgi in Tanmlanmas Alet Tehizat Kullanma Yetenei Alglama Gc Sorumluluk Duygusu alma Hz Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi Zaman Verimli Kullanma Problem zebilme Yetenei letiim Kurma Kurallara Uyma Genel Deerlendirme Grup almasna Yatknl Kendisini Gelitirme stei

  yeri Yetkilisinin Ad Soyad : Tarih : mza : (yeri Kaesi veya Mhr)

  Kae veya Mhr olmayan belge geersizdir

  Deerlendirme Ksmn ; ok yi (A) , yi (B) , Orta (C), Zayf (D) , Olumsuz (E) eklinde kodlaynz.