sparen voor vrije tijd!

24
Sparen voor vrije tijd! Sparen voor vrije tijd! <datum> <datum> <naam bedrijf> <naam bedrijf> Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan en het ABN AMRO LevensloopPlan

Upload: lauren

Post on 21-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Sparen voor vrije tijd!. Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan. . Inhoud van deze presentatie. De levensloopregeling, wat is dat? voor wie? wat kunt u ermee? hoe/hoeveel sparen? Het ABN AMRO LevensloopPlan - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Sparen voor vrije tijd!

Sparen voor vrije tijd!Sparen voor vrije tijd!

<datum><datum>

<naam bedrijf><naam bedrijf>

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst

over de levensloopregeling over de levensloopregeling

en het ABN AMRO LevensloopPlanen het ABN AMRO LevensloopPlan

Page 2: Sparen voor vrije tijd!

Inhoud van deze presentatieInhoud van deze presentatie

De levensloopregeling, wat is dat? voor wie? wat kunt u ermee? hoe/hoeveel sparen?

Het ABN AMRO LevensloopPlan voordelen van collectief deelnemen sparen of beleggen?

1. Hoe kunt u deelnemen?

Stel uw vragen!

Page 3: Sparen voor vrije tijd!

Wat is de levensloopregeling?Wat is de levensloopregeling?

Iedereen kan deelnemen aan de levensloopregeling. Het is een wettelijk recht

Levensloopsparen = geld opzij zetten om er later vrije tijd mee te kunnen financieren

Levensloopsparen is alleen voor verlof. Contant opnemen is niet toegestaan

Page 4: Sparen voor vrije tijd!

Waarom de levensloopregeling?Waarom de levensloopregeling?

De overheid beperkt de mogelijkheden voor vroegpensioen VUT en prepensioen niet meer fiscaal ondersteund

De levensloopregeling is niet bedoeld als vervanger, maar hij is er wel geschikt voor!

Levensloop biedt de werknemer flexibiliteit. Hij kan zelf balans zoeken in werk / vrije tijd

Beter time-out dan burn-out!

Page 5: Sparen voor vrije tijd!

Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1)Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1)

Inleg uit brutoloon, zonder loonheffing

Ineens een flink belastingvoordeel door bijv. bonus, 13e maand of vakantiegeld in regeling te laten storten

Pas belast bij uitkering. NB: per gespaard jaar tot € 185 korting op de inkomstenbelasting!

Bij wettelijk recht op ouderschapsverlof: ouderschapsverlofkorting van helft van het minimumloon (= korting op inkomstenbelasting)

Page 6: Sparen voor vrije tijd!

Levensloop = belastingvriendelijk sparen (2)Levensloop = belastingvriendelijk sparen (2)

Levenslooprekening: geen vermogensrendementsheffingGewone spaarrekening: wel vermogensrendementsheffing

Extra belastingvoordeel als tijdens het verlof het inkomen in een lager belastingtarief valt

Bijvoorbeeld mogelijk in geval van eerder stoppen met werken tegen 70% van het laatstverdiende salaris

Page 7: Sparen voor vrije tijd!

Waar kan de deelnemer voor ‘sparen’?Waar kan de deelnemer voor ‘sparen’?

Zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlof

Sabbatical, wereldreis, zomaar even niet werken

Tijdelijk parttime werken

Eerder stoppen met werken

Aanvulling op ouderdomspensioen

Page 8: Sparen voor vrije tijd!

Levensloopsparen: de spelregelsLevensloopsparen: de spelregels

Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutojaarsalaris gespaard worden

Wie op 31 december 2005 tussen 51 en 56 jaar was, mag meer dan 12% sparen

Het maximum spaarsaldo bedraagt 210% van het brutojaarsalaris

Levenslooptegoed opgenomen? Weer nieuwe spaarruimte!

De werkgever controleert of het spaartegoed de limiet niet overschrijdt

Maximum saldo van 210% mag worden overschredena.g.v. rente/rendement (wel inleg stoppen bij 210%)

Page 9: Sparen voor vrije tijd!

Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 1Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 1

Ellen is 24 jaar en verdient € 1.800 bruto per maand

Zij wil een wereldreis maken en spaart het maximum van 12%

Zij legt per maand € 216 van haar brutoloon opzij

Na zo’n vier jaar* kan zij er een half jaar tussenuit met volledig salaris

Neemt Ellen genoegen met wat minder inkomen, dan kan zij zelfs nog langer op reis

* Afhankelijk van rente / rendement

Page 10: Sparen voor vrije tijd!

Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2

Martijn wordt 40, zijn brutosalaris bedraagt € 40.000

De pensioenleeftijd is 65, maar Martijn wil met 62 jaar stoppen tegen 70% van zijn laatstverdiende loon

Hij heeft hiervoor 3 x € 28.000 = € 84.000 nodig

Uitgaande van een beleggingsrendement van 5% moet hij maandelijks € 200 opzij zetten; dat is € 116 netto

Martijn’s extra voordeel: 22 x € 185 levensloopheffingskorting= € 4.070 netto (verdeeld over drie jaar)

Page 11: Sparen voor vrije tijd!

Levensloopsparen: geld én tijd opzijzetten

Vergoeding extra uren

Salaris

Vakantiegeld

13e maand

Eindejaarsuitkering

ADV-uren

Overwerk uren

BovenwettelijkeVakantie uren

Ouderschaps-verlof

ZorgverlofLangdurig

(deeltijd) verlof(Pre) pensioen

Levensloop rekening

Geld Tijd

Page 12: Sparen voor vrije tijd!

Hoe werkt verlof opnemen?Hoe werkt verlof opnemen?

Gaat in overleg met de werkgever, want die moet toestemming geven

Uitzondering: wettelijk bepaald verlof (o.a. ouderschapsverlof)

Tijdens het verlof wordt het salaris uit het levenslooptegoed betaald

De maanduitkering mag niet hoger zijn dan het laatste maandsalaris voorafgaande aan het verlof

Page 13: Sparen voor vrije tijd!

Geld van en naar de Levenslooprekening

salaris salaris

AOW

pensioen

Levenslooprekening

De levenslooprekening staat op naam van de werknemer

De inleg wordt door de werkgever rechtstreeks gestort

Bij opname wordt het geld via de werkgever naar de werknemer overgemaakt

Page 14: Sparen voor vrije tijd!

Levensloop of toch spaarloon?Levensloop of toch spaarloon?

Spaarloon = sparen gericht op belastingvoordeel (geld)Levensloop = sparen voor vrije tijd

Jaarlijkse opnieuw keuzemogelijkheid voor levensloop of spaarloon

In beide regelingen tegelijk inleggen is fiscaal niet toegestaan

In hetzelfde jaar uit beide regelingen opnemen mag wel

Spaarloon: max. € 613 per jaar sparen, dus beperkt belastingvoordeel

Levensloop: hogere inleg mogelijk, meer belastingvoordeel te behalen

Page 15: Sparen voor vrije tijd!

Collectief levensloopsparen via ABN AMRO Collectief levensloopsparen via ABN AMRO

Gunstiger condities dan bij zelf treffen regeling

Geen openings- en opnamekosten

Geen aan- en verkoopkosten bij beleggen

Bancair product, geen verborgen kosten

Administratief gemakkelijk: ABN AMRO geeft saldo jaarlijks ter controle aan werkgever door

Page 16: Sparen voor vrije tijd!

ABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen?ABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen?

Sparen, beleggen of een combinatie van beide is mogelijk

De deelnemer bepaalt de verdeling, bijvoorbeeld 50% sparen en 50% beleggen

Een eenmaal gekozen verdeling kan op elk moment weer worden gewijzigd

Page 17: Sparen voor vrije tijd!

Sparen in het ABN AMRO LevensloopPlanSparen in het ABN AMRO LevensloopPlan

Met ABN AMRO Levensloop Spaarrekening

Vooral geschikt als opname binnen vijf jaar wordt verwacht

De deelnemer loopt geen risico over verlofsaldo

Aantrekkelijke rente, georiënteerd op kapitaalmarkt

Page 18: Sparen voor vrije tijd!

Beleggen in het ABN AMRO LevensloopPlanBeleggen in het ABN AMRO LevensloopPlan

Met ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening

Vooral geschikt in geval van opname na meer dan vijf jaar

(Beperkt) risico over het saldo, hogere rendementskansen dan bij sparen

Het risicoprofiel van de deelnemer is te bepalen aan de hand van een vragenlijst

Er zijn twee soorten beleggingsfondsen

ABN AMRO Lifecycle Funds

ABN AMRO Model Funds

Page 19: Sparen voor vrije tijd!

ABN AMRO Lifecycle FundsABN AMRO Lifecycle Funds

Geschikt indien de verlofperiode verder dan tien jaar weg ligt

De deelnemer kiest de doeldatum, aan de hand hiervan wordt het meest passende fonds gekozen

Lifecycle Funds: mix van aandelen in ontwikkelde en opkomende markten, obligaties en onroerend goed

Het beleggingsrisico wordt automatisch verlaagd naarmate doeldatum nadert, de deelnemer heeft hier geen omkijken naar!

Page 20: Sparen voor vrije tijd!

ABN AMRO Model FundsABN AMRO Model Funds

Geschikt indien de verlofdatum of het spaardoel nog niet bekend is

Bij de bepaling van het risicoprofiel staat het risico dat de deelnemer wil lopen centraal

De deelnemer heeft de keuze uit vier Model Funds, met elk een eigen risico-rendementprofiel

Het beleggingsrisico wordt niet automatisch verlaagd. De deelnemer kan dit zelf doen door te switchen naar een ander Model Fund

Bij een inleg van € 3.600 of meer per jaar: maatwerkbeleggen

Page 21: Sparen voor vrije tijd!

Maatwerkbeleggen:keuze uit brede selectie beleggingsfondsen

Vanaf € 300 inleg per maand Adviesgesprek om beleggingsprofiel te bepalen Selectie conform beleggingsprofiel

Een selectie uit het aanbod

Aandelen;

•ABN AMRO Global Fund

•Rolinco

•Fidelity World

Obligaties:

•ABN AMRO Obligatie Fund

•Robeco Lux-O-Rente

•Robeco Euro Obligatie Dividend

Onroerend Goed:

•ABN AMRO Global Properties

•Robeco Property Securities

Liquiditeiten

•ABN AMRO Liquiditeiten Plus

Page 22: Sparen voor vrije tijd!

Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer?Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer?

Telefonische helpdesk voor alle vragen over de levensloopregeling

Uitgebreide informatie over de levensloopregeling, beleggen en beleggingsfondsen enz.

Regelmatig een overzicht van de Levenslooprekening

Deskundige ondersteuning bij beleggen

Online saldoinformatie via Internet Bankieren

www.abnamro.nl/levensloop

Page 23: Sparen voor vrije tijd!

Deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan?Deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan?

U ontvangt een uitgebreid informatiepakket via de werkgever, inclusief

informatie waarmee u uw keuze voor sparen of beleggen kunt maken

formulieren om uw deelname te bevestigen

Lever uw formulieren persoonlijk in bij de werkgever

Page 24: Sparen voor vrije tijd!

Tot zover deze presentatie...Tot zover deze presentatie...

Vragen?Vragen?