sÓ 252, næm thÙ 20 thÁng 7 - .chấm dứt, phải tụng tiếp theo là bát nhã ba la mật

Download sÓ 252, næm thÙ 20 THÁng 7 - .chấm dứt, phải tụng tiếp theo là Bát Nhã Ba La Mật

Post on 12-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Trang - 1 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 1

  Pht Hc phng tin tu hc pht php - pht hnh hng thng

  s 252, nm th 20 THng 7-2015

  in T Th (E-Mail): huynhaitong@gmail.com

  Mng Nhn Ton Cu (World Wide Web): http://www.nsphathoc.org

  http://nsphathoc.org

 • Trang - 2 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 2

  Mc Lc

  i li tha trc cng qu tc gi c bi

  ng trong

  Nguyt San Pht Hc Nhm mc ch hong dng Pht Php, Nguyt San

  Pht Hc ng li mt s bi t cc Tp Ch, Sch, Bo

  Pht Gio. C nhng bi khng th lin lc c vi tc

  gi, xin qu v hoan h min th cho.

  Ban Bin Tp

  Nguyt San Pht Hc

  T Tm BBT 3

  Vn then cht ca Ngi tu Pht HT. Th. Thanh T 4

  H Sn (th) Tu S 8

  Cng phu nim Pht HT. Thch Tr Tnh 9

  Php C 288, 289 HT. Thch Minh Chu dch 12

  V s (th) Tm Nhin 12

  Bi hc u tin v thc tp chnh nim Thch Nht Hnh 13

  Tnh khng (th) Minh c - Triu Tm nh 16

  Nhn sinh quan Pht gio Sa mn Thch Thin Hoa 17

  Trang khng (th) Ph ng 26

  Pht Gio trong i sng hin i Ananda W.P. Guruge 26

  Diu tm ca (th) Tm Nhin 31

  nguyt san pht hc

  Ch Bin:

  phc trung

  Th Qu:

  DiU LAN

  Kim Sot:

  phc sn

  Ban Bin Tp:

  bnh anson

  Chn i Lng

  minh ha

  nhn ca

  tm khng

  tm tu tnh

  tu vin

  Cng Tc:

  chnh hnh

  hn trc

  hng Dng

  minh chnh

  minh c

  trn trung o

  K Thut:

  minh ha

  nhn ca

  Tranh ba

  Hoa Qunh

  http://nsphathoc.org

 • Trang - 3 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 3

  T tm

  Ngi Pht t khng phi ch c tng kinh, nim Pht, tr ch m cn phi thc hnh li

  Pht dy, khng phi u xa l cn tm hiu, n ngay ni mi ngi chng ta. l

  t tm.

  Mi khi tng kinh theo nh ngi xa c cu thiu vo i bi, ra Bt nh, tc l trc

  khi tng bn kinh chnh, ngi ta phi tng Ch i Bi trc, sau khi bi kinh chnh

  chm dt, phi tng tip theo l Bt Nh Ba La Mt a Tm Kinh, c khi cn gi l B

  Khuyt Chn Kinh, c ngha l b tc cho nhng sai st khi tng kinh hoc l ni r hn

  ni dung kinh va tng.

  Cn bi Ch i Bi, ngi Pht t chng ta ai cng bit Ch l nhng m thanh c cng

  nng to ra s vt, cn i Bi c ngha l lng t rng ln. Ni r hn l Ch i Bi

  to ra tm lng t rng ln. V vy, nht thit mi ngi Pht t chng ta cn phi pht

  trin lng t.

  C nhng ngi t tm sn c, nhng hu ht mun pht trin t tm, chng ta cn phi

  c thc hnh, thy ngi ngho kh, hon nn thng hi cho h cha phi l m cn

  phi gip h hoc bng ti vt hoc bng hnh ng.

  ng thy ngi ngho kh m khng chnh lng thng xt h, gp k i kh xin n

  m khng cu gip h, ngy nay ngi ta thng dng t v cm biu th cho s

  vic ny.

  My hm trc, ti c bi v Trung T Cnh St Nguyn Vn Long, ngy 30-4-1975

  tun tit di tng i Thy Qun Lc Chin, ngi dn a ng vo bnh vin Grall

  cu cha, sau bnh vin theo giy t ty thn, bo tin cho thn nhn Nng

  bit, 17 ngy sau, ngi nh mi vo Sign nhn xc ng. Nhn vin bnh vin tn lim,

  cho xe tang a tn ngha trang, c bit khng h tnh ph tn. Bnh vin Grall l bnh

  vin ca Php, h c hnh ng knh trng mt ngi Vit Nam tun tit v mt

  nc.

  Trn mng x hi, ngi ta truyn cho nhau xem, nguyn ra mt ph n p, cc k

  c c, ci vui khi cm vi la t mt con ch. Chc khng ai l khng ng tm khi

  xem Video Clip ny.

  Cho nn v lng t, Pht dy v rn cm ngi Pht t khng st sinh. Do chng ta

  cn pht trin t tm.

  BBT/NS/Pht Hc

  http://nsphathoc.org

 • Trang - 4 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 4

  Ngy xa, thu c Pht cn ti th, trong

  hng t xut gia ca Pht c ngi Chu-

  li-bn-c (Suddhi-panthaka) cn c m

  n, hc trc qun sau. c d vo hng

  xut gia lu, nhng bn ng mn hu ht

  u ng o chng qu, ring Ngi khng

  nh c mt cu kinh bi k no. Bc qu,

  ngi anh Ngi qu trch:

  - Ny Chu-li! Tu m khng hiu gio l,

  khng thy o, tt hn nn tr v nh

  phng s gia nh cn hn, mi trong ny

  m xun dt qu v ch.

  Ti thn, Ngi ng da Tnh-x khc. Lc

  y c Pht trong Tnh-x i ra thy vy,

  dng bc hi thm: Ti sao Chu-li

  khc ?. Ngi bun b p:

  - Bch Th Tn ! Anh con thy con ngu m

  tm ti khng kham ni s tu hc nn ngi

  ui con v nh...

  c Pht cm tay Chu-li dn vo Tnh-x

  n tn dy: Nu con c thin ch tu hnh, ta

  s dy cho phng php tu, ch cn nh hai

  ch thi. Ny Chu-li ! Con hy lng nghe

  v nh k hai ch To Tu ny.

  Chu-li mng qu, nh l Pht lnh li ch

  gio. Nhng ti nghip ! Ngi hc c ch

  To th qun ch Tu, hoc ngc li. C

  th t sm n chiu nh tr chi ct bt,

  nh ch ny li qun ch kia. Nhng, mt

  lng li khng nhm mi, Ngi b n qun

  ng, c sc dng tm ghi nh, mi n ba

  bn hm mi thuc c trn vn hai ch.

  Khi thuc c hai ch To Tu ri, Chu-

  li li ngn ng khng hiu ti sao c Pht

  dy Ngi hai ch y, c tc dng v ngha l

  g ?Ngi hi h i tm Pht:

  - Bch c Th Tn ! Hm nay con nm

  lng hai ch To Tu. Nhng, bch Ngi !

  Xin Ngi hoan h ch dy con ngha l ca

  hai ch y...

  c Pht ci hin ha dy:

  - Tt lm ! Ny Chu-li, Tu l chi; To l

  qut. Con hy dng chi tr tu qut sch

  phin no ni t tm i !

  Bt u t ngy ny, Chu-li chm chm

  lm theo li Pht dy. Chn chn qun xt t

  tm, gn lc nhng phin no cu u, ty tr

  nhng nim xu xa, gn gi tm hn thanh

  tnh. Nh th sau su by hm, Ngi cht

  thy lng rng rang thanh thot, mi s vt

  u hin by sng t. Mng qu, Ngi li i

  tm Pht:

  - Bch Th Tn ! Gi con bit dng tr

  tu qut sch phin no. Pht mm ci khen

  ngi:

  - ng th, con tr nh, con gic ng.

  *

  Gio l o Pht mnh mng nh bin c,

  thm thm nh rng su, nu chng ta

  VN THEN CHT CA NGI TU PHT H.T Thch Thanh T

  http://nsphathoc.org

 • Trang - 5 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 5

  khng tm c ch then cht th s tu hnh

  kh b t o. Ngi Chu-li- bn-c tuy

  cn c m n, nhng nh Pht ch by ch

  cn bn y v nh s bn ch nn Ngi dng

  cng khng bao lu c o.

  Mi bui sng, cm chui qut nh, tng rc

  rn ra ngoi sn, cm chic khn lau sch

  bi bm bm m gng t, chng ta khng

  qun dng tr tu qut sch phin no u

  trong tm. C dp sch phin no ni tm,

  chng ta mi mong thy c o, chng

  c Thnh qu. Chnh gio l cn bn y

  c c ng trong bi k sau:

  Chng lm cc iu c

  Vng lm cc vic lnh

  Gi tm trong sch

  y li ch Pht dy.

  Hai cu trn ca bi k ct dy chng ta dt

  c, lm thin. ng trn bnh din x hi, t

  chng ta phi chn ng nhng iu xu c

  ca mnh, sau cu gip nng mi

  ngi. Nhng dt c c hay lm c

  lnh ch ng do tm iu khin. Cho nn

  gi gn tm trong sch mi l ci ngun

  ca s tu tp.

  Tuy nhin, ni n thin c a s ngi s

  nghi ng lm sao bit th no l thin, th

  no l c ? Khi trong x hi c nhng

  vic ngy xa cho l tt m ngy nay li ni

  l xu, ngy xa cho l phi, ngy nay cho l

  quy; hoc n phi x ny m khng phi

  x khc. V d: Ngy xa ngi ph n

  khu mn bt xut l tt, hin nay ngi

  ph n ra m ang mi vic ngoi x hi

  nh thanh nin l hay. x ny mun t ra

  ngi con hiu, khi cha m trm tui lo chn

  ct k cng m m chc chn. x khc li

  em thi th cha m thiu t, hoc b trong

  rng, vc xung sng l hiu... Vy ly u

  nh c tiu chun thin c ? Trong nh

  Pht gii thch iu r rng lm. Phm

  lm vic g c li cho ngi cho mnh hin

  ti v v lai, y l thin. Ngc li l c.

  Hoc lm vic theo chiu m vng l c, lm

  vic theo chiu gic ng l thin.

  Qua hai tiu chun li hi v m ng y,

  chng ta bit th no l vic thin v vic c

  ri. Tuy vy, mun cho mnh dt c tu thin,

  chng ta phi lun lun kim sot hnh

  ng, ngn ng v nim ca chng ta. Bi

  v li lng mt cht, chng ta c th to nn

  ti li ty tri, hoc lm tr ci cho thin

  h. Nh cu chuyn ny:

  Ngy xa c hai anh em lng ging hay

  bn vic ngi. Mt hm, hai anh gp nhau.

  Anh A ni anh X trong xm mnh c nhiu

  tnh tt, nhng c ci d l anh hay nng

  ny v lm vic hp tp. Bt cht, anh X

  va i ngang, lm nghe cu chuyn. Anh ni

  gin m m, xc n nh anh A mt bt tay

  to la ko ba ra ngoi qut: Tao nng ny

  hi no ? Hp tp bao gi ?

  y th, mt khi khng kim sot c ba

  nghip ca mnh, chng ta s c nhng c

  ch, nhng hnh ng mu thun v ngy

  ng nh anh chng kia vy.

  Do , c Pht thng dy: Pht t khi i

  phi bit mnh i, khi ni phi bit mnh ni,

  khi ngh phi bit mnh ngh. thc mi

  hnh ng ca mnh mi tin tu o nghip

  c. Chng ta khng nn lm vic theo bn

  nng, m phi theo l tr. C l tr chng ta

  mi ng tr, km hm c nhng iu xu

  n nu trong con ngi chng ta v n s

  http://nsphathoc.org

 • Trang - 6 Pht Hc S 252 Thng 7, 2015

  Mc Lc Trang Nh Trang 6

  xut hin bt c lc no qua ngn ng v

  hnh ng ca chng ta.

  thnh cng trong vic tu tp ny, phi tri

  qua thi gian rt lu xa, khng phi mt sm

  mt chiu m c. Nu ngi tu tp m

  mun thnh cng chng gp, y cng l mt

  thi di kh. Chng khc no ng vua

  trong cu chuyn ny:

  Ngy xa, c ng vua ln tui m khng

  c con trai, ng kht khao mong mi c

  mt a con k v. Sau , hong hu sanh

  c mt hong nam. Vua mun hong t

  trng thnh ngay trong thi gian rt ngn,

  nn treo bng cu thy dy phng thuc

  chng ln.