slovak 040412

Download Slovak 040412

Post on 14-Jul-2015

261 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 04.4.2012 NA: Spojen tty prezidenta Baracka Obamu (e-mailom) Sent Spojench ttov (prostrednctvom emailu) Dom Spojench ttov zstupcov (e-mailom) CC: MDIA / verejnos (prostrednctvom e-mailu) Cudzie nrody / vodcovia a mdi (v utajen) RE: SPOJEN TTY AMERICK PREDSEDU B ARACK Obama: PRVO revolcie

  - KONFLIKT ZUJMOV: Pokusy o COVER UP Vo veci TREYVON MARTIN A INCH RASOVCH tokov na AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - prina Spojen tty vojensk vojaci DOMOV !

  Ako sme sa pozrie na nedvne rasistick toky na Afroamerianov a osb-Of-Color v Spojench ttoch americkch av zahrani v cudzch nrodov v minulom roku:

  1) V poslednej dobe Trayvon Martin

  (Afroameriania) 26. februra 2012, v

  tom, o sa zd by "premyslen a

  Chladnokrvn" Vrada rasista - tj ktorho rasovch nadvka bol chyten na

  911 Ndzov nahrvanie [KPIE NA 911

  zznam je bola prepsanch a AUDIO

  uveden v prezentcii programu PowerPoint

  niie v sekcii venovanej tejto otzke, je len otzka, ako dlho sa Spojen tty si myslia,

  e Afroameriania a udia-Z-Color bud

  bra ako rasovej nespravodlivosti bez Stern odpove? Spojen tty americk vldni radnci hovoria, e za "zatvorenmi dverami ke sa smej v ich sil, aby prijali

  Afroameriania dozadu do otroctva dobe a mentalite " "Da im

  pr tdov a bud upokoj." Tak nie je!

  Ani jeden novinr zosmieoval / posmieval Malcolm X (tj moslim a vodca obianskych prv) k nespechu afroamerickch

  obanov reagova sa ako rasista / BRUTAL Vrady / Murders ich det: http://youtu.be/o7f5NTLgtEA

  Je dleit poznamena - KONFLIKT

  ZUJMOV: Zd sa, e Spojen tty prezident Barack Obama a jeho prvny poradca / poradcovia

  (Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz), me ma finann / osobn / obchodn Zujem o Trayvon veci v tom, e poistenie dopravcu pre Sanford policajn oddelenie, majite domu je zdruenie at mu by LIBERTY vzjomn poisova - TOP / VEK Klient

 • Baker Donelson. Nielen je, e zo sprv, George Zimmerman je (dajn strelec a vrada Trayvon Martin), otec (Robert Zimmerman) je bval / sudcu vo

  vslube / sudca najvyieho sdu Virginie. Z vskumu vyplva, e Baker Donelson (ako so Spojenmi ttmi Bieleho domu / prezident Spojench ttov americkch) me vlastni / proti tomuto sdu, ako to rob so Spojenmi ttmi najvy sd:

  http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-

  donelson-ties-supremecourtofvirginia

  http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-

  donelson-purchased-judgesva

  alej Baker Donelson zd sa prvny poradca / senior poradcu a poradcu pre Spojen tty

  ministerstvo spravodlivosti - Federlneho radu pre

  vyetrovanie (FBI) Robert Mueller / riadite, ktor prve nhodou Predpoklad tto funkciu pribline

  sedem (7) dn pred 9/11 tokmi na Svetov obchodn

  centr a in toky. http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbi

  Preto me by rozumn myse k zveru, e Spojen tty prezident Barack Obama a jeho prvny poradca / poradkya Baker Donelson poksi COVER-UP Trayvon Martina vradu a vyhn zodpovednosti na Sanford polcie a alch zapojench do presadzovanm pokusom

  "brni Sprva spravodlivosti, " Zakrvanie zloinov z nenvisti a alch trestnch a obianskoprvnych deliktov.

 • 2) Americk vojensk Soldier Rober t balky "(tj objavia, mono biely supremacist)

  Massacre / zabitm asi 17 civilistov v Afganistane asi 11. marca 2012:

  http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales-robert-afghanistan-shooter

  Poda sprv, trnovan SNIPER,

  pomocou NIGHT okuliare, vraca sa k vojenskej zkladni sa zd,

  e RELOAD a necha vykona VIAC zlomysen toky, at

  27.ervence 20 09 Americk ministerstvo spravodlivosti TLAOV SPRVA: "Sedem Charged s terorizmom poruenie pravidiel ..." Sedem jednotlivci boli obvinen zo sprisahania s cieom poskytn materilnu podporu teroristom a sprisahania k vrade, unies, mrzaia a zrani osoby v zahrani. . .

  "Obaloba tvrd, e ... VETERN teroristickch vcvikovch tboroch v Pakistane a Afganistane, ktor v poslednch troch rokoch sa sprisahal s ostatnmi v tejto krajine na zskanie a pomha mladm muom TRAVEL ZAMORA aby zabil. .. " http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-

  charged-with-terrorism-violations-11651101

  Armda Spojench ttov (tj ktor zaha Commander-in-Chief prezident Barack Obama) Napomhanie v tchto vojnovch zloinov

  vo chvli, ke Bates snuck von z Afganistanu Potom, o splnil zrejme aby bolo mon vykonva tak BRUTAL / Hideous toky! Spojen tty americk armdy po tom, o toky potom Pokal sa ma informcie o Bates DELETED z Internetu - tj jasne a pomoc pri

  Maskovanie tchto vojnovch zloinov. V zujme

  spravodlivosti, Robert Bates je potrebn sa vrtil do

  Afganistanu by postaven pred sd tam a nie tu v

  Spojench ttoch americkch. Trestn in bol spchan na pde Afganistanu a v jurisdikcii

  Afganistane! V Afganistane Vldni radnci musia poadova okamit vrtenie balkov Robert do Afganistanu maj by postaven pred sd a / alebo prs a dosta ho zo Spojench ttov americkch. alej drte Commander-in-Chief Spojen tty americk prezidenta Barack Obama zodpovedn za

  takto trestn iny a PROTIPRVNEHO /

 • NELEGLNE odstrnenie Robert Bates z

  Afganistanu.

  3) Vojaci americkej armdy plenie Kornu v Afganistane alebo o 22. februra 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/quran-burning-022212

  4) Vojaci americkej armdy sa smia a URINATI NG na mtvych obanov Afganistanu uvonench mdim alebo o 11. janur 2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan-urination-scandal

  5) Americk vojensk spjky Brutlne

  Vrada na zijsko-americk vojak (Danny Chen) na alebo o 3. oktbra 2011,

  kto bol obaovan a zbit bielymi rasistami vojakov a jeho vrada sa zd by TKA-UP v samovrade skorumpovan vldni radnci skry rasistick praktiky jeho vojensk a t z prkazu "zmocni" a "ospravedlovanie" tchto trestnch inov HAT E a neudskmu praxe: http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen-danny ~ ~ HEAD =

  NNS

 • 6) Vlda USA sa na porke / PREVEDENIE Afriana-americk Troya Davisa na alebo o 21. septembri 2011, kedy sa zd, e boli svedkami, ktor sa ozvali s informciami o jeho nevine;

  Avak, Spojen tty najvy sd - teda ovldan a riaden rasovch

  firmy (Baker Donelson Bearman

  Caldwell & Berkowitz - prvny

  zstupca / poradca prezidenta Baracka Obamu) -

  AUTORIZOVAN do budcnosti s vkonom v slade

  s etnick ISTIACI / Genocda v Spojench Stat es americkch s afro-americkej Mui:

  http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy

  7) Rasistick / brutlnym zabjanie afroamerickho James Craig Anderson na alebo o 26. jna 2011, kedy biely rasista beal nad nm vozidla ecause B farbe jeho pleti: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ Anderson-

  James-Craig

  8) Rasistick Zabjanie / lynovaniu z Jermaine Cartera na alebo okolo 3. decembra 2010, a sa objav boli pokryt a do Spojench ttov, radnkov verejnej sprvy ako samovrady: http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter-

  frederick-jermaine ~ ~ HEAD = pobj

  9) Samozrejme tisce alch rasistickch vrd / vrd a nespravodlivosou, ktor sa vykonvaj v Spojench ttoch americkch av zahrani v cudzch nrodov alebo krajn, ktor nemusia robi na titulnej strane sprvy.

 • ODKAZ je jasn - "u je toho dos" - a v Spojench ttoch americkch obanov spja sa "vzia sp svoje vld" z "rasista modeloch prevdzkovan umi s pripojenm a DEEP RO OTS v Ku Klux Klan (" KKK ") :

  http://www.slideshare.net/VogelDenise/ku-kluxklanact-2 Otania kryty v pre oblekoch alebo sdnymi aty: http://www.slideshare.net/VogelDenise/david-duke-ku-klux-klan Niekto sa me spta, ako je mon "Taking Back the VLDY" potrebn urobi? Odpove sa

  mu obania Spojench ttov americkch teraz pohybuj vpred v rmci "prvo na revolciu" http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution

  "Prvne" a "Zkonnm" REVOLUN Akcie nutn, aby prezident Barack Obama svoje rasistick prvny poradca / poradkya (Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ["Baker Donelson ']), kongres Spojench ttov a americk

  sdy dfali by nikdy djs. vetky tri z tchto odborov (vkonn, legislatvne, a sdne) s riaden a RUN / dominantou jednej vekej rasovch reimu - Baker Donelson a jeho Spiklenci / co-sprisahanci. Nasledujce prezentcie v PowerPointe niie je pripraven poskytn Vm HISTRIA Vogel Denise Newsome sa s rasistick / TERORIZMU reimu z Baker Donelson Bearman Caldwell a Berkowitz, tj kto poskytuje Spojen tty americk prezidenta Baracka Obamu a m nejak TOP / kovch

  vldnych radnkov / agentry sa prvny poradca / poradenstvo). alej pre Vystavenie

  rasistick a kriminlnej praktiky Baker Donelson a jeho sprisahanci / co-

  sprisahanci, rovnako ako ich Ku Klux Klan praktizuje tak, e VEREJN / WORLD Spoznte pravdu a pochopi motvy Spojench ttov Invzia Ameriky na Blzkom vchode (Afganistan, Irak a Irn) a ako to

  bombardovanej vlastn centier svetovho obchodu a in zloiny z 11. septembra 2001 ("toky 911") a zarmovan Blzkom vchode / obanmi za elom zskania prstupu k ich prostriedkom: Olej, Uhlie, Peniaze, Pozemky, perky, at alej PUBLIC / WORLD musie presvedi MAJOR / KEY / TOP Ro le Baker Donelson hral - ako naprklad:

  B ehind dosta prezidenta Baracka Obamu do Bieleho domu s falonm / falovan osvedenia o ivej narodenia - teda klietiny i prepojenie do Spojench ttov ministerstvo pre obianstvo a

  prisahovalectvo -