sigurnost dece na internetu samos

Download Sigurnost dece na internetu samos

Post on 02-Jul-2015

215 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Sigurnost dece na Internetu O Lukrecija Ankuci Samo Pripremila: Darina Poljak, prof.informatike

2. Umesto uvoda pitanja,pitanja Koristi li Vae dete kompjuter? Koliko vremena dete pustiti dnevno da provede za kompjuterom? Gde staviti kompjuter? Kako stei uvid u sajtove koje dete poseuje? Kako mu ograniiti pristup sajtovima na koje ne elite da odlazi? Igrice - da ili ne - i u kolikoj meri? Sa koliko godina dete moe da ima svoj profil na Facebook-u? Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 2 3. Deca su postala napredniji korisnici Interneta i kompjuterskih programa od roditelja. Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 3 4. Kada poeti sa upotrebom? Ono to veina istraivanja istie kao kljuno bez obzira na uzrast deteta jeste prilagoenost sadraja uzrastu deteta i ukljuivanje odraslih u proces. Drugim reima, povedite rauna da Vae dete koristi samo softvere i igrice prilagoene njihovom uzrastu (sa 6-7g to su edukativni softveri koji detetu omoguavaju da crta, boji, ui slova, brojeve i pojmove i logiki razmilja. ) Agresivne igrice u tom uzrastu se nikako ne preporuuju (a ako je ikako mogue poeljno ih je izbei i kasnije, najmanje do 10. godine) Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 4 5. Sajt za sve nas www.kliknibezbedno.rsSigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 5 6. Neto o internetu http://www.youtube.com/w atch?feature=player_embed ded&v=0tkq4RFXZfo Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 6 7. Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 7 www.facebook.com 8. Popularnost drutvenih mrea poput Facebook-a je fenomen koji se odrazio i na Srbiju. S jedne strane, to je dobar dopunski vid druenja. Meutim, moe postati opasno ako virtuelno druenje u potpunosti zameni obino druenje, jer vodi u otuenje, kau psiholozi Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 8 9. 1. Ako smatrate da je neko od vaih prijatelja aploudovao neku vau sliku bez vaeg odobrenja zamolite ga da fotografiju ukloni 2. Ako postoji neko ko deli neprimeren sadraj sa ostalima, sadraj koji promovie negativne vrednosti, vi ste slobodni da ga prijavite. 3. Nemojte da se plaite da briete kontakte iz svojih prijatelja. 4. I na internetu vae ista pravila ponaanja kao i u stvarnom ivotu. Ne psujte, ne vreajte, ne provocirajte - ukratko, ne radite nita to ne biste eleli da se dogodi vama. Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 9 10. Devojici stalo srce zbog ismevanja na Fejsbuku Predrag Vujanac | 19. 01. 2013. - 20:45h | Komentara: 446 Uenica osmog razreda Osnovne kole Andra Savi u Valjevu koju su kolski drugovi ismejali na Fejsbuku pred kraj prvog polugodita doivela je takav ok da joj je stalo srce, nakon ega je bila zbrinuta na klinici u Tirovoj u Beogradu! Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 10 11. Devojica je roena sa sranom manom, a ima i krivu kimu zbog dve ranije intervencije tako da nosi pojas za ispravljanje i ima strabizam. Due vreme su je zbog tih telesnih nedostataka ismevali vrnjaci koji su na Fejsbuku postavili njenu fotografiju na kojoj se vidi razrokost jednog oka, nakon ega su usledili brojni uvredljivi komentari. Poto vie nije mogla da trpi uvrede, pozvala roditelje da je iz kole odvedu kui, nakon ega su oni traili pomo direktora. Organizovan je sastanak devojice i njenih vrnjaka kod kolskog psihologa, ali kada je dola kui, njoj je pozlilo i izgubila je svest, kau u policiji. Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 11 12. Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 12 13. Renik naih uenika na sajtu ask.fm Sigurnost dece na Internetu, O Lukrecija Ankuci Samo - Darina Poljak, prof. 13 14. Si ti iz samosa ? ._. Aleksandra NKC daa? Sta radis kruunim kukuruzz Malii :3 Vikorija Veliiiika:3