session 70 fredrik hellman

Download Session 70 Fredrik Hellman

If you can't read please download the document

Post on 14-Jun-2015

265 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. GIS-datamodellering fr identifiering av versvmningsriskERA-net Road projekt Fredrik Hellman VTI Michael Larsen DRI Klas Hansson VTI Marianne Grauert DRIKnud Pihl DRI Gunilla Franz VTI KRGER consult har gjort datamodelleringen

2. SWAMPResearch project funded byERA-net Road

 • SWAMP
  • S tormWA ter prevention - M ethods toP redict damage from the water stream in and near road pavements in lowland areas
 • Partners
 • DRI Danish Road Institute, Coordinator
 • VTI Swedish National Road and Transport Research Institute

3. Projektorganisation

 • WP1 Litteratur
 • WP 2 Klimatdata
 • WP 3 GIS-modell fr versvmningsrisk
    • Dagens fredrag
 • WP 4 Reparation och underhll -Guideline
 • WP 5 Projektadministration

4. Frdraget kommer innehlla

 • Information om blue-spot modellen
  • Grundprincip
  • Mjligheter
  • Potential

5. Utmaningar

 • Klimatfrndringar kan ge:
  • Mer extrem nederbrd
  • Hjning av havsytenivn
  • Storm relaterade versvmningar
  • Hjning av grundvattenniv
 • Renovering och underhll av vgsystem
  • Designade fr nuvarande klimat
  • Mindre pengar avsetts fr underhll
 • kade krav p bttre vgnt
  • Krav p framkomlighet och kommunikation
  • EU Water Frame Directive frbttrad vattenkvalit

->kad risk fr versvmning av vgar och infrastruktur! 6. Lsningar

 • Frbttrad funktion och kapacitet i drneringssystemen
 • kad vattenlagrings kapacitet i anslutning till drneringssystemen
 • Pumpar i lglnta omrden knsliga fr versvmning
 • Utjmning av terrng
 • Flytta utsatta vgar

Var brjar vi och hur prioriterar vi? 7. Utveckling avBlue-spotmetoden

 • Blue spot ett vgavsnitt knsligt fr versvmning
 • Metoden kan versiktligt identifiera versvmningsknsliga vgavsnitt
 • Anvnder tillgngliga GIS-data, grundlager r hjddata

8. Tillvgagngsstt i tre niver

 • versiktlig analys av hjddata
  • Identifiering av alla blue-spots (100% avrinning ingen drnering)
  • Lgt liggande omrden med risk fr versvmning
 • Omfattning av alla blue-spots
  • Fldesriktningar p markytan
  • Uppsamlingsomrdet fr varje blue spot kopplat till nederbrd
  • Riskomrden identifieras med antal mm regn som behvs fr att fylla en blue-spot (knslighets analys)
 • Hydrodynamisk modell av markyta, bassnger och drnering
  • 1d-1d modell att simulera lagringskapacitet, drnering pumplsningar etc.
  • 1d-2d modell att simulera frndringar i tex. terrngen

9. Niv 1 : lokala snkor Niv 1 : vattendjup 10. Niv 2 : fldesriktningar Niv 2 : uppsamlingsomrde 11. Niv 3 hydrodynamisk modellering Basin Weir Surface Sewage system 12. Indata

 • I Danmark anvndes hgupplsta
  • Lidar scan 2006 2007
  • Grid size 1.6 m x 1.6 m (2.9 billion points)
  • Flygfoto
  • Tekniska kartor (vgar, hus, vattendrag, etc)
  • Databas med information om broar, verfarter vid floder
 • Vi tror att ven lgre upplst hjddata kan ge vrdefull information

13. Data processing 14. Blue spots 15. Data processing 16. Sammanfattning

 • versiktlig analys av hjddata fr att identifiera blue spots och havsytendringar
 • Uppsamlingsomrde, regndjup, riskomrde, knslighetsanalys
 • Man kan g vidare och modellera olika systemlsningar

17. Potential med metoden

 • Snabb versiktsanalys av stora omrden
 • Mjligt att gra noggranna riskuppskattningar fr versvmningar (kvalitn p input data r begrnsningen)
  • Underhll kan fokusera p de mest versvmningsknsliga omrdena
  • Resultaten kan ligga till grund fr beslut om ombyggnation av knsliga konstruktioner
  • Om man har tillgng till klimatprognoser fr ett omrde kan man undvika knsliga omrden vid nyproduktion
 • Rddningstjnst kan frbereda sig p rtt plats innan ovder drabbar ett omrde

18. Tack endel tycker det r roligt med versvmningar 19. Nedan kommer ngra exempel p analyser och resultat 20. Maximum water levels 21. Preferential flow paths 22. Rain depths 23. Sea level rise 24. Map of flood risk areas 25. Sensitivity analysis 20% 80 % 26. Sea level rise 27. Calculation using the terrain model