saigon luxury apartment

Download Saigon luxury apartment

Post on 20-Jun-2015

424 views

Category:

Real Estate

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Saigon Luxury- 0902.800.500

TRANSCRIPT

 • 1. CN H SAIGON LUXURY

2. GII THIU D N

 • tng Mt
 • pht cho mi
 • im n
 • Khu t "vng"
 • trung tm thnh
 • ph c u
 • t xy dng tr
 • thnh mt khu cn
 • h dnh ring
 • cho gii doanh
 • nhn, nhng ti
 • nng ly lng trn
 • Thng trng

3. 4. - 2 tng hm vi sc cha 500 xe my v 37 xe hi - Tng trt - 04: Vn phng cho thu dnh ring cho cc doanh nghip hot ng trong lnh vc ti chnh v ngn hng v u t nh Eximbank, OCB, Benthanh Land, Grand Capital, Romana Resort & Spa,-Tng 05-18: Saigon Luxury vi 88 cn h cao cp c li i ring v h thng an ninh, th t ra vo vi cc Din Tch nh sau: Cn h loi 01 :127 m2; 132 m2; 147 m2; Cn h loi 02 : 112 m2; 119 m2 Cn h loi 03 :117 m2; Cn h loi 04 :78 m2 Cn h loi 05 :59 m2; Cn h loi 06 : 133 m2 Cn h loi 04-05 (cn i): 140 m2- Tng 19-20: 4 cn Duplex Penthouse -Tng 21-22: Phng tp th dc, Spa v h bi dnh ring cho c dn ca Saigon Luxury Apartment; Nh hng sn thng, Sky Bar 5. Cn h Si Gn Luxury l mt cng trnh ng ihon ho, c o, ha nhp vo khng gian cao cpca khu trung tm sm ut nht TP. HCM v Vit Nam 6. Nhng u im vt tri 7. 8. Thi gian l ti sn qu bo nht m to ha ban tng cho con ngi v rt cng bng. Mi ngi u c 24 gi trong mt ngy nh nhau, nhng vi nhng ngi bit tit kim thi gian th hiu qu s khc nhau 9. 10. 11.

 • V tr c a
 • -Trung tm ca trung tm Si Gn
 • t a linh nhn kitph hp kinh doanh v c tr
  • Phng Nguyn Thi Bnh, Qun 1
 • a l long mch tuyt vi (Dragon Vessels)
 • c 02 Long Mch tt chy ngang qua ta nh
  • Mch in Tm
  • Mch Thin Ph

12.

 • S hu ch quyn hng
 • vnh vin
 • Saigon Luxury Apartment
 • chnh l mt trong nhng d
 • n cn h him hoi ti trung
 • tm Qun 1 c cpch
 • quyn hng vnh vin ring
 • cho tng cn h .tm giy
 • thng hnh cc k qu gi
 • trong tay, ch nhn tng lai
 • ca nhng cn h Saigon
 • Luxury Apartment c th
 • hon ton yn tm s hu
 • bu vt ca mnh.

13. V Saigon Luxury Apartment - ni tn hng cuc sng thng lu gia khng gian tinh ty nht Si thnh bin c m ca h thnh hint hcvi tin ch y nh: Nh hng, caf terrace, spa, gym, h bi 14. 15. Gc nhn t S aigonL uxury 16. Nh hng sky bar 17. 18. Gym 19. Lavena Spa 20. C g mi ti cn h Luxury Apartment??? 21. 0902.800.500 22. 1. Nh Mu cho thu hon thin- Mc ch: tng thm tnh hp dn cho khch hng vi nhiu option la chn - M hnh mu khch hng u t v cho thu li - Thi gian: hon tt 04/2011 - S lng cn u t: 03 sn 12 -13 -14 07/06/11 23. 2. Nh Mu hon thin bn - Tit kim thi gian v tin cho khch hng - Gii quyt cc khim khuyt trong b tr mt bngca cc cn 01- 02 - 06 - Thi gian: hon tt 04/2011 - S lng cn u t: 06 cn 07/06/11 24. 3. Thit k ni tht c sn bi 3 nh thit k v thi cng chn lc nh sau:

 • AA Corporation: $500/m2
 • TTT Corporation : $300/m2
 • DCIC Design : $180/m2

25. Nh cung cp AA Corporation 26. Nh cung cp AA Corporation 27. 28. Nh cung cp TTT corporation 29.

 • Nh cung cp TTT corporation

30. 31. Nh cung cp DCIC 32. 33. 34. 07/06/11 4. Khai Trng C Ph ng Cp NewYok ngy 11/04/2011 ti tng trt ta nh 35. 5. Khai Trng Trung tm Caf BS ln u tin ti HCM vi m hnh hin i i din ta nh Benthanh Times Square 36. Cc chng trnh c bit h tr bn hng 37. 1. Chit khu5%khi thanh ton 98% gi tr cn h 38. 2. t gi thanh ton c nh VN/USD l20,500 39. 3. H tr1 nmph qun l bao gm:h bi min ph, h thng an ninh, PCCC, v sinh cng cng.. 40. 4.Tng trn b thit k ni tht tr gi6,000$-12,000 $ 41. 5. Cc chng trnhMini Eventbn hngmi tun c t chc ti cn h mu 1806 dnh cho khch tim nng 42. Bi bo phng vn ch cn h 1603 ti ta nh Saigon Luxurytrn bo Lady Luxury 43. Chng trnh PR, marketing ca ch u t -Bi bo phng vn ch cn h 1102 ti ta nh Saigon Luxurytrn bo Phong Cch Doanh Nhn 44. Tin thanh ton STT Thi hn thanh ton S tin phi thanh ton (tng ng vi t l % gi mua) 1 t ccUS $ 10,0002 5 ngy sau khi t cc, bn mua k hp ng vi ch u tThanh ton 10% gi mua3 45 ngy sau khi k hp ngThanh ton 20% gi mua4 90 ngy sau khi k hp ngThanh ton 15% gi mua5 150 ngy sau khi k hp ngThanh ton 15% gi mua6 180 ngy sau khi k hp ng nhn bn giao nh.Thanh ton 38% gi mua7 Nhn s hngThanh ton 2% gi mua 45. Thank You! Xin vui l ng lin h: Trn Ngc Duyn P.Kinh Doanh C :0902.800.500 E :[email_address]