Rumah Idaman Syurga Impian

Download Rumah Idaman Syurga Impian

Post on 15-Apr-2017

219 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> "RUMAH IDAMAN SYURGA IMPIAN" </p><p>Daftar Isi </p><p>BAB I. PERSIAPAN MENCAPAI KELUARGA BAHAGIA A. Memilih pasangan hidup B. Sikap lelaki dan wanita yang diridhai Allah C. Suami yang diingini wanita D. Kesiapan diri untuk menikah E. Memilih isteri idaman </p><p>BAB II. SUAMI YANG MEMENUHI KEWAJIBAN A. Suami Teladan B. Kepribadian Suami yang menjadi Impian isteri C. Ciri-ciri Suami Teladan D. Suami yang penuh sentuhan kasih E. Kewajiban Suami Dalam Rumahtangga </p><p>BAB III. CONTOH SUAMI TELADAN A. Wanita dan Rumahtangga sebelum Islam B. Rumahtangga Mithali C. Perhatian Suami Teladan terhadap isteri tercinta D. Bimbingan untuk kebahagian hidup E. Kasih sayang suami Mithali </p><p>BAB IV. HAKIKAT PERNIKAHAN A. Tujuan Pernikahan B. Walimatul Urus C. Hikmah Pernikahan D. Nikah dengan Wanita Hamil yang Berzina E. Mengetahui Masa subur isteri F. Teori membentuk bayi lelaki atau perempuan G. Amalan suami semasa isteri mengandung H. Adab suami ketika isteri sedang mengandung I. Dorongan Suami semasa isteri bersalin J. Mengapa bayi lahir menjadi cacat K. Tanggungjawab ayah terhadap kelahiran anak L. Arti anak bagi orang tua </p><p>BAB V. NASEHAT- NASEHAT UNTUK SUAMI A. Nasehat menjaga hati isteri B. Nasehat mencurahkan jalinan kasih C. Nasehat mengetahui cinta pasangan hidup D. Nasehat menjadi lelaki pilihan E. Nasehat menghadapi pertengkaran F. Nasehat memilih wanita idaman </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> BAB I </p><p>PERSIAPAN MENCAPAI KELUARGA BAHAGIA </p><p>Allah Yang Maha Kuasa, dengan IradahNya diciptakan manusia dari satu jiwa, kemudian diciptakan pula pasangannya supaya bersemi ketenangan, kesenangan dan kedamaian. Allah melimpahkan sifat Ar-Rahman dan Ar-RahimNya ke lubuk jiwa manusia dengan perasaan cinta serta melimpahkan rasa kasih sayang sebagai landasan kebahagiaan keluarga dalam sebuah rumahtangga. </p><p>Allah berfirman (Surah Ar-Rum : 21), yang berarti; "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." </p><p>Walaupun perasaan cinta dan kasih sayang merupakan fitrah dari Allah, tetapi kita perlu sadar bahawa keabadian cinta itu tidak diperolehi sebagai satu anugerah tanpa diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sikap hati-hati dalam menentukan pilihan untuk pasangan hidup merupakan ciri khas dari insan budiman. Sekiranya salah membuat pilihan, bearti sepanjang hayat menanggung penyesalan. Sikap memilih dan ingin dipilih adalah hak bagi setiap manusia. Adalah tidak adil rasanya dunia ini, jika pilihan hanya dibolehkan untuk kaum lelaki. </p><p>A. Memilih pasangan hidup Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk meneruskan kehidupan umat manusia di bumi ini. Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap makhluk Allah dan menjadi asas bagi melanjutkan bahtera kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita dengar ungkapan; jodoh pertemuan, ajal maut di tangan Tuhan. Pendapat ini baik kerana ia dapat mendidik manusia dengan sifat qana'ah (bersyukur dengan apa yang ada) tetapi, ujud pula manusia yang terlalu cepat menyerah kepada takdir, tanpa sebarang usaha. Beberapa pendapat tentang jodoh: </p><p>1. Jodoh merupakan takdir semata "Jodoh di tangan Tuhan, manusia mesti menerima jodohnya, baik ataupun buruk" Pendapat ini sangat besar pengaruhnya dan berkembang luas dalam masyarakat, tapi sayang pendapat ini kurang tepat. Jika pendapat tersebut hanya berarti : "Jodoh di tangan tuhan maka ada kebenarannya. Tetapi ayat yang seterusnya terkeluar dari hakikat sebenar. Kekeliruan yang nyata sebagai bukti lemahnya pendapat itu ialah seringkali menyalahkan Tuhan bila berlaku kegagalan. Seringkali kita dengar, "Sudah takdir Tuhan, jodoh saya tak panjang." Dari pendapat itu, adakah Tuhan bersalah memutuskan perhubungan hambanya? Hakikat sebenarnya, siapa yang memutuskannya. </p><p>2. Jodoh merupakan takdir dan perlu mencari "Jodoh di tangan Tuhan, tetapi manusia harus berikhtiar mencari dan memilihnya" Pendapat ini lebih baik dari pendapat pertama, walaupun masih belum sempurna. Masalahnya terletak pada sudut ikhtiar untuk mencari dan memilih jodoh. </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> 3. Wajib berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah "Jodoh di tangan Tuhan dan manusia wajib berikhtiar mencari dan memilihnya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Tuhan" Pendapat ini lebih sempurna. Memang itulah aturan mencari dan memilih jodoh. </p><p>Selain dari pendapat di atas, masih ada cara lain yang digunakan di beberapa tempat separti : 1. Jodoh dicari dan dipilih oleh orang tua tetapi pernikahan berlangsung atas persetujuan anak. 2. Anak lelaki mencari dan memilih jodohnya sendiri tetapi keputusan menikah bergantung kepada </p><p>orang tua. 3. Anak lelaki atau perempuan mencari atau memilih jodohnya sendiri tetapi keputusan pernikahan </p><p>bergantung kepada kedua belah pihak orang tua. 4. Anak lelaki atau perempuan mencari atau memilih jodohnya sendiri serta menentukan sendiri </p><p>pernikahannya. </p><p>Mengikut ajaran Islam, persetujuan antara kedua belah pihak merupakan perkara asas, iaitu atas persetujuan dari calon suami dan isteri. Ini disebabkan pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan pasangan tersebut. Kedua orangtua harus turut serta memikirkan atau memerhatikan jodoh bagi anaknya. Jadi masalah memilih jodoh dalam Islam boleh dilakukan oleh anak ataupun kedua orang tua. Namun begitu, kedua orang tua tidak boleh sesuka hati mencarikan calon untuk anaknya. Hal ini mestilah berlandaskan ajaran Islam. Bagi menentukan jodoh untuk kaum wanita, setidak-tidaknya perlu diperhatikan beberapa ciri berikut: </p><p>i. Pemimpin keluarga yang baik dan bertanggungjawab untuk membina rumahtangga ii. Mencari nafkah yang jujur dan berhasil iii. Pasangan ideal dalam arti; - bersikap baik terhadap isteri - dapat memberikan kebebasan </p><p>berfikir dan memberi pendapat - menerima kekurangan dan kelemahan isteri - dapat membantu tugas isteri dalam keadaan dan kegiatan tertentu - dapat menjaga kewibawa isteri - dapat membimbing isteri ke jalan yang baik - dapat menghormati dan menyayangi sanak keluarga isteri </p><p>iv. Ayah yang baik dan sayang kepada anak-anak v. Pasangan yang baik lahir dan batin </p><p>B. Sikap lelaki dan wanita yang diridhai Allah Islam menyuruh umatnya berkerjasama membina umat yang luhur. Cara yang paling utama islah membina keluarga yang utuh. Oleh itu pernikahan memang dituntut di dalam Islam kerana dari pernikahan boleh melahirkan kebaikan-kebaikan dengan berlandaskan ajaran Islam. </p><p>C. Suami yang diingini wanita Keseluruhannya, suami yang diingini oleh setiap wanita ialah lelaki yang beragama dan berakhlak mulia. </p><p>D. Persediaan diri untuk menikah 1. Umur yang cukup dewasa </p><p>Kedewasaan berarti: - dewasa fizikal - dewasa intelektual, bersifat objektif terhadap diri sendiri. Ia mengakui kekurangannya, berkeinginan memeriksa motif tindakannya sendiri. - </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> dewasa emosi, tahu mengawal diri ketika marah dan sebagainya - dewasa sosial, mempunyai hubungan kekeluargaan yang harmoni, mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana ia berada. - dewasa moral, memahami hal orang lain dan selalu mempartimbangkan akibat perbuatannya terhadap orang lain. Ringkasnya, umur yang sebaiknya bagi lelaki ialah antara 25 - 30 tahun dan bagi wanita ialah antara 20 - 25 tahun. Penentuan umur ini sebenarnya banyak bergantung kepada iklim dan adat istiadat sesuatu tempat. </p><p>2. Bekal hidup 3. Mempunyai pengetahuan berumahtangga </p><p>Pengetahuan berumahtangga dianggap mudah oleh lelaki sehingga ilmu-ilmu itu biasanya tidak dipelajari. Ini hanya disadari apabila telah berumahtangga. Di sanat ini barulah diketahui banyak masalah yang perlu dihadapi. </p><p>4. Sehat jasmani dan rohani Pernikahan adalah percampuran lahiriah dan batiniah lelaki dan perempuan. Oleh itu keadaan kesehatan jasmani dan rohani amat diperlukan. </p><p>E. Memilih isteri idaman Ada beberapa faktor dalam memilih isteri : 1. Faktor keagamaan dan akhlak 2. Faktor kecantikan dan kekayaan 3. Faktor keturunan dan kesuburan Sifat-sifat wanita yang mulia: </p><p>i. Wanita yang tidak suka menuntut perkara-perkara yang akan membebankan suaminya ii. Wanita yang tidak suka berhias untuk lelaki bukan muhrimnya iii. Wanita yang menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. iv. Wanita yang tidak meninggikan suara melebih suara suaminya v. Tidak keluar rumah tanpa izin suaminya vi. Tidak membelanjakan harta suaminya tanpa izin suaminya vii. Menjalankan kewajiban terhadap ajaran agama viii. Tidak menuntut cerai atau talak. viii. Tidak cepat cemburu pada sesuatu yang belum pasti. ix. Berbuat baik dalam menjalinkan hubungan dengan keluarga suami. x. Tahan menderita ketika suami ditimpa musibah. </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p>BAB II SUAMI YANG MEMENUHI KEWAJIBAN </p><p>A. Suami Teladan ialah: - Suami yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan laranganNya. Selalu menjaga hubungan dengan isterinya serta melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kemampuannya. Ia selalu berterus terang dengan isterinya. Jika ia mempunyai kekurangan, ia akan mengatakan kepada isterinya. - Suami yang baik, tidak menyembunyikan rahasia yang tidak di senangi isterinya. Apabila berkata-kata dengan isterinya dengan cara lembut dan bersopan santun. - Suami yang soleh, selalu membimbing isterinya, menghiburkan isterinya, berbincang-bincang, menghargai pandangan isterinya dan sebagainya. - Suami yang menganggap isterinya sebagai kekasih dan sahabat. Tidak mudah cemburu. Mempunyai keyakinan dan menaruh kepercayaan terhadap isterinya. - Suami yang bijaksana, suami yang sanggup menjadi pemimpin rumahtangga. Suami yang layak menjadi pemimpin sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri berikut iaitu; 1. Tubuh badan yang sempurna - sanggup melaksanakan tanggupjawabnya dengan kesempurnaan </p><p>anggotanya. Ini berarti selagi mampu memenuhi keperluan zahir dan batin. 2. Akal fikiran yang sempurna - berfikiran positif. 3. Pengetahuan agama yang sempurna - untuk membimbing ahli keluarganya mengamalkan ajaran </p><p>agama sebagai panduan hidup 4. Membelanjakan sebagian harta - mencari nafkah untuk menyara hidup ahli keluarganya </p><p>B. Keperibadian Suami yang menjadi Impian isteri 1. Penuh kerinduan dan kasih sayang 2. Mencintai 3. Gagah dan berakhlak mulia 4. Kaya dan bijaksana 5. Memberikan cahaya kehidupan 6. Menegakkan kebenaran 7. Mulia di sisi Allah </p><p>C. Ciri- ciri Suami Teladan suami yang soleh yang sentiasa menjalankan perintah Allah - suami yang tidak sanggup melihat isterinya meringankan perintah Allah - suami yang bersikap mahu memaafkan dan membetulkan kesalahan isterinya. </p><p>1. Ciri- ciri suami yang soleh ialah: </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> a. Mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala </p><p>larangan. b. Mendirikan rumahtangga semata-mata kerana Allah SWT c. Melayani dan menasehati isteri dengan sebaik-baiknya d. Menjaga hati dan perasaan isteri e. Sentiasa bertolak ansur dan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan isteri f. Bersabar dan menghindari dari memukul isteri dengan pukulan yang memudaratkan g. Jangan mengeji isteri di hadapan orang lain ataupun memuji wanita lain di hadapan isteri. h. Bersabar dan menerima kelemahan isteri dengan hati yang terbuka i. Mengelakkan dari terlalu mengikut kemahuan isteri kerana ia akan menjejaskan imej dan </p><p>prestasi suami sebagai pemimpin j. Memberi nafkah kepada keluarga mengikut kemampuan k. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang selesa l. Bertanggungjawab mendidik akhlak keluarganya m. Sentiasa mengambil berat tentang keselamatan mereka n. Memberikan kasih sayang dan berkorban untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama. </p><p>2. Syarat mendirikan rumahtangga Islam agar mendapat keredhaan Allah SWT iaitu: a. Ahlinya berpendidikan Islam, berjiwa teguh, tenang dan damai. b. Suasana rumahtangga sentiasa riang dan penuh kegembiraan. c. Rumahtangga sentiasa bersih dan selesa d. Rumahtangga yang sentiasa memelihara dan menjauhi dari perkara-perkara haram dan syubhat e. Ahli-ahlinya bersolat secara berjemaah f. Bersih hati, pancaindera dan anggota badan serta menjauhi sifat-sifat yang berlebih-lebihan ketika bersolek g. Memuliakan dan menghormati agama serta memandang tinggi akan nilai-nilai keperibadian muslim h. Anggota keluarga memiliki kesefahaman dan bijaksana dalam mentadbir rumahtangga i. Memilih calon suami/isteri berasaskan Islam j. Rumahtangga hendaklah sentiasa ke arah kebaikan dan kebajikan k. Dakwah Islamiah sentiasa terlaksana dalam rumahtangga. </p><p>D. Suami yang penuh sentuhan kasih Ada 10 nasehat untuk suami dalam memahami hubungannya dengan isteri : 1. Bersikap tegas dan lemah lembut terhadap isteri </p><p>Betapapun seorang wanita itu mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi, memiliki kemahiran serta percaya terhadap diri sendiri namun pada hakikatnya, ia masih ingin mencari perlindungan dengan seorang lelaki. Jika keinginan mencari perlindungan itu datangnya dari wanita, namun selalulanya ia merahasiakannya. Seandainya hajat nya tercapai, ia mengharapkan layanan yang lemah lembut dan amat mengharapkan perlindungan dari lelaki yang bertanggungjawab. Sifat lemah lembut dan tegas ini harus dimiliki oleh lelaki kerana setiap isteri mengharapkan suaminya mampu menjadi pemimpin dalam rumahtangga yang dibina. Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi "boss". Sifat tegas dan lemah lembut ini biarlah kena pada tempatnya. </p><p>2. Memberi pujian terhadap isteri Peranan wanita sebagai ibu menyebabkan ia memerlukan perlindungan dari keyakinan. Hanya suami yang bijaksana dapat memberikan keyakinan kepada isterinya. Dengan cara memberikan </p><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p></li><li><p>http://buku2gratis.blogspot.com</p><p> penghargaan separti pujian, hadiah ataupun ungkapan yang boleh menambahkan keyakinan dalam diri isteri. Jangan merasa heran jika seorang wanita selalu bertanya kepada pasangannya, "Apakah engkau cinta padaku? ". Pertanyaan ini bukan bermakna ia tidak percaya kepada pasangannya tetapi ia menginginkan keyakinan untuk dirinya. Oleh itu, suami tak usah jemu dengan ungkapan itu, malah berusahalah untuk mengarti hakikat seorang wanita. </p><p>3. Menentukan batas tanggungjawab Islam telah mengatur tanggungjawab terhadap suami dan isteri. </p><p> Suami berkewajiban mencari nafkah yang halal untuk kelurganya dan isteri pula berkewajiban melayan suami serta mengasuh anak-anak. Ini bukan bermakna tanggungjawab lain patut diabaikan, malah semua tanggungjawab lain seharusnya dipikul bersama mengikut keadaan masa dan tempat. </p><p>4. Menghindari kritikan terhadap isteri Kritikan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ia...</p></li></ul>