Rezolvari Grile - Contabilitate Experti an 2007

Download Rezolvari Grile - Contabilitate Experti an 2007

Post on 15-Sep-2015

51 views

Category:

Documents

8 download

DESCRIPTION

Rezolvari Grile

TRANSCRIPT

Disciplina: CONTABILITATE

Disciplina: CONTABILITATE GRILE: Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

Disciplina: CONTABILITATE

Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta n standardul IAS 2 Stocuri:

a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila;

b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta;

c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;

Raspuns corect: a)

Conform par. 6 din IAS 2 Stocuri acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

2. n care din urmatoarele cazuri nu se nregistreaza un venit din vnzarea marfurilor, n conformitate cu norma IAS 18 Venituri din activitati curente?

a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului;

b) vnzatorul ramne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia;

c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar nca nu s-a ncasat contravaloarea marfurilor;

Raspuns corect: b)Conform par 16.a) din IAS 18: daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale .

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, n sensul normei IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile?

a) amenzile platite catre administratia fiscala;

b) pierderi materiale generate de inundatii.

c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.

Raspuns corect: c)

Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:

- expropierea activelor;

- un cutremur sau alt dezastru natural.

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile?

a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita;

b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

Raspuns corect: a)

Par 38 din IAS 8 precizeaza: Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente.

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile?

a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale;

b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale;

c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.

Raspuns corect: c)

Conform paragrafului 23 din IAS 8 pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile.

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, n conformitate cu norma IAS 11 Contractele de constructii, este n spiritul principiului:

a) prudentei;

b) independentei exercitiului;

c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.

Raspuns corect: a)

Conform par. 32 din IAS 11: Cnd venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat n mod credibil, atunci:

- venitul trebuie recunoscut doar in masura n care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.;

- costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar n care sunt generate.

Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.

7. n conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 Costurile ndatorarii, cheltuielile cu dobnzile:

a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent;

b) se pot ncorpora n costul oricarui activ;

c) se pot ncorpora doar n costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vndute.

Raspuns corect: a)

Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut.

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 Costurile indatorarii are ca efect:

a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;

b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;

c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

Raspuns corect: b)

Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut.

Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

9. n conformitate cu norma IAS 38 Imobilizari necorporale, cheltuielile angajate n faza de cercetare:

a) reprezinta cheltuieli ale perioadei.

b) se contabilizeaza la imobilizari corporale;

c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale.

Raspuns corect: a)

Conform par4. 42 din IAS 38: Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala

10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre o societate industriala afecteaza:

a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul -;

b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -;

c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul -.

Raspuns corect: c)

Conform par.16.c) din IAS 7: platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare.

11. Care din urmatoarele afirmatii este n conformitate cu IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar:

a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor n devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate;

b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent;

c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile n devize afecteaza rezultatul exercitului curent.

Raspuns corect: a)

Conform par15 din IAS 21: diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

12. n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n favoarea furnizorilor de servicii afecteaza:

a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul - ;

b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -;

c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul +.

Raspuns corect: a)

Conform par 14 din IAS 7: exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii.

13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare:

a) costuri de distributie;

b) costul vnzarilor;

c) cheltuieli cu amortizarile.

Raspuns corect: c)Conform par. 80 din IAS 1 cheltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile.

14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar?

a) cheltuieli cu amortizarile;

b) variatia negativa a creantelor clienti

c) variatia pozitiva a stocurilor.

Raspuns corect: c)

Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul net sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amnarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare.

15. n conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 Imobilizari necorporale, dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la:

a) marimea reevaluata;

b) valoarea de lichidare;

c) cost istoric corectat cu provizioane.

Raspuns corect: a)

Conform par. 64 din IAS 38: dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata.

16. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, valoarea recuperabila reprezinta:

a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;

b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate;

c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si costul sau de achizitie.

Raspuns corect: b)

Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

17. Care dintre urmatoarele afirmatii este n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari corporale:

a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la venituri constatate n avans;

b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel nct operatia sa nu conduca la constatarea de profituri;

c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent.

Raspuns corect: b)Conform par. 37 din IAS 16: in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri sub titlu de diferente din reevaluare.

18. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii:

a) se nscrie imediat n contul de profit si piedere;

b) se nregistreaza ca o reevaluare negativa;

c) se ncorporeaza n valoarea utilajului.

Raspuns corect: b)Conform par.59 din IAS 36: Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratata ca o descrestere din reevaluare. => reevaluare negativa

19. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, n veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ:

a) veniturile din vnzarea imobilizarilor corporale;

b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre ntreprindere, n cursul exercitiului;

c) subventiile primite n caz de calamitati.

Raspuns corect: c)

Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt:

- expropierea activelor;

- un cutremur sau alt dezastru natural.

20. Conform referentialului international, ntreprinderile care activeaza ntr-un mediu inflationist si asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare n contabilitate:

a) costul actual

b) costul de productie;

c) valoarea nominala.

Raspuns corect: a)

Conform par. 106 din Cadrul general IASB: conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare.

21. Vnzarea unor imobilizari corporale de catre ntreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie:

a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de ntreprindere, prin deciziile de gestiune;

b) de natura exceptionala;

c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar;

Raspuns corect: c)

Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura ordina, cu titlu auxiliar.

22. n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari corporale, durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care:

a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pna la scoaterea din folosinta a bunurilor amortizabile;

b) este stabilit de autoritatea fiscala;

c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci cnd previziunile initiale nu mai exprima realitatea;

Raspuns corect: c)

Conform par. 44 din IAS 16 : durata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta dect durata economica a acestuia. Estimarea duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe experienta intreprinderii cu alte active similare.

23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara n care si desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege n acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, societatea:

a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare;

b) anunta o datorie eventuala n anexa;

c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active;

Raspuns corect: a)

Conform anexei din IAS 37:

Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator evenimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii.

Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei: sunt probabile.

Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata n instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se ncheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, la 31.XII.N, societatea A:

a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti;

b) anunta o datorie eventuala n anexa;

c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel nct societatea sa prezinte beneficiu:

Raspuns corect: b)

Conform par.14 din IAS 37: Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:

- o ntreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior;

- este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva;

- poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt ndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.

In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei.=>Iesirea de beneficii improbabila (avocatii estimeaza ca soc nu pierde procesul) => anunta datorie eventuala in anexa

25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea:

a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei;

b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei;

c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de 10.000.000 lei;

Raspuns corect: b)

Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit:

Valoarea contabila = 90 000 000 lei

Baza fiscala = 80 000 000 lei

Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale, M va proceda la consolidarea conturilor societatii F prin metoda:

a) metoda integrarii proportionale;

b) F nu intra n perimtrul de consolidare al grupului M;

c) metoda punerii n echivalenta;

Raspuns corect: b)

Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect de societatea-mama. Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei ntreprinderi.

15 % => nu intra in perimetrul de consolidare

27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie, prelucrarea alternativ autorizata pentru contabilizarea participatiilor n entitatile aflate sub control conjugat (asocieri n participatie):

a) metoda punerii n echivalenta;

b) metoda integrarii proportionale;

c) metoda integrarii globale;

Raspuns corect: a)

Conform par. 32 din IAS 31: tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta.

28. Conform normei IAS 22 Combinari de intreprinderi, fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate n mod fiabil la data achizitiei trebuie sa fie:

a) contabilizat imediat la venituri;

b) nscris cu minus n activ;

c) contabilizat la venituri, n mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;

Raspuns corect:c)

Conform par.62 din IAS 22: in masura n care fondul comercial nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:

- valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile achizitionate;

- valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit.

29. n vederea conversiunii bilantului unei societati n strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine, astfel:

a) activele monetare si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la cursul de nchidere, n timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric;

b) activele si datoriile, att monetare ct si nemonetare se convertesc la curs istoric;

c) activele, att monetare ct si nemonetare, si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la curs de nchidere;

Raspuns corect: c)

Conform par.30 din IAS 21: activele si datoriile entitatii externe, att monetare ct si nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere.

30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale?

a) mprumuturi acordate unui client important;

b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente;

c) interese minoritare.

Raspuns corect: c)

Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mama.

Interesul minoritar trebuie prezentat n bilantul consolidat separat de datoriile si de capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama.

31. Se dau urmatoarele elemente:

1) imobilizari necorporale;

2) imobilizari corporale;

3) creante clienti care sunt realizate ntr-un termen de pna la un an;

4) creante clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului;

5) titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc n mai putin de un an;

6) titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an;

7) imobilizari financiare;

8) lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata.

Conform IAS1 Prezentarea situatiilor financiare, activele curente sunt:

a) 1+3+4+5+6+8;

b) 3+4+5+8;

c) 2+3+4+5+6+7.

Raspunsul corect este:b )

Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd:

- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi;i

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata.

32. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa n numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca nca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa n numarar, cu ntrziere, aportul de 25%, pentru ntrziere calculndu-se o dobnda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei.

Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si nregistrati n contabilitate operatia din 10.07.2002:

a) 1.250.000 lei;262.500 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 250.000 lei

768 7.500 lei

758 5.000 lei

b)1.250.000 lei;250.00 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 262.500 lei

7.500 lei 668

5.000 lei 658

c)1.625.000 lei;339.750 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 325.000 lei

768 9.750 lei

758 5.000 lei

Raspunsul corect este: a)

- 07.01.2002: emisiunea actiunilor:

6 500 000 456 =10115 000 000

10411 500 000

-10.01.2002: varasarea n numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a primei:

4 000 000 5121 =4564 000 000

-10.06.2002: ncasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica:

4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei:

1 000 000 5121 =4561 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act:

1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei

-dobnda pentru ntrziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei

- cheltuieli de gestiune: 5 000 lei

250 000 456/Actionari= 456

250 000

in dificultate

si

262 500 5121=%

262 500

456/ Actionari in dificultate 250 000

768

7 500

758

5 000

Valoarea aportului ramas de varsat:

456

650000004000000

1000000

250000

SFD 1250000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un mprumut n valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobnda anuala de 25%. mprumutul este rambursabil n 5 transe anuale egale, la sfrsitul fiecarui exercitiu, cnd sunt achitate si dobnzile aferente. Determinati venitul total din dobnzi la sfrsitul anului 2002 si nregistrati n contabilitate venitul din dobnzi la 31.12.2002:

a) 175.000 lei si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei;

b) 175.000 lei si 175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei;

c) 191.625 lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei;

Raspunsul corect este: c)

1. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2000 31.12.2000:

350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei

2674 = 763 56 875 lei

2. anularea dobanzii la 1.01. 2001:

763 = 2674 56 875 lei

3. inregistrarea dobnzii la 06.05.2001:

350 000 * 25% = 87 500 lei

2674 = 763 87 500 lei

4. plata dobanzii si a primei rate:

% = 5121

157 500 lei

2673

70 000 lei

2674

87 500 lei

5. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2001 31.12.2001:

(350 000 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei

2674 = 763 45 500 lei

6. anularea dobanzii la 1.01. 2002:

763 = 2674 45 500 lei

7. inregistrarea dobnzii la 06.05.2002:

(350 000 70 000)* 25% = 70 000 lei

8. plata dobanzii si celei de-a doua rate:

% = 5121

140 000

2673

70 000

2674

70 000

9. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2002 31.12.2002:

(350 000 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei

2679 = 763 34 125 lei

763

56 87556 875

45 50087500

45500

34125

Sold la 31.12.02 191 625

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri n regie proprie. Cladirea va fi data n functiune la data de 1.10.2001, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: n 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. n 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. nregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila:

a) 212=%

397.000 lei

231255.000 lei

722142.000 lei

b) 212=%

395.000 lei

231255.000 lei

722140.000 lei

c) 212=%

405.000 lei

231 255.000 lei

722150.000 lei

Raspunsul corect este: c).

Costul de productie pentru anul 2000:

Consum materii prime100 000 lei

Amortizare utilaje50 000 lei

Taxe nerecuparabile5 000 lei

Salarii directe100 000 lei

Cost de productie255 000 lei

255 000231 = 722255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli:

Consum materii prime20 000 lei

Amortizare utilaje40 000 lei

Taxe nerecuparabile10 000 lei

Salarii directe80 000 lei

Cost de productie150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este:

255 000 + 150 000 = 405 000 lei

212 = %

405.000 lei

231 255.000 lei

722 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie n valoare de 20.000 lei, amortizabila n 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. n conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile nregistrate n anul N+2:

a) 6811 = 2813 7.500 lei

131 =75847.500 lei

b) 6811 = 2813 4.200 lei

131 =75844.200 lei

c) 6811 = 2813 4.200 lei

131 =75843.150 lei

Raspunsul corect este: c)

Amortizarea instalatiei:

An Valoare amortizareCota de amortizareAmotizarea Valoarea ramasa

N+120000100/5*1,5=30%600014000

N+21400030%42009800

Amortizarea subventiei:

AnValoare amortizataCota de amortizareSubventie amortizataSubventie ramasa neamotizata

N+11500030%450010500

N+21150030%31508350

Inregistrarile contabile sunt:

6811 = 281 4200 lei

131 = 75843150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, avnd durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La sfrsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 Imobilizari corporale:

a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

17.500 lei 105 = 213 22.500 lei

5.000 lei 681

b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

12.500 lei 105 = 213 22.500 lei

10.000 lei 681

c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei

25.500 lei 105 = 213 22.500 lei

Raspunsul corect este: b).

An Valoarea amortizataAmortizarea Valoarea ramasa neamortizata

981000001000090000

99900001000080000

00800001000070000 /87500 (valoare justa)

01875001250075000

02750001250062500 / 40000 (valoare justa)

2813 = 213

25000

% = 213 22500

105 12500

681

10000

105

17500

(2001) 2500

(2002) 2500

SFC 12500

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea n functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie:

a) 77.950 lei 213 = %

404 57.000 lei

446 4.950 lei

1513 16.000 lei

b) 92.950 lei 213 = %

404 76.950 lei

1513 16.000 lei

c) 92.950 lei 213 = %

404 88.000 lei

446 4.950 lei

Raspunsul corect este: a)

Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37.

213 = % 77950 404 57000

446 4950

1513 16000.

38. O ntreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vnzaree, inclusiv TVA, 148.750 lei; n cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vnzari de marfuri n cursul lunii, pret de vnzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscnd cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vndute:

a) 1.485.000 lei

b) 1.500.000 lei

c) 1.200.000 lei

Raspunsul corect este: c).

1. Achizitie marfuri:%=4012.380.000

3712.000.000

4426380.000

2. Inregistrarea adaosului comercial:371=%975.000

378500.000

4428475.000

3.Vanzare marfuri:5121=%1.785.000

7071.500.000

4427285.000

4. Descarcare din gestiune:%=3711.785.000

6071.200.000

378300.000

4428285.000

Pret de vnzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei

Pret de vnzare exclusiv TVA = = 1.500.000 lei

Cost de achizitie = = 1.200.000 lei

39. La o societate comerciala, la nchiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza n contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar (actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la nchiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce nregistrari contabile se impun la sfrsitul celor trei exercitii:

NN+1N+2

a)-6814=391 90 000 lei391 = 7814 40 000 lei

b)6814 =391 20 000 lei6814=391 10 000 lei391 = 7814 50 000 lei

c)6814 =391 20 000 lei6814=391 90 000 lei391 = 7814 40 000 lei

Raspunsul corect este: a).

N: Valoarea Contabila = 400000

Valoarea de inventar = 420000 - nu se constitue provizion.

N+1: Valoarea Contabila = 400000

Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 90 000 lei

N + 2 : Valoarea contabila = 400000

Valoarea de inventar = 350000

Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei => 391 = 7814 40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost platiti n timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti n timpul perioadei. 350 lei au fost ncasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren n valoare de 2.550 lei si s-au ncasat 2.300 lei din vnzarea unei instalatii. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar, fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:

a) +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii;

b) +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii;

c) +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare;

Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie din exploatare Flux de trezorerie din investitii

Profit net 33.500 leiPlati privind achizitia de terenui - 2550 lei

+ cheltuieli de amortizare 750 leiIncasari din vanzari de active + 2300 lei

Variatia clienti(scadere) 1400 lei

Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei

Variatia furnizori (crestere) 2400 lei

Impozitul platit (300) lei

Cheltuieli cu dobnda 1000 lei

Plati dobnzi aferente perioadei curente (425) lei

Plati dobnzi aferente perioadei precedente ( 250) lei

Total + 37.125 leiTotal - 250 lei

41. Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum stocuri 150.000 lei, pret de vnzare exclusiv TVA al produselor finite vndute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001?

a) 520.000 lei; 310.000 lei;;

b) 420.000 lei; 310.000 lei;

c) 510.000 lei; 320.000 lei.

Raspunsul corect este: a).

CA neta = CA + subventii aferente CA

= 500.000 + 20.000 = 520000

Achizitii stocuri301=401200000 lei

Plata salarii421=512180000 lei

Servicii nefacturate primite de la terti6xx=40810000 lei

Salarii datorate641=42130000 lei

Consumuri stocuri6xx=3xx150000 lei

Vanzari produse finite411=701500000 lei

Obtinere produse finite345=711300000 lei

Descarcare din gestiune produse vndute711=345320000 lei

Introd.

Rezultatul exploatarii = 520.000 + 300.000 10.000 30.000 150.000 320.000 = 310.000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate ncaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentnd dobnzi aferente obligatiunilor detinute ncepnd cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobnzi aferente perioadei 1.01 30.05.2001. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, ncasarea acestor dobnzi se nregistreaza prin formula contabila:

a) 5121 = %5.000.000 lei

506 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

b) 5121 = % 5.000.000 lei

472 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

c) 5121 = 506 5.000.000 lei

Raspunsul corect este: a).

5121 = % 5 000 000 lei

766 3 000 000 lei

506 2 000 000 lei

Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri n valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste n momentul vnzarii, 20 % din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri, se contabilizeaza prin formula:

a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;

b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;

c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.

Raspunsul corect este: a).

Se calculeaza valoarea actualizata astfel:

Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000

Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amnat..

411 = % 2000000 lei 707 1750000 lei

472 250000 lei

472 = 766 150000 lei

( 1750000 1000000) * 20% = 150000 lei

44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei; dobnda anuala este de 30% ncasata la 31 decembrie. ncasarea cuponului de dobnda la 31.12.2001, n conformitate cu prevederile IAS 18 Venituri din activitati curente, genereaza nregistrarea:

a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei

b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei

c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei

506 1.500.000 lei

Raspunsul corect este: c).

Perioada detinere = 1 mai 31 decembrie = 8 luni.

Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x = 3.000.000 lei

Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x = 1.500.000 lei

5121 = % 4.500.000 lei

766 3.000.000 lei

506 1.500.000 lei.

Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

45. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000lei, din care dividende ncasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor romne 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:

Impozit datorat Impozit de platit

a) 3.325 lei 2.825 lei

b) 3.175 lei 2.375 lei

c) 3.125 lei 2.625 lei

Raspunsul corect este: a).

Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale + Cheltuieli cu

impozitul pe profit

= ( 18000 5000) + ( 400 + 1100) (2000) + 800 =

= 13300 lei

Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei

Impozitul de platit = 3325 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati naintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:

ActivAlfaBeta Capitaluri si datoriiAlfaBeta

Titluri de participare Beta8.000-Capitaluri proprii, din care:33.20023.000

- capital social24.00010.000

Active diverse44.20030.000Datorii19.0007.000

Total activ52.50030.000Total capital si datorii52.50030.000

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisa si prima de fuziune complememtara sunt:

a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei

b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei

c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei

Raspunsul corect este: c).

Indicatori AlfaBeta

Capitaluri proprii (activ dat) = 52.500 19.000, 30.000 7.000 )33.200 lei23.000 lei

Plus din reevaluarea activelor1.200 = 45.400 -44.2001.000 = 31.000 30.000

Plus din reev titlurilor de participare de la Beta

1000 act (9,6 8) *1.600 lei-

Activ net contabil36.000 lei24.000 lei

Nr de actiuni6.000 lei2.500 lei

Valoarea matematica6 lei9,6 lei

*

1.000 act. x 8 = 8.000 - val. achizitie

1.000 act x 9.6 = 9.600 - val. actuala

1.600

1. Determ. Val. matematice a actiunilor => A = 6

B = 9.6

2. Det. nr. de actiuni ce trebuie create de A pt. a remunera aportul lui B

Aportul de remunerat al lui B este partea ce nu o detine A din capitalurile proprii = 60 % x 24.000 = 14.400

=> Nr de actiuni de emis = Aport de remunerat / Vmat. act = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni

3. Determinarea cresterii cap. social

Val. nominala a act. A = Cap. social / nr. actiuni = 24.000 / 6.000 act = 4 lei / actiune

Cresterea de capital social la A = Nr. actiuni create de A x Vn = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei

4. Determinarea primei de fuziune propriu zisa

Prima de fuziune principala = Val. aportului lui B Val. reprezentand cresterea capitalului social

= 14.400 9.600 = 4.800 lei

sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei)

5. Determinarea primei de fuziune complementara

Prima de fuziune complementara = nr. act. B detinute x ( Vpiata a actiunilor V achiz.)

= 1.000 act .B x (9.6 8 ) = 1.000 x 1.6 = 1.600

sau = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

sau

( Rs = V B / V a = 9.6 / 6

Nr. de actiuni ce se vor emite :

Nr.a = 24.000 / 6 = 4.000 sau 9.6 / 6 x 2.500 = 4.000

Se emit 4.000 act x 60% = 2.400

Se anuleaza 4.000 act x 40% = 1.600

Valoarea aportului= 24.000, din care:

Alfa detine 40% = 9.600 um

Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei

Prima de fuziune complementara = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

Alti actionari 60% = 14.400 lei

Val. Nominala la A = 24.000 / 6.000 act = 4lei / actiune

Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni

Cresterea de capital social la A = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei

Prima de fuziune principala = 14.400 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei)=4.800

47. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le ncaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o dobnda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:

a) 62.550 lei

59.422,5 lei

b) 92.550 lei

87.922,5 lei

c) 2 .250 lei

2.137,5 lei

Raspunsul corect este: a).

A Bilant inainte de lichidare P

371 Marfa 600.000

394 Proviz. deprec. marfa -50.000

4118 Clienti incerti 100.000

491 Proviz. depr. clienti -30.000

5121 150.000

101 400.000

162 Credite t.l. 200.000

401 170.000

770.000 770.000

1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului:

5121 = 4111 833.000

4111 = % 833.000 707 700.000

4427 133.000

607 = 371 600.000

394 = 7814 50.000

2.incasare creante incerte si anularea provizionului: ( suma neancasata se face cheltuiala) % = 4118 100.000lei5121 60.000 lei

654 40.000 lei

491 = 7814 30.000 lei

3. plata credit si a dobnzii aferente:

% = 5121 260.000 lei162 200.000 lei

666 60.000 lei

4. plata furnizor si primirea scontului:

401 = % 170.000 lei 5121 166.600 lei

767 34.000

D 121 C

707 700.000

7814 50.000

7814 30.000

767 3.400

607 600.000

654 40.000

666 60.000

783.400 700.000

Rezultat brut = Venituri Cheltuieli = 83.400 lei

Impozit = 83.400 x 25 % = 20.850

Rezultat net = 83.400 20.850 = 62.550 lei

Cstig din lichidare = Rezultat net + Alte elemente de capital nete

Nu exista alte sume supuse operat. De partaj a activului net impozabile, care sa se distribuie sub forma de dividende ( rez. legala, dif. din reeval. imobiliz, stocuri)

=> Profit din lichidare se repartizeaza ca dividende = 62.550 lei

Dividende nete = Dividende Impozit (5%) = 62.5500 62.550 *5% = 59.442,5.lei

48. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:

a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei

1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei

b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei

1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei

c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei

1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei

Raspunsul corect este: a).

Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational=

= 700000 + 320000 + 200000* 80%=

=1180000 lei

345 = 711 1180000 lei

902 = 921 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de vnzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vnzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta?

a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei

b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei

c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei

Raspunsul corect este: a).

CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4.000 * 5= 20.000 lei

CT = 20.000 6.000 = 14.000 lei

CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8.000 lei

CF = CT CV = 14000 8000 = 6000.lei

Fa = CF / CA critica = 6.000/10.000 = 60%

CA critica = CF / MCV(%) = 6000 / (1- Cv / Pv) = 10.000 lei.

Is = CA CA critica = 20.000 10.000= 10.000 lei.

Introd.

50. O ntreprindere detine n stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vnzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite n bilantul de la 31.12.2001:

a) 27.036.000 lei;

b) 27.000.000 lei;

c) 28.116.000 lei;

Raspunsul corect este: b)

Conform IAS 2 Stocuri - stocurile trbuie recunoscute la valoarea realizabila neta ( pretul de vanzare ce ar putea fi obtinut mai putin cheltuielile de vanzare ) , cu conditia ca acesta sa nu fie mai mare dacat costul stocului =>

Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta)

Cost = 5.108 lei

VRN = 5200 200 ( ch. Vanz.) = 5 000 lei - mai mic decat costul

Valoare bilant = 5.400 buc. x 5.000 lei = 27.000.000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati cte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni n cazul n care:

I. Societatea A absoarbe societatea B;

II. Societatea B absoarbe societatea A.

a) 25 actiuni 36 actiuni

b)75 actiuni 180 actiuni

c) 15 actiuni 60 actiuni

Raspunsul corect este: a).

Societatea ASocietatea B

Active57.000 lei31.500 lei

Datorii 30.000 lei18.000 lei

Nr. actiuni150 titluri90 titluri

Activ Net Contabil27.000 lei13.500 lei

Valoare matematica180 lei150 lei

Activ Net = Active - Datorii = Capitaluri proprii

Valoare matematica = Activ Net

Nr. actiuni

I. A absoarbe B

B vine cu aport de 13.500 => Nr. actiuni de emis de A = 13.500 / 180 = 75 act. A

Raport de paritate = 180 /150 = 6/5.

Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni

Sau

Rs = VB/ VA = 150 / 180 = 5 / 6

Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 5 / 6 = 25

II. B absoarbe A

A vine cu aport de 27.000 => Nr. actiuni de emis de B = 27.000 / 150= 180 act. B

Raport de paritate = 150/180 = 5/6.

Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni

Sau

Rs = VA/ VB = 180 / 180 = 6 /5

Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 6 /5 = 36

52. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: produse finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le ncaseaza; restituie avansurile ncasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat n urma operatiei de lichidare si partaj n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal:

a) 63.125 lei

b) 28.128 lei

c) 38.125 lei

Raspunsul corect este: c).

A P

345 Produse finite 80.000

4 Proviz. depr. pr. finite -15.000

261 Titluri particip. 100.000

296 Proviz. depr. titluri -20.000

5121 70.000

708 20.000

1061 Rez. Legale 40.000

419 Clienti creditori 80.000

401 75.000

215.000 215.000

1. vnzare produse finite:5121 =% 119.000

701100.000

442719.000

2. descarcarea gestiunii:711=34580.000

3.anulare provizion aferent produselor finite:394=781415.000

Ajust. pt. depr. produseVen. din ajust. depr. prod.

4. vnzare titluri de participare:5121=7641150.000

5. descarcarea gestiunii:6641=261100.000

Chelt. priv. imob. financ. cedateActiuni detinute la entit. afiliate

6. anularea provizionului:296=786320.000

Ajust. pt. pierd. de val. imob. financ.Ven. financ. din ajust. pt. pierd. val. imob. fin.

7. restituire avans de la clienti:419=512180.000

8. plata furnizor cu primire scont:401=%75.000

512167.500

7677.500

D 121 C

701 100.000

7815 15.000

7816 150.000

7863 20.000

768 7.500

711 -80.0006641 100.000

212.500 100.000

Rezultat brut din lichidare = Venituri Cheltuieli = 112.500 lei

Impozit 25% = 112.500 c x 25 % = 28.125 lei

Impozit pe profit aferent rezervelor legale = 40.000 x 25% = 10.000 lei

Impozit pe profit din lichidare si partaj = 28.125 + 10.000 = 38.125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vnzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 500 buc. Cu ct ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vnduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant:

a) cu 600 buc.

b) cu 100 buc.

c) cu 260 buc.

Raspunsul corect este: b).

Rezultat = CA0 CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000

Q=(CF+6070000)/(1500-1000)

Q= 600 buc.

Variatia Q = 600 500= 100 buc.

54. Situatia nainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social mpartit n 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I ncorporari de rezerve n valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar n faza a II-a, aporturi n numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a 3100 lei/actiune pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire:

DA DS Capital social

a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei;

b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei;

c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei;

Raspunsul corect este: a).

ElementeNr. actiuniVn Valoare matematica

Capital social I30.000.00010.0003.000

+ Rezerve8.500.000

= Capital propriu I38.500.00010.0003.850 = 38.500.000 / 10.000

+ Majorare capital social prin incorporare de rezerve3.000.0001.0003.000

= Capital social II33.000.00011.0003.000

+ Rezerve5.500.000

= Capital propriu II38.500.00011.0003500 = 38.500.000 / 11.000

+ Majorare Capital social prin emisiune de actiuni27.000.0009.0003.000

= Capital social III60.000.00020.0003.000

+ Rezerve5.500.000

+ Prime de emisiune900.000

= Capital propriu III66.400.00020.0003320 = 66.400.000 /20.000

Vn a unei actiuni = 3.000 ( dedusa din faptul ca la majorarea cap. soc prin operatiuni interne se emit actiuni la valoarea nominala ) => 3.000.000 (rez) / 1.000 act emise = 3.000 lei /act.

Vmatem. = Capitaluri proprii / nr. actiuni

Capital propriu = capital social + rezerve + prime de emisiune

Prima de emisiune = ( Pret emisiune Val. nominala) x nr.act = (3.100 3.000) x 9.000 = 100 x 9.000 = 900.000

Dubla majorare de capital social se calculeaza in cascada, cu stabilirea Vm dupa fiecare majorare de cap. soc.

1DA = VMveche Vmnoua = 3.850 3.500 = 350 lei.

1DS = VMveche VMnoua = 3.500 3.320 = 180 lei.

Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati n valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit nainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobnzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri n valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri n valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt:

Flux de exploatare Flux de investitii

a) + 4.950 lei + 17.600 lei

b) + 5.250 lei 13.600 lei.

c) + 10.650 lei + 13.600 lei

Raspunsul corect este: b).

Flux de trezorerie de exploatareFlux de trezorerie din investitii

Profit15000- achizitie filiala(9200)

+ Cheltuieli cu amortizarea1500+ numerar ncasat4000

- Venituri din investitii financiare2700- plati achizitie cladiri(8400)

+ Cheltuieli cu dobnda1800

Variatia creantelor(3300)

Variatia stocurilor2400

Variatia furnizorilor(5850)

- Impozit pe profit platit3600

Total5250 Total-13600

introd

56. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale societatii:

FR NFR TN

a) 20.000 lei, +10.000 lei, -30.000 lei;

b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei;

c) 70.000 lei, - 10.000 lei, - 60.000 lei;

Raspunsul corect este: b).

FR = Capital permanent Active imobilizate =

= (230000 + 90000) 300000 = 20000 lei

NFR = Active de exploatare Datorii din exploatare =

= (170000 ) (180000) = -10000 lei

TN = FR NFR = 20 000 (-10 000) = 30 000 lei

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vnzarea marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vndute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N?

a) 230 lei

b) 210 lei;

c) 235 lei;

Raspunsul corect este: a)

Rezultatul exercitiului = Total venituri Total Cheltuieli =

= (1 000 + 50 + 10 ) (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei

CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei

Intod.

58. Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate n unitati fizice, n conditiile n care costurile variabile scad cu 10%?

a) 55 buc.;

b) 50 buc.;

c) 58 buc.;

Raspunsul corect este: a).

Pe = CF / ( Pv CVu) = 173.250 / (4500 1350) = 55 buc.

Intr.

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar n 10 ani. La sfrsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vnzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei. Conform IAS 36 Deprecierea activelor, n conditiile n care nu se folosesc conturile de provizioane, care este nregistrarea deprecierii la sfrsitul anului 2000?

a) 42 000 681 = 21242 000

b) 47 000681 = 21247 000

c) 30 000 681 = 281 30 000

Raspunsul corect este : a)

Valoarea bilantiera a cladiri la sfrsitul anului 2000:

Amortizarea anuala = (150 000 40 000) / 10 ani = 11 000 lei

Valoarea contab. neta = Cost de achizitie amortizare cumulata inregistrata = 150 000 11 000 * 3 ani = 117.000

Valoarea recuperabila = max (Pret net de vnzare, Valoare de utilizare)=

= max (75 000, 70 000) = 75 000 lei

Depreciere = valoare contabila valoare recuperabila = 117 000 75 000 = 42 000 lei

681 = 21242 000

introd.

60. Potrivit Cadrului IASB si IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, informatiile prezentate n situatiile financiare sunt credibile n masura n care asigura:

a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea;

b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, consecventa prezentarii;

c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;

Raspunsul corect este: c).

Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci cnd:

- reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele;

- evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate n concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma juridica;

- sunt neutre;

- sunt prudente;

- sunt complete.

61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci cnd (indicati raspunsul eronat):

a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata;

b) este detinut n principal n scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie realizat n termen de 12 luni de la data bilantului;

c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului de exploatare a ntreprinderii;

Raspunsul corect este: a).

Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd:

- se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

- reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata.

62. Potrivit IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, politicile contabile reprezinta:

a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o ntreprindere pentru ntocmirea si analiza conturilor anuale;

b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o ntreprindere pentru tinerea contabilitatii primare;

c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

Raspunsul corect este: c).

Conform par.21 din IAS1: Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

63. n anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare nregistrate nainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea comerciala 2.000.000 lei. n conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale, costul de achizitie va fi:

a) 108 600 000 lei;

b) 123 600 000 lei;

c) 130 600 000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37.

Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei 2.000.000 lei = 108.600.000 lei

64. O societate comerciala detine o instalatie procurata n anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata liniar n 5 ani. La sfrsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. n conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 Imobilizari corporale, nregistrarile contabile sunt:

a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei;

b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei;

c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei;

7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei;

Raspunsul corect este: a).

Valoarea contabila la sfrsitul anului 3 = Cost Amortizare cumulata =

VNC3 = 50 mil 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei

Valoarea justa = 25.000.000 lei

213 = 105 5.000.000 lei

2812 = 213 30.000.000 lei

65. O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vnzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vndut si ncasat marfuri n suma de 2.629.900 lei, pret de vnzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vnzari si cum se nregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vndute:

a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei

b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei

510 000 lei 378

419 900 lei 4428

c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei

525 980 lei 378

Raspunsul corect este: b).

% = 371 2629900

607 1700000

378 510000

4428 419900.

Pret de vnzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei

Pret de vnzare exclusiv TVA = = 2.210.000 lei

TVA neexigibila = 2.269.000 2.210.000 = 419.900 lei

Cost de achizitie = = 1.700.000 lei

Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

66. n anul N o societate vinde marfuri unui client A n valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfrsitul anului N probabilitatea de ncasare a creantei este de 60%. n anul N+1 probabilitatea de nencasare a creantei este de 70%. Care sunt nregistrarile anului N+1:

a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei

2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei

b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei;

c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;

Raspunsul corect este: b).

N : 4118 Clienti incerti sau inlitigiu = 4111 8.330.000 lei

6814 = 491 Provizioane pt. deprecierea creantelor 3.332.000 lei

Provizioane = 8.330.000 x 40% ( probabilitate de neancasare ) = 3.332.000 lei

N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei

Provizioane existente = 3.332.000 lei

Provizioane de constituit = 2.499.000 lei

6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000 lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste n momentul vnzarii, 20% din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30% dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri din activitati curente, se contabilizeaza prin formula:

a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei;

b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei;

c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei;

Raspunsul corect este: a)

Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei

472=766 150000

Dobnda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei

67. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000 lei/buc.; Intrari: pe 05.08 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 - 8.000 buc. si pe 28.08 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare:

a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei

b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei

c)14 300 000 lei 15 800 000 lei

Raspunsul corect este: c).

DataIntrariIesireStoc

01.085.000 x 4.000 = 2.000.0000

5.082.000 x 6.0007.000 b x 4.571 = 31.997.000

9.083.000 x 7.00010.000 b x 5.300 = 53.000

18.088.000.000 x 5.300 = 42.400.0002.000 b x 5.300 = 10.600.000

25.086.000 x 3.0008.000 b x 3.575 = 28.600.000

28.084.000 x 3.575 = 14.300.0004.000 b x 3.575 = 14.300.000

30.081.000 x 1.5005.000 b x 3.160 = 15.800.000

Sold Final15.800.000

CMP =

68. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie:

a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei

446 4 950 000 lei

1513 16 000 000 lei

b) 92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei

1513 16 000 000 lei

c) 92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei

446 4 950 000 lei

Raspunsul corect este:a).

Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37.

Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil.

213=% 77950000 404 57000000

446 4950000

1513 16000000

69. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000.000 lei, din care dividende ncasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate autoritatilor romne 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N:

Impozit datorat Impozit de platit

a) 3 175 000 lei 2 375 000 lei

b) 3 325 000 lei 2 825 000 lei

c) 3 125 000 lei 2 325 000 lei

Raspunsul corect este: b).

Rezultatul contabil = T Venituri T Cheltuieli = 18 mil 5 mil = 13.000.000 lei.

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile =

= 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) (2mil) = 13.300.000 lei.

Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei.

Impozitul de platit = 3.325.000 lei 500.000 lei = 2.825.000 lei.

70. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net naintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei sold final 3.500 lei; dobnzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare ncasata 200 lei. Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar, fluxul de numerar din activitatea de exploatare este:

a) 15 700 lei;

b) 24 500 lei;

c) 25 700 lei.

Raspunsul corect este:c).

Flux de trezorerie de exploatare = Profit nainte de impozitare 25000

+ Cheltuieli cu amortizarea 1700

+ Pierderi din diferente de curs valutar 1200

- Venituri investitii financiare 3600

Variatia clienti (600)

Variatia stocurilor 5500

Variatia furnizorilor (1100)

- Dobnzi platite 1200

- Impozit platit 1400

+ Asigurare ncasata 200

Flux din activitatea de exploatare 25700.

71. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel:

a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei

b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei

c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei

Raspunsul corect este:a).

Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational=

= 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000.

345 = 711 816000

902 = 921 816000

72. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente:

CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT

a) 23 000 000 lei

44 000 000 lei

b) 22 000 000 lei

35 000 000 lei

c) 23 000 000 lei

36 000 000 lei

Raspunsul corect este:b).

Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat Repartizarea rezultatului = 20.000.000 + 0 + 0 + 5.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 22.000.000 lei.

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung=

22.000.000 + (14.000.000 1.000.000) = 35.000.000 lei.

Introd.

73. ntreprinderea ALFA emite un mprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4 ani mprumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea obligatiunilor:

a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

25 000 000 lei 668

b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

5 000 000 lei 668

c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei

5 000 000 lei 169

Raspunsul corect este:b).

%=50512500000010000x12500

16112000000010000x12000

668500000010000x(12500-12000)

74. O societate achizitioneaza marfuri n baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat de 2%. n conditiile n care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati nregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare:

a) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei

4426 37 620 lei

b) 235 620 lei 401 = 371 198 000 lei

4426 37 620 lei

c) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei

4426 37 620 lei

2 000 lei 767 = 401 2000 lei

Raspunsul corect este:c).

Pret de cumparare10.000.000

- Scont 1%100.000

= Net financiar9.900.000

+ TVA 19%1.881.000

= Total factura11.781.000

Reducere comerciala 2%200.000

Scont de redus100.000x2%2.000

TVA de redus37.620

Total de redus235.620

401 = % 237 620 lei

371 200 000 lei

4426 37 620 lei

767 = 401 2.000 lei

75. Dispuneti de urmatoarele date: o ntreprindere produce 2 produse, A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe n valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse n conditiile n care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare:

a) A B

921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei

b) A B

923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei

c) A B

923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei

Raspunsul corect este:a).

Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate n functie de capacitatea de productie = (14.000.000 6.000.000 ) + 6.000.000 x 60% = 8.000.000 + 3.600.000 = 11.600.000 lei.

Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11.600.000 leiTotal cheltuieli salariale 4.640.000 lei

Cheltuieli indirecte A........... 11.600.000 x X leiCheltuieli salariale A 3.100.000 lei

Cheltuieli indirecte B............11.600.000 x Y leiCheltuieli salariale B 1.540.000 lei

Proportii : X = 3.100.000 / 4.640.000

Y = 1.540.000 / 4.640.000

Cheltuieli indirecte A 7.750.000 lei

Cheltuieli indirecte B 3.850.000 lei.

% = 923 11.600.000 921/A 7.750.000

921/B 3.850.000.

76. n baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu:

a) Productia vnduta variatia stocurilor + productia imobilizata;

b) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare;

c) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizat.

Raspunsul corect este:b).

Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula:

Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare.

77. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfrsitul anului N: vnzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vnzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vndute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie n contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare total:

Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total

a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei

b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei

c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei

Raspunsul corect este:c).

701 = 60.000.000

704 = 25.000.000

706 = 12.000.000

707 = 8.000.000

7411 = 15.000.000 - Ven subv. expl afer CA.CA neta = 120.000.000

Var stoc = Sf pf - Si pf = 40.000.000 50.000.000 = 10.000.000

CA neta = Venituri din vnzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vnzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 120.000.000 lei.

Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120.000.000 lei + ( 40.000.000 50.000.000) lei + 22.000.000 lei + 2.500.000 lei = 134.500.000

=> raspuns gresit carte

78. O intreprindere de vnzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru vnzare n valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un stoc final n valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vndute?

a) 900.000 lei

b) 100.000 lei

c) 540.000 lei

Raspunsul corect este:c).

371 378

1.000.000400.000

900.000 360.000

SFD 100.000SFC 40.000

Adaosul comerc al produselor vandute = SI 378 + Rc 378 Ac stoc

Ac stoc = K x Stoc mf (SF 371)

K = Si 378 + Rc 378 x 100 = 400.000 / 1.000.000 x 100 = 40 %

Si 371 + Rd 371

Ac stoc = 100.000 x 40% = 40.000

Ac produse vandute = 400.000 + 0 40.000 = 360.000

Marfa vanduta = Si Sf = 1.000.000 -100.000 = 900.000

a) achizitia marfurilor:

371 = 401

600.000 lei

b) inregistrarea adaosului comercial:

371 = 378

400.000 lei

c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vndute:

%=371 900.000 lei

607

540.000 lei costul marfurilor vandute

378 360.000 lei

79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscut pentru o unitate generatoare de numerar numai dac:

a) valoarea sa contabil este mai mare este mai mare dect valoarea ei recuperabil;

b) valoarea recuperabil este mai mare dect valoarea contabil;

c) pretul net de vanzare este mai mic dect valoarea recuperabil.

Raspunsul corect este:a).

Conform IAS 36 o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila.

80. Stiind c n reprezint perioada de referint si i reprezint rata de actualizare, precizati care din urmtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitti generatoare de numerar, potrivit IAS 36:

a)

b) x(1+i)n

c)

Raspunsul corect este:a).

Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n.Nota

n = perioada de referinta

i = rata de actualizare

relatie pt. determinarea valorii de utilizare a unei unitati generatoare de numerar

81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscut imediat ca o cheltuial n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care:

a) legislatia contabil sau fiscal interzic un astfel de tratament;

b) activul este neidentificabil;

c) activul este nregistrat la valoarea reevaluat pe baza unui alt standard international de contabilitate.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 59 din IAS 36: o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care activul este inregistarat la valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS 16 Imobilizari corporale.

82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sa includ:

a) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, estimate de ntreprindere;

b) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vnzarea activului la sfrsitul vietii sale, conform estimrilor fcute de ntreprindere;

c) intrrile si iesirile de numerar, generate de folosirea continu a activului, stabilite potrivit unei metodologii aprobate.

Raspunsul corect este:b).

Conform par.27 din IAS 36: Pentru determinarea valorii de utilizare se iau n considerare proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii n privinta setului de conditii economice care vor exista n timpul duratei de viata utila ramase a activlui.

Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare.

83. Valoarea recuperabil a unui activ, potrivit IAS 36, reprezint:

a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continu a activului, inclus valoarea rezidual;

b) maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare;

c) pretul net de vnzare al activului.

Raspunsul corect este:b).

Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

84. Un activ identificabil, n stare de utilizare continu, are valoarea contabil de 2200, valoarea de utilizare 2000 si pretul de vnzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscut ca o cheltuial?

a) 200;

b) 700;

c) 500.

Raspunsul corect este:a).Valoare contabila = 2200

Valoare recuperabila = max( pret net de vnzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000

Pierdere din depreciere = 2200 2000 = 200.

85. Un activ genereaz in urmtorii 5 ani fluxuri de numerar, dup cum urmeaz:

a) anul 1 1500;

b) anul 2 1600;

c) anul 3 1700;

d) anul 4 1200;

e) anul 5 600.

Calculnd, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezult:

a) 6600;

b) 4925;

c) 5112.

Raspunsul corect este:b). Vu = = 4925 u.m.

AnFlux numerarFactor actualizareFlux numer. viitor actualuzat

11.5001 / ( 1 + 0.12 )1 = 1 / 1.12 = 0.892861.500 x 0.89286 = 1.339

21.6001 / 1.122 = 0.797191.600 x 0.797919 = 1.275

31.7001 / 1.123 = 0.711781.700 x 0.71178 = 1.210

41.2001 / 1.124 = 0.63552 = 762

56001 / 1.125 = 0.56743 = 340

Valoarea de utilizare = 4.925

86. Prin vnzarea unui activ identificabil se obtine n mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculat pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabil a acestui activ, potrivit IAS 36?

a) 8700;

b) 9000;

c) nu se poate stabili cci nu se cunoaste valoarea contabil a activului.

Raspunsul corect este:b).

Valoarea recuperabila = max( pretul net de vnzare, valoare de utilizare) = max ( 8.700, 9.000) = 9.000.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabil de 15000; pretul net de vnzare corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabil este 14000. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscut n cheltuieli:

a) 1000;

b) 0;

c) nu se poate calcula cci nu stim rata de actualizare.

Raspunsul corect este:b).

Valoare contabila = 14.000

Valoare recuperabila = 15.000

O pierdere din depreciere e recunoscuta cand Vc > V recup.

Vc < Vrec = ( 14.000 < 15.000 ) => Activul nu este depreciat.

88. Un activ identificabil este nregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare a acestui activ, determinat pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe piat acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscut in cheltuieli?

a) 500;

b) 2000;

c) necunoscnd valoarea contabil nu se poate stabili dac exist pierdere din depreciere.

Raspunsul corect este:a).

Valoare contabila = 20.000

Valoarea de utiliz. = 18.000

Valoare recuperabila = max ( V utilizare , P vanz) = max(18.000, 19.500) = 19.500.

Pierdere din depreciere = Vc - V recuperabila = 20.000 19.500 = 500

89. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula:

a) de echipe tehnice, compuse din specialistii ntreprinderii;

b) de evaluatori autorizati, independenti;

c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea ntreprinderii.

Raspunsul corect este:b).

Conform par. 30 din IAS 16 : Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

90. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza:

a) n capitalurile proprii;

b) la venituri;

c) n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se nregistreaza:

a) la cheltuieli;

b) n capitalurile proprii;

c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura n care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii.

Raspunsul corect este: c)

Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

92. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:

a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe ntreaga durata de viata utila a acestuia;

b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala;

c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala.

Raspunsul corect este: c)

Conform definitiei din IAS 16: Valoarea amortizabila este costul activului sau alta valoare substituita costului n situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.

93. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este:

a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere;

b) valoarea de inventar (costul istoric);

c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.

Raspunsul corect este: a)

Conform definitiei din IAS 16: Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut n bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere.

94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie:

a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un an;

b) Sa fie detinut de ntreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, nchiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil;

c) Sa genereze pentru ntreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce depaseste un an.

Raspunsul corect este: b)

Conform par. 6 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative si este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Conform par.7 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cnd:

- este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului;

- costul activului poate fi masurat n mod credibil.

95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli:

- factura furnizorului 12 500;

- cheltuieli transport 875;

- taxe vamale 750;

- cheltuieli montaj 2 125;

- cheltuieli punere n functiune 1 500;

Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni.

Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la 925.

Sa se stabileasca (potrivit IAS 16):

I. Costul istoric;

II. Valoarea amortizabila;

III. Cheltuieli anuale cu instalatia.

I. a) 17 750;

b) 18 675;

c) 16 675.

II. a) 17 750;

b) 15 750;

c) 16 675.

III. a) 1 390; n primul an 116;

b) 1 480; n primul an 123;

c) 1 312; in primul an 109.

I:Raspunsul corect este:b)

Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu:

- costul de amenajare a amplasamentului;

- costuri initiale de livrare si manipulare;

- costuri de montaj;

-onorariile arhitectilor si inginerilor;

-costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37.

Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675

II: Raspunsul corect este:c

Valoarea amotizabila = cost istoric valoare reziduala = 18 675 2000 = 16675

III. Raspunsul corect este:a).

Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile)

Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

96. Reevalund succesiv imobilizarile corporale ale ntreprinderii, s-au obtinut diferente din reevaluare, dupa cum urmeaza:

30.06.2000 + 1300

31.12.2000 1800

30.06.2001 + 600

Potrivit IAS 16, cum se nregistreaza diferentele din reevaluare:

30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001

a)+1300 in capitalul propriu-1300 in capitalul propriu

+ 500 la cheltuieli+ 500 la venituri

+ 100 in capitalul propriu

b)+1300 in capitalul propriu-1800 in capitalul propriu+ 600 in capitalul propriu

c)+1300 la venituri-1300 in venituri+ 500 in capitalul propriu

Raspunsul corect este:a).

Prima reevaluare : 213 = 105 1300

A doua reevaluare: % = 213 1800

105 1300

681 500

A treia reevaluare: 213 = % 600

781 500

105 100.

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie masurata initial:

a) la valoarea din factura furnizorului;

b) la costul sau;

c) la valoarea de inventar.

Raspunsul corect este:b).

Conform par. 14 din IAS 16 : un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau .

98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16:

a) trecute pe cheltuieli;

b) nregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea;

c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca ntreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; n celelalte cazuri se nregistreaza in cheltuieli.

Raspunsul corect este:c).

Conform par. 23 din IAS 16: chletuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cnd se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare.

99. Retratarea situatiilor financiare, n conformitate cu IAS 29, presupune:

a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional;

b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile;

c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei n conturile ntreprinderii.

Raspunsul corect este:b)=> gresit.

Conform par. 10 din IAS 29: Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional.

100.

IAS 29, par.13, pg. 43

=> elemente monetare din bilantul contabil in conditii de hiperinflatie nu sunt retratate.

101.

In conditiile utilizarii costului istoric, sunt retratate :

IAS 29, par. 14

a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din bilant.

102.

In conditiile utilizarii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit si pierdere sa fie exprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data bilantului.Pentru aceasta: :

IAS 29, par. 25

a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general al preturilor de la datele la care elementele de venituri si cheltuieli au fost inregistrate initial

103.

Castigul sau pierdereaa din pozitia monetara neta, calculat cu ocazia corectarii bilantului de deschidere din primul an de aplicare a IAS29, trebuie:

a) inclusa in capitalurile proprii ale firmei.

104.

Retratarea sit. financ. potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preturilor care sa reflecte modificarile puterii generale de cumparare; pt. aceasta standardul recomanda:

IAS 29, par. 14, par. 11

b) toate intreprinderile care raporteaza in moneda aceleiasi economii sa foloseasca acelasi indice.

105.

Intr-o perioada de inflatie, o intreprindere pierde putere de cumparare, daca:

IAS 29, par. 27

a) detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare.

106.

Nu reprezinta componenta a situatiilor financiare:

c) Raportul de gestiune prezentat de administrator.

107.

a) Intreprinderea trebuie sa respecte conceptul de contabilitate de angajamente in intocmirea situatiilor financiare => Da

108.

O informatie e considerata semnificativa daca:

a) neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.

109.

O datorie clasificata ca datorie curenta

b) e prevazut sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii sau e exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

110.

In contul de profit si pierdere sau in notele la acesta intreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe:

c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor in cadrul intrprinderii.

111.

Un activ clasificat ca activ curent => gresit:

c) reprezinta numerar sau echivalent de numerar a caror utilizare e restrictionata.112.

O societate creata in 1990 pt. 20 ani => pana in 2010. Societatea are evolutie profitabila

=> Situatiile financiare ale anului 2005 se elaboreaza pe baza principiului continuitatii activitatii.

b) Da

113.

Pentru elaborarea conturilor anuale se aplica politici contabile adoptate de :

c) conducerea intreprinderii.

114.

Valoarea realizabila neta = pret de vanzare estimat ca poate fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii costuri necesare finalizarii si vanzarii bunului.

115.

IAS 2 : La inchiderea exercitiului stocurile se evalueaza la costul lor sau la valoarea neta de realizare, daca aceasta este inferioara

=> b) La inventar stocurile se evalueaza la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

116.

Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ ?

a) nu, pt. ca nu este o sursa identificabila controlata de societate, al carei cost sa poata fi evaluat in mod credibil

117.

Un activ necorporal trebuie evaluat la intrare in intreprindere:

a) la costul sau

118.

Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat

c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

119.

Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :

c) in capitalurile proprii, pentru suma care excede diferentei favorabile inregistrata in venituri, ca urmare a unei inregistrari anterioare in cheltuieli a unei diferente nefavorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

120.

Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ :

c) in cheltuieli, pentru suma care excede diferentei nefavorabile inregistrata in capitalurile proprii, ca urmare a unei inregistrari anterioare in venituri a unei diferente favorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

121.

Caracteristica ce nu este aferenta unei piete active:

c) poate fi bine conturata si preturile pot fi studiate.

122.

Marcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii, trebuie sa fie recunoscute ca active necorporale?

b) nu

123.

Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat

c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile cumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

124.

IAS 33 e obligatoriu pentru :

a) societatile cotate si societatile care voluntar publica informatia rezultat pe actiune

125.

A controleaza B 60% si prin B pe D 68%

In raport cu E apare o ruptura de lant

Societati dependente => procentaj control = > 40 %

Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 %

=> B si D filiale ale lui A

126.

Imobilizare financiara = investitie in titluri de stat destinata utilizarii pe o durata indelungata in activitatea societatii

127.

Fondul comercial = Valoarea de achizitie Valoarea justa a activelor nete = 1.500.000 1.200.000 = 300.000

128.

Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede la art.25 relatiile financiare cu clientii precizeaza ca fiind interzise:

c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar in exercitarea profesiei

129.

Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede ca principii fundamentale ale activitatii acestora:

c) independenta

130.

100 buc. x 10 kg x 190 = 190.000

Cost total stoc = Mp = 100

Tx . vamale = 30

Ch. Transp. = 80

Rabat = - 20

190 / kg

131.

Conform IAS 17 , leasingul financiar prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice:

c) Transfera, in mare masura, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing

132.

IAS 14 Raportarea pe segmente este operational la elaborarea situatiilor financiare de catre:

c) Soc. Comerciale pe actiuni ale caror titluri de valoare sunt comercializate public pe piata de capital

133.

M achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000

Act. net la valoare contabila = 4.000.000

Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000

In consolidarea bilantului grupului M capitalul propriu si rezultatul filialei F se repartizeaza conform procentelor detinute intre:

- societatea mama M = 75 %

- interesele minoritare = 25 %

din:

1. Capital social

2. Rezerve

Capitaluri proprii ( active nete) *

3. Rezultat

=> Interese minoritare = 25 % x ( 5.000.000 + 500.000 ) = 1.375.000

* se inregistreaza la valoarea justa ( diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila = diferenta din prima consolidare)

134.Diferentele de curs corespunzatoare creantelor si datoriilor in valuta in sold la inchiderea exercitiului sunt recunoscute in contul de profit si pierdere :

c) prin inregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoasterea fiscala

135.

Asocierea in participatie este : c)

Intelegerea contractuala prin care 2 sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa controlului comun

136.

Valoarea justa = b)

Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

137.

In IAS 34, Raportarea financiara interimara, setul complet de situatii financiare nu cuprinde:

c) Raportul administratorilor si raportul cenzorilor

138.

Intr-o contabilitate reglementata, imaginea fidela furnizata de conturile anuale este asigurata prin respectarea principiilor:

c) - conformitatea cu regulile,

sinceritatea si

prudenta

139.

Care din urmatoarele efecte nu e valabil in cazul abandonului principiului de continuitate a activitatii intreprinderii:

c) Principiul costului istoric continua sa se aplice

140.

Doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor ( active, datorii, cheltuieli, venituri) in situatiile financiare :

c ) - probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare

credibilitatea evaluarii

141.

Consecinta aplicarii principiului independentei exercitiului => eronata:

b) Clasificarea datoriilor in functie de scadenta

142.

Aspect care nu e legat de aplicarea principiului independentei:

c) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in momentul angajarii acestora, indiferent de momentul decontarii

143.

Nu reprezinta o schimbare a politicii contabile :

a) reducerea duratei de amortizare a imobilizarilor

144.

Utilizarea costurilor istorice in conditii de inflatie conduce la deformari ale datelor in bilant si Contul de profit si pierdere: subevaluarea imobilizarilor si stocurilor => GRESIT

c) Subevaluarea rezultatelor si scaderea impozitului pe profit

145.

Principiul costului istoric : la intrarea in intreprindere:

- elementele de activ si datoriile sunt evaluate : cost achizitie, cost productie

- bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social = la valoarea neta de capitalizare GRESIT

= la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuata potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitate, stare, amplasare

146.

Principiul prudentei este in cel mai acut conflict cu pricipiul :

b) independenta exercitiilor

147.

Conform Directivei a IV-a, raportul de gestiune e o sursa importanta de informatii privind imaginea fidela continand si redand informatii cu privire la urmatoarele aspecte : => eronat

b) Numarul si structura personalului

148.

Conform Directivei a VII-a , conditiile privind obligatia intocmirii conturilor consolidate de societatea mama : => neprecizata

c) Este principalul furnizor si / sau client al intreprinderii

149.

Cadrul contabil IASB:

a) Stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pt. utilizatori externi.

150.

Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere mica si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei :

=> a) Sa nu depaseasca:

1 mil Euro = totalul bilantului

2 mil Euro = marimea neta a CA

50 persoane = efectivul mediu de personal

151.

Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere de marime mijlocie si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei :

=> a) Sa nu depaseasca:

4 mil Euro = totalul bilantului

8 mil Euro = marimea neta a CA

250 persoane = efectivul mediu de personal

152.

Principiul partidei duble => nespecific

c) Contabilitatea este organizata in doua variante : sistem monist si sistem dualist

153.

Principiul recunoasterii rezultatelor presupune ca rezultatul poate fi inregistrat in diferite puncte si momente ale ciclului afacerilor. In Romania = >

a) Facturarea bunurilor

154.

Principiul contabil ce determina o supraevaluare a rezultatului : =>

b) Costul istoric

155.

Principii contabile retinute in mod explicit in Regementarile contabile din Romania armonizate cu Directiva a IV a a CEE si cu Standardele de Contabilitate Internationale. => a)

1. Continuitatea activitatii

2. Prudenta

3. Permanenta metodelor

4. Independenta exercitiului

5. Evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv

6. Intangibilitatea bilantului de deschidere

7. Necompensarea

8. Prevalenta economicului asupra juridicului

9. Pragul de semnificatie

156.

Care din elemente nu corespunde definitiei IAS privind activele:

c) Cheltuielile de constituire

Nu corespunde definitiei IAS privind activele :

c) cheltuieli de constituire

157.

Operatii nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor:

b) inregistrarea diferntelor din reevaluare.

158.

Principiul permanentei metodelor de evaluare =>

c) Metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si internationale, cand schimbarea e justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intrprinderii.

159.

IAS 12 - Diferentele permanente intre rezultatul fiscal si rezultatul contabil includ : a)

- cheltuieli nedeductibile fiscal, pt. care nedeductibilitatea e definitiva,

- Veniturile pe care fiscul renunta definitiv sa le impoziteze

- degrevarile fiscale acordate

160.

Castigul din lichidare = (include) Rezerve + Rezultat lichidarii + Capital social amortizat

161.

Conform IAS 21 , consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale intreprinderii ( disponibilitati, creante, datorii) au urmatoarele tratamente contabile:

b) Indiferent daca sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exercitiului, dupa caz, atunci cand diferentele de curs valutar sunt constatate.

162.

Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita ca baza de evaluare :

c) costul curent - OMF 94

163.

Provizioanele pt. deprecieri si cele pt. riscuri si cheltuieli , consecinta aplicarii principiului prudentei => comportament contabil :

c) De a contabiliza toate provizioanele ce exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pt. furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale.

164.

Platile curente ale contractului de locatie se refera numai la cotele reprezentand redeventa calculata = > fals la leasing financiar nu se calculeaza redevente ci la cel operational.

165.

Relatia de calcul a activului net intrinsec

c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli Capital social subscris varsat

166.

Valoarea financiara a unei actiuni:

c) VF = Divident distribuit pt o actiune

Rata medie a dobanzii pe piata

167.

Valoarea de randament a unei actiuni:

c) VR = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve

Rata medie a dobanzii pe piata

* Rata medie a dobanzii pe piata = rata medie de capitalizare

Profit net pe actiune (nerepartizat) = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve

168.

Val. nominal a unei actiuni: a) Vn = Capital social

Nr. actiuni

169.

Subscriere: 1.000 act. x 5.000 = 5.000.000 = capital social subscris

Vn = V emis.

Varsat 90% => 5.000.000 x 90% = 4.500.000

=> 10% = 500.000 = capital social amanat

dobanda = 500.000 x 20% x 6 luni = 50.000

12

456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 500.000

456 = 768 50.000

170.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nomin.Val. contb

matemat

I Capital social8.000.0001.0008.000

Rezerve2.000.000

I Capital propriu10.000.0001.00010.000

+ Majorare cap. soc.

500 x 8.000 4.000.0005008.000

II Capital propriu dupa major.14.000.0001.5009.333

V contabila = Capitaluri proprii / nr. actiuni

Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1

nr. act. noi (emise)

171.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nomin.Val. contb

matemat

I Capital social8.000.0001.0008.000

Rezerve2.000.000

I Capital propriu10.000.0001.00010.000

+ Majorare cap. soc.

500 x 8.000 4.000.0005008.000

II Capital social

= 8.000.000 + 4.000.00012.000.0001.5008.000

+ Rezerve2.000.000

+ prime de emisiune = 500 (10.000 8.000)1.000.000

II Capital propriu15.000.0001.50010.000

Prima de emisiune unitara = V emis Vn = 10.000 8.000 = 2.000Rs = nr. act. vechi = 1.000 / 500 = 2 /1

nr. act. noi (emise)

172.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nominalaVal. matemat

I Capital social8.000.0001.0008.000

Rezerve2.000.000

I Capital propriu10.000.0001.00010.000

+ Majorare cap. soc.

500 x 8.000 4.000.0005008.000

= > valoarea majorare a capitalului social = 4.000.000

Prime de emisiune = nr. act. x ( V emisiune Vn ) = 500 x ( 10.000 8.000 ) = 500 x 2.000 = 1.000.000

456 = % 5.000.000

1011 4.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat

1041 1.000.000 - Prime de emisiune

173.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nominalaVal. matemat

I Capital social15.000.0006.0002.500

Rezerve3.000.000

I Capital propriu18.000.0006.0003.000

- Reducere cap. soc.

20% x 15.000.000 3.000.000

II Capital social

= 15.000.000 - 3.000.00012.000.0006.0002.000

Suma atribuita pt.o actiune = Vn initiala - Vn dupa reducere = 2.500 2.000 = 500

1012 Capital subscris varsat = 456 3.000.000

456 = 5121 3.000.000

174.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nominalaVal. matemat

I Capital social15.000.0006.0002.500

Rezerve3.000.000

I Capital propriu18.000.0006.0003.000

- Reducere cap. soc.

10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.5001.500.000600

II Capital social

= 15.000.000 - 1.500.00013.500.0005.4002.500

1. Rascumparare actiuni = 600 x 2.800 = 1.680.000

502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000

2. Anulare actiuni: - partea suportata din capital = 600 x 2.500 = 1.500.000

- partea suportata din rezerve = 1.680.000 1.500.000 = 180.000

% = 502 1.680.000

1012 1.500.000

1068 180.000 - Alte rezerve

175.

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nominalaVal. matemat

I Capital social15.000.0006.0002.500

Rezerve3.000.000

I Capital propriu18.000.0006.0003.000

+ Majorare cap. soc.

4.000 x 2.500 10.000.0004.0002.500

II Capital social

= 15.000.000 + 10.000.00025.000.00010.0002.500

II Capital propriu28.000.00010.0002.800

Raport paritate = nr. act. vechi / nr. actiuni noi = 6.000 / 4.000 = 6 / 4 = 3 / 2

1 DS = Vmat. veche a act. Vmat dupa creste = 3.000 2.800 = 200

176.

IndicatoriValoareNr. actiuniVnV matemat

Capital social15.000.0006.0002.500

Rezerve3.000.000

Capital propriu18.000.0006.0003.000

Reducere cap. soc.

10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.5001.500.000600

Capital social

= 15.000.000 1.500.00013.500.0005.4002.500

Rascumparare actiuni = 600 x 2.200 = 1.320.000

Valoare nominala actiuni anulate = 600 x 2.500 = 1.500.000 => Diferenta pozitiva

=> Prime de emisiune = 180.000

c) 502 Actiuni proprii = 5121 1.320.000

1012 = % 1.500.000 Capital subscris varsat

502 1.320.000

1041 180.000 Prime de emisiune

177.

Pierdere = 15.000.000 => reportata - acoperitade: - rezerve

- capital social

Rezerve legale = 10.000.000

a) % = 117 15.000.000

1061 10.000.000 Rezerve legale

1012 5.000.000 Capital subscris varsat

178.

Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 40% subventie = 8.000.000

Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000

=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =8.000.000/4 =2.000.000

Inregistrari an N + 2

1. Inregistrare chelt. Cu amortizare

6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.000.000

Nota: In abordarea pe baza de rezultat din IAS 20 subventiile se considera ca fiind venituiri decalate si se raporteaza in mod sistematic si rational la durata de utilizare a activului subventionat .

Cand activul subventionat e amortizabil, reintegrarea subventiei la rezultate, va urma, in mod normal, ritmul amortizarilor, pt. a conecta subventia, in mod optim , la costurile corespunzatoare.

179.

Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 50% subventie = 10.000.000

Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000

=>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =10.000.000/4 =2.500.000

Inregistrari an N + 3

1. Inregistrare chelt. Cu amortizare

6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat)

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.500.000

180.

Proces cu furnizori val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269

Probabilitatea de a pierde procesul = 75 % => necesar provizion pt. riscuri si cheltuieli

6812 Cheltuieli priv. provizioane pt. riscuri si chelt. = 1511 Provizioane pt. riscuri si chelt. 504.201 *

672.269 x 75 % = 504.201

181.

lansare imprumut obligatar 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an

VN 20.000

V emisiune 18.000

V rambursare 21.000

Serviciul imprumutului coincide cu an calendaristic

Prima transa de rambursare sfarsitulul celui de-al doilea an al imprumutului

La emisiune: sume incasate = 5.000 * 18.000 = 90.000.000

sume datorate catre obligatari = 5.000 * 21.000 = 105.000.000

prime de rambursare = 5.000 (21.000-18.000) = 15.000.000

=> Inregistrari la inchiderea primului exerc financiar

Valoarea nominala pt. calculul dobanzii = 5.000 * 20.000 = 100.000.000

Dobanda la sfarsitul exerc. 100.000.000 * 20% = 20.000.000

Amortizare lineara a primelor de rambursare => 15.000.000/5= 3.000.000 pe an

1.Se inregistreaza amortizare primelor de rambursare

6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a obligat. =

169 Prime priv. rambursarea obligat. 3.000.000

2. Se inregistreaza plata dobanzilor

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 20.000.000

182.

Rascumparare de la bursa obligatiuni proprii de amortizat 5.000 buc.

prt rambursare 21.000

prt rascumparare 20.000

1. Rascumpararea obligat. de la bursa

505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 100.000.000

2. Anularea obligat. rascumparate( amortizarea lor)

161 Imprum. din emisiuni de obligat = % 105.000.000

505 100.000.000

764 Venituri din investii fin. cedate 5.000.000

Nota: Rascump se face la prt de rascump.

Amortizarea se face la pretul de rambursare

183.

Sensul si modul de influentare a rezultatelor perioadei privind amortizari si provizioane:

c) amortizarea diminuareaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei

184.

Cuprinde o metoda de amortizare neadmisa in Romania:

c) metoda degresiva, metoda progresiva

185.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe - neprevazuta de legislatia romana:

c) costul de reaprovizionare

186.

In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului nu se intocmeste:

c) proces verbal de transfer

187.

Mijloc fix in 12.dec. N - Val 16.000.000

Amortiz. 4 ani, accelerat

=> amortiz. in anul N = 50% * 16.000.000 = 8.0000.000

Nota: Amortiz. accelerata consta in includerea pe cheltuieli, in primul an de functionare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix.

Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea pe chelt. a unor sume calculate prin aplicarea regimului linear, in functie de durata de utilizare ramasa.

188.

Mijloc fix in 12.dec. N - Val 12.000.000

Amortiz. 4 ani, accelerat

=> amortiz. in anul N = 50% * 12.000.000 = 6.0000.000

Durata ramasa de amortiz. 3 ani

Valoarea ramasa de amortiz. 6.000.000

=> amortiz. in N+1 : 6.000.000/3 = 2.000.000

189.

Construct inchiriata val. 100.000.000

Chiriasul exec. lucr. moderniz. 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar

La expirarea contract inregistr. la proprietar:

1. Inregistrarea valorii modernizarii neamortizare

% = 404 23.800.000

212 Constructii 20.000.000

4426 3.800.000

2. Inregistrarea valorii modernizarii amortizate:

212 = 2812 30.000.000

190.

Scoatere din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000

Amortiz. 4.000.000

% = 212 Constructii 5.000.000

281 Amortiz.imobiliz. 4.000.000

658 Alte chelt. Exploat. 1.000.000

191.

Pt. ce categorie de imobiliz. corporale se poate utiliza numai amortizarea liniara?

c) constructii

192.

Majorarea capitalului propriu - se compune din:-

1. Crest. capitalului social

456 Decontari cu asoc. privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat

2. Primele de emisiune

456 = 1041 Prime de emisiune

=> in sit. de fata pct. 2 reflecta maj. cap. propriu

193.

Leasing financiar: primirea unei instal.in baza contract.- val. 76.000.000(dob.16.000.000)

Cost achiz. initial 60.000.000,

Dobanda 16.000.000

213 Instalatii = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 60.000.000

194.

212 = 131 15.500.000 plus mijloace fixe la inventar

195.

Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina:

b) cresterea activelor circulante nete

196.

Primirea de firma a aportului in numerar subscris anterior de actionari:

c) 5311 = 456

197.

Rata de leasing financiar cuprinde:

c) Cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.

198.

Rata de leasing operational cuprinde:

c) Cota de amortizare, calculata dupa norme, plus un beneficiu stabilit de partile contractante.

199.

Calculul si contabilizarea amortizarii bunului ce face ob. contract leasing se realizeaza de:

a) Leasing operational = proprietar

Leasing financiar = utilizator

200.

Predarea unei constructii regim de leasing cost achiz. 20.000.000 lei

dobanda anuala 3.000.000

2673 Imprumuturi acordate pe termen lung = 212 Constructii 20.000.000TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila = 590.000-250.000 = 340.000

201.

Variatia stocurilor de productie nu influenteaza veniturile din vanzarea marfurilor.

202.

In inflatie, pentru aplicarea principiului prudentei , pentru evaluarea stocurilor se foloseste LIFO

203.

LIFO pt. iesirile de stocuri in conditiile cresterii preturilor duce la reducerea profitului si reducerea valorii stocului final.

204.

Inventarul permanent permite determinarea stocului cantitativ si valoric, in orice moment.

205.

Inventarul intermitent presupune contabilizarea variatiei stocurilor si inregistrarea valorii consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului.

206.

Adaosul comercial la marfurile vandute = (Si 378 + Rc 378) Ac stoc = sold creditor 378 inaintea descarcarii gestiunii pentru marfurile vandute adaosul comercial aferent marfurilor in stoc.

207.

IntrariIesiriStoc PMStoc LIFO

PMLIFO

S.I.2.000 x 500 = 1.000.0002.000 x 500 = 1.000.000

1.000 x 8003.000 x 600 = 1.800.0002.000 x 500 = 1.000.000

1.000 x 800 = 800.000

1.800 x 600 = 1.080.0001.000 x 800= 800.000

800 x 500 = 400.000 1.200.0001.200 x 600 = 720.0001.200 x 500 = 600.000

208.

IntrariIesiriStoc FIFOStoc LIFO

FIFOLIFO

S.I.2.000 x 500 = 1.000.0002.000 x 500 = 1.000.000

1.000 x 8002.000 x 500 =1 .000.000.

1000 x 800 = 1.800.0002.000 x 500 = 1.000.000

1.000 x 800 = 800.000

1.800 x 500 = 900.0001.000 x 800= 800.000

800 x 500 = 400.000 1.200.000200 x 500 = 100.000

1.000 x 800 = 800.000

900.0001.200 x 500 = 600.000

209.

IntrariIesiriStoc

FIFOLIFOCMPFIFO

LIFOCMP

S.I.50 x 80 = 4.00050 x 80 = 4.00050 x 80 = 4.000

350 x 9050 x 80 = 4.000

350 x 90 = 31.50050 x 80 = 4.000

350 x 90 = 31.500400 x 88.75 = 35.500

100x10050 x 80 = 4.000

350 x 90 = 31.500

100 x 100 = 10.00050 x 80 = 4.000

350 x 90 = 31.500

100 x 100 =10.000500 x 91 = 45.500

50 x 80 = 4.000

350 x 90 =31.500

80 x 100 = 8.000480 43.500100x100 = 10.000

350 x 90 = 31.500

30 x 80 = 2.400480 43.900

480 x 91 = 43.68020 x 100 = 2.00020 x 80 = 1.60020 x 91 = 1.820

=> metoda CMP

210.

% = 401 71.400

607 60.000

4426 11.400

211.

Receptionare marfuri sosite din custodie cu minus neimputabil

% = 357 1.800.000 Marfuri in custodie la terti

371 1.780.000

607 20.000

212.

Factura Mat. Prime

Pret achizitie 2.000.000

Rabat 10% 200.000

Net comercial 1.800.000

Scont 5% 90.000

Net financiar 1.710.000

TVA 19% 324.900

Total plata 2.034.900

301 % 1.800.000

401 1.710.000

767 90.000

4426 = 401 321.900

213.

Plus cu minus la inventar la produse similare ce au acelasi pret se pot compensa si se efectueaza inregistrari in evisenta operativa si contabila analitica.

214.

Plus cu minus la inventar la produse cu preturi diferite se pot compensa si crea perisabilitati prin inregistrarea in evidenta operativa, contabila analitica si sintetica.

215.

% = 711 85.000

345 80.000 Produse finite

348 5.000 Difer. pret prod. finite

216.

Productia in curs de executie evaluata la : - cost prestabilit de productie

- cost efectiv de productie

217.

Inventarul intermitent si evaluarea stocurilor la cost standard presupun ca datele privind sold si rulaj in cursul perioadei sunt deformate la ct. 301 , 308 , 601.

218.

Pv = 500.000

TVA = 19 %

Ad. com. = 25 %

=> Cost achizitie al marfurilor vandute = 500.000 / 1.19 / 1.25 = 420.168 / 1.25 = 336.134

219.

% = 371 500.000

607 336.134

4428 79.832

378 84.034

220.

409 = 401 200.000 achizitie ambalaje

401 = 409 160.000 - restituire ambalaje

381 = 409 40.000 - retinere ambalaje

4426 = 401 7.600 - TVA la ambalaje retinute , facturata

221.

Diferente nefavorabile se inregistreaza cu + ( in negru ) ; este iesire stoc => pe credit

371 = % 3.141.600

345 2.000.000

348 200.000

378 440.000

4428 501.000

222.

Factura 100.000

Rabat 5% 5.000

Total 95.000

Remiza 10% 9.500

Net comercial 85.000

Scont 2% 1.710

Net financiar 83.790

Ad. com 20% 17.100 - se aplica la net comercial ( scont venit financiar, nu se scade din pret)

Pret vanzare 102.600

223.

Cost achizitie vama = ( 5.000 + 400 ) x 30.000 = 162.000.000

Taxe vamale = 12.960.000 Cost total = 174.960.000

TVA = 33.242.400

224.

301 = % 30.600.000 - materii prime

401 24.000.000

408 3.000.000 - furniz. fact. nesosite

446 3.600.000 - alte impoz. tx. si varsam.

225.

Livrare produse fara factura :

418 Clienti facturi de intocmit = %

701

4428 - TVA neexigibila pana la facturare

La facturare :

4111 = 418 714.000 - la pret de contract

4428 = 4427 114.000

4111 = % 119.000 - diferenta intre pret din contract si pret inscris in factura

701 100.000

4427 19.000

226.

Urmarirea recuperarii pierderii fiscale se realizeaza prin declaratiile anuale de impozit pe profit.

227.

Receptie marfa fara factura la pret de contract

% = 408 714.000

301 600.000

4428 114.000

2. Primire factura la un alt pret

408 = 401 714.000

4426 = 4428 114.000

% = 401 119.000

301 100.000

4426 19.000

228.

TVA colectata 590.000

TVA deductibila 250.000

TVA neexigib. 100.000

Prorata 100%

4427 = % 590.000

4426 250.000

4424 340.000 => Tva de plata = 340.000

229.

Leasing financiar la utilizator ( locatar) presupune : reflectarea in bilant si contabilizarea angajamentelor de plata si a chiriilor corespunzatoare.

230.

Redeventa datorata de utilizator leasing operational

% = 401 8.330.000

612 7.000.000

4426 1.330.000

231.

Metodele de evaluare pt. bunuri fungibile ( CMP, FIFO, LIFO ) se pot aplica si pt. investitii financiare pe termen scurt.

232.

Creante comerciale incerte in litigiu:

Sold. 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 595.000Sold cr. 4428 = 95.000Sold 1511 Provizioane pt. Litigii = 300.000

finaliz. Procesului se incas. virament , restul suporta intrepr.

1. Incasare clienti virament suma

5121 = 4118 297.500

2. Tva neexigibil aferent sumei incasate devine Tva colectat

4428 = 4427 47.5003. Suportare pe cheltuiala din suma diferenta

% = 4118 297.500 654 Pierderi din creante si debitori diversi 250.000

4428 47.500

4. Anularea provizionului

1511 = 7812 Venituri din provizioane pt. risc. Si ch. 300.000233.

IntrariIesiriStoc

FIFOLIFOCMPFIFO

LIFOCMP

S.I.1.500 x 2.000 = 3.000.0001.500 x 2.000 = 3.000.0001.500 x 2.000 = 3.000.000

2.500 x 2.2001.500 x 2.000 = 3.000.000

2.500 x 2.200 = 5.500.0001.500 x 2.000 = 3.000.000

2.500 x 2.200 = 5.500.0004.000 x 2.125 = 8.500.000

1.500 x 2.000 = 3.000.000

1.500 x 2.200 = 3.300 .000

Tot = 6.300.0002.500 x 2.200 = 5.500.000

500 x 2.000 = 1.000.000

Tot = 6.500.0003.000 x 2.125.000 = 6.375.0001.000 x 2.200 = 2.200.0001.000 x 2.000 = 2..000.0001.000 x 2.125 = 2.125.000

234.

4427 = % 3.700.000

4426 2.500.000 4423 1.200.0004423 = 4424 900.000 => 4423 = 300.000 de plata=> b) 4427 = 4426 2.500.000 4427 = 4423 1.200.000 4423 = 4424 900.000235.

Efect comercial reinnoit 4 luni- val. 2.000.000

Dobanda 15%/an => 2.000.000*15% /3 = 100.000

1. Anularea efectului initial

4111 Clienti = 413 Efecte de primit de la clienti 2.000.000

2. Imputarea dobanzilor de intarziere4111 = 766 Venituri din dobanzi 100.0003. Crearea unui nou efect cu o noua valoare

413 = 4111 2.100.000236.

Comisioane si accesorii priv. investitii financiare pe termen scurt achizitionate se includ:

b) in heltuieli de exploatare237.

Factura 3.000.000

Scont 2% 60.000

Net financiar 2.940.000

La furnizor: 667 = 4111 60.000

La client: 401 = 767 60.000

238.

Datoria clienti ( creanta ) = 2.000 x 30.000 = 60.000.000

La incasare:

% = 4111 60.000.000

5124 56.000.000 = 2.000 x 28.000

665 4.000.000 Pierderi din dif. de curs

239.

Factura = 3.000 x 30.000 = 90.000.000

% = 5124 93.000.000

401 90.000.000

665 3.000.000

240.

1. Primire avans

5121 = % 2.380.000

419 2.000.000 Clienti creditori

4427 380.000

2. Decontare factura ( reglare avans)

% = 4111 5.950.000

419 2.000.000

4427 380.000

5121 3.570.000

La primirea facturii

4111 = % 5.950.000

704 5.000.000

4427 950.000

241.

Sfarsitul anului

Creante: 2.500 x 28.000 = 70.000.000 77.500.000

Datorii: 1.500 x 30.000 = 45.000.000 46.500.000

4111 = 765 7.500.00

665 = 401 1.500.000

242.

Efect de comert remis spre incasare inaintea termenului 1.500.000

Agio: - comisioane 40.000

5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 1.500.000

% = 5113 1.500.000

5121 1.45.000

627 Chelt. Servicii bancare 50.000

243.

Cambie remisa spre scadenta inaintea termenului de plata 2.000.000

Agio: - sconturi 40.000

speze bancare 25.000

5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat 2.000.000

% = 5114 2.000.000

5121 1.925.000

627 Chelt. Servicii bancare 25.000

667 Cheltuieli privind sconturi acordate 40.000244.

TVA se trece pe cheltuiala ( cand bunurile nu sunt vandute)

635 = 4427

245.

Vanzare prod. finite la o soc. din cadrul grupului

4511 Decontari in cadrul grupului = % 4.760.000

701 Venituri din vanzarea prod. Finite 4.000.000

4427 760.000246.

Incasare prin virament prod. finite vandute la o soc. din cadrul grupului

5121 = 4511 Decontari in cadrul grupului 700.000

247.

Primire imprumut de la asociatul firmei

5121 = 4551 3.000.000 - gresit rasp. carte b)

248.

5121 = 462 Creditori diversi 4.500.000

249.

401 = 411 - compensare creante si datorii comerciale reciproce

250.

Cand se atribuie drepturi speciale de subscriere: DS

c) cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabila anterioara operatiei

251.Leasing operational: la utilizator factura emisa de proprietar , persoana juridica straina

612 = 401 2.000.000

4426 = 5121 380.000

252 .

Rezolvarea e urmatoarea: 612 = 401 2.000.000 4426 = 5121 380.000 401 = 446 240.000

=> e gresit raspunsul in carte

253.

Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid.- fact. 250.000 +19% TVA

Cost achiz. initial 2.000.000,

Amortiz. Inregistrata 1.750.000

1. Transferul dreptului de propriet. La val rezid. stabilita intre parti

461 Debitori diversi = % 297.500

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital 250.000

4427 47.500

2. Scoatere din patrimoniu a bunului ce a facut obiect. contractului de leasing

% = 212 2.000.000

281 Amortizari 1.750.000

6583 Chelt.cu active cedate 250.000

254.

Leasing operational la utilizator transfer drept proprietate , pt constructie cumparata din tara, in conditia existentei optiunii de cumparare de la o pers. jurid. romana.

% = 404 297.500212 250.0004426 47.500 255.

Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid., bun. achiz. pers. jur. staina- fact. 250.000 +19% TVA

taxe vam. 10%

se va include in val. Imobilizarii si tx. vamala

val. bunului = 250.000 +250.000*10% = 250.000 + 25.000 = 275.000

TVA aferent 275.000 *19% = 52.250

212 Constructii = 404 250.000212 = 446 25.000

4426 = 5121 52.250

256.

423 Personal ajutoare materiale datorate = 444 800.000 ( drepturi sociale ale salariatilor)

257.

Decontare factura active fixe printr-un efect de comert

404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pt. imobilizari 7.000.000

258.

5112 Cecuri de incasat = 411 4.000.000

5121 = 5112 4.000.000

259.

5328 Alte valori = 411 1.900.0005121 = 5328

In 5328 = mandate postale aferente vanzarilor prin colet

260.

5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 5.000.000

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferebte creditelor bancare pe t.scurt

261.

1.Inregistrare suma virata in contul de acreditive

5411 Acreditive in lei = 581 20.000.000

2. Plata furnizor din contul de acreditive

401 = 5411 12.000.000

262.

% = 542 5.000.000

625 1.000.000 - Cheltuieli detasare inclusiv transport = 650.000 + 350.000

301 2.000.000 - piese schimb depozitate

4426 380.000

5311 1.620.000

263.

5321 Alte valori = 5311 250.000

6588 Alte chelt. de exploatare = 5321 175.000

264.

461 = 5311 5.900 - minus de casa imputat casieruluiLa problemele 265-267:

FOND RULMENT = Capitaluri permanente Active imobilizate

NECESAR DE FOND DE RULMENT = Stocuri, creante - Datorii nefinanciare TREZORERIA =Disponibil si alte val mob plasament -Datorii financiare pe term scurt

FR = Active totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobiliz. Cap.permanent. = Capital si rezerve + Proviz.+ Dat. peste un an

NFR = Act. Circ. TREZORERIE DAT SUB UN AN- VENIT IN AVANS

NFR = Active circulante(stoc+creante+ch in avans) - datorii curente(inclusiv venit in avans)- disponibil => Trezoreria = FR NFR = + sau

265.FR = Capital permanent Active imobilizate = 800 600 = 200

NFR = Stocuri + Creante - Datorii curente = 300 140 = 160

266.

FR = 700 + 100 600 = 200

NFR = 300 140 = 160T = 200 160 = 40

Sau T = 100 60 = 40

267.

NFR = 300 140 = 160

T = Disponibilitati Credite pe termen scurt = 100 60 = 40La problemele 268-270:

CAPITAL PROPRIU = Capital social + Prime de capital +/- Rezerve din reevaluare +/- Rezultatul reportat +/- +/- Rezerve +/- Rezultatul exercitiului

CAPITAL PERMANENT = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + subventii pt. invest.

268. Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000

Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung = 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000

=> raspuns gresit in carte

lipseste ceva cap propriu = 10 + 3 - 3 + 2 + 0.5 - 1.5 = 11cap permanent = 11 + 8 + 1 = 20

oricum, la o grila de la inceput, subv. pt. investitii nu intrau in cap permanent

269.

Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000

In privinta subventiilor pentru investitii acestea pot fi asimilate capitalurilor permanente, caz in care capitalul permanent va fi:

Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung + subv.

= 11.000.000 + 8.000.000 + 1.000.000 = 20.000.000

270: cap propriu = 10 - 3 + 2 + 0.5 + 1.5 = 11

cap perm = 11 +8 + 1 = 20

271.

701 = 5.000.000

704 = 2.000.000

707 = 3.000.000

708 = 500.000 V activ. diverse

711 = 1.000.000 V variatia stocurilor

722 = 2.500.000 V productia imobilizata

7411 = 6.000.000 V subventii exploat. aferente CA

758 = 500.000 Alte ven. din exploat.

CIFRA DE AFACERI NETA = Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) + Venituri din vanzarea marfurilor (707) + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (7411)

= 5.000.000+2.000.000+500.000+3.000.000+6.000.000 = 16.500.000

CIFRA DE AFACERI = ct. 701 + ct. 704 + ct. 707 + ct. 708 + ct. 7411

= 5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000.000 = 16.500.000

272.

212 = 7.000.000 mj. fixe

281 = 2.900.000 amortiz. mijl. fixe

301 = 900.000 materii prime

391 = 40.000 provizioane depreciere materii prime

409 = 80.000 furnizori debitori

419 = 50.000 clienti creditori

371 = 60.000

378 = 50.000

5121 = 100.000

Active circulante = 301 391 + 371 378 + 5121 + 409 = 900.000 40.000 + 60.000 50.000 + 100.000 + 80.000 = 1.050.000

273.

Relatia rezultat contabil Rezultat fiscal

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal pierderi din anii precedenti

274.

Valorile privind deprecierile activelor ( amortizari si provizioane ) - nu se regasesc in continutul formularului de bilant; nu apar ca posturi distincte, activele sunt prezentate la valoarea neta.

275.

Nu antreneaza fluxuri de trezorerie cheltuielile cu amortizari si provizioane.

276.

Se includ integral in CA: - venituri din vanzarea produselor

- venituri din subventii de exploatare aferente CA

- venituri din lucrari si servicii prestate

277.

Registre contabile auxiliare: b) RC, JV, JC

278 pg.162

raspuns gresit b ?

vanzare teren 411=7583 24.000.000 anulare provizion 1518=7813 3.000.000 incasare % = 411 24.000.000 5121 22.400.000 665 1.600.000 scadere teren 6583 = 211 22.000.000

rez din expl= vdin expl - ch din expl = 7583+7813-6583 = 24.000.000+3.000.000- 22.000.000 = 5.000.000 lei rez fin = v fin-ch fin = -1.600.000 rez curent =5.000.000-1.600.000= 3.400.000 lei

dupa rationamentul meu raspunsul corect este a. ce parere aveti

da, se pare ca e rasp. Gresit

278.

1. Vanzare teren => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 24.000.000

2. Incasare: % = 213 mijloace fixe 24.000.000

5121 22.400.000

665 Cheltuieli diferente curs valutar 1.600.000

3. Anulare provizioane: => venit

2911 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 3.000.000

4. Scadere teren : 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 211 Terenuri 22.000.000

venituriexploatare: 3.000.000. + 24.000.000 = 27.000.000

chelt. Exploatare: 22.000.000

rez din expl = v din expl - ch din expl = 7583+7813-6583 rezult. Exploat pozitiv 5.000.000 chelt. Financ.: 1.600.000

rez fin = v fin-ch fin rezult. Financ. Negativ. 1.600.000

rezultat curent pozitiv: 5.000.000 1.600.000 = 3.400.000279.

Marja comerc. + Productia exercit. Consumuri intermediare(costuri) = Valoarea adaugata

Product. Exerc. = Val. Adaug.+Consum. Intermediare- Marja comerciala

280.

Masa profitului impozabil la 31.12.N

= S 121 + R 691 ( cheltuieli cumulate cu impozitul pe profit) + reintegrari fiscale deduceri fiscale

281.

Marja de productie = Cifra de afaceri - Costul productiei vandute

282.

In utilizarea SIG , trecerea de la amortiz. liniara la amortiz. degresiva are incidenta asupra:

b) rezultatului din exploatare

283.

4. Vanzare mj. Fix => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 8.400.000

5. Scoatere din evidenta mj. Fix : % = 213 mijloace fixe 15.000.000

281 Amortizare 7.000.000

6583 Cheltuieli privind activele cedate 8.000.000

6. Reluare provizioane: => venit

2913 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 500.000

venituriexploatare: 8.400.000 + 500.000 = 8.900.000

chelt. Exploatare: 8.000.000

rezult. Exploat pozitiv 900.000

284.

Registre contabile obligatorii: RJ, RI , RCM

285.

Indicatori necuprinsi in contul de profit si pierdere: - marja comerciala

- valoarea adaugata

- excedent brut din exploatare

286.

profit contabil brut 2.000.000

venituri din dividende - 80.000

amenzi si penalit. + 150.000

rep. Rez. Legala - 100.000 = 2.000.000*5%

pierdere fiscala an prec. 200.000

profit impozabil 1.770.000 * 16% => impozit 283.200

287.

Indicator ce nu se regaseste distinct in contul de rezultate cu solduri intermediare:

c) cifra de afaceri

288.

Determinarea masei profitului impozabil ce sta la baza declaratiei pt. impozitul pe profit =

Total venituri total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile fiscal deduceri fiscale + impozit pe profit pierdere fiscala de recuperat

289.

290.

EBE = excedent brut exploatare = amortiz. si proviz. exploatare + alte cheltuieli de exploat. venituri din exploatare privind amortiz. si provizioane alte venituri din exploatare +/- rezultatul exploatarii

291.

Conturi ce apar in balanta cu sold , dar nu apar in bilant

c) = 308 , 281 , 348 , 590 , 391 , 290

292.

Formula: Activ net contabil = Activ bilantier Active fictive Datorii = > b)

293.

Capacitatea de autofinantare = CAF =

Rezultat net contabil

+ chelt. Cu amortiz si proviz.

- ven. din reluari de amortz. Si proviz.

- plusvalori din cesiuni elemente activ

+ minusvalori din cesiuni elemente activ (amortiz.)

- cote parti din subventii pentru investitii virate la venituri

CAF = 5.000.000 + 2.000.000 1.000.000 4.000.000 + 3.500.000 500.000+400.000 = 5.400.000

294.

Cheltuielile cu reparatii curente la mijloace fixe se cuprind in:

b) cheltuieli de exploatare

295.

Cheltuielile cu plata despagubirilor se cuprind in:

b) cheltuieli de exploatare

296.

In cadrul contului 101 Capital social actiunile sunt exprimate la:

c) valoarea nominala297.

In categoria cheltuielilor in avans nu se cuprind:

c) Cheltuieli cu provizioane pt. reparatii capitale

298.

Stoc materii prime: - pret cumparare = 90.000

- chelt. achiz. accesorii = 10.000

=> Cost achizitie = Vc = 100.000

Sfarsit ex. N provizion = 20.000 => Vstoc = 100.000 20.000 = 80.000

Sfarsit ex. N + 1 => V inventar = 95.000

=> trebuie reluate provizioane de 15.000 = 95.000 80.000

=> c) scaderea provizioanelor cu 15.000

299.

503 Actiuni = 509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt 7.500.000=> partea de valoare neeliberata a unor actiuni cumparate300.

1012 = 502 7.500.000 =>c) anularea actiunilor proprii rascumparate , corespunzator reducerii capitalului social

301.

% = 401

357 - Marfuri in custodies au in consignatie la terti

4426

=> marfuri cumparate pe credit si lasate in custodia furnizorului => b)

302.

% = 5124

401

665

=> plata in devize a furnizorilor cu diferenta curs nefavorabila prin cont de la banca => b)

303.

261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grup = 456 Decontari cu asoc. privind capitalul

=> c) Aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare

304.

1061 = 117 => acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale = c)

305.

Virarea 70 Venituri din vanzari

7411 Venituri din subventii aferente CA la 121 la sfarsitul anului

reprezinta b) CA

306.

Sold creditor al contului 458 Decontari din operatii in participatie => reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca profit din operatii in participatie si sumele datorate de coparticipanti pt. acoperirea pierderilor din operatii in participatie.

307.

456 Decontari cu asociatii priv. Capitalul = % 7.500.000

- operatiuni de fuziune - 1012 Capital subscris varsat 5.000.000

1042 Prime de fuziune 500.000

261 Titluri de participare detinute 2.000.000

la filiale din cadrul grupului

b) Cazul fuziunii societatea absorbanta detine titluri de participare la societatea absorbita

In contabilitatea absorbantului - operatia reprezinta cresterea capitalurilor si anularea titlurilor detinute.

308.

TVA aferenta lipsurilor de materiale consumabile neimputabile

635 = 4427

309.

Dobanzi anuale aferente creantelor legate de participatii

267 Creante imobilizate = 763 Venituri din creante imobilizate

310.

- obtinere constructie din activitate proprie

231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia imobilizari corporale

- punere in functiune a imobilizarii

2121 = 231

311.

Reluare provizioane pt. garantii la expirarea perioadei de garantie

1512 Provizioane pt. garantii acordate clientilor = 7812 Venit. Din provizioane pt. riscuri si chelt.

312.

6581 Despagubiri, amnzi, penalit. = 448 Alte date si creante cu bugetul statului

313.

F.a.r. = ( CF / ( CA CV ) ( *100 => factor acoperire relativ

CF = costuri fixe

CV = costuri variabile

F.a.r. = 50.000/( 600.000 450.000) =( 50.000 / 150.000 ) *100 = 33.33%

Sau

Se calculeaza CA critica:

CA cr = CF = 50.000 = 200.000 1 - CV / CA 1 - 450.000 / 600.000

FA = ( CA cr / CA ) x 100 = ( 200.000 / 600.000 ) x 100 = 33.33 %

314.

Prod.qekqe = q x kCae = ch/qeCu = k x Cui

A10.00060.55.000115.5

B24.00012124.00011

C20.00030.255.0002.75

IA = 6 / 12 = 0.5 IB = 12 / 12 = 1 IC = 3 / 12 = 0.25

QA = 0.5 * 10.000 = 5.000

QB = 1 * 24.000 = 24.000

QC = 0.25 * 20.000 = 5.000 QTOTAL = 34.000

374.000 / 34.000 = 11

Cu A = 0.5 * 11 = 5.5,

Cu B = 1 * 11 = 11,

Cu C = 0.25 * 11 = 2.75 raspuns b

315.

Ch vu = ( Ch max - Ch min ) = ( 932.000 872.000 ) = 60.000 / 1.500 = 40 lei / kg ( Qmax - Qmin ) ( 10.800 9.300 )

Ch totale = Q x cvu + CFChV = 40 * 10.000 kg = 400.000 CF = Ch Totale Q * Ch vu = 916.000 40 * 10.000 = 516.000

** Diferenta intre cheltuielile maxime si minime e data de cheltuielile fixe care sunt diferite in functie de gradul de utilizare sau capacitatea normala de productie .

315)Este ceva ciudat! Raspuns bun la acesta grila este intr-adevar c). nu stiu de ce in cartea de la Ceccar este dat ca fiind bun raspunsul b. Grila este data si intr-o carte de grile de contabilitate de Corina Grazziela Dumitru (nr.40 / pag.352) si are si rezolvare acolo. Raspunsul bun este c. Iata rezolvarea din acea carte:

cvu= (ch.max - ch.min) / (Qmax-Qmin)=(932000 - 872000)/(10800-9300) =40lei/kg Ch totale=Q x cvu + CF 932000=10800x40 + CF => CF=500000 Pt luna aprilie 916000=500000+CV => CV=416000

316.

pret vanzare total = 2.000 * 1.200 + 3.000 * 2.300 + 1.000 * 1.500 = 2.400.000 + 6.900.000 + 1.500.000

= 10.800.000 lei cost productie total = 10.260.000 lei

=> cost productie total / pret vanzare total = 10.260.000 / 10.800.000 = 0.95

=> rezulta ponderea costurilor de productie in pretul de vanzare este de 0.95

cost unitar A = pret unitarA * pondere = = 1.200 x 0.95 = 1.140

cost unitar B = pret unitar B * pondere = 2.300 x 0.95 = 2.185

cost unitar C = pret unitar C * pondere = 1.500 x 0.95 = 1.425

317.

produs standard abateri

consum specific 0.100kg 0.110kg

pret 20 lei/kg 19 lei/kg

productia 2.316.000 buc 2.316.000 buc

Val. Productiei 4.632.000 lei 4.840.440 lei => tot. Abateri =+208.440leiVal. La Abateri consum = 0.110 kg * 20 lei/kg * 2.316.000 = 5.095.200 lei => abatere = 5.095.200 4.632.000 = + 463.200 lei

Val.Abateri pret = tot abateri val.Abateri consum = 208.440 463.200 = -254.760 lei

Sau Abateri cantitative = ( Ce Cs ) x Ps x Qe = ( 0.110 0.100) x 20 x 2.316.000 = 463.200

Abateri pret = ( Pe Ps ) x Ce x Qe = ( 19 20 ) x 0.110 x 2.316.000 = - 254.760

318.

cheltuieli produs A produs B total cheltuieli directe 5.000.000 3.000.000 8.000.000 sectia 1 1.250.000 750.000 2.000.000 sectia 2 0 800.000 800.000 generale 0 0 600.000 prod neterminata la incep N- costuri in N 75.000 la sf lui N- costuri in N+1 -90.000 total 6.325.000 4.460.000

baza de repartizare a cheltuielilor de sectie sunt chelt de productie directe, deci calculam cheltuielile sectiei 1 aferente produsului A, resp B in functie de ponderea cheltuielilor directe ale acestora in total cheltuieli directe

chelt cu produsul A sectia 1 = 5.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 1.250.000 chelt cu produsul B sectia 1= 3.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 750.000

319.

Profit = Valoare vanzare Valoare cost

Pf = Pv x q - ( CF + Cv x q )

700.000 = 1.000 q 2.500.000 600 q => 3.200.000 = 400 q

=> q = 3.200.000 / 400 = 8.000

sau

Notatii : CA - Cifra de afaceri ,

Pr - profit ,

CT - cheltuieli totale,

CF - cheltuieli fixe totale,

CV - cheltuieli variabile totale,

q - cantitatea ,

p - pretul de vanzare ,

cv - cheltuieli variabile unitare

Stim ca : CA = CT + Pr De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

De asemeni : CT = CF + CV = CF + cv*q (relatia 2)

Din cele doua relatii rezulta : q*p - Pr = CF + cv *q Cum necunoscuta este q avem : q*( p-cv) = CF +Pr Adica : q = (CF+ Pr) / (p-cv) Prin inlocuire obtinem : q = ( 2.500.000 + 700.000) / (1000 - 600) Adica : q = 8000

320.

Pondere de repartiz. chelt. indirecte:

A = 1.500.000 / 6.000.000 = 0.25

B = 4.500.000 / 6.000.000 = 0.75

Ch. Variab. = T ch. indirecte T ch. fixe = 2.000.000 800.000 = 1.200.000

Ch. Variab A = 1.200.000 x 0.25 = 300.000

Ch. Variab B = 1.200.000 x 0.75 = 900.000

Grad activitate = 80% => ch. fixe conform grad de activitate = 800.000 x 80 % = 640.000

Cheltuieli fixe A = 640.000 x 0.25 = 160.000

Cheltuieli fixe B = 640.000 x 0.75 = 480.000

PRODUSCHELTUIELI DIRECTE (1 )CHELTUIELI VARIABILE (2 )CHELTUIELI FIXE

(3 )TOTAL COST

(1 + 2 + 3 )

A1.500.000300.000160.0001.960.000

B4.500.000900.000480.0005.880.000

Total6.000.0001.200.000640.0007.840.000

Sau

cheltuieli totale= 1.500.000+4.500.000+1.200.000+80%*800.000= 7.840.000 lei 7.840.000 lei cheltuieli totale ..........6.000.000 lei cheltuieli directe totale x cheltuieli totale A ........................1.500.000 lei cheltuieli directe A y cheltuieli totale B ........................1.500.000 lei cheltuieli directe B

x= 7.840.000*1.500.000/6.000.000= 1.960.000 lei y= 7.840.000*4.500.000/6.000.000= 5.880.000 lei

321.

CA critica = costuri fixe / (1-cv unitar/pret unitar)= 2.500.000/ ( 1- 2.000/2.500) = 2.500.000 / ( 1 - 0,8) = 2.500.000 / 0,2 = 12.500.000 interval de siguranta = CA - CA critica= 8.000*2.500 - 12.500.000 = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000

sau

CA = 8.000 buc x 2.500 = 20.000.000

Prag rentabilitate = CF x CA = 2.500.000 x 20.000.000 = 12.500.000

M /Cv 4.000.000

M /Cv s-a calculat: q ( Pv Ch Vu ) = 8.000 ( 2.500 2.000) = 4.000.000

Intervalul de siguranta dinamic = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000

322.

FORMULA PT FACTORUL DE ACOPERIRE RELATIV

F.a.r. = ( CF / ( CA CV ) ( *100 => factor acoperire relativ

CF = costuri fixe

CV = costuri variabile

In lipsa cheltuielilor fixe nu se poate calcula decat coeficientul marjei

PRODUSPU VANZARECV UNITARPV - CVRATA MARJEI Pv Cv

Pv

A90070020022,2 %

B1.5001.00050033 , 3 %

C1.4001.20020014,28 %

D70050020028,57 %

E2.0001.50050025 %

Conform coeficientului marjei => raspuns corect: se elimina A si C

raspuns eronat carte C si D

323.

Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, CF - cheltuieli fixe totale, CV - cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare

Stim ca : De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cp CF

Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000=400.000

1.000.000 = q buc*650 - q buc*500 - 600.000 q buc=10.667 productia tre marita cu 10. 667 10.000 = 667 bucati

324 .

Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cv CF

Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000 = 400.000

1.000.000 = 10.000*650 - 10.000*cvu - 600.000 cvu = 490 reducere 500 490 = 10 lei325.

produs B

chelt. Directe 500.000

chelt. Indirecte 75.000 = 300.000*25%

prod neterminata la sf lui N- costuri in N+1 -60.000

TOTAL cost productie 515.000

Cost planificat 500.000

Abatere 15.000 =>

903 Decontri interne privind diferenele de pre = 902 Decontri interne privind producia obinut

sau

chelt. Directe 500.000

chelt. Indirecte 75.000

prod neterminata -60.000 Cost efectiv 515.000

Cost planificat 505.000 Abatere 15.000

326.

Formula de corelatie intre rezultatul din contabilitatea financiara si cel din contabilitatea de gestiune => c)

Rezultatul contabilitatii de gestiune = Rezultatul contabil financiar - cheltuieli neincorporate

+ cheltuieli supletive

327.

Formula de corelatie intre cheltuielile din contabilitatea financiara si cele din contabilitatea de gestiune =>a)

Cheltuieli din contabilitatea financiara = Cheltuieli din contabilitatea de gestiune + cheltuieli neincorporate

cheltuieli supletive

328.

Cheltuiala nespecifica costului perioadei ci cost al produsului

a) cheltuieli de fabricatie

329.

Procedeu de repartizare a cheltuielilor indirecte:

b) procedeul diviziunii complexe = GRESIT

330.

A absoarbe B

IndicatoriAB

Nr. actiuni1.000500

Valoare nominala1.0002.000

Capital social1.000.0001.000.000

Activ net contabil3.000.0001.5000.000

Val. matematica a actiunii3.0003.000

Aportul lui B in A este Activul net( capitaluri proprii) = > 1.500.000

pt. remunerarea lui B , A trebuie sa creeze: Activ net B = 1.500.000 = 500 act.

Vmat. actiuni A 3.000

pt. 500 actini B se schimba 500 actiuni A => raport schimb = 1/1

Sau

Rs = VB / VA = 3.000 / 3.000 = 1 / 1

Nr. de act. ce se vor emite = 500 x 1 / 1

Capitalul social A se majoreaza cu 500 act. x 1.000 (Vn) = 500.000

Diferenta intre aportul total 1.500.000 si capitalul social 500.000 = prima de fuziune = 1.500.000 500.000 = 1.000.000

456 Decontari cu asoc. priv. cap. soc. B = % 1.500.0001012 500.000

1042 1.000.000 Prime fuziune

331.

Bilant contabil inainte de partaj la o S.N.C.

ActivPasiv

121 Rezultatul lichidarii 150.0001012 Capital social 100.000 - A = 75% - B = 25%

401 Furnizori 50.000

Inregistrari de partaj:

1. Stingerea datoriei la furnizor din banii asociatilor ce raspund solidar:

401 = % 50.000

456 A 37.500 - 75%

456 B 12.500 - 25%

2.Repartizarea situatiei negative intre asociati:

Capital social .100.000

Rezultatul lichidarii .150.000

Situatia neta.. - 50.000 => - 37.500 A

- 12.500 B

3. Inchiderea conturilor:

% = 121 150.000

456 A 37.500

456 B 12.500

101 100.000

332.

Bilant contabil inainte de partaj la o S.A.

ActivPasiv

5121 Disponibilitati 550.000101 Capital social 300.000

106 Rezerve legale 45.000

121 Rezultatul lichidarii 155.000

Castigul din lichidare = Rezerve + rezultatul lichidarii = 45.000 + 155.000 = 200.000

Rezervele legale cand s-au creat din profit, profitul nu a fost impozitat. Cu ocazia partajului rezervele se impoziteaza ca profit si diferenta ca dividende.

1. Inregistrarea obligatiei fata de asociati

1061 = 456 45.000

2. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent = 25 % x 45.000 = 11.250

456 = 441 11.250

3. Plata impozit profit

441 = 5121 11.250

4 Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent

45.000 11.250 = 33.750

33.750 x 5 % = 1.687.5

5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende

456 = 446 1.687.5

6. Plata impozit dividende

446 = 5121 1.687,5

7. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 33.750 1.687.5 = 32.062.5

456 = 5121 32.062,5

333 334

formulele ce trebuie folosite sunt:

raport paritate= valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbite/valoarea matematica a unei actiuni a societatii absorbante

nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= activ net ctb societate absorbita/ valoarea matematica a unei act soc absorbanta

sau

nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= nr de actiuni ale societatii absorbite * raportul de paritate

prima de fuziune= nr de actiuni emise de societatea absorbanta pt acop aportului societatii absorbite*(valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbante- valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante)

sau

prima de fuziune = activ net aportat al societatii absorbite-nr. de actiuni emise de societatea absorbanta pt a acoperi aportul societatii absorbite* valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante

333 .

A absoarbe B Care este nr de act emise de A pt a remunera aportul lui B?

IndicatoriA B

Numar actiuni10.000 act2.000 act

Activ real ( - actiuni B)18.526.00012.495.000

Actiuni B (1.100 act.) => 1act . = 1.0001.100.000

Datorii3.758.00010.255.000

V matem.1.120

V intrinseca1.600

Pt. B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (12.495.000 10.255.000 ) /2.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act

= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni

Vi = (18.526.000 + 1.100.000) 3.758.000 + 1.100 ( 1.120 1.000) = 19.626.000 3.758.000 + 1.100 x 120

10.000 10.000

= 15.868.000 + 132.000 = 16.000.000 = 1.600

10.000 10.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 1.120 / 1.600 = 0.7 => Vm soc. absorbite Vi act A V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B

- Activ net B = 2.240.000 / 1.600 = 1.400

Vm act. A

- Nr. act. B x Rs = 2000 act x 0.7 = 1.400 act

Soc. A remunereaza doar partea de aport ce nu-i apartine adica : 2.000 1.100 = 900 act.

Soc. A detine 1.100 act ale soc.B , adica: 1.100 /2000 = 55 % cap. soc

Deci va remunera doar 45%

emite 1.400 act x 45% = 630 act.

Sau

A remunereaza 900 act.

=> Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B x Rs = 900 x 0.7 = 630 act.

Sau

stim ca A detine 1.100 act B, aplicam reg de trei simpla

2.000 act B........ 100% 1.100 act B ......X => X = 1.100 x 100/2.000 = 55%

Aport cap = 100 55 = 45%

Aport remunerat = ANC B x 45% = 2.240.000 x 45% = 1.008.000 lei nr actiuni de emis = 1.008.000 / 1.600 = 630 act

334.

A absoarbe B

IndicatoriA B

Numar actiuni60.000 act25.000 act

Val. nominala20.00020.000

Activ real ( - actiuni B)2.728.000.0001.950.000

Actiuni B (10.000 act. x 48.400)484.000.000

Datorii296.000.000350.000.000

V matem.64.000

V intrinseca51.200

Pt. B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (1.950.000.000-350.000.000 )

25.000

= 1.600.000.000 / 25.000.000 = 64.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act

= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni

Vi = (2.728.000.000 + 484.000.000) 296.000.000 + 10.000 ( 64.000 48.000) =

60.000

= 2.916.000 + 156.000.000 = 51.200 60.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 64.000 / 51.200 = 1.25 => Vm soc. absorbite Vi act A V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B

Soc. A detine 10.000 act ale soc.B => Deci va remunera doar 15.000 act

Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B ce trebuie remunerate x Rs = 15.000 x 1.25 = 18.750 act.

Sau

nr act de emis = 1.25 x 25.000 = 31.250 sau 1.600.000.000 / 51.200 = 31.250 Aplicam reg de trei simpla

25.000 act B.....100% 10.000 act B.....X X = 10.000 x 100 / 25.000 = 40%

Aport cap = 100 - 40 = 60% Aport cap rem = 1.600.000.000 x 60% = 960.000.000 nr act de emis = 31.250 x 60% = 18.750

Aportul lui B = 1.600.000.000 dar A remunereaza doar 15.000 act. x 64.000 = 960.000.000Crestere capital social A: 18.750 x 20.000(Vn) = 375.000.000

Prima fuziune propriuzisa = 960.000.000 375.000.000 = 585.000.000

Prima fuziune complementara = plus valoare = 10.000 ( 64.000 48.000) = 10.000 x 15.600 = 156.000.000

Prima fuziune totala = 585.000.000 + 156.000.000 = 741.000.000

335.

Rezultatul exercitiului =

a) patrimonial: venituri N Ch. N

b) economic NUc) financiar: variatie capitaluri intre N si N-1 cresteri capitaluri N + distribuire dividende + reduceri capital in N 336.

INDICATORIAB

Actiuni5.000 act x 5.5002.000 act. x 6.000

Valoare globala27.500.00012.000.000

Valoare mat. actiuni27.500.000 / 5.000 = 5.50012.000.000 / 2.000 = 6.000

I. societatea A absoarbe societatea B

Raportul de schimb: = V B = 6.000 / 5.500 = 60 / 55 => Vm soc. absorbite V A V soc. absorbante Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.B de aport = 12.000.000 / 5.500 = 2.182 act Vm act. Asau 2) Rs x nr. act. B = 2.000 x 60 / 55 = 2.182 act

II. societatea B absoarbe societatea A

Raportul de schimb: = V A = 5.500 / 6.000 = 55 / 60 V B

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.A de aport = 27.500.000 / 6.000 = 4.583 act Vm act. Bsau 2) Rs x nr. act. A = 5.000 x 55 / 60 = 4.583 act

337 .

Societatea A absoarbe societatea BINDICATORIAB

Nr Actiuni1.000800

Valoare globala15.000.00020.000.000

Valoare mat. actiuni15.00020.000.000 / 800 = 25.000

1. Raportul de schimb: = V B = 25.000 / 15.000 = 5 / 3

V A

2. Nr. de act de emis de catre soc absorbanta = 5/3 x 800 = 1.333

Sau

= 20.000.000 / 15.000 = 1.333

3. Crestere prin aport a capitalului social = 1.333 x 14.000 ( Vn) = 18.662.000 lei

4. Prima de fuziune = Valoare de aport = 20.000.000

- Val. Capital social - 1.333 x 14.000 = -18.662.000 = 1333 act. la val nom 1.338.000

sau

Prima de fuziune = activ net de aport al soc absorbite - nr de act de emis de asoc absorbanta pt acop aport soc absorbita* val nom a act soc absorbante = 20.000.000 - 1.333 x 14.000 = 1.338.000 lei

456B = % 20.000.000 1012 18.662.000 1042 1.338.000

338. Bilant contabil inainte de partaj la un S.R.L.

ActivPasiv

5121 Disponibilitati 8.000.0001012 Capital social 5.000.000 - A = 80% - B = 20%

1061 Rezerve legale 1.000.000

121 Rezultat net lichidare 2.000.000

Inregistrari de partaj:

1. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind repartizare capital social

101 = % 5.000.000

456 A 4.000.000

456 B 1.000.000

2. Plata capital social

% = 5121 5.000.000

456 A 4.000.000

456 B 1.000.000

3 . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezervele

106 = % 1.000.000 456 A 800.000

456 B 200.000

4. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezultatul lichidarii

121 = % 2.000.000 456 A 1.600.000

456 B 400.000

5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent

% = 441 250.000 = 1.000.000 x 25%

456 A 200.000 = 800.000 x 25%

456 B 50.000 = 200.000 x 25%

6. a) Stabilirea sumei din rezerve ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent

1.000.000 250.000 = 750.000

750.000 x 5 % = 37.500

b) Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent

2.000.000 x 5 % = 100.000

7. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende

% = 446 137.500 = 100.000 + 37.500

456 A 110.000 = 137.500 x 80%

456 B 27.500 = 137.500 x 20%8. Plata impozit dividende si impozit profit

% = 5121 387.500

446 137.500

441 250.000

9. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 2.750.000 - 387.500 = 2.612.500 % = 5121 2.612.500

456 A 2.090.000 = 2.612.500 x 80%

456 B 522.500 = 2.612.500 x 20%

problema e gresita in ce priveste calculele , monografia e corecta

339.

A absoarbe B

1. Calculul valorii pe actiune

IndicatoriAB

Actiuni20.000 act x 1.0005.000 act x 1.000

Activ real44.000.00019.750.000 (fara actiuni A) +

1.200.000 = 1.000 act x 1.200

Datorii9.000.0004.000.000

Activ net35.000.00016.950.000 ( din care 1.200.000 act A)

Valoare pe actiune1.7503.390

Aportul lui B in A este : 16.950.000 1.200.000 ( act A) = 15.750.000

Nr. de actiuni emise de A pt. acoprerire aport = 15.750.000 / 1.750 = 9.000 act

Trebuie remunerate si cele 1.000 act detinute de B la A = > emite A = 1.000 act

=> Total actiuni emise de A = 10.000 act

Prima de fuziune = nr. act. emise de soc. absorbanta x ( Vm act. soc. absorbita Vn act soc. absorbanta )

= 10.000 x ( 1.750 - 1.000 ) = 10.000 x 750 = 7.500.000

sau

2. Rs = V B = 3.500 / 1.750 = 2 / 1 = 2

VA3. Nr. de actiuni ce se vor emite de A 2 / 1 x 5.000 = 10.000sau

17.500.000 / 1.750 = 10.000

4. Prima de fuziune

- valoare aport = 17.500.000

- se scad 10.000 act la val nom. = 10.000.000 = 10.000 x 1.000

7.500.000

340.

IndicatoriAB

Actiuni1.200 act x 1.000500 act x 1.000

Capital social1.200.000500.000

Rezerve300.000100.000

Participatii 100 act.B x 1.080108.000

Activ net ( capitaluri proprii)600.000

Vm act. 1.200

Val. intrinseca1.260

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act

= Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni

Vi = (1.200.000 + 300.000) + 100 ( 1.200 1.080) =

1.200

= 1.500.000 + 100 x 120 = 1.512.000 / 1.200 = 1.260 1.200

Aportul de remunerat de A = 400 act. = > 80%

=> Aport = 80% x 600.000 = 480.000

Raportul de schimb: = Vm act B = 1.200 / 1.260 = 0.952 => Vm soc. absorbite Vi act A V soc. Absorbante

Nr. de actiuni de emis de A = Nr. act. de remunerat x Rs = 400 x 120 / 126 = 381

Crestere capital social la A = 381 act x 1.000 (Vn) = 381.000Prima de fuziune propriu zisa = 480.000 - 381.000 = 99.000

Prima de fuziune complementara = plusul de valoare latent = 12.000

=> Prima de fuziune totala = 99.000 + 12.000 = 111.000

Inregistrareala A a aportului cu cresterea capitalurilor si anularea titlurilor lui B detinute de A:

456 B = % 600.000

1012 381.000

261 108.000 - Titluri de participare

1042 111.000 - Prime de fuziune

341.

S.A. Bilant inainte de partaj A P

121 Rezultatul lichidarii ( pierderi ) 5.800.0001012 Capital social 5.000.000

401 Furnizori datorii 800.000

5.800.000 5.800.000

La S.A. raspunderea asociatilor e pana la concurenta aportului lor, datoria neplatita si celelalte conturi sunt anulate

c) % = 121 5.800.000

101 500.000

401 800.000

342.

Operatia de consolidare gresita:

a) elaborarea conturilor anuale individuale

343.

Retratarea si ajustarea prealabila a conturilor individuale gresita:

c) regularizarea diferentelor de inventariere

344.

Situatie in care controlul in societatile de grup opereaza in fapt cf. Ias 27

NU: c) intreprinderea mama se gaseste in aceeasi tara sau localitate cu filialele din grup

345.

Conditii de exceptare a societatilor comerciale de la consolidare conform D VII: => nu e mentionata in directiva:

c) cand societatile ce trebuie consolidate isi au sediul in alta tara sau alta localitate decat societatea mama.

346 - 349

Elemente nemonetare NElemente monetare M

- Imobilizari corporale

- imobilizari necorporale

- imobilizari financiare ( partial ):

1. titluri de participare

2. titluri imobilizate ale activitatilor de protofoliu

3. alte titluri imobilizate

- stocuri

- cheltuieli in avans

- venituri in avans

- capitaluri proprii:

1. capital social

2. prime legate de capital

3. rezerve si alte fonduri

- imobilizari financiare ( partial ):

1. creante imobilizate

2. datorii sub forma de varsaminte efectuate pt. imobilizari financiare

- alte active circulante:

1. furnizori, clienti, conturi asimilate

2. alte creante

3. titluri de plasament

4. disponibilitati si alte valori

- decontari din operatiuni curs clarificare

- prime privind rambursarea obligatiunilor- capitaluri proprii pt. fondul de participare la profit si subventii pt. investitii

- imprumuturi si datorii asimilate (emisiune de obligatiuni, credite pe termen mediu si lung)

- provizioane pt. riscuri si cheltuieli

- datorii ( furnizori, clienti creditori)

346.

Element nemonetar = c) provizioane pt. riscuri si cheltuieli

347.

Elemente considerate nemonetare, dar care cuprind in fapt elem. monetare :

c) prime privind rambursarea obligatiunilor

348.

Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare :

c) capital social

349.

Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare:

c) rezerve

350.

se determina valoarea neta contabila, adica 800-200=600 si se face raport 900/600=1.5. Aceasta valoare se inmulteste cu valoarea contabila si cu amortizare, asa ajungi la valorile astea, diferenta se trece pe reevaluare.

900/600 =1.5 pt val brute 800*1.5 = 1.200am 200*1.5 = 300

212 = % 400 = 1.200 - 800 2812 100 = 300 - 200 105 300

351.

Du= 3ani An I = 30% Vi = 300.000.000*30% = 90.000.000 An II = 25% Vi = 300.000.000*25% = 75.000.000 An III = 15% Vi = 300.000.000*15% = 45.000.000 Vi = 300 u.m. 210.000.000 ( depreciere)

V reziduala = 300.000.000 210.000.000 = 90.000.000 (Anula = 210/3=70 u.m./an) - nu

352.

Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200.000.000

Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 300.000.000

353.

amortizare/piesa = 240.000.000 / 240.000 =1.000

anul1 = 25.000 x 1.000 = 25.000.000 sau 240.000.000 * 25.000/240.000anul2 = 60.000 x 1.000 = 60.000.000 sau 240.000.000 * 60.000/240.000anul3 = 100.000 x 1.000 =100.000.000 sau 240.000.000 * 100.000/240.000anul4 = 55.000 x 1.000 = 55.000.000 sau 240.000.000 * 55.000/240.000

Total 240.000.000

354.

1. Primul procedeu: costul imobilizarii si amortizarii cumulate vor fi reevaluate prin aplicarea coeficientului rezultat din raportul intre valoarea reevaluata si valoarea neta contabila a constructiilor

720 / (800 200) = 720 / 600 = 1.2

Costul constructiilor: 800 x 1.2 = 960 mld

Amortizarile cumulate : 200 x 1.2 = 240 mld Valoarea neta contabila 720 mld

212 = % 160 = 960 800 - val. reeval val. istorica

2812 40 = 240 - 200

105 120

2. Al doilea procedeu : amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a constructiilor, care apoi vor fi reevaluate

Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200 mld Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 120 mld

355.

val amortizabila =147.000.000 47.000.000 =100.000.000

Amortizare anuala = 100.000.000 / 5 = 20.000.000

in N+1 281 = 213 20.000.000

356.

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy = > Cota anuala e o fractie al carei numitor e egal cu suma numerelor ce reprezinta anii de viata utila si al carei numarator esta egal cu numarul de ani de viata utila ca au mai ramas de parcurs.

ANULCOTAAMORTIZAREA

15/15 = 5/ ( 1+2+3+4+5)240.000.000 * 5/15 = 80.000.000

24/15240.000.000 * 4/15 = 64.000.000

33/15240.000.000 * 3/15 = 48.000.000

44/15240.000.000 * 2/15 = 32.000.000

55/15240.000.000 * 1/15 = 16.000.000

357.

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Metoda Softy sau metoda sumei ansamblului cifrelor anilor de folosinta sau metoda bazei de calcul constanta si a ratelor de amortizare variabile = > presupune 2 pasi

1. Determinarea sumei ansamblului de ani: 8+6+3+2+1 = 20

2. Calcularea anuitatilor .

ANULCOTAAMORTIZAREA

18/20 = 8/ (8+6+3+2+1)240.000.000 * 8/20 = 96.000.000

26/20240.000.000 * 6/20 = 72.000.000

33/20240.000.000 * 3/20 = 36.000.000

42/20240.000.000 * 2/20 = 24.000.000

51/20240.000.000 * 1/20 = 12.000.000

358.

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000

Amorizarea degresiva se calculeaza in caz de fata prin aplicarea unei cote constante la o valoarea degresiva( descrescatoare) => Metoda cotelor constante

Pt. mijl. Fixe ce au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv, nu se aplica AD2 ci AD1

(pg. 248 Feleaga)

ANULMODUL DE CALCULAMORTIZ. ANUALAVAL. RAMASA(VCN)

124.000.000*40%96.000.000240.000.000 - 96.000.000= 144.000.000

2144.000.000* 40%57.600.000144.000.000 57.600.000 = 86.400.000

386.400.000* 40%34.560.00086.400.000 34.560.000 = 51.840.000

451.840.000 / 225.920.00051.840.000 25.920.000 = 25.920.000

525.920.0000

359.

Amort anuala =140.000.000/7=20.000.000

N-2, N-1= 20.000.000

Cheltuielile cu amortizarea anilor anteriori (N-2, N-1) nu sunt revizuite.

Cheltuiala exercitiului curent (N) si a exercitiilor ulterioare sunt modificate, astfel incat la sfarsitul exercitiului N+3 bunul sa fie amortizat integral.

valoare neta N-1=140.000.000 2 x 20.000.000 = 100.000.000

Utilajul trebuie sa fie amortizat integral in urmatorii 3 ani incepand cu exercitiul N+1amortiz in N, N+1, N+2, N+3 = 100.000.000/4 = 25.000.000

(grila 359: la sfarsitul anului N (dupa 3 ani de amortizare), cand se constata ca durata ramasa este de 3 ani, se corecteaza si amortizarea din anul N (care era de 20 mil), prin calcularea noii amortizari (100 mil/3+1ani)? Eu am intrebat pe la cursuri si mi s-a raspuns ca nu se mai intervine asupra cheltuielilor cu amortizarea care au fost inregistrate in cursul anului.)

360.

Proiectul X nu este recunoscut => Deoarece nu indeplineste conditiile de recunoastere cheltuielile cu proiectul X reprezinta cheltuieli curente

Proiectul Y

In ias 38 se precizeaza ca , costul unui activ obtinut in regie proprie nu include ch administrative si generale cu exceptia cazului in care aceste ch pot fi direct atribuite acelui activ. Deci , eu cred ca din ch generale doar cele directe pot fi incluse in costul proiectului y

tot IAS 38 spune ca: "elemente care urmeaz a fi incluse n cost sunt: ... Cheltuielile de regie necesare generrii imobilizrii i care pot fi alocate acesteia pe o baz rezonabil i consecvent."

in cazul proiectului y care indeplineste conditiile de recunoastere a unui activ necorporal, costul sau e format din 3000+1500+20%*1000+800 = 5.500

361.

Studiul si analiza apartin de dezvoltare si nu pot fi capitalizate pentru ca abia la sfarsitul analizei functionale s-au stabilit sanse de reusita.

Cost de productie=11.000 +18.000 +1.000 +800 = 30.800

Ch. cu preg personal sunt ulterioare si repr chelt ale perioadei

362.

in anul N sunt doar chelt de cercetare si nu se indeplineste conditiile de recunoastere asa ca vor fi chelt curente cei 30.000 u.m.

in anul N+1 se demonstreaza ca se indeplinesc conditiile de recunoastere si activul este recunoscut 10.000 + 8.000 = 18.000 activ necorporal

in anul N+2 se realizeaza chelt ulterioare privind activul dar ele nu vor genera beneficii economice suplimentare deci vor fi chelt curente 12.000

363.

Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000 Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000 Dif de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta: 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

amortizare: 20.000 => 20.000 diferenta cu care tr sa reduc amortizarea

val neta : 30.000 - 15.000 = 15.000 diferenta cu care scade valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :

2805 Amortizarea brevete, concesiuni,si alte valori similare =

205 Concesiuni, brevete, licente,, si alte valori similare 20.0002.deprecierea valorii

6588 Alte cheltuieli de exploatare = 205 15.000la 31 dec N+1 a mai amortizat un an in plus fata de sit precedenta

Amort N+1 = 15.000 / 3 = 5.000

val neta la 31.12.N+1= 15.000 - 5.000 = 10.000val. justa = 60.000val bruta: 15.000 creste la 60.000 => 45.000 dif cu care creste val de inreg.

amortiz: 5.000 => 5.000 dif cu care tr sa reduc amortizarea

val neta: 10.000 creste la 60.000 => 50.000 dif cu care creste valoarea neta

inreg contabila ar fi

1. anularea amortizarii :

2805 = 205 5.000

2. Inreg. difer. din reevaluare205 = % 50.000 7588 Alte venit. din exploatare 15.000 (= cu suma care anterior am pus-o pe 6588) 105 Rezerve din reevaluare 35.000364.Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000 31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci

val bruta: 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg.

Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000

raport = val reev / val neta contab=15.000 / 30.000 = 0,5marimi reev 50.000 x 0.5 = 25.000 ( prin aplicarea coeficietului 0.5) amortizare 20.000 x 0.5 = 10.000 an n val reev 15.000 inreg conta

% = 205 35.000 6805 15.000 = (50.000 20.000) -15.000 2805 10.000 = 20.000-10.000 6588 10.000

anul N+1 amortizare = 5.000 Val neta la data 31.12.N+1 = 15.000 5.000 = 10.000 val justa = 60.000

rapotul=val reevaluta/val neta contabila=60.000/10.000=6

val bruta a imobilizarii = 15.000*6 = 90.000 amortizarea recalculata = 5.000*6 = 30.000

205 = % 75.000 = 90.000 15.000 2805 25.000 = 30.000 5.000 105 40.000

7588 10.000

365. listat pdf

366. list. Pdf

367. Rata de randament = Rf + ( Rm - Rf ) = 20% + 2 (30% - 20% ) = 40%

368. list. Pdf369. list. pdf370. list. Pdf

371. list. Pdf372. list. Pdf373. list. Pdf374. list. Pdf375. list. Pdf376. list. Pdf377. list. Pdf

378.

Se actualizeaza platile de leasing ( redeventele anuale si valoarea reziduala) cu rata de actualizare reprezentata de rata marginala de imprumut 10%

Plata de leasing x 1 .

(1 + i )ni = rata de actualizare = 10%

n = nr. de ani

50.000 / 1.1 + 50.000 /1.1 la patrat + 50.000 / 1.1 la a treia +

10.000 / 1.1 la a treia = 131.858

2131 Echipamente tehnologice = 167 Alte imprum. si datorii asimilate 131.858

379.

data / flux trez/ ch cu dob/ ramburs imprum/ imprum de rambursat n /- / - / - / 131.858 n+1 / 50.000/ 13.186/ 36.814/ 95.044 n+2 / 50.000/ 9.504/ 40.496/ 54.548 n+3 / 50.000/ 5.452/ 44.548/ 10.000 tota l/150.000/ 28.142/ 121.858/ -

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 168 Dobanzi aferente imprumut 28.142

380.

La locatar:anul N: => 8.000.000 x 3luni = 24.000.000 612 = 5121 24.000.000

381.

La locator

Anul N

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 5121 100.000

5121 = 706 Venituri din chirii 24.000.000

Norma de amortizare = 100 /durata normala de utilizare = 100 / 50 = 2

amort N = 500.000.000 x 2% x 3/12luni = 250.000

6811 = 2812 250.000

rep chelt de cautare locatar = (100.000/5) x 3/12luni = 5.000 612 = 471 5.000

382.

Plusul de valoare de 30-24=6.000.000 degajat de operatia de vanzare nu trebuie contabilizat. La data semnarii contractului este suficient sa se inregistreze o datorie egala cu valoarea disponibilului incasat.

5121 = 167 Alte datorii si imprumuturi asimilate 30.000.000

383.

1 . Rezultatul din cesiune = 22.500.000 - ( 15.000 .000 6.250.000) = 13.750.000 se recunoaste integral in N

5121 = 7583 Venituri din vanzarea activelor 22.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii:2812 = 212 6.250.000 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212 8.750.000 = 15.000.000-6.250.000

384.

Rezultatul din vanzare la pret excesiv (2.500.000) se etaleaza pe durata contractului 5 ani => (625.000/an)

1. Inregistrarea vanzarii:

5121 = 7583 20.000.000 5121 = 472 Venituri in avans 2.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii:2812 = 212 6.250.000 val. amortizata6583 = 212 8.750.000 val. neamortizata

3. Inregistrarea venitului

471 = 706 625.000

385.

VALOARE IMPRUMUT 1.000 mil.

Prin contract swap castig de 1.540 1.500 = 40 mil

=> societatea a castigat 40 mil.

386.

la soc X

- la data contractului datorie de 2.200 mil $ - la data semnarii swap creanta de 2.200 mil $ si datorie de 2.000 euro - la sit. financiare exerc. N:

ch cu dobanda = 2.200 mil $ x 4% = 88 mil $ / 1.1 = 80 mil euro daca ramanea la datoria in $, inainte de swap

ch cu dobanda = 2.000 mil euro x 3% = 60 mil euro conform datoriei in euro

castig din swap (2200$ x 4% /1.1) - ( 2000 euro x 3% ) = 80 60 = 20 mil euro

387.

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 .

( 1+i )n

i = rata dobanzii

n = nr. de ani

* = ( 1+i )n = ( 1+0.2 )n

Flux actualizat = flux de imprumut /factor actualizare

In anul 5 se restituie si imprumutul => fluxul = 2.000.000 + 10.000.000 = 12.000.000

Se observa ca valoarea justa = valoare istorica = 10.000.000

388.

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 .

( 1+i )n

i = rata dobanzii

n = nr. de ani

* = ( 1+i )n = ( 1+0.24 )n

Flux actualizat total = 8.901.846

Diferenta de 10.000.000 8.901.846 = 1.098.154 este un castig pentru debitor si o pierdere pentru creditor imprumutul va figura in bilant la noua valoare de 8.901.846

389.

La sfarsitul anului N

La valoarea de 8.000 se adauga prima de rambursare, ce nu se actualizeaza pentru ca nu are dobanda; de aici:

+ valoare initiala = 10.500 - rambursari principal = 2.000 - amortizare diferenta intre initial si val la scadenta ( 500mil / 5ani ) = 100

rezulta cost amortizat=8.400

390. N N+1 N+2 cantit fabricata 5.000 4.000 6.500

ch variabile 900.000 720.000 1.170.000

ch fixe 1.800.000 1.440.000 2.340.000

cost total 2.700.000 2.160.000 3.510.000

cost unitar 540 540 540

calculul ch fixe 1.800.000 x 5.000 / 5.000 =1.800 1.800.000 x 4.000 / 5.000 = 1.440 1.800.000 x 6.500 / 5.000 = 2.340

Se obtine un cost de prod unitar independent de nivelul activitatii

Stocurile nu pot fi evaluate la o marime superioara costului lor, aceasta metoda nu poate fi aplicata in perioada de supraactivitate.

La sit. financiare lui N+2 stocul va fi eval la cost de prod real N = 800 x 540.000 = 432.000.000

N+1 = 800 x 540.000 = 432.000.000

N+2 = 800 x 456.920 = 365.536.000

in N+2 cant fabric = 6.500 ch variabile = 1.170.000 ch fixe = 1.800.000 cost total = 2.970.000 cost pe unit de produs= 456,92

391.01.11 S.I. 1.000 sold 1.000 val 400.000.000 pret 400.000

04.11 iesire 400 sold 600 val 240.000.000 pret 400.000 10.11 intare 500 sold 1100 val 440.000.000 pret 400.000 17.11 iesre 400 sold 700 val 280.000.000 pret 400.00025.11 intrare 200 sold 900 val 360.000.000 pret 400.000 30.11 iesire 800 sold 100 val 40.000.000 pret 400.000

392. cost med ponderat dupa fiecare intrare

CMP

iesireintrarestoc

DataQCuCtQCuCtQCuCt

01-Nov1,000400,000400,000,0001,000400,000400,000,000

04-Nov400400,000160,000,0000600400,000240,000,000

10-Nov0500410,000205,000,0001,100404,545444,999,500

17-Nov400404,545161,818,0000700404,545283,181,500

25-Nov0200414,00082,800,000900406,646365,981,400

30-Nov800406,646325,316,8000100406,64640,664,600

393. FIFO

FIFO

iesireintrarestoc

DataQCuCtQCuCtQCuCt

01-Nov1,000400,000400,000,0001,000400,000400,000,000

04-Nov400400,000160,000,0000600400,000240,000,000

10-Nov0500410,000205,000,000600400,000240,000,000

500410000205,000,000

TOT1,100445,000,000

17-Nov400400,000160,000,0000200400,00080,000,000

500410,000205,000,000

TOT700285,000,000

25-Nov0200414,00082,800,000200400,00080,000,000

500410,000205,000,000

20041400082,800,000

TOT900367,800,000

30-Nov200400,00080,000,0000

500410,000205,000,000

10041400041,400,000

TOT800326,400,000100414,00041,400,000

394.

Amortiz. Contab. 900.000/ 3 = 300.000

Amortiz. Fiscala = 400.000

val contabila = 900.000 - 300.000 = 600.000 baza de imp = 900.000 - 400.000 = 500.000 dif temp impoz = 100.000

395.

Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv.

O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula.

Diferenta temporara rezultata (85.000) se impoziteaza insa cu o rata nula.

Concluzie: nu exista diferenta temporara

396.

val contab venit avans = 10.000 baza de impozitare venit avans = 10.000 10.000 = 0 difer temp deductibila = 10.000

Daca suma deja platita in ceea ce priveste perioada curenta si cea precedenta depaseste suma datorata pentru acele perioade, surplusul trebuie recunoscut ca activ.

397.

val contab = 20.000 2.000 = 18.000 baza de impozit = 20.000 2.800 =17.200 dif temp impoz = 800

impozit amanat= 800*16% = 128

398.

val contab =1.000 baza de imp = 0 => Vc > Bf (datorie) => dif deduct = 1.000 imp amanat = 1.000 x 35% = 350

399.

imob corp val cont = 750.000, baza imp = 705.000, dif temp impoz = 45.000 --- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz.

creante clienti val cont = 150.000, baza imp = 162.000, dif temp deduct = 12.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct

dob de incasat val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 15.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz

amenzi de platit

dob de platit val cont = 7.500, baza imp = 0 => dif temp deduct = 7.500 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct

total diferenta temporara impozabila = 45.000 + 15.000 = 60.000 = > datorie privind impoz. amanat: pasiv imp amanat la 31.12.N = 60.000 x 30% = 18.000 pasiv imp aman existent = 3.000

treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 15.000 (18.000 3.000)

reprezinta reluarea datoriei privind impozitul amanat

total diferenta temporara deductibila = 12.000 + 7.500 = 19.500 = > creanta privind impoz. amanat: activ impoz amanat = 19.500 x 30% = 5.850

inreg contabile:

6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 15.000

4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amanat 5.850

400.

in N Val contabila = 360.000 120.000 = 240.000

Baza impozabila = 360.000 80.000 = 280.000 => Vc < Bf (activ)

=> Diferenta temporara deductibila = 40.000

= > creanta privind impozit amanat sau activ imp amanat in N = 40.000 x 30% = 12.000

4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venit din imp amanat 12.000

in N+1Val contabila = 240.000 120.000 = 120.000

Baza impozabila = 280.000 120.000 = 160.000 => Vc < Bf (activ)

=> Diferenta temporara deductibila = 40.000

nu se inreg nimic, este deja inreg an precedent

in N+2Val contabila = 120.000 120.000 = 0

Baza impozabila = 160.000 160.000 = 0

=> Diferenta temporara deductibila = 0

Se anuleaza activ de imp amanat

6912 Cheltuieli cu imp amanat = 4412 Imp amanat 12.000

401.

val contab = 127.000 baza de imp = 65.000 dif temp impoz = 62.000 la 31.12.N, imp amanat = 62.000 x 30% = 18.600 exista deja 6.000 imp amanat se inreg dif de 12.600

Conform IAS 16 surplusul din reevaluare afecteaza capitalurile proprii: 127.000 90.000 = 60.000

impozitul amanat care apare se va inregistra si pe seama capitalurilor proprii

se va inreg: Pe capit proprii: (127.000 - 90.000) x 30% = 11.100 Pe chelt.: (15.000 -10.000) x 30% = 1.500 - ch. amortizarea105 Rezerve din reevaluare = 4412 Imp amanat 11.100 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 1.500

402. pasiv imp amanat = 60.000 x 35% = 21.000 1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicarea a ajustarii la inflatie = 4412 Impozit pe profit amanat 21.000

403.

Val contab = 100.000 - 20.000 = 80.000$ x 30.000 = 2.400.000.000 curs 30.000 baza de imp = 100.000 - 25.000 = 75.000 x 33.000 = 2.475.000.000 curs 33.000

=> Vc < Bf ( activ) => dif temp ded = 75.000.000 activ imp amanat = 75.000.000 x 30.% = 22.500.000

791 = 4412 22.500.000

Expl: Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertit la curs de inchidere ; ca urmare, baza de impozitare a fost convertita la curs de inchidere.

404.

pasiv imp amanat ajustat = 1.000 x 30% / 25% = 1.200 ajustare impozit dat modif cota = 200

val cont utilaj = 100.000 baza de imp = 80.000 => Vc > Bf (activ) dif temp impoz = 20.000 => la 31.12.N pasiv de impozit amanat = 20.000 x 30% = 6.000

la 01.01 N pasiv de impozit amanat ajustat = 1.200=> pasiv de impozit amanat de inreg = 4.800

6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 200 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 4.800

405.

- obligatia actuala (curenta) generata de un eveniment anterior exista: = prevedere in contract - iesirea de resurse este probabila: = costuri cu mutarea - evaluarea credibila = se pot estima costurile = 200.000Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

406.

- obligatia actuala exista: = oblig implicita, politica anterioara i-a facut pe clienti sa spere ca le va fi rambursata contraval daca sunt nemultumiti - iesirea de beneficii economice este probabila = costul marfii returnate - evaluarea credibila = se poate estima = 3% din CAConcluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

407.

- obligatia actuala generata de un eveniment anterior exista: = contaminarea mediului deci rezulta o obligatie legala, deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens- iesirea de beneficii economice este probabila : = cost cu decontaminarea mediului- evaluarea credibila: = se pot estima costuri = 600.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

408. - obligatia actuala exista: = se vand produse si se acorda garantie - iesirea de beneficii economice este probabila: = costul reparatiilor produselor defecte - evaluarea credibila= se pot estima costuri cu reparatii = 70% x 0 + 25 % x 200.000 + 5% x 1.000.000 = 100.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

409. - obligatia actuala exista: = conform prevederilor din contract - iesirea de beneficii economice este probabila= costul recopertarii solului - evaluarea credibila= se pot estima costuri = 600.000 x factor de actualizare = 600.000 x 1 =

( 1+0.05)5

= 600.000 x 1 = 600.000 x 0.7837 = 470.220

( 1.05)5 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

410.

Se inreg provizion doar pt acele obligatii curente generate de evenimente trecute care sunt independente de actiunile viitoare ale intreprinderii Societatea nu are o obligatie curenta, deoarece nu exista o obligatie de revizie independenta de actiunile viitoare ale societatii. Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru constituirea de provizion

411.

- obligatia actuala exista: = angajamentul fata de clienti - iesirea de beneficii economice este probabila: = cheltuieli cu reparatiile - evaluarea credibila (estimare) = costul cu reparatiile = 1.000.000 461 = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli 800.000 6812 Cheltuieli cu provizioane pt. riscuri si cheltuieli = 1518 200.000

Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

412.

- obligatia actuala exista: = prevederile contractului de inchiriere - iesirea de beneficii economice este probabila: = penalizarile din contract - evaluarea credibila (estimare) = costul penalitatilor = 2 ani x 140.000 = 280.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

413.

- obligatia curenta exista: = comunicarea deciziei de restructurare -iesirea de beneficii economice este probabila: = cheltuieli cu lichidarea activ externe - evaluarea credibila: = cost estimativ = 1.000.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

414.

- obligatia curenta exista: = anuntul public de implementere a restructurarii

- iesirea de beneficii economice este probabila: = cheltuieli de restructurare - evaluarea credibila = indemnizatii de concediere = 2.000.000 *Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

* 2.000.000 pt ca nu se iau in considerare:

300.000 recalific personalului care nu este afectatat de restructurare,

800.000 cheltuieli de promovare - marketing,

9.000.000 achizitia instalatiei = investitii,

900.000 castiguri din vanzare, chiar daca vanzarea este componenta a restructurarii

415.

la N - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este improbabila: = Y are o situatie solida Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion

la N+1 - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este probabila = acoperire credit garantat - evaluarea credibila = sumele ce trebuie acoperite = 800.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

416.

la N -obligatia probabila = neconfirmata de decizia tribunalului - iesirea de beneficii economice este improbabila = avocatii sustin ca nu platesc despagubiri Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion

la N+1 - obligatia curenta exista = plata despagubirii conform evolutiei procesului - iesirea de beneficii economice este probabila = plata despagubirii

- evaluarea credibila = 700.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

417. Nu se poate constitui provizion (recunoaste un activ in bilant), deoarece nu exista o obligatie certa: decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara, dar exista un activ eventual.

418.

5121 = 704 15.000.000

5121 = 401 85.000.000

419.

1.Determinarea valorii juste a mijlocului de plataVal. justa = val actualizata a intrarilor viitoare de numerar = 50 + 25/1.05 + 25/1.05 la patrat = 96.485.261

2 Diferenta intre valoarea justa si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venituri din dobanzi = > se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din dobanzi in suma de 100.000.000 - 96.485.261 = 3.514.739

4111 = 707 96.485.261 4111 = 472 3.514.739

repartizare cheltuieli financiareN = (96.485.261 - 50.000.000) x 5% = 2.324.263 472 = 766 2.324.263

N+1 = (96.485.261 - 75.000.000 + 2.324.263) x 5% = 1.190.476 472 = 766 1.190.476

Incasarile ratelor scadente: 5121 = 4111

420.

cedarea prin schimb :

461 = 758 100.000

desc gestiune

6028 = 3028 100.000

primire mat prime

301 = 401 150.000

compens dat

401 = 461 100.000

plata diferenta

401 = 5121 50.000

421.

411 = 701 Venituri din vanz. produse finite 50.000 411 = 472 Venituri inregistratate in avans 10.000 472 = 704 10.000 in perioada in care au loc

422.

357 Marfuri aflate la terti = 371 10.000 411 = 707 12.000 vanzare in N+1 607 = 357 10.000 desc gest

423.

411 = 707 70.000.000 607 = 371 62.000.000

424.

-dobanzi anterioare achizitiei obligatiuni (1 aug N-1 --- 31apr N ) = 100 x 60 x 9/12 = 4.500

-dobanda posterioare achizitiei obligatiunilor (1 mai N --- 30 iul N) = 100 x 60 x 3/12 = 1.500

Inregistrari in anul N :

1. Achizitie obligatiuni506 Obligatiuni = 5121 200.000 = 100 x 2.000

sau

265 Alte titluri imobilizate = 5121 200.000

2. Incasare dobanda si:

- recunoastere ca venituri a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei5121 = 766 1.500 - Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in obligatiuni a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei

5121 = 506 4.500

425.

venit anual = 120.000.000 /10 = 12.000.000

venituri aferente N = > 12.000.000 x 3 / 12 = 3.000.000

411 = 706 3.000.000

426.

-divid anterioare achizitiei titlurilor (ian sep N) = 1000 x 50 x 9 / 12 = 37.500

-divid posterioare achizitiei titlurilor oct dec N = 100 x 50 x 3 / 12 = 12.500

Inregistrari in anul N +1 :

1. Achizitie actiuni

503 Actiuni = 5121 5.000.000

2. Incasare dividende si:

- recunoastere ca venituri a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei

461 = 761 Venituri din imobilizari financiare 12.500

- Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in actiuni a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei

461 = 503 37.500

427.

La 01.01.N1. Achizitie obligatiuni

265 = 5121 2.000.000 = 20.000 x 100

prima de rambursare = 2.112.742 - 2.000.000 = 112.742 265 = 472 112.742

Determinarea venitului de contabilizat anual ( dobanzi si prima de rambursare inclusa in pretul de rambursare care se va incasa la scadenta)

31.12. N

1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 20.000 amort primei

31.12. N+11.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 21.200 amort primei

.

31.12. N+41.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi5121 = 766 100.000

2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 25.250 amort primei

La scadenta => incasarea imprumutului la valoarea de rambursare

5121 = 265 2.112.742

428.

117 = 411 45.000 441 = 411 15.000

N+1 ct profit si pierdere venit vanzari = 500.000 cont marfa = -400.000 rez ordinar = 100.000 ch cu imp profit = -25.000 = 100.000 x 25%rez net = 75.000 = 100.000 25.000

N:retratat ct profit si pierdere venit vanzari = 340.000 = 400.000 60.00cost marfa = -320.000 rez ordinar = 20.000 ch cu imp profit = -5.000 rez net = 15.000

Tabloul variatiei capitalurilor proprii

N+1N retratat

Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului260.000200.000

Corectare eroare-45.0000

Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare215.000200.000

Rezultat net75.00015.000

Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu290.000215.000

429.

De introdus din pdf listat

Rata de capitalizare = rata medie a dobanzii imprumutului = ( 5% x 27.000 / 68.250 ) + ( 6% x 41.250 / 68.250) = 1.98 % + 3.63% = 5.61 %

Dobanda capitalizabila = Valoare activ x Rata de capitalizare

= 84.000 x 5.61% = 4.712.4 mil x 1.000.000 = 4.712.400.000

cheltuiala reala < ch calculate 4.000.000.000 < 4.712.400.000

=> costurile capitalizabile = 4.000.000.000

430.

Conform IAS 23 vor fi capitalizate numai costurile indatorarii aferente perioadei de desfasurare a lucrarilor ( 01.01.N+1 31.12.N+1).cost in N = 6.000.000 x 5% x 1/12 = 25.000 In N dobanzile nu sunt capitalizabile deoarece nu s-a lucrat la amenajare .cost in N +1 = 6.000.000 x 5% = 300.000 dobanzi incorporabile in costul amenajarii

431.

Listat singura pe pagina de comparat cu listat pdfSe va incorpora in costul de productie dobanda aferenta imprumutului special cat si ale altor imprumuturi

1. Imprumut special :

700.000 x 5% x 9/12 = 26.250 apr. dec.N Venituri din plasare temporara 01.04 - 31.05 = (700.000 - 360.000) x 4% x 2/12 = 2.267 01.06 - 31.07 = (700.000 - 440.000) x 4% x 2/12 = 1.733 01.08 - 31.10 = (700.000 - 600.000) x 4% x 3/12 = 1.000 = > ramas 100.000 pt. 31.10Total 5.000 Dobanzi capitalizabile = 26.250 - 5.000 = 21.250

2.Alte imprumuturi :

Dobanzi platite altor imprum in N - credite in cont curent 50.000 - imprum obligatar (14.000.000 x 6%) = 840.000 Total 890.000

Media altor imprumuturi - credite in cont curent 1.300.000 - imprum obligatar 14.000.000 total 15.300.000

Rata medie a dobanzii altor imprumuturi = 890.000 / 15.300.000 x 100 = 5.8%

Dobanzi capitalizabile pt alte imprum - plati 28.02 = 160.000 x 5.8% x 10/12 = 7.733 - plati 31.10 = 100.000 x 5.8% x 2/12 = 967 Total 8.700

Dobanzi capitalizabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950

432.

Dobanzi capitalizabile = 20.000.000 x 6% x 9/12 = 900.000

La 30.09.N se termina constructia, iar costurile oct-dec.N nu pot fi incorporate deoarece reprez modificari minore efectuate dupa terminarea constructiei

433.

Efectul schimbarii de politici contabile imputat asupra rezultatului nedistribuit ce trebuie inreg in N : 75 % x ( 1.800 + 2.800 ) = 3.450

% = 231 Imobilizari corporale in curs 4.600 117 Rezultat reportat 3.450 4412 Impozit amanat 1.150

cont de prof si pierdere pt N N N-1 (retratat) Rezultat ordinar inainte de deducerea 10.000 8.000 dobanzilor si a imp pe prof

Cheltuieli cu dob -2.000 -1.800 Rezultatul activ ordinare 8.000 6.200 Ch cu imp pe profit -2.000 -1.550 Rezultat net 6.000 4.650

* Efectul schimbarii politicii contabile - in N-1 75% x 2.800 = - 2.100 - in N 75% x (1.800 + 2.800) = - 3.450

Tabloul variatiei capitalurilor proprii

NN -1 retratat

Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului26.00020.000

Efectul schimbarii polit. contabile *-3.450-2.100

Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare22.55017.900

Rezultat net6.0004.650

Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu28.55022.550

434.

tabel amortizare si subventii

Inregistrari in exercitiul N

1.Achizitie instalatie

213 = 404 40.000.000

2.Inregistrare subventie

445 Subventii = 472 16.000.000

3.Inregistrare amortizare681 = 213 5.000.000

4. Virare la venituri a subventiei pt perioada curenta472 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 2.000.000

435.

Val contabila = 40.000.000 - 16.000.000 = 24.000.000 Calcul amortizare anuala

AnulCheltuieli cu amortizarea

N24.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000

N+124.000.000 / 4 = 6.000.000

N+224.000.000 / 4 = 6.000.000

N+324.000.000 / 4 = 6.000.000

N+424.000.000 / 4 = 6.000.000 / 2 = 3.000.000

Inregistrari in exercitiul N 1.Achizitie instalatie

213 = 404 40.000.000

2.Inregistrare subventie

445 Subventii = 213 16.000.000

3.Inregistrare amortizare681 = 213 3.000.000

436.

1.Inregistrare factura apa

605 = 401 10.000.000

2.Inregistrare subventie5121 = 7413 Venituri din subventii de exploatare pt. alte ch. din afara 3.000.000

437.

1.Inregistrare factura apa

605 = 401 10.000.000

2.Inregistrare primire subventie5121 = 605 3.000.000

438.

1.-soc inregistrase in N subventia la venituri 658 = 5121 3.000.000

2.-soc a dedus in N subv. din chelt cu apa => se va trece val. subv. pe chelt.cu apa605 = 5121 3.000.000

439.

tabel amortizare si subventii

Subventie primita in N = 16.000.000 Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000

subv ramasa = 14.000.000

Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000 = > chelt cu ramburs = 400.000

1. Rambursarea subventiei

% = 5121 14.400.000

472 14.000.000 658 400.000

440.

Subventie primita in N = 16.000.000 Subv trecuta la venituri in N = 2.000.000 subv ramasa = 14.000.000 Subv de rambursat in N+1 = (16.000.000 x 90%) = 14.400.000

1. Rambursarea subventiei

213 = 5121 14.400.000

441.

Profit net din activitati ordinare = 100.000.000 30.000.000 = 70.000.000 Profit net atribuibil actionarilor = 70.000.000 5.000.000 = 65.000.000

Rezultat net aferent actiunilor ordinare = 65.000.000 - 15.000.000 = 50.000.000 Nr mediu ponderat al actiuni ordinare in circulatie = 9.000 x 12/12 + 4.000 x 3/12 = 10.000 Rezultatul pe actiune de baza = 50.000.000 / 10.000 = 5.000

442.

Rez pe act de baza = Profit net atribuit actionarilor comuni = 500.000.000 / 100.000 = 5.000 Nr. mediu actiuni ordinare

Convertirea obligatiunilor in actiuni: 20.000 obligat. x 1.05 = 21.000 actiuni ordinare la 01.07.N+1

Actiuni ordinare in circulatie = 100.000 Actiuni potentiale = (20.000 x 105 / 100) = 21.000

Nr. mediu actiuni ordinare = 100.000.000 + 21.000 x 6/12 = 110. 500Profit net (rezultat aferent actiunilor ordinare ) = rezultat de baza = 500.000.000 +dob economisita (20.000 x 10.000 x 10%) x 6/12 10.000.000 -red de imp de care nu beneficiaza (10.000.000 x 25%) = -2.500.000 Profit net ajustat (Rezultatul diluat) = 507.500.000

Rezultat pe actiune diluat = 507.500.000 / 110.500 = 4.592,76

443 .

Rezultatul diluat coincide cu cel al actiunilor ordinare = 1.200.000 Nr. actiuni ordinare in circulatie = 500.000

Valoarea justa medie a unei actiuni = 20

Actiuni ordinare potentiale => optiuni = 100.000 la pret unitar de 15

Nr. actiuni gratuite (diluante) = 100.000 x ( 20 15 ) / 20 = 25.000 Nr tot actiuni ordinare = 500.000 + 25.000 = 525.000

Rezultat pe actiune diluat = 1.200.000 / 525.000 = 2,29

444.

Categorii de actiuni ordinare potentiale

Optiuni (actiuni ordinare emise fara plata):

Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x (150 120) /150 = 40.000 act

Actiuni preferentiale convertibile

Cresterea rezultatului => 1.600.000 x 8 = 12.800.000

Cresterea nr de act ordinare => 1.600.000 x 2 = 3.200.000

Rez pe actiune suplimentar 12.800.000/3.200.000= 4

Obligatiuni convertibile

Cresterea rezultatului:

+dob economisita => 200.000 x 1.000 x 5% = 200.000.000 x 5% = 10.000.000

-red de imp de care nu beneficiaza => 10.000.000 x 40% = 4.000.000

- efect net al dobanzii: 10.000.000 4.000.000 = 6.000.000

Cresterea nr de act ordinare => 200.000 x 20 = 4.000.000

Rez pe actiune suplimentar 6.000.000/4.000.000= 2

Elemente Rez atribuibil Actiuni ordinare Rez pe actiune efectul Rez aferent act ordinare 20.000.000 4.000.000 5

Optiuni - 40.000 Total 20.000.000 4.040.000 4,95 Diluante

Oblig convertibile 6.000.000 4.000.000 Total 26.000.000 8.040.000 3,23 Diluante

Act preferentiale convertibile 12.800.000 3.200.000 Total 38.800.000 11.240.000 3,45 antidiluante

Deoarece rez pe act diluat se majoreaza la luarea in considerare a act preferentiale convertibile (de la 3.23 la 3.45) , actiunile preferentiale sunt antidiluante si nu intra in calculul rez pe act diluat. Rez pe act diluat va fi 3,23.

445.

Raportarea la data bilantului se face astfel:

Elemente monetare: raportate la curs de inchidere - lichiditati - creante

Elem nemonetare evaluate la cost istoric: raportate utilizand curs de la data achizitiei - echipam tehnice

Elem nemonetare reevaluate sau depreciate: raportate la cursul zilei ajustarii de valoare - terenuri

- materii prime: 400 euro 400euro x 10% = 360

446.

1. Vanzarea produselor 411 = 701 390.000.000 = 10.000 euro x 39.000

2. Incasarea5121 = % 400.000.000 = 10.000 euro x 40.000 411 390.000.000

765 10.000.000

447.

1.Achizitie materii prime

301 = 401 195.000.000 (5.000 x 39.000)

2. Reevaluare datorie la 31.12 N665 = 401 5.500.000 = 5.000 x ( 40.100 39.000) = 5.000 x 1.100

3.Plata furnizori

401 = % 200.500.000

5121 200.000.000 (5.000 x 40.000) 765 500.000 = 5.000 x ( 40.100 40.000) = 5.000 x 100

448.

15.apr.N acordare imprumut 2671 Sume datorate de filiale = 5124 3.800.000.000 (100.000 x 38.000)

31.12.N recunoastere dif curs 2671 Sume datorate de filiale = 107 Rezerve din conversie 200.000.000 (100.000 x 2.000)

449.

15.apr.N primire imprumut 5124 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 3.800.000.000 (100.000 x 38.000)

31.12.N recunoastere dif curs 665 = 166 Datorii ce privesc imobilizari financiare 200.000.000 (100.000 x 2.000)

450.

80% 85%

65% 10% 21% 30%

25% 12%

Procentajele de control i de interes ale lui M, n cele 5 societi si metoda de consolidare:

Procentajul lui M inCalcul procentaj controlPrtj controlCalcul procentaj interesPrtj. interesMetoda consolid

S 180 %80 %MIG

S 2Cel mai mic procentaj din lant pana la S2 (80% - 60%)65 %80 % x 65% = 0.52 = 52%52 %MIG

S 3

Direct 10 %

Indirect c.m.m.p din lant pana la S3:

a) 80% - 65% - 25% => 25%

b) 85% - 30% - 12% => 12%

=> 10% + 25% + 12% = 47%47 % 80 % x 65 % x 25 % = 0.13 = 13 %

+ (85% x 30% x 21%) x 12% = 5.58%

+ 10% = .13 % + 5.58 % + 10 % = 28.58 %28.58%MPE

S 485 %85 %MIG

S 5

Direct 21 %

Indirect c.m.m.p. din lant pana la S5 ( 85 % - 30 %) = 30 %

=> 21 % + 30 % = 51 %51 % 21 %

+ 85 % x 30 % = 0.255 = 25.5 %

21 % + 25.5 % = 46.5 %

46.5 %MIG

Procentaj n Calcul procent de control Procent de control Calcul procent de interes Procent de interes Metoda de consolidare S1 80% 80% MIG S2 Cel mai mic procentaj din lanul pn la S2 65% 80% x 65% 52% MIG S4 85% 85% MIG S5 Direct (21%) + indirect (30%) 51% 21% + 85% x 30% 46,5% MIG S3 Indirect (25%) + direct (10%) + indirect (12%) 47% 80% x 65% x 25% + 10% + 46,5% x 12% 28,58% MPE

451.

33% 33% 80% 33%

Procentajele de control i de interes ale lui SM, n cele 2 societi si metoda de consolidare:

Procentajul lui M inCalcul procentaj controlPrtj controlCalcul procentaj interesPrtj. interesPrtj. integrareMetoda consol

F 180 %80 %100 %MIG

F 2Cea mai mica val. procentaje pana la F 2 (80% - 33%) = 33 %33 %80 % x 33 % = 0.264 = 2.64 %2.64 %33 %MIP

452.

Procentajele de control i de interes ale lui SM, procentul de integrare si metoda de consolidare:

Procentajul lui M inCalcul procentaj controlPrtj ctrlCalcul procentaj interesPrtj

intrPrtj integ

Metdcons

S 170%70 %100%MIG

S 280 %80 %100%MIG

S 3

30% 30 %30%MIP

S 4c.m.m.p.(60% - 70 %)60 %70 % x 60 % = 0.42 = 42 %42 %100%MIG

S 5

Indirect: c.m.m.p.(80%-45%)

= 45 %

c.m.m.p (70%-20%)

= 20 %

=> 45 % + 20 % = 65 %

65 % 80 % x 45 % = 0.36 = 36 %

+ 70 % x 20 % = 0.14 = 14 %

36 % + 14 % = 50 %

50 %100%MIG

S 6Direct 25 % +

< 40% => rupe lant

=> o filiera S 325% 30% x 22 % = 0.066 = 6.6%

+ 25 % . 25% + 6.6 % = 31.6 %

31.6%31.6%MPE

S 7Indirect: c.m.m.p.(70%-60%-30%) = 30%

c.m.m.p (80%-4%) = 4%

=> 30 % + 4 % = 34 %

34% 70% x 60% x 30% = 0.126

+ 80% x 4% = 0.032

= 0.158 = 15.8 %15.8%15.8%MIP

S 8< 40 % => rupe lant

=> c.m.m.p.( 80%-40%-30%) = > 30 %

=> 0 + 0 filiera S 3 S 6

- filiera S 1 S 530%30% x 22% x 3% = 0.0020

80% x 45% x 30% = 0.108

70% x 20% x 30% = 0.042

25% x 3% = 0.0075 .0.2% + 10, 8% + 4.2% + 0.8%

= 16%16%MPE

Procent n Procent control Metoda de consolidare Procent integrare Procentajul de interes S1 70% MIG 100 70% S2 80% MIG 100 80% S3 30% MIP 30 30% S4 60% MIG 100 70% x 60%=42% S5 45% +20 %=65% MIG 100 80%x45%+70%x20%=50% S6 25% MPE 25%+30%x 22%=31,6% 25% +30%x22%=31,6% S7 30% +4%=34% MIP 30% +4%=34% 70%x60%x30%+80%x4%=15,8% S8 30% MPE 30% + 31,6%x3%=31% 80%x45%x30%+70%x20%x30%+(25%+6,6%)x3%=16%

453.M detine in F 40.000 actiuni , peste 51% din drepturile de vot =>

Procentaj de control detinut de M in FProc. de interes detinut de M in FTip de controlMet de consolid

40% = 40.000/100.00040%Exclusiv de faptIntegrare globala - MIG

=> interese minoritare = 60%

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100%

Imob corporale200.000

Titluri de particip40.000

Stocuri20.000

Creante-clienti80.000

Disponibil60.000

Total active400.000

Cap social120.000

Rezerve30.000

Rezultat20.000

Furnizori230.000

Total capital + datorii400.000

Preluarea posturilor din F 100%

Imob corp120.000

Stocuri60.000

Creante-clienti100.000

Disponibil20.000

Total active300.000

Cap social100.000

Rezerve20.000

Rezultat10.000

Furnizori170.000

Total capital + datorii300.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100%

%=Ven totale600.000

Ch totale580.000

Rezultat20.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 100%

%=Ven totale400.000

Ch totale390.000

Rezultat10.000

Partajul capitalurilor proprii ale F si eliminarea titlurilor detinute de M in F

Capit proprii FTotalSoc M (40%)Alti asociati (60%)

Cap social100.00040.00060.000

Rezerve20.0008.00012.000

Rezultat10.0004.0006.000

Total130.00052.00078.000

Cap social F100.000

Rezerve F20.000

Rezultat F10.000

Titluri de participare40.000

Rezerva F ca ii revine lui M8.000

Rez F ce ii revine lui M4.000

Interese minoritare78.000

Situatii financiare consolidate

Bilant consolidat

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

454.

M detine in F 40.000 actiuni , M si A exercita control comun =>

Procentaj de control detinut de M in FProc de interes detinut de M in FTip de controlMet de consolidare

40% = 40.000/100.00040%Conjunctiv - CCIntegrare proportionala - MIP

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100%

Imob corporale200.000

Titluri de particip40.000

Stocuri20.000

Creante-clienti80.000

Disponibil60.000

Cap social120.000

Rezerve30.000

Rezultat20.000

Furnizori230.000

Preluarea posturilor din F 40%

Imob corp48.000

Stocuri24.000

Creante-clienti40.000

Disponibil8.000

Cap social40.000

Rezerve8.000

Rezultat4.000

Furnizori68.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al M 100%

%=Ven totale600.000

Ch totale580.000

Rezultat20.000

Preluarea posturilor din ct de prof si pierd al F 40%

%=Ven totale160.000

Ch totale156.000

Rezultat4.000

eliminarea titlurilor detinute de M in F

Cap social F =Titluri de participare40.000

Sit financ consolidate

Bilant consolidat M

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

455.

M detine in F 40.000 actiuni , Y detine mai mult de 50 % = > exercita un control majoritar

Procentaj de control detinut de M in FProc de interes detinut de M in FTip de controlMet de consolid

40%40%Influenta notabila - INPunere in echivalenta - MPE

Nu se preiau posturile din bilant si contul de profit si pierdere

Nu se elimina operatiile reciproce

Punerea in echivalenta a titlurilor

Titluri puse in echivalenta=%52.000

Titluri de participare40.000

Rezerva consolidata8.000

Cota-parte in rez societ puse in echiv4.000

Sit financ consolidate

Bilant consolidat M

Cont de profit si pierdere consolidat al grupului M

* Marimea participatiilor in cursul exercitiilor esta majorata sau diminuata cu partea corespunzatoare beneficiului sau pierderii realizate de intreprinderea asociata.

In cazul de fata : - rezultat 4.000

- rezerve 8.000

12.000

456.

imob corp val cont = 1.500.000, baza imp = 1.410.000, dif temp impoz = 90.000 -- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz.

creante clienti val cont = 300.000, baza imp = 324.000, dif temp deduct = 24.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct

dob de incasat val cont = 30.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 30.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz

amenzi de platit

dob de platit val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp deduct = 15.000 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct

total diferenta temporara impozabila = 90.000 + 30.000 = 120.000 = > datorie privind impoz. amanat: pasiv imp amanat la 31.12.N = 120.000 x 30% = 36.000 pasiv imp aman existent = 6.000 treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 30.000 (36.000 6.000) reluarea datoriei privind impozitul amanat

total diferenta temporara deductibila = 24.000 +15.000 = 39.000 = > creanta privind impoz. amanat: activ impoz amanat = 39.000 x 30% = 11.700

inreg contabile: 6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 30.000

4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amana 11.700

sau

Elemente VC BF Diferente temporare Impozabila deductibila

Imob. Corporale 1.500.000 1.410.000 90.000 Clienti 300.000 324.000 24.000 Dobanzi de incasat 30.000 0 30.000 Amenzi de platit 33.000 33.000 Dobanzi de platit 15.000 0 15.000 Total diferente 120.000 39.000 => Impozit 120.000 x 30% = Datorie 36.000

39.000 x 30% = Creanta 11.700

Inceput an: datorie 6.000 Diferenta datorie (36.000-11.700) = 24.300 = > treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 18.300 (24.300 6.000) reluarea datoriei privind impozitul amanat

6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 18.300

457.

F achizitie imobiliz. corporale : Cost achizitie = Pret cumparare + Cheltuieli transport

= 80.000.000 + .5.000.000 = 85.000.000 Conform Grup : Cost achizitie include cheltuieli ci demontarea = > provizion demontare 15.000.000

Imob corp=Proviz pt dezafectare imob corp15.000.000

- val imob corp in sit consolid = 100.000.000

- difer genereaza impoz amanat: val contab - baza fisc=100-85=15.000.000 dif temp impoz

Retratare situatii financiare F

A. Creste valoarea imobilizarii:

121 Imobilizare corporala = 1513 Provizion pt. dezafectare imob.corp. 15.000.000

B .Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) = 100.000.000

Baza fiscala (F) = 85.000.000

Diferenta temporara impozabila = 15.000.000

Datorie impozit amanat = ( 25 % x 15.000.000) = 3.750.000

6912 Ch impozit amanat = 4412 Impozit amanat 3.750.000

458. F capitalizeaza cheltuieli de cercetare = 10.000.000 imob. necorp, sf.ex.N, amortizare liniara ,5 ani, din N+1 G nu capitalizeaza cheltuieli de cercetare, le trece pe cheltuielile perioadei

Retratare situatii financiare F

A. Eliminare cheltuieli cercetare ( nu se specifica daca au fost din productie proprie sau achizitionate)

721 Venit din productia de imobilizari necorporale (Rezultat) = 203 Imobilizare necorporala 10.000.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 10.000.000

Diferenta temporara deductibila = 10.000.000

Creanta impozit amanat = ( 25 % x 10.000.000) = 2.500.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 2.500.000

459.

F detine imobiliz. corporale: - Cost achizitie = 600 mld.,

- amortizare = 150 mld.,

- VCN = 450 mld Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata

- metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare bruta

- reevaluare amortiz. cumulata

Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%,

Reevaluarea simultana a valorilor brute si a amortizarii cumulate

K reev = Valoarea justa = 675 = 675 = 1.5

Valoarea contabila neta 600 150 450

Determinarea diferentelor din reevaluare mld.

Valori initiale (inainte de reevaluare)Valoare dupa reevaluareDiferente reevaluare

1 Valoare contabila bruta 600 600 x Kreev. = 900+ 300

2 Amortizare cumulata 150 150 x 1.5 = 225 + 75

3 Valoare contabila neta 450 450 x 1.5 = 675 + 225

Retratare situatii financiare F A. Reevaluare

212 = % 300 Constructii 1058 225 Rezerve reeval.dispuse de acte normative 2812 75 Amortizare constructii

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) = 675.000.000

Baza fiscala (F) = 450.000.000

Diferenta temporara impozabila = 225.000.000

Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000

1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000

* pt. Active bilantiere

V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala

V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit

Pt. Datorii bilantiere

V ctb < Bz. Fiscala => Dif. temporara impozab . => Datorie impozit amanat => Cheltuiala

V ctb > Bz. Fiscala => Dif. temporara deductibil. => Creanta impozit amanat => Venit

460.

F detine imobiliz. corporale: - Cost achizitie = 600 mld.,

- amortizare = 150 mld.,

- VCN = 450 mld Grupul - evaluare imobiliz. corporale la valoare reevaluata

- metoda de reevaluare utilizata : - reevaluare valoare neta - VCN

Val. justa = VJ = 675 mld, cota impozit 25%,

Reevaluarea numai a valorii contabile nete stabilita prin deducerea amortizarii din costul imobilizarii

Determinarea diferentelor din reevaluare mld. mld.

Valori initiale (inainte de reevaluare)Valoare dupa reevaluareDiferente reevaluare

1 Valoare contabila bruta 600675+ 75

2 Amortizare cumulata 150- - 150

3 Valoare contabila neta 450675+ 225

Retratare situatii financiare F A . Reevaluare

281 Amortizare constructii = 212 Constructii 150 212 = 1058 Rezerve reeval.dispuse de acte normative 225

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 675.000.000

Baza fiscala (F) = 450.000.000

Diferenta temporara impozabila = 225.000.000

Datorie impozit amanat = 25 % x 225.000.000 = 56.250.000

1058 Rezerve din reevaluare = 4412 Impozit amanat 56.250.000

461.

F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N,: - cost achizitie = 200.000.000,

- Vrez. = 0,

- Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 %

Anul N Amortizare in conturile F - degresiva = 200.000.000 x 30% = 60.000.000 Conform politici grupului, amortizare G - liniara = 200.000.000 x 20% = 40.000.000 In vederea consolidarii se va aduce amortizare la nivelul cerut de grup =>

Diferenta amortizare = 60.000.000 - 40.000.000 = 20.000.000

Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii

2813 Amortizare instalatii = 681 20.000.000

B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 160.000.000

Baza fiscala (F) = 140.000.000

Diferenta temporara impozabila = 20.000.000

Datorie impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000

6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 5.000.000

462.

F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N,: - cost achizitie = 200.000.000,

- Vrez. = 0,

- Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 %

Amortizare in Anul NAmortizare in Anul N + 1

F200.000.000 x 30 % = 60.000.000 (200.000.000 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% =

= 42.000.000

G200.000.000 x 20 % = 40.000.000200.000.000 x 20 % = 40.000.000

Dif. = 20.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de fluxuri presupune: se iau in considerare diferentele dintre sfarsitul anului N si sfarsitul anului N+1.

Se porneste de la situatiile retratate ale anului N.

Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii 2813 Amortizare instalatii = 681 2.000.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 120.000.000 *

Baza fiscala (F) = 118.000.000 **

Diferenta temporara impozabila = 2.000.000

Datorie impozit amanat = 25 % x 2.000.000 = 500.000

6912 Cheltuieli impozitul amanat = 4412 Impozit amanat 500.000

*V contab = Val. utilaj amortizare N si N+1 = 200.000.000 (40.000.000 + 40.000.000)

= 200.000.000 80.000.000 = 120.000.000

** Bz. Fiscala = Val. utilaj amortizare N si N+1 + dif. amortiz.la sfarsit an

= 200.000.000 (60.000.000 + 42.000.000) + 20.000.000 = 200.000.000 102.000.000+20.000.000

= 118.000.000

463. F aplica amortizare degresiva = 30 % , 01.01.N,: - cost achizitie = 200.000.000,

- Vrez. = 0,

- Du = 5 ani, G aplica amortizare liniara = 20 %

Amortizare in Anul NAmortizare in Anul N + 1

F200.000.000 x 30 % = 60.000.000 (200.000.000 60.000.000) x 30% = 140.000.000 x 30% =

= 42.000.000

G200.000.000 x 20 % = 40.000.000200.000.000 x 20 % = 40.000.000

Dif. = 20.000.000 = 2.000.000

Consolidarea pe baza de solduri presupune : retratarea amortizarii se inregistreaza din nou in N+1, prin contul de rezerve, deorece conturile individuale transmise societatii mama nu cuprind retratarile lui F din anul N.

Retratare situatii financiare F A. Diminuarea amortizarii

anul N: 2813 = 106 20.000.000 anul N+1: 2813 = 681 2.000.000

B. Datorie impozit amanat:

anul N: 25 % x 20.000.000 = 5.000.000

106 Rezerve = 4412 Impozit amanat 5.000.000

anul N+1: 25 % x 2.000.000 = 500.000

6912 Cheltuieli impozit amanat = 4412 Impozit amanat 500.000

464.

F achizitioneaza in utilaj inN: - cost = 700.000.000

- Du = 10.000 ore

- In N functioneaza 1.000 ore

In N, in contabilitatea individuala a lui F amortizare = 700.000.000 x 1.000/10.000 = 70.000.000 Valoare contabila utilaj = 700.000.000 70.000.000 = 630.000.000

Pret net vanzare = 610.000.000 10.000.000 = 600.000.000

Val. de utilitate = Suma fluxurilor de numerar actualizate

= (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,1 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,21 + (2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,33 + ( 2.250 x 4 x 15.000) x 1 / 1,46

= 135.000.000 / 1.1 + 135.000.000 / 1.21 + 135.000.000 / 1.33 + 135.000.000 / 1.46 = 122.727.273 + 111.570.248 + 101.427.498 + + 92.206.816

= 427.931.835

Valoarea recuperabila = max (600.000.000; 427.931.835) = 600.000.000

Valoarea utila in situatiile consolidate = 600.000.000

Pierdere de valoare = 630.000.000 600.000. 000 = 30.000.000

Retratare situatii financiare F 1. Constituire provizion

6813 Chelt.cu prov. pt depreciere imobiliz = 2913 Proviz pt deprec echip,.... 30.000.000

2. Recunoasterea deprecierii genereaza impozite amanate:

-Val. contabila = 600.000.000

- Baza fiscala = 630.000.000Dif temp deductibila = 30.000.000Creanta impozit amanat = 25 % x 30.000 = 7.500.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 7.500.000

465.

F detine teren achizitionat in N-4,: - cost 400.000.000,

- reevaluat in N-2 la 550.000.000,

- rezerva reevaluare nemodificata pana in N G aplica IAS 36.

Sf.N indicii ca terenul s-a depreciat , V reala =V recuperabila = 350.000.000

Depreciere valoare = 550.000.000 - 350.000.000 = 200.000.000

Retratare situatii financiare F A. Depreciere reevaluare 105 = 212 150.000.000 = 550.000.000 400.000.000 Constituire provizion:

6813 Chelt cu prov pt deprec imobiliz = 2911 Prov pt deprec terenuri 50.000.000B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 350.000.000

Baza fiscala (F) = 550.000.000

Diferenta temporara deductibila = 200.000.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 200.000.000 = 50.000.000

4412 Impozit amanat = % 50.000.000

791 Venit impozit amanat 12.500.000 = 50.000.000 x 25 %

105 37.500.000 = 150.000.000 x 25%

466.

F detine echipament ethnic : VCN = 40.000.000 31.12.N pierdere de valoare G aplica IAS 36.

Unitate generatoare de trezorerie = echipament 40.000.000 + cladire 120.000.000 + teren 80.000.000 = 240.000.000

Vc UGT = 240.000.000V recuperabila = 216.000.000

Pierderea de valoare a UGT = 24.000.000 = > pierderea se repartizeaza asupra elementelor.

element VC % Pierderea 1 echipament 40.000.000 17% = 40/240 4.000.000 2 cladire 120.000.000 50% = 120/240 12.000.000 3 teren 80.000.000 33% = 80/240 8.000.000 UGT 240.000.000 100% 24.000.000

Retratare situatii financiare F A . Depreciere

( 6588 = 212 24.000.000)

Constituire provizion

6813 Ch cu proviz pt deprec imobiliz=%24.000.000

2913 Prov pt deprec echipam4.000.000

2912 Prov pt deprec cladiri12.000.000

2911 Prov pt deprec teren8.000.000

B.Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :

Valoare contabila (G) = 216.000.000

Baza fiscala (F) = 240.000.000

Diferenta temporara deductibila = 24.000.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 24.000.000 = 6.000.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 6.000.000

467.

Val actualizata = 50.000 / 1,1 + 50.000 / 1,12 + 50.000 / 1,13 + 10.000 / 1,13

= 50.000 /1,1 + 50.000 / 1, 21 + 50.000 / 1,331 + 10.000 / 1,331 = 131.858

1. 2131 Echipam tehnic = 167 Alte imprum si dat asimilate 131.858

DataFlux trezorerieCh dobanda - 10%Ramburs imprumImprumut de ramburs

01.01.N---131.858

31.12.N+150.00013.186 = 131 858 x 10 %36.81495.044

31.12.N+250.0009.504 = 95.044 x 10%40.49654.548

31.12.N+350.0005.452 = 54.548 x 10%44.54810.000

Total150.00028.142121.858-

2. Inregistrare datorie fata de locator, referit la dobanzi 471 Cheltuieli in avans = 168 Dobanzi aferente imprum si dat asimilate 28.142

3. Eliminarea cheltuielilor cu redev inregistrate de soc F si recunoasterea celor 2 componente : % = 612 50.000 Cheltuieli cu redev 167 36.814 Alte imprum si dat 168 13.186 Dobanzi afer imprum.

666 Cheltuieli priv dobanzi = 471 Cheltuieli in avans 13.186

Rezolvarea din carte presupune o valoare reziduala la sit. financiare per de inchiriere de 1.000 si continua dupa cum urmeaza:

Amort in N = 131.858 - 1.000 /3 = 43.619 6811 Ch amort imob corp = 2813 Aamort echipam 43.619 Dif temp impoz = 131.858 + 28.142 - 43.619 = 116.381 Dif temp deduct = 131.858 + 28.142 - 50.000 = 110.000 Datorie neta de imp amanat = (116.381 - 110.000 ) x 25% = 1.345 (!!!!!!!!! asa e in carte!!!!!)

468.

F: costul de productie al produselor finite cuprinde ch.gen.adm. = 20.000.000, la sf.ex N pe stoc. G : ch.gen.adm. sunt ch. ale perioadei .

Retratare situatii financiare F A. Eliminare ch.gen. adm din costul prod finite

711 = 345 20.000.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 20.000.000

Diferenta temporara deductibila = 20.000.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 20.000.000 = 5.000.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 5.000.000

469.

F: evaluare stocuri cu FIFO, sf.ex. N => stoc = 150.000.000 G: evaluare stocuri CMP, sf.ex. N => stoc = 120.000.000

Retratare situatii financiare F A . Diminuare valoare stoc marfa

607 = 371 30.000.000

B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 30.000.000

Diferenta temporara deductibila = 30.000.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 30.000.000 = 7.500.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 7.500.000

470.

F stoc marfa la 31.12.N

G evalueaza stocul la minimul dintre cost si VNR = val. neta de realizare

MarfaCost achizitieVal. neta de realizareMin ( cost val. neta)

M 1100.00095.00095.000

M 290.00093.00090.000

M 3300.000310.000300.000

M 450.00046.00046.000

Total540.000544.000531.000

Retratare situatii financiare F 1. Pierdere de valoare = 540.000 531.000 = 9.000 6814 Ch.priv proviz pt deprec act circ = 397 Provizioane pt depreciere marfuri 9.000

2. Diferenta de valoare => impozit amanat?

471.

F contract pt. executie utilaj: - Pv = 4.800.000

- CP t = 3.800.000

- Cost productie in curs - 31.12.N = 1.292.000

Rezultat total estimat = Pv CPt = 4.800.000 - 3.800.000 = 1.000.000

Grad de avansare a lucrarilor la 31.12.N = (1.292.000 / 3.800.000 ) x 100 = 34%

Rezultat aferent exercitiului N = 1.000.000 x 34% = 340.000

Retratare situatii financiare F1.Contabilizarea rezultatului aferent gradului de avansare a lucrarilor

2312 Instalatii tehnice in curs = 722 Venit din productia imobiliz. corporale 340.000

2. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 340.000?

Baza fiscala (F) = 0

Diferenta temporara impozabila = 340.000

Datorie impozit amanat = 25 % x 340.000 = 85.000

6912 Cheltuiala cu impozit amanat = 4412 Impozit amanat 85.000

472.

F in N-1: constructie depozit, capitalizarea dobanzii imprumutului .

Dobanda: N-1 = 1.800,

N = 2.000 G: dobanzile imprumutului sunt cheltuieli ale perioadei

Consolidare pe baza de fluxuri

Retratare situatii financiare F an N-1A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului

722 Venit din productia imobiliz. corporale = 231 Imobilizari corporale in curs 1.800

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 1.800

Diferenta temporara deductibila = 1.800

Creanta impozit amanat = 25 % x 1.800 = 450

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 450

Retratare situatii financiare F an N *A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului

722 = 231 2.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 2.000

Diferenta temporara deductibila = 2.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 2.000 = 500

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 500

* Daca se cere retratarea pe exercitiul N se fac doar inregistrarile din N, nu si din N-1

473.

F in N-1: constructie depozit, capitalizarea dobanzii imprumutului .

Dobanda: N-1 = 1.800,

N = 2.000 G: dobanzile imprumutului sunt cheltuieli ale perioadei

Consolidare pe baza de solduri

=> dobanzile din N-1 se elimina din nou in anul N prin rezerve, deoarece conturile individuale transmise societatii mama nu tin seama de corecturile precedente.

Retratare situatii financiare F an N-1A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului

106 Rezerve = 231 Imobilizari corporale in curs 1.800

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 1.800

Diferenta temporara deductibila = 1.800

Creanta impozit amanat = 25 % x 1.800 = 450

Retratare situatii financiare F an N

A. Eliminarea dobanzii din costul depozitului

722 = 231 2.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 2.000

Diferenta temporara deductibila = 2.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 2.000 = 500

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 500

474.

F nu a recunoscut provizion , cheltuieli cu.reparatii estimate = 4.000.000 G aplica IAS 37,constituie provizion

Se verifica daca sunt indepl cond pt provizion:

- exista oblig prezenta: angajam soc de a remedia defect

- iesire probabila de resurse: chelt de repar

- estimare 4.000.000

Retratare situatii financiare F an N

A. Constituire provizion

6812 Cheltuieli provizioane pt. riscuri si chelt. = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli 4.000.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 4.000.000

Diferenta temporara deductibila = 4.000.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 4.000.000 = 1.000.000

4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 1.000.000

475.

F in N-2 contract inchiriere cladire 6 ani.: - Redeventa anuala = 10.000.

- la reziliere penalizare = 6.000/ an.

- sfarsit an N schimbare sediu. Nu a recunoscut provizionul.

- N-2, N-1, N : redeventa ,

- N+1, N+2, N+3 : penalizare = 6.000 x 3 = 18.000 G aplica IAS 37 , recunoaste provizionul.

Verificare cond provizion

- oblig: semnarea contractului

- iesire de resurse: redeventele pe 3 ani sau penalizari

- estimare : 3 x 6.000 = 18.000

Retratare situatii financiare F an N

A. Constituire provizion

6812 = 1518 18.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 18.000

Diferenta temporara deductibila = 18.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 18.000 = 4.500

4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 4.500

476.

F obligata prin lege sa faca reparatii , a constituit provizion. = 10.000 G aplica IAS 37, nu constituie provizioane pentru cheltuieli de reparatii; reparatia nu e o obligatie curenta independenta de actiunile viitoare ale intreprinderii

Retratare situatii financiare F

A . Anulare provizion

1518 = 7812 10.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 10.000

Baza fiscala (F) = 0

Diferenta temporara deductibila = 10.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 10.000 = 2.500

4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 2.500

477.?????????????? care e problema ?

Rezolvare din carte:

In sit financ din N, F a prezentat un proviz pt restructurare de 1.000.000

Se elimina proviz pt ca societatea nu s-a angajat irevocabil in restructurare

1514 Proviz pt restruct = 6812 Ch cu proviz pt. riscuri si cheltuieli 1.000.000

Dif temp impoz = 1.000.000

478.F a achizitionat un utilaj la 30.06.N = 100.000 - subventionat 80%

- amortizare liniara, 5 ani.

Subventia a fost recunoscuta la venituri in avans si trecuta la venituri curente odata cu amortizarea. G amortizeaza liniar in 4 ani.

La 31.12.N

La F

- amortizare = 10.000 = 100.000 / 5 x 6/12 = 20.000 x 1/2

-virare subventie la venituri = 8.000 = 100.000 x 80% / 5 x 6/12 = 80.000 / 5 x 6/12 = 16.000 x 1/2

Cf politica grup

- amort = 12.500 = 100.000 / 4 x 6/12 = 25.000 x 1/2

- subv la venituri = 10.000 = 100.000 x 80% / 4 x 6/12 = 80.000 / 4 x 6/12 = 20.000 x 1/2

Retratare situatii financiare F A. Majorare amortizare

6811 = 2813 2.500

Majorare cota parte subventie trecuta la venituri

131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 2.000

B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat :

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 500 = 2.500 2.000

Diferenta temporara deductibila = 500

Creanta impozit amanat = 25 % x 500 = 125

4412 Impozit profit amanat = 791 Venit impozit amanat 125

479.

M creanta asupra F = 10.000,

F datorie la M = 9.000.

Diferenta este o factura emisa de M catre F dar neprimita de F pana la 31.12.N. Reconciliere conturi = principiul furnizorului, emitentului => se aliniaza soldurile la pozitia emitentului.

Reconciliere situatii financiare F Inregistrarea facturii

301 = 401 1.000

In urma regularizarii conturile vor fi reciproce si vor trebui eliminate in procesul de consolidare

480.

M sconteaza cambie = 2.000 trasa asupra lui F, dar

la F apare efect de platit catre M

Reconciliere situatii financiare M Anularea scontarii

413 Efecte de primit = 5121 2.000

481.

F filiala straina a lui M presteaza servicii catre M = 1.000 euro

Curs euro = 40.000 - data facturarii,

39.000. - curs mediu

F: venit la data facturarii = 1.000 x 40.000 = 40.000.000, conversie venit din servicii la curs mediu = 1.000 x 39.000 = 39.000.000 diferente conversie = 1.000.000

M a contabilizat chelt cu servicii = 1.000 x 40.000 = 40.000.000

Reconciliere situatii financiare M Inregistrarea diferentelor de curs valutar

665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 704 1.000.000

482.

M inProc de control detinut de MProc de interes detinut de MTip de controlMet de consolidareEliminare operatii reciproce

A80%80%Exclusiv de dreptIntegr globala - MIGintegrala 100%

B40%40%ConjunctivIntegr proport - MIPproportional 40%

C25%25%Influenta notabilaPunere in echival - MPEnu se realizeaza

Eliminare operatii reciproce

1 M/A.- elimin creante si datorii generate de vanzarea de marfuri intre M si A - 100%

401 Furnizori = 411 Creante-clienti 100.000

2 B/M.-elimin creante si datorii generate de vanz mat prime B catre M (40.000 x 40% = 16.000)

401 Furnizori = 411Creante-clienti 16.000 = 40.000 x 40%

3 M/B.- elimin imprum acordat de M lui B; 50.000 in bilantul lui B a fost preluat in tabloul de consolidare sau in jurn de consolidare pt o valoare de 50.000 x 40% = 20.000; eliminarea imprumutului este plafonata la 20.000, nefiind posibila eliminarea integrala a imprumutului

Imprumut primit = Imprumut acordat

167 Alte imprumuturi si datorii = 267 Creante imobilizate 20.000

4.M/B - elimin ven si chelt din dobanzi; chelt cu dob 500 in ct de prof si pierd al lui B a fost preluat in tabloul de consolidare pt 500 x 40% = 200; elimin ch este plafonata la 200 nefiind posibila eliminarea integrala

766 Venit din dobanzi = 666 Ch dobanzi 200

Conturile reciproce generate de operatiile realizate de M si B cu C nu sunt eliminate, deoarece activele, pasivele, ven si ch C nu sunt preluate in tabloul de consolidare

5. B/C - vinde mat. prime = 10.000

- nu elimina operatii

6. M/C - vinde marfuri = 20.000

- nu elimina operatii

483.

M detine filiala F in Franta. La 10.06.N, M incaseaza dividende de la F 1.000 euro.

Curs valutar mediu N-1 = 40.000,

10.06.N = 41.000In sit M, 10.06 - primire dividende = 1.000 x 41.000 = 41.000.000

In sit F, rezultat la 31.12 N-1 - distribuire dividende = 1.000 Euro x 40.000 = 40.000.000 . Diferenta , castig din curs = 1.000.000

Venit din dividende=%41.000.000

Rezerve40.000.000

Venit din dif de curs1.000.000

Eliminare rezultat intern F/M Dividende

761 Venituri din imobiliz. financiare = 106 1.000.000

484.

M cumpara stoc de marfa din afara grupului cu 500.000, il vinde lui F cu 600.000, la sf.ex. F detine intregul stoc.

In M, profit 100.000 = 600.000 500.000

In F, profit = 0

La nivel de grup nu s-a inreg profit pt ca stocul nu a fost vandut

Eliminare rezultat intern A. M/F Eliminare profit intern

707 = % 600.000

607 500.000

371 100.000

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:

Valoare contabila (G) = 0

Baza fiscala (F) = 100.000

Diferenta temporara deductibila = 100.000

Creanta impozit amanat = 25 % x 100.000 = 25.000

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 25.000

Dublate , de comparat

485.- eliminarea profitului incorporat in stocul final existent la B, proportional cu procentajul de interes detinut de M in B (40.000x20%x40%=3.200), concomitent cu diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor (40.000x40%=16.000) si a chelt cu marfurile (40.000x80%x40%=12.800)

Venit din vanz marfa=%16.000

Ch cu marfuri12.800

Sotc de marfuri3.200

- elimin profit incorporat in stocul final existent la C (30.000x20%x25%=1.500) se va face pe seama veniturilor inregistrate in avans, deoarece, utilizandu-se metoda punerii in echivalenta, stocurile lui C nu sunt integrate in conturile consolidate; concomitent se diminueaza veniturile din vanzarea marfurilor (30.000x25%=7.500) si cheltuielile cu marfuri(30.000x80%x25%=6.000) inregistrate de M

Venituri din vanz marfuri=%7.500

Ch cu marfuri6.000

Venit inreg in avans1.500

486.Se elimina profit obtinut de M din vanzare

40.000-(100.000-70.000)=10.000

se elimina suplim de amort recunoscut de F

(40.000-30.000)/4=2.500

Ven din active cedate=%40.000

Ch cu active cedate30.000

Imobiliz corporale10.000

Amort imob corporale = ch priv amort 2.500

487.Se elimina profitul inreg de M din vanzare teren, la nivelul procentajului de interes (8.000x30%=2.400) concomitent cu dimin venit din active cedate (50.000x30%=15.000) si a chelt cu active cedate (42.000x30%=12.600)

Venit din active cedate=%15.000

Ch cu active cedate12.600

Imob corporale2.400

488.Se elimina provizionul

Proviz pt deprec titluri de particip = venit financ din proviz 10.000

485.

M in B 40%, CC cu X control conjugat => MIP, operatiile reciproce se elimina 40% Din 40.000 , 40 % = 16.000 este reciproc,

Rezultatul intern profitul intern - 20% din 40.000 este 6.666 rezultat intern, din care 40 % - operatii reciproce = 2.667,

M in C 25%, IN influenta notabila => MPE, operatiile reciproce nu se elimina, numai influenta rezultatului din M Din 30.000, 25% = 7.500 este reciproc,

Rezultatul intern profitul intern - 20 % din 30.000 este 5.000 din care 25% - operatii reciproce = 1.250 Eliminare rezultat intern

1. M/B Eliminare profit intern 707 = % 16.000

607 9.334 =

371 6 .666

- se elimina val. operatiilor reciproce = 16.000, iar din val. marfii se elimina profitul intern 20%- = 6.666

2. M/C Eliminare profit intern 707 = % 7.500

607 6.250

472 1.250

3. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) 0

Baza fiscala (F) 6.666Diferenta temporara deductibila 6.666

Creanta impozit amanat ( 25 % x 6.666)

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 1.666,5

4. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) 0

Baza fiscala (F) 1.250

Diferenta temporara deductibila 1.250

Creanta impozit amanat ( 25 % x 1.250)

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 312,5

486.

M vinde lui F o imobiliz. corp.:, cost 100.000, amortizare 70.000 , D ramasa 4 ani, AL,

=> Vr = 100.000 70.000 = 30.000 pret vanzare = 40.000

Profit vanzare = 40.000 30.000 = 10.000 F amortizeaza pe 4 ani AL :Valoarei ntrare 40.000 => amortizare = 40.000 / 4 = 10.000. Amortizare calculata la M 30.000 / 4 = 7.500 Diferenta amortizare 2.500

Eliminare rezultat intern A M/F Eliminare profit intern 758 = % 40.000

658 30.000

212 10.000

B M/C Eliminare amortizare suplimentara 281 = 681 2.500

C Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) 22.500 = 30.000 7.500 val. contab. neta

Baza fiscala (F) 30.000

Diferenta temporara deductibila 7.500 => Creanta impozit amanat ( 25 % x 7.500)

4412 Impozit amanat = 791Venit impozit amanat 1.875

487. M vinde teren lui X: pv.50.000, vc 42.000, CC 30% Profit din vanzare 8.000 = 50.000 42.000Eliminare la nivelul de 30 %, pv = 50.000 x 30% = 15.000,

vc = 42.000 x 30% = 12.600,

rezultat = 8.000 x 30% = 2.400

Eliminare rezultat intern

A . M/X Eliminare profit intern 758 = % 15.000 658 12.600

212 2.400

B. Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) = 12.600

Baza fiscala (F) = 15.000

Diferenta temporara deductibila = 2.400 = > Creanta impozit amanat ( 25 % x 2.400)

Impozit amanat = Venit impozit amanat 600

488.

M detine titluri in F 10.000. La 31.12.N capital propriu F negativ. M constituie provizion 10.000.

Eliminare rezultat intern

A. M/X Eliminare provizion 296 = 786 10.000

B . Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) 10.000

Baza fiscala (F) 0

Diferenta temporara impozabila 10.000 => Datorie impozit amanat ( 25 % x 10.000)

Ch impozit amanat = Impozit amanat 600

489.

M achizitioneaza 80% din A.cu 12.800.000., PC 80%, CE control exclusiv, MIG.- metoda integrarii globale

Nrcrt Elemente bilaniere Total Parte grup M 80%(soc. mama) Interese minoritare 20%1. Capital A 16.000.000 12.800.000 3.200.000 2. Rezerve A 6.000.000 4.800.000 1.200.000 3. Capitaluri proprii 22.000.000 17.600.000 4.400.000 fr rezultat (1+ 2)

4. Eliminare titluri A 12.800.000 12.800.000 ---- 5. Partaj capitaluri proprii ----- 4.800.000 ---- consolidate A (3 - 4)

6. Partaj rezultat A 3.000.000 2.400.000 600.000

Eliminare titluri M/A Eliminare titluri

1012 = 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 12.800.000

Stabilirea intereselor minoritare

% = IM 5.000.000 1012 3.200.000 106 1.200.000 121 600.000

Rezervele si rezultatul lui A ce revin grupului sunt preluate prin cumulare.

Rez A = Rez G 4.800.000

490.

M achizitioneaza 30% din B cu 8.400.000., PC 30%, CC control conjugat , MIP. metoda integrarii proportionale

Elemente bilaniere Total Parte grup M 30% 1. Capital B 28.000.000 8.400.000 2. Rezerve B 10.000.000 3.000.000 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 38.000.000 11.400.000 4. Eliminare titluri B 8.400.000 8.400.000 5. Partaj capitaluri proprii consolidate B (3 - 4) ----- 3.000.000 6. Partaj rezultat B 6.000.000 1.800.000

Eliminare titluri

M/B Eliminare titluri 1012 = 261 8.400.000

Cota parte din rezervele si rezultatul lui B ce revin grupului sunt preluate prin cumulare

491.

M achizitioneaza 25% din C cu 2.500.000., PC 25%, IN influenta notabila, MPE. metoda punerii in echivalenta

Elemente bilaniere Total Parte grup M 25% 1. Capital C 10.000.000 2.500.000 2. Rezerve C 4.000.000 1.000.000 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 14.000.000 3.500.000 4. Eliminare titluri C 2.500.000 2.500.000 5. Partaj capitaluri proprii consolidate C (3 - 4) ----- 1.000.000 6. Partaj rezultat C 1.000.000 250.000

Eliminare titluri

M/C Titluri puse in echivalenta 264 = % 3.750.000 Eliminare titluri 261 2. 500.000 Cota parte din rezervele C ce revin grupului 106 1.000.000 Cota parte din rezultatul C ce revin grupului 121 250.000

492.

M achizitioneaza 60% din F, CE - control exclusiv, MIG, tp 300.000

Elemente bilaniere Total Parte grup M 60% Interese Minoritare 40% 1. Capital F 500.000 300.000 200.000 2. Rezultat reportat F (390.000) (234.000) (156.000) 3 Total capitaluri proprii fata rezultat (110.000) 66.000 44.000 4. Eliminare titluri F 300.000 300.000 0 5 Partaj capitaluri proprii fata rezultat 234.000 6. Rezultat curent (150.000) 90 (106.000) 60 (44.000) 5. Total (40.000) (40.000) 0

Pierderile din exercitiile precedente si din exercitiul curent nu pot fi imputate IM peste partea lui din capitalul lui F de 200.000.

Eliminare titluri

M/F Eliminare titluri 1012 = 261 300.000

Stabilirea intereselor minoritare

% = IM 0 1012 200.000 117 -156.000 121 -44.000

Rezervele si rezultatul lui A ce revin grupului sunt preluate prin cumulare.

493.

M achizitioneaza 30% din B, IN, MPE, t.p. 15.000 M are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa.

Elemente bilaniere Total Parte grup M 30% 1. Capital B 50.000 15.000 2. Rezultat reportat B 117 (50.000) (15.000) 3. Capitaluri proprii fr rezultat (1+ 2) 0 0 4. Eliminare titluri B 15.000 15.000 5. Partaj capitaluri proprii consolidate C (3 - 4) 6. Partaj rezultat B (20.000) (6.000)

Se elimina titlurile de participare la valoarea lor contabila de 15.000, iar partea negativa a capitalurilor proprii nu se inregistreaza.

Eliminare titluri M/B Eliminare titluri 117 = 261 15.000

494.

M achizitioneaza 30% din B, IN, MPE, t.p. 15.000 M nu are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa. Partea negativa a capitalurilor proprii se inregistreaza ca un provizion pentru riscuri si cheltuieli

Eliminare titluri M/B Eliminare titluri 1012 = 261 15.000 Constituire provizion 106 = 1518 6.000

495.

M achizitioneaza 60% din F cu 80.000,cheltuieli onorarii 5.000 inregistrate la M pe cheltuieli. Retratare cost conform IFRS3. Costul de achizitie este format din (a). Valorile juste de la data schimbului ale activelor date, datoriilor existente sau asumate i instrumentelor de capitaluri proprii emise de ctre dobnditor n schimbul obinerii controlului asupra societii achiziionate; plus (b). Orice costuri atribuibile direct combinrii de ntreprinderi. Retratare cost M/F - In conturile consolidate, ch cu onorariile se incorp in valoarea titlurilorCuprinderea onorariilor in cost :

261 Titluri de participare = 622 5.000

Diferenta de valoare genereaza impozit amanat

Valoare contabila (G) 85.000

Baza fiscala (F) 80.000

Diferenta temporara impozabila 5.000

Datorie impozit amanat ( 25 % x 5.000)

6912 Ch impozit amanat = 4412 Impozit amanat 1.250

496.

M achizitioneaza 70% din F la inceputul lui N cu 80.000 .Conventie de achizitie: supliment de pret 3% din CA a lui F pentru N+1, N+2, evaluat de M la 20.100.

La sit. financiare ale exercitiului N+1, este necesar sa se revizuiasca estimarea componentei variabile a costului de achizitie.

Supliment de cost evaluat la = 3 % x ( 340.000 + 360.000) = 21.000

In conturile individuale, soc M majoreaza costul de achizitie al titlurilor

21.000 - 20.100 = 900

261 Titluri de participare=%900

5121 Ct la banci

3% x (340.000 - 320.000)600

401 Furnizori

3% x (360.000 - 350.000)300

Corectarea costului de achizitie al titlurilor cu 900, antreneaza corectarea, in contextul operatiilor de consolidare din exercitiul N+1, a diferentei de achizitie cu aceeasi valoare.

497.Platile suplimentare =50 % x 80.000.000 = 40.000.000 afecteaza costul de achizitie

261 Titluri de participare = 5121 Ct la banci 40.000.000

498. 499.500.

CAPITALURI PROPRII ALE SOC F VALOAREA ISTORICA VALOAREA JUSTA -capital social 200.000 u.m. 200.000 u.m. - rezerve 575.000 u.m. 675.000 u.m. (s-au luat in calcul dif din reevaluare a Imob corp :100.000 -Rezultat 5.000 u.m. 5.000 u.m. TOTAL 780.000 u.m. 880.000 u.m.

Val achizitie = 465.000 u.m. - costul de achizitieVal achizitie in costuri istorice = 780.000 * 70% = 546.000 u.m. Dif pozitiva de achizitie = 546.000 u.m.- 465.000 u.m. = 81.000 u.m.

Se inregistreaza diferenta pozitiva de achizitie ca fond comercial 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 81.000 u.m.

Diferente din evaluare = Val achizitie in val.juste val achizitiei in val. Istorice Val achizitie in val.juste = 880.000 * 70% = 616.000 um Diferente din evaluare = 616.000 - 546.000 = 70.000

Inregistrarea diferentelor din reeevaluare: 212 = 105 70.000 um

Diferente de achizitie + Diferente din reevaluare = Valoarea achizitie - Cost de achizitie 81.000 + 70.000 = 616.000um - 465.000um = 151.000 um

501.

CAPITALURI PROPRII ALE SOC F VALOAREA ISTORICA VALOAREA JUSTA -capital social 200.000 u.m. 200.000 u.m. - rezerve 87.500 u.m. 87.500 u.m. -Rezultat 6.250 u.m 6.750 u.m. TOTAL 256.250 u.m. 256.250 u.m.

Val actiunilor achizitionate = 100.000 u.m. - costul de achizitiePret actiune achizitionata = 100.000 u.m. / 10.000 actiuni = 10 u.m. / actiune

Calculul procentului de actiuni achizitionate ale societatii F = (10.000 / 25.000) * 100 = 40%

Valoarea justa actiunilor achizitionate = 256.250 * 40 % = 102.500 u.m. Diferenta de achizitie = 102.250 - 100.000 = 2.500 u.m.

Inregistrarea diferentei de achizitie:

207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 2.500 u.m.

Comentarii: Diferente de evaluare nu exista intru-cat valoarea istorica coincide cu valoarea justa a capitalului propriu a societatii F

502.

Se calculeaza diferentele din evaluare la elementele care au suferit modificari ale valorii fata de valoarea justa:

Imobilizari necorporale Valoare Istorica 25.000 = 50.000 25.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 25.000 Pozitiva = 50.000 u.m.

Terenuri Valoare Istorica 80.000 Valoare justa 100.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 100.000 - 80.000 Pozitiva = 20.000 u.m.

Constructii Valoare Istorica 35.000 = 100.000 65.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 35.000 Pozitiva = 40.000 u.m.

Vc < Bf = 25.000 + 80.000 + 35.000 < 75.000 + 100.000 + 75.000

Diferenta temorara de impozit o reprezinta cota de impozit aplicata sumei diferentelor din reevaluare Diferena temporar = 50.000 + 20.000 + 40.000 = 110.000 u.m. impozit amnat = Diferen temporar * 25% = 110.000 * 25% = 27.500 u.m.

CAPITALURI PROPRII VALOAREA ISTORICA 30.07 VALOAREA JUSTA 30.07 -capital social 200.000 u.m. 200.000 u.m. - rezerve 75.000 u.m. 185.000 u.m. =110.000+75.000-Rezultat 20.000 u.m. 20.000 u.m. TOTAL 295.000 u.m. 405.000 u.m.

Diferene din reevaluare = val.just - val istorica = 405.000 * 30% - 295.000 * 30% = 121.500 - 88.500 = 33.000 u.m. sau = 110.000 * 30% = 33.000 u.m.

1.nregistrarea diferenelor din reevaluare: % = 105 33.000 208 Alte imobilizari necorporale 15.000 = 50.000 * 30%211 6.000 = 20.000 * 30%2121 12.000 = 40.000 * 30%

2. Inregistrarea diferenei din achiziii Diferenta din achizitii =170.000 - 121.500 = 48.500

207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 48.500

503.

Se calculeaza diferenele din evaluare la elementele care au suferit modificri ale valorii fa de valoarea istoric:

Imobilizari necorporale Valoare Istorica 25.000 = 50.000 25.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 25.000 Pozitiva = 50.000 u.m.

Terenuri Valoare Istorica 80.000 Valoare justa 100.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 100.000 - 80.000 Pozitiva = 20.000 u.m.

Constructii Valoare Istorica 35.000 = 100.000 65.000 Valoare justa 75.000 Diferenta = Val.justa - Val.istorica = 75.000 - 35.000 Pozitiva = 40.000 u.m.

Diferena temporar = 50.000 + 20.000 + 40.000 = 110.000 u.m. impozit amnat = Diferen temporar * 25% = 110.000 * 25% = 27.500 u.m.

CAPITALURI PROPRII VAL. ISTORICA 30.07 VAL. JUSTA 30.07 CAPITALURI PROPRII 31.12 -capital social 200.000 u.m. 200.000 u.m. 200.000 u.m. - rezerve 75.000 u.m. 185.000 u.m. 75.000 u.m. -Rezultat 20.000 u.m. 20.000 u.m . 40.000 u.m.TOTAL 295.000 u.m. 405.000 u.m. 315.000 u.m.

1.nregistrarea diferenelor din reevaluare: % = 105 110.000208 Alte imobilizari necorporale 50.000211 20.000

2121 40.000

2. nregistrarea diferenelor din evaluare: 30% * Valoarea Capitalurilor proprii la valoarea just n data de 30.07 = 30% * 405.000 = 121.500

3. Inregistrarea diferenei din achiziii Diferenta din achizitii = 170.000 - 121.500 = 48.500 207 Fond comercial = 1068 Alte rezerve 48.500

4. nregistrarea titlurilor puse n echivalen 264 = 261 170.000

504.

Rezultatul contabil al Societatii F = 16.000 u.m. Numarul de actiuni ordinare ale Societatii F = 8.000 Numarul de Warante = 600 Dividende prefereniale = 1.200 actiuni preferentiale *1 u.m.=1.200 u.m.

Rezultat de baza = Rezultat contabil Dividende preferentiale Nr. Actiuni ordinare

Rezultat de baza = 16.000 u.m.- 1200 u.m. = 14.800 u.m. = 1,85 u.m./actiune 8000 actiuni 8000 actiuni

Nr. actiuni potentiale 6Rezultat diluat = 14.800 u.m. = 14.800 u.m. = 1,574 u.m./actiune 8000+1200 9.200 actiuni

505.

Rezultat grup M = 116.000 Grupul M deine la Societatea F 6.400 aciuni, respectiv 80% din aciuni, rezulta c cea mai potrivit metoda de conslidare este metoda integrrii globale Numr de aciuni= 8.000

Rezultat de baza = 116.000 u.m. = 1,85 u.m./actiune 8000

Rezultat diluat = Rezultat de baza

506.

Trezoreria societii comerciale F se adaug trezoreriei grupului, majornd valoarea acesteia cu 20.000 u.m.

n acelai timp achiziia aciunilor F de ctre M duce la diminuarea trezoreriei grupului cu 100.000 u.m. n consecin trezoreria grupului M se va diminua cu 80.000 u.m.

507.

1. nrregistrarea subscrierii capitalului social:

456 = 1011 4.000.000 u.m. Capital social = Nr. Actiuni*Val.nominala = 4.000 actiuni*1.000 u.m./actiune = 4.000.000 u.m.

2. nregistrarea vrsrii aporturilor:

Aport in natura = 1500actiuni*1.000 u.m./actiune = 1.500.000 u.m. Aport in numerar = 2500actiuni*1.000 u.m./actiune = 2.500.000 u.m.

% = 456 4.000.000 2121 1.500.000 5311(5121) 2.500.000

3. Transformarea capitalului social subcris vrsat:

1011 = 1012 4.000.000

508.

1. Inregistrarea majorarii capitalului social al exercitiului N+1 :

456 = % 2.200.000 ( 2.000 ACT*1.100 u.m./act) pret emisiune 1012 2.000.000 ( 2.000 ACT*1.000 u.m./act) valoare nominala 1041 200.000 (Pe-Vn)* nr. Actiuni =[(1100-100)*2000] =prime de emisiune

2. Inregistrarea varsarii aportului:

502 Actiuni proprii = 456 2.200.000

3. Inregistrarea diferentei dintre valoarea justa si pretul de emisiune:

(1150-1100)*2000 act = 100.000 u.m.

502 = 105 Rezerve din reevaluare 100.000

509.

Valoarea capitalului social = 5.900 act*1.000 u.m./act = 5.900.000

1. Inregistrarea diminuarii capitalului social:

1012 = 456 90.000 u.m. Se anuleaza 90 de actiuni

2. Inregistrarea platii aporturilor actionarilor

456 = 5311 90.000 u.m.

510.

Valoare capital social = 6.000 actiuni *1.000 u.m./act = 6.000.000 u.m.

1. Inregistrarea diminuarii capitalului social pentru acoperirea pierderii:

1012 = 117 10.000 u.m. (100 act*1.000 um/act)

511.

512.

513. Ecuaia la locatar

Platile minimale sunt formate din: -

varsamantul initial = 6.000.000

16 redevente trimestriale a 1.500.000 fiecare

varsamant final prt vanzare cumparare = 1.000.000

se calculeaza rata dobanzii implicita trimestriala a contractului idin relatia:

16

27.510.000 = 6.000.000 + ( 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000

t=1 (1+i)t (1+i) 16 (1+i) 16

27.510.000 = 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 + 2.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16 (1+i) 16 Suma actualizata a plailor minime de leasing =

16

6.000.000 + ( 1.500.000 + 1.000.000 = t=1 (1+i)t (1+i) 16

= 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16

Aceasta se compar cu valoarea just a bunului i se folosete valoarea cea mai mic => X

nregistrri contabile la locatar (ex.N)

1. Inregistrarea prelurii bunului n regim de leasing financiar :

2133 Mijloace de transport = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate -minim de valoare det anterior -X

2. nregistrarea plii avansului:

167 = 5121 6.000.000

3. Redevena trimestrial: - 2 rate in ex. N

% = 5121 1.500.000 167 } 666 }Se iau sumele din Tabloul plailor minime de leasing

4. nregistrarea amortizrii pe ex. N suma se imparte pe durata contractului => amortizarea in N va fi (X / 6) * ( 6 / 12)

6811 = 2813

514.

La locator Se calculeaza

a) Investiia brut n leasing = 6.000.000 + 16*1.500.000 + 1.000.000 = 31.000.000

Determinarea ratei de actualizare i pt. descompunerea redeventei in dobanzi si rambursari ale imprumutului folosind formula:

16

27.510.000 = 6.000.000 + ( 1.500.000 + 1.000.000 = t=1 (1+i)t (1+i) 16

= 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16

b) Venitul financiar nerealizat =

= 31.000.000 - 6.000.000 + 1.500.000 + 1.500.000 +... 1.500.000 + 1.000.000 1+i (1+i)2 (1+i) 16 (1+i) 16

c) Investiia net n leasing = a - b

nregistrri contabile (ex.N)

1 nregistrarea cedrii bunului

2673 Imprumuturi pe termen lung = 2133 Mijloace de transport 27.510.000

2.ncasarea avansului

5121 = 2673 6.000.000

3. ncasarea redevenelor trimestriale 2 rate in ex. N

5121 = % 1.500.000 2673 766 Se iau sumele din Tabloul plailor minime de leasing

515.

1. nregistrarea subscrierii obligaiunilor la data de 1.10 ex.fin.N:

Val.nominal mprumut = 4.000 oblig*1.000 u.m./oblig = 4.000.0000 Val. Pret emisiune = 4.000 oblig * 990u.m. = 3.960.000 u.m. Val. Pret rambursare = 4.000 oblig*1.020 u.m. = 4.080.000 u.m.

Prima emisiune = Val pret de rambursare - Val pret emisiune = 4.080.000 3.960.000

% = 161 Imprumuturi din emis. de obligat. 4.080.000 461 Debitori diversi 3.960.000 169 Prime priv. pambursarea obligatiunilor 120.000

2. ncasarea contravalorii obligaiunilor la data de 1.10. N:

5121 = 461 3.960.000

3. nregistrarea dobnzii la data de 30.09.N+1:

Val dobanda = Val imprumut *rata dobanda

= 4.000.000 u.m.*10% = 400.000 u.m.

666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi afer. imprum. din emisiunea de obligat. 400.000

4. nregistrarea plii dobnzii aferente primului an de mprumut:

1681 = 5121 400.000

pt. anul N 100.000 pt. anul N+1 300.000

5. nregistrarea amortizrii anuale a primei de rambursare: Prima anuala = Prima rambursare/ nr. Ani= 120.000/6 = 20.000 u.m.

6868 Chelt. financiare priv. amortiz. primelor de ramb. obligat. = 169 20.000 u.m.

N: 5.000 N+1: 15.000

516.

1. nregistrarea creditului bancar primit :

5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 100.000

2. ncasarea dobnzii aferente:

Val dobnda = val imprumut *rata dobnzii*perioada creditare = (100.000 *12 % ) / 12 = 12.000 / 12 = 1.000 u.m.

666 = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 1.000

3. nregistrarea rambursarii imprumutului si a platii dobanzii:

% = 5121 101.000 5191 100.000 5198 1.000

517.

1. Inregistrarea regularizarii TVA la sfarsitul lunii:

% = 4426 9.500 4427 7.600 4424 1.900

=> TVA de recuperat

518 .

Reeval. La 31.12.N-1Valoare terenuri = 400.000 u.m. * 200/150 400.000 u.m. = 533.333 400.000 = 133.333 u.m.

211 = 788 133.333

Valoare marfuri = 80.000 * 200/170 - 80.000 = 94.118 80.000 = = 14.118 u.m.

371 = 788 14.118

Valoare clienti = 150.000 * 200/170 - 150.000 = 176.470 150.000 = = 26.470 u.m.

4111 = 788 26.470

Calculam indicele mediu pt. conversia fluxurilor de venituri si cheltuieli:

= (val. indicelui la 31.12. N + val. indicelui la 31.12. N-1) / 2

= (200 + 150) / 2 = 175

Venituri = 400.000 * 200 / 175 - 400.000 = 457.143 400.000 = 57.143 = 57.143 u.m.

688 = 707 57.143

Cheltuieli = 300.000 u.m.* 200/175 300.000 = 342.857 300.000 = 42.857

607 = 788 42.857

519.

1. nregistrarea vanzarii produselor clientului extern la data de 30.11 ex.fin.N:

Val creanta = 10.000 *30.0000 = 300.000.000 lei

411 = 701 300.000.000

2. Prezentarea valorii creantei la 31.12.N in situatiile financiare:

Val creanta = 10.000 *32.0000 = 320.000.000 lei

Diferenta de curs favorabila = 320.000.000-300.000.000=20.000.000 lei

411 = 765 20.000.000

Din punct de vedere fiscal diferentele de curs sunt impozitate, respectiv deductibile doar la data incasarii

=> Valoarea contabila a creantei = 320.000.000

=> Baza fiscala a creantei = 300.000.000

diferenta temporara impozabila = 20.000.000 (Vc >Bf activ)

datorie privind impozitul amanat

3. nregistrarea impozitului pe profit amanat:

Impozit pe profit amanat = 20.000.000 * 16% = 3.200.000

6192 = 4412 3.200.000

520.

1. nregistrarea achizitiei marfurilor la data de 25.10.N : Valoarea marfurilor achizitionate = 50.000$ * 30.000 = 1.500.000.000 lei

371 = 401 1.500.000.000

2. nregistrarea diferentei de curs favorabila la data de 31.12.N: Diferenta curs favorabila = 50.000$* (30.000 - 29.000) = 50.000.000 lei

401 = 765 50.000.000

3. nregistrarea achitarii datoriei la data de 25.01.N+1:

Val datorie achitata = 50.000$ * 32.000lei/$ = 1.600.000.000 Val nominala a datoriei = 1.450.000.000 Diferenta de curs nefavorabila = 150.000.000

% = 5121 1.600.000.000 401 1.450.000.000 665 150.000.000

521.

1. nregistrarea acordrii mprumutului la data de 1.09.N:

Val. Imprumut = 2.000.000 franci * 30.000 lei/franc = 60.000.000.000

2671 Sume datorate de filiale = 5121 60.000.000.000

2. nregistrarea la data de 31.12 a diferenelor de curs valutar respectiv a creterii valorii creanei: Val creanta la 13.12.N = 2.000.000 franci* 31.000 lei/franc = 62.000.000.000 lei Val nominala creanta = 60.000.000 Diferenta favorabila = 2.000.000

2671 = 765 2.000.000.000

Comentariu : Fiind o finaare permanent, creterea valorii creanei este asociat cu un venit din diferene de curs valutar

522.

1. nregistrarea achiziiei titlurilor la data de 3.01.N:

261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului = 5124 Conturi in valuta 160.000.000

2. nregistrarea la data de 31.12 N a punerii n echivalen a titlurilor:

264 Titluri puse in echivalenta = % 250.000.000 261 160.000.000 121 60.000.000 (rezultatul grupului) Rezerve din conversie 107 30.000.000 (Diferente conversie diferente curs favorabile)

3. nregistrarea impozitului amnat : Impozit amnat = 30.000.000 *16% = 4.800.000

6912 = 4412 4.800.000

Comentariu : Creterea valorii titlurilor datorat cursului valutar este asociat cu o diferen temporar de impozit

523.

1. nregistrarea vnzrii produselor la data de 25.12.N: Val. Produse vndute: 40.000 * 35.000 lei/ = 1.400.000.000

4111 = 701 1.400.000.000

2. nregistrarea ncasrii a 50% din valoarea bunurilor: Val. Crean ncasat = 40.000 * (1/2) * 35.000 lei/ = 700.000.000

5124 = 4111 700.000.000

3. nregistrarea valorii creanei la data de 31.12.N

Valoare curent = 20.000 *36.000 lei/ = 720.000.000 Valoare nominala = 700.000.0000 Diferenta favorabila = 20.000.000

4111 = 765 20.000.000

4.nregistrarea ncasrii primei trane i a dobnzii aferente n data de 25.12.N+1

Valoare nominala creanta = 20.000 *(1/2) * 36.000 lei/ = 360.000.000 Valoare de incasat = 20.000 (1/2)* 37.000 lei/ = 370.000.000 Diferenta favorabila = 10.000.000

Dobanda aferenta = 20.000 * 10% * 37.000 lei/ = 74.000.000

5124 = % 454.000.000 411 360.000.000 765 10.000.000 766 74.000.000

5. Actualizare 31.12.N+1

Valoare curent = 10.000 *37.500 lei/ = 375.000.000 Valoare nominala = 370.000.0000 Diferenta favorabila = 5.000.000

4111 = 765 5.000.000

6 . Inregistrarea incasarii celei de a doua transe la data de 25.12.N+2:

Valoare nominala creanta = 10.000 * 37.500 lei/ = 375.000.000 Valoare de incasat = 20.000 *38.000 lei/ = 380.000.000 Diferenta favorabila = 5.000.000

Dobanda aferenta = 10.000*10%* 38.000 lei/ = 38.000.000

5124 = % 418.000.000 411 375.000.000 765 5.000.000 766 38.000.000

524 .

1. nregistrarea achizitiei la pret FOB:

Val. Utilaj pret FOB = 50.000 * 35.000 lei/ = 1.750.000.000 2131 = 404 1.750.000.000

2. Inregistrarea valorii transportului si asigurarii externe:

Val. Transport extern = 8.000 * 35.000 lei/ = 280.000.000 Val. Asigurare externa =2.000 * 35.000 lei/ = 70.000.000 TOTAL transport + asigurare = 350.000.000

2131 = 401 350.000.000

3. Inregistrarea transportului intern:

2131 = 401 20.000.000

Valoare utilaj = Pret FOB + Transport+Asigurare+Transport intern = 1.750.000.000+280.000.000+70.000.000+20.000.000 = 2.120.000.000

4. Inregistrarea platii furnizorului extern M la 25.12.N:

Valoarea datoriei/25.12.N=50.000 *36.500 lei/ = 1.825.000.000 Valoarea nominala datorie = 1.750.000.000 Diferenta curs nefavorabila = 75.000.000

% = 5124 1.825.000.000 404 1.750.000.000 665 75.000.000

5. Inregistrarea diferentei nevaforabile aferente datoriei fata de furnizorul extern L la 31.12.N:

Val. Datoriei = 10.000 *37.000 lei = 370.000.000 Val. Nominala = 350.000.000 Dif. Nefavorabila = 20.000.000

665 = 401 20.000.000

6. Inregistrarea achitarii datoriei fata de furnizorul L la data de 5.01.N+1

Val. Datorie de plata = 10.000 * 36.000 = 360.000.000 Val. Nominala datorie = 370.000.000 Diferenta de curs favorabila = 10.000.000

401 = % 370.000.000 5124 360.000.000 765 10.000.000 Si cu valoarea chelt. estimate pt. demontarea utilajului? nu intra in valoarea mijlocului fix? Cum? Cheltuieli in avans?

Conform IAS 16 costul de achizitie cuprinde costul estimat de lichidare (scoatere din functiune) si transport al activului si de reinnoire a zonei, in masura in care aceasta a fost contabilizata ca provizion in conformitate cu IAS 37.

525.

1. Se inregistreaza subscrierea capitalului social:

Valoare capital social = 10.000$ * 31.000 lei/$ = 310.000.000

456 = 1011 310.000.000

2. Se inregistreaza aportarea utilajului:

2131 = % 128.000.000 456 124.000.000 765 4.000.000

sau

2131 = % 128.000.000 456 124.000.000 1043 Prime de aport 4.000.000

3. Se inregistreaza aportarea numerarului in suma de 6.000 $:

% = 456 186.000.000 5124 183.000.000 665 3.000.000

sau % = 456 186.000.000 5124 183.000.000 1068 Alte rezerve 3.000.000

4. Inregistrarea varsarii capitalului social:

1011 = 1012 310.000.000

526.

1. Se iregistreaza majorarea capitalului social prin compensare datorii:

401 = 1012 10.000.000

527.

Capital social = 100.000.000 Rezerve = 40.000 Capitaluri proprii = 140.000.000 Nr. Actiuni = 10.000

Valoarea matematica actiune = 140.000.000 lei / 10.000 act = 14.000 lei/act. 1. Inregistrarea aportatrii utilajului prin emiterea a 1.000 actiuni la pret de emisiune de 14.000 lei

456 = % 14.000.000 1011 10.000.000 1043 Prime de aport 4.000.000

2. Inregistrarea aportului efectiv:

2131 = 456 14.000.0000

3. Inregistrarea varsarii capitalului social:

1011 = 1012 10.000.000

4. Inregistrarea cheltuielilor de constituire:

201 = 5121 200.000

5. Inregistrarea acoperirii cheltuielilor de consttiuire din primele de aport:

1042 = 201 200.000

6. Inregistrarea incorporarii primei de aport in rezerve si capital social:

1042 = % 3.800.000 1012 1.520.000 1068 Alte rez. 2.280.000 = 3.800.000*60%

528.

1. Inregistrarea majorarii capitalului social prin conversia obligatiunilor:

161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = % 7.000.000 1012 5.000.000 : 5.000*1.000 lei/act Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1044 2.000.000 : 5.000* (1.400-1.000)

529 .

Profit brut = 40.000.000 -20.000.000 + 8.000.000 = 28.000.000

Calculul valorii sumei de repartizat la rezerve: Profit impozabil = Profit brut *5%= 1.400.000

Inregistrarea repartizarii rezervelor legale:

129 = 1061 Rezerve lagale 1.400.0000

Nivelul maxim al rezervelor legale= 20% din Capitalul social = 6.000.0000

Comentarii: Rezervele legale se pot constitui att in limita a 20% din capitalul social cat si 5% din Profitul brut

530.

1. Inregistrarea repartizarii profitului net pe destinatii:

129 = % 41.000.000 457 Dividende de plata 12.000.000 1012 Capit. soc. subscris varsat 5.000.000 424 Participarea salariatilor la profit 15.000.000 1063 Rezerve statutare 1.000.000 446/ analit. Alte impoz.,taxe si varsam.asim. 8.000.000 analitic

Comentarii:Regiile autonome nu repartizeaza profit net pentru dividende in situatia cand statul detine exclusiv integral capitalul social

531.

1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia:

445 Subventii = 131 Subventii pt. investitii 30.000.000

2. Inregistrarea incasarii subventiei:

5121 = 445 30.000.000

3. Inregistrarea achizitionarii utilajului:

% = 404 59.500.000 2131 50.000.000 4426 9.500.000

4. Inregistrarea platii furnizorului:

404 = 5121 5.950.000

5. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului:

Valoare amortizare anuala = valoare utilaj/durata de utilizare =50.000.000lei/5 ani= = 10.000.000 lei/an

6811 = 2813 10.000.000

6. Inregistrarea amortizarii lunare a utilajului:

Valoare amortizare lunara = Amortizare anuala/12 luni=10.000.000lei/12 luni= = 833.333 lei/luna

6811 = 2813 833.333

7. Inregistrarea trecerii la venituri a cotei-parti din amortizarea aferenta subventiei:

Amortizarea aferenta suventiei = (30.000.000/50.000.000) * 833.333 = 500.000

131 = 7584 Venituri din subventii pt. investitii 500.000

532.

1. Inregistrarea dreptului de a primii subventia:

445 = 131 30.000.000

2. Inregistrarea primirii subventiei: 5121 = 445 30.000.000

3. Inregistrarea achizitionarii utilajului:

% = 404 119.000.000 2132 100.000.000 4426 9.000.000

4. Inregistrarea amortizarii anuale a utilajului:

6811 = 2813 20.000.000

5. Inregistrarea trecerii pe venituri a cotei parti din amortizarea aferenta subventiei:

131 = 7584 6.000.0000 = 20.000.000 * 30.000.000/100.000.000

6. Inregistrarea vanzarii utilajului dupa primul an de utilizare:

461 = % 107.100.000 7583 90.000.000 4427 17.100.000

7. Inregistrarea scoaterii din patrimoniu:

% = 2131 100.000.000 6583 80.000.000 2813 20.000.000

8. Inregistrarea restituirii subventiei

131 = 5121 24.000.000

533.

In N prod. finite : Pv = 50.000.000 + TVA 19% - acorda garant. 1 an

Cp = 20.000.000

N-1 : Ven. din vanz. produselor = 100.000.000

Chelt. reparatii in garantie = 4.000.000

N: Chelt. reparatii in garantie = 5.000.000 + 19% TVA

KN = Venituri N * K N-1

K = cheltuieli cu reparatii x 100 Venituri din vanzare prod.

KN-1 = 4.000.000 x 100 = 4%

100.000.000

KN = 50.000.000 * 4% = 2.000.000 => provizion constituit in N

Nivelul provizioanelor pentru garantii = (cheltuieli reparatii/venituri din vanzari)*100 = 4%

Valoare provizion = 50.000.000 *4% = 2.000.000

1. Inregistrarea vanzarii produselor finite:

4111 = % 59.500.000 701 50.000.000 4427 9.500.000

2. Inregistrarea scoaterii din gestiune:

711 = 345 20.000.000

3. Inregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor:

6812 Cheltuieli cu proviz. pt. riscuri si chelt. = 1518 Provizioane pt. riscuri si chelt. 2.000.000

4. Inregistrarea sumei datorate prestatorului ce a efectuat reparatiile:

% = 401 5.950.000 628 5.000.000 4426 950.000

5. Inregistrarea anularii provizioanelor pentru garantii deoarece s-au efectuat reparatiile:

1518 = 7812 2.000.000

534.

1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :

Val imprumut = Nr. Obligatiuni * Val nominala = 10.000*10.000 = 100.000.000

461 = 161 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 100.000.000

2. Inregistrarea incasarii imprumutului:

5121 = 461 100.000.000

3. Inregistrarea dobanzii :

666 = 1681 Dobanzi afer. imprumut. din emisiunea de obligatiuni 50.000.000

4.Plata dobanzii 1681 = 5121 50.000.000

5. Inregistrarea conversiei obligatiunilor :

161 = % 100.000.000 1012 85.000.000 = Vn 1041 Prime de emisiune 5.000.000 =Ve-Vn 1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 10.000.000

sau 161 = % 100.000.000 1012 85.000.000 1044 15.000.000

535.

1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :

461 = 161 10.000.000

2. Inregistrarea incasarii imprumutului:

5121 = 461 10.000.000

3. Inregistrarea dobanzii in primul an:

666 = 1681 4.500.000

4. Inregistrarea platii dobanzii in cel de al doilea an:

% = 5121 6.750.000 1681 4.500.000 666 2.250.000

5. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor:

505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 10.000.000 6. Inregistrarea anularii imprumutului :

161 = 505 10.000.000

536.

1. Inregistrarea subscrierii obligatiunilor :

% = 161 25.000.000 461 20.000.000 169 Prime rambursare a obligatiunilor 5.000.000

2. Inregistrarea amortizarii primelor de rambursare aferente primului an:

ex.N 6868 Chelt. fin. priv. amortiz. primelor de emis.= 169 2.500.000

3. Inregistrarea amortizarii primelor de emisiune aferente celui de al doilea an:

ex.N+1 6868 = 169 2.500.000

4. Inregistrarea rascumpararii obligatiunilor:

505 = 5121 25.000.000

5. Inregistrarea anularii obligatiunilor:

161 = 505 25.000.000

537.

1. Inregistrarea primirii creditului : 5121 = 1621 Credite bancare pe termen lung 100.000.000

2. Inregistrarea dobanzii lunare:

Dobanda lunara = Val Imprumut *rata dob*(1/12)= 100.000.000*40%/12 = 40.000.000/12 = 3.333.3333

666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 3.333.333

Aceasta este inregistrarea dobanzii rambursate in lunile 1-10 ale imprumutului; valoarea acestuia pt luna 10 este de 3.333.334 lei ( din rotunjiri)

3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii cotei parti a imprumutului in luna 10 :

Val dobanda inregistrata pana in luna 10 repartizata pe 5 transe

= (3.333.333 *10) / 5 = 6.666.666

Val. Imprumut platita = 100.000.000/5 = 20.000.000

% = 5121 26.666.666 1621 20.000.000 1682 6.666.666

4. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 11: % = 5121 29.333.332 666 2.666.666 = (100.000.000 - 20.000.000) * 40% /121682 6.666.666 1621 20.000.000

5. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 12: % = 5121 28.666.666 666 2.000.000 = (100.000.000 - 40.000.000) * 40% /121682 6.666.666 1621 20.000.000

6. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 13: % = 5121 27.999.999 666 1.333.333 = (100.000.000 - 60.000.000) * 40% /121682 6.666.666 1621 20.000.000

Dobanda curenta = 20.000.000*40%=666.666

7. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii imprumutului in luna a 14: % = 5121 27.999.999 666 666.666 = (100.000.000 - 80.000.000) * 40% /121682 6.666.666 1621 20.000.000

538.

1. Inregistrarea primirii creditului in valuta: 5124 = 1621 30.000.000 = 1.000 * 30.000

2. Inregistrarea dobanzii aferente primului an N: 666 = 1682 3.100.000 = 1.000 * 10% * 31.000 = 100*31.000

3. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N: 665 = 1621 1.000.000 = 1.000 * (31.000 30. 000) = 1.000 * 1.000

4. Inregistrarea rambursarii primei transe din imprumut: 1621 = 5124 15.500.000 = 500 * 31.000

5. Inregistrarea platii dobanzii anul N:

5124 = 1682 3.100.000

6. Inregistrarea dobanzii aferente anului N+1: 666 = 1682 1.400.000 = 500 * 10% * 28.000 = 50 * 28.000

7. Inregistrarea ajustarii imprumutului in anul N+1: 1621 = 765 1.500.000 = 500 * (31.000 28. 000) = 500 * 3.000

8. Inregistrarea rambursarii imprumutului si a dobanzii scadente: % = 5124 15.400.000 1621 14.000.000 = 500* 28.0001682 1.400.000

539.

1. Inregistrarea primirii imprumutului: 5121 = 1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului 80.000.000

2. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei 1 de imprumut: % = 5121 48.000.000 666 8.000.000 = 80.000.000 * 10% 1661 40.000.000

3. Inregistrarea platii dobanzii si a rambursarii transei a doua de imprumut: % = 5121 44.000.000 666 4.000.000 = (80.000.000 40.000.000)* 10% = 40.000.000 *10%1661 40.000.000

540.

1. Inregistrarea provizionului aferent primului an N: 6812 = 1518 60.000.000

2. Inregistrarea provizionului aferent anului N+1: 6812 = 1518 60.000.000

3. Inregistrarea cheltuielilor cu reparatiile: % = 401 142.800.000 611 120.000.000 4426 22.800.000

4. Inregistrarea anularii provizionului constituit: 1518 = 7812 120.000.000

5. Plata furnizor cu OP

401 = 5121 142.000.000

541.

1. Inregistrarea achizitionarii programului informatic: % = 404 11.900.000 208 Alte imobilizari necorporale 10.000.000 4426 1.900.000

2. Inregistrarea achitarii contravalorii programului informatic: 404 = 5121 11.900.000

3. Inregistrarea amortizarii lunare: 6811 = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 277.778

Amortizarea lunara = valoarea program/36 luni = 10.000.000 / 3 / 12 = 277.778

4. Inregistrarea scoaterii din evidenta: 2808 = 208 10.000.000

542.

1. Inregistrarea acordarii avansului % = 5121 5.000.000 234 Avansuri acordate pt. imobilizari necorporale 4.201.680 4428 798.320

2. Inregistrarea facturii finale

% = 404 23.800.000

203 Cheltuieli de dezvoltare 20.000.000

4426 3.800.000

3. Stingere avans acordat furnizorului:

404 = % 5.000.000

234 4.201.680

4428 798.320

sau

2. Inregistrarea diferenta de valoare a proiectului: % = 404 18.800.000 234 15.798.320 4426 3.001.680

3. Inregistrarea receptiei proiectului 203 = 234 20.000.000

4. Plata contravalorii proiectului ramasa neachitata: 404 = 5121 18.800.000 = 20.000.000 +3.800.000(TVA) 5.000.000

5. Inregistrarea amortizarii lunare: 6811 = 2803 Amortizarea chelt. de dezvoltare 1.000.000 = 20.000.000/ 20 luni

6. Inregistrarea scoaterii din evidenta: 2803 = 203 20.000.000

543. 1. Inregistrarea achizitionarii terenului: % = 404 59.500.000 2111 Terenuri 50.000.000 4426 9.500.000

2. Inregistrarea lucrarilor de amenajare: % = 404 23.800.000 2112 Amenajari la terenuri 20.000.000 4426 3.800.000

3. Inregistrarea amortizarii anuale: 6811 = 2811 5.000.000 = 20.000.000 / 4

Nota: Aceasta inregistrare se repeta in anii 2 si 3 de utilizare

4. Inregistrare vanzarii terenului: 461 = % 95.200.000 7583 Venituri din vanzarea activelor 80.000.000 4427 15.200.000

5. Inregistrarea scoaterii din evidenta a terenului: 6583 Cheltuieli privind activele cedate= 2111 50.000.000

6. Inregistrarea scoaterii din evidenta a amenajarii: % = 2112 20.000.000 6583 5.000.000 2811 15.000.000

544.

1. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 47.600.000 2131 40.000.000 4426 7.600.000

2. Achitarea contravalorii utilajului: 404 = 5121 47.600.000

3. Inregistrarea amortizarii aferente primului an de functionare: 6811 = 2813 20.000.000 = 40.000.000 * 50%

4. Inregistrarea operatiunilor de reevaluare: Valoare utilaj *1,6 = 40.000.000 *1.6 = 64.000.000 2131 = 105 24.000.000 = 64.000.000 40.000.000

Valoare amortizare cumulata *1,6 = 20.000.000 *1,6 = 32.000.00 105 = 2813 12.000.000 = 32.000.000 20.000.000

5. Inregistrarea amortizarii lunare pentru anii urmatori: 6811 = 2813 666.667

Amortizare = 32.000.000 lei / 4 ani / 12 luni = 8.000.000 lei/an /12 = 666.667

545.

1. Inregistrarea achizitionarii utilajului: % = 404 71.400.000 2131 60.000.000 4426 11.400.000

2. Achitarea contravalorii utilajului : 404 = 5121 71.400.000

3. Inregistrarea amortizarii anuale, an N: 6811 = 2813 6.000.000

Val amortizare anuala = 60.000.000lei/10 ani=6.000.000 lei/an

4. Inregistrarea amortizarii lunii 1 an N+1: 6811 = 2813 500.000 = 6.000.000/12

5. Inregistrarea vanzarii utilajului: 461 = % 53.550.000 7583 45.000.000 4427 8.550.000

6. Inregistrarea scoaterii din eviden : % = 2131 60.000.000 6583 53.500.000 2813 6.500.000

546. 1. Inregistrarea primirii creditului: 5121 = 1621 1.000.000.000

2. Inregistrarea dobanzii aferente ex. fin. 2005: 666 = 1682 300.000.000 Val. Dobanda = 1.000.000.000 *40% * (9 / 12) = 300.000.000

3. Inregistrarea veniturilor financiare: 5121 = 766 100.000.000

4. Inregistrarea imobilizarii in curs pentru ex.fin. 2005: 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din prod.de imobilizari corporale 800.000.000

5. Inregistram consumurile: clasa 6 = % 800.000.000 clasa 2 x clasa 3 x clasa 4 x clasa 5 x

Nota: conform tratamentului de baza costurile imprumuturilor nu se capitalizeaza, sunt contabilizate in cheltuielile exercitiului in care se efectueaza

547.

1. Inregistrarea dobanzii pentru ex.fin. 2006 perioada ian. martie : 666 = 1681 100.000.000 = 1.000.000.000 *40% * (3 / 12)

2. Inregistrarea platii dobanzii aferente primului an de imprumut si a rambursarii primei transe la 1.04.2006: % = 5121 650.000.000 1681 400.000.000 = 300.000.000 +100.000.000 = (2005 + 2006)1621 250.000.000

3. Inregistrarea dobanzii aferente aprilie dec. pentru ex.fin. 2006: 666 = 1681 225.000.000 = (1.000.000.000-250.000.000) *40% * (9/12)= . 750.000.000*40%*(9/12)

4. Inregistrarea veniturilor financiare: 5121 = 766 120.000.000

4. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.200.000.000

5. Inregistram consumurile: clasa 6 = % 1.200.000.000 clasa 2 x clasa 3 x clasa 4 x clasa 5 x

548.

Valoarea investitiei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel:

Vi = 800.000.000 + 300.000.000 - 100.000.000 = 1.100.000.000 Consumuri + dobanzi - venituri financiare

dobanzi = 1mld *40% * 9/12 = 300.000.000

1. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.100.000

549.

Valoarea investitei in curs conform tratamentului alternativ se determina astfel :

Vi = 1.200.000.000 + 150.000.000 - 120.000.000 *1/2 = =1.290.000.000

Consumuri + dobanzi - venituri financiare

In perioada de intrerupere a lucrarii nu se iau in calculul investitiei dobanzile aferente

dobanda in perioada 01 03. 2006 nu se ia in calcul

dobanda in perioada 04 12. 2006 se iau in calcul doar 6 luni -iunie decembrie = (1mld 250 mil) * 40% * 6/12 = 750 mil *40% *6/12 = 150.000.000

Se pondereaza cheltuielile si veniturile financiare cu durata efectiva de realizare a lucrarii respectiv cu 6 luni / 12 luni

1. Inregistrarea investitiei in curs : 231 = 722 1.290.000.000550 .

1. Primirea facturii de la constructor in prima luna:

% = 404 71.400.000 231 Imob. corp. in curs 60.000.000 4426 11.400.000

2. Primirea facturii in luna a doua:

% = 404 47.600.000 231 40.000.000 4426 7.600.000

3. Inregistrarea investitiei finalizate:

212 = 231 100.000.000

4. Achitarea facturilor:

404 = 5121 119.000.000

5. Inregistrarea amortizarii depozitului:

6811 = 2812 4.000.000

6. Vanzarea depozitului:

461 = % 35.700.000 7583 30.000.000 4427 5.700.000

7. Descarcarea gestiunii de depozitul vandut:

2812 = 212 100.000.000

8. Incasarea facturii:

5121 = 461 35.700.000

551.

1 Actualizare valoare brut contabil

212 = 105 40.000.000 = (55.000.000 + 15.000.000) 30.000.000

2 Actualizare amortizare cumulata

105 = 2812 5.000.000 = 15.000.000 10.000.000

Inainte de actualizare Dupa actualizare

Valoare brut contabila (Sd 212) 30.000.000 70.000.000 Amortizarea cumulata (Sc 2812) 10.000.000 15.000.000 Valoarea net contabila 20.000.000 55.000.000

Nota: Valoarea actuala = Valoarea contabila - Amortizarea => Valoarea contabila = Valoarea actuala + Amortizarea

552.

Pentru anul N

1. Achizitionarea mijlocului de transport:

% = 404 119.000.000 2133 100.000.000 Mijloace de transport4426 19.000.000 Aa = 100.000.000 / 5 = 20.000.000

2. Inregistrarea amortizarii pentru anul N:

6811 = 2813 10.000.000 = 20.000.000 * 6/12

Pentru anul N+1 1. Inregistrarea amortizarii pentru anul N+1:

6811 = 2813 20.000.000 Inainte de actualizare Dupa actualizare Valoare brut contabila (Sd 2133) 100.000.000 105.000.000 Amortizarea cumulata (Sc 2813) 30.000.000 0 Valoarea net contabila 70.000.000 105.000.000

2. Inregistrarea actualizarii (reevaluarii) mijlocului de transport:

Anularea amortizarii

2813 = 2133 30.000.000

Inregistrare diferente din reevaluare

2133 = 105 35.000.000

sau

% = 105 35.000.000 2133 5.000.000 2813 30.000.000

553.

1. Inregistrarea amortizarii aferente exercitiului financiar N+2 6811 = 2813 30.000.000 = 105.000.000 / ( 5 1.5 )

2. Inregistrarea diferentei din reevaluare, constand intr-o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea neta reevaluata este de 30.000.000 lei, iar valoarea contabila neta la data reevaluarii este de 75.000.00 lei (indiferent de metoda de contabilizare folosita anterior, deoarece 105.000.000 75.000.000 = 30.000.000). Deci, diferenta din reevaluare este o descrestere de 45.000.000 lei (75.000.000 30.000.000). Situatia reevaluarii, prin metoda modificarii costului istoric si a amortizarii cumulate, se va prezenta astfel (avand in vedere raportul de 0.4 dintre valoarea contabila neta noua si veche, respectiv 30.000.000 : 75.000.000) :

Inainte de reevaluare Dupa reevaluare Valori contabile brute 150.000.000 60.000.000 Amortizari cumulare 75.000.000 30.000.000 Valori contabile nete 75.000.000 30.000.000

Intrucat aceasta descrestere are corespondent intr-o rezerva din reevaluare anterioara, se va utiliza cu prioritate aceasta rezerva, iar diferenta neacoperita, de 10.000.000 lei (45.000.000 35.000.000), va afecta rezultatul exercitiului curent:

Inregistrarea contabila ar fi: % = 2133 90.000.000 105 35.000.000 6588 10.000.000 2813 45.000.000

sau553.

Amortizare an = 119.000.000 / 5 = 23.800.000

dupa 1 an si jumatate, amortizarea = 23.800.000 * 1,5 = 35.700.000

Val ctb neta = 119.000.000 35.700.000 = 83.300.000

reevaluarea in N+2 (105.000.000 83.300.000)

21xx=105821.700.000

amortizarea in N+2 (105.000.000 /( 3,5 *12)) = 2.500.000/ luna, 30.000.000/ an

68xx=28xx30.000.000

554.

1 Achizitionarea benzii transportoare 2131 = 404 54.000.000

2 Inregistrarea amortizarii liniare 6811 = 2813 6.000.000

Cost de achizitie = 49.000.000 + 5.000.000 = 54.000.000

Aa = 54.000.000 / 9 = 6.000.000

555 .

1. Achizitie sonda:

% = 404 3.570.000.000 2131 3.000.000.000 4426 570.000.000

2. Constituirea unui provizion:

681 Cheltuieli priv. provizioane = 291Proviz. pt. deprec. imobilizari 600.000.000

3. Amortizarea anuala:

6811 = 2813 500.000.000

4. Scoaterea din functiune:

2813 = 2131 300.000.000

5. Inregistrarea contabila cu prestari servicii pt. scoaterea din functiune:

% = 401 595.000.000 628 500.000.000 4426 95.000.000

6. Salariile personalului:

641 = 421 200.000.000

7. Anularea provizionului la scoaterea din functiune:

291 = 781 Venituri din provizioane 600.000.000

556.

1. inregistrare imobilizare receptie:

2131 = % 925.800.000

404 827.500.000

404 8.200.000

446 21.700.000

404 10.600.000

404 57.800.000

2.Inregistrare alte cheltuieli aferente exercitiului:

628 = 401 6.200.000 paza

623 Chelt. protocol, reclama si publicit. = 401 12.800.000

666 = 168 Dobanzi aferente imprumuturilor 7.600.000

cheltuieli cu pierderea tehnologica?

557.

Inainte de reevaluare Dupa reevaluare Dif.reev.

Valoare brut contabila (Sd 2133) 80.000.000 ( 2,2) 176.000.000 96.000.000Amortizarea cumulata (Sc 2813) 48.000.000 ( 2,2) 105.600.000 57.600.000Valoarea net contabila 32.000.000 70.400.000 38.400.000

Durata ramasa este de 2 ani, la momentul cand se cunosc valorile respective, iar durata normala de functionare fiind de 5 ani => Valorile inainte de reevaluare sunt dupa trei ani (5 2 ), cand s-a hotarat reevaluarea.

Gradul de uzura scriptica = (48.000.000 / 80.000.000) 100 = 60% Amortizarea actualizata = 176.000.000 60% = 105.600.000

1. Inregistrarea diferentei din reevaluarea mijlocului de transport:

2133 = 105 96.000.000

2. Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea calculata:

105 = 2813 57.600.000

3. Inregistrarea amortizarii lunare in anii 4 si 5:

6811 = 2813 2.400.000 Am. totala (inainte de reevaluare) = 48.000.000

Am. totala (dupa reevaluare) = 105.600.000

Am. de recuperat in doi ani = 105.600.000 48.000.000 = 57.600.000

Am lunara dupa reeval. = ( 57.600.000 / 2 ) / 12 = 2.400.000

4. Vanzarea mijlocului de transport:

461 = % 17.850.000 7583 15.000.000 4427 2.850.000

5. Scoaterea din evidenta a mijlocului de transport vandut:

2813 = 2133 176.000.000

558.

Denumirea imobilizarii corporaleValoarea de intrareAmortizarea calculata Valoarea ramasaCoeficient de actualizare Valoare actualizataGrad de uzura scriptica

123

4

col2col356

col2col57

(col3/col2)100

Strung40.000.00015.000.00025.000.0003,25130.000.00037,5 %

Depozit25.000.00010.000.00015.000.0004,50112.500.00040 %

Calculator12.000.0009.000.0003.000.0001,8021.600.00075 %

Amortizare actualizata

col3 x col5

sauDiferenta amortizareValoare ramasa actualizataDiferente din

reevaluareAjustari produse de comisie

+ sau -Diferente de inregistrat

8

(col6col7)/ 1009

col8col310

col6col811

col6col21213

col11+col12

48.750.00033.750.00081.250.00090.000.000090.000.000

45.000.00035.000.00067.500.00087.500.000087.500.000

16.200.0007.200.0005.400.0009.600.000-2.600.0007.000.000

1. Diferentele din reevaluarea strungului:

2131 = 105 90.000.000

2. Diferentele din reevaluarea depozitului:

212 = 105 87.500.000

3. Diferente din reevaluarea calculatorului:

2132 = 105 7.000.000

4. Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta strungului: 105 = 2813 33.750.000

5 .Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta depozitului

105 = 2812 35.000.000

6. Diferenta dintre amortizarea actualizata si cea calculata aferenta calculatorului

105 = 2813 7.200.000

559.Valoarea de intrareAmortizarea calculataValoarea ramasaCoeficient de actualiz.Valoare actualizataAmortizare actualizata

Diferente din

reevaluare

Diferenta amortizare

123

Col1col24

5

Col1col56

Col2 x col5

7

col5-col1

8

Col6col2

70.000.00040.000.00030.000.000 1 + 0,8126.000.00072.000.00056.000.00032.000.000

1. Inregistrarea diferentei din reevaluarea mijlocului de transport:

2133 = 105 56.000.000

2. Inregistrarea diferentei dintre amortizarea actualizata si cea calculata:

105 = 2813 32.000.000

560.

Regimul accelerat de amortizare

- Amortismentul in primul an de functionare (A1): A1 = Va 50% = 60.000.000 50% = 30.000.000 lei

- Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an (VR1): VR1 = Va A1 = 60.000.000 30.000.000 = 30.000.000 lei

- Amortismentul anual (Ai) in anii ramasi ai duratei normale de functionare: Ai = VR1 / (Dnf 1) = 30.000.000 / (51) = 7.500.000 lei

i = 2,3,4,5

p II

Amortismentul lunar in primul an de functionare va fi: AL1 = A1 / 12 = 30.000.000 / 12 = 2.500.000 lei

Amortismentul lunar (ALi) in anii urmatori, pana la sfarsitul duratei normale de functionare: ALi = Ai / 12 = 7.500.000 / 12 = 625.000 lei

Pentru ca amortizarea utilajului incepe in luna august, exercitiul N, amortismentul in anul N, va fi: AN = AL1 5 = 2.500.000 5 = 12.500.000 lei

In anul N+1, amortismentul inregistrat va fi: AN+1 = AL1 7 + AL2 5 = 2.500.000 7 + 625.000 5 = 20.625.000 lei

In anii N+2, N+3 si N+4 amortismentul anual va fi: A = 7.500.000 lei In anul N+5, amortismentul inregistrat este: AN+5 = AL5 7 = 625.000 7 = 4.375.000 lei

Amortizare accelerata = 60.000.000/2 = 30.000.000 in primul an

- in anii urmatori Amz. Anuala = 30.000.000/4 ani = 7.500.000 lei/an

561 .

Regimul degresiv de amortizare, varianta AD1

Cota de amortizare lineara se multiplica cu 1.5 ( durata intre 2 si 5 ani)

=> cota de amortizare =( 100 / 5 ) x 1.5 = 20 x 1.5 = 30 %

- Amortismentul in anul 3: Amortismentul degresiv: A3D = VR2 qd = 29.400.000 30% = 8.820.000 lei

Amortismentul liniar: A3L = VR2 / (Dnf 2) = 29.400.000 / (5 2) = 9.800.000 lei Pentru ca A3D > A3L, amortismentul in anul 3 si pana la sfarsitul duratei normale de functionare este: A3 = A4 = A5 = 9.800.000 lei

In ceea ce priveste amortismentul lunar, acesta se determina pe baza urmatoarei relatii: Am. lunar = Am anual / 12 Pornind de la rezultatele obtinute mai sus si tinand seama ca amortizarea utilajului se face incepand cu luna august, din exercitiul N, avem:

- Amortismentul in anul N: AN = A1 (5 / 12) = 18.000.000 (5 / 12) = 7.500.000 lei

- Amortismentul in anul N+1: AN+1 = A1 (7 / 12) + A2 (5 / 12) = 18.000.000 (7/12) + 12.600.000 (5/12) = = 15.750.000 lei

- Amortismentul in anul N+2: AN+2 = A2 (7 / 12) + A3 (5 / 12) = 12.600.000 (7/12) + 9.800.000 (5/12) = = 11.433.333 lei

- Amortismentul in anii N+3, N+4: AN+3 = AN+4 = 9.800.000 lei

- Amortismentul in anul N+5: AN+5 = A5 (7 / 12) = 9.800.000 (7/12) = 5.716.667 lei

562.

1. Preluare cladire

8031 Mijloace fixe luate cu chirie 160.000.000

2. Primirea facturii pt.chirie

% = 401 952.000 612 800.000 4426 152.000

3 .Plata facturii

401 = 5121 952.000

4. Consum de materiale

602 = 302 30.000.000

5. Cheltuieli cu energia

% = 401 9.520.000 605 8.000.000 4426 1.520.000

6. Plata facturii

401 = 5121 9.520.000

7. Inregistrarea imobilizarii in curs

231 = 722 Venituri din productia de imobilizari 38.000.000

8. Receptia modernizarilor

212 = 231 38.000.000

9 .Amortizare lunara

6811 = 2812 3.166.667

10. Scoaterea din evidenta

2812 = 212 38.000.000

11 Predarea cladirii

8031 160.000.000

563. 1. Acordarea unui imprumut

2671 Sume datorate de filiale = 5121 80.000.000

2 .Inregistrare dobanda de incasat anul N

2672 Dobanzi aferente sumelor datorate de filiale = 766 8.000.000

Dob. an N = 80.000.000 * 10%

3. Incasare restituire imprumut si dobanda in anul N

5121 = % 48.000.000 2671 40.000.000 2672 8.000.000

4. Inregistrare dobanda de incasat anul N +1

2672 = 766 4.000.000 = ( 80.000.000 40.000.000 ) * 10%

5.Incasare imprumut si dobanda in N+1

5121 = % 44.000.000 2671 4.000.000 2672 40.000.000

sau

1. Acordare ajutor financiar

4511 Decontari in cadrul grupului = 5121 80.000.000

2 .Inregistrare dobanda de incasat anul N

4518 Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului = 766 8.000.000

Dob. an N = 80.000.000 * 10%

3. Incasare restituire imprumut si dobanda in anul N

5121 = % 48.000.000 4511 40.000.000 4518 8.000.000

4. Inregistrare dobanda de incasat anul N +1

4518 = 766 4.000.000 = ( 80.000.000 40.000.000 ) * 10%

5.Incasare imprumut si dobanda in N+1

5121 = % 44.000.000 4518 4.000.000 4511 40.000.000

564.

1. Inregistrarea facturii de cumparare a masinii de slefuit

% = 404 119.000.000 2131 100.000.000 4426 19.000.000

2. Inregistrarea facturii privind cheltuielile de transport

% = 404 5.950.000 2131 5.000.000 4426 950.000

3 .Achitarea datoriei catre furnizorul de imobilizari

404 = 5121 119.000.000

4. Achitarea datoriei catre caraus

404 = 5121 5.950.000

5. Amortizarea lunara a masinii de slefuit

6811 = 2813 875.000 = (105.000.000 / 10) /12

6 .Vanzarea masinii de slefuit

461 = % 47.600.000 7583 40.000.000 4427 7.600.000

7 Scoaterea din evidenta a masinii vandute

% = 2131 105.000.000 2813 84.000.000 6583 21.000.000

8. Incasarea creantei

5121 = 461 47.600.000

valoare contabila: 105.000.000 valoare amortizata: 875.000 8 ani 12 luni = 84.000.000 valoare contabila neta: 105.000.000 84.000.000 = 21.000.000

565.

1.Primire cu titlu gratuit a unui mijl. de transport.

2133 = 131 Subventii pt. investitii 80.000.000

2. Inreg. amortizarii lunare

6811 = 2813 1.666.666 = ( 80.000.000 / 4) / 12

3.Trecere la venituri a unei cote parti din subventiile pt investitii

131 = 7584 1.666.666

4.Casarea mijlocului fix dupa 2 ani

% = 2133 80.000.000 2813 40.000.000 6588 40.000.000

5. Trecerea asupra veniturilor a subventiei pentru investitii

131 = 7584 40.000.000

566 .

1 .Cumpararea accesoriilor

% = 401 35.700.000 3024 Piese schimb 30.000.000 4426 5.700.000

2. Achitarea facturii cu ordin de plata

401 = 5121 35.700.000

3 .Incorporarea accesoriilor in valoarea activelor modernizate

2131 = 3024 30.000.000

4. Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii

6811 = 2813 1.625.000 = (78.000.000 / 4) / 12

Amortizarea anuala initiala = 120.000.000 / 10 = 12.000.000

La momentul modernizarii au ramas de amortizat 4 ani = > valoarea ramasa de amortizat = 12.000.000 x 4 = 48.000.000

Valoare de amortizat dupa modernizare = 48.000.000 + 30.000.000 = 78.000.000

Amortizarea lunara a masinii pe durata ramasa, dupa efectuarea modernizarii daca durata de utilizare creste cu 10% 6811 = 2813 1.500.000

567.

1. Acordarea imprumutului

2671 = 5121 100.000.000

2. Dobanda pentru anul I

2672 = 763 Venituri din creante imobilizate 30.000.000

3. Rambursarea transei la sfarsitul anului I

5121 = 2671 50.000.000

4. Incasarea dobanzii la sfarsitul anului I

5121= 763 30.000.000

5. Dobanda pentru anul II

2672 = 763 15.000.000 = (100.000.0000-50.000.000 ) * 30%

6.Includerea la pierderi a dobanzii

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 2672 15.000.000

7. Includerea la pierderi a ultimei rate

654 = 2671 50.000.000

sau se foloseste pt. pierderea din dobanda si rata cont 663 cheltuiala financiara? 663 Pierderi din creante legate de participatii = 2671 50.000.000

568.

1. Acordare de imprumut prin banca 1.000$ x 31.000 lei/$

2673 Imprumuturi acordate pe term. lung = 5124 31.000.000

2 .Inregistrarea dobanzii de incasat la sfarsitul anului 1.000 $ x 20 % x 32.000

2674 Dob. afer. imprum. pe termen lung = 763 Venitturi din creante imobilizate 6.400.000

3. Inregistrare diferente de curs valutar

2673 = 765 1.000.000 = 1.000 x (32.000 31.000 )

4. Incasare dobanda la cursul de 31.500 lei/$ x 200 $

% = 2674 6.400.000 5124 6.300.000 665 100.000

5. Inregistrare si incasare dobanda pe al doilea an 1.000 x 20% x 33.000

2674 = 763 6.600.000

5124 = 2674 6.600.000

6. Restituire de imprumut la scadenta la curs de 33.000lei/$

5124 = % 33.000.000 2673 32.000.000 765 1.000.000

569.

a In contabilitatea societatii X.

Inregistrarea titlurilor de participare si scoaterea din patrimoniu a mijlocului de transport adus ca aport

% = 2133 100.000.000 2813 20.000.000 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 80.000.000

b In contabilitatea societatii Y

Subscriere de capital

456 = 1011 80.000.000

Varsare de capital

2133 = 456 80.000.000

Regularizare de capital

1011 = 1012 80.000.000

570.

1. Achizitionarea actiunilor

263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare = 269 Varsaminte de efectuat pentru interese de participare 20.000.000

2. Plata contravalorii actiunilor

269 = 5121 20.000.000

3. La sfarsitul anului constituirea unui provizion pentru deprecierea actiunilor:

6863 Chelt. financiare privind proviz. pt. deprecierea imobilizarilor financiare

= 296 Provizioane pt. deprecierea imobilizarilor financiare 2.000.000 = (20.000 18.000) 100

4. La sfarsitul anului urmator, majorarea provizionului pentru deprecierea actiunilor:

6863 = 296 1.000.000 = (18.000 17.000) 1.000 *nc

5. Vanzarea a 200 actiuni

5311 = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 3.400.000 =200 x 17.000

6. Scoaterea din evidenta a actiunilor vandute

6641 Cheltuieli privind imobilizari financiare cedate = 263 4.000.000 = 200 x 20.000

7. Anularea provizionului aferent actiunilor vandute (20% 3.000.000) ** 296 = 7863 600.000

*nc Provizion necesar (20.000 - 17.000) 1.000 = 3.000.000 Provizion existent 2.000.000 Majorarea provizionului 1.000.000

** act. vandute/total actiuni = 200 / 1.000 = > 20%

571.

1. Trecerea, la inceputul exercitiului, a stocului initial de materii prime pe cheltuieli pe baza listelor de inventar

601 = 301 120.000

2. Achizitionarea de materii prime

% = 401 666.400 601 560.000 4426 106.400

3. Inregistrarea, la sfarsitul perioadei, a stocului final de materii prime pe baza listelor de inventar

301 = 601 272.000 = 200 1.360 lei/kg Cump = (120.000 + 560.000) / (100+400) = 680.000 / 500 = 1360 lei/kg

572.

1. Receptia materialelor consumabile la nivelul solicitat prin comanda (100 kg)

% = 408 Furnizori facturi nesosite 3.570.000 3028 Alte materiale consumabile 3.000.000 4428 570.000

2. Inregistrarea extrabilantiara a plusului neadmis la receptie

8033 Valori materiale primite in pastrare sau custodie = 600.000

3. Primirea facturii la nivelul cantitatii admise

408 = 401 3.570.000 4426 = 4428 570.000

4. Restituirea plusului neadmis la receptie

= 8033 600.000

573.

1. Inregistrarea cheltuielilor de productie - cu materiile prime 601 = 301 35.000.000 - cu materialele consumabile 602 = 302 15.000.000 - cu colaboratorii 621 = 401 11.000.000

Total cost de productie 61.000.000 Cpu = 61.000.000 / 800 = 76.250 lei/buc

2 .Inregistrarea productiei de semifabricate la cost standard

341 Semifabricate = 711 Variatia stocurilor 64.000.000 = 800b x 80.000lei/b 3. Inregistrarea diferentelor de pret aferente productiei obtinute

3481 Diferente de pret la semifabricate = 711 - 3.000.000 =61.000.00064.000.000 ( diferenta favorabila = > se inregistraza cu semnul - pe creditul contului)

4. Vanzarea semifabricatelor

4111 = % 47.600.000 702 Ven. din vanzarea samifabricatelor 40.000.000 =400 x 100.000 4427 7.600.000

5. Scoaterea din evidenta a semifabricatelor vandute la pret prestabilit

711 = 341 32.000.000 = 400 x 80.000 6. Diferentele de pret aferente productiei de semifabricate vandute

711 = 348 886.400 = -32.000.000 x k 348 = 32.000.000 x (- 0.0277) K 348 = diferente de pret aferente stoc initial + diferente de pret aferente intrarilor

total valoare stoc initial la pret prestabilit + total valoare intrari stocuri pret prestabilit

= Si + Rd cont. de diferente de pret

Si + Rd cont de stocuri

K 348 = (1.000.000 + (- 3.000.000) / (8.000.000 + 64.000.000) = -0.0277

7. Incasarea facturii

5121 = 4111 47.600.000

574.

a. Produse finite oferite gratuit

6582 Donatii si subventii acordate = % 6.000.000 345 Produse finite 8.000.000 3485 - 2.000.000 dif. favor.

- inregistrarea TVA-ului aferent produselor

635 = 4427 1.140.000 = (6.000.000 19%)

b. Produse finite folosite pentru actiuni de protocol

623 = 345 500.000 c Plusuri de semifabricate constatate la inventariere

341 = 711 1.000.000

575.

a. Produse finite transferate la magazinul propriu de desfacere cu amanuntul

371 = 701 Venituri din vanzarea produselor finite 4.000.000

711 = 345 3.000.000

4426 = 4427 760.000 = (4.000.000 19%)

b. Produse reziduale distruse de incendii

671 Cheltuieli privind calamitati si alte ev. extraord. = 346 Produse reziduale 100.000

576.

1. Inregistrarea produselor finite obtinute in luna ianuarie

% = 711 12.000.000 345 15.000.000 348 3.000.000

Total cheltuieli de productie = 15.000.000 Cost efectiv = 12.000.000 exista productie neterminata la sfarsitul lunii ianuarie = 15.000.000 12.000.000 = 3.000.000

2. Inregistrarea productiei in curs de executie la sfarsitul lunii ianuarie

331 Produse in curs de executie = 711 3.000.000

3. Stornarea produselor neterminate la inceputul lunii februarie

331 = 711 3.000.000 4. Inregistrarea productiei obtinute in luna februarie

% = 711 12.000.000 345 11.000.000 348 1.000.000

Produse neterminate la inceputul lunii februarie: 3.000.000 lei + Total cheltuieli de productie in luna februarie: 10.000.000 lei Cost efectiv al productiei terminate: - 12.000.000 lei Productie neterminata la sfarsitul lunii februarie: 1.000.000 lei

5. Inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii februarie 331 = 711 1.000.000

577.

1. Receptia materialelor consumabile primite efectiv (fara a tine seama de factura primita)

% = 408 952.000 302 800.000 4428 152.000

2. Primirea facturii corecte de la furnizor

408 = 401 952.000 4426 = 4428 152.000

3.Plata furnizorului prin banca

401 = 5121 952.000

578.

1. Achizitionarea animalelor lasate o perioada in custodia furnizorului

% = 401 17.850.000 356 Animale aflate la terti 15.000.000 4426 2.850.000

2. Aducerea animalelor de la furnizor

361 Animale si pasari = 356 15.000.000

3. Plata facturii prin banca

401 = 5121 17.850.000

579.

1. Trimiterea produselor la consignatie(pe baza de aviz)

3545 Produse finite aflate la terti = 345 2.000.000

2. Trimiterea facturii dupa vanzarea produselor

4111 = % 3.570.000 701 3.000.000 4427 570.000

3. Scoaterea din evidenta a produselor vandute

711 = 3545 2.000.000

4. Incasarea facturii in numerar

5311 = 4111 3.570.000

580.

1. Livrarea la export a marfurilor *

4111 = % 300.000.000 = 10.000 x 30.000 707 270.000.000 708 Venituri din activ. diverse 30.000.000

2. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute

607 = 371 200.000.000

3. Inregistrarea facturii de transport pe parcurs extern

624 Cheltuieli cu transportul = 401 30.000.000 = 1.000 x 30.000

4. Plata transportatorului

% = 5124 31.000.000 = 1.000 x 31.000 401 30.000.000 665 1.000.000

5. Incasarea contravalorii marfii exportate

5124 = % 320.000.000 = 10.000 x 32.000 4111 300.000.000 765 20.000.000 * ValCAF = 10.000 USD 30.000 lei/USD = 300.000.000 lei Transport extern = 1.000 USD 30.000 lei/USD = 30.000.000 lei Valoare FOB = 300.000.000 30.000.000 = 270.000.000 lei

581.

1. Achizitionarea materialelor pentru ambalat

% = 401 1.785.000 3023 1.500.000 4426 285.000

2. Transferul a 800 pungi in magazinul de desfacere cu amanuntul

% = 3023 Materiale pt. ambalat 1.200.000 6023 Chelt. cu materiale pt. ambalat 300.000 = 200 x 1.500 371 900.000 = 600 x 1.500

3. Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibil pentru marfurile care se vand cu Bucata

371 = % 528.000 378 300.000 4428 228.000 = ( 300.000 + 900.000 ) * 19 %

(600 buc 2.000 lei/buc = 1.200.000 lei) Cost achizitie = 900.000 ac = 300.000

4. Vanzarea celor 600 pungi

5311 = % 1.428.000 707 1.200.000 = 900.000 + 300.000 4427 228.000 = 4428

5. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute

% = 371 1.428.000 607 900.000 378 300.000 4428 228.000

582.

1 Lipsa de marfuri la inventar

a. Evidenta se tine la cost de achizitii

607 = 371 2.000.000

b . Evidenta se tine la pret de vanzare

% = 371 2.400.000 607 2.000.000 378 400.000 = 2.000.000 * 20%

c. Evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul

% = 371 2.856.000 607 2.000.000 378 400.000 4428 456.000

2 Inregistrarea TVA-ului aferent lipsurilor neimputabile (a,b,c)

635 = 4427 380.000

583.

1. Achizitionarea ambalajelor

% = 542 5.950.000 381 Ambalaje 5.000.000 4426 950.000

2 Scoaterea din evidenta a ambalajelor deteriorate

608 Cheltuieli privind ambalaje = 381 2.000.000 = 20 x 100.000 3 Vanzarea ambalajelor cu incasare in numerar

5311 = % 1.190.000 708 Venituri din activitati diverse 1.000.000 = 10 x 100.000 4427 190.000

4 Descarcarea gestiunii de ambalajele vandute

608 = 381 1.000.000

584.

1 Achizitionarea materiilor prime si a ambalajelor

% = 401 7.378.000 301 6.000.000 381 200.000 4426 1.178.000

2 Achitarea facturii

401 = 5121 7.378.000

3 Casarea ambalajelor

608 = 381 200.000

4 Obtinerea de produse reziduale

346 Produse reziduale = 711 Variatia stocurilor 100.000

5 Vanzarea produselor reziduale cu incasare in numerar

5311 = % 119.000 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 100.000 4427 19.000

6 Descarcarea gestiunii de produsele vandute

711 = 346 100.000

585.

1 Vanzarea de marfuri impreuna cu ambalajele care circula pe principiul restituirii

4111 = % 12.900.000 707 10.000.000 419 Clienti creditori 1.000.000 4427 1.900.000 = 10.000.000 *19%

- descarcarea gestiunii de marfurile vandute 607 = 371 cost de achizitie(nu se precizeaza) - inregistrarea ambalajelor trimise la terti 358 Ambalaje aflate la terti = 381 1.000.000

2 Inregistrarea ambalajelor restituite de societatea Y

419 = 4111 500.000

381 = 358 500.000

3 Inregistrarea ambalajelor nerestituite de Y(ca si cum ar fi vandute)

419 = 708 500.000

4111 = 4427 95.000

4 Descarcarea gestiunii de ambalajele nerestituite 608 = 358 500.000

5 Incasarea contravalorii marfurilor si a ambalajelor nerestituite de Y 5121 = 4111 12.495.000

586.

1. Obtinerea din productia proprie a ambalajelor

381 = 711 1.000.000

2 .Trecerea ambalajelor in categoria marfurilor spre a fi vandute

371 = 701 1.200.000

3 .Descarcarea gestiunii de ambalaje

711 = 381 1.000.000

4. TVA aferent produselor trecute in categoria marfurilor

4426 = 4427 228.000

5. Inregistrarea adaosului comercial si a TVA neexigibil

371 = % 656.400 378 360.000 = 1.200.000 * 30 % 4428 296.400 = (1.200.000 + 360.000 ) * 19%

6 .Vanzarea ambalajelor ca marfuri

5311 = % 1.856.400 707 1.560.000 = 1.200.000 + 360.000 4427 296.400

7 .Descarcarea gestiunii de marfuri

% = 371 1.856.400 607 1.200.000 378 360.000 4428 296.400

587.

1. Primirea mijlocului de transport

% = 404 107.100.000 2133 90.000.000 4426 17.100.000

2 . Plata datoriei inainte de scadenta

404 = % 107.100.000 5121 103.530.000 = 107.100.000 3.570.000 767 3.570.000 = 107.100.000 40 % 1 / 12

588.

1 Livrarea marfurilor

4111 = % 119.000.000 707 100.000.000 4427 19.000.000

2. Descarcarea gestiunii de marfurile vandute

607 = 371 80.000.000

3. Acceptarea biletului la ordin

413 Efecte de primit de la clienti = 4111 119.000.000

4 .Depunerea biletului la banca spre incasare

5113 Efecte de incasat = 413 119.000.000

5. Incasarea la scadenta a biletului la ordin

5121 = 5113 119.000.000

589. 1 Achizitionarea de materii prime

% = 401 9.520.000 301 8.000.000 4426 1.520.000

2 Emiterea biletului la ordin

401 = 403 Efecte de platit 9.520.000

3 Plata, la scadenta, a biletului la ordin

403 = 5121 9.520.000

590.

In contabilitatea clientului

1 Achitarea avansului

% = 5311 2.380.000 4091 Furnizori debitori pt. cumparari bunuri de nat. stocurilor 2.000.000 4426 380.000

2. Cumpararea bunurilor pe baza de factura

% = 401 17.850.000 301 15.000.000 4426 2.850.000

3. Regularizarea avansului

401 = 4091 2.000.000 4426 = 401 - 380.000

4. Decontarea facturii tinand cont de avans

401 = 5121 15.470.000

591 .

In contabilitatea furnizorului

1. Incasarea avansului

5311 = % 2.380.000 419 Clienti creditori 2.000.000 4427 380.000

2 .Livrarea semifabricatelor

4111 = % 17.850.000 702 Venituri din vanzare semifabricate 15.000.000 4427 2.850.000

3 .Descarcarea gestiunii de semifabricate livrate

711 = 341 10.000.000

4. Regularizarea avansului

419 = 4111 2.000.000 4111 = 4427 - 380.000

5. Decontarea facturii tinand cont de avans

5121 = 4111 15.470.000

592.

1. Livrarea marfurilor

4111 = 707 33.000.000 = 1.000 * 33.000

2. Acceptarea biletului la ordin

413 = 4111 33.000.000

3. Depunerea biletului la banca spre scontare

5114 Efecte remise spre scontare = 413 33.000.000

8037 Efecte scontate neajunse la scadenta = 33.000.000

4 .Incasarea efectului comercial scontat

5124 = % 34.000.000 = 1.000 x 34.000 5114 33.000.000 765 1.000.000

5 Taxa scontului retinuta de banca

666 = 5124 3.400.000 = 34.000.000 x 10%

- la scadenta efectului comercial se inreg. scoaterea si din evidenta extrabilantiara a acestuia = 8037 33.000.000

593.

In contabilitatea furnizorului

1. Vanzarea de marfuri fara factura

418 Clienti facturi de intocmit = % 11.900.000 707 10.000.000 4428 1.900.000 607 = 371 cost de achizitie (nu se precizeaza)

2 .Emiterea facturii

4111 = 418 11.900.000 4428 = 4427 1.900.000

3 .Decontarea facturii

5121 = 4111 11.900.000

In contabilitatea clientului

1 Achizitionarea de marfuri fara factura

% = 408 Furnizori facturi nesosite 11.900.000 371 10.000.000 4428 1.900.000

2 Primirea facturii

408 = 401 11.900.000 4426 = 4428 1.900.000

3 Decontarea facturii

401 = 5121 11.900.000

594 .

In contabilitatea proprietarului

1 Incasarea anticipata a chiriei

5121 = % 1.190.000 472 Venituri inregistrate in avans 1.000.000 4427 190.000

2 Includerea chiriei incasate anticipat in rezultatul lunii ianuarie

472 = 706 1.000.000

In contabilitatea chiriasului

1 Plata anticipata a chiriei

% = 5121 1.190.000 471 Cheltuieli in avans 1.000.000 4426 190.000

2 Includerea chiriei platite anticipat in rezultatul lunii ianuarie

612 = 471 1.000.000

595.

1. Livrarea bunurilor

4111 = % 3.784.200 701 3.000.000 4427 570.000 472 214.200 *

2 Descarcarea gestiunii de produsele vandute

711 = 345 2.000.000

3 Incasarea primei rate (prin banca) + dobanda (in numerar)

% = 4111 1.297.100 5121 1.190.000 5311 107.100

- includerea in venitul curent a dobanzii incasate in prima luna

472 = 766 107.100

4 Incasarea celei de-a doua rate + dobanda

% = 4111 1.261.400 5121 1.190.000 5311 71.400

472 = 766 71.400

5 Incasarea celei de-a treia rate + dobanda

% = 4111 1.225.700 5121 1.190.000 5311 35.700

472 = 766 35.700 * Dobanda cuvenita: 3.570.000 3% + 2.380.000 3% + 1.190.000 3% = = 107.100 + 71.400 + 35.700 = 214.200

596.

1 Vanzarea marfurilor

4111 = % 625.500.000 707 450.000.000 4427 85.500.000 472 90.000.000 *

2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute

607 = 371 300.000.000

3 Incasarea primei rate (contravaloarea marfurilor + dobanda)

5121 = 4111 107.100.000 = 535.500.000 / 5 472 = 766 18.000.000 = 90.000.000 /5

*Dobanda cuvenita (fixa, calculata la pretul de vanzare): 450.000.000 20% = 90.000.000

597.

In contabilitatea subunitatii A

1 Transmiterea ambalajelor

482 Decontari intre subunitati = 381 200.000

2 Achitarea sumei

482 = 5311 800.000

3 Primirea unei parti din ambalaje si a sumei restituite de subunitatea B

% = 482 950.000 381 150.000 5121 800.000 In contabilitatea subunitatii B

1 Primirea ambalajelor

381 = 482 200.000

2 Incasarea sumei

5311 = 482 800.000

3 Restituirea unei parti din ambalaje si a sumei

482 = % 950.000 381 150.000 5121 800.000

598.

In exercitiul financiar N

1 Achizitionarea actiunilor proprii

502 = 5121 97.800.000 = 57.000.000 + 40.800.000 *

2 Inregistrarea repartizarilor din profit pentru crearea rezervei pentru actiuni proprii

129 = 1062 Rezerve pt. actiuni proprii 97.800.000

In exercitiul financiar N + 1

1 Inchiderea contului 129 Repartizarea Profitului

121 = 129 97.800.000

2 Vanzarea actiunilor proprii

5121 = % 100.000.000 ** 502 97.800.000 7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate 2.200.000

3 Disponibilizarea rezervei pentru actiuni proprii prin transferarea acesteia la rezultatul reportat

1062 = 117 97.800.000

* 6.000 9.500 = 57.000.000 4.000 10.200 = 40.800.000 ** Pret de vanzare: 10.000 10.000 = 100.000.000 lei Pret de cumparare: = 97.800.000 lei Venituri din titluri de plasament cedate = 2.200.000 lei

599.

1 Cumparare de obligatiuni

506 Obligatiuni = % 600 x 30.000 = 18.000.000 5311 200 x 30.000 = 6.000.000 509 Varsaminte de efectuat pt. investitii financiare pe term. Scurt 12.000.000

2 Achitarea restului de obligatiuni

509 = 5121 12.000.000

3 Inregistrarea dobanzii curente

5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament = 766 2.000.000

4 Incasarea dobanzii

5311 = 5088 2.000.000

5 Vanzarea cu castig a obligatiunilor

5311 = % 10.500.000 = 300 x 35.000 506 9.000.000 = 300 x 30.000 7642 Castig. invest. fin. term. scurt 1.500.000

6 Vanzarea cu pierdere a obligatiunilor

% = 506 3.000.000 = 100 x 30.000 5311 2.000.000 = 100 x 20.0006642 Pierderi priv invest. fin term scurt 1.000.000

600 . In contabilitatea furnizorului

1 Vanzarea de marfuri

4111 = % 11.900.000 707 10.000.000 4427 1.900.000

2 Descarcarea gestiunii de marfurile vandute

607 = 371 6.000.000

3 Primirea cecului

5112 Cecuri de incasat = 4111 11.900.000

4 Incasarea cecului

5121 = 5112 11.900.000

In contabilitatea clientului

1 Achizitionarea de marfuri

% = 401 11.900.000 371 10.000.000 4426 1.900.000

2 Onorarea cecului (pentru achitarea datoriei fata de furnizor)

401 = 5121 11.900.000

601.

1 Primirea creditului pe 3 luni

5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 90.000.000

2 Achitarea dobanzii si rambursarea primei rate a creditului in luna I

% = 5121 33.000.000 666 3.000.000 = 90.000.000 * 40% / 12 5191 30.000.000

3 Achitarea dobanzii aferente lunii a doua si rambursarea celei de-a doua rate

% = 5121 32.000.000 666 2.000.000 = 60.000.000 * 40% / 125191 30.000.000

4. Inregistrarea, in luna a treia, a dobanzii datorate bancii

666 = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 1.000.000 = 30.000.000 * 40% / 12

5 .Iinregistrarea, in luna a treia, a creditului restant

5191 = 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 30.000.000

6. Achitarea, in luna urmatoare, a dobanzii si ratei restante

% = 5121 31.000.000 5198 1.000.000 5192 30.000.000

602.

1 Primirea creditului in valuta

5124 = 5191 32.000.000 = 1.000 * 32.000

2 Achitarea dobanzii pentru prima luna

666 = 5124 330.000 = 1.000 * 1% x 33.000 = 10 x 33.000

3 Rambursarea primei rate

% = 5124 16.500.000 = 500 * 33.0005191 16.000.000 = 500 * 32.000665 500.000

4 Achitarea dobanzii in luna a doua

666 = 5124 155.000 = 500 * 1% x 31.000

5 Rambursarea ratei a doua

5191 = % 16.000.000 = 500 * 32.000 5124 15.500.000 = 500 * 31.000 765 500.000

603.

1 Import de marfuri

371 = 401 31.000.000 = 1.000 $ x 31.000

2 Achitarea taxei vamale si a TVA-ului

% = 5121 9.579.000 446 3.100.000 = 31.000 * 10% 4426 6.479.000 = ( 31.000.000 + 3.100.000) * 19%

3 Deschiderea acreditivului in devize

581 = 5124 39.600.000 = 1.200 $ x 33.000 5412 Acreditive in devize = 581 39.600.000

4 Plata furnizorului extern

% = 5412 33.000.000 1.000 $ x 33.000401 31.000.000 1.000 $ x 31.000665 2.000.000

5 Retragerea acreditivului neutilizat

581 = 5412 6.500.000 5124 = 581 6.500.000 = 200 32.500

6 Inregistrarea diferentelor de curs valutar pentru acreditivul in devize 665 = 5412 100.000 = 200 $ x ( 33.000 32.500 ) valoarea acreditivului neutilizat actualizata la sf. lunii fata de cursul de deschidere a acreditivului

604.

1 Achizitionarea actiunilor

503 Actiuni = 5311 2.000.000 = 100 buc. X 20.000

2 Constituirea unui provizion pentru deprecierea actiunilor

6864 Cheltuieli financiare privind proviz. pt deprecierea activelor circulante = 593 Provizioane pt. deprecierea actiunilor 100.000 = 100 buc x (20.000 19.000 )

3 Vanzarea a 50 de actiuni

461 = % 1.075.000 = 50 x 21.500 503 1.000.000 = 50 x 20.000 7642 Castiguri din investitii financiare pe term scurt cedate 75.000

4 Anularea provizionului aferent actiunilor vandute

593 = 7864 Venituri din proviz. pt. deprecierea activelor circulante 50.000

5 Cumpararea altor actiuni

503 = 509 Varsaminte de efectuat pt. invest. financ. pe term scurt 1.260.000 = 60 buc x 21.000

6 Majorarea provizionului pentru deprecierea actiunilor

6864 = 593 10.000 *

* Provizion necesar: 50 act x 20.000 + 60 act x 21.000 110 act 20.000 =

= (1.000.000 + 1.260.000) 2.200.000 = 60.000 Provizion existent: 50.000 Este necesara majorarea provizionului existent cu 10.000 lei

605.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional.

Orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ.

Persoanele juridice si fizice prevazute in Legea contabilitatii au obligaia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv deinute la nceputul activitii, cel puin o dat pe an pe parcursul funcionrii lor, n cazul fuziunii sau ncetrii activitii, precum i n alte sit. prevzute de lege.

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar, nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz, de regul, la sfritul exerciiului financiar.

Pers. juridice care organizeaz contabilitatea n partid dubl trebuie s publice situaiile financiare anuale. Fac obiectul publicrii situaiile financiare anuale, raportul administratorilor i raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz. Aceste preved.se aplic i sucursalelor nregistrate n Romnia, ce aparin unor pers. jurid. cu sediul n strintate, precum i societilor-mam cre ntocmesc situaii financiare consolidate.

606 .

Formele de nregistrare n contabilitate reprezint sistemul de registre, formulare i documente contabile corelate ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologic i sistematic n contabilitate a operaiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exerciiului financiar.

.n cadrul formelor de nregistrare n contabilitate mentionate anterior , principalele registre i formulare care se utilizeaz in comun sunt:

- Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv, grupate n funcie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul Cartea mare poate conine cte o fil pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.

Cartea mare st la baza ntocmirii balanei de verificare. Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Registrul Cartea mare se pstreaz n unitate timp de 10 ani de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, iar n caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite n termen de maximum 30 de zile de la constatare.

607.

Sistemele informatice de prelucrare automat a datelor n domeniul financiar-contabil trebuie s rspund la urmtoarele criterii considerate minimale:

82/1991 HYPERLINK "" \l "#"

f)s asigure conservarea datelor pe o perioad de timp care s respecte prevederile Legii contabilitii nr. , republicat;

i)s asigure urmtoarele elemente constitutive ale nregistrrilor contabile:

k)s asigure listri clare, inteligibile i complete, care s conin urmtoarele elemente de identificare, n antet sau pe fiecare pagin, dup caz:tipul documentului sau al situaiei;- denumirea unitii; - perioada la care se refer informaia,

o)s nu permit:

r)s prevad n documentaia produsului informatic modul de organizare i tipul sistemului de prelucrare:

s)s precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:

608.

Reconstituirea documentelor justificative i contabile pierdute, sustrase sau distruse

Orice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaia s ncunotineze, n scris, n termen de 24 de ore de la constatare, conductorul unitii (administratorul unitii, ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligaia gestionrii unitii respective).

Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", ntocmit separat pentru fiecare caz.

Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu i vizibil meniunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numrului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc rspunderi materiale, care cuprind i eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.

609.

n vederea bunei desfurri a operaiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii elementelor de activ i de pasiv trebuie s ia msuri pentru crearea condiiilor corespunztoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

610.

Se inscriu in liste de inventariere separate: - lucrarile de investitii sistate sau abandonate - bunurile aflate temporar in afara unitatii - bunurile care apartin altor unitati - bunurile aflate asupra angajatilor - stocurile fara miscare, de calitate slaba, depreciate, greu vandabile Investiiile puse n funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere separate.

De asemenea, lucrrile de investiii care nu se mai execut, fiind sistate sau abandonate, se nscriu n liste de inventariere separate, artndu-se cauzele sistrii sau abandonrii, aprobarea de sistare sau abandonare i msurile ce se propun n legtur cu aceste lucrri. Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariaz i se trec n liste separate, specificndu-se persoanele care rspund de pstrarea lor.

Bunurile aparinnd altor uniti (nchiriate, n leasing, n custodie, cu vnzare n consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz i se nscriu n liste separate.

Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare ori greu vandabile, comenzi n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru creanele i obligaiile incerte ori n litigiu se ntocmesc liste de inventariere separate sau situaii analitice separate, dup caz.

611. La incheierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale simplificate la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel: 1. pentru elementele de activ: - diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare - diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile, pentru care deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare Prin valoare contabila neta se intelege valoare de intrare, mai putin amortizarea si provizioanele pentru depreciere, cumulate. 2. pentru elementele de pasiv de natura datoriilor: - diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare - diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

Evaluarea elementelor de activ i de pasiv cu ocazia inventarierii se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor, potrivit cruia modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a informaiilor contabile.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit cruia se va ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor.

Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri) se efectueaz, n cazul celor cotate pe piee reglementate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, pe baza preului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru titlurile tranzacionate n respectivul interval de timp, iar n cazul titlurilor netranzacionate pe pieele reglementate i supravegheate, n funcie de valoarea activului net pe aciune.

Evaluarea creanelor i a datoriilor exprimate n valut se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil pentru data ncheierii exerciiului financiar. Diferenele de curs valutar favorabile sau nefavorabile ntre cursul de schimb valutar la care sunt nregistrate creanele sau datoriile n valut i cursul de schimb valutar de la data ncheierii exerciiului se nregistreaz potrivit reglementrilor contabile aplicabile. n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea just.

612.

Comisia de inventariere stabileste caracterul plusurilor, lipsurilor si deprecierilor constatate si propune modul de regularizare a diferentelor de inventariere.

Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz numai n situaia n care cantitile lips sunt mai mari dect cantitile constatate n plus.

613.

Lucrari preliminare intocmirii situatiilor financiare anuale:

1. Intocmirea balantei de verificare provizorii, inainte de inventariere

2 .Inventarierea generala a patrimoniului. 3. Contabilitatea operatiilor de regularizare privind :

- diferentele de inventar

- amortizarile

- provizioane pt. deprecieri

- provizioane pt. riscuri si cheltuieli

- diferentele de conversie si diferentele de curs valutar

- delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor

4. Verificarea inregistrarii corecte in conturi a tuturor operatiilor 5. Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta operativa, dintre contabilitatea sintetica si cea analitica 6. Intocmirea balantei conturilor dupa inventariere7 .Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia 8. Redactarea situatiilor financiare

614 .

ORDONAN Nr. 64*)

din 30 august 2001

privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome Art. 1 - (1) ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2004, la societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, profitul contabil rmas dup deducerea impozitului pe profit se repartizeaz pe urmtoarele destinaii, dac prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentnd faciliti fiscale prevzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni;

c1) constituirea surselor proprii de finanare pentru proiectele cofinanate din mprumuturi externe, precum i pentru constituirea surselor necesare rambursrii ratelor de capital, plii dobnzilor, comisioanelor i a altor costuri aferente acestor mprumuturi externe; d) alte repartizri prevzute de lege;

e) participarea salariailor la profit; societile naionale, companiile naionale i societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i regiile autonome care s-au angajat i au stabilit prin bugetele de venituri i cheltuieli obligaia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajailor lor n relaie cu acestea, pot acorda aceste drepturi n limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, n exerciiul financiar de referin;

f) minimum 50% vrsminte la bugetul de stat sau local, n cazul regiilor autonome, ori dividende, n cazul societilor naionale, companiilor naionale i societilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaiile prevzute la lit. a) - f) se repartizeaz la alte rezerve i constituie sursa proprie de finanare.

615.

Reducerile primite in cazul cumpararilorde stocuri pot avea caracter comercial si caracter fiscal.

Reducerile comerciale imbraca forma de rabaturi, remize si risturnuri.

Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare, remizele se acorda asupra pretului pentru vanzarile superioare volumului convenit sau pozitia de transport preferentiala a cumparatorului , iar risturnurile sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului de operatii efectuate cu acelasi tert in decursul unei perioade determinate.

De retinut ca rabatul si remiza se acorda de regula in momentul facturariii si livrarii bunurilor, iar risturnul se acorda ulterior, facand obiectul unei/unor facturi distincte.

Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.

Din punct de vedere metodologic red-ucerile se calculeaza in cascada, adica procentul de reducere se aplica de ficare data asupra netului anterior, iar TVA asupra ultimului net. (iferenta dintre pretul de vanzare si reducerile comerciale poarta denumirea de net comercial, iar diferenta rezultata in urma deducerii scontului de decontare poarta denumirea de net financiar.

Nu se cuprind n baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat urmtoarele:

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre acordate de furnizori direct clienilor;616

(4) Urmtoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentnd diferene din anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nedeductibile i cheltuielile cu impozitele nereinute la surs n numele persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romnia;

b) dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de ntrziere datorate ctre autoritile romne, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobnzile, penalitile sau majorrile datorate ctre autoriti strine ori n cadrul contractelor economice ncheiate cu persoane nerezidente i/sau autoriti strine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepia majorrilor al cror regim este reglementat prin conveniile de evitare a dublei impuneri.

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare, precum i taxa pe valoarea adugat aferent, dac aceasta este datorat potrivit prevederilor titlului VI;

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avantaje n natur, dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la surs;

e) cheltuielile fcute n favoarea acionarilor sau asociailor, altele dect cele generate de pli pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preul de pia pentru aceste bunuri sau servicii;

f) cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ, potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune, dup caz, potrivit normelor;

g) cheltuielile nregistrate de societile agricole, constituite n baza legii, pentru dreptul de folosin al terenului agricol adus de membrii asociai, peste cota de distribuie din producia realizat din folosina acestuia, prevzut n contractul de societate sau asociere;

h) cheltuielile determinate de diferenele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dein participaii, precum i de diferenele nefavorabile de valoare aferente obligaiunilor emise pe termen lung, cu excepia celor determinate de vnzarea-cesionarea acestora;

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepia celor prevzute la art. 20 lit. d);

j) cheltuielile cu contribuiile pltite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

k) cheltuielile cu primele de asigurare pltite de angajator, n numele angajatului, care nu sunt incluse n veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;

l) alte cheltuieli salariale i/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu excepia prevederilor titlului III;

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan, asisten sau alte prestri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestrii acestora n scopul desfurrii activitii proprii i pentru care nu sunt ncheiate contracte;

n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum i cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepia celor care privesc bunurile reprezentnd garanie bancar pentru creditele utilizate n desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate n cadrul unor contracte de nchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

o) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, pentru partea neacoperit de provizion, potrivit art. 22, precum i pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor incerte sau n litigiu, nencasate, n alte situaii dect cele prevzute la art. 21 alin. (2) lit. n). n aceast situaie, contribuabilii care scot din eviden clienii nencasai sunt obligai s comunice n scris acestora scoaterea din eviden a creanelor respective, n vederea recalculrii profitului impozabil la persoana debitoare, dup caz;

p) cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat efectuate potrivit legii.

Contribuabilii care efectueaz sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea i ale legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:

1. sunt n limita a 3 din cifra de afaceri;

2. nu depesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

n limitele respective se ncadreaz i cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, n scopul construciei de localuri, a dotrilor, achiziiilor de tehnologie a informaiei i de documente specifice, finanrii programelor de formare continu a bibliotecarilor, schimburilor de specialiti, a burselor de specializare, a participrii la congrese internaionale.

r) cheltuielile nregistrate n evidena contabil, care au la baz un document emis de un contribuabil inactiv al crui certificat de nregistrare fiscal a fost suspendat n baza ordinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal;

s) cheltuielile cu taxele i cotizaiile ctre organizaiile neguvernamentale sau asociaiile profesionale, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. g) i m).

617.

Urmtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoan juridic romn.

b) diferenele favorabile de valoare a titlurilor de participare, nregistrate ca urmare a ncorporrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dein titluri de participare, precum i diferenele de evaluare a investiiilor financiare pe termen lung.

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum i veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

d) veniturile neimpozabile, prevzute expres n acorduri i memorandumuri aprobate prin acte normative.

e)provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilor;

f) rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil la calculul profitului impozabil.

618.

Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) situatia modificarilor capitalului propriu;

d) situatia fluxurilor de trezorerie;

e) politici contabile si note explicative.

Notele explicative au urmatoarele diviziuni:

1. Active imobilizate

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

3. Repartizarea profitului

4. Analiza rezultatului din exploatare

5. Situatia creantelor si datoriilor

6. Principii, politici si metode contabile

7. Actiuni si obligatiuni

8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

10. Alte informatii

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE

Aspecte generale

5.42. - Notele explicative conin informaii suplimentare, relevante pentru necesitile utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute. Notele explicative trebuie prezentate ntr-o manier sistematic. Fiecare element semnificativ al bilanului, contului de profit i pierdere, situaiei fluxurilor de trezorerie i al situaiei modificrilor capitalului propriu trebuie s fie nsoit de o trimitere la nota care cuprinde informaii legate de acel element semnificativ. Pe lng informaiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementri i a celor cuprinse n vol. 3, notele explicative trebuie s includ, de asemenea, cel puin informaiile prevzute la pct. 5.43 - 5.80.

5.43. - Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de cte ori este necesar, pentru buna lor nelegere:

a) numele ntreprinderii care face raportarea;

b) faptul c situaiile financiare sunt proprii ntreprinderii i nu grupului;

c) data la care s-au ncheiat sau perioada la care se refer situaiile financiare;

d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare;

e) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, mii lei).

Prezentarea politicilor contabile

Informaii care vin n completarea bilanului

Capitalul social

Obligaiuni

. Rezerve

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli

Informaii privind datoriile

Garanii i alte obligaii contractuale financiare

Informaii privind anumite elemente de cheltuieli

Detalii privind impozitul pe profit

Detalii privind cifra de afaceri

Detalii privind salarizarea administratorilor i directorilor

Detalii privind salariaii

Alte aspecte

619.

a Achizitionarea de actiuni si obligatiuni

503 = 5121 (509) 52.500.000 = 5.000 x 10.500506 = 5121 (509) 3.500.000 = 500 x 7.000

b Incasare actiuni - 3.000

5121 = % 37.500.000 = 3.000 x 12.500 503 31.500.000 = 3.000 x 10.500 7642 6.000.000

c Incasare actiuni 2.000

% = 503 21.000.000 = 2.000 x 10.5005121 18.600.000 = 2.000 x 9.2006642 Pierderi din invest. fin pe termen scurt cedate 2.400.000

d Inregistrare dobanda

5121 = 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt 10.000.000 sau

5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament = 762 10.000.000 5121 = 5088 10.000.000

620.

a Majorare de capital

456 = % 52.500.000 = 5.000 x 10.500 1011 50.000.000 = 5.000 x 10.000 1041 2.500.000 5121 = 456 52.500.0001011 = 1012 50.000.000

b Emisiune de obligatiuni

461 = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.500.000 = 500 x 7.0005121 = 461 3.500.000

c Inregistrarea dobanzii

666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 350.000 = 3.500.000 x 10%

d Rascumparare

502 = 5121 56.100.000 = 3.000 x 12.500 + 2.000 x 9.300

e Anularea actiunilor rascumparate

% = 502 37.500.000 = 3.000 x 12.5001012 30.000.000 = 3.000 x 10.0001068 7.500.000 Alte rezerve (sau 6583 Cheltuieli privind activele cedate)

1012 = % 20.000.000 = 2.000 x 10.000 502 18.600.000 = 2.000 x 9.300 1041 1.400.000 Prime de emisiune (sau 7583 Ven. privind active cedate si alte operatii de capital)

621.

a Inregistrarea valorii materiei prime

301 = 401 79.200.000 = 2.000 x 39.600

b Inregistrarea cheltuielilor de transport aprovizionare

301 = 401 7.920.000 = 200 x 39.600

c Inregistrare taxe vamale

301 = 446 13.068.000 *

d Inregistrare TVA

4426 = 5121 190.357.720 **

e Inregistrarea diferentelor de curs valutar

665 = 401 220.000 ***

* 79.200.000 + 7.920.000 = 87.120.000 87.120.000 15% = 13.068.000

**

87.120.000 + 13.068.000 = 1.001.880.000 1.001.880.000 19% = 190.357.720

*** 2.200 (39.700 lei/ 39.600 lei/)

622.

a Achizitionare

5125 Sume in curs de decontare = 5121 78.120.000 => 1 = 37.200

b Inregistrarea devizelor

5124 = 5125 78.120.000

c Plata furnizorului extren

% = 5124 73.600.000 = 2.000 x 36.800 401 73.000.000 = 2.000 x 36.500 665 600.000

623.

a Obtinere credit bancar

5124 = 1621 Credite bancare pe termen lung 380.000.000 = 10.000 x 38.000

b Inregistrarea diferentei la devize la finele anului I

665 = 1621 8.000.000 = 10.000 x ( 38.800 38.000 ) = 10.000 x 800

c Evaluarea datoriei in devize la finele anului II

1621 = 765 3.000.000 = 10.000 x ( 38.500 38.800 ) = 10.000 x 300

d Rambursare credit bancar

% = 5124 391.000.000 = 10.000 x 39.1001621 385.000.000 = 10.000 x 38.500 665 6.000.000

624.

a Achizitie de marfuri

% = 401 17.850.000 371 15.000.000 4426 2.850.000

Inregistrare lipsuri

607 = 371 2.000.000

Imputarea lipsei

4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 2.380.000 7581 Venituri din despagubiri,amenzi , penalit. 2.000.000 4427 380.000

Retinere datorie imputata din salariu

421 = 4282 2.380.000

Inregistrarea diferentei dintre costul de achizitie si de vanzare - adaos comercial si TVA neexigibil

371 = % 12.000.000 * 378 8.008.403 4428 3.991.597

b Achitarea furnizorului

401 = 403 Efecte de platit 17.850.000 403 = 5121 17.850.000

pret de vanzare cu adaos comercial fara tva = 25.000.000 / 1.19 = 21.008.403

TVA neexigibil = 21.008.403 * 19 % = 3.991.597

Adaos comercial = 21.008.403 13.000.000 = 8.008.403

625.

a Acordare imprumut

2675 Creante legate de interesele de participare = 5121 10.000.000

b Inregistrarea dobanzii

2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interese de participare = 766 2.000.000 = 10.000.000 x 20%

c Rambursarea imprumutului si incasarea dobanzii

5121 = % 12.000.000 2675 10.000.000 2676 2.000.000 sau

5121 = % 12.000.000 2675 10.000.000 766 2.000.000

d Inregistrarea impozitului pe venit

691 = 441 4.545.000 = (150.000.000 + 1.500.000) * 3%

626 .

a Obtinere produse finite

345 = 711 2.000.000

b Livrare produse la clienti

4111 = % 2.856.000 701 2.400.000 4427 456.000

711 = 345 2.000.000

c Inregistrarea transportului efectuat

% = 401 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal4426

4111 = % 595.000 708 Venituri din activitati diverse 500.000 4427 95.000

d Inregistrare diferente de pret: diferentele de pret nefavorabile se trec cu + pe debit la contul de difer. In cazul intrarilor obtinerea de produse finite

348 = 711 150.000

627.

a Obtinere produse finite

% = 711 1.500.000 pret standard 345 1.250.000 pret de inregistrare348 250.000

b Transfer in magazinul propriu

711 = % 1.500.000 345 1.250.000 348 250.000 371 = 701 1.500.000 371 = % 3.000.000 378 2.281.513 = 4.500.000 /1.19 1.500.000 4428 718.487 = (2.281.513 + 1.500.00) * 19%

c Vanzarea produselor in magazinul propriu

4111 = % 4.500.000 707 3.781.513 4427 718.487

Descarcare de gestiune

% = 371 4.500.000 607 1.500.000 378 2.281.513 4428 718.487

628.

a Primire in concesiune

8031 Mijloace fixe luate cu chirie 200.000.000

b Inregistrarea redeventei anuale

% = 401 5.950.000 612 5.000.000 4426 950.000

c Lucrarile de imbunatatire

% = 404 59.500.000 212 50.000.000 4426 9.500.000

Inregistrarea amortizarii

6811 = 2812 50.000.000

Scoatere din functiune

2812 = 212 50.000.000

Predare cladire .. 8031 200.000.000

629.

a Predare cladire

8031

b Inregistrarea redeventei

461 = % 5.950.000 706 5.000.000 4427 950.000

c Primirea cladirii 212 = 2812

630.

a Lucrari efectuate - facturate

4111 = % 59.500.000 704 50.000.000 4427 9.500.000

b Decontarea cu fila cec

5112 Cecuri de incasat = 4111 29.750.000 = 59.500.000 x 1/25121 = 5112 29.750.000

c Decontarea cu efect comercial

413 Efecte de primit de la clienti = 4111 17.850.000 = 59.500.000 x 30%5113 Efecte de incasat = 413 17.850.000 5121 = 5113 17.850.000

d Decontare cu numerar

% = 4111 11.900.000 59.500.000 x 20%5311 11.305.000 667 595.000 = 11.900.000 x 5%

Se intocmeste factura privind regularizarea TVA aferenta scontului (dedusa din scont)

667 = 4427 - 95.000 = 595.000 / 1.19

631.

a Plata prin virament a actiunilor

261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului = 5121 60.000.000

b Inregistrarea veniturilor din dividende primul an

5121 = 7611 Venituri din titluri de particip. detinute la filiale din grup 25.000.000 = 50.000.000 x 50%

c. Rascumparare actiuni 5121 = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 18.600.000 = 300 act x 62.000

5121 = 7641 9.800.000 = 200 act x 49.000

6641 Cheltuieli priv. Imobilizari financiare cedate = 261 18.000.000 = 300 act. x 60.0006641 = 261 12.000.000 = 200 act. x 60.000

632.

a Achizitionare de ambalaje

% = 401 714.000 381 600.000 4426 114.000

b Facturare la terti

4111 = % 5.950.000 701 5.000.000 4427 950.000

4111 = 419 600.000 358 Ambalaje aflate la terti = 381 600.000

c Inregistrarea restituirii ambalajelor

419 = 4111 400.000 381 = 358 400.000

Inregistrari aferente ambalajelor nerestituite 419 = 708 200.000 4111 = 4427 38.000

608 = 358 200.000

633.

a Achizitii de marfuri

% = 401 5.950.000 371 5.000.000 4426 950.000

409 = 401 600.000 8033 600.000

b Inregistrare ambalaje

- restituite

401 = 409 400.000 .. 8033 400.000

- degradate

381 = 409 100.0004426 = 401 19.000

608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 100.000

- retinute pt. nevoi proprii381 = 409 100.000 4426 = 401 19.000

634.

a Emiterea si vanzarea obligatiunilor

% = 161 Imprumututri din emisiuni de obligatiuni 210.000.000 = 20.000 x 10.500 = Vr461 192.000.000 = 20.000 x 9.600 = Ve169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 18.000.000

5121 = 461 192.000.000

b Inregistrarea dobanzii aferente anuale si incasarea

666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 20.000.000 = (20.000 x 10.000) * 10%1681 = 5121 20.000.000

c Amortizarea primelor de rambursare anual

6868 Chelt. financiare priv. amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor = 169 1.800.000

= 18.000.000 / 10 ani

d Rambursarea la scadenta

161 = 5121 210.000.000

635.

a Rascumpararea obligatiunilor

505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 32.250.000 = 3.000 x 10.750505 = 5121 20.200.000 = 2.000 x 10.100

b Anularea obligatiunilor rascumparate

% = 505 32.250.000 161 31.500.000 = 3.000 x 10.500 668 750.000 Alte chelt. financiare

161 = % 21.000.000 = 2.000 x 10.500 505 20.200.000 768 800.000

6868 = 169 1.350.000

*n Ce se intampla cu primele de rambursare aferente obligatiunilor anulate?

Se amortizeaza? Daca DA, atunci au loc urmatoarele calcule si inregistrari: - valoare ramasa neamortizata a primelor de rambursare aferenta tuturor obligatiunilor emise, cu 3 ani inainte de scadenta = 1.800.000 (amortizarea anuala ) 3 = 5.400.000 - obligatiuni rascumparate si anulate = 5.000 buc - nr.total de obligatiuni emise = 20.000 buc prime de rambursare neamortizate, aferente celor 5.000 (din 20.000) de obligatiuni anulate = 5.400.000 / 4 = 1.350.000 lei.

636.

a Acordare avans

% = 5121 11.900.000 4091 10.000.000 4426 1.900.000

b Aprovizionare materii prime

% = 401 115.453.800 301 97.020.000 *4426 18.433.800

c Deschidere acreditiv

581 = 5121 103.553.800 = 115.453.800 11.900.000 5411 = 581 103.553.800

c Decontarea prin acreditiv

401 = % 115.453.800 5411 103.553.800 4091 10.000.000 4426 1.900.000

* pret furnizor 100.000.000

rabat 1.000.000

99.000.000

remiza 2% 1.980.000 = 99.000.000 * 2%

net comercial 97.020.000

637.

a Varsare aporturi subscrise

% = 456 300.000.000 2131 30.000.000 231 Imobilizari corporale in curs 270.000.000

daca nu exista prime de aport

1011 = 1012 300.000.000

b Inregistrarea cheltuielilor diverse

6xx = xyz 320.000.000 231 = 722 320.000.000 212 = 231 590.000.000 = 320.000.000 + 270.000.000

c Inregistrarea amortizarii pentru primul an (lunar)

6811 = 2813 250.000 = 30.000.000 / 10 / 12(anual) 3.000.000

6811 = 2812 983.333 = 590.000.000 / 50 /12(anual) 11.800.000

638 .

a Inregistrare de cheltuieli

6xx = xyz 20.000.000 231 = 722 20.000.000 2112 = 231 20.000.000

b Inregistrare amortizare (lunar)

6811 = 2811 333.333 = 20.000.000 / 5 / 12(anual) 4.000.000

c Vanzarea terenului

461 = % 154.700.000 7583 Venituri din vanzarea activelor 130.000.000 4427 24.700.000

d Scoaterea din evidenta6583 = 2111 70.000.000

% = 2112 20.000.000 2811 4.000.000 6583 16.000.000

639.

a Achizitii cu plata in rate

% = 404 1.022.000.000 2131 800.000.000 4428 136.800.000 4426 15.200.000 = 80.000.000 * 19% - TVA aferenta avansului471 70.000.000 Cheltuieli inregistrate in avans -dobanda

404 = 5121 95.200.000 = ( 800.000.000 x 10%) + 19% - avansul

b Plata imobilizarilor in rate - primul an

404 = 5121 92.680.000 = (1.022.000.000 95.200.000 ) / 10 666 = 471 7.000.000 4426 = 4428 13.680.000

640.

a Casarea imobilizarilor

2813 = 2133 160.000.000

b Inregistrarea cheltuielilor cu dezmembrarea

% = 401 7.140.000 628 6.000.000 4426 1.140.000

c Plata cu efect de comert

401 = 403 7.140.000

d Inregistrarea materialelor recuperate

% = 7588 Alte venituri din exploatare 24.000.000 3021 Materiale auxiliare 8.000.000 = 160.000.000 * 5%3024 Piese de schimb 16.000.000 = 160.000.000 * 10%

e Utilizarea la reparare

6024 Cheltuieli ci piese de schimb = 3024 16.000.000

641.

a .Casarea unui calculator

2814 Amortizare imobilizari corporale = 214 Mobilier,aparat. birotica alte imobiliz. corporale 15.000.000

b .Inregistrarea unui calculator primit

214 = 131 20.000.000

c. Inregistrarea amortizarii (anual)

6811 = 2814 5.000.000 = 20.000.000 / 4(lunar) 416.667

Trecerea la venituri a partii din subventie aferenta amortizarii 131 = 7582 Venituri din donatii si subventii primite 5.000.000 (anual)(lunar) 416.667

Scoaterea din evidenta

% = 214 20.000.000 2814 5.000.000 671 15.000.000 Cheltuieli privind calamitati si alte evenimente extraordinare

131 = 7582 15.000.000

642.

a Inregistrarea unei lipse de imobilizari

% = 2132 30.000.000 Aparate si instalatii de masura control si reglare2813 6.000.000 = 30.000.000 * 20% - Amortizarea instalatiilor, mijloace transport,.6583 24.000.000

imputarea acesteia

4282 = % 28.560.000 7581 24.000.000 = 30.000.000 6.000.000 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 4427 4.560.000

returnarea din salariu (esalonat)

421 = 4282 28.560.000

b Donarea utilajului

% = 2131 40.000.000 2813 36.000.000 = 40.000.000 * 90%6582 4.000.000 - Donatii si subventii acordate

643.

a Inregistrare avans pentru imobilizari

2321 Avansuri acordate pt.terenuri si constructii = 5121 90.000.000

b Inregistrarea periodica a imobilizarilor in curs

% = 404 354.000.000 231 Imobilizari corporale in curs 300.000.000 4426 54.000.000

% = 404 476.000.000 231 400.000.000 4426 76.000.000

212 = 231 700.000.000

c Decontarea sumelor acordate antreprenorului

404 = % 830.000.000 = 354.000.000 + 476.000.000 5121 740.000.000 2321 90.000.000

644.

a Achizitii din import

2133 = 404 350.000.000 = 10.000 x 35.000

b Inregistrare taxe vamale

2133 = 446 35.000.000 = 350.000.000 x 10%

Plata TVA si tx, vamale4426 = 5121 73.150.000 = (350.000.000 + 35.000.000) * 19% 446 = 5121 35.000.000

c Inregistrare transport efectuat

% = 404 1.190.000 2133 1.000.000 4426 190.000

645 .

a Inregistrari intrare materii prime cu lipsuri

% = 401 23.800.000 301 17.000.000 = 3.400 kg x 5.0006588 Alte chelt. de exploatare 3.000.000 = 600 kg x 5.0004426 3.800.000

- imputare carausului461 = % 2.975.000 7581 2.500.000 = 500 kg x 5.000 4426 475.000

- imputare salariatului4282 = % 595.000 7581 500.000 = 100 kg x 5.000 4426 95.000

421 = 4282 595.000

b Inregistrarea diferentelor de pret aferente transportului

% = 401 1.190.000 308 1.000.000 4426 190.000

646.

a Aprovizionarea cu materiale, inregistrarea la pret standard

% = 401 9.163.000 302 7.000.000 = 700 kg x 10.000 308 700.000 = 700 x ( 11.000 10.000) diferenta nefavorabila 4426 1.463.000 = 7.700.000 * 19%

b Inregistrare cheltuieli de transport

% = 401 952.000 308 800.000 4426 152.000 sau

% = 401 952.000 624 800.000 4426 152.000

c Inregistrare consum de materiale

602 = % 3.270.000 302 3.000.000 308 270.000 = 3.000.000 * 9%

Predare cu titlu gratuit

6582 = % 1.635.000 Donatii si subventii acordate 302 1.500.000 308 135.000 = 1.500.000 * 9%

Regularizare TVA aferenta materialelor date gratuit

635 = 4427 310.650 = 1.635.000 * 19%

647.

a Aprovizionare echipament de lucru

% = 401 23.800.000 303 21.000.000 308 - 1.000.000 - diferenta favorabila4426 3.800.000

b Distribuirea la salariati

% = 303 21.000.000 603 10.500.000 4282 10.500.000

% = 308 - 1.000.000 603 - 500.000 4282 - 500.000

4282 = 4427 1.995.000 (sau 1.900.000)?

421 = 4282 12.495.000 = 10.500.000 + 1.995.000 (sau 10.000.000 + 1.900.000)?

648.

a Avans platit pt. materii prime

409 = 5121 20.000.000

sau

% = 5121 23.800.000 409 20.000.000 4426 3.800.000

b Receptie materii prime fara factura

% = 408 59.500.000 301 50.000.000 4428 9.500.000

c Decontare obligatii fata de furnizori la primirea facturii

% = 401 60.690.000 408 59.500.000 301 1.000.000 4426 190.000

4426 = 4428 9.500.000

Plata furnizor

401 = % 60.690.000 5121 40.690.000

409 20.000.000

sau401 = % 56.890.000 5121 36.890.000

409 20.000.000

4426 = 401 3.800.000

649.

a Reparatii SDV

% = 401 4.165.000 611 Cheltuieli cu intretinere si reparatii 3.500.000 = 5 x 700.0004426 665.000

b Trimitere spre prelucrare la terti

351 Materii si materiale aflate la terti = 303 5.000.000

% = 401 1.190.000 303 1.000.000 = 5.000.000 x 20%4426 190.000

303 = 351 5.000.000

sau

% = 401 1.190.000 351 1.000.000 = 5.000.000 x 20%4426 190.000

303 = 351 6.000.000

650.

EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII a Destocarea 711 = 331 60.000.000 Produse in curs de executie

b Obinere produse % = 711 110.000.000

345 100.000.000 = 5.000 20.000

348 10.000.000 = 5.000 x (22.000 20.000)

c Vnzarea 4111 = % 107.100.000

701 90.000.000

4427 17.100.000

Descrcare gestiune 711 = % 79.500.000

345 75.000.000

348 4.500.000 = (75.000.000 6%)

651.

EXPLICAII CONTURI SUMA OBSERVAII - nreg. stat plat 641 = 421 Nu se cere

a Produse predate salariailor 421 = 345 40.000.000

635 = 4427 7.600.000

b Reineri de la salariai 421 = % 8.920.000

4372 400.000 = 1% 40.000.000 4314 2.600.000 = 6,5% 40.000.000 444 5.920.000 = 16% 37.000.000 ( 40.000.000 2.600.000 400.000)

652.

a Facturarea 4111 = % 119.000.000

701 100.000.000

4427 19.000.000

- Acceptare cambie, dobnda 3% (efect de primit)

413 = % 122.570.000

4111 119.000.000

766 3.570.000 = 119.000.000 x 3%

b Primirea cambiei (efect de ncasat) 5113 = 413 122.570.000

- Depunere la banc spre decontare 5114 = 5113 122. 570.000 Efecte remise spre scontare

- ncasarea, scontul 2% % = 5121 122.570.000

5114 120.118.600

667 Cheltuieli privind sconturi acordate 2.451.400 = 122.570.000 x 2%

c Descrcat gestiunea mrfuri 711 = 345 75.000.000

653.

a Plat avans % = 409 10.000.000

4426 8.100.000

5121 1.900.000 b Achiziie bilete tratament

% = 401 17.850.000

5322 15.000.000 Bilete de tratament si odihna = 5 x 3.000.000

4426 2.850.000

- Plata i regularizarea TVA avans

401 = % 17.850.000

4091 8.100.000

5311 7.850.000

4426 1.900.000

c Distribuirea ctre salariai

% = 5322 15.000.000

6458 10.500.000 ( 70%) Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

4282 4.500.000 ( 30%)

- TVA 635 = 4427 2.850.000

654.

a Primire ambalaje de restituit

8033 = 2.000.000

409 = 401 2.000.000

- Se restituie 80%

401 = 409 1.600.000 = 2.000.000 x 80%

b Reinut de client 15% (Fa)

381 = 409 300.000

- Deteriorate 5% (Fa)

608 = 409 100.000

= 8033 2.000.000

- Primire factur ambalaje nerestituite TVA

4426 = 401 76.000 = 400.000 19%

- Plata ambalaje

401 = 5121 476.000

655.

a Predare ambalaje prelucrare.

358 = 381 2.000.000

- Costul prelucrrii

% = 401 476.000

381 400.000

4426 76.000

- Primirea ambalajelor

381 = % 2.100.000

358 2.000.000

388 100.000 = (2.500.000 400.000) Diferente prt ambalaje

b Vnzare ambalaje

4111 = % 2.142.000

708 1.800.000 Venituri din activitati diverse

4427 342.000

- Descrcat gestiunea

% = 381 1.800.000 608 1.710.000 Cheltuieli privind ambalajele 388 90.000 = 5%

656.

a Subscriere capital social

456 = 1011 75.000.000

b Aportarea n natur

213 = 456 75.000.000

1011 = % 75.000.000 1012 70.000.000 = 14.000 x 5.000

1041 5.000.000 Prime de emisiune sau aport

c ncorporare rezerve n capital

1068 = 1012 10.000.000 = 2.000 x 5.000

d Diminuare capital social

1012 = 117 3.500.000 = (7.000 5.000) x 10%

657.

a Rscumprarea

502 = 509 Varsaminte de efectuat pt. Investitii financiare pe term scurt 5.200.000 = (5.200 1.000)

b Anulare 1/2

% = 502 2.600.000 = 5.200.000 / 2

1012 2.500.000 = 5.000 500

668 100.000 Alte cheltuieli financiare

c Vnzarea (derogare de la necompensare)

461 = % 1.060.000 = 5.300 200 502 1.040.000 = 5.200 200 7642 20.000 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

d Vnzare ctre angajai (pierdere)

% = 502 1.560.000 = 5.200 300 5311 1.500.000 = 5.000 3006642 60.000 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

658. Val. vnzare 2.000 4.700 = 9.400.000 Val. nominal 2.000 5.000 = 10.000.000 Val. rambursare 2.000 5.200 = 10.400.000

a Subscriere obligaiuni

% = 161 Imprumuturi din emisiune de obligatiuni 10.000.000 = val. nominal

461 9.400.000 = val. de vnzare

169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 600.000

b ncasare de la obligatari

5121 = 461 9.400.000

c Dobnda datorat 15%

666 = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 1.410.000 = 9.400.000 15%

d Amortizarea primei de rambursare

6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de ramb. obligat. = 169 600.000

e Rscumprarea 200 obligaiuni

505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5311 1.000.000 = (5.000 200)

- Anularea

161 = 505 1.000.000 Val. nominal

659.

a Obinere credit t. lung

5121 = 1621 Credite bancare pe termen lung 600.000.000

b Dobnda 20%

666 = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe term lung 100.000.000 = (600.000.000 100.000.000) x 20%

1682 = 5121 100.000.000

c Trecere la restan 1/6

1621 = 1622 Credite bancare pe term lung nerambursate la scadenta 100.000.000

d Rambursare rat restant

1622 = 5121 100.000.000

660.

a Avans amenajare

% = 5121 23.800.000

2321 20.000.000 Avansuri acordate pt. terenuri si constructii

4426 3.800.000

b Factur amenajare

% = 404 119.000.000

2112 100.000.000

4426 19.000.000

404 = % 119.000.000

2321 20.000.000

4426 3.800.000

5121 95.200.000

c Amortizare 2 ani

6811 = 2811 20.000.000 = 100.000.000 /10 x 2

d Vnzarea

461 = % 104.720.000

7583 88.000.000 = (100.000.000 20.000.000) + 10% (100.000.000 20.000.000)= 80.000.000 + 8.000.000

4427 16.720.000

- Scoatere din eviden

% = 2112 100.000.000 2811 20.000.0006583 80.000.000 = (100.000.000 20.000.000)

661.

a Recuperri

% = 7583 9.000.000

3024 4.000.000 = 20 x 200.000

303 5.000.000 = 10 x 500.000

b Cheltuieli cu casarea

% = 401 4.760.000

6583 4.000.000 = 40 x 100.000

4426 760.000

c Scoaterea din eviden

% = 2131 50.000.000

2813 42.500.000 = 50.000.000 x 85%

6583 7.500.000

d Avans servicii

% = 5121 2.380.000

4092 2.000.000 Furniz. debitori pt. prest serv.

4426 380.000

- Decontarea facturii (pct. b) i regularizarea TVA avans

401 = % 4.760.000

4092 2.000.000

5311 2.380.000

4426 380.000 - din avans- minus TVA avans

662.

a Facturarea

461 = % 278.000.000

7583 200.000.000

472 40.000.000 - dobnda

4427 9.500.000 - TVA avans 25%

4428 28.500.000 - TVA rate (75%)

b Avansul

5121 = 461 50.000.000

c Scoaterea din eviden

% = 2131 400.000.000

2831 220.000.000 = 400.000.000 x 85%

6583 180.000.000

d TVA rat scadent

4428 = 4427 593.750 = (28.500.000 : 48)

663.

a Facturare leasing operaional(redevena lunar)

4111 = % 4.760.000

706 4.000.000

4427 760.000 - 60 luni

b Amortizarea anuala a utilaj dat n leasing

6811 = 2813 30.000.000 = ( 160.000.000 10.000.000) /5

c Transfer proprietate (cesiunea)

461 = % 11.900.000

7583 10.000.000

4427 1.900.000 - val. rezidual

- Scoatere din eviden

% = 2131 160.000.000

2813 150.000.000 = 30.000.000 5 ani

6583 10.000.000

664.

a Primirea n leasing financiar

2133 = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 250.000.000

Dobnda

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 1687 Dobanzi aferente altor imprum. si datorii asimil 60.000.000

8036 Redevente, locatii gestiune, chirii .. 310.000.000 = 250.000.000 + 60.000.000

b Factura lunar (rata + dobnda)

% = 404 9.930.554

167 6.944.444 = 250.000.000 /3 /12

1687 1.666.666 = 60.000.000 / 3 / 12

4426 1.319.444 = 6.944.444 x 19%

. 8036 8.611.110 = 6.944.444 + 1.666.666

ALTE OPERAIUNI

:- amortizarea

6811 = 281

- dobnda la cheltuieli

666 = 471

- transferul dreptului de proprietate (val. rezidual)

% = 404

1674426

665.

a Acordare avans 10%

% = 5311 23.800.000

232 20.000.000 = 200.000.000 x 10%

4426 3.800.000

b Recepia

% = 404 249.900.000

214 210.000.000 Mobilier, aparatura..

4426 39.900.000

c Decontarea cu furnizorul

404 = % 249.900.000

232 20.000.000

4426 3.800.000

405 226.100.000 - Efecte de platit pentru imobilizari

d Decontare bilet la ordin

405 = 5121 226.100.000

666.

a Acordare avans

% = 5311 2.380.000

4091 2.000.000 Furnizori debitori pt. cumparari de natura stocurilor

4426 380.000

b Cheltuieli transp.

% = 401 476.000

301 400.000

4426 76.000

c Recepia

% = 401 11.662.000

301 9.800.000 = 10.000.000 10.000.000 x 2% = 10.000.000 200.000

4426 1.862.000

d Decontarea cu furnizorul

401 = % 11.662.000

4091 2.000.000

4426 380.000

5411 9.282.000 Acreditive in lei

667.

1. Receptia:

% = 401 44.625.000

302 37.500.000

4426 7.125.000

2. Cheltuieli de transport

% = 401 3.570.000

308 3.000.000

4426 570.000

3. S.I. = 20.000.000

Aprov. = 35.000.000

Consum = 10.000.000

S.F. = S.I. + Aprov. Consum = 45.000.000

La finele perioadei, pe baza listelor de inventar, stoc. Finale

302 = 602 45.000.000

4.?

INTREBAREA NR. 667

a)

%=401

44.625.000

302

37.500.000

4426

7.125.000

b)

%=401

3.570.000

302

3.000.000

4426

570.000

c)la deschiderea exercitiului, se preiau la cheltuieli valoarea stocurilor initiale:

602=302

20.000.000

achizitii de materii prime

302=401

35.000.000

consum de materiale:

602=302

10.000.000

d)lipsuri nesolutionate, cu diferente de pret:

%=302

5.500.000

602

5.000.000

308

500.000

668.

a Achiziia halatelor

% = 401 214.200.000

303 180.000.000 = 300 x 600.000

4426 34.200.000

b Ch. transport

% = 401 4.760.000

303 sau (308) 4.000.000 Diferente de pret

4426 760.000

c Predare la salariai

603 = 303 54.000.000 = 180.000.000 x 30%

d Repartizare ch. transport.

603 = 303 sau (308) 1.200.000 = 4.000.000 x 30%

669.

a Obinere produse

345 = 711 25.000.000 = 1.000 x 25.000

b Diferene pre - favorabila

348 = 711 - 500.000

c Vnzare 50% din productie la Cost efectiv plus 20% *

4111 = % 17.493.000

701 14.700.000 = 500 x 29.400

4427 2.793.000

Cost efectiv = 25.000.000 500.000 = 24.500.000 /1.000 = 24.500/buc.

Pret vanzare = 24.500 + 24.500 x 20% = 24.500 + 4.900 = 29.400

d Scderea din contabilitate

711 = 345 12.500.000 = 500 x 25.000711 = 348 250.000

670.

a Obinere produse

345 = 711 50.000.000 = 1.000 x 50.000

b Livrare fr facturi

418 = % 68.425.000 Clienti facturi de intocmit

701 57.500.000 = 50.000.000 1,15

4428 10.925.000

c Facturare

4111 = 418 68.425.000

4428 = 4427 10.925.000

d Scderea din evidenta

711 = 345 50.000.000

671.

a Recepie mrfuri

% = 401 11.900.000

371 10.000.000

4426 1.900.000

371 = 378 - 1.000.000

b Chelt. Transport

% = 542 1.190.000

378 1.000.000

4426 190.000

c Vnzarea

4111 = % 6.426.000

707 5.400.000 = 9.000.000 / 2 x 1.20

4427 1.026.000

d Descrcarea gestiunii

% = 371 4.500.000 - cost standard

607 5.000.000 - cost efectiv

378 - 500.000;

- Ch. Transport

607 = 378 500.000

672a) avansul achitat:

5121=%1.600.000

4191.344.544

4427 255.456

facturarea marfurilor:

411=%6.399.993

7075.378.145

44281.021.848

419=7071.344.544

inregistrarea dobanzii:

411=472 800.000

b) scaderea sin evidenta a marfurilor vandute:

%=3718.611.125

607 6.722.689

4426 1.277.280

378 611.156

c) evidentierea veniturilor impozabile:

472=765 800.000

d) TVA colectata aferenta ratelor devenite scadente:

4428=44271.021.848

673 .a)

%=401

4.760.000

381

3.600.000

388

400.000

4426

760.000

INTREBAREA NR. 674

a) marfuri:400 x 120.000 = 48.000.000

(-) rabat:960.000

= Neta comerciala:

47.040.000

TVA aferent:

8.937.600

= Neta de plata55.977.600

411=%

55.977.600

707

47.040.000

4427

8.937.000

b) incasarea creantei:

5121=%

29.000.000

411

27.550.000

765

1.450.000

c) livrarea cu facturare viitoare:

418=%

59.500.000

702

50.000.000

4428

9.500.000

INTREBAREA NR. 675

a) materiale:

50.000.000

(-) remiza 2%:

1.000.000

= Neta comerciala:49.000.000

TVA 19%

9.310.000

= Neta de plata:

58.310.000

%=401

58.310.000

3021 49.000.000

4426 9.310.000

b) subscrierea unui bilet la ordin:

401=403

58.310.000

c) achitarea obligatiei:

401=%

238.000.000

5121

221.340.000

765

16.660.000

d) receptie fara factura:

%=408

44.625.000

301 37.500.000

4426 7.125.000

e) achitarea furnizorului:

401=%

30.000.000

4091

3.000.000

5121

27.000.000

676.

Conform IAS 16 IMOBILIZRI CORPORALE 1) Recunoaterea iniial se face la costul de achiziie, compus din: - preul de cumprare; - taxe nerecuperabile; - reduceri comerciale (se scad); - alte cheltuieli directe legate de punerea n funciune: - cu amenajarea amplasamentului; - cu aprovizionarea i manipularea; - cu montajul; - cu onorarii specialiti.

2) Nu sunt componente ale costului de achiziie, dac nu pot fi atribuite direct achiziiei activului: - cheltuieli de administraie i de regie; - costurile care preced producia care nu sunt ocazionate direct de punerea n funciune; - pierderile din exploatare, nainte ca activul s ating parametrii planificai; - dobnzi (excepie IAS 23).

3) Valoarea contabil a imobilizrilor corporale se reduce cu valoarea subveniilor de exploatare (IAS 20)

Pre factur 2131 = 404 500.000

Taxe nerecuperate 2131 = 5121 5.000

Transport, montaj 2131 = 401 85.000 (36.000 + 49.000) livrare + instalare

Administ. i reclam 6xx = % 26.000 (6.000 + 20.000)

Alte chelt. care preced prod. 6xx = % 42.000

Subvenia* (n Rom.) 131 = 7584 2.000 : D

Pierderi iniiale din exploatare 6xx = % 30.000

Provizioane 2131 = 1518 25.000 Alte proviz. pt. riscuri si chelt.

677.

Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Cheltuielile ulterioare achiziiei se adaug la valoarea contabil a activului imobilizat numai dac se estimeaz c ntreprinderea va obine beneficii economice suplimentare (mresc performanele): - mresc durata de via a imobilizrii; - sporesc capacitatea acestuia; - modernizarea unor componente; - reducerea costurilor de exploatare.

2) Dac aceste cheltuieli urmresc pstrarea nivelului beneficiilor economice viitoare estimat iniial, atunci ele afecteaz costurile perioadei. - cheltuieli care restabilesc starea iniial.

3) Dac valoarea iniial a inut cont de pierderea beneficiilor viitoare, atunci cheltuielile cu readucerea activului n starea normal se capitalizeaz (n activ). - preul de achiziie ine seama de aceste cheltuieli viitoare.

2) Componentele activului care se nlocuiesc la intervale regulate, se contabilizeaz distinct, au durata de via mai mic.

1996 Achiziia cldirii 212 = 404 175.000 Renovare (val. iniial) 212 = 401 63.000

1998 Reparaii vitrine i acoperi 6xx = % 9.800

2000 Extindere i creterea duratei de via 212 = 231 115.000 Imobilizari corporale in curs

2002 Zugrvit 6xx = % 17.500

2004 nlocuire instalaii 212 sau 2131 = 231 20.000

678.

Achizitia utilajului la data de 11.03.2004

- pret de achizitie:

90.000.000(75.630.252 + 14.369.748)

- cheltuieli transport:

5.950.000 ( 5.000.000 + 950.000)

%=404

95.950.000

2131 80.630.252

4426 15.319.748

In perioada 15.03. 20.03.2004

- lucrari de montaj:

11.900.000(10.000.000 +1.900.000)

Receptia utilajului la data de 21.03.2004

%=404

11.900.000

2131 10.000.000

4426 1.900.000

679Calcularea costului terenului::

- pret de achizitie:

170.000

- cheltuiei cu societatea imobiliara: 12.000

- impozite si taxe:

4.000

- costuri cu daramarea cladiri: 20.000

- costuri de nivelare teren:

2.000

- incasari de materiale

rezultate din demolare:

(8.000)

21X=%

404 204.000 (170+12+20+2)

446

4.000

680

Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Costul activului achiziionat prin schimb este determinat de valoarea just a activului cedat, corectat cu orice sum de bani transferat. 2) Procesul de realizare a unui ctig (sulta) este incomplet i, ca urmare, nu se recunoate nici un profit sau pierdere.

Instalaie cedat Instalaie primit Val. contabil 100 Amortizarea 30 Val. just (de pia) 80 70 Sulta de primit (80 70) = 10

681

Conform IAS 16 Imobilizri corporale 1) Costul activului achiziionat prin schimb este determinat de valoarea just a activului cedat, corectat cu orice sum de bani transferat. 2) Procesul de realizare a unui ctig (sulta) este incomplet i, ca urmare, nu se recunoate nici un profit sau pierdere.

Instalaie cedat Instalaie primit Val. contabil 100 Amortizarea 30 Val. just (de pia) 60 70 Sulta de platit (70 60) = 10

682.

IAS 16 Imobilizri corporale 1) Valoarea amortizabil se determin prin scderea din valoarea contabil a valorii reziduale. 2) Valoarea rezidual este dat de valoarea net obinut la sfritul duratei de via util a activului (dac este semnificativ). 3) Valoarea rezidual nu poate fi majorat ulterior n funcie de inflaie. 4) Durata de via util trebuie revizuit periodic, ajustndu-se amortizarea corespunztoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

01 01. 2005 Cost de achiziie 200.000 (01.01.2005) Val. rezidual nesemnificativ Durata util 5 ani;

Amortiz. lineara31 dec. 2007 = > Durata util 7 ani

Amortizarea anuala 2005 , 2006 = 200.000 / 5 = 40.000

Valoarea contabila neta la 01.01.2007 = 200.000 40.000 x 2 = 120.000

Durata ramasa la 01.01.2007 = 7 2 = 5 ani

Amortizarea 2007 = 120.000 / 5 = 24.000

sau se considera durata de viata utila ramasa de 7 ani incepand de la 01.01.2007, deci se imparte la 7?

Am 2007 = 17.143

683. IAS 16 Imobilizri corporale

1) Valoarea amortizabil se determin prin scderea din valoarea contabil a valorii reziduale. 2) Valoarea rezidual este dat de valoarea net obinut la sfritul duratei de via util a activului (dac este semnificativ). 3) Valoarea rezidual nu poate fi majorat ulterior n funcie de inflaie. 4) Durata de via util trebuie revizuit periodic, ajustndu-se amortizarea corespunztoare. Atunci cand previziunile initiale nu mai exprima realitatea, cheltuielile cu amortizarea exercitiului in curs, precum si cele ale exercitiilor urmatoare trebuie sa fie ajustate.

12 Sept. N - cost de achiziie 200.000 - durata util 10 ani - val. rezidual 20.000

01 ian. N+2 (reestimri) - val. rezidual 15.000 - durata util rmas 5 ani

Amortizarea anuala N+1 = (200.000 20.000) /10 = 180.000 / 10 = 18.000

Amortizarea N - 3 luni = 18.000 / 12 x 3 = 4.500

Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 200.000 (18.000 + 4.500) = 200.000- 22.500 = 177.500

Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 5 ani

- val. rezidual 15.000

Amortizarea N+2: (177.500 15.000) / 5 = 162.500 / 5 = 32.500

684.

30.08.N Val. contab. 700.000 Val. rezidual 40.000 Durata util 10 ani N+2 - Crete valoarea contab. Cu 10.000 Durata util rmas 10 ani

Amortizarea N+1= (700.000 40.000) / 10 = 660.000 / 10 = 66.000Amortizarea N - 4 luni = 66.000 / 12 x 4 = 22.000

Valoarea contabila neta la 01.01.N + 2 = 700.000 (66.000 + 22.000) = 700.000- 88.000 = 612.000

Durata ramasa la 01.01. N + 2 = 10 ani

- val. rezidual 40.000 => Val contabila majorata = 612.000 + 10.000 = 622.000

Amortizarea N+2 = ( 622.000 40.000) / 10 = 52.800

. 685

31.12.2007: Costul cldirii 3.000.000 Amortizarea 900.000 Valoarea net 2.100.000

30.06.2008: Costul cldirii 3.000.000 (6 luni) Amortizarea 930.000 = 900.000+(3.000.000 x 2%) /12 x 6 = 900.000+60.000/12x6 =900.000+30.000 Valoarea net 2.070.000

La data reevalurii situaia se prezint astfel:

nainte de reevaluare Dup reevaluare % Creterea Valoarea contabil brut 3.000.000 4.000.000 1.000.000

Amortizarea cumulat 930.000 1.240.000 310.000 Valoarea net 2.070.000 2.760.000 133.33 * 690.000

212 = % 1.000.000 105 690.000 2812 310.000

Extras bilan 31.12. 2008

Valoarea brut 4.000.000 Amortizarea 1.280.000 **Valoarea net 2.720.000 Rez. din reevaluare (nete) 690.000

* 133.33 % = 2.760.000 / 2.070.000

** = 1.240.000 + ( 4.000.000 x 2%) /12 x 6 = 1.240.000 + 80.000 / 12 x 6 = 1.240.000 + 40.000 = 1.280.000

686.

IAS 20 Subvenii guvernamentale - se acord dac se respect anumite condiii: locuri de munc, ecologizarea zonei etc. - n bilan se prezint: - fie ca un venit amnat (131) - fie se deduc din costul investiiei.

scdere din cost - Valoarea construciei 200.000 - Subvenia 30.000 - Amortizare anual 20%

- achiziia: 2131 = 404 200.000 - primire subvenie: 5121 = 131 30.000 - deducere din cost: 131 = 2131 30.000 - amortizarea: 6811 = 2813 34.000 = ( 200.000 30.000) x 20% = 170.000 x 20%

Extras bilan - Costul echipam. 170.000 - Amortizarea 34.000 Valoarea net 136.000 - Pierderi (chelt.) 34.000

687.

IAS 20 Subvenii guvernamentale - se acord dac se respect anumite condiii: locuri de munc, ecologizarea zonei etc. - n bilan se prezint: - fie ca un venit amnat (131) - fie se deduc din costul investiiei.

subvenia = venit amnat (131)

- achiziia: 2131 = 404 200.000 - primire subvenie: 5121 = 131 30.000 - amortizarea (20%): 6811 = 2813 40.000 = (200.000 20%) - subvenie la venit: 131 = 7584 6.000 (30.000 : 5) cota am. = 100/Dn = 20% => Dn = 100/20 = 5

Extras bilan - Costul echipamentului 200.000 - Amortizarea 40.000 Valoarea net 160.000 - Subvenia 24.000 - Pierderi 34.000 = Venit - Chelt. = (6.000 40.000)

Remarc: n ambele metode pierderea este de 34.000

INTREBAREA NR. 688

Achizitia de societate:

261=5121

160.000

Contabilizarea fondului comercial:207=5121

40.000

INTREBAREA NR. 689

Alocarea fondului comercial pe baza proratei:

261.A

200

261.B

300

261.C

400

= total active900

Fond comercial A:200/900 x 300 = 66,67

Fond comercial B:300/900 x 300 = 100

Fond comercial C:400/900 x 300 = 133,33

= total fd com: 300

INTREBAREA NR. 690

Conform IAS 40, investitiile imobiliare sunt detinute in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii capitatlului sau ambele.

Urmatoarele imobilizari reprezinta investitii imobilizare:

a) un teren achizitionat pentru potentialul sau de investitii ( se palica IAS 16)

b) o cladire primita in leasing financiar pentru potentialul sau de investitii ( se aplica IAS 7)

INTREBAREA NR. 691

Pe baza celui de al II lea tabel:

HotelCostAmortizare la 31.12.2000Valoare de piata la 31.12.2000Duarata de viata utila estimata

A1.6003602.60050

B1.4002401.70030

C2.0002801.30040

Total5.0008805.600

Hotel A:

Valoare contabila neta = 1.600 360 = 1.240

Valoare de piata = 2.600

= diferenta din reevaluare 1.360

2131 = 1058

Hotel B:

Valoare contabila neta = 1.400 240 = 1.160

Valoare de piata = 1.700

= diferenta din reevaluare 540

2131 = 1058

Hotel C:

Valoare contabila neta = 2.000 280 = 1.720

Valoare de piata = 1.300

= diferenta din reevaluare 420

1058 = 2131

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.2000

Cladiri

5.000

Amortizare cumulata

880

Direfenta din reevaluare1.480

Prezentarea in situatiile financiare la 31.12.1999

Cladiri

956.000( 980.000 -24.000)

Amortizare cumulata

91.920(92.400 480)

Alte imobilizari corporale 22.000(36.000 14.000)

Amortizare cumulata

15.300(18.800 3.500)

INTREBAREA NR. 692

Hotel A:

Amortziare inainte de reevaluare:

24,8

Amortziare dupa reevaluare:

52

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste

cheltuiala cu amortizarea:

1058=1175

27,2

Hotel B:

Amortziare inainte de reevaluare:

38,6

Amortziare dupa reevaluare:

56,6

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste

cheltuiala cu amortizarea:

1058=1175

18

Hotel C:

Amortziare inainte de reevaluare:

43

Amortziare dupa reevaluare:

32,5

Efectele reevaluarii in ceea ce priveste

cheltuiala cu amortizarea:

1175=1058

10,5

INTREBAREA NR. 693 (IAS 40)

a) hotelurile nu pot fi tratate ce investitii imobilizare deoarece sunt detinute pentru a fi utilizate in prestarea de servicii. Un hotel administrat de proprietar reprezinta, mai degraba, o alta categorie de proprietate imobiliara, decat o investitie imobiliara.

INTREBAREA NR. 694

Valoare contabila =

1.000

Surplus din reevaluare =

120

213 = 1058

Valoare de utilizare =

770

Pierderea din depreciere este diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

Pierdere din depreciere = 1.000 770 = 230

%=21X

230

1058 120

6811

110

694.

2004: Fc = 140 - cost istoric

Teren + ctii = 640 - val. piata ( surplus reeval = 120)

Mas. + utlj. = 220 - cost istoric

Pv : Fc = 0

Teren + ctii = 540

Mas. + utlj. = 100

V utlit. a activelor = 770

Deprecierea = Vc Vrec.

Vrec = max ( Pv ; Vutilit.)

Vc = 140 + ( 640 120 ) + 220 = 880

Pv = 540 + 100 = 640

V utiltit = 770

V recup. = 770

Deprec = 880 770 = 110

INTREBAREA NR. 695

In aceasta situatie, pierderea din depreciere va fi tratata ca o scadere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor prorpii, cu valoarea acelei rezerve, iar diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

%=21X

230

1058

120

6811

110

Valoare actualizata a platilor minimale de leasing:

redeventa + val. reziduala

(1+d)n

(1+d)n

4000 = 11.439

(1,15)n

INTREBAREA NR. 697 698....

INTREBAREA NR. 699

Pret (val justa) = 40.000

Rate= 5 x 10.400 = 52.000

dobanda = 60.400 40.000 = 20.400

Val reziduala= 8.400

Alocarea cheltuielilor financiare prim metoda insumarii cifrelor:

Perioada(1)Weithing(2)Fractia(3)= (2)/(2)Dobanda(4)=(3)*20.400

155/156800

244/155440

333/154080

422/152720

511/151360

Total1520.400

La inceputul leasingului: 471=1687

20.400

An I: 666=471

6.800

An II:666=471

5.440

An III:666=471

4.080

An IV:666=471

2.720

An V:666=471

1.360

INTREBAREA NR. 700

Metoda actuariala:

PerioadaSuma datorata la inceput perioadaDobandaRataSuma datorata la sfarsit perioada

10.400

129.6004.484-10.40023.684

223.6843.588-10.40016.873

316.8732.556-10.4009.029

49.0291.368-10.4000

5

INTREBAREA NR. 701

Cost utilaj = 1.200.000

Optiunea A:

Valoare leasing = 8 x 220.000 = 1.760.000

Intrucat masina agricola are o durata de viata de 8 ani, si presupunand ca la sfarsitul perioadei de leasing societatea ALFA S.A. achizitioneza utilajul si transfera, in mare masura, toate riscurile si avantajele eferente titlului de proprietate (in datele problemei nu se specifica daca se exercita optiunea de cumparare a utilajului la sfarsitul perioadei de leasing si nici de transfer a riscurilor si avantajelor), acest contract il putem incadra ca fiind de leasing financiar deoarece durata contractului acopera durata de viata economica a bunului.

Optiunea B:

Valoare leasing = 4 x 300.000 + 60%x300.000 + 40%x300.000 + 20%x300.000 =

= 1.200.000 + 180.000 + 120.000 + 60.000 = 1.560.000

Si in aceasta a II a situatie exista posibilitatea incadrarii la leasing financiar a contractului. Una din optiunile care conduc la leasing financiar fiind si situatia in care locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua perioada, la o chirie substantiala mai redusa decat chiria pietei. Aceasta situatie o regasim in optiunea B. Restul argumentelor pot fi cele de la optiunea A, excluzand perioada de leasing.

INTREBAREA NR. 705

Evaluarea stocurilor la sfarsitul anului:

303=401

20.000

6814=391

4.000

INTREBAREA NR. 706

Evaluarea stocurilor la sfarsitula anului:

60x=213

33.600

Cheltuilile de desfacere nu se capitalizeaza in stocuri

6588=213

8.400

707.

IAS 11 Contracte de construcie - Venituri contractate valoarea iniial modificri ulterioare (variaii) - Costuri contractate costuri directe atribuite construciei - Costurile i veniturile se recunosc n C.P.P. n funcie de stadiul de execuie la sfritul perioadei. - Stadiul de execuie se determin proporional:

- Se exclud din costurile suportate materialele aprovizionate i neconsumate.

Determinarea procentajului de avansare:

An 1 = 4.186 / 16.100 x 100 = 26 %

An 2 = 12.336 / 16.400 x 100 = 75 %

An 3 = 16.400 / 16.400 x100 = 100 5

.Veniturile, cheltuielile i rezultate recunoscute n C.P.P.:

Anul 1

Stadiul de execuie 26%

Venituri = 18.000 26% = 4.680

Cheltuieli =16.100 26% = 4.186

Profit: = 494

Anul 2

Stadiul de execuie 74%

Venituri = (18.400 75%) - 4.680 = 13.800 4.680 = 9.120

Cheltuieli = (16.400 75%) 4.186 = 12.300 4.186 = 8.144

Profit: = 976

Anul 3

Stadiul de execuie 100%

Venituri = (18.400 100%) 4.680 9.120 = 18.400 4.680 9.120 = 4.600

Cheltuieli = (16.400 100%) 4.186 8.144 = 16.400 4.186 8.144 = 4.070

Profit = 530

708.

Prezentarea informatiilor

(1) venitul cntractual recunoscut ca venit

in cursul perioadei (39 (a))

2.600

(2) valoarea agregata la zi a costurilor contractuale

si a profiturilor recunoscute

(mai putin pierderile recunoscute) (par.40 (a))

2.870

(3) avansuri primite (40(b))

250

(4) valoarea retinerilor (40(c))

-

(5) Suma bruta datoarata de beneficiar

pentru lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(a))

-

(6) Suma bruta datoarata beneficiarilor in urma

lucrarile contractuale recunoscute ca activ (42(b))

(40)

Calcul pentru (2), (5) si (6)

ABCDE

Total

(a) Costuri efective contractuale2201020900500200

2.840

aferente perioadei (rd.5)

(b) Profituri recunoscute 7014060(180)(60)

30

piederi recunoscute (rd.4)

(a) + (b)2901160960320140

2.870

(c) Facturari in curs (rd.9)2001040760360110

2.470

in curs de executie

Sume datorate de beneficiari90120200

30

440

(a) + (b) (c)

Suma datorata beneficiarilor

(40)

(40)

(c) - (a + b) 709.

2003 c1 2004 c2Prt contractual fix 6.000 6.000 10.000 Procent total 30% 61% =(1300+ 1160) /4040 36% = 3800/10.600 Venit afferent in CPP 1.800=30% x6000 3.660=61% x 6000 3.600= 36% x10.000 Venit an crt 1.800 1860 = 3.660-1800 3.600 Costuri = cheltuieli in CPP 1.300 1.160 3.800 profit 500 700 Cost total estimat 3.900 4.040=1300+1160+ 1580 10.600= 3800+6800 Depreciere estimata 600 =10.600-10.000 Al doilea contract este un contract in pierdere, unde valoarea venitului este inferioara cheltuielilor estimate. Aceasta conduce la recunoasterea unei ajustari pentru depreciere a imobilizarii, pentru a o aduce la valoarea

recuperabila, adica pretul de vanzare.

710.

Lucrari in curs de executie contract 1 - 1300 + 1160 =2460 activ in curs

Lucrari in curs de executie contract 2 - 3.800 activ in curs - depreciere activ 600 Activ net in curs 3.200 Creanta neincasata beneficiar 1 = (1.800 +1.500) ( 1.600 +1.400) = 3.300-3.000= 300

711.

Cu 709. Scaderea valorii activelor = depreciere = cheltuiala = pierdere Valoarea recuperabila mai mica cu 600 decat valoarea de cost, rezulta ajustare necesara. Inseamna ca cheltuie mai mult cu 600 decat urmeaza sa incase, echivalent cu o reducere a beneficiilor economice.

712.

Val. Intrare = 20.000 durata viata -= 5 ani amortizare liniara imp. 50% - I an 50% - 2-5 ani rata impozitare 30%

IAS 12 Impozitul pe profit

- Profitul net al exerciiului se determin n funcie de impozitul curent (cont 6911) i

impozitul amnat (cont 6912 i 791). - Impozitul amnat este datorat n perioadele viitoare (6912 = 4412), el este aferent diferenelor temporare impozabile.

DTI = Val. contabil Val. fiscal - Creanele privind impozitul amnat sunt reprezentate de impozitul recuperabil n perioadele viitoare n ceea ce privete diferenele temporare deductibile. DTD = Val. fiscal Val. contabil

Var I. Amortizare contabila liniara

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/5 = 4.000/ an 681 = 281 4.000 anual

Cheltuiala deductibila fiscal 50% x 20.000 = 10.000 anul I 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5

n anul 1 => Profit contabil > Profit fiscal n anii 2-5 => Profit contabil < Profit fiscal

An I La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila = 10.000 Cheltuiala inregistrata in contabilitate = 4.000 Baza impozabila = profit inainte de impozitare = + 4.000 10.000

An II An V - La calculul Profitului impozabil cheltuiala deductibila = 2.500 Cheltuiala inregistrata in contabilitate = 4.000 Baza impozabila = profit inainte de impozitare = + 4.000 2.500

Var II. Amortizare contabila accelerata

Cheltuiala contabila cu amortizarea - 20.000/2 = 10.000 anul I 681 = 281 10.000 anul I

- 10.000 /4 = 2.500/ an in anii 2-5 681 = 281 2.500 anul I

Cheltuiala deductibila fiscal - 50% x 20.000 = 10.000 anul I - 10.000/ 4 = 2.500/ an in anii 2-5 In aceasta situatie nu exista diferente intre cheltuiala inregistrata in contabilitate si cea deductibila fiscal. Prin urmare cheltuiala inregistrata contabil este si cea deductibila fiscal si nu exista ajustari ale bazei impozabile.

TESTUL 713

Anii 1 2 3 4 5 - Profit contabil brut 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 - Amortiz. contabil 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Amortiz. fiscal 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 - Profit fiscal (1+23) 34.000 41.500 41.500 41.500 41.500 - Impozit 30% 10.200 12.450 12.450 12.450 12.450

Profit inainte de impozitare 40.000

Var I metoda fluxului direct - diferentele intre valoarea contabila si cea fiscala sunt ignorate

Profit inainte de impozitare 40.000 40.000- Amortizare contabila 4.000 4.000 - Amortizare recunoscuta fiscal - 10.000 - 2.500Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) = 34.000 = 41.500Impozit pe profit 34.000 x 30% = 10.200 12.450 Profit net = 23.800 29.050

Var II- metoda impozitului amanat

Profit inainte de impozitare - 40.000 40.000- Amortizare contabila - 4.000 4.000- Amortizare recunoscuta fiscal - - 10.000 -2.500 Profit impozabil (40.000+4.000-10.000) - 34.000 41.500 Impozit pe profit 34.000 x 30% = 10.200 12.450Cheltuiala cu impozitul amanat = 1.800 450 Venit din impozitul amanat(691 = 4412 1.800) (4412 = 791 450)

Profit net = 22.000 29.500

714 31.10.2004

4412 - sold creditor - 3.000.000 la 31.10.2003 Provin din diferenta amortizare si provizioane de amortizare In 2004 Amortizare - 36.000.000 Provizioane de amortizare - 41.600.000 Impozit pe profit curent - 9.400.000 Rata de impunere 30%

Rezultatul fiscal:= baza impozabilaImpozit pe profit =baza impozabila x 30% => Baza impozabila = Impozit pe profit / 30 %Baza impozabila = 9.400.000/0.30=31.333.333

Creanta cu impozitul amanat 31.10.2003 = 3.000.000 = Diferenta temporara x 30% Diferenta temporara = (Valoarea fiscala valoarea contabila ) => Diferenta temporara = Creanta cu impozitul amanat / 30 %

la 31.10.2003 = 3.000.000 /0.3 = 10.000.000 = > Valoarea fiscala valoarea contabila = 10.000.000

In 2004: -

- Valoarea fiscala sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala (31.10.2003) Amortizare = Valoarea fiscala initiala 36.000.000 - Valoarea contabila sfarsit de an= Valoarea contabila initiala (31.10.2003) Provizioane de amortizare = Valoarea contabila initiala 41.600.000

Diferenta temporara sfarsit an 2004 = Valoarea fiscala sfarsit de an - Valoarea contabila sfarsit de an = Valoarea fiscala initiala 36.000.000- (Valoarea contabila initiala 41.600.000)= (Valoarea fiscala initiala- Valoarea contabila initiala) (la 31.10.2003) 36.000.000 +41.600.000 = 10.000.000 +5.600.000 = 15.600.000 Creanta totala impozit amanat =15.600.000 x 30%=4.680.000 Diferenta de inregistrat in anul in curs = 4.680.000 3.000.000 =1.680.000 Rezultatul contabil = rezultatul fiscal diferenta temporara aferenta anului 2004 = 31.333.333 5.600.000 = 25.733.333

An 2004 - indicatori

Diferenta temporara totala 15.600.000 Creanta totala impozit amanat 4.680.000 Creanta initiala imp amanat 3.000.000 Venit curent 1.680.000 Baza impozabila 31.333.333 Impozit pe profit curent 9.400.000 Venit cu impozitul pe profit amanat in anul 2004 = 1.680.000

4412 = 791 1.680.000

Nota 10- la situatiile financiare

Informaii referitoare la impozitul pe profit: Reconcilierea dintre rezultatul exerciiului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declaraia de impozit;

Rezultatul fiscal prezentat in declaratia de impozit este 31.333.333 u.m. Rezultatul fiscal este egal cu rezultatul contabil + amortizarea contabila (41.600.000)- amortizarea fiscala (36.000.000).

Impozit aferent rezultatului fiscal = 31.333.333 x 30% =9.400.000 Cheltuiala inregistrata in contabilitate cu impozitul pe profit 9.400.000 Impozit pe profit datorat bugetului 9.400.000

Rezultatul contabil determinat ca diferenta intre toate veniturile si toate cheltuielile inregistrate in contabilitate =25.733.333

Impozit aferent rezultatului contabil = 25.733.333 x 30% =7.720.000

Diferenta dintra rezultatul contabil si cel fiscal este rezultatul unei amortizari fiscale pentru imobilizari diferite de cea contabila. Astfel, la determinarea rezultatului contabil s-a tinut cont de amortizarea contabila in suma de 41.600.000 u.m.. La determinarea rezultatului fiscal s-a avut in vedere cheltuiala cu amortizarea deductibila fiscal in suma de 36.000.000.

Diferenta intre impozitul aferent rezultatului contabil si cel aferent rezultatului fiscal = 9.400.000-7.720.000= 1.680.000 corecteaza suma inregistrata in cheltuiala cu impozitul pe profit, prin inregistrarea unei creante cu impozitul amanat si a unui venit.

- Impozitul pe profit rmas de plat este cel fiscal si anume = 9.400.000

715 .

IAS 34 Rezultatul pe aciune

Rezultatul pe aciune de baz (nediluat) = Rezultatul net Didivendele ce revin aciunilor prefereniale Numrul mediu ponderat al aciunilor n circulaie pe parcursul anului

Rezultatul pe aciune diluat = Rezultatul net ajustat cu dividendele prefereniale . Nr. mediu ajustat cu conversia aciunilor prefereniale n aciuni ordinare

Nr. de aciuni n circulaie Nr. de luni Nr. aciuni nmulit cu nr. de luni 31 dec. 2007 1.600.000 6 9.600.000

1 iulie 2008 2.000.000 6 12.000.000

31 dec. 2008 2.000.000 TOTAL 12 21.600.000

Rezultatul pe aciune de baz trebuie s fie comparabil n cei doi ani.

a) Emisiunea s-a fcut prin aportul acionarilor (crete capitalul propriu numai n 2008).

Emisiune 400.000 actiuni - pret 6 - 01.07.2008 ( 2.000.000 1.600.000)

Calcul medie ponderata a nr. de actiuni in circulatie 1.600.000 x 6/12 + 2.000.000 x 6/12 = 1.800.000

2007 2008 1. Profit net (mii lei) 920.000 1.100.000

2. Nr. mediu aciuni 1.600.000 1.800.000

3. RAB (lei/aciune). 0.575 0.611

b) Emisiunea s-a fcut prin ncorporarea rezervelor care au existat i n anul precedent (aciuni gratuite). Ca urmare, se presupune c aceste 400.000 de aciuni au existat n 2007 i 2008. 2007 2008 1. Profit net (mii lei) 920.000 1.100.000

2. Nr. mediu aciuni 2.000.000 2.000.000

3. RAB (lei/aciune) 0.460 0.550

716

Emisiune gratuita 1 actiune noua la 5 actiuni existente. La 01.07.2008

Nr. actiuni emise: 1.000.000 / 5 = 200.000 Nr. actiuni de luat in calcul = 1.200.000

2007 2008 1. Profit net 460.000 550.000 2. Nr. aciuni 1.000.000+200.000 1.200.000 3. Rezultat pe aciune 0,383 0,458 717

2007 2008 1. Profit net (mii lei) 460.000 550.000

2. Nr. aciuni iniiale 1.000.000 1.000.000

3. Subscriere 01.07.08 500.000 Total aciuni 1.000.000 1.500.000

DS la 01.07.2008 2 actiuni noi la 4 actiuni vechiNr. actiuni nou emise = 1.000.000/4 x 2 = 500.000

- Pre de subscriere (emisiune) = 3 u.m./aciune - Val. just nainte de 01.07. 08 (pret inainte de emisiune) = 6 u.m./aciune - Val. teoretic dup 01.07.08 = (1.000.000 x 6 + 500.000 x 3) = 7.500.000 = 5 u.m./aciune 1.500.000 1.500.000

Factorul de ajustare = Val. just nainte de exercitarea dreptului = 6 = 1.2 Val. teoretic dup exercitarea dreptului 5

Rezultatul pe aciune de baz:

2007 = 460.000/1.000.000 x 1.2 = 0.383

2008 = 550.000/(1.000.000 x1.2 x 6/12 + 1.500.000 x 6/12) = 550.000/1.350.000 = 0.407

718.

Nr. actiuni = 8.000.000 Val nominala = 0.25 Val justa = 1

01.01.2002 emite DS in procent de 1 / 4; 8.000.000 x = 2.000.000 actiuni noi P emisiune = 0.50

Rezultate: 2001 2002 Profit net dupa impozitare 800.000 850.000

Emisiunea este la data de 01.01.2002, deci va fi inclus in calculul nr. de actiuni in circulatie, de la inceputul anului.

RPA 2002 = 850.000 /( 8.000.000 + 2.000.000) = 850.000 / 10.000.000 = 0.085

719.

- 01.04.2001 emite obligatiuni convertibile => val. Tot. 2.500.000 dobanda de 8%/ an = > Dobanda totala = 2.500.000 x 8% =200.000 1 obligatiune cu val nom. 100 => (Nr. total obligatiuni = 2.500.000/100 = 25.000) la 20.06.2009: - 31.12.2006 248 actiuni - 30.12.2007 240 actiuni - 31.12.2008 230 actiuni - 31.12.2009 220 actiuni

Capital social - 1.000.000 in actiuni preferentiale- 1u.m./actiune dividend 10% - - 2.000.000 in actiuni comune a 0.25 u.m / actiune = 8.000.000 actiuni - rata impozit 45%

- rezultate 2002 2001 Profit inaintea dobanzii si impozit 2.200.000 1.983.636 Dobanda 8% (200.000) (150.000) Profit inainte de impozit 2.000.000 1.833.636 Impozit pe profit 45% (900.000) (825.136) Profit net 1.100.000 1.008.500

RPA baza si diluat

In cursul anilor 2001 si 2002, detinatorii de obligatiuni nu si-au exercitat dreptul de conversie

(deoarece s-a inregistrat dobanda aferenta obligatiunilor emise).

Daca detinatorii de obligatiuni si-ar fi exercitat optiunea, efectele asupra rezultatului ar fi fost: 2002 2001 Profit inaintea dobanzii si impozit 2.200.000 1.983.636 Dobanda 8% 0 0 Profit inainte de impozit 2.200.000 1.983.636 Impozit pe profit 45% (990.000) (892.636) Profit net 1.210.000 1.091.000

- asupra rezultatului : nu mai aveam cheltuiala cu dobanda impozitul pe profit ar fi fost mai mare cu Dob x 45% Diferenta neta = > 2001 = 150.000 x (1 - 0.45) = 82.500

= > 2002 = 200.000 x (1- 0.45) = 110.000

Nr. de actiuni comune care s-ar emite 25.000 x 248 = 6.200.000 In 2001- media ponderata a nr. de actiuni = 8.000.000 x 3/12 +14.200.000 x 9/12 = In 2002 nr. actiuni 8.000.000 + 6.200.000 =14.200.000

Calcul rezultat pe actiune de baza Indicator 2002 2001 Profit net raportat 1.100.000 1.008.500 Dividende preferentiale 10% 110.000 100.850 Rezultat atribuibil actionarilor comuni 990.000 * 907.650 Nr. actiuni comune in circulatie 8.000.000 8.000.000 RPA de baza 0.12375 0.11345 Profit net ajustat 1.210.000 1.091.000 Dividende preferentiale 121.000 109.100 Rezultat atribuibil actionarilor comuni 990.000 907.650 Nr actiuni 14.200.000 12.650.000 RPA diluat 990.000/14.200.000 = 0.0697 0.071

RPA diluat : 2001 - 0.071 < RPA de baza 0.11345 2002 - 0.0697< RPA de baza 0.12375

Inseamna ca obligatiunile sunt instrumente financiare potentiale diluante.

* = 1.100.000 110.000( dif. aferenta dobanzii)

720.

Profit net 2001 = 2.400.000 Media ponderata actiuni comune in circulatie in 2001 = 1.000.000 actiuni Valoarea justa medie pentru o actiune ordinara in 2001 = 40 Media ponderata actiuni comune cu optiuni in 2001 = 200.000 actiuni Pret de exercitare a actiunii cu optiuni pentru 2001 = 30

RPA de baza = Profit net/ Media ponderata actiuni comune in circulatie = 2.400.000 / 1.000.000 = 2.4

Valoarea justa medie = 40 Pret de exercitiu actiuni cu optiuni = 30

P ex < V justa , inseamna ca sunt actiuni comune potentiale diluante

Actiunile cu optiuni sunt compuse din doua emisiuni:

- o emisiune de actiuni la valoarea justa 30 x 200.000/40 =150.000 actiuni emise la valoarea justa, de piata.

(200.000 actiuni la pret de 30 = 150.000 actiuni la V justa de 40)

Acestea nu sunt incluse in calcul. Nu sunt diluante; si

- o emisiune de actiuni gratuite 200.000 150.000 = 50.000 actiuni emise gratuit.

Aceste actiuni sunt incluse in calculul RPA diluat. Nu afecteaza rezultatul.

RPA diluat = Profit net / Media ponderata actiuni comune in circulatie + actiuni emise gratuit = 2.400.000/ (1.000.000 + 50.000) = 2.285 < RPA de baza (2.4)

721.

01.04.2009 - 1.000.000.000 actiuni comune cu drepturi asupra profitului 1 u.m./ actiune - 200.000.000 actiuni fara drepturi amortizabile cu o prima la 31.03.2014. Costul efectiv al finantarii este de 10% - valoarea contabila la 31.03.2009 este de 220.000.000 u.m

Optiuni

1 actiune comuna la 1 optiune P ex. = 3

-01.04.2009 200.000.000 optiuni = 200.000.000 actiuni

-La 01.10.2009 se exercita 100.000.000 optiuni

- La 01.10.2009 se emit 140.000.000 optiuni noi - Valoarea justa = 4

La 31.03.2010: Profit net = 90.000.000 31.03.2009 - Actiuni: - comune: val nominala = 1

Nr. actiuni comune = 1.000.000.000/1 = 1.000.000.000 - actiuni fara drept asupra profitului (un fel de obligatiuni) scadente la 31.03.2014.

Cost efectiv finantare 10%, neluat in calcul

Val initiala 200.000.000.

Val contabila 220.000.000

01.04.2009 01.10.2009 actiuni potentiale 200.000.000 -intra in rezultatul diluat

01.10.2009 conversie optiuni 100.000.000,

P ex. = 3 emisiune de actiuni noi -100.000.000

Fm = Vjusta /V teoretica V teoretica =(100.000.000 x 3 + 1.000.000.000 x 4) / 1.100.000.000 = 3.909

Fm = 4/3.909 =1.023

Media ponderata =1.000.000.000 x 1.023 x 6/12 +1.100.000.000 x 6/12 = 1.061.500.000

RPA de baza = 90.000.000/ 1.061.500.000 =0.085

- Pentru RPA diluat - Perioada 01.04 - 01.10 optiuni care au fost convertite 100.000.000 - Emisiune gratuita: 200.000.000(1- 3/5) = 80.000.000 actiuni emise gratuit

=> le luam in considerare pentru primele 6 luni

- Perioada 01.10.2009 31.03.2010 - 100.000.000 optiuni - emisiune gratuita 100.000.000 (1-3/5) = 40.000.000 actiuni noi emise gratuit

=> (le luam in considerare pentru perioada 01.10.2009 - 31.03.2010)

- 140.000.000 optiuni noi - emisiune gratuita 140.000.000 (1-3/5) =56.000.000 actiuni noi emise gratuit

=> (le luam in considerare pentru perioada 01.10-31.03.2010) Rezultatul nu se modifica deoarece luam in considerare emisiunile gratuite.

Media ponderata a nr. de actiuni

La calculul mediei ponderate tinem cont de factorul de multiplicare calculat pentru optiunile convertite,

aplicat la nr. de actiuni in circulatie pentru primele 6 luni.

In calculul mediei ponderate includem actiunile potentiale (cele pt care nu s-a exercitat dreptul de conversie)

de la inceputul perioadei de raportare, respectiv data emisiunii.

M. pond actiuni potentiale = 80.000.000*6/12 + 40.000.000*6/12 +56.000.000 *6/12 =88.000.000 actiuni, Nr. actiuni diluate = 1.061.500.000+88.000.000 = 1.149.500.000 RPA diluat = 90.000.000/1.149.500.000 =0.078

722.

01.01.2006 Fabricant ALFA masini Comerciant BETA BETA plateste - rata fixa - asigurarea - intretinerea masinilor la vanzare plateste pret de fabrica masinile nevandute timp de 6 luni trebuie cumparate de BETA la pretul de fabrica.

La data bilantului

Vnzarile catre intermediari, cum ar fi distribuitori, comercianti si altii. Veniturile din astfel de vnzari se recunosc,

n general, dupa transferul riscurilor si avantajelor ce decurg din proprietatea asupra bunurilor.

Totusi, n cazul n care cumparatorul actioneaza, n fond, ca agent al vnzatorului,

tranzactia se va trata similar cu o vnzare n consignatie.

Inregistrari contabile consignatie

8038 Alte valori in afara bilantului - valoarea la pret de fabrica a masinilor

plata ratei: % = 401 612 613 628

401 = 5121

723.

X vinde lui Z o cladire pt 1.000.000 valoarea de piata a cladirii este de 2.000.000 X poate rascumpara proprietatea in orice moment in urmatorii trei ani Pret rascumparare = 1.000.000 + Suma adaugata trimestrial in functie de rata de imprumut banca +2%

Contracte de vnzare si rascumparare, prin care vnzatorul fie se angajeaza sa cumpere napoi aceleasi bunuri la o data ulterioara, fie are o optiune call de rascumparare.

Pentru un contract de vnzare si rascumparare privind un activ, altul dect un activ financiar, termenii ntelegerii trebuie analizati pentru a stabili daca, n esenta, vnzatorul a transferat riscurile si avantajele dreptului de proprietate cumparatorului si, deci, daca se recunoaste venitul.

Tranzactii:

1. Vanzare de imobil la pret de 1.000.000

411 = 758 1.000.000 5121 = 411 1.000.000

% = 213 2.000.000 658 1.000.000 508 Activ de optiune de cumparare 1.000.000

2. Primire optiune de cumparare inapoi a aceluiasi imobil la pret variabil 1.000.000 + o suma/ trimestru.

La fiecare trimestru, pretul de achizitie al imobilului creste cu suma adaugata trimestrial (daca este 2%) Dupa primul trimestru pretul de achizitie creste la 1.000.000+ 2% x1.000.000 =1.020.000 Pierderea de valoare a optiunii este de 1.020.000 1.000.000 = 20.000

658 Cheltuiala = 508 Activ de optiune call 20.000

Operatiunea de evaluare si inregistrare a reducerilor valorii optiunilor se efectueaza cel putin la fiecare

sfarsit de an si se inregistreaza in mod similar.

724.

transfer titluri de creanta: ALFA transfera lui BETA.

ALFA incaseaza 90% din totalul net al creantelor. Mai are dreptul la o suma viitoare, valoarea acesteia depinde de momentul platii creantelor. La 31.12.2006 factura de 10.000.000, mai putin o creanta incerta de 300.000

ALFA

Cesiune creante:

461 = 758 9.000.000 (90% din valoarea nominala) = 10.000.000 x 90%5121 = 461

Scoatere din evidenta creante la val. de 10.000.000

658 = 411 10.000.000

Provizion pentru creanta incerta

6812 = 491 Proviz. pt. deprec. creante clienti 300.000

4118 = 4111 300.000

725.

La stabilirea momentului n care un element satisface definitia activelor,datoriilor sau capitalurilor proprii,trebuie acordata atentie fondului si realitatii economice a acestuia, si nu numai formei sale juridice.

Activele

Definitie

Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Beneficiile economice viitoare ncorporate n active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie si echivalentele de trezorerie catre entitate. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii. De asemenea, se poate transforma n trezorerie sau echivalente de trezorerie sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de lichiditati, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile.

Multe active, de exemplu, creantele si proprietatile imobiliare sunt asociate cu drepturi legale, inclusiv cu dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ. Desi capacitatea unei entitati de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor legale, un element poate satisface definitia unui activ chiar si fara a exista un control legal. Activele unei entitati rezultate din tranzactii sau alte evenimente anterioare. n mod normal, entitatile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii.

Recunoasterea activelor

Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata n mod credibil. Un activ nu este recunoscut n bilant atunci cnd este improbabil ca iesirea de numerar sa genereze beneficii economice pentru entitate n perioadele viitoare. n schimb, o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoasterea unei cheltuieli n contul de profit si pierdere. Acest tratament nu nseamna ca scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a fost altul dect obtinerea unui beneficiu economic pentru entitate sau ca managementul a fost deficitar. Singura implicatie este aceea ca posibilitatea obtinerii de avantaje economice ntr-o perioada contabila ulterioara este insuficienta pentru a justifica recunoasterea unui activ.

Datoriile

O datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care ncorporeaza beneficii economice.

O caracteristica esentiala a unei datorii este faptul ca entitatea are o obligatie actuala. O obligatie reprezinta un angajament sau o responsabilitate de a actiona ntr-un anumit fel. Legea poate impune entitatii sa-si respecte obligatiile, ca o consecinta a unui contract sau a unei cerinte legale. Acesta este cazul n mod normal, de exemplu, cu sumele ce trebuie platite pentru bunuri si servicii primite.

De asemenea, obligatiile apar si din activitatea normala, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta ntr-o maniera echitabila. Trebuie facuta distinctia ntre o obligatie actuala si un angajament viitor. Decizia conducerii unei entitati de a achizitiona active n viitor nu reprezinta, prin ea nsasi, o obligatie prezenta. n mod normal, obligatia apare numai n momentul livrarii activului sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumparare a activului. n cazul din urma, natura irevocabila a acordului nseamna ca urmarile economice ale neonorarii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale aduc entitatea aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor catre o alta parte. Stingerea unei obligatii prezente implica, de obicei, renuntarea entitatii la anumite resurse care ncorporeaza beneficii economice, n scopul satisfacerii cererilor celeilalte parti. Stingerea unei obligatii prezente se poate face n mai multe moduri, de exemplu, prin: (a) plata n numerar; (b) transferul altor active; (c) prestarea de servicii; (d) nlocuirea respectivei obligatii cu o alta obligatie ; sau (e) transformarea obligatiei n capitaluri proprii. O obligatie poate fi stinsa si prin alte mijloace, cum ar fi renuntarea de catre creditor la drepturile sale.

Recunoasterea datoriilor

O datorie este recunoscuta n bilant atunci cnd este probabil ca o iesire de resurse, purtatoare de beneficii economice,va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cnd valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata n mod credibil. n practica, obligatiile rezultate din contracte a caror neexecutare partiala sau totala este echilibrata de o parte si de cealalta (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate, dar neprimite nca) nu sunt, n general, recunoscute ca datorii n situatiile financiare. Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, n cazul n care criteriile de recunoastere sunt ndeplinite n respectivele circumstante, acestea pot fi recunoscute. n astfel de circumstante, recunoasterea datoriilor implica si recunoasterea activelor sau cheltuielilor aferente.

726.

Active Un activ este recunoscut n bilant n momentul n care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata n mod credibil.

Clauza penalitatilor este cea care defineste modul de transmitere a riscurilor si beneficiilor. Penalitatile foarte mari, conduc la ideea ca societatea nu isi va permite sa comande un numar de masini mai mare decat stie din experienta anterioara ca poate vinde. Daca le returneaza in mai putin de trei luni plateste o penalizare de 50% din pretul masinilor, ceea ce inseamna o pierdere f. mare. Este putin probabil sa le returneze atat de repede si sa piarda aceasta suma. Daca le va tine in continuare, la 4 luni deja penalitatea de returnare este de 75%, iar peste 4 luni 100%. Adica plateste masinile la pretul intreg (100%) si le returneaza. Ar fi o decizie total neeconomica, daca tot le plateste le cumpara pentru el. Astfel: 1. Nu trebuie sa comande mai multe masini decat stie ca poate vinde. 2. Analizand optiunile pe care le are, este foarte probabil sa raman cu masinile, posibilitatea de returnare este foarte mica. 3. Societatea va recunoaste activele si datoriile aferente acestor active ca fiind suma pe care o plateste normal la achizitionare 4. Majorarea de 1% pentru fiecare luna de detinere, este de fapt o penalizare, o dobanda perceputa de vanzator.

Operatii: Activ = Datorie (cost) Cheltuiala cu penalitati = Datorie (1% x cost) (operatiune efectuata lunar, pana la vanzarea masinilor)

Decizia conducerii unei entitati de a achizitiona active n viitor nu reprezinta, prin ea nsasi, o obligatie prezenta. n mod normal, obligatia apare numai n momentul livrarii activului sau n momentul n care entitatea are un acord irevocabil de cumparare a activului. n cazul din urma, natura irevocabila a acordului nseamna ca urmarile economice ale neonorarii obligatiei, de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale aduc entitatea aproape n imposibilitatea de a mpiedica fluxul resurselor catre o alta parte.

727.

IAS 22 Combinri de ntreprinderi Dac societatea consolidant preia integral controlul asupra societii consolidate se utilizeaz metoda consolidrii integrale, care presupune urmtoarele faze: 1. cumularea posturilor bilaniere; 2. eliminarea operaiunilor reciproce; 3. distribuirea capitalurilor proprii ntre: - interese majoritare aparinnd societii mam; - interese minoritare aparinnd societii fiic. 4. eliminarea titlurilor de participare.

1. Cumularea posturilor din cele dou bilanuri dup achiziie. n exemplul nostru bilanurile sunt dup achiziie. 2. Nu exist operaiuni reciproce. 3. Distribuirea capitalurilor proprii ntre P (interese majoritare) i S (interese minoritare) nu i are obiectul. ntregul capital aparine lui P, lipsesc interesele minoritare. 4. Eliminarea titlurilor de la consolidare precum i a capitalurilor proprii deinute de P n S. Nu exist adaos de achiziie fond comercial.

Ajustari in vederea consolidarii P detine 100% din S Capital social la lui S cu titlurile lui P 100

BILAN P + S

- Active imobilizate (120 + 80) = 200

- Titluri (100 100) =

- Active circulante (80 + 80) = 160

TOTAL 360

- Capital social (200 + 100 100) = 200

- Rezult. exerciiului (60) = 60

- Datorii curente ( 40 + 60 ) = 100

TOTAL 360

728.

BILAN P + S

- Active imobilizate (120 + 80) = 200

- Titluri (100 100) =

- Active curente (80 + 80) = 160

TOTAL 360

- Capital social (200 + 100 100) = 200

- Rezult. exerciiului (60) = 60

- Datorii curente ( 40 + 60 ) = 100

TOTAL 360

P detine 100% din S la cost de 120.000 Pret de achizitie 120.000 Capitaluri proprii achizitionate 100.000 Fond comercial 20.000

La achizitie P a avut: % = Numerar 120.000 Titluri 100.000 Fond comercial 20.000

In activele non- curente este inclus si fondul comercial.

Coloana consolidat = P +S + ajustari (cu minus sau cu plus)

729.

SpecificareSume

Active non - curente40.000

Active curente ( val. bruta = val justa)10.000

Total50.000

Capital social36.000

Rezultat dupa impozitarea profitului-

Datorii curente ( val. bruta = val justa)14.000

Total50.000

PQ achizitioneaza 100% din capitalul lui ST platind de 20.000.

Valoarea de piata a unei actiuni este de 3.2. Valoarea justa a activelor non curente este de 48.000

Fondul comercial = Valoarea platita valoarea justa a activului net Valoarea justa a activului net = Activ Datorii = (48.000 +10.000) 14.000 = 44.000

Fond comercial 20.000 44.000 = - 24.000 Fond comercial negativ de 24.000

Achizitia de titluri: 261 = % 44.000 Titluri de participare la filiale din cadrul grup 5121 20.000 2075 24.000 Fond comercial negativ

Fondul comercial negativ se amortizeaza pe seama veniturilor si apare de regula numai la consolidare.

730.

SpecificareSume

Active non curente (val. justa= 60.000)50.000

Creante amanate ( incas 5 ani)12.000

Alte active curente ( val. bruta = val justa)18.000

Total80.000

Capital social60.000

Rezultat dupa impozitarea profitului-

Datorii curente20.000

Total80.000

Achizitie 100% Pret platit 80.000

Fondul comercial = pret platit valoarea justa activelor nete Activul net la valoarea justa = Activ Datorii = (60.000+12.000+18.000)- (20.000) = 70.000 Fd. Comercial = 80.000 - 70.000 = 10.000

731.

31.12.2004

SpecificarePS

Active non curente 10080

Investitie in S la cost140

Active curente 6080

Total300160

Capital social200100

Rezultat dupa impozitarea profitului6040

Datorii curente4020

Total300160

P achizitioneaza 100% din S la 30.06.2004.

Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.

La data achizitiei: Activul net al lui S = Capitaluri proprii = Cap. Soc. + Rezultat = 100+ 30= 130 Achizitia la 140

Fd. Comercial = 140-130 =10

Achizitia de titluri: % = 5121 140 261 130 Titluri de participare la filiale din cadrul grup 2071 10 Fond comercial

2. ajustari - investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu: - capital social la S 100 - rezultat la data achizitiei - 30 - genereaza fond comercial de +10

BILAN P + S

SpecificarePSAjustariConsolidat

Active non-curente100800180

Investitie in S140--1400

Fond comercial+ 1010

Active curente60800140

Total300150330

Capital social200100-100200

Rezultat dupa impozitarea profitului6040-3070

Datorii curente4020060

Total300150330

732. 31.12.2004

SpecificarePS

Active non curente 10080

Investitie in S la cost140

Active curente 6080

Total300160

Capital social200100

Rezultat dupa impozitarea profitului6040

Datorii curente4020

Total300160

P achizitioneaza 80% din S la 30.06.2004. Rezultat dupa impozitarea profitului la data achizitiei era de 30.000. Inseamna ca si activele erau cu 10.000 mai mici.

80.000 actiuni la 1u.m. / actiune - S are 100.000 u.m. capital social la 1 u.m./ actiune, => inseamna 100.000 actiuni

Fond comercial la achizitie - Valoare justa activ net = capitaluri proprii = 100 + 30 = 130 - Valoarea achizitionata = 80% x 130 = 104 - Fond comercial = 140 104 = 36

Bilant consolidat la 30.06.2004 (cu activ curent si rezultat mai mici cu 10 fata de cele de mai sus)

SpecificarePSAjustariConsolidat

Active non-curente100800180

Investitie in S140--1400

Fond comercial+ 3636

Active curente60700130

Total300150346

Capital social200100-80; -20200

Rezultat dupa impozitarea profitului6030-24; -660

Datorii curente4020060

Interes minoritar+20; +626

Total300150346

Ajustari: - investitia in S la valoarea de 140 se elimina cu: - capital social la S = 80% x 100 = 80 - rezultat la data achizitiei = 80% x 30 = 24 - genereaza fond comercial de = 36

% = titluri 140Capital social S 80 Rezultat reportat 24 Fond comercial 36

Este pus in evidenta Interesul minoritar : 20% x (cap social + rezultat) = 20% x 130 = 26

Interes minoritar rezulta din eliminarea: - capital social la S = 20% x 100 = 20 - rezultat la data achizitiei = 20% x 30 = 6 733.

31.12.2004

SpecificarePS

Active non curente 212.00069.000

Investitie in S la cost54.000

Total266.00069.000

Capital social200.00040.000

Rezultat dupa impozitarea profitului44.00013.000

Datorii curente22.00016.000

Total266.00069.000

P achizitioneaza 100% din S la 01.01.2004 Rezultat la data achizitiei - 12.000

1. Fond comercial Capitaluri proprii la data achizitiei = Capital social + rezultat la data achizitiei = 40.000+12.000 = 52.000 Pret achizitie = 54.000 Fond comercial = 54.000 52.000 = 2.000

2. ajustari - investitia in S la valoarea de 54.000 se elimina cu: - capital social la S 40.000 - rezultat la data achizitiei - 12.000 - genereaza fond comercial de -2.000

% = titluri 54.000

40.000 Capital social S 12.000 Rezultat reportat 2.000 Fond comercial

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificarePSAjustariConsolidat

Active non-curente212.00069.0000281.000

Investitie in S54.000--54.0000

Fond comercial+2.0002.000

Total266.00069.000283.000

Capital social200.00040.000-40.000200.000

Rezultat dupa impozitarea profitului44.00013.000-12.00045.000

Datorii curente22.00016.000038.000

Total266.00069.000283.000

734.

31.12.2004

SpecificarePS

Active non curente 212.00069.000

Investitie in S la cost54.000

Total266.00069.000

Capital social200.00040.000

Rezultat dupa impozitarea profitului44.00013.000

Datorii curente22.00016.000

Total266.00069.000

P a achizitionat 8.000 actiuni, adica 20%

Consolidarea se face prin metoda punerii in echivalenta.

Cost Titluri la data achizitiei = 54.000 Fond comecial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei

= Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei

= 54.000 20% x ( 40.000 + 12.000 ) = 54.000 10.400 = 43.600

La data de 31.12.2004 - indicatori la PCapital social S (20%) = 8.000 Rezultat net (20%x 12.000) = 2.400 Capital si rezerve = 10.400 = Capitaluri proprii = val contab. titlurilor

Valoarea contabila a titlurilor deinute = 10.400 Pierderea consolidata = 0 Drepturi asupra rezultatului exerciiului ntreprinderii S (20% x 1.000) = 200

= 20% ( 13.000 12.000 )- rezult. La 31.12 rezult la 01.01Valoarea actual a titlurilor = 10.600

% = % 10.600 264 Titluri puse in echivalenta 263 54.000 Imobiliz. Fin. Sub forma de interese de partic.43.600 207 Fond comercial 761 200 Venituri din imobilizari financiare

Bilant consolidat la 31.12.2004 - metoda punerii in echivalenta

SpecificarePAjustariConsolidat

Active non-curente212.0000212.000

Investitie in S54.000-54.0000

Titluri puse in echivalenta10.60010.600

Fond comercial43.60043.600

Total266.000266.200

Capital social200.000200.000

Rezultat dupa impozitarea profitului44.00020044.200

Datorii curente22.000022.000

Total266.000266.200

735.

Activele neamortizate sunt estimate la o valoare sub 10.000. Deprecierea la S inseamna: Cheltuiala = deprecierea activelor - 59.000

Rezultat - 12.000 la achizitie - 1.000 59.000 = -58.000 curent

Fondul comercial este in suma de 43.600.

Ajustari

La data de 31.12.2004 - indicatori la PCapital social S (20%) = 8.000 Rezultat net (20%x 12.000) = 2.400 Capital si rezerve = 10.400 = Capitaluri proprii = val contab. titlurilor

Valoarea contabila a titlurilor deinute = 10.400 Pierderea consolidata = 0 Drepturi asupra rezultatului exerciiului ntreprinderii S (20% x 1.000) = 200

= 20% ( 13.000 12.000 )- rezult. La 31.12 rezult la 01.01Valoarea actual a titlurilor = 10.600

% = % 10.600 264 Titluri puse in echivalenta 263 54.000 Imobiliz. Fin. Sub forma de interese de partic.43.600 207 Fond comercial 761 200 Venituri din imobilizari financiare Daca exista un indiciu conform caruia o investitie intr-o intreprindere asociata este depreciata, pierderea aferenta proportiei detinute este alocata, mai intai, oricarui fond comercial ramas.

Pierderea din depreciere 69.000- 10.000 = 59.000 Din care participatiei detinute, 20% x 59.000 = 11.800

681 = 2907 Provizioane pentru fondul comercial 11.800 Valoarea fondului comercial (43.600 11.800 )= 31.800

Bilant consolidat la 31.12.2004 - metoda punerii in echivalenta

SpecificarePAjustariConsolidat

Active non-curente212.0000212.000

Investitie in S54.000-54.0000

Titluri puse in echivalenta10.60010.600

Fond comercial43.600;

-11.80031.800

Total266.000254.400

Capital social200.000200.000

Rezultat dupa impozitarea profitului44.000200

-11.80032.400

Datorii curente22.000022.000

Total266.000254.400

736.

31.12.2004

SpecificarePS

Investitie in S la cost38.000

S cont curent20.000

Casa si banci20.00046.000

Active nete diverse82.00032.000

Total160.00078.000

Capital social100.00020.000

Rezultat dupa impozitarea profitului60.00040.000

P cont curent18.000

Total160.00078.000

P cumpara 15.000 actiuni in S la 01.01.2004

profitul in balanta era de 24.000.

Diferenta intre cont curent P = 18.000 si S = 20.000 , deoarece cecul emis in suma de 2.000 nu a ajuns la P.

Ajustari

P detine 15.000 din 20.000 adica 75%

1.1 Inregistrarea la P a cecului care nu a ajuns inca reducerea datoriei lui S 511 Valori de incasat = 267 Creante imobilizate 2.000

la P in bilant vom avea la S cont curent 18.000 la casa si banca 22.000

1.2. Investitia in S la valoarea de 38.000 se elimina cu: - capital social la - 20.000 x 75% = 15.000 - rezultat la data achizitiei 24.000 x 75% = 18.000 - genereaza fond comercial de = 5.000

% = titluri 38.000

15.000 Capital social S 18.000 Rezultat reportat 5.000 Fond comercial

2. Eliminarea creantelor si a datoriilor reciproce Creanta La P se elimina cu datorie la S = 18.000

3. Interesul minoritar 25% x 20.000 = 5.000 - cap. social25% x 24.000 = 6.000 - rezultat25% x (40.000 24.000) = 4.000 - interes in profit curent

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificarePSAjustariConsolidat

Investitie in S38.000-38.0000

Fond comercial5.0005.000

S cont curent18.000-18.0000

Casa si banci22.00046.00068.000

Active nete diverse82.00032.000114.000

Total160.00078.000187.000

Capital social100.00020.000-15.000

-5.000100.000

Rezultat dupa impozitarea profitului60.00040.000-18.000

-6.000

-4.00072.000

P cont curent 18.000-18.0000

Interes minoritar+5.000

+6.00011.000

Interes minoritar in rezultat curent+4.0004.000

Total160.00078.000187.000

737.

31.12.2004

SpecificarePS

Investitie in S la cost150.000

Stocuri24.00010.000

Active nete diverse166.000190.000

Total340.000200.000

Capital social100.00080.000

Rezultat dupa repartizare240.000120.000

Total340.000200.000

P achizitioneaza 64.000 actiuni la 01.01.2004La data achizitiei profit dupa repartizare erau 100.000. S vinde lui P bunuri pt 160.000 cu adaos de 25%. La data bilantului la P mai exista marfa in stoc de 10.000

1. Procentaj detinere: 64000/80.000= 80%

2. Fond comercial Suma platita = 150.000

Capital social = 80.000 x 80% = 64.000 Rezultat =100.000 x 80% = 80.000 Fond comercial = 150.000 (64.000 + 80.000) = 6.000

3. Eliminare tranzactii reciproce Profit inclus in stocurile de 10.000 10.000 /1.25 x 25% = 2.000 Are loc reducerea valorii stocurilor de la P cu 2.000, prin inregistrarea unei pierderi

117/ P = 371/P 2.000

4. Eliminare titluri detinute la S

Investitia in S la valoarea de 150.000 se elimina cu: - capital social la - 80.000 x 80% = 64.000 - rezultat la data achizitiei 100.000 x 80% = 80.000 - genereaza fond comercial de = 6.000

% = titluri 150.00064.000 Capital social S 80.000 Rezultat reportat 6.000 Fond comercial

5. Interesul minoritar 20% x 80.000 = 16.000 20% x 100.000 = 20.000 interes in profit curent 20% x (120.000 100.000) = 4.000

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificarePSAjustariConsolidat

Investitie in S150.000-150.0000

Fond comercial6.0006.000

Stocuri24.00010.000-2.00032.000

Active nete diverse166.000190.000356.000

Total340.000200.000394.000

Capital social100.00080.000-64.000

-16.000100.000

Rezultat dupa impozitarea profitului240.000120.000-80.000

-2.000

-20.000

-4.000254.000

Interes minoritar+16.000

+20.00036.000

Interes minoritar in rezultat curent+4.0004.000

Total340.000200.000394.000

738.

31.01.2005

SpecificareSume S

Active nete 360.000

Total360.000

Capital social actiuni ordinare200.000

Rezultat dupa repartizare60.000

Capital social actiuni preferentiale100.000

Total360.000

P are la 31.01.2005 rezultat dupa repartizare = 300.000 La 31.01.2002 P achizitioneaza : - 70% din capitalul in actiuni ordinare => cost = 180.000 - 40% actiunile preferentiale al lui S => cost = 44.000 Rezultatul dupa repartizare la data achizitiei al lui S = 20.000

Fond comercial Suma platita actiuni 180.000 + 44.000 =224.000 Capital social = 200.000 x 70% = 140.000 Rezultat = 20.000 x 70% = 14.000 Capital actiuni preferentiale = 40% x 100.000 = 40.000 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei

= Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei

= 224.000 ( 140.000 + 14.000 + 40.000) = 30.000

739.

Interesul minoritar

Capital actiuni comune = 30% x 200.000 = 60.000 Rezultat la data achizitiei = 30% x 20.000 = 6.000 Capital actiuni preferentiale = 60% x 100.000= 60.000 Interes la data achizitiei = 126.000 interes in profit post achizitie = 30% x (60.000 20.000) =12.000 Interes minoritar total = 138.000

740.

31.12.2004

SpecificareA

Active non curente cost amortizare760.000450.000

180.000 act comune in B la cost370.000

100.000 act. Preferentiale in B la cost110.000

Creanta la B20.000

Active curente400.000287.000

Total1.660.000737.000

Capital social actiuni ordinare1.000.000240.000

8% actiuni preferentiale necumulate160.000

7% capitaluri imprumutate80.000

Rezerve reevaluare100.00060.000

Rezultat dupa repartizarea profitului300.000132.000

Datorii260.00065.000

Total1.660.000737.000

Achizitia la 30.06.2001 Procentaj de detinere actiuni ordinare = 180.000/ 240.000= 75% Procentaj achizitie actiuni preferentiale = 100.000/ 160.000 = 62.5% Rezerva din reevaluare si rezultatul dupa repartizare ale lui A sunt de 24.000 si 61.000 la data achizitiei. Probabil e o greseala si in loc de A trebuie sa fie B.

1. Fond comercial Suma platita actiuni = 370.000 + 110.000 = 480.000 - Capital social = 240.000 x 75% = 180.000 Rezerva din reevaluare = 24.000 x 75% = 18.000 Rezultat = 61.000 x 75 % = 45.750 Capital actiuni preferentiale = 62.5% x 160.000 = 100.000

Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei

= Pret achizitie - Capital social + rezultat la data achizitiei + rezerve

= 480.000 ( 180.000 + 18.000 + 45.750 + 100.000) = 480.000 343.750 = 136.250

2. interes minoritar la data bilantului Capital social = 240.000 x 25%= 60.000 Rezerva din reevaluare = 24.000 x 25% = 6.000 Rezultat = 61.000 x 25 % = 15.250 Capital actiuni preferentiale = 37.5% x 160.000= 60.000 Interes la data achizitiei = 141.250 Interes post achizitie = 25% (60.000- 24.000)= 9.000 rezerve + 25% (132.000-61.000) = 15.250 rezultatTotal post achizitie = 24.250

3. Eliminare profit intern 45.600/1.20 x 20% = 7.600

Pierdere grup = stocuri grup 7.600

4. Eliminare datorii interne Datorie B = creanta A 20.000

A creanta asupra lui B = B datorie la A 20.000

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificareABAjustariConsolidat

Active non curente cost amortizare760.000450.00001.210.000

180.000 act comune in B la cost370.000-370.0000

100.000 act. Preferentiale in B la cost110.000-110.0000

Creanta la B20.000-20.0000

Fond comercial+136.250136.250

Active curente400.000287.000-7.600679.400

Total1.660.000737.0002.025.650

Capital social actiuni ordinare1.000.000240.000-180.000

-60.0001.000.000

8% actiuni preferentiale necumulate160.000-100.000

-60.0000

7% capitaluri imprumutate80.000-20.00060.000

Rezerve reevaluare100.00060.000-18.000

-6.000

-9.000127.000

Rezultat dupa repartizarea profitului300.000132.000-45.750

-15.250 -15.250 -7.600 348.150

Datorii260.00065.0000325.000

Interes minoritar+60.000

+60.000 +6.000 +15.250 141.250

Interes minoritar post achizitie +9.000 +15.250 24.250

Total1.660.000737.0002.025.650

741.

31.12.2004

SpecificareAB

Active non curente 200.000184.000

Investitie in B110.000

Active curente90.00062.000

Total400.000246.000

Capital social actiuni ordinare200.000100.000

Capital social actiuni preferentiale20.000

Rezultat dupa repartizarea profitului160.00084.000

Dividende propuse20.000

Datorii40.00022.000

Total400.000246.000

Achizitia anterioara Procentaj de detinere - 80% Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 24.000 la data achizitiei.

1. Fond comercial Suma platita actiuni =110.000 - 7.000 =103.000 Capital social = 100.000 x 80% = 80.000 Rezultat = 24.000 x 80% =19.200 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei

= Pret achizitie - (Capital social + rezultat la data achizitiei )

= 103.000 (80.000 + 19.200) = 103.000 99.200 = 3.800

Achizitie actiuni preferentiale = 30% x 20.000= 6.000 Suma platita = 7.000 Fond comercial = 7.000 6.000 = 1.000

Total fond comercial 4.800

Ajustari

1. Eliminare titluri detinute la B

Investitia in B la valoarea de 110.000 se elimina cu: - capital social la= 100.000 x 80% = 80.000 - actiuni preferentiale =20.000 x 30% = 6.000 - rezultat la data achizitiei = 24.000 x 80% = 19.200 - genereaza fond comercial de = 4.800

% = titluri 110.00080.000 Capital social S 6.000 Actiuni preferentiale 19.200 Rezultat reportat 4.800 Fond comercial

3. Depreciere fond comercial Rezultat grup = fond comercial 4.800

4. interes minoritar la data bilantului Capital social = 100.000 x 20% = 20.000 Rezultat = 24.000 x 20% = 4.800 Capital actiuni preferentiale =70% x 20.000= 14.000 Interes la data achizitiei = 38.800 Interes post achizitie = 20% (84.000- 24.000) = 12.000

Rezultat = Interes post achizitie 12.000

5. Inregistrare dividende preferentiale La B: Rezultat = Datorie dividend 4.000

La A: 30% x 4.000 = 1.200

Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.200

6.Eliminare datorii si creante reciproce

Datorie dividend B = Creanta dividend A 1.200 preferentiale

80% x 20.000 = 16.000

Datorie dividend B = Creanta dividend A 16.000 obisnuite

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificareABAjustariConsolidat

Active non curente 200.000184.0000384.000

Investitie in B110.000-110.0000

Fond comercial+4.800

-4.8000

Active curente90.00062.000+1.200

-1.200

-16.000136.000

Total400.000246.000520.000

Capital social actiuni ordinare200.000100.000-80.000

-20.000200.000

Capital social actiuni preferentiale20.000-6.000

-14.0000

Rezultat dupa repartizarea profitului160.00084.000-19.200

-4.800

+1.200

-4.000

-4.800

-12.000200.400

Dividende propuse20.000-16.000

+4.000 -1.200 6.800

Datorii40.00022.000062.000

Interes minoritar+20.000 +14.000 +4.800 38.800

Interes minoritar post achizitie +12.00012.000

Total400.000246.000520.000

742.

31.12.2009

SpecificareAB

Active non curente 420.000221.200

Investitie in B146.000

Active curente226.20086.800

Total792.200308.00

Capital social actiuni ordinare400.000100.000

7% Capital social actiuni preferentiale80.000

Rezultat dupa repartizarea profitului240.00076.000

Dividende propuse obisnuite40.0005.000

Dividende propuse preferentiale2.800

Datorii diverse112.20044.200

Total792.200308.00

Achizitia anterioara Numar Cost Actiuni ordinare 75.000 116.000 Actiuni preferentiale 32.000 30.000 146.000

Procentaj de detinere actiuni ordinare = 75.000/ 100.000 = 75% Rezultatul dupa repartizare ale lui B sunt de 40.000 la data achizitiei. Procentaj de detinere actiuni preferentiale = 32.000/ 80.000 = 40% 1. Fond comercial Suma platita actiuni = 116.000 + 30.000 =146.000 Capital social ordinar = 100.000 x 75% = 75.000 Rezultat = 40.000 x 75 % = 30.000 Capital social preferential = 80.000 x 40% = 32.000 Fond comercial = Pret achizitie - Capitaluri proprii la data achizitiei

= Pret achizitie - (Capital social + rezultat la data achizitiei )

= 146.000 (75.000 + 30.000 + 32.000) = 146.000 137.000 = 9.000

Ajustari

1. Eliminare titluri detinute la B

Investitia in B la valoarea de 146.000 se elimina cu: - capital social la B = 75.000 - actiuni preferentiale = 32.000 - rezultat la data achizitiei = 30.000 - genereaza fond comercial de 9.000

% = titluri 146.00075.000 Capital social S 32.000 Actiuni preferentiale 30.000 Rezultat reportat 9.000 Fond comercial

2. interes minoritar la data bilantului Capital social = 100.000 x 25% = 25.000 Rezultat = 40.000 x 25% = 10.000 Capital actiuni preferentiale = 80.000-32.000 = 48.000 = 80.000 x 60%Interes la data achizitiei = 83.000 Interes post achizitie = 25% (76.000- 40.000) = 6.500

Rezultat = Interes post achizitie 6.500

3. Inregistrare dividende la A Dividende obisnuite 75% x 5.000 = 3.750

Creanta dividend = Venit (rezultat) 3.750

Dividende preferentiale 32.000/80.000 =40% 40% x 2.800 = 1.120

Creanta dividend = Venit (rezultat) 1.120

4 . Eliminare datorii si creante reciproce Datorie dividend B = Creanta dividend A 1.120 Preferentiale

Datorie dividend B = Creanta dividend A 3.750 obisnuite

5. eliminare profit intern profit = 84.000/ 1.2 x 20% profit = 14.000

rezultat grup = stocuri 14.000

Bilant consolidat la 31.12.2004

SpecificareABAjustariConsolidat

Active non curente 420.000221.2000641.200

Investitie in B146.000-146.0000

Fond comercial+9.0009.000

Active curente226.20086.800+3.750

+1.120 -3.750 -1.120 -14.000299.000

Total792.200308.00949.200

Capital social actiuni ordinare400.000100.000-75.000

-25.000400.000

7% Capital social actiuni preferentiale80.000-32.000

-48.0000

Rezultat dupa repartizarea profitului240.00076.000-30.000

-10.000 -6.500 +3.750 +1.120 -14.000 260.370

Dividende propuse obisnuite40.0005.000-3.75041.250

Dividende propuse preferentiale2.800-1.1201.680

Datorii diverse112.20044.2000156.400

Interes minoritar+25.000 +48.000 +10.000 83.000

Interes minoritar post achizitie +6.5006.500

Total792.200308.000949.200

743.

P detine 100% din S

CPP la 30.11.2004

SpecificarePSConsolidat

Venituri din vanzari17.0004.40021.400

Costul vanzarilor15.3003.96019.260

Profit brut1.7004402.140

Impozit profit8002001.000

Profit net9002401.140

744.

P detine 75%

CPP la 30.11.2004SpecificarePSConsolidat

Venituri din vanzari17.0004.40021.400

Costul vanzarilor15.3003.96019.260

Profit brut1.7004402.140

Impozit profit8002001.000

Profit net9002401.140

Din care:

- grup 75%855

- interes minoritar 25%285

745.

CPP la 30.11.2004SpecificarePSConsolidat

Venituri din vanzari17.0004.40021.400

Costul vanzarilor15.3003.96019.260

Profit brut1.7004402.140

Impozit profit8002001.000

Profit net9002401.140

Profit reportat: P = 4.600

S = 800 La data achizitiei profitul reportat al lui S era 200

Profit ce revine lui P la data achizitiei = 75% x 200 = 150

La 30.11.2003 rezerva post achizitie la S era de 800 200 = 600

Se elimina rezerva de la achizitie 800 200 = 600

Interes minoritar la achizitie = 200 x 25% = 50

Interes post achizitie = 600 x 25% = 150

Specificare P S ajustari consolidat

Rezultat reportat 4600 800 - 50 - 150 5.200 - interes minoritar 25% +50 +150 200 5.400

SpecificarePSAjustariConsolidat

Rezultat reportat4.600800-50

-1505.200

- interes minoritar 25%+50

+150200

Total5.400

746.

A detine 80% din B

B declara dividende 20.000 - pentru A = 16.000 - pentru Interes minoritar = 4.000 La data achizitiei rezerva lui B = 4.000

1. Interes minoritar la achizitie 20% x (2.000 +4.000) = 1.200 procent din cap. Soc. + rezerve

2. Inregistrarea dividendelor BRezultat = Datorii 20.000

3. Inregistrare la A Creanta dividende = venit (rezultat) 16.000

4. Eliminare datorii si creante interne

Datorie B = Creanta A 16.000 Efectul asupra grupului trebuie sa fie 0

5. Dividend pentru interesul minoritar = 4.000

747.

P detine 75% din S

Ajustari

1. Eliminare dividende La A: rezultat = dividend de primit de la S 3La B: dividende platite = rezultat 3 SpecificarePSAjustariConsolidat

Venituri din vanzari4.8001.60006.400

Costul vanzarilor4.3201.4405.760

Profit exploatare480160640

Venit din investitii financiare

Dividend de primit de la S 3-30

Profit brut483160640

Impozit profit23076306

Profit dupa impozitare (net)25384334

Dividende platite-43-1

Rezultat dupa repartizare25380333

Din care:

- grup 75%250

- interes minoritar 25%83

748.

SpecificarePSAjustariConsolidat

Venituri din vanzari4.8001.60006.400

Costul vanzarilor4.3201.4405.760

Profit exploatare480160640

Dividend incasat de la S3-30

Dividend de primit de la S 12-120

Profit brut495160640

Impozit profit23076306

Profit dupa impozitare (net)26584334

Dividende platite-43-1

Dividende de platit (propuse)12016-12124

Rezultat dupa repartizare14564209

Din care:

- grup 75%189.25

- interes minoritar 25%19.75

Rezultat dupa repartizare: = 209 Din care - grup = 130 +79 x 75% = 189.25 - interes minoritar = 79 x 25% = 19.75

rezultat S cu ajustari = 84 1 4 = 79rezultat P cu ajustari = 480 230 120 = 130

749.

P detine - 80% capital social obisnuit - 40% capital preferential

Interes minoritar 1. Eliminare dividende obisnuite platite lui P = 160 x 80% = 128 2. Eliminare dividende preferentiale platite lui P = 20 x 40% = 8

SpecificareSAjustariRecalculat

Venituri din vanzari5.4005.400

Costul vanzarilor4.6004.600

Profit din exploatare brut800800

Impozit profit280280

Profit net520520

Dividende platite preferentiale20-812

Dividende platite obisnuite160-12832

Rezultat dupa repartizare340476

Din rezultatul ramas dupa repartizare de 476 => 20% este interesul minoritar = 476 x 20% = 95.2

750.

La 31.07.2004

SpecificarePS

Venituri din vanzari2.8601.200

Costul vanzarilor2.3201.008

Profit brut540192

Impozit profit27096

Profit dupa repartizare 27096

La 01.08.2003: Rezultatele dupa repartizare au fost 1.800 si 400 P achizitioneaza 75% din S la 01.03.2004.

Perioada de detinere 5 luni.

Interesul minoritar in rezultatele lui S = 96 x 7/12 + 96 x 5/12 x 25% = 56 + 10 = 66

CPP consolidat 31.12.2004

SpecificarePSConsolidat

Venituri din vanzari2.8601.2004060

Costul vanzarilor2.3201.0083.328

Profit brut540192732

Impozit profit27096366

Profit dupa repartizare 27096366

Din care:

- grup 75%300

- interes minoritar 25%66

751.

La 01.03.2004 S a platit dividend de 24 tratat ca revenire la societate mama investitie neta mai mica

752.

Dividendul este venit financiar

753.

Procent de detinere T in L = 120.000 / 200.000 = 60%

ajustari

- La T: eliminare venituri din actiuni in grup = 15.024 cu: - La W: dividende platite = 3.904 x 75% = 2.928 - La L: dividende platite = 20.160 x 60% = 12.096 Pentru IM se retin 25% din Rezultat dupa repartizare al lui W = 2.928 x 25% = 732

40% din Rezultat dupa repartizare al lui L = 15.120 x 40% = 6.048

25% din Profitul reportat al lui W = 14.152 x 25% = 3.538

40% din Profitul reportat al lui L = 47.880 x 40% = 19.152

SpecificareTWLAjustariConsolidat

Venituri din vanzari432.600 48.800252.0000733.400

Costul vanzarilor272.53830.744158.7600462.042

Profit brut160.06218.05693.2400271.358

Cheltuieli distributie -43.260-4.880-25.200073.340

Venituri din actiuni in grup 15.02400-15.0240

Profit inainte de impozitare131.82613.17668.0400198.018

Impozit profit56.2386.34432.760095.324

Profit dupa impozitare (net)75.5886.83235.2800102.676

Dividende platite40.0003.90420.160-2.928

-12.09649.040

Rezultat dupa repartizare35.5882.92815.120-732

-6.04846.856

Interes minoritar in profit+732

+6.0486.780

Profit reportat 73.45614.15247.880-3.538

-19.152112.798

Interes minoritar rezerva +3.538

+19.15222.690

754.

SpecificareABAjustariConsolidat

Venituri din vanzari13.9126.580-75019.742

Costul vanzarilor6.2162.940-6008.556

Profit exploatare7.6963.640011.186

Cheltuieli administrative-2.368-1.1200-3488

Venituri din actiuni in grup2800-2800

Profit brut5.6082.52007.698

Impozit profit2.5161.19003.706

Profit dupa impozitare (net)3.0921.33003.992

Dividende platite1.600700-2802.020

Rezultat dupa repartizare1.492630-2521.720

Interes minoritar in profit 630 x 0.4252252

Profit reportat 1.5947.910-3.1646.340

Interes minoritar rezerva 3.1643.164

1) A detine 60% din B: 12.000/20.000 x100 40% actiuni preferentiale Ajustari: La A: dividendele de 280 - cu dividende platite de B = 700 x 40% = 280

2) A vinde lui B bunuri la cost de 1.000, venit 1.250 profit = 25% La sf anului B mai are 60% din bunuri Cost 600 la A - cost la B - 600 +25% x 600 =750 A: 707 => 750 607 = > 600

Profit intern nerealizat = 150 Repun Cheltuiala de = 600 Elimin venit de =750

Interes minoritar in profit = 630 x 40% = 252 - pe seama rezultatuluiInteres minoritar rezerva = 7.910 x 40% = 3.164 - pe seama profit reportat

755.

La inceputul exercitiului 2005, societatea-mama P a vandut filialei S un utilaj: pret de vanzare 50.000 lei, valoarea de achizitie a utilajului 40.000 lei, Cost istoric 40.000 , in momentul vanzarii - valoare contabila neta 30.000 lei. Amortizarea este 20% din costul anual.

Amortizarea anual ce va fi nregistrat de societatea S: 50.000 x 20% = 10.000;

Amortizarea care ar fi trebuit sa o inregistreze anual societatea P daca nu s-ar fi vandut utilajul: 30.000 x 20% = 6.000

Reflectarea n contabilitate a operatiunilor:

- eliminarea beneficiului din vnzare i repunerea amortizrii:

121 = % 20.000 Pret de vanzare - Valoarea neamortizata = [50.000 -30.000 ] 281 10.000 213 10.000 = [50.000 - 40.000 ]

- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul:

281 = 6811 4.000 = [10.000 - 6.000 ]

Operaiuni reflectate n contul de profit si pierdere:

- eliminarea profitului din vnzare

7583 = % 50.000 Venituri din vnzarea activelor si alte operaii de capital 121/ P 20.000 6583 30.000 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

- corectarea amortizrii aferente anului n care s-a vndut activul

121/ = 6811 4.000

756.

757.

758.

A i B asociere n participaie de forma activiti controlate n comun (proprii ch., venit.mp.egal) A cumpr 18.800, A vinde n numerar 20.000 A se mprumut pe termen scurt cu 10.000 pt.finanarea prii sale n asociere B cumpr 21.200, B vinde n numerar 23.200 La sf.asocierii soldul stocurilor deinute de A 1.200

n contabilitatea firmei A 1 Achiziia marf

371 = 401 18.800 2 nreg.adaosului comercial aferent mf.ach.

371 = 378 1.200 =20.000 18.8003 Vnzarea n numerar a mrfii

5311 = 707 20.000 4 Descrcarea de gestiune pt.mf.vndut

607 = 371 18.800 378 = 371 1.200 5 Transmiterea a 1/2 din venituri

707 = 458/B 10.000 6 ncasarea mprumutului pe termen scurt

5121 = 5191 10.000 7 Transmiterea prii sale prin asociere

458/B = 5121 10.000 8 ncasarea a 1/2 din veniturile primite de la B

5121 = 458/B 11.600 = 23.200 /29 Trecerea pe venituri a prii primite

458/B = 707 11.600 10 nregistrare plus de marf

371 = 607 1.200 607 = 607 - 1.200

n contabilitatea firmei B 1 Achiziia marf

371 = 401 21.200 2 nreg.adaosului comercial aferent mf.ach.

371 = 378 2.000 = 23.200 21.2003 Vnzarea n numerar a mrfii

5311 = 707 23.200 4 Descrcarea de gestiune pt.mf.vndut

607 = 371 21.200 378 = 371 2.000 5 nreg.a 1/2 din veniturile de transmis ctre A

707 = 458/A 11.600 6 Transmiterea a 1/2 din venituri ctre A

458/A = 5121 11.600 7 ncasarea prii din asociere de la A

5121 = 458/A 10.000 8 Trecerea pe venituri a prii primite

458/A = 707 10.000

759.

S-au fabricat 1.200 buc. produse finite, nivelul normal de activitate 1.000 buc.

Fabricarea a implicat urmtoarele costuri: - costul cu materiile prime: 500.000 UM - costul cu manopera direct: 300.000 UM

- regia fix (120.000 UM): - amortizarea utilajelor pt.fabricarea produselor: 50.000 UM - costuri cu ntreinerea seciilor nn care se fabric produsele: 70.000 UM

- costuri indirecte cu materii prime i materiale: 80.000 UM

- costuri indirecte cu fora de munc: 160.000 UM - pierderi de mat.peste limitele normale admise: 10.000 UM nu se include n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit

- costuri de desfacere: 25.000 UM sunt costuri neproductive neincluse n valoarea stocurilor, dar se deduc din profit n perioada n care se realizeaz

Costul de prelucrare al stocurilor conform IAS 2 ?

Conform IAS 2

costul de prelucrare al stocurilor = costuri directe (valoarea materiilor prime i a materialelor consumabile, precum i a forei de munc consumate)

+ regia fix de producie sau costurile indirecte de producie (de ex.: amortizrile, ntreinerea seciilor i a utilajelor, costurile cu conducerea i administrarea seciilor)

+ regia variabil de producie (costurile indirecte cu materiile prime i materialele, precum i cu fora de munc)

Ghidul pt.nelegerea i aplicarea IAS 2, la pag. 86 arat: "costurile, reprezentnd regia fix de producie, se impun a fi tratate diferit: - n condiiile capacitii normale de producie i chiar n condiiile de supraproducie, alocarea regiei fixe se realizeaz pe fiecare unitate de produs, n funcie de producia realizat. n cazul supraproduciei, se realizeaz o diminuare a valorii alocate pe fiecare produs, ca urmare a volumului mai mare de producie realizat, iar stocurile sunt evaluate la costul lor de obinere."

Astfel, pt.c este supraproducie (1.200 buc.produse > 1.000 buc.nivel normal de producie) regia fix care se ia n calculul costului stocurilor nu este 120.000 UM, ci 100.000 UM determinat astfel:

120.000 UM . 1.200 buc. x . 1.000 buc.

x = (120.000 x 1.000) / 1.200 = 100.000 UM

Deci, costul de prelucrare al stocurilor = 500.000 + 300.000 + 100.000 + 80.000 + 160.000 = = 1.140.000 UM

760.

S-au fabricat 600 buc.produse finite, nivelul normal de activitate 1.000 buc.

Fabricarea a implicat urmtoarele costuri:

-costuri directe aferente unitilor produse: 80.000 UM - regia fix (amortizarea utilajelor pt.fabricarea produselor): 120.000 UM - regia variabil de prod.: 240.000 UM

Costul de prelucrare al stocurilor conform IAS 2 ?

Ghidul pt.nelegerea i aplicarea IAS 2, la pag. 86 arat: "costurile, reprezentnd regia fix de producie, se impun a fi tratate diferit: - n condiiile unei producii sczute sau neutilizarea activului/capacitii de producie, cota de alocare este aceeai ca i n condiiile utilizrii capacitii de producie n condiii normale, adic nu se majoreaz valoarea alocat pe unitate de producie realizat. Diferena nealocat din regia fix, determinat de subproducie, reprezint o cheltuial a perioadei."

Deoarece nivelul produciei obinute este mai mic dect cel normal, evaluarea stocurilor se face la un cost mai mic prin nealocarea n totalitate a regiei fixe. 1.000 buc. .. 120.000 UM 600 buc. .. x

x = (600 x 120.000) / 1.000 = 72.000 UM 120.000 UM 72.000 UM = 48.000 UM tratat ca i o cheltuial a perioadei, o pierdere

Deci, costul de prelucrare al stocurilor = 80.000 + 72.000 + 240.000 = 392.000 UM

761.

S-au importat 1.000 paltoane pt.care se cunosc datele:

valoarea n vam: 25.000 UM - taxe vamale: 2.500 UM - cheltuieli de transport pe parcurs intern: 3.000 UM - cheltuieli de manipulare: 100 UM - prime de asigurare a mf. Pe parcursul transportului: 900 UM - reducere comercial primit de la furnizor: 600 UM - dif.curs val.rez.din plata furniz.extern: 100.000 lei (100 UM) - pre general de vnzare pe piaa intern: 70 UM/palton - contract ferm de vnzare: 800 paltoane x 60UM/palton - comisioane pltite la vnzare: 34 UM/palton nregistrate ca i cheltuieli ale perioadei

Evaluarea stocului de mrfuri la sf.ex.financiar conform IAS 2 ?

Conform IAS 2

costul de achiziie al stocurilor = pre de cumprare negociat

+ cheltuieli accesorii (ch.de transport-aprov., ch.de asigurare pe durata transportului, ch.de manipulare, ncrcare-descrcare, comisioane intermediari, dif.de curs valutar)

+ impozite i taxe nerecuperabile (comisioane vamale, taxe vamale, accize, TVA)

reducerile de pre cu caracter comercial primite de la furnizor

Costul de achiziie al paltoanelor = [(25.000 + 2.500 + 3.000 + 100 + 900) - 600]+ 100= 31.000 UM 31.000 UM pt.1.000 paltoane => 31 UM/palton

Stoc iniial: 1.000 paltoane x 31 UM/palton = 31.000 UM (la cost de achiziie) Stoc iniial: 1.000 paltoane x 60 UM/palton = 60.000 UM (la pre de vnzare) Vnzare: 800 paltoane x 60 UM/palton = 48.000 UM (la pre ferm de vnzare) Stoc final: 200 paltoane x 60 UM/palton = 12.000 UM (la pre de vnzare)

Specificare Cost de achiziie Pre vnzare Val.intrat de paltoane(1.000 buc.) 31.000 UM 60.000 UM Val.mf.destinat vnzrii 31.000 UM 60.000 UM

Ponderea costului n pre vnz.= 31.000/60.000 x 100 = 51,66% Val.vnz.n cursul anului 48.000 UM Val.soldului final de mf. 12.000 UM

Val.estimat a stocului final de mf. la cost achizitie = 12.000 x 51,66% = 6.199,2 UM

762.

Cheltuieli totale de producie: 462.100 UM

Din procesul de producie au rezultat: - 1.000 t.produs principal - 300 t.produs secundar exist contract ferm de vnzare la pre stabilit de 30 UM/t.

Cheltuieli suplimentare legate de vnzare: 1.500 UM excluse din costul stocurilor, contabilizate ca i cheltuieli ale perioadei Costul unitar de prelucrare al produsului principal ?

Cpr = Ccupl - [(Vsi - CSi) + (Vsi - CSi) + + (Vsi - CSi) ] unde Cpr costul produsului principal Ccupl costurile totale ale produciei cuplate Vsi valoarea de vnzare relativ a produsului secundar i Csi costul specific ataat produsului secundar i

Cost total al prod.realizate: = 462.100 UM (-) val.de valorif.a produsului secundar: 300 t. x 30 UM/t. = - 9.000 UM Cost total de prod.al produsului principal = 453.100 UM Cantitatea realizat de produs principal: 1.000 t. Cost unitar al produsului principal: = 453.100 / 1.000 = 453,1 UM/t.

763.

Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 ?

= > Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 (folosind metoda costului total)

Stocurile de mf .n val.de 177.000 UM se refl.n sit.financiare anuale la o val.ce se obine prin utilizarea sau vnzarea lor.

=> diminuarea val.stocurilor sub cost, pn la VRN => orice depreciere este tratat ca o cheltuial a perioadei

VRN = valoare realizabila neta

764 + 765.

Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar conform IAS 2 ?

1) Valoarea la care stocurile sunt recunoscute n sit.financiare folosind metoda de calcul element cu element este urmtoarea:

Val.rec.n sit.fin. 172.800

Cnd se folosete metoda articol cu articol sau element cu element, costul i val.de pia pt.fiecare articol din stoc sunt evaluate la preul cel mai mic.

2) Valoarea la care stocurile sunt recunoscute n sit.financiare folosind metoda pe categorii de articole (ocazie cu care se compar costul total i VRN a fiecrei categorii de articol; fiecare categorie/articol este recunoscut n sit.financiare la val.cea mai mic dintre costul i VRN specific) este urmtoarea:

Cnd se folosete metoda pe categorii de articole, val.recunoscut n sit.financiare este evideniat pe fiecare categorie n parte.

Sau?

764.

Total rochii matase

Cost 600*30+300*40+300*50=45000

VRN 600*34+300*36+300*52 =20400+10800+15600=46.800

Stocul nu este depreciat

Se prezinta la cost

Total stoc rochii stofa

Cost

900*100+600*80=138.000

VRN

900*90+600*82 =130.200

Stoc depreciat se prezinta la VRN se inregistreaza depreciere

681=391

7.800

766.

Anul N: - costul de mf.la cost de 10UM (cost de achiziie) - preul general de vnzare practicat pe pia: 12 UM - ch.generale de vnz.: 4 UM Anul N+1: - mrfurile sunt n stoc - preul general de vnzare practicat pe pia: 13 UM - ch.generale de vnz.: 4 UM Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N+1 conform IAS 2 ?

Conform IAS 2 val.stocului de marf reflectat n sit.financiare de la sf.ex.fin. N este de 8 UM pt.c: - costul de achiziie: 10 UM - VRN = 12 UM 4 UM = 8 UM Dintre cele 2 valori de mai sus se alege cea mai mic.

Pentru anul N+1 avem urmtoarea situaie a stocului evaluat la: - cost de achiziie: 10 UM - VRN = 13 UM 4 UM = 9 UM La sf.ex.financiar N+1, conform IAS 2, stocurile de mf.sunt evaluate la 9 UM (cea mai mic val.dintre costul de 10 UM i VRN de 9 UM).

767.

Anul N: stoc de stof achiziionat la 10 UM;;

VRN de 8 UM - la sfarsit.ex.fin.NAnul N+1: cost de producie al unor costume din stof de 25 UM;

pre general de vnzare practicat pe pia de 30 UM Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N conform IAS 2 ?

VRN = valoare realizabila neta

Conform IAS 2 valoarea stocului de mrfuri refl.n sit.financiare din ex.N este de 8 UM. n ex.fin.N+1 se efectueaz o nou evaluare a VRN. Dac acele situaii care au determinat decizia de a diminua valoarea stocului pn la VRN au ncetat s mai existe, atunci valoarea cu care s-a reflectat diminuarea se va storna, astfel nct noua valoarea contabil a stocului s fie egal cu cea mai mic valoare dintre cea de intrare i valoarea realizabil net revizuit.

768.

- achiziie stoc de stof la ncep.ex.fin.N la cost de 10 UM - pre general de vnzare practicat de 9 UM,

-cost de nlocuire de 8 UM - n ex.fin.N+1 stofa este utilizat pt.obinerea unor costume cu cost de prod.de 25 UM - pre general de vnzare practicat pe pia la costum 20 UM

Evaluarea stocului de mf.la sf.ex.financiar N conform IAS 2 ?

Dac costul produselor finite va depi VRN (preul general de vnzare), atunci costul materialelor aferente se diminueaz pn la VRN. n acest caz, costul de nlocuire al materialelor poate fi cea mai adecvat msur a VRN. Apreciind VRN ca fiind preul general de vnzare practicat pe pia pt.stocul de stof, observm c acesta este de 9 UM < costul de achiziie de 10 Um, dar stocul de stof fiind utilizat pt.obinerea unui produs ce se realizeaz la costuri superioare preului de vnzare, recunoaterea n situaiile financiare se face la VRN = costul de nlocuire de 8 UM.

769.

Solduri iniiale la 31.12.2000: - instalaie la val.de 280.000.000 lei , reevaluat la 01.01.2001 la val.de 325.000.000 lei (durat de via util rmas: 20 ani de la data reevalurii) - amortizare contabil: 114.000.000 lei - amortiz.fiscal: 228.000.000 lei

Reeval.nu a afectat profitul anului 2001, iar autoritile fiscale nu au ajustat baza de impozitare a instal.pt.a reflecta reevaluarea.

Implicaii fiscale ?

Val.net contabil = 280.000.000 114.000.000 = 166.000.000 lei/20 ani = 8.300.000 lei /anRezerva din reevaluare = valoarea reevaluat valoarea net contabil

Rezerva din reevaluare se nregistreaz n bilan la capitalurile proprii, fr a afecta ct.121; eventualele datorii sau creane aferente reevalurii se vor nregistra n bilan, fr a afecta ct.121. Dac reevaluarea contabil nu afecteaz profitul impozabil al perioadei n care are loc reevaluarea , baza de impozitare a activului nu se ajusteaz. Recuperrile viitoare ale valorii nete contabile reevaluate au ca rezultat: flux de beneficii economice impoz. > ch.cu amortizarea ce se vor putea deduce n scopuri fiscale

Val.net contabil a activului reevaluat Baza de impozitare = Diferenta temporara de impozit

Datoria de impozit amnat

Rezerva din reevaluare: 325.000.000 166.000.000 = 159.000.000 lei/20 ani = 7.950.000 lei /anAmortizare contabila = 325.000.000 lei / 20 ani = 16.250.000 lei /an7.950.000 7.950.000 x 16% = 6.678.000 lei

Baza impozabil = 280.000.000 228.000.000 = 52.000.000 lei Val.reeval.a instal. (325.000.000 lei) > val.net contabil (166.000.000 lei) cu (159.000.000 lei) =rezerva din reevaluare n urma nregistrrii reevalurii instal., societatea va plti n viitor mai mult impozit cu 25.440.000 = 159.000.000 x 16% = lei dect ar fi normal din punct de vedere contabil, dac tranzacia nu ar fi avut consecine fiscale. Pe msur ce instalatia se amortizeaz, se poate vira proporional la rezultatul reportat o parte din diferena de reevaluare, dar fr impoz.amnat aferent (133.560.000 lei/20 ani = 6.678.000 lei). Alternativa pe care o are firma este s vireze integral, la momentul casrii sau cedrii, la rezultatul reportat, diferena din reevaluare, i nu pe msura amortiz.instalaiei.

1 nainte de reevaluare se anuleaz amort.instal.acumulata pn la acea dat

2813 = 213 114.000.000

2 nreg.reevalurii

213 = 105 133.560.000 = 159.000.000 25.440.000 213 = 4412 25.440.000 = 159.000.000 x 16% val. impozitului pe profit aferenta diferentei din reeval.

3 a Virarea unei pri din diferenta din reeval.la rez. reportat

105 = 117 6.678.000

3 b Virarea integral la ct.117, n momentul casrii sau cedrii

105 = 117 133.560.000

770.

Cost cldire: 50.000.000 lei (valoare contabil) LIPS: DURAT DE VIAT UTIL Chelt.cu amortizarea (nedeductibil fiscal) => baza impozabil nul Cldirea utiliz.de-a lungul duratei de via util, apoi nstrinat la val.rezidual = 0 => la ieire, nici un ctig de capital nu va fi impozitat, nici o pierdere nu va fi dedus.

Implicaii fiscale ?

Valoarea contabil Baza impozabil = Diferen temporar impozabil => 50.000.000 0 = 50.000.000 => Datorie de impozit amnat 50.000.000 x 16% = 8.000.000

Pe msura recuperrii val.contabile a activului, firma va obine un venit impozabil de 50.000.000 lei i va plti un impozit de 50.000.000 lei x 16% = 8.000.000 lei.

Firma nu recunoate datoria rezultat de impozit amnat n valoare de 8.000.000 lei, deoarece aceasta rezult din recunoaterea iniial a activului.

n anul urmtor, val.contabil a activului este de . => NU SE POATE CALCULA pt.c lipsete durata de via util. Oricum, pt.obinerea venitului impozabil = valoarea contabil a activului, firma va plti un impozit de determinat prin nmulirea valorii contabile cu 16%. Firma nu recunoate datoria de impozit amnat n valoare de X, pt.c aceasta rezult din recunoaterea iniial a activului.

771.

Instalaie n valoare de 100.000.000 lei - amortiz.contabil n 5 ani: 20.000.000 lei/an - amortiz.fiscal n 4 ani: 25.000.000 lei/an Firma anticipeaz vnzarea activului, fr a-l mai folosi. Dac activul se vinde rata este de 25%, dac se ob.alt venit din folosirea sa rata este de 30%. Implicaii fiscale ?

- mii lei -

Firma recunoate anual o datorie de impozit amnat de 5.000.000 lei x 25% = 1.250.000 lei dac anticipeaz vnzarea activului, fr a-l folosi i o datorie de impozit amnat cu o valoare de 5.000.000 lei x 30% = 1.500.000 lei dac anticipeaz c va pstra activul i i va recupera valoarea contabil prin utilizarea sa.

772.

Utilaj n valoare de 25.000.000 lei - amortizat contabil n 2 ani: 12.500.000 lei - amortizat fiscal n 4 ani: 6.250.000 lei Firma anticipeaz pstrarea activului + recuperarea valorii sale contabile prin folosire Dac s-ar vinde rata este de 15%, dac s-ar obine alt venit n urma folosirii rata este de 20%

- mii lei -

a) Firma recunoate anual o crean de impozit amnat n valoare de 6.250.000 lei x 15% = 937.500 lei, cu condiia s existe probabilitatea ca ea s obin suficient profit impozabil n perioadele viitoare pt.a putea beneficia de o reducere a impozitului, dac ar vinde activul fr a-l folosi .

b) Firma recunoate anual o crean de impozit amnat n valoare de 6.250.000 lei x 20% = 1.250.000 lei, cu condiia s existe probabilitatea ca ea s obin suficient profit impozabil n perioadele viitoare pt.a putea beneficia de o reducere a impozitului, dac ar obine alt venit din folosirea activului.

773.

Cldire achiziionat la valoare de 80.000.000 lei - amortiz.contabil n 5 ani: 16.000.000 lei/an - amortiz.fiscal n 4 ani: 20.000.000 lei/an Beneficiile generate de utilizarea activului impozitate cu 25% Cldirea vndut peste cost n anul al-2-lea la pre de 100.000.000 lei impozitat cu 40% Implicaii fiscale ? - mii lei -

Dac firma anticipeaz c va pstra activul i i va recupera valoarea contabil prin utilizarea sa, va recunoate o datorie de impozit amnat de 4.000.000 lei x 25% = 1.000.000 lei. Dac firma vinde cldirea n anul al 2 lea la preul de 100.000.000 lei (peste cost) amortizarea fiscal se va anula, iar datoria de impozit amnat se va calcula astfel:

Impozit amnat = (ncasri Val.contabil) x 40% + Amortiz.fiscal reintegrat x 16% = (100.000.000 80.000.000) x 40% + 20.000.000 x 16% = 11.200.000 lei 1 nregistrarea datoriei de impozit amnat

691 = 4412 11.200.000

774. achiziioneaz de la 75% din aciuni pt.suma de 9.000 lei

Specificare Alfa Beta Construcii 5.000 4.600 Mrfuri 4.800 3.700 Clieni 2.200 1.500 Furnizori 1.000 1.000

Val.just a activelor identificabile pt. este: - pt.construcii: 5.000 lei - pt.mrfuri: 4.900 lei - pt.clieni: 2.600 lei Valoarea just a datoriilor identificabile pt. este 1.000 lei Calcul fond comercial ?

Evaluarea elementelor achiziionate n bilanul societii prin tratamentul de baz:

Nr. Elemente Valoare recunoscut n bilanul firmei 1 Construcii 5.000 x 75% + 5.000 x 25% = 5.000 lei 2 Mrfuri 4.900 x 75% + 4.800 x 25% = 4.875 lei 3 Clienti 2.600 x 75% + 2.200 x 25% = 2.104 lei 4 Total active identificabile 5.000 + 4.875 + 2.104 = 11.979 lei 5 Furnizori 1.000 x 75% + 1.000 x 25% = 1.000 lei 6 Total datorii identificabile 1.000 lei 7 Active nete (rd.4 rd.6) 10.979 lei

Fond comercial = Cost de achiziie Active nete identificate evaluate la valoare just = 9.000 lei 10.979 lei = - 1.979 lei

Sau:?

774.

BetaBeta v. juste

1Constructii4.6005.000

2Marfuri3.7004.900

3Clienti1.5002.600

4Furnizori1.0001.000

5Total activ-furnizori 5 =1+2+3-48.80011500

Valoare platita

9.000

75% activ net = 11.500 x 75% = 8625

Fond commercial

375

775.

In N-1

La F

201

=404

12.000.000

404

=5121

12.000.000

681

=2801

1.200.000

La grup

Cheltuiala = Numerar

12.000.000

Ajustari

10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup12.000.000 1.200.000

In N

La F

681

=2801

1.200.000

imobilizarea este la 12.000.000- 2.400.000 =9.600.000 in bilant individual

La grup

In bilant grup imobilizarea este la valoarea 0

Nu exista cheltuiala cu amortizarea

Ajustari

10.800.000 rezerva grup

%

imobilizare F 12.000.000 2.400.000

rezultat crt grup 1.200.000

776.

In N-1

La F

201

=404

12.000.000

404

=5121

12.000.000

681

=2801

1.200.000

in bilant apare imobilizare la 12.000.000-1.200000=10.800.000

La grup

Cheltuiala = Numerar

12.000.000

Ajustari

10.800.000 Cheltuiala grup imobilizare grup12.000.000 1.200.000

777.

Capital social: 10.000.000 lei Rezerve: 2.000.000 lei Capitaluri proprii: 12.000.000 lei Nr.aciuni: 2.000 Majorare capital social prin emitere 400 aciuni noi

400 aciuni x 5.000 lei/aciune (val.nominal = pre de emisiune) = 2.000.000 lei

Valoarea contabil a unei aciuni nainte i dup majorare capital social ? Mrimea teoretic DS ? Raportul de paritate ntre vechile i noile aciuni ?

Valoarea nominal a unei aciuni nainte de majorare capital social = 10.000.000 lei/2.000 aciuni

= 5.000 lei/aciune Valoarea contabil a unei aciuni nainte de majorare capital social = 12.000.000 lei/2.000 aciuni

= 6.000 lei/aciune Valoarea matematic contabil nou = (12.000.000 + 2.000.000)/(2.000 + 400) = 5.833 lei/aciune

Raport paritate = Raport aciuni vechi/aciuni noi = 2.000/400 = 20/4 = 5/1

Valoarea teoretic DS = valoarea contabil veche valoarea contabil nou DS drepturi prefereniale de subscriere sau Valoarea teroretic DS = Nr.aciuni noi x (Valoarea contabil veche Pre de emisiune)

(Nr.aciuni vechi + Nr.aciuni noi)

Deci, DS = 6.000 lei/aciune 5.833 lei/aciune = 167 lei/aciune sau DS = 400/ (2.000 + 400) x (6.000 5.000) = 0,16666 x 1.000 167 lei

778.

Achiz.mf.din import pt.care se cunosc urmtoarele date: - valoare n vam: 2.500.000 lei - taxe vamale: 250.000 lei - ch.cu transportul pe parcurs intern: 300.000 lei - ch.cu manipularea: 10.000 lei - prime de asigurare: 90.000 lei - reducere comercial primit: 60.000 lei - dif.curs val.: 10.000 lei - pre estimat de vnzare: 6.000.000 lei - ch.pt.vnzare: - ch.transport = 2.000.000 lei,

- comision pt.vnzare = 600.000 lei,

-cost garanie acordat dup vnzare = 800.000 lei Valoarea mrfurilor la nchiderea ex.financiar ?

Conform IAS 2, costul marfurilor importate = = 2.500.000 + 250.000 + 300.000 + 10.000 + 90.000 60.000 + 10.000 = 3.100.000 lei

Conform IAS 2 : "Elementele bilaniere trebuie reflectate n situaiile financiare anuale la o valoare mai mic dect valoarea care se poate obine prin utilizarea sau vnzarea lor, ceea ce nseamn diminuarea valorii stocurilor sub cost, pn la VRN, adic preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii, mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor necesare vnzrii. Iar orice depreciere recunoscut este tratat ca o cheltuial a perioadei, conform paragrafului 31 din prezentul Standard. "

Deci, VRN = 6.000.000 (2.000.000 + 600.000 + 800.000 lei) = 2.600.000 lei

La nchiderea exerciiului financiar, mrfurile vor avea valoarea de 2.600.000 lei.

779.

Profit net nainte de impozitare: 1.350.000 lei Ch.cu amortiz.: 270.000 lei Diminuarea creanei clieni: 90.000 lei Cretere ch.n avans: 36.000 lei Cretere datorii furnizori: 120.000 lei Pli impozit pe profit: 540.000 lei Pli: achiz.terenuri 300.000 lei, achiz.cldiri 450.000 lei, achiz.maini 120.000 lei mprumuturi ncasate prin emis.de oblig.: 120.000 lei Dividende pltite aferente activ.de finanare: 312.000 lei Fluxurile nete de numerar pt.activ.de exploatare, investiii i finanare ?

Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda direct) = VEI CEP NFRE* unde VEI = venituri din exploatare ncasabile CEP = cheltuieli de exploatare de plat NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare * ntr-o variant lrgit, NFR poate s includ i elemente n afara exploatrii

Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda indirect) = = Rezultat net din exploatare ncasabil Stocuri Creane legate de exploatare + Datorii legate de exploatare

FNE = RNC VC VIF + CC + CIF - NFRE* unde RNC = rezultat net contabil VC = venituri calculate VIF = venituri legate de investiii, finanare CC = cheltuieli calculate CIF = cheltuieli legate de investiii, finanare NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare

FNE = 1.350.000 + 270.000 + 90.000 - 36.000 120.000 540.000 = 1.014.000 lei

Flux de numerar din activitatea de finanare sau

FNF = Rezultatul net din finanare + Capitaluri proprii externe + Datorii financiare

Creane legate de finanare

FNF = 120.000 312.000 = - 192.000 lei

Flux de numerar din activitatea de investiii sau

FNI = Rezultatul net din investiii Achiziii imobilizri + Datorii legate de investiii - Creane legate de investiii

FNI = - 300.000 450.000 120.000= - 870.000 lei

780 .

N: vnzare soft pt.suma de 85.000.000 lei, include n factur i preul activ.de service dup instalare n valoare de 9.000.000 lei N+1: realizarea activitii de service Venitul care afecteaz ct.121 conform IAS 18 ?

1 nregistrarea veniturilor

4111 = % 94.000.000 707 85.000.000 472 9.000.000

2 Recunoaterea venitului privind service-ul n urmtoarea perioad

472 = 704 9.000.000 Veniturile vnztorului sunt recunoscute astfel: - n momentul vnzrii pentru componenta soft - pe parcursul perioadei de post-garanie (dup instalare) pentru componenta service

781.

Consultan contabil pe baz de contract pe perioada 01.08.N 31.03.N+1 Valoarea devizului: 20.000.000 lei Cost total estimat: 16.000.000 lei Valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18 (cheltuieli angajate 10.000.000 lei) ?

Determinarea cheltuielilor aferente celor 5 luni (01.08 31.12.N): 8 luni (01.08.N 31.03.N+1) .......................................16.000.000 lei 5 luni (01.08 31.12. N) ........................................ X

X = (5 x 16.000.000) / 8 = 10.000.000 lei 10.000.000 lei cheltuieli angajate reprezint 62,5% din cheltuielile estimate

Determinarea veniturilor aferente celor 5 luni (01.08 31.12.N): 8 luni (01.08.N 31.03.N+1) .......................................20.000.000 lei 5 luni (01.08 31.12. N) ........................................ X

X = (5 x 20.000.000) / 8 = 12.500.000 lei 12.500.000 lei venituri angajate reprezint 62,5% din veniturile estimate

1 Reflectare cheltuieli efectuate n cele 5 luni din anul N

6xx = div.ct. 10.000.000

2 Reflectarea veniturilor poteniale din prestarea de servicii (evaluate la cost de producie)

332 Lucrari si servicii in curs = 711 Variatia stocurilor 10.000.000

3 Recunoaterea veniturilor din prestarea de servicii

4111 = 704 12.500.000 = (20.000.000 / 8 ) x 5 luni

4 Anularea veniturilor poteniale

711 = 332 10.000.000

782.

Soc.ABC emite mprumut obligatar: - pre de rambursare: 4.100 lei/oblig.,

- val.nominal: 4.000 lei/oblig.

- pt.10.000.000 oblig.

Oblig.convertite n aciuni paritate: 1 aciune cu val.nominal de 3.000 lei pt.1 obligaiune. Purttorii a 2.000 obliga. decid convertirea n aciuni ale soc.ABC Prima de conversie a obliga.n aciuni ?

Prima de conversie a obligaiunilor n aciune este de = Val nominala obligatiune Val. nominala actiune

= 4.000 3.000 = 1.000/tiltu.

783.

Sit.nainte de dubla mrire a capitalului social: - capital social: 15.000.000 lei mprit n 15.000 aciuni - rezerve: 3.000.000 lei Total capital propriu 18.000.000 lei

Creterea capitalului social prin dubla mrire: - faza I: ncorporri de rezerve n valoare de 2.000.000 lei, pt.care se emit 2.000 aciuni - faza II: aporturi n numerar: emitere 4.000 aciuni x 1.000 lei/aciune (pre de emisiune) Calcul DA i DS ?

Dac cele 2 creteri se produc simultan, situaia n contabilitate se prezint astfel: - capital social iniial (15.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) ....................... 15.000.000 lei - rezerve nencorporate ............................................................................ 3.000.000 lei - rezerve ncorporate prin emiterea de noi aciuni atribuite (2.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) .......................................................... 2.000.000 lei - creterea capitalului prin aporturi noi n numerar n urma emiterii de noi aciuni (4.000 aciuni x 1.000 lei/aciune) ........................................ 4.000.000 lei

Total capital propriu ................................................................................ 24.000.000 lei

Valoarea matematic contabil a vechilor aciuni = 18.000.000 lei/15.000 aciuni este de 1.200 lei

Valoarea matematic contabil nou, n condiiile creterii capitalului este de: 24.000.000 lei / 21.000 aciuni = 1.143 lei

Valoare cumulat 1 DS + 1 DA = (1.200 1.143) ...............................................57 lei

Raportul paritate: - 1 DS 15.000 / 4.000 = 15/4 - aport numerar - 1 DA 15.000 / 2.000 = 15/2 - actiuni gratuite

1 DS = (valoarea contabil nou valoarea nominal) / 15 = (1.143 1.000)/15 = 143/15 = 9,53 lei

1 DA = valoarea contabila nou/15 = 1.143/15 = 76,2 lei

784.

Soc.ABC deine teren n val.de 900.000.000 lei; reevaluat (la sf.ex.N) la val.just de 1.200.000.000 lei

reevaluat (la sf.ex.fin N+3) la val.just de 1.100.000.000 lei Valoarea rezervei din reevaluare la sf.ex.fin. N+3 conform IAS 16 ?

La sf.ex.N+1, conform IAS 16, valoarea rezervei din reevaluare este de 200.000.000 lei.

785.

Achiz.titluri de participare eliberate 90 % (pltite la achiziie) la pre cumprare: 40.000 UM Emitere oblig. la val.nominal de 20.000 UM n schimbul unui teren de aceeai valoare. ncasare 32.000 UM din vnzarea unei imob.corporale Efectuat plat de 9.000 UM pt.contract leasing financiar Acordare mprumut unei filiale de 6.000 UM Fluxul de trezorerie din activitatea de investiii conform IAS 7 ?

FNI = 32.000 20.000 = 12.000 UM Celelalte sume intr la calculul fluxului de numerar din activitatea de finanare.

786.

La inventar an N estimare cheltuial probabil privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pt.un litigiu cu un colaborator extern n anul N+1 plat colaborator extern 40.000.000 lei ca rezultat al deciziei n instan Afectarea contului 121 n anul N+1 ?

n exerciiul financiar N

1 nregistrare ch. cu constituie provizion pt.litigii

6812 = 1511 60.000.000

n exerciiul financiar N + 1

1 Plata prin banc a colaboratorului extern, pe baza deciziei stabilit de instan

658 = 5121 40.000.000

2 Anularea provizionului rmas fr obiect

1511 = 7812 60.000.000

3 nchiderea ct.658 i 7812

121 = 658 40.000.000 7812 = 121 60.000.000

787.

La 01.01.N achiz.mijloc fix pt.care se cunosc datele: - pre de cumprare: 200.000.000 lei - taxe vamale: 20.000.000 lei - reducere comercial primit: 4.000.000 lei - durata de utilizare estimat: 8 ani - valoarea rezidual estimat: 16.000.000 lei - metoda de amortizare liniar n anul N+1 meninere estimare a val.reziduale, dar reestimare a duratei totale de utilizare la 11 ani, firma aplic IAS 16 Cheltuiala cu amortizarea aferent anului N+1 i valoarea contabil net ?

Costul mijlocului fix importat n anul N este: 200.000.000 + 20.000.000 4.000.000 = 216.000.000 lei

Data Amortizarea anual Amortizarea cumulatValoarea contabil

01.01 N216.000.000

31.12. N25.000.00025.000.000191.000.000

31.12.N+1 25.000.00050.000.000166.000.000

31.12.N+2 25.000.00075.000.000141.000.000

31.12.N+3 25.000.000100.000.000116.000.000

31.12.N+4 25.000.000125.000.00091.000.000

31.12.N+5 25.000.000150.000.00066.000.000

31.12.N+6 25.000.000175.000.00041.000.000

31.12.N+7 25.000.000200.000.00016.000.000

216.000.000 lei - 16.000.000 lei (val.rezidual estimat) = 200.000.000 lei 200.000.000 lei : 8 ani = 25.000.000 lei amortizare anual n condiiile sistemului linear de amortizare

n ghid de nelegere a IAS 16 se precizeaz urmtoarele: "n standard este prevzut la nivel de principiu c durata de via util a unui element al imobilizrilor corporale trebuie revizuit periodic i dac estimrile sunt semnificativ diferite de cele efectuate anterior, atunci cheltuiala cu amortizarea corespunztoare perioadei curente i perioadelor viitoare trebuie ajustat." La nceputul ex.N+1 valoarea contabil net este de 191.000.000 lei.

Data Amortizarea anual Amortizarea cumulatValoarea contabil

01.01.N+1 191.000.000

31.12.N+1 15.909.09115.909.091175.090.909

31.12.N+2 15.909.09131.818.182159.181.818

31.12.N+3 15.909.09147.727.273143.272.727

31.12.N+4 15.909.09163.636.364127.363.636

31.12.N+5 15.909.09179.545.455111.454.545

31.12.N+6 15.909.09195.454.54695.545.454

31.12.N+7 15.909.091111.363.63779.636.363

31.12.N+8 15.909.091127.272.72863.727.272

31.12.N+9 15.909.091143.181.81947.818.181

31.12.N+10 15.909.091159.090.91031.909.090

31.12.N+1115.909.090 175.000.00016.000.000

191.000.000 lei 16.000.000 lei = 175.000.000 lei 175.000.000 lei : 11 ani = 15.909.091 lei Din tabelul de mai sus se observ faptul c n ex.financiar N+1 cheltuiala cu amortizarea aferent acestuia este n valoare de 15.909.091 lei, iar valoarea contabil net este de 175.090.909 lei

789.

Acordare unei ntreprind.asociate din cadrul grupului unui mprumut pe termen lung de 10.000 UM Emitere la val.nominal a oblig.n valoare de 15.000 UM Efectuare plat de 6.000 UM rat contract de leasing financiar ncasare 3.000 UM dobnd aferent mprumutului pe termen acordat unei filiale Fluxul de trezorerie din activitatea de finanare conform IAS 7 ?

FNF = - 10.000 + 15.000 6.000 + 3.000 = 2.000 UM

790.

La sf.ex.financiar N: - client A: 23.800.000 lei (inclusiv 19% TVA); probabilitatea de ncasare: 60% => neincas = 40%- client B: 9.000.000 lei (exclusiv 19% TVA); probabilitatea de nencasare: 20% - client C: 5.950.000 lei (inclusiv 19% TVA); probabilitatea de ncasare: 70% => neincas = 30%Mrimea provizion pt.depreciere creane clieni la sf.ex.financiar N ?

Calcul de provizioane pt.: - client A: 23.800.000 x 40% = 9.520.000 lei - client B: (9.000.000 + 9.000.000 x 19%) x 20% = 10.710.000 x 20 % = 2.142.000 lei - client C: 5.950.000 x 30% = 1.785.000 lei Total: 9.520.000 + 2.142.000 + 1.785.000 = 13.447.000

1. nregistrarea cheltuielilor cu const.prov.:

6814 Chelt. cu prov. pt. deprec. active circ. = 491 proviz. pt. deprec. creante clienti 13.447.000

791.

792.

N: amortiz anuala = 100.000.000 8.000.000 / 8 = 11.500.000

N+2: amortiz cumul = 3 * 11.500.000 = 34.500.000

val contab neta = 192.000.000 34.500.000 = 157.500.000

N+3: amortiz recalcul = 157.500.000 + 2.000.000 / 4 = 39.875.000

N+4: amortiz e aceeasi 39.875.000

793.

SF = SI + I E = 2.000.000 + 20.000.000 (25.200.000 25.200.000 * 20%) = 1.840.000

stoc la inventar 900.000 60x = 30x 900.000

794.

profit 3.000.000

+ ch cu amortiz +900.000

+ pierderi din diferente curs valutar +300.000

- ven din plasamente -2.700.000

+ micsorari stocuri +2.000.000

+ micsorari creante +2.000.000

- micsorari dat comerciale -1.000.000

+ dob incasate +3.000.000

- divid platite -5.000.000

- impoz pe prof platit -1.100.000

flux de trez din activitati de exploatare 1.500.000

Eu ; ?

1. Pn = 3.000.000

2 . + ch. Am. = 900.000

3. + 300.000

4. = 4.200.000 = Pr. Exploat. Inaintea modificarii NFR

5. Modific capital circulant = NFR

+ - 2.000.000

+ - 2.000.000

- - 1.000.000

- 3.000.000

6 . = 4 5 = 4.200.000 + 3.000.000 = 7.200.000 = Numerar generat de exploatare

7. Impozit platit = - 1.100.000

8. Dobanda = + 3.000.000

9. Dividende platite = - 5.000.000

FNE = + 4.100.000

795.

creante = 1.000$ * 28.000 = 28.000.000 665 = 411 1.000.000

datorii = 2.000$ * 28.000 = 56.000.000

disponib = 100$ * 28.000 = 2.800.000 5121 = 765 200.000

imobiliz corp = 4.000$ * 28.000 = 112.000.000 21x = 765 2.000.000

796.

797.

Activul net contabil = Activ Datorii = 6.400 + 1.200 + 400 2.800 600 = 4.600

sau

Activul net contabil = Cap propr = Cap soc + prime de cap + rezerve + rez din reeval + rez report + 121

= 3.400 + 1.200 = 4.600

798.

213 = % 22.200

404 20.000

446 2.000

447 200

4426 = 404 4218

cost achizitie = pret cump + ch de transp = 22.200 + 1.800 = 24.000

799.

amortiz anuala = 25.000 / 5.000 = 5.000

amortiz cumul peste 2 ani = 5.000 * 2 = 10.000

val neta contab = 25.000 10.000 = 15.000

avem o rezerva din reeval: 213 = 105 3.000

800.

N: 213 = 105 100.000

N+1: % = 213 120.000

105 100.000

681 20.000

reducerea de val determina miscorarea rezervei din reevaluare cu 100.000 si o cheltuiala de exploatare provind amortizarea de 20.000

801.

pret cump 500.000

rabat 2% 10.000

490.000

remiza 1% 4.900

net comercial 485.100

scont 1% 4.851

net financiar 480.249

TVA 19% 91.247

net de plata 571.496

% = 401 576.347

301 485.100

4426 91.247

401 = % 576.347

5121 571.490

767 4.851

802.

amortiz liniara = 12.000 / 8 = 1.500

amortiz degresiva = 1.500 * 2 = 3.000

amortiz ptr N+1 3.000

val ramasa = 12.000 3.000 (3.000 / 12 * 4) = 8.000

803.

804.

primirea subventiei 5121 = 131 3.000

achiz utilaj 213 = 404 3.000

plata furniz 404 = 5121 3.000

inregistr amortiz 681 = 281 2.400

vanz utilajului 461 = % 952

7588 800

4427 152

scoaterea din gestiune % = 213 3.000

281 2.400

6583 600

805.

1012 = 21.000

121 = 5.000 Sold cred.

129 = 5.000

105 = 6.000 Rezerve reevaluare

117 = 4.000 Sold debitor

151 = 2.000 Proviz. risc. si chelt.

161 = 8.000 Imprumut din emisiune obligatiuni

169 = 1.000 Prime priv. ramburs. obligatiuni

Cap propriu = 1012 + 121 -129 + 105 117 = 21.000 + 5.000 6.000 4.000 = 23.000

806.

produse finite si marfuri = 331 + 345 348 394 + 371 378 397 4428 = 1.000 + 100.000 8.000 2.000 + 234.000 45.000 4.000 39.000 = 237.000

807.

FIFO

E: 200 kg * 10 + 200 kg * 15 + 100 kg * 15 + 50 kg * 17 = 2.000 + 3.000 + 1.500 + 850 = 7.350

SF = SI + I E = 2.000 + 4.500 + 1.700 7.350 = 850

LIFO

E: 300 kg * 15 + 100 kg * 10 + 100 kg * 17 + 50 kg * 10 = 4.500 + 1.000 + 1.700 + 500 = 7.700

SF = SI + I E = 8.200 7.700 = 500

808.

Scoaterea din evidenta

% = 213 2.000.000

2811 1.700.000

658 300.000

346 = 758 290.000

628 = 401 110.000

D C

300.000

110.000

290.000

SFD 120.000

809.

701 = 8.000.000 Vz. pd. finite

707 = 400.000

708 = 100.000 Ven. act. Diverse

711 = 500.000 Variatia stocurilor

722 = 2.000.000 Ven. product. Imobilizari corporale

758 = 90.000 Alte ven. exploat.

766 = 300.000

CA = 701 + 707 + 708 = 8.000.000 + 400.000 + 100.000 = 8.500.000

810.

119.000 % = 401B 411C = % 119.000

1.900 4426 4427 1.900

100.000 301 701 100.000

413 = 411C 119.000

401B = 413 119.000

811.

Datorii = Efecte de plata + Clienti creditori + Credite bancare + Impruturi obligatare prime priv. ramb. obligat.

= 403 + 419 + 5191 + 161 169 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.00 1.000 = 10.000

suma datoriilor = 403 + 419 + credite bancare + 161 = 1.000 + 2.000 + 3.000 + 5.000 = 11.000

812.

301 = 100.000

391 = 30.000

345 = 150.000 Prod. finite

3485 = 20.000 Dif. pret. prod. finite ( minus)

4091 = 10.000 Furniz. debitori pt.stocuri

4111 = 80.000

419 = 25.000

5121 = 60.000

4424 = 5.000

502 = 15.000 Actiuni proprii

261 = 45.000 Ttitluri de particip. ( act)

Activele circulante = 301 391 + 345 348 + 4091 + 411 + 5121 + 4424 + 502 = 100.000 30.000 + 150.000 20.000 + 10.000 + 80.000 + 60.000 + 5.000 + 15.000 = 370.000

Active circulante = Stocuri + Creante + Investitii financiare pe term. Scurt + Disponibilitati

Stocuri = ( 100.000 30.000) + ( 150.000 20.000 ) + 10.000 = 210.000

Creante = 80.000 + 5.000 = 85.000

Inv. Fin. Term sc.= 15.000 Act. Proprii ( titlurile de participare sunt imobilizari financiare)

Disponibilitati = 60.000

Active circulante = 210.000 + 85.000 + 15.000 + 60.000 = 370.000

813.

Profit impozabil = Venituri cheltuieli - deduceri fiscala + cheltuieli nedeductibile fiscal

= 8.000.000 5.600.000 400.000 + 300.000 = 2.300.000

Cheltuieli anuale cu impozit pe profit = 2.300.000 x 16 % = 368.000 din care

- aferente trim. IV = 368.000 200.000 = 168.000 - acestea se vor inregistra in contabilitate

Impozit pe profit neachitat = 168.000 + 200.000 = 368.000

ven din expl = 8.000.000 5.600.00 400.000 = 2.000.000

profit = 2.000.000 + 300.000(ch neded) = 2.300.000

impozit = (2.300.000 + 200.000) * 16% = 400.000

impoz pe trim IV = 400.000 200.000 = 200.000

691 = 441 400.000

814.

213 = % 29.970.000 404 27.000.000

446 2.700.000 taxa vamala

447 270.000 comision vamal

TVA 19% * 29.970.000 = 5.694.300 4426 = 404 5.694.300

cost achizitie = 29.970.000 + 800.000 = 30.770.000

815.

amortiz ptr 1 an: 4.000 * 50% = 2.000

val neta contab: 4.000 2.000 = 2.000

val justa = 3.000, rezerva din reev = 3.000 2.000 = 1.000

213 = 105 1.000

816.

4111 = 20.000

413 = 16.000 Efecte de primit de la clienti

418 = 4.000 Clienti facturi de intocmit

419 = 7.000 Clienti creditori

425 = 3.000 Avansuri acordate personalului

491 = 2.000 Provizioane pt. depreciere creante clienti

5187 = 4.000 Dobanzi de incasat

Creante = 4111 + 413 + 418 + 425 491 + 5187 = 20.000 + 16.000 + 4.000 + 3.000 2.000 + 4.000 = 45.000

817.

1012 = 50.000

106 = 10.000

121 = 8.000 Sold CR.

129 = 7.000

151 = 19.000 Provizioane pt. risc. si chelt.

161 = 4.000 Imprum. Din emisiune obligatiuni

169 = 1.000 Prime priv. Ramburs. Obligat.

519 = 6.000 Credite bancare ter. Scurt

Cap. propriu = cap soc + prime de cap + rez din reeval + rezerve + rezult report + rezult ex

= 1012 + 106 +/- 121 - 129 = 50.000 + 10.000 + 8.000 7.000 = 61.000

Cap permanent = cap propriu + DTL = 61.000 + ( 4.000 - 1.000 ) = 64.000

DTL = 161 169

818.

pret cump 100.000

rabat 2% 2.000

net comercial 98.000

scont 1% 980

net financiar 97.020

TVA 18.433,8

net de plata 115.454

401 = 767 980

% = 401 116.434

4426 18.434

301 90.000

308 8.000

819.

213 = 10.000 Instalatii, mj. Trsp....

281 = 3.000

301 = 4.000

391 = 200 Proviz. Depr. Mat. Pr.

409 = 300

4111 = 500

419 = 600

461 = 100 Debitori div.

A circulante = 301 391 + 409 + 4111 + 461 = 4.000 200 + 300 + 500 +100 = 4700

A imobiliz = 213 281 = 10.000 3.000 = 7.000

A bilantier = A imob + A circ = 7.000 + 4.700 = 11.7000

820.

ch de obtinere: 602 = 302 3.000 30% * 30.000 = 9.000

641 = 421 3.500 345 = 711 30.000

666 = 51896 400 711 = 345 9.000

681 = 281 1.600

411 = % 38.900

4427 3.890

707 30.000

ven = 707 + 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010

rezult contab = 56.010 8.500 = 47.510

rezult fisc = 47.510 400 = 47.110

821.

pret cump 400.000

rabat 2% 8.000

net comerc 392.000

scont 1% 3.920

net financ 388.000

TVA 73.735

461.735 * 30% = 138.520,5

pret marfuri = 461.735 + 138.520,5 = 600.255,5

822.

profit la 30.03 500.000 400.000 = 100.000

profit la 30.06 900.000 800.000 100.000 + 50.000 = 50.000

impozit datorat 50.000 * 16% = 8.000

823.

345 = 711 400.000 influenteaza productia stocata

711 = 345 300.000 influenteaza productia stocata

411 = % 452.200

4427 72.200

701 380.000 influenteaza CA

627 = 5121 10.000 influenteaza chelt. de exploatare

413 = 4111 380.000 Nu influenteaza CPP

ven ch = 380.000 + 100.000 10.000 = 470.000

824.

profit 10.000

+ amortiz +2.000

- ven din provizioane -500

- ven din plasamente -300

- crest ale creantelor +1.300

+ descr stocuri +300-1.500

- descr furnizori +200

- impoz pe prof platit -1.000

Flux numerar ptr activitati de expl 11.000

825.

105 = 1012 4.000.000

456 = 1011 3.000.000

1011 = 1012 3.000.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 15.000.000 / 10.000 = 1.500

val matematica contabila noua = 15.000.000 + 3.000.000 / 15.000 = 1.200

DS = val contab noua val nom / kDS = 1.200 1.000 / 3,3 = 60,6

kDS = nr.act vechi / nr.act aport numerar

EU:?

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nomin.Val. contb

matemat

I Capital social10.000.00010.0001.000

Rezerve5.000.000

I Capital propriu15.000.00010.0001.500 **

+ Majorare cap. soc.

Rezerve4.000.0002.000 **2.000

II Capital social

= 10.000.000 + 4.000.00014.000.00012.0001.166

+ Rezerve1.000.000

II Capital propriu15.000.00012.0001.250 *

+ Majorare cap. soc.

3.000 x 1.000 *3.000.0003.000

III Capital social

= 14.000.000 + 3.000.00017.000.00015.0001.133

+ Rezerve1.000.000

II Capital propriu18.000.00015.0001.200

1 DS = Val mat. act. veche Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.250 1.200 = 50

Ds se atribuie cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabial anterioara acestei operatii

* 1.000 < 1.250

** 2.000 < 1.500

826.

105 = 1012 120act * 1.000 lei = 120.000

val matem contab veche = cap soc + rezerve / nr.act = 1.800.000 + 360.000 / 1.800 = 1.200

act vechi: 1.800act * 1.200 = 2.160.000 lei

val unitara = 160.000 / 1.920 = 1.125

DA = 1.200 1.125 = 875 LEI

EU:?

IndicatoriSumeNr. actiuniVal. nomin.Val. contb

matemat

I Capital social1.800.0001.8001.000

Rezerve360.000

I Capital propriu2.160.0001.8001.200

+ Majorare cap. soc.

rezerve 120.0001201.000

II Capital social

= 1.800.000 + 120.0001.920.0001.9201.000

+ Rezerve240.000

II Capital propriu2.160.0001.9201.125

Vmat. Noua = 1.125

1 DA = Val mat. act. veche Val mat. act. dupa maj cap soc = 1.200 1.125 = 75 827.

A: (1.000 1.100) * 3.000 = -300.000

6864 = 593 150.000

C: (3.000 3.200) * 2.000 = -400.000

6864 = 593 400.000

(3.100 3.200) * 1.500 = 150.000

6864 = 593 150.000

B: 6864 = 596 450.000

828.

in contab clientului

% = 401 1.190.000

4426 190.000

301 1.000.000

408 = 401 17.850.000

4426 = 4428 2.850.000

in contab furnizorului

411 = % 1.190.000

4427 190.000

707 1.000.000

411 = 418 17.850.000

4428 = 4427 2.850.000

829.830.

marfuri 100.000

rabat 3% 3.000

97.000

remiza2% 1.940

95.060

risturna2% 1.901

net comercial 93.159

scont 4% 3.726

net financiar 89.433

TVA 16.992

net de plata 106.425

pret cu aman = cost achiz + adaos comerc + TVA( din pret vanz) = 93.159 + 18.632 + 21.240 = 133.031

831.

2133 = % 32.250.000 4426 = 404 6.127.500

404 30.000.000

446 2.100.000

447 150.000

cost achiz = 32.250.000

832.

% = 213 20.000.000

281 12.000.000

658 8.000.000

3xx = 758 7.000.000

628 = 401 2.000.000

casarea utilajului produce o pierdere de (8.000.000 + 2.000.000 7.000.000) = 3.000.000

833.

411 = % 1.785.000.000

4427 285.000.000

70x 1.500.000.000

ch proviz 6814 = 394 45.000.000

x + x * 15% = 1.500.000.000 x = 1.304.347.826

607 = 371 1.304.347.826

se inregistreaza un profit de 150.652.174

834.

506 = 5121 100.000.000

5121 = % 20.000.000

766 10.000.000

506 10.000.000

dobanda lunara = 20.000.000 / 12 = 1.666.666

dobanda platita la 31 octomb = 1.666.666 * 6 = 9.999.996

835.

371 = 401 10.000 * 41.000 = 410.000.000

401 = % 10.000 * 41.000

5124 10.000 * 36.000

765 10.000 * 5.000

Fluxul de numerar se va micsora cu 50.000.000.

836.

ch cu amortiz anuala 6811 = 2811 6.666.666.666

renovarea exter o cheltuiala

extind cu inca 2 etaje intra in val hotelului.

837.

N-2: amortiz anuala = 160.000.000 / 8 = 20.000.000

N: amortiz cumulata = 2 * 20.000.000 = 40.000.000

val. ramasa = 160.000.000 40.000.000 = 120.000.000

dar val.recuperab = 90.000.000

6813 = 213 30.000.000

ptr anul N avem

6811 = 281 20.000.000

838.

val incasata = cost achizitie + cost achiz * adaos comercial

35.700.000 = 1.2 cost achiz

cost achizitie = 29.750.000

839.

stoc 15.000.000

remiza -500.000

ch de transp +1.000.000

cost achizitie 15.500.000

840.841.

N+1: amortiz cum = 12.000

val ramasa de am = 30.000 12.000 = 18.000

val recuperabila = 15.000

6813 = 205 3.000

N+2: amortiz = 3.000

val ramasa de am = 15.000 3.000 = 12.000

val recuperabila = 12.000

daca activul nu ar fi fost depreciat atunci val amortiz cumulate pana la sf N+2 = 18.000

iar val activ = 30.000 18.000 = 12.000

842.

pret cump 300.000

comis vamal 3% 9.000

cost achizitie = pret cump scont + comis vamal + cost amplasare + ch de transp

= 300.000 + 9.000 + 20.000 + 10.000 = 339.000

843.

ptr anul 2004 vom avea:

% = 404 238.000.000

231 200.000.000

4426 38.000.000

844.

N: 231 = 722 1.200.000.000

N+1: 212 = % 3.000.000.000

722 1.800.000.000

231 1.200.000.000

845.846.

M: 2671 = 5121 100.000.000

100.000.000 * 10% / 12 luni * 5 luni = 4.166.667

2672 = 766 4.166.667

5121 = 2672 4.166.667

F: 5121 = 1662 100.000.000

666 = 2672 4.166.667

2672 = 5121 4.166.667

847.

cost productie = pret vanz pret vanz * adaos comerc = 28.800 28.800 * 20% = 24.000

SF = SI + I E, deci

I = SF SI + E = 2.000 3.000 + 24.000 = 23.000

848.

in anul N+1 se inregistreaza un venit din provizioane ptr deprecierea mat prime

391 = 7814 1.000

dar si o cheltuiala privind provizioanele ptr deprecierea marfurilor

6814 = 397 5.000

849.

2004: 411 = % 59.500

4427 9.500

701 50.000

6814 = 491 20.000

2005: 491 = 7814 5.000

850.

371 = 607 9.000 6814 = 397 1.000

411 = % 13.090 461 = % 4.760

707 11.000 761 4.000

4427 2.090 4427 760

scoaterea din gest 664 = 263 2.500

anul proviz 296 = 7813 500

D 121 C

9.000 11.000

1.000 4.000

2.500 500

SFC 3.000

851.PAGE 350

_1206682535.xlsFoaie1

DataVenituri anuale corespunz. Investitiei - rata de 6%Dobanda nominala la rata de 5%prima de rambursareFlux ( Valoare contab. Obligat.)

1= 4* 6%21 - 24

01.01.N0002,000,000

31.12.N120,000100,00020,0002,020,000

N+1121,200100,00021,2002,041,200

N+2122,472100,00022,4722,063,672

N+3123,820100,00023,8202,087,492

N+4125,250100,00025,2502,112,742

TOT500,000112,742

_1206682544.xlsFoaie1

Posturi bilantBilant MBilant FBilant M - Eliminare titluri / partaj capitaluriBilant consolidat

Imob corporale200,000120,000200.000200,000

Titluri de particip40,0000-40.00040,0000

Titluri puse in echivalanta00= 40.000 val. achizitie =12.000 partea lui M din rezerve si rezultat052,000

Stocuri20,00060,00020,00020,000

Creante-clienti80,000100,00080,00080,000

Disponibil60,00020,00060,00060,000

Total active400,000300,000= 12.000 - partaj400.000 bil.M412,000

Cap social120,000100,000120,000120,000

Rezerve30,00020,0008000 = 20.000 x 40%30,00038,000

Rezultat20,00010,0004.000 = 10.000 x 40%20,00024,000

Furnizori230,000170,000230,000230,000

Total capital + datorii400,000300,000= 12.000 - partaj400.000 bil.M412,000

_1206682557.xlsFoaie1

Categorie stocCantitatecost/unitateVRN/unitateVal la cost achizitieVRNVal. recunoscuta in sit. Financiare

Rochii dama600303418,00020,400

Papusi300403612,00010,800

Ghiozdane300505215,00015,600

Cravate9001009090,00081,000

Deodorante600808248,00049,200

Val. recunoscuta in sit. Financiare183,000177,000177,000

_1206682559.xlsFoaie1

Categorie stocCantitatecost/unitateVRN/unitateVal la cost achizitieVRNVal. recunoscuta in sit. Financiare

Rochii dama matase

- masura 40600303418,00020,40018,000

- masura 42300403612,00010,80010,800

- masura 44300505215,00015,60015,000

Rochii dama stofa

- masura 469001009090,00081,00081,000

- masura 48600808248,00049,20048,000

Val. recunoscuta in sit. Financiare135,000127,800172,800

_1206682562.xlsFoaie1

Categorie stocCantitatecost/unitateVRN/unitateVal la cost achizitieVRNVal. recunoscuta in sit. Financiare

Rochii dama matase45,00046,80045,000

- masura 40600303418,00020,400

- masura 42300403612,00010,800

- masura 44300505215,00015,600

Rochii dama stofa138,000130,200130,200

- masura 469001009090,00081,000

- masura 48600808248,00049,200

Val. recunoscuta in sit. Financiare

_1206682564.xlsFoaie1

Anii de folosintaVal. contab.Am. Contab.Am. FiscalaVal. neta contabilaBaza impozitareDiferenta temporara impozab.

0123456=4-5

125,00012,5006,25012,50018,750-6,250

225,00012,5006,250012,500-12,500

325,0006,25006,250-6,250

425,0006,250000

total25,00025,000

_1206682565.xlsFoaie1

Anii de folosintaVal. contab.Am. Contab.Am. FiscalaVal. neta contabilaBaza impozitareDiferenta temporara impozab.

0123456=4-5

180,00016,00020,00064,00060,0004,000

280,00016,00020,00048,00040,0008,000

380,00016,00020,00032,00020,00012,000

480,00016,00020,00016,000016,000

580,00016,000

_1206682563.xlsFoaie1

Anii de folosintaVal. contab.Am. Contab.Am. FiscalaVal. neta contabilaBaza impozitareDiferenta temporara impozab.

0123456=4-5

1100,00020,00025,00080,00075,0005,000

2100,00020,00025,00060,00050,00010,000

3100,00020,00025,00040,00025,00015,000

4100,00020,00025,00020,000020,000

5100,00020,000

_1206682561.xlsFoaie1

Categorie stocCantitatecost/unitateVRN/unitateVal la cost achizitieVRNVal. recunoscuta in sit. Financiare

Rochii dama matase

- masura 40600303418,00020,40018,000

- masura 42300403612,00010,80010,800

- masura 44300505215,00015,60015,000

Rochii dama stofa

- masura 469001009090,00081,00081,000

- masura 48600808248,00049,20048,000

Val. recunoscuta in sit. Financiare135,000127,800172,800

_1206682558.xlsFoaie1

Categorie stocCantitatecost/unitateVRN/unitateVal la cost achizitieVRNVal. recunoscuta in sit. Financiare

Rochii dama600303418,00020,400

Papusi300403612,00010,800

Ghiozdane300505215,00015,600

Cravate9001009090,00081,000

Deodorante600808248,00049,200

Val. recunoscuta in sit. Financiare183,000177,000177,000

_1206682552.xlsFoaie1

an curentani anteriorila zi

An 1

venituri4,68004,680

cheltuieli4,18604,186

profit4940494

An 2

venituri9,1204,68013,800

cheltuieli8,1444,18612,330

profit9764941,470

An 3

venituri4,60013,80018,400

cheltuieli4,07012,33016,400

profit5301,4702,000

_1206682553.xlsFoaie1

IndicatoriAn 1An 2An 3An 4An 5

1Valoarea contabila20,00020,00020,00020,00020,000

2Amortizare contabila4,0004,0004,0004,0004,000

3Valoare contabila neta sfarsit an (Val. contab.)16,00012,0008,0004,0000

4Amortizare fiscala10,0002,5002,5002,5002,500

5Valoare fiscala sfarsit an (Baza fiscala) = 1-410,0007,5005,0002,5000

6Diferenta temporara impozabila = 3-56,0004,5003,0001,5000

7Datorie totala impozit amanat(dif. temp. * 30%)1,8001,3509004500

8Datorie initiala impozit amanat01,8001,350900450

9Cheltuiala cu impozit amanat = 7-8 (6912 = 4412)1,8000000

10Venituri din impozitul amanat = 8-7 (4412 = 791)450450450450

_1206682545.xlsFoaie1

ElementeC.P.P. MC.P.P. FM - Preluare rezulatC.P.P. consolidat

Ven totale600,000400,000600,000600,000

Ch totale580,000390,000580,000580,000

Rezultat20,00010,00020,00020,000

Cota parte rezultat F4.000 = 10.000 x 40%4,000

Total rezultat24,000

_1206682540.xlsFoaie1

Posturi bilantBilant MBilant FTotalCalcule, corectii - partaj capitaluriBilant consolidat

Imob corporale200,000120,000320,000320,000

Titluri de particip40,000040,000-40.0000

Stocuri20,00060,00080,00080,000

Creante-clienti80,000100,000180,000180,000

Disponibil60,00020,00080,00080,000

Total active400,000300,000700,000-40.000660,000

Cap social120,000100,000220,000-100.000 = 40.000 T.P. + 60.000 I.M.120,000

Rezerve30,00020,00050,000-12.000 = 20.000 x 60%38,000

Rezultat20,00010,00030,000-6.000 = 10.000 x 60%24,000

Furnizori230,000170,000400,000400,000

Interese minoritare20.000 x 60% + 10.000 x 60% + 100.000 x 60% = 12.000 + 6.000 + 60.000 = 78.00078,000

Total capital + datorii400,000300,000700,000-118.000 + 78.000 = - 40.000660,000

_1206682542.xlsFoaie1

Posturi bilantBilant MBilant F40% FM + 40% FElimin. titluri - partaj capitaluriBilant consolidat

Imob corporale200,000120,00048,000248,000248,000

Titluri de particip40,0000040,000-40.0000

Stocuri20,00060,00024,00044,00044,000

Creante-clienti80,000100,00040,000120,000120,000

Disponibil60,00020,0008,00068,00068,000

Total active400,000300,000120,000520,000-40.000480,000

Cap social120,000100,00040,000160,000-40.000120,000

Rezerve30,00020,0008,00038,00038,000

Rezultat20,00010,0004,00024,00024,000

Furnizori230,000170,00068,000298,000298,000

Total capital + datorii400,000300,000120,000520,000-40.000480,000

_1206682543.xlsFoaie1

ElementeC.P.P. MC.P.P. F40% FM + 40% FCorectiiC.P.P. consolidat

Ven totale600,000400,000160,000760,000760,000

Ch totale580,000390,000156,000736,000736,000

Rezultat20,00010,0004,00024,00024,000

_1206682541.xlsFoaie1

ElementeC.P.P. MC.P.P. FTotalCorectii - partaj rezultatC.P.P. consolidat

Ven totale600,000400,0001,000,0001,000,000

Ch totale580,000390,000970,000970,000

Interese minoritare in rezultate06.0006,000

Rezultat20,00010,00030,000-6.000 = 10.000 x 60%24,000

_1206682537.xlsSheet1

AnulChelt. cu amortizareaVenit subventiiIncidenta asupra rezultatului

N-5,000,0002,000,000-3,000,000

N+1-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+2-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+3-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+4-5,000,0002,000,000-3,000,000

Total-40,000,00016,000,000-24,000,000

_1206682539.xlsFoaie1

ElementeSuma in euroCurs schimbSuma in lei

Elemente monetare

lichiditati20,00040,000800,000,000

creante2,00040,00080,000,000

El. nemonetare cost ist.

echipam tehnice10,00030,000300,000,000

El. nemonetare inreg. la valoarea justa

terenuri5,00033,000165,000,000

materii prime36040,00014,400,000

_1206682536.xlsSheet1

AnulChelt. cu amortizareaVenit subventiiIncidenta asupra rezultatului

N-5,000,0002,000,000-3,000,000

N+1-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+2-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+3-10,000,0004,000,000-6,000,000

N+4-5,000,0002,000,000-3,000,000

Total-40,000,00016,000,000-24,000,000

_1206682524.unknown

_1206682531.xlsFoaie1

anul12345TOT AL

dob. fixa 30% chelt.3003003003003001500

dob. variabila chelt.2802903003303401540

_1206682533.xlsFoaie1

anulflux de imprumutfactor de actualizare*flux actualizat

12,000,0001.241,612,903

22,000,0001.53761,300,728

32,000,0001.9066241,048,975

42,000,0002.36421376845,947

512,000,0002.93162506244,093,293

tot20,000,0008,901,846

_1206682534.xlsFoaie1

anulrambursare imprumutdobandaflux totalfactor actualiz.flux actualizat

N+12,0008002,8001.10002,545

N+22,0006002,6001.21002,149

N+32,0004002,4001.33101,803

N+42,0002002,2001.46411,503

TOT8,0002,00010,0008,000

_1206682532.xlsFoaie1

anulflux de imprumutfactor de actualizare*flux actualizat

12,000,0001.21,666,667

22,000,0001.441,388,889

32,000,0001.7281,157,407

42,000,0002.0736964,506

512,000,0002.488324,822,531

tot20,000,00010,000,000

_1206682526.unknown

_1206682529.xlsFoaie1

anulflux trezoreriechelt. cu dobandaramburs. Imprumutimprumut de rambursat

n000131,858

n+150,00013,18636,81495,044

n+250,0009,50440,49654,548

n+350,0005,45544,54510,003

TOTAL150,00028,145121,855291,453

_1206682525.unknown

_1206682518.unknown

_1206682521.unknown

_1206682522.unknown

_1206682520.unknown

_1206682516.unknown

_1206682517.unknown

_1206682515.unknown