prolaznost studenata fakulteta za odgojne i obrazovne...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prolaznost studenata

  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

  u

  akademskoj 2015./16. godini

  1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski studij,

  Osijek

  2. Sveuilini preddiplomski studij Ranoga i predkolskog odgoja i obrazovanja,

  Osijek

  3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski studij,

  Slavonski Brod

  4. Izvanredni sveuilini diplomski studij Ranoga i predkolskog odgoja i

  obrazovanja, Slavonski Brod

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek, 1. godina, 82 studenta

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Hrvatska povijest

  Djeje glazbeno stvaralatvo

  Njemaki jezik II

  Oblikovanje teksta

  Raunalni praktikum (B)

  Teorija glazbe

  Uvod u raunarstvo (B)

  Zaviajna povijest

  Nenasilna komunikacija

  Plivanje

  Prirodoslovlje I

  Medijska kultura

  Vizualne komunikacije i dizajn(A)

  Leksikologija i tvorba rijei u hrvatskom jeziku(A)

  Engleski jezik I

  Glazbena kultura

  Pedagogija

  Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

  Likovna kultura

  Prirodno-geografska obiljeja Hrvatske

  Engleski jezik II

  Tablini kalkulator

  Jezine vjebe engleskog jezika I (C)

  Govorne vjebe engleskog jezika I (C)

  Djeja knjievnost

  Gramatika engleskog jezika I(C)

  Hrvatski jezik

  Njemaki jezik I

  Elementarna matematika

  1. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek, 2. godina, 77 studenta

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Grafika, animacije i filmovi (B)

  Engleski jezik III

  Raunalni alati za nastavu

  Dramska radionica na engleskom jeziku

  Suvremeni mediji u nastavi knjievnosti

  Dramski odgoj (A)

  Zlostavljana i zanemarena djeca (A)

  Teorija kurikula (A)

  Matematika u igri i razonodi

  Kreativnost u nastavi (A)

  Sviranje I

  Didaktika

  Informatika u obrazovanju

  Diskretna matematika (B)

  Govorne vjebe engleskog jezika II (C)

  Kinezioloki praktikum

  Prirodoslovlje II

  Uvod u linearnu algebru (B)

  Gramatika engleskog jezika II (C)

  Jezine vjebe engleskog jezika II (C)

  Razvojna psihologija

  Jezina kultura

  Djeja knjievnost na engleskom jeziku (C)

  Njemaki jezik III

  Matematika

  2. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek, 3. godina, 75 studenta

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Alternativne kole (A)

  Engleski u struci I (B)

  Informatika u nastavi (B)

  Psihologija djeje igre (A)

  kolska higijena (A)

  Govorne vjebe engleskog jezika III (C)

  Metodika likovne kulture II

  Metodika likovne kulture I

  Metodika hrvatskog jezika I

  Internet u odgoju i obrazovanju

  Psihologija obrazovanja

  Kineziologija

  Jezine vjebe engleskog jezika III (C)

  Djeja medijska kultura na engleskom jeziku (C)

  Izvannastavne kolske i portske aktivnosti (A)

  Poznavanje biljaka i ivotinja

  Metodika prirode i drutva I

  Sviranje II

  Suvremene nastavne strategije (A)

  Povijest graanskog drutva

  Kinezioloka metodika I

  Web programiranje (B)

  Metodika matematike I

  3. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek, 4. godina, 80 studenta

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Engleski u struci II (B)

  Glazbena sluaonica I (A)

  Glazbeni raunalni alati (B)

  Govorne vjebe engleskog jezika IV

  Jezine vjebe engleskog jezika IV

  Kulturna povijest Hrvatske

  Istraivaka nastava prirode i drutva (A)

  Primjenjena razvojna psihologija (A)

  Programski jezik LOGO

  Metodika glazbene kulture I

  Metodika hrvatskog jezika II

  Metodika glazbene kulture II

  Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju

  Metodika prirode i drutva II

  Raunalne baze podataka (B)

  Teorija uenja i usvajanja jezika

  Kinezioloka metodika II

  Metodika matematike II

  4. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Osijek, 5. godina, 78 studenta

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Ekologija

  Zaviajni idiom

  Raunalo u odmoru i razonodi (B)

  Glazbena sluaonica II (A)

  Matematika i nadareni uenici (B)

  Govorne vjebe engleskog jezika V

  Usmena i pisana komunikacija (B)

  Metodike vjebe engleskog jezika

  Moderna hrvatska povijest

  Jezine vjebe engleskog jezika V

  Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku

  Metodika odgoja (A)

  Integrirana nastava

  Religije svijeta (A)

  Statistika

  Algoritmi i strukture podataka (B)

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Rano uenje engleskog jezika (C)

  Metodologija pedagokog istraivanja

  5. godina - Prolaznost

 • Sveuilini preddiplomski studij Ranoga i

  predkolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Sveuilini preddiplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina, 37 studenata

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Engleski jezik I

  Informatika pismenost

  Zaviajna povijest

  Opa pedagogija

  Sociologija odgoja i obrazovanja

  Glazba s praktikumom

  Djeja knjievnost s medijskom kulturom

  Zborno pjevanje

  Pedagogija ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja

  Kineziologija

  Pedagoka komunikacija

  Hrvatski jezik i komunikacija

  Njemaki jezik I

  Matematika kultura i komunikacija

  1. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Sveuilini preddiplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina, 41 student

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Njemaki jezik II

  Lutkarstvo

  Glazba u integriranom kurikulu

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Integrirani predkolski kurikul I

  Likovna kultura

  Engleski jezik II

  Kinezioloka metodika u integriranom kurikulu

  Plivanje

  Matematika u igri i razonodi

  Razvojna psihologija

  2. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Sveuilini preddiplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina, 28 studenata

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Predvjebe itanja i pisanja

  Ekoloki odgoj u djejem vrtiu

  Zdravstveni odgoj

  Integrirani predkolski kurikul III

  Vizualne komunikacije i dizajn

  Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima

  Likovna kultura u integriranom kurikulu

  Ritmika i ples

  Integrirani predkolski kurikul II

  Psihologija uenja i pouavanja

  Metodologija pedagokih istraivanja

  3. godina - Prolaznost

 • Prolaznost studenata

  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

  u

  akademskoj 2015./16. godini,

  dislocirani studij u Slavonskom Brodu

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski

  sveuilini Uiteljski studij, Slavonski Brod

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 1. godina, 53 studenta, Slavonski Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Prtirodno geogr. ob. Hrvatske

  Djeja knjievnost

  Medijska kultura

  Leksikologija i tvorba rijei u hrv. jeziku

  Vizualne komunikacije i dizajn

  Teorija glazbe

  Oblikovanje teksta

  Hrvatski jezik

  Likovna kultura

  Zaviajni idiom

  Prirodoslovlje I

  Tablini kalkulator

  Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

  Engleski jezik I

  Glazbena kultura

  Pedagogija

  E ngleski jezik II

  Kulturna pov. Hrvatske

  Elementarna matematika

  Njemaki jezik I

  Njemaki jezik II

  1. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski

  studij, 2. godina, 42 studenta + 3 dov. + 2 pon., Slavonski Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Njemaki jezik III

  Kreativnost u nastavi

  Kreativnost u nastavi

  Zlostavljana i zanemarena djeca

  Engleski jezik III

  Jezina kultura

  Suvremeni mediji u nastavi knjievnosti

  Raunalni alati za nastavu

  Informatika u obrazovanju

  Didaktika

  Dramski odgoj

  Teorija kurikula

  Roditeljstvo

  Razvojna psihologija

  Sviranje I

  Prirodoslovlje II

  Kinezioloki praktikum

  Matematika

  2. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski

  studij, 3. godina, 42 studenta + 10 dov. + 1 pon., Slavonski Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Hrvatska nacionalna batina

  Izvannasta. i izvank. sportske aktivnosti

  MTD lik. kult. I

  Psihologija obrazovanja

  Kinezioloka metodika I

  Internet u odgoju i obrazovanju

  MTD matematike I

  Sviranje II

  Kineziologija

  MTD pirode i drutva I

  MTD hrv. jezika I

  MTD likovne kulture II

  kolska higijena

  Suvremene nastavne strategije

  Poznavanje biljaka i ivotinja

  3. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski

  studij, 4. godina, 33 studenta + 5 dov. + 1 pon. + 1 mir., Slavonski

  Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Programski jezik LOGO

  Zaviajna povijest (A)

  MTD hrv. jezika II

  MTD prirode i drutva II

  Istraivaka nastava prirode i drutva (A)

  Glazbena sluaonica I (A)

  Primjenjena razvojna psihologija (A)

  MTD matematike II

  Kinezioloka metodika II

  Metodika glazbene kulture I

  MTD glazbene kulture II

  4. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij Uiteljski

  studij, 5. godina, 27 studenata + 4 dov., Slavonski Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Ekologija

  Metodologija pedagokog istraivanja

  Metodika odgoja

  Izvanast. Akt. U kolskom kurikulumu

  Usmena i pisana komunikac. (A)

  Glazbena sluaonica II (A)

  Integrirana nastava

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Religije svijeta (A)

  Korelacijsko integrac. sustav u hrvatskom jeziku (A)

  Statistika

  5. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Izvanredni sveuilini diplomski studij

  Ranoga i predkolskog odgoja i obrazovanja,

  Slavonski Brod

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Izvanredni sveuilini diplomski studij Ranoga i

  predkolskog odgoja i obrazovanja, 1. godina,

  73 studenta + 5 pon., Slavonski Brod

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Hrvatski jezik i kominikacija

  Opa pedagogija

  Sociologija odgojai obrazovanja

  Zborno pjevanje

  Jezine igre

  Zaviajna povijest

  Kineziologija

  Kineziologija

  Engleski jezik I

  Glazba s praktikumom

  Pedagogija ranoga i predkolskog odgoja i obraz.

  Informatika pismenost

  Matematika kultura i kimunikacija

  Djeja kinjievnost s medijskom kult.

  Njemaki jezik

  1. godina - Prolaznost

 • Izvanredni sveuilini diplomski studij Ranoga i

  predkolskog odgoja i obrazovanja, 2. godina,

  52 studenta, Slavonski Brod

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Njemaki jezik II

  Dramske igre

  Lutkarstvo

  Roditeljstvo

  Glazbena sluaonica

  Glazba u integriranom kurikulu

  Likovna kultura

  Integrirani predkolski kurikul I

  Kinezioloka metodika u integriranom kurikulu

  Engleski jezik II

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Razvojna psihologija

  2. godina - Prolaznost

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Prosjena ocjena kolegija

  (zakljuno s jesenskim ispitnim rokom

  u akademskoj 2015. / 16. godini)

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek, 1. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Plivanje

  Leksikologija i tvorba rijei u hrvatskom jeziku(A)

  Teorija glazbe

  Raunalni praktikum (B)

  Nenasilna komunikacija

  Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

  Tablini kalkulator

  Djeje glazbeno stvaralatvo

  Pedagogija

  Vizualne komunikacije i dizajn(A)

  Glazbena kultura

  Uvod u raunarstvo (B)

  Oblikovanje teksta

  Zaviajna povijest

  Hrvatski jezik

  Prirodno-geografska obiljeja Hrvatske

  Likovna kultura

  Medijska kultura

  Hrvatska povijest

  Prirodoslovlje I

  Djeja knjievnost

  Njemaki jezik I

  Govorne vjebe engleskog jezika I (C)

  Njemaki jezik II

  Engleski jezik I

  Engleski jezik II

  Gramatika engleskog jezika I(C)

  Jezine vjebe engleskog jezika I (C)

  Elementarna matematika

  1. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek, 2. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Dramski odgoj (A)

  Suvremeni mediji u nastavi knjievnosti

  Grafika, animacije i filmovi (B)

  Kreativnost u nastavi (A)

  Matematika u igri i razonodi

  Sviranje I

  Teorija kurikula (A)

  Raunalni alati za nastavu

  Govorne vjebe engleskog jezika II (C)

  Informatika u obrazovanju

  Didaktika

  Dramska radionica na engleskom jeziku

  Engleski jezik III

  Kinezioloki praktikum

  Jezina kultura

  Prirodoslovlje II

  Zlostavljana i zanemarena djeca (A)

  Njemaki jezik III

  Razvojna psihologija

  Uvod u linearnu algebru (B)

  Diskretna matematika (B)

  Djeja knjievnost na engleskom jeziku (C)

  Jezine vjebe engleskog jezika II (C)

  Gramatika engleskog jezika II (C)

  Matematika

  2. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek, 3. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  kolska higijena (A)

  Informatika u nastavi (B)

  Web programiranje (B)

  Poznavanje biljaka i ivotinja

  Izvannastavne kolske i portske aktivnosti (A)

  Psihologija djeje igre (A)

  Sviranje II

  Metodika likovne kulture II

  Alternativne kole (A)

  Metodika prirode i drutva I

  Internet u odgoju i obrazovanju

  Kinezioloka metodika I

  Metodika likovne kulture I

  Metodika hrvatskog jezika I

  Djeja medijska kultura na engleskom jeziku (C)

  Psihologija obrazovanja

  Kineziologija

  Suvremene nastavne strategije (A)

  Engleski u struci I (B)

  Govorne vjebe engleskog jezika III (C)

  Povijest graanskog drutva

  Metodika matematike I

  Jezine vjebe engleskog jezika III (C)

  3. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek, 4. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Glazbena sluaonica I (A)

  Istraivaka nastava prirode i drutva (A)

  Metodika glazbene kulture II

  Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju

  Metodika glazbene kulture I

  Metodika prirode i drutva II

  Metodika hrvatskog jezika II

  Kulturna povijest Hrvatske

  Glazbeni raunalni alati (B)

  Teorija uenja i usvajanja jezika

  Jezine vjebe engleskog jezika IV

  Programski jezik LOGO

  Kinezioloka metodika II

  Primjenjena razvojna psihologija (A)

  Raunalne baze podataka (B)

  Engleski u struci II (B)

  Metodika matematike II

  Govorne vjebe engleskog jezika IV

  4. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek, 5. godina

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Ekologija

  Zaviajni idiom

  Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku

  Raunalo u odmoru i razonodi (B)

  Metodika odgoja (A)

  Integrirana nastava

  Glazbena sluaonica II (A)

  Matematika i nadareni uenici (B)

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Algoritmi i strukture podataka (B)

  Govorne vjebe engleskog jezika V

  Usmena i pisana komunikacija (B)

  Statistika

  Religije svijeta (A)

  Metodike vjebe engleskog jezika

  Rano uenje engleskog jezika (C)

  Moderna hrvatska povijest

  Metodologija pedagokog istraivanja

  Jezine vjebe engleskog jezika V

  5. godina - Prosjena ocjena kolegija

 • Prosjena ocjena studenata

  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

  po studijskim godinama

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Osijek

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  3,814 4,03

  4,21 4,22

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

  Prosjena ocjena po godinama

 • Preddiplomski sveuilini studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Zborno pjevanje

  Glazba s praktikumom

  Informatika pismenost

  Opa pedagogija

  Njemaki jezik I

  Djeja knjievnost s medijskom kulturom

  Kineziologija

  Pedagoka komunikacija

  Zaviajna povijest

  Pedagogija ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja

  Sociologija odgoja i obrazovanja

  Hrvatski jezik i komunikacija

  Engleski jezik I

  Matematika kultura i komunikacija

  1. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Preddiplomski sveuilini studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Plivanje

  Lutkarstvo

  Njemaki jezik II

  Glazba u integriranom kurikulu

  Integrirani predkolski kurikul I

  Likovna kultura

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Matematika u igri i razonodi

  Razvojna psihologija

  Engleski jezik II

  Kinezioloka metodika u integriranom kurikulu

  2. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Preddiplomski sveuilini studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Predvjebe itanja i pisanja

  Integrirani predkolski kurikul III

  Ekoloki odgoj u djejem vrtiu

  Vizualne komunikacije i dizajn

  Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima

  Likovna kultura u integriranom kurikulu

  Ritmika i ples

  Zdravstveni odgoj

  Psihologija uenja i pouavanja

  Integrirani predkolski kurikul II

  Metodologija pedagokih istraivanja

  3. godina - Prosjena ocjena kolegija

 • Prosjena ocjena studenata preddiplomskog studija Ranoga

  i predkolskog odgoja po studijskim godinama

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Preddiplomski sveuilini studij Ranoga i

  predkolskog odgoja, Osijek

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  4,09

  4,384,54

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  5,00

  1. godina 2. godina 3. godina

  Prosjena ocjena po godinama

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 1. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Vizualne komunikacije i dizajn

  Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru

  Zaviajni idiom

  Njemaki jezik I

  Pedagogija

  Tablini kalkulator

  Kulturna pov. Hrvatske

  Teorija glazbe

  Likovna kultura

  Njemaki jezik II

  Leksikologija i tvorba rijei u hrv. jeziku

  Oblikovanje teksta

  Glazbena kultura

  Prirodoslovlje I

  Hrvatski jezik

  E ngleski jezik II

  Prtirodno geogr. ob. Hrvatske

  Djeja knjievnost

  Engleski jezik I

  Medijska kultura

  Elementarna matematika

  1. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 2. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Dramski odgoj

  Kreativnost u nastavi

  Kreativnost u nastavi

  Informatika u obrazovanju

  Roditeljstvo

  Zlostavljana i zanemarena djeca

  Sviranje I

  Prirodoslovlje II

  Njemaki jezik III

  Jezina kultura

  Raunalni alati za nastavu

  Kinezioloki praktikum

  Razvojna psihologija

  Teorija kurikula

  Didaktika

  Suvremeni mediji u nastavi knjievnosti

  Engleski jezik III

  Matematika

  2. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 3. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  kolska higijena

  Poznavanje biljaka i ivotinja

  MTD likovne kulture II

  Hrvatska nacionalna batina

  MTD lik. kult. I

  Sviranje II

  MTD pirode i drutva I

  Internet u odgoju i obrazovanju

  Suvremene nastavne strategije

  Izvannasta. i izvank. sportske aktivnosti

  MTD hrv. jezika I

  Kineziologija

  Kinezioloka metodika I

  Psihologija obrazovanja

  MTD matematike I

  3. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 4. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Istraivaka nastava prirode i drutva (A)

  Glazbena sluaonica I (A)

  MTD glazbene kulture II

  Metodika glazbene kulture I

  Zaviajna povijest (A)

  MTD prirode i drutva II

  MTD hrv. jezika II

  Kinezioloka metodika II

  Primjenjena razvojna psihologija (A)

  Programski jezik LOGO

  MTD matematike II

  4. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini studij

  Uiteljski studij, 5. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Ekologija

  Izvanast. Akt. U kolskom kurikulumu

  Glazbena sluaonica II (A)

  Metodika odgoja

  Integrirana nastava

  Korelacijsko integrac. sustav u hrvatskom jeziku (A)

  Metodologija pedagokog istraivanja

  Usmena i pisana komunikac. (A)

  Religije svijeta (A)

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  Statistika

  5. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Prosjena ocjena studenata

  Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

  po studijskim godinama, Slavonski Brod

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveuilini

  Uiteljski studij, Slavonski Brod

  3,75

  4,034,21

  4,324,45

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  5,00

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

  Prosjena ocjena po godinama

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Izvanredni sveuilini diplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, 1. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Zborno pjevanje

  Opa pedagogija

  Jezine igre

  Glazba s praktikumom

  Sociologija odgojai obrazovanja

  Informatika pismenost

  Zaviajna povijest

  Djeja kinjievnost s medijskom kult.

  Engleski jezik I

  Njemaki jezik

  Pedagogija ranoga i predkolskog odgoja i obraz.

  Hrvatski jezik i kominikacija

  Kineziologija

  Kineziologija

  Matematika kultura i kimunikacija

  1. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Izvanredni sveuilini diplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja i obrazovanja, 2. godina, Slavonski Brod

  0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

  Dramske igre

  Lutkarstvo

  Glazbena sluaonica

  Roditeljstvo

  Likovna kultura

  Integrirani predkolski kurikul I

  Glazba u integriranom kurikulu

  Kinezioloka metodika u integriranom kurikulu

  Njemaki jezik II

  Razvojna psihologija

  Engleski jezik II

  Pedagogija djece s posebnim potrebama

  2. godina - Prosjena ocjena kolegija

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Prosjena ocjena studenata

  Izvanrednog diplomskog studija

  Ranoga i predkolskog odgoja

  po studijskim godinama

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Izvanredni diplomski studij Ranoga i predkolskog

  odgoja, Slavonski Brod

  3,32

  3,97

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  5,00

  1. godina 2. godina

  Prosjena ocjena po godinama

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti