projekt · pdf file countries. project ecoinn danube in nutshell : austria, bosnia and...

Click here to load reader

Post on 11-May-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekt

  EcoInn Danube 

  Eco-innovatively connected

  Danube Region

  Národný informačný deň

  Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

  20.2.2017

 • .

  Project EcoInn Danube in nutshell

  Countries: Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Montenegro, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia (12)

  Funding: Overall: 2.126.924,97 € ERDF Contribution: 1.587.447,20 € IPA Contribution: 220.439 €

  Duration: Start date 01-12-2016 End date 31-05-2019

  Danube Transnational Programme Priority: Innovative and socially responsible Danube region, SO1: Improve framework conditions for innovation. Application process: 2 steps

 • Project Partners

  LEAD PARTNER: Slovak Centre of Scientific and Technical Information SLOVAKIA

  PROJECT PARTNERS:

  1. Chamber of Commerce and Industry Vratsa, BULGARIA

  2. Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, SLOVENIA

  3. Digitalis Jolet Nonprofit Kft., HUNGARY

  4. Bwcon GmbH, GERMANY

  5. South Transdanubian Regional Development Agency, HUNGARY

  6. BIC Brno spol. s.r.o., CZECH REPUBLIC

  7. Regional Development Agency Medimurje REDEA Ltd., CROATIA

  8. Association for education and economics for Lower Austria, AUSTRIA

  9. Comenius University in Bratislava, Science Park, SLOVAKIA

  10. Brno University of Technology, CZECH REPUBLIC

  11. Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region, BOSNIA AND HERZEGOVINA

  12. Regional Agency for Socio-Economic Development Banat Ltd., SERBIA

  ASSOCIATED STRATEGIC PARTNERS: University of Pécs (HUNGARY), Romanian Association for

  Technology and Innovation (ROMANIA), Chamber of Economy of Montenegro (MONTENEGRO)

 • Project Implementation logic

  Objective

  Specific objectives

  Results

  improved conditions for cooperation among ecoinnovation actors and thus supported

  generation and development of ecotechnologies based on particular environmental needs.

  11 Outputs (soft outputs)

  6 WPs

  Enhance cooperation of innovation actors in the field of ecoinnovations with special emphasis on development and application of ecotechnologies in the Danube Region

  Specific objectives: 1. Increase transnational cooperation in ecoinnovations 2. Increase the match of demand and supply in ecoinnovation 3. Bring eco innovation actors together

 • Genéza projektu

  1st call for proposals, 1st step

  • 23.9.2015 – Call announcement

  • 23-24.9.2015 Kick off Danube, Budapest

  • Expression of Interest (13 strán)

  • Submission: 3.11.2015

  • 21.3 2016 – project idea approved by the Monitoring Committee (MC) and invitation to submit a full project proposal

  1st call for proposals, 2nd step

  • 11.4.2016 – Seminar for lead applicants in Budapest

  • 9.5.2016 – submission (AF: 72 strán)+ annexes: Partnership agreement, State Aid, Co-financing declaration

  • 27.9.2016 – project approved with conditions by Monitoring Committee + list of conditions to be fulfilled

  • 19.10.2016 final submission

 • Genéza projektu

  • 1.12.2016 – začiatok implementácie projektu

  • 15.16.2.2017 EcoInn Danube kick off meeting

  • verejná konferencia s účasťou verejnosti + JS:

  „Innovative ecotechnologies for a greener Europe“

 • Úspešnosť projektu

  • 576 Expressions of Interest submitted for the 1st

  step (3.11.2015)

  • 91 Application Forms submitted for the 2nd step out

  of the 100 pre-selected (22.3.2016)

  • 55 projects were approved with conditions by the

  Monitoring Committee on 27–28 September 2016.

  • 54 projects finally approved by the Monitoring

  Committee on 8th December 2016.

  < 10% úspešnosť

 • Hľadanie partnerov

  • Existujúce kontakty;

  • Hľadanie projektov na Kick off programu Danube,

  Budapešť, 23-24.9.2015;

  • Zaevidovanie projektovej idey na web stránke programu:

  http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas

  http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas http://www.interreg-danube.eu/calls/project-ideas

 • Odporúčania

  1. Dobrá projektová idea

  • Unikátnosť

  • Vyvarujte sa témam, ktoré už boli podporené (pozrieť predchádzajúce projekty)

  • Oprite sa o strategické dokumenty – čo je potrebné podporiť? – programový dokument, EÚ strategické dokumenty (EUSDR, Európa 2020)

 • Odporúčania

  1. Dobrá projektová idea

  • Kvalitné rozpracovanie idey

  • Pracujte s programovým

  manuálom – uvedené, čo sa

  očakáva spracovať v jednotlivých

  statiach.

  • Využite možnosť konzultácie s

  NCP/JS

 • Odporúčania

  2. Silné projektové

  partnerstvo

  = princíp vyváženosti

  • Geografické zastúpenie

  • Obsahové zastúpenie

  Oslovte viacero typov stakeholderov: -R&D, verejné inštitúcie, podniky, tretí sektor, podporujúce inštitúcie (inovačné agentúry, zväzy a pod.) -Zapojte strategických partnerov

 • Odporúčania

  2. Silné projektové partnerstvo

  = skúsenosti s projektami vítané

  • Dôležité oboznámiť partnerov s administráciou projektu, s tokom financií, so spolufinancovaním, a pod.

  • Dôležité overiť si, či partner bude spolufinancovanie zabezpečovať zo súkromných alebo verejných zdrojov – podlieha kontrole!

  • Dokumenty k projektovej žiadosti musia poslať včas!

  • Zabezpečiť podpisovanie – partnerom poslať včas

 • Odporúčania

  2. Silné projektové partnerstvo

  • LP – skúsenosti;

  • Administratívne a personálne

  zázemie;

  • Časová a personálna náročnosť

  projektu = treba s tým rátať.

 • Odporúčania

  3. Vypracovanie projektovej žiadosti

  • Písať to, čo sa očakáva (programový manuál);

  • Písať k veci a zrozumiteľne;

  • Nekopírovať state!

  • Projekt musí byť orientovaný na výsledok!

  • Obmedzený počet znakov = využiť ich naplno, nenechávať voľné znaky.

 • Odporúčania

  3. Vypracovanie projektovej žiadosti

  • Zapojte partnerov od začiatku.

  • WP lídri majú koordinovať

  rozpracovanie jednotlivých WP

  (nielen pro forma).

  • Treba presne určiť úlohu každého

  partnera v každej aktivite!

  • Dajte projekt po sebe niekomu

  nezainteresovanému prečítať.

 • Odporúčania

  3. Budget

  - Reálny rozpočet;

  - Zodpovedať úlohám, ktoré má partner splniť;

  - Odporúčame používať plánovací nástroj, napr. prostredníctvom personmonths

  - Na čerpanie rozpočtu kladený značný dôraz!

  - Zvážiť Equipment (najmä PC)

 • Odporúčania

  „Kto nič neskúsi,

  nič nezíska.“

 • Ďakujem za pozornosť.

  Anna Janušová

  Centrum vedecko-technických informácií SR

  [email protected]

  [email protected]

  www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube

  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube