Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce

Download Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce

Post on 22-Feb-2016

33 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce. Football. Volleyball men. Volleyball women. women basketball. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Popular sports in Poland Popularne sporty w Polsce

Popular sports in Poland

Popularne sporty w Polsce

Football

Volleyball men

Volleyball women

women basketball

Basketball in Poland is one of the most popular sports. The tradition in our country dates back to the beginning of the last century. First played women. Pioneering matches took place in 1909, in Park Society movement games in Lviv.

Koszykwka jest w Polsce jedn z najpopularniejszych dyscyplin sportu. Jej tradycje w naszym kraju sigaj pocztkw ubiegego stulecia. Pierwsze gray kobiety. Pionierskie mecze rozegray w 1909 roku, w Parku Towarzystwa Zabaw Ruchowych we Lwowie

Men basketball

Polish national team in men's basketball (commonly also referred to as: the national representation, national team, national team) basketball team is the most important in the country, appointed by the coach, in which all players could be holding Polish citizenship, regardless of age, nationality, or religion. Responsible for the operation of a Polish Basketball Federation (PZKosz.).

Reprezentacja Polski w koszykwce mczyzn (zwyczajowo zwana rwnie: reprezentacj narodow, kadr narodow, druyn narodow) jest najwaniejszym zespoem koszykarskim w kraju, powoywanym przez selekcjonera, w ktrym wystpowa mog wszyscy zawodnicy posiadajcy obywatelstwo polskie, niezalenie od wieku, narodowoci, czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Zwizek Koszykwki (PZKosz.).

Polish national team in men's handballRepresentation of Polish national handball team (commonly referred to as also the national representation, national team, national team) - the most important handball team in the country, appointed by the coach, in which all players could be holding Polish citizenship, regardless of age, nationality, or religion . For its functioning is responsible Handball Association in Poland.

Reprezentacja Polski w pice rcznej mczyzn (zwyczajowo zwana rwnie: reprezentacj narodow, kadr narodow, druyn narodow) najwaniejszy zesp piki rcznej w kraju, powoywany przez selekcjonera, w ktrym wystpowa mog wszyscy zawodnicy posiadajcy obywatelstwo polskie, niezalenie od wieku, narodowoci, czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Zwizek Piki Rcznej w Polsce.

Women's handball

Ski jumpingSki Jumping - one of the most popular sports in Poland.

Skoki narciarskie jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Polsce. Wedug bada ARC Rynek i Opinia z 2007, zainteresowanie skokami wrd Polakw byo najwiksze po zainteresowaniu pik non[1] (skoki wyprzedzay pik non przez kilka lat do 2005).

Wrd polskich sportowcw uprawiajcych skoki narciarskie najduej do wiatowej czowki nalea Adam Maysz, ktrego zwycistwa w latach 20012011 wzbudziy bardzo due zainteresowanie skokami w Polsce (mayszomania). Wczeniej sukcesy odnosili m.in. Stanisaw Marusarz, Wojciech Fortuna i Piotr Fijas. Obecnie do wiatowej czowki naley Kamil Stoch, ktry w 2013 zdoby tytu mistrza wiata w skokach narciarskich na duej skoczni.

Boxing

Athletics - one of the oldest sports, is based on natural movement.

Lekkoatletyka (take lekka atletyka) jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na naturalnym ruchu.Wykonay:Klaudia ZymKlaudia Kita

27