podsekcja dl urzĄdzenia elektryczne i optyczne · 1 podsekcja dl urzĄdzenia elektryczne i...

of 457 /457
1 PODSEKCJA DL URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE DZIAŁ 30 MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY PKWiU-1997 Nawa grupowania PKWiU-2004 Nazwa grupowania PKWiU-2004 PKWiU-1997 30.01.11 Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu 30.01.11 Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu 30.01.11-00.10 Maszyny do pisania biurowe automatyczne 30.01.11-00.00x Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu 30.01.11-00.00 30.01.11-00.10 30.01.11-00.20 30.01.11-00.20 Maszyny do pisania walizkowe elektroniczne 30.01.11-00.00x 30.01.11-00.90 30.01.11-00.90 Automatyczne maszyny do pisania pozostałe i maszyny do redagowania tekstów 30.01.11-00.00x 30.01.12 Maszyny do pisania pozostałe 30.01.12 Maszyny do pisania pozostałe 30.01.12-00.11 Maszyny do pisania - ręczne 30.01.12-00.00x Maszyny do pisania pozostałe, elektryczne i nieelektryczne 30.01.12-00.00 30.01.12-00.11 30.01.12-00.12 30.01.12-00.12 Maszyny do pisania - elektryczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.19 30.01.12-00.21 30.01.12-00.19 Maszyny do pisania biurowe - pozostałe 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.22 30.01.12-00.29 30.01.12-00.21 Maszyny do pisania walizkowe - ręczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.31 30.01.12-00.32 30.01.12-00.22 Maszyny do pisania walizkowe - elektryczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.33 30.01.12-00.34 30.01.12-00.29 Maszyny do pisania walizkowe - pozostałe 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.39 30.01.12-00.31 Maszyny do pisania dla niewidomych 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.32 Maszyny do pisania - stenograficzne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.33 Maszyny zecerskie 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.34 Maszyny do pisania nut 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.39 Maszyny do pisania specjalne - pozostałe 30.01.12-00.00x 30.01.13 Maszyny liczące i księgujące, kasy rejestrujące i podobne maszyny liczące 30.01.13 Maszyny liczące i księgujące, kasy rejestrujące i podobne maszyny zawierające urządzenia liczące 30.01.13-20.11 Maszyny do dodawania zapisujące 30.01.13-20.90x Maszyny liczące pozostałe 30.01.13-20.10 30.01.13-20.25 30.01.13-20.12 Maszyny do dodawania niezapisujące 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.90 30.01.13-20.11 30.01.13-20.19 Maszyny do dodawania (sumatory) pozostałe 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.12 30.01.13-20.19 30.01.13-20.21 Maszyny kalkulacyjne zapisujące automatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.21 30.01.13-20.22 30.01.13-20.22 Maszyny kalkulacyjne niezapisujące automatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.23 30.01.13-20.24 30.01.13-20.23 Maszyny kalkulacyjne zapisujące łautomatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.26 30.01.13-20.29 30.01.13-20.24 Maszyny kalkulacyjne niezapisujące łautomatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.90 30.01.13-20.25 Kalkulatory kieszonkowe 30.01.13-20.10 Kalkulatory kieszonkowe 30.01.13-30.00 30.01.13-30.10 30.01.13-20.26 Maszyny kalkulacyjne ręczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-30.20 30.01.13-20.29 Maszyny kalkulacyjne pozostałe 30.01.13-20.90x 30.01.13-30.90

Author: truongkhanh

Post on 28-Feb-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PODSEKCJA DL

URZDZENIA ELEKTRYCZNE I OPTYCZNE

DZIA 30

MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.11 Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu

30.01.11 Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu

30.01.11-00.10 Maszyny do pisania biurowe automatyczne

30.01.11-00.00x Maszyny do pisania automatyczne i maszyny do redagowania tekstu

30.01.11-00.00 30.01.11-00.10 30.01.11-00.20

30.01.11-00.20 Maszyny do pisania walizkowe elektroniczne

30.01.11-00.00x 30.01.11-00.90

30.01.11-00.90 Automatyczne maszyny do pisania pozostae i maszyny do redagowania tekstw

30.01.11-00.00x

30.01.12 Maszyny do pisania pozostae 30.01.12 Maszyny do pisania pozostae 30.01.12-00.11 Maszyny do pisania - rczne 30.01.12-00.00x Maszyny do pisania pozostae,

elektryczne i nieelektryczne 30.01.12-00.00 30.01.12-00.11

30.01.12-00.12 30.01.12-00.12 Maszyny do pisania - elektryczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.19

30.01.12-00.21 30.01.12-00.19 Maszyny do pisania biurowe -

pozostae 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.22

30.01.12-00.29 30.01.12-00.21 Maszyny do pisania walizkowe -

rczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.31

30.01.12-00.32 30.01.12-00.22 Maszyny do pisania walizkowe -

elektryczne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.33

30.01.12-00.34 30.01.12-00.29 Maszyny do pisania walizkowe -

pozostae 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.39

30.01.12-00.31 Maszyny do pisania dla niewidomych 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.32 Maszyny do pisania - stenograficzne 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.33 Maszyny zecerskie 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.34 Maszyny do pisania nut 30.01.12-00.00x 30.01.12-00.39 Maszyny do pisania specjalne -

pozostae 30.01.12-00.00x

30.01.13 Maszyny liczce i ksigujce, kasy rejestrujce i podobne maszyny liczce

30.01.13 Maszyny liczce i ksigujce, kasy rejestrujce i podobne maszyny zawierajce urzdzenia liczce

30.01.13-20.11 Maszyny do dodawania zapisujce 30.01.13-20.90x Maszyny liczce pozostae 30.01.13-20.10 30.01.13-20.25 30.01.13-20.12 Maszyny do dodawania niezapisujce 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.90 30.01.13-20.11 30.01.13-20.19 Maszyny do dodawania (sumatory)

pozostae 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.12

30.01.13-20.19 30.01.13-20.21 Maszyny kalkulacyjne zapisujce

automatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.21

30.01.13-20.22 30.01.13-20.22 Maszyny kalkulacyjne niezapisujce

automatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.23

30.01.13-20.24 30.01.13-20.23 Maszyny kalkulacyjne zapisujce

pautomatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.26

30.01.13-20.29 30.01.13-20.24 Maszyny kalkulacyjne niezapisujce

pautomatyczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-20.90

30.01.13-20.25 Kalkulatory kieszonkowe 30.01.13-20.10 Kalkulatory kieszonkowe 30.01.13-30.00 30.01.13-30.10 30.01.13-20.26 Maszyny kalkulacyjne rczne 30.01.13-20.90x 30.01.13-30.20 30.01.13-20.29 Maszyny kalkulacyjne pozostae 30.01.13-20.90x 30.01.13-30.90

2

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.13-20.90 Maszyny i urzdzenia do liczenia, pozostae

30.01.13-20.90x 30.01.13-50.00 30.01.13-50.10 30.01.13-50.20

30.01.13-30.10 Maszyny ksigujce penotekstowe 30.01.13-30.00x Maszyny ksigujce 30.01.13-50.30 30.01.13-30.20 Maszyny ksigujce symbolowe 30.01.13-30.00x 30.01.13-50.90 30.01.13-30.90 Maszyny do ksigowania pozostae 30.01.13-30.00x 30.01.13-70.00 30.01.13-70.11 30.01.13-50.10 Kasy sklepowe 30.01.13-50.00x Kasy rejestrujce 30.01.13-70.12 30.01.13-50.20 Kasy kelnerskie 30.01.13-50.00x 30.01.13-70.13 30.01.13-50.30 Kasy hotelowe 30.01.13-50.00x 30.01.13-70.14 30.01.13-50.90 Kasy pozostae 30.01.13-50.00x 30.01.13-70.15

30.01.13-70.16 30.01.13-70.11 Maszyny do frankowania 30.01.13-70.00x Maszyny do frankowania, maszyny do

wydawania biletw i podobne maszyny wyposaone w urzdzenia liczce

30.01.13-70.17 30.01.13-70.19 30.01.13-70.30

30.01.13-70.12 Maszyny do segregacji przesyek listowych (rozdziau formatw)

30.01.13-70.00x 30.01.13-70.40 30.01.13-70.50 30.01.13-70.90

30.01.13-70.13 Maszyny licujce 30.01.13-70.00x 30.01.13-70.14 Maszyny licujco - stemplujce 30.01.13-70.00x 30.01.13-70.15 Stemplownice pocztowe 30.01.13-70.00x 30.01.13-70.16 Maszyny rozdzielcze pocztowe

(listowe, paczkowe) 30.01.13-70.00x

30.01.13-70.17 Automaty do sprzeday wartoci pocztowych

30.01.13-70.00x

30.01.13-70.19 Maszyny i urzdzenia do mechanizacji pracy poczty pozostae

30.01.13-70.00x

30.01.13-70.30 Maszyny i urzdzenia dla mechanizacji pracy poczty, laboratoriw kryminalistycznych i inne, osobno niewymienione, pozostae

30.01.13-70.00x

30.01.13-70.40 Maszyny do fakturowania 30.01.13-70.00x 30.01.13-70.50 Maszyny i urzdzenia rejestrujce

pozostae osobno niewymienione 30.01.13-70.00x

30.01.13-70.90 Maszyny i urzdzenia biurowe osobno niewymienione, pozostae

30.01.13-70.00x

30.01.14 Czci i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn liczcych

30.01.14 Czci i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn liczcych

30.01.14-30.11 Zespoy i czci do urzdze i maszyn dla handlu i usug

30.01.14-30.00x Czci i akcesoria maszyn objtych pozycj 30.01.11 i 30.01.12

30.01.14-30.00 30.01.14-30.11 30.01.14-30.12

30.01.14-30.12 Pulpity dla maszynistek 30.01.14-30.00x 30.01.14-30.13 30.01.14-30.14

30.01.14-30.13 Czci maszyn do pisania biurowych rcznych (take walizkowych)

30.01.14-30.00x 30.01.14-30.15 30.01.14-30.19

30.01.14-30.14 Czci maszyn do pisania biurowych elektrycznych (take walizkowych)

30.01.14-30.00x 30.01.14-30.21 30.01.14-30.22

30.01.14-30.15 Zespoy elektroniczne i czci maszyn do pisania elektronicznych (take walizkowych)

30.01.14-30.00x 30.01.14-30.23 30.01.14-30.24 30.01.14-30.29

30.01.14-30.19 Czci maszyn do pisania pozostaych (take walizkowych)

30.01.14-30.00x 30.01.14-30.90

30.01.14-30.21 Czci maszyn do pisania dla niewidomych

30.01.14-30.00x

3

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.14-30.22 Czci maszyn do pisania stenograficznych

30.01.14-30.00x

30.01.14-30.23 Czci maszyn do pisania zecerskich 30.01.14-30.00x 30.01.14-30.24 Czci maszyn do pisania nut 30.01.14-30.00x 30.01.14-30.29 Czci maszyn do pisania

specjalnych, pozostaych 30.01.14-30.00x

30.01.14-30.90 Czci i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn do redagowania tekstu - pozostae

30.01.14-30.00x

30.01.14-50.11 Zespoy i czci do maszyn i urzdze do mechanizacji prac poczty, laboratoriw kryminalistycznych i innych osobno niewymienionych

30.01.14-50.00x Czci i akcesoria elektronicznych maszyn liczcych z pozycji 30.01.13

30.01.14-50.00 30.01.14-50.11 30.01.14-50.12 30.01.14-50.13 30.01.14-50.14 30.01.14-50.15

30.01.14-50.12 Zespoy elektroniczne i czci kas 30.01.14-50.00x 30.01.14-50.16 30.01.14-50.17

30.01.14-50.13 Czci maszyn do dodawania (sumatorw)

30.01.14-50.00x 30.01.14-50.18 30.01.14-50.19

30.01.14-50.14 Czci i akcesoria maszyn kalkulacyjnych zapisujcych i niezapisujcych (bez kieszonkowych)

30.01.14-50.00x 30.01.14-50.90

30.01.14-50.15 Czci kalkulatorw kieszonkowych (zapisujcych i niezapisujcych)

30.01.14-50.00x

30.01.14-50.16 Czci maszyn kalkulacyjnych pozostaych (take rcznych)

30.01.14-50.00x

30.01.14-50.17 Czci maszyn do ksigowania 30.01.14-50.00x 30.01.14-50.18 Czci maszyn do fakturowania 30.01.14-50.00x 30.01.14-50.19 Czci maszyn i urzdze do liczenia

pozostaych 30.01.14-50.00x

30.01.14-50.90 Czci i akcesoria maszyn i urzdze biurowych do liczenia osobno niewymienionych, pozostae

30.01.14-50.00x

30.01.21 Fotokopiarki z wbudowanym ukadem optycznym, fotokopiarki stykowe i termokopiarki

30.01.21 Fotokopiarki z wbudowanym ukadem optycznym, fotokopiarki stykowe i termokopiarki

30.01.21-50.10 Urzdzenia do diazokopiowania - wywietlarki

30.01.21-83.00x Wywietlarki do odbitek wiatoczuych fotokopiarki dwufazowe i pozostae fotokopiarki stykowe

30.01.21-70.10 30.01.21-70.20

30.01.21-70.10 30.01.21-70.20

30.01.21-50.20 Urzdzenia do diazokopiowania - diazokopiarki

30.01.21-83.00x 30.01.21-83.00 30.01.21-50.10 30.01.21-50.20 30.01.21-50.30

30.01.21-50.30 Urzdzenia do diazokopiowania - skaloskopy

30.01.21-83.00x

30.01.21-50.90 30.01.21-90.10 30.01.21-90.50

30.01.21-50.90 Urzdzenia do diazokopiowania pozostae

30.01.21-83.00x 30.01.21-90.60 30.01.21-90.70 30.01.21-90.90

30.01.21-70.10 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszce obraz oryginau bezporednio na kopi (w procesie bezporednim)

30.01.21-70.10 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszce obraz oryginau bezporednio na kopi (w procesie bezporednim)

30.01.21-85.00 30.01.21-90.20 30.01.21-90.30 30.01.21-90.40

4

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.21-70.20 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszce obraz oryginau na kopi za porednictwem dodatkowego nonika (w procesie porednim)

30.01.21-70.20 Fotokopiarki elektrostatyczne przenoszce obraz oryginau na kopi za porednictwem dodatkowego nonika (w procesie porednim)

30.01.21-90.10 Fotokopiarki stykowe 30.01.21-83.00x Wywietlarki do odbitek wiatoczuych, fotokopiarki dwufazowe i pozostae fotokopiarki stykowe

30.01.21-90.20 Fotokopiarki optyczne 30.01.21-85.00x Fotokopiarki z wbudowanym systemem optycznym, termokopiarki, z wyczeniem fotokopiarek elektrostatycznych i drukarek termicznych

30.01.21-90.30 Fototermokopiarki 30.01.21-85.00x 30.01.21-90.40 Termokopiarki 30.01.21-85.00x 30.01.21-90.50 Urzdzenia do elektrografii

kserograficzne pytowe 30.01.21-83.00x

30.01.21-90.60 Urzdzenia do elektrografii kserograficzne bbnowe

30.01.21-83.00x

30.01.21-90.70 Urzdzenia do elektrografii kserograficzne tamowe

30.01.21-83.00x

30.01.21-90.90 Urzdzenia do fotokopiowania pozostae

30.01.21-83.00x

30.01.22 Drukarki offsetowe, arkuszowe, typu biurowego

30.01.22 Drukarki offsetowe, arkuszowe, typu biurowego

30.01.22-00.10 Powielacze biurowe offsetowe 30.01.22-00.00x Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego ( o formacie arkusza

5

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.23-50.21 Maszyny do otwierania kopert 30.01.23-50.20x Maszyny do sortowania, skadania, kopertowania lub banderolowania poczty, maszyny do otwierania, zamykania lub piecztowania poczty oraz maszyny do przyklejania lub kasowania znaczkw pocztowych

30.01.23-70.00

30.01.23-50.24 30.01.23-50.25 30.01.23-50.26 30.01.23-50.29 30.01.23-70.11 30.01.23-70.12

30.01.23-50.22 Maszyny do skadania korespondencji 30.01.23-50.20x 30.01.23-70.13 30.01.23-70.14 30.01.23-70.15 30.01.23-70.16 30.01.23-70.17 30.01.23-70.18

30.01.23-50.23 Maszyny do kopertowania korespondencji

30.01.23-50.20x 30.01.23-90.10 30.01.23-90.20

30.01.23-70.19 30.01.23-70.21 30.01.23-70.22 30.01.23-70.29 30.01.23-90.10 30.01.23-90.20

30.01.23-50.24 Maszyny do skadania i kopertowania korespondencji

30.01.23-50.20x 30.01.23-90.30 30.01.23-90.40 30.01.23-90.50 30.01.23-90.60 30.01.23-90.70 30.01.23-90.80 30.01.23-90.90

30.01.23-50.25 Maszyny i urzdzenia do stemplowania i numerowania korespondencji (bez maszyn pocztowych zaliczonych do pozycji 30.01.13-70.1)

30.01.23-50.20x

30.01.23-50.26 Maszyny do sortowania korespondencji (bez maszyn rozdzielczych pocztowych zaliczonych do poz. 30.01.13-70.16)

30.01.23-50.20x

30.01.23-50.29 Maszyny i urzdzenia do opracowywania korespondencji pozostae

30.01.23-50.20x

30.01.23-70.11 Maszyny i urzdzenia do sortowania monet

30.01.23-70.00x Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet

30.01.23-70.12 Maszyny i urzdzenia do sortowania i liczenia monet

30.01.23-70.00x

30.01.23-70.13 Maszyny do pakowania monet 30.01.23-70.00x 30.01.23-70.14 Kasety do ukadania monet 30.01.23-70.00x 30.01.23-70.15 Maszyny do sortowania banknotw 30.01.23-70.00x 30.01.23-70.16 Maszyny i urzdzenia do liczenia

banknotw 30.01.23-70.00x

30.01.23-70.17 Maszyny i urzdzenia do banderolowania banknotw

30.01.23-70.00x

30.01.23-70.18 Urzdzenia do dziurkowania zniszczonych banknotw (tzw. destruktory)

30.01.23-70.00x

30.01.23-70.19 Maszyny i urzdzenia do sortowania, liczenia i pakowania monet i banknotw pozostae

30.01.23-70.00x

6

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.23-70.21 Urzdzenia komputerowe cyfrowe do samoobsugi klientw bankw -urzdzenia do pobierania gotwki

30.01.23-90.10x Urzdzenia komputerowe cyfrowe do samoobsugi klientw bankw (bankomaty)

30.01.23-70.22 Urzdzenia komputerowe cyfrowe do samoobsugi klientw bankw -urzdzenia do wymiany walut

30.01.23-90.10x

30.01.23-70.29 Urzdzenia komputerowe cyfrowe do samoobsugi klientw, bankw, pozostae

30.01.23-90.10x

30.01.23-90.10 Maszyny do niszczenia dokumentw 30.01.23-90.90x Maszyny biurowe pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane

30.01.23-90.20 Urzdzenia do czenia dokumentw 30.01.23-90.90x 30.01.23-90.30 Selektory biurowe 30.01.23-90.90x 30.01.23-90.40 Urzdzenia transportu biurowego 30.01.23-90.90x 30.01.23-90.50 Maszyny i urzdzenia do

opracowywania rysunkw technicznych i projektowania makietowego

30.01.23-90.90x

30.01.23-90.60 Urzdzenia do temperowania owkw 30.01.23-90.90x 30.01.23-90.70 Dziurkacze 30.01.23-90.90x 30.01.23-90.80 Zszywacze i przyrzdy do wyjmowania

zszywek 30.01.23-90.90x

30.01.23-90.90 rodki techniki biurowej, gdzie indziej niewymienione, pozostae

30.01.23-90.90x

30.01.24 Czci i akcesoria do pozostaych maszyn biurowych

30.01.24 Czci i akcesoria do pozostaych maszyn biurowych

30.01.24-00.11 Czci do powielaczy biakowych 30.01.24-00.00x Czci i akcesoria do pozostaych maszyn biurowych (objtych pozycj 31.21.23)

30.01.24-00.00 30.01.24-00.11 30.01.24-00.12 30.01.24-00.13

30.01.24-00.12 Czci do powielaczy szablonowych 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.19 30.01.24-00.13 Czci do powielaczy offsetowych 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.21

30.01.24-00.22 30.01.24-00.19 Czci do powielaczy pozostaych 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.23

30.01.24-00.29 30.01.24-00.21 Czci drukarek do adresowania 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.31

30.01.24-00.32 30.01.24-00.22 Czci wytaczarek do adresowania 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.33

30.01.24-00.34 30.01.24-00.23 Czci wytaczarek do napisw 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.35

30.01.24-00.36 30.01.24-00.39

30.01.24-00.29 Czci do pozostaych maszyn i urzdze do adresowania i wytaczania tekstw

30.01.24-00.00x 30.01.24-00.40 30.01.24-00.50 30.01.24-00.60

30.01.24-00.31 Czci maszyn do otwierania kopert 30.01.24-00.00x 30.01.24-00.90 30.01.24-00.32 Czci maszyn do skadania

korespondencji 30.01.24-00.00x

30.01.24-00.33 Czci maszyn do kopertowania korespondencji

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.34 Czci maszyn do skadania i kopertowania korespondencji

30.01.24-00.00x

7

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.24-00.35 Czci maszyn i urzdze do stemplowania i numerowania korespondencji

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.36 Czci maszyn do sortowania korespondencji

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.39 Czci maszyn i urzdze do opracowywania korespondencji pozostaych

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.40 Czci maszyn i urzdze do sortowania, liczenia lub pakowania monet i banknotw

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.50 Czci maszyn i urzdze do opracowywania rysunkw technicznych i projektowania makietowego

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.60 Czci maszyn i urzdze biurowych, osobno niewymienionych

30.01.24-00.00x

30.01.24-00.90 Czci i akcesoria do maszyn biurowych, pozostae

30.01.24-00.00x

30.01.25 Czci i akcesoria do fotokopiarek 30.01.25 Czci i akcesoria do fotokopiarek 30.01.25-00.11 Czci diazokopiarek 30.01.25-00.00x Czci i akcesoria do fotokopiarek

(objtych pozycj 30.01.21) 30.01.25-00.00 30.01.25-00.11

30.01.25-00.12 30.01.25-00.12 Czci wywietlarek 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.13

30.01.25-00.19 30.01.25-00.13 Czci skaloskopw 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.21

30.01.25-00.22 30.01.25-00.19 Czci pozostaych urzdze do

diazokopiowania 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.23

30.01.25-00.24 30.01.25-00.21 Czci fotokopiarek stykowych 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.25

30.01.25-00.26 30.01.25-00.22 Czci fotokopiarek optycznych 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.29

30.01.25-00.30 30.01.25-00.23 Czci fototermokopiarek 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.40

30.01.25-00.50 30.01.25-00.24 Czci urzdze kserograficznych

pytowych 30.01.25-00.00x 30.01.25-00.90

30.01.25-00.25 Czci urzdze kserograficznych bbnowych

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.26 Czci urzdze kserograficznych tamowych

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.29 Czci urzdze do fotokopiowania i elektrografii pozostaych

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.30 Czci i akcesoria do fotokopiarek pozostaych

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.40 Sprzt i urzdzenia pomocnicze do maszyn kopiujcych

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.50 Czci urzdze do fotograficznej reprodukcji dokumentw

30.01.25-00.00x

30.01.25-00.90 Czci i akcesoria fotokopiarek pozostae, gdzie indziej niewymienione

30.01.25-00.00x

30.01.90 Usugi instalowania maszyn i urzdze biurowych

30.01.90 Usugi instalowania maszyn i urzdze biurowych

8

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.01.90-00.00 Usugi instalowania maszyn i urzdze biurowych

30.01.90-00.00 Usugi instalowania maszyn i urzdze biurowych

30.01.90-00.00 30.01.90-00.00

- - 30.01.99* Usugi zwizane z produkcj maszyn biurowych i ich czci

- - 30.01.99-00.00* Usugi zwizane z produkcj maszyn biurowych, ksigujcych i liczcych; ich czci

30.01.99-00.00 -

30.02.11 Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych

30.02.11 Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych

30.02.11-00.11 Maszyny analogowe do automatycznego przetwarzania danych - systemy komputerowe uniwersalne

30.02.11-00.20x Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych,pozostae

30.02.11-00.10 30.02.11-00.12x 30.02.11-00.22x

30.02.11-00.12 Maszyny analogowe do automatycznego przetwarzania danych - systemy komputerowe specjalizowane

30.02.11-00.10x 30.02.11-00.20x

Maszyny analogowe lub hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

30.02.11-00.20 30.02.11-00.11 30.02.11-00.12x 30.02.11-00.21 30.02.11-00.22x 30.02.11-00.90

30.02.11-00.21 Maszyny hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych - systemy komputerowe uniwersalne

30.02.11-00.20x

30.02.11-00.22 Maszyny hybrydowe do automatycznego przetwarzania danych - systemy komputerowe specjalizowane

30.02.11-00.10x 30.02.11-00.20x

30.02.11-00.90 Maszyny do automatycznego przetwarzania danych inne ni cyfrowe - pozostae

30.02.11-00.20x

30.02.12 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych z jednostkami wejcia i wyjcia

30.02.12 30.02.13

Przenone maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, o masie

9

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.02.12-09.90 Komputery personalne nieprzenone, pozostae

30.02.13-00.00x

30.02.13 Procesory cyfrowe z pamici, jednostkami wejcia lub wyjcia

30.02.14 30.02.15

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych wystpujce w formie systemw Maszyny cyfrowe pozostae do automatycznego przetwarzania danych, zawierajce lub niezawierajce w tej samej obudowie jedno lub dwa urzdzenia nastpujcego typu: urzdzenia pamici, urzdzenia wejcia i wyjcia

30.02.13-00.10 Due systemy komputerowe - uniwersalne

30.02.14-00.00x

Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych wystpujce w formie systemw

30.02.14-00.00 30.02.13-00.10 30.02.13-00.20 30.02.13-00.90

30.02.15-00.00x Maszyny cyfrowe pozostae do automatycznego przetwarzania danych, zawierajce lub niezawierajce w tej samej obudowie jedno lub dwa urzdzenia nastpujcego typu: urzdzenia pamici, urzdzenia wejcia i wyjcia

30.02.15-00.00 30.02.13-00.10 30.02.13-00.20 30.02.13-00.90

30.02.13-00.20 Due systemy komputerowe - specjalizowane

30.02.14-00.00x

30.02.15-00.00x 30.02.13-00.90 Due systemy komputerowe, pozostae 30.02.14-00.00x

30.02.15-00.00x 30.02.14-00.00 -

30.02.14 Urzdzenia wejcia lub wyjcia, gdzie indziej niesklasyfikowane

30.02.16 Urzdzenia wejcia lub wyjcia, zawierajce lub niezawierajce w tej samej obudowie urzdzenia pamici

30.02.14-30.11 Drukarki mozaikowe 30.02.16-30.00x Drukarki 30.02.16-30.00 30.02.14-30.11 30.02.14-30.12 Drukarki igowe 30.02.16-30.00x 30.02.14-30.12 30.02.14-30.13 Drukarki atramentowe 30.02.16-30.00x 30.02.14-30.13 30.02.14-30.14 Drukarki laserowe 30.02.16-30.00x 30.02.14-30.14 30.02.14-30.15 Drukarki termiczne 30.02.16-30.00x 30.02.14-30.15 30.02.14-30.19 Drukarki pozostae 30.02.16-30.00x 30.02.14-30.19 30.02.14-30.21 Plotery owkowo-pisakowe 30.02.16-70.90x Urzdzenia wejcia wyjcia, pozostae

(skanery, plotery, maszyny itp.) 36.02.16-50.00 30.02.14-50.10

30.02.14-30.22 Plotery atramentowe 30.02.16-70.90x 36.02.16-70.10 30.02.14-70.11 30.02.14-70.21

30.02.14-30.23 Plotery tnce 30.02.16-70.90x 30.02.14-70.22 30.02.14-70.29

30.02.14-30.24 Plotery grawerujce 30.02.16-70.90x 36.02.16-70.20 36.02.16-70.90

30.02.14-70.99x 30.02.14-30.21

30.02.14-30.29 Plotery pozostae 30.02.16-70.90x 30.02.14-30.22 30.02.14-30.23

30.02.14-50.10 Klawiatury, zarwno przenone jak i stanowice cz systemu mikrokomputera

30.02.16-50.00 Klawiatury

30.02.14-30.24 30.02.14-30.29 30.02.14-50.20

30.02.14-50.20 Czytniki tamy dziurkowanej 30.02.16-70.90x 30.02.14-50.30 30.02.14-50.40

30.02.14-50.30 Czytniki kart dziurkowanych 30.02.16-70.90x 30.02.14-50.50 30.02.14-50.90

10

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.02.14-50.40 Czytniki dokumentw (skanery) 30.02.16-70.90x 30.02.14-70.91 30.02.14-70.92

30.02.14-50.50 Czytniki graficzne (digitizery) 30.02.16-70.90x 30.02.14-70.93 30.02.14-70.99x

30.02.14-50.90 Czytniki optyczne i magnetooptyczne, pozostae

30.02.16-70.90x 30.02.16-80.00 30.02.14-70.80

30.02.14-70.11 Monitory monochromatyczne 30.02.16-70.10x Monitory 30.02.14-70.21 - z lamp kineskopow 30.02.16-70.10x 30.02.14-70.22 - z ekranem ciekokrystalicznym 30.02.16-70.10x 30.02.14-70.29 Monitory kolorowe, pozostae 30.02.16-70.10x 30.02.14-70.80 Urzdzenia wejciowe lub wyjciowe z

urzdzeniami pamici lub nie, do stosowania w lotnictwie cywilnym

30.02.16-80.00x Urzdzenia wejcia lub wyjcia, zawierajce lub niezawierajce w tej samej obudowie urzdzenia pamici do stosowania w cywilnych statkach lotniczych

30.02.14-70.91 Dziurkarki szybkie tamy papierowej 30.02.16-70.90x 30.02.14-70.92 Dziurkarki szybkie kart papierowych 30.02.16-70.90x 30.02.14-70.93 Urzdzenia wejcia-wyjcia, kanay i

cza interfejs 30.02.16-70.90x

30.02.14-70.99 Urzdzenia wejcia i wyjcia, pozostae

30.02.16-70.20 30.02.16-70.90x

Urzdzenia wejcia lub wyjcia obsugiwane przez klientw, cyfrowe

30.02.15 Urzdzenia pamici 30.02.17 Urzdzenia pamici 30.02.15-30.00 Urzdzenia pamici centralnej 30.02.17-30.00x Urzdzenie pamici centralnej 30.02.17-00.10 30.02.15-80.00 30.02.15-55.10 Jednostki pamici dyskowej

magnetycznej, do duych systemw komputerowych

30.02.17-57.00x Napdy dyskw twardych i dyskietek 30.02.17-30.00 30.02.17-55.00

30.02.15-30.00 30.02.15-57.10 30.02.15-57.20

30.02.15-55.20 Jednostki pamici dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerw - dyski twarde

30.02.17-57.00x 30.02.17-57.00 30.02.15-55.10 30.02.15-55.20 30.02.15-55.30

30.02.15-55.30 Jednostki pamici dyskowej magnetycznej, do mikrokomputerw - dyskietki

30.02.17-57.00x 30.02.17-70.00

30.02.15-55.90 30.02.15-70.10 30.02.15-70.20

30.02.15-55.90 Jednostki pamici dyskowej magnetycznej - pozostae

30.02.17-57.00x 30.02.15-70.30 30.02.15-70.90

30.02.15-57.10 Jednostki pamici dyskowej optycznej, z wyjtkiem magnetooptycznych

30.02.17-55.00x Jednostki pamici dyskowej optyczne, take magnetooptyczne

30.02.17-90.00 30.02.15-90.10 30.02.15-90.20 30.02.15-90.90

30.02.15-57.20 Jednostki pamici dyskowej magnetooptycznej

30.02.17-55.00x

30.02.15-70.10 Jednostki pamici tamowej - szpulowe, do duych systemw komputerowych

30.02.17-70.00x Urzdzenia pamici magnetycznej tamowej

30.02.15-70.20 Jednostki pamici tamowej - kasetowe, do komputerw personalnych

30.02.17-70.00x

30.02.15-70.30 Jednostki pamici tamowej - kasetowe, do streamerw

30.02.17-70.00x

30.02.15-70.90 Jednostki pamici tamowej, pozostae

30.02.17-70.00x

11

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.02.15-80.00 Urzdzenia pamici oddzielne lub wraz z pozostaymi czciami systemu, do stosowania w samolotach cywilnych

30.02.17-00.10 Urzdzenia pamici do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

30.02.15-90.10 Jednostki pamici na kartach magnetycznych

30.02.17-90.00x Urzdzenia pamici, pozostae

30.02.15-90.20 Jednostki pamici na bbnach magnetycznych

30.02.17-90.00x

30.02.15-90.90 Jednostki pamici pozostae, gdzie indziej niewymienione

30.02.17-90.00x

30.02.16 Czytniki magnetyczne lub optyczne; maszyny do przetwarzania danych, gdzie indziej niewymienione

30.02.18

30.02.16-00.10 Urzdzenia komputerowe do pisma Braile'a (dla ociemniaych)

30.02.18-00.00x Urzdzenia pozostae do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, gdzie indziej niesklasyfikowane

30.02.18-00.00 30.02.16-00.10 30.02.16-00.20 30.02.16-00.30

30.02.16-00.20 Urzdzenia komputerowe do teletransmisji danych

30.02.18-00.00x 30.02.16-00.90

30.02.16-00.30 Urzdzenia komputerowe do kopiowania i zabezpieczania danych (Streamery)

30.02.18-00.00x

30.02.16-00.90 Maszyny do przetwarzania danych gdzie indziej niewymienione, pozostae

30.02.18-00.00x

30.02.17 Czci i akcesoria do sprztu komputerowego

30.02.19 Czci i akcesoria do komputerw

30.02.17-00.11 Karty graficzne 30.02.19-00.00x Czci i akcesoria do komputerw i pozostaych maszyn do automatycznego przetwarzania danych

30.02.19-00.00x 30.02.17-00.11 30.02.17-00.12 30.02.17-00.13

30.02.17-00.12 Karty dwikowe 30.02.19-00.00x 30.02.17-00.14 30.02.17-00.19 30.02.17-00.20

30.02.17-00.13 Karty sieciowe 30.02.19-00.00x 30.02.17-00.30 30.02.17-00.40 30.02.17-00.50

30.02.17-00.14 Karty teleksowe 30.02.19-00.00x 30.02.17-00.60 30.02.17-00.70 30.02.17-00.90

30.02.17-00.19 Karty do mikrokomputerw (z wyjtkiem pamici na kartach magnetycznych): pozostae

30.02.19-00.00x

30.02.17-00.20 Urzdzenia sterujce zastpujce klawiatur komputera (myszy, track-ball'e, joystiki, itp.)

30.02.19-00.00x

30.02.17-00.30 Zespoy i czci elektroniczne do komputerw

30.02.19-00.00x

30.02.17-00.40 Czci moduw systemw komputerowych, urzdzenia zasilajce i specjalne

30.02.19-00.00x

30.02.17-00.50 Kable do komputerw 30.02.19-00.00x 30.02.17-00.60 Przeczniki transmisji 30.02.19-00.00x 30.02.17-00.70 Czci do urzdze komputerw

specjalistycznych 30.02.19-00.00x

12

PKWiU-1997

Nawa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

30.02.17-00.90 Czci i akcesoria do sprztu komputerowego, pozostae

30.02.19-00.00x

- - 30.02.20* Usugi skadania moduw komputerowych - - 30.02.20-00.00* Usugi skadania moduw komputerowych 30.02.20-00.00 -

30.02.90 Usugi instalowania komputerw i innych urzdze do przetwarzania informacji

30.02.90 Usugi instalowania komputerw i pozostaego sprztu do przetwarzania danych

30.02.90-00.00 Usugi instalowania komputerw i innych urzdze do przetwarzania informacji

30.02.90-00.00x Usugi instalowania komputerw i pozostaego sprztu do przetwarzania danych

30.02.90-00.00 30.02.90-00.00

DZIA 31

MASZYNY I APARATURA ELEKTRYCZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.10 Silniki o mocy mniejszej lub rwnej 37,5 W oraz silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 37,5 W

31.10.10 Silniki o mocy wyjciowej,

13

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.10-30.00 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 37,5 W, a mniejszej lub rwnej 750 W

31.10.10-30.10 31.10.10-30.90

Silniki i prdnice prdu staego o mocy wyjciowej > 37,5 W, ale 37,5 W, ale 750 W, ale 7,5 kW, ale

14

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.10-55.21 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW prdnice do galwanizacji

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.22 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW silniki do maszyn metalurgicznych

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.23 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW silniki do maszyn hutniczych

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.24 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW silniki do maszyn walcowniczych

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.25 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW specjalne, silniki do maszyn wycigowych

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.26 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW silniki do napdu wirwek cukrowniczych

31.10.10-55.00x

31.10.10-55.29 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW - specjalne pozostae

31.10.10-55.00x

31.10.10-60.00 Silniki i prdnice prdu staego o mocy > 750 W, ale nieprzekraczajcej 75 kW dla lotnictwa cywilnego

31.10.10-60.00 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wyjciowej > 750 W, ale 75 kW, ale 75 kW, ale

15

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.10-70.25 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - silniki do napdu wirwek cukrowniczych

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.29 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - specjalne pozostae

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.31 Silniki trakcyjne o mocy mniejszej lub rwnej 375 kW - do tramwajw i wagonw (taboru) metra

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.32 Silniki trakcyjne o mocy mniejszej lub rwnej 375 kW - do lokomotyw kopalnianych (doowych)

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.33 Silniki trakcyjne o mocy mniejszej lub rwnej 375 kW - do pojazdw akumulatorowych

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.34 Silniki trakcyjne o mocy mniejszej lub rwnej 375 kW - do trolejbusw

31.10.10-70.90x

31.10.10-70.39 Silniki trakcyjne o mocy mniejszej lub rwnej 375 kW - pozostae

31.10.10-70.90x

31.10.10-80.10 Silniki trakcyjne do lokomotyw elektrycznych

31.10.10-80.00x Silniki trakcyjne prdu staego o mocy wyjciowej > 375 kW

31.10.10-80.20 Silniki trakcyjne do lokomotyw spalinowo-elektrycznych

31.10.10-80.00x

31.10.10-80.30 Silniki trakcyjne do jednostek elektrycznych, wieloczonowych

31.10.10-80.00x

31.10.10-80.40 Silniki trakcyjne do taboru szynowego tramwajw i metra

31.10.10-80.00x

31.10.10-80.50 Silniki trakcyjne do trolejbusw 31.10.10-80.00x 31.10.10-80.90 Silniki trakcyjne prdu staego

pozostae 31.10.10-80.00x

31.10.10-93.10 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 375 kW, a mniejszej lub rwnej 750 kW pozostae - normalne

31.10.10-93.00x Silniki i prdnice prdu staego o mocy wyjciowej > 375 kW, ale

16

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.10-93.25 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 375 kW, a mniejszej lub rwnej 750 kW - silniki do napdu wirwek cukrowniczych

31.10.10-93.00x

31.10.10-93.29 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 375 kW, a mniejszej lub rwnej 750 kW pozostae - specjalne osobno niewymienione

31.10.10-93.00x

31.10.10-95.00 Silniki i prdnice prdu staego o mocy wikszej ni 750 kW, pozostae

31.10.10-95.00x Silniki i prdnice prdu staego o mocy wyjciowej > 750 kW, inne ni stosowane w cywilnych statkach powietrznych

31.10.10-96.00 Prdnice prdu staego o mocy powyej 375 kW, dla lotnictwa cywilnego

31.10.10-94.00x Prdnice prdu staego o mocy wyjciowej > 375 kW, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

31.10.21 Silniki uniwersalne prdu staego i zmiennego, o mocy wikszej ni 37,5 W

31.10.21 Silniki uniwersalne prdu staego i przemiennego, o mocy wyjciowej => 37,5 W

31.10.21-00.10 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do elektronarzdzi

31.10.21-00.90x Silniki uniwersalne prdu staego i przemiennego o mocy wyjciowej > 37,5 W, pozostae

31.10.21-00.10 31.10.21-00.90x

31.10.21-00.20 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do odkurzaczy

31.10.21-00.90x 31.10.21-00.90 31.10.21-00.10 31.10.21-00.20 31.10.21-00.30

31.10.21-00.30 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do wiertarek dentystycznych

31.10.21-00.90x 31.10.21-00.40 31.10.21-00.50 31.10.21-00.60

31.10.21-00.40 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do robotw kuchennych

31.10.21-00.90x 31.10.21-00.70 31.10.21-00.90x

31.10.21-00.50 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do domowych maszyn do szycia

31.10.21-00.90x

31.10.21-00.60 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do mynkw i mikserw

31.10.21-00.90x

31.10.21-00.70 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - do froterek

31.10.21-00.90x

31.10.21-00.90 Silniki uniwersalne o mocy wikszej ni 37,5 W - pozostae

31.10.21-00.10 31.10.21-00.90x

Silniki uniwersalne prdu staego i przemiennego o mocy wyjciowej > 37,5 W, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

31.10.22 Silniki prdu zmiennego, jednofazowe 31.10.22 Silniki prdu przemiennego, jednofazowe 31.10.22-30.11 Silniki jednofazowe do pralek 31.10.22-30.00x Silniki prdu przemiennego, jednofazowe

o mocy wyjciowej

17

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.22-50.10 Silniki jednofazowe o mocy wikszej ni 750 W - do urzdze gospodarstwa domowego

31.10.22-50.00x Silniki prdu przemiennego, jednofazowe o mocy wyjciowej > 750 W

31.10.22-50.90 Silniki jednofazowe o mocy wikszej ni 750 W, pozostae

31.10.22-50.00x

31.10.22-80.00 Silniki jednofazowe, o mocy powyej 735 W, ale nieprzekraczajcej 150 kW, dla lotnictwa cywilnego

31.10.22-80.00 Silniki prdu przemiennego, jednofazowe, o mocy wyjciowej > 735 W, ale

18

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.24-03.23 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, a mniejszej lub rwnej 7,5 kW - do obrabiarek do drewna

31.10.24-03.00x 31.10.24-03.40 31.10.24-03.90

31.10.24-03.24 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, a mniejszej lub rwnej 7,5 kW - wielobiegowe

31.10.24-03.00x 31.10.24-05.00 31.10.24-05.11 31.10.24-05.12 31.10.24-05.19 31.10.24-05.21

31.10.24-03.25 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, a mniejszej lub rwnej 7,5 kW - w elementach do wbudowania

31.10.24-03.00x 31.10.24-05.22 31.10.24-05.23 31.10.24-05.24 31.10.24-05.29

31.10.24-03.29 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, a mniejszej lub rwnej 7,5 kW - specjalne, pozostae

31.10.24-03.00x 31.10.24-05.30 31.10.24-05.40 31.10.24-05.90

31.10.24-03.30 Silniki komutatorowe trjfazowe, przemysowe

31.10.24-03.00x 31.10.24-07.00 31.10.24-07.11 31.10.24-07.12 31.10.24-07.19 31.10.24-07.21

31.10.24-03.40 Silniki elektryczne liniowe 31.10.24-03.00x 31.10.24-07.22 31.10.24-07.23 31.10.24-07.24 31.10.24-07.29

31.10.24-03.90 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, a mniejszej lub rwnej 7,5 kW - pozostae

31.10.24-03.00x 31.10.24-07.30 31.10.24-07.40 31.10.24-07.90

31.10.24-04.00 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 W, ale nieprzekraczajcej 75 kW, dla lotnictwa cywilnego

31.10.24-00.10 Silniki prdu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjciowej 7,5 kW, ale

19

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.24-05.29 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 37 kW - specjalne pozostae

31.10.24-05.00x

31.10.24-05.30 Silniki komutatorowe trjfazowe, przemysowe

31.10.24-05.00x

31.10.24-05.40 Silniki elektryczne liniowe 31.10.24-05.00x 31.10.24-05.90 Silniki trjfazowe o mocy wikszej

ni 7,5 kW, a mniejszej lub rwnej 37 kW - pozostae

31.10.24-05.00x

31.10.24-07.11 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 37 kW, a mniejszej lub rwnej 75 kW normalne - klatkowe

31.10.24-07.00x Silniki prdu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjciowej > 37 kW, ale 75 kW

31.10.25-30.00 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 75 kW - silniki trakcyjne

31.10.25-30.00 Silniki prdu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjciowej > 75 kW, trakcyjne

31.10.25-30.00 31.10.25-30.00

31.10.25-40.11 Silniki synchroniczne - o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW, na napicie mniejsze lub rwne 1000 V

31.10.25-40.00x Silniki prdu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjciowej > 75 kW, ale

20

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.25-40.12 Silniki synchroniczne - o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW, na napicie wiksze ni 1000 V

31.10.25-40.00x 31.10.25-40.22 31.10.25-40.31 31.10.25-40.32 31.10.25-40.33 31.10.25-40.34

31.10.25-40.13 Silniki synchroniczne - o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW, na napicie mniejsze lub rwne 1000 V

31.10.25-40.00x 31.10.25-40.39 31.10.25-40.41 31.10.25-40.42 31.10.25-40.51 31.10.25-40.59

31.10.25-40.14 Silniki synchroniczne - o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW, na napicie wiksze ni 1000 V

31.10.25-40.00x 31.10.25-50.00

31.10.25-40.91 31.10.25-40.92 31.10.25-40.60

31.10.25-40.21 Silniki synchroniczne normalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - na napicie mniejsze lub rwne 1000 V

31.10.25-40.00x 31.10.25-60.00 31.10.25-60.11 31.10.25-60.19 31.10.25-60.21 31.10.25-60.22 31.10.25-60.23

31.10.25-40.22 Silniki synchroniczne normalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - na napicie wiksze ni 1000 V

31.10.25-40.00x 31.10.25-60.24 31.10.25-60.91 31.10.25-60.92

31.10.25-40.31 Silniki synchroniczne specjalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - silniki budowy przeciwwybuchowej

31.10.25-40.00x 31.10.25-90.00 31.10.25-90.10 31.10.25-90.21 31.10.25-90.22 31.10.25-90.23 31.10.25-90.24

31.10.25-40.32 Silniki synchroniczne specjalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - silniki do samotokw walcowniczych

31.10.25-40.00x 31.10.25-90.90

31.10.25-40.33 Silniki synchroniczne specjalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - silniki wielobiegowe

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.34 Silniki synchroniczne specjalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 100 kW - silniki w elementach do wbudowania

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.39 Silniki asynchroniczne - specjalne, o mocy wikszej ni 75 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW pozostae

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.41 Silniki synchroniczne normalne, o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - na napicie mniejsze lub rwne 1000 V

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.42 Silniki synchroniczne normalne, o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - na napicie wiksze ni 1000 V

31.10.25-40.00x

21

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.25-40.51 Silniki synchroniczne normalne, o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - silniki budowy przeciwwybuchowej

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.59 Silniki asynchroniczne specjalne, o mocy wikszej ni 100 kW, a mniejszej lub rwnej 375 kW - pozostae

31.10.25-40.00x

31.10.25-40.60 Silniki trjfazowe o mocy powyej 75 kW ale nie wikszej ni 150 kW, dla lotnictwa cywilnego

31.10.25-50.00x Silniki prdu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjciowej 375 kW, ale 750 kW, z wyczeniem trakcyjnych

31.10.25-90.21 Silniki asynchroniczne - normalne, o mocy wikszej ni 750 kW, a mniejszej lub rwnej 1000 kW

31.10.25-90.00x

31.10.25-90.22 Silniki asynchroniczne - normalne, o mocy wikszej ni 1000 kW

31.10.25-90.00x

22

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.25-90.23 Silniki asynchroniczne - specjalne, o mocy wikszej ni 750 kW, a mniejszej lub rwnej 1000 kW (np. budowy przeciwwybuchowej)

31.10.25-90.00x

31.10.25-90.24 Silniki asynchroniczne - specjalne, o mocy wikszej ni 1000 kW (np. budowy przeciwwybuchowej)

31.10.25-90.00x

31.10.25-90.90 Silniki trjfazowe o mocy wikszej ni 750 kW (z wyjtkiem trakcyjnych), pozostae

31.10.25-90.00x

31.10.26 Prdnice prdu przemiennego 31.10.26 Prdnice prdu przemiennego (alternatory)

31.10.26-10.11 Prdnice synchroniczne do agregatw spalinowo-elektrycznych o mocy mniejszej lub rwniej 7,5 kVA

31.10.26-10.10 31.10.26-10.20

Prdnice synchroniczne do agregatw spalinowo-elektrycznych o mocy wyjciowej 7,5 kVA, ale

23

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.26-70.31 Prdnice synchroniczne do agregatw spalinowo-elektrycznych, 3-fazowe, o mocy wikszej ni 750 kVA, a mniejszej lub rwnej 1250 kVA

31.10.26-70.00x

31.10.26-70.32 Prdnice synchroniczne do agregatw spalinowo-elektrycznych, 3-fazowe, o mocy wikszej ni 1250 kVA

31.10.26-70.00x

31.10.26-70.90 Prdnice prdu przemiennego mocy wikszej ni 750 kVA - pozostae

31.10.26-70.00x

31.10.31 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym

31.10.31 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym

31.10.31-13.10 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy mniejszej lub rwnej 7,5 kVA - prdu staego

31.10.31-13.00x Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wyjciowej

24

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.31-15.90 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 7,5 kVA, a mniejszej lub rwnej 75 kVA - pozostae

31.10.31-15.00x 31.10.31-75.00 31.10.31-70.12 31.10.31-70.22 31.10.31-70.92

31.10.31-30.10 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 75 kVA, a mniejszej lub rwnej 375 kVA - prdu staego

31.10.31-30.10x 31.10.31-30.90x

Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wyjciowej > 75 kVA, ale 75 kVA, ale 375 kVA, ale 375 kVA, dla lotnictwa cywilnego

31.10.31-60.00 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wyjciowej > 375 kVA, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

31.10.31-50.90 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 375 kVA, a mniejszej lub rwnej 750 kVA - pozostae

31.10.31-50.00x

31.10.31-70.11 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 750 kVA, a mniejszej lub rwnej 2000 kVA prdu staego

31.10.31-73.00x Zespoy prdotwrcze z silnikami wysokoprnymi, o mocy wyjciowej > 750 kVA, ale

25

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.31-70.12 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 2000 kVA prdu staego

31.10.31-75.00x Zespoy prdotwrcze z silnikami wysokoprnymi, o mocy wyjciowej > 2000 kVA

31.10.31-70.21 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 750 kVA, a mniejszej lub rwnej 2000 kVA prdu przemiennego, trjfazowego

31.10.31-73.00x

31.10.31-70.22 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 2000 kVA - prdu przemiennego, trjfazowego

31.10.31-75.00x

31.10.31-70.91 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 750 kVA, a mniejszej lub rwnej 2000 kVA - pozostae

31.10.31-73.00x

31.10.31-70.92 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie samoczynnym o mocy wikszej ni 2000 kVA - pozostae

31.10.31-75.00x

31.10.32 Zespoy prdotwrcze z silnikami z zaponem iskrowym; inne zespoy prdotwrcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe

31.10.32 Zespoy prdotwrcze z silnikami o zaponie iskrowym; pozostae zespoy prdotwrcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe

31.10.32-33.10 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym o mocy mniejszej lub rwnej 7,5 kVA - prdu staego

31.10.32-33.00x Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym, o mocy wyjciowej

26

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.32-35.10 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym o mocy wikszej ni 7,5 kVA - prdu staego

31.10.32-35.10x 31.10.32-35.20x 31.10.32-35.30x

Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym, o mocy wyjciowej > 7,5 kVA, ale 375 kVA , ale 750kVA

31.10.32-50.10 31.10.32-50.90 31.10.32-70.10

31.10.32-50.90x 31.10.32-50.10 31.10.32-50.20 31.10.32-50.30 31.10.32-50.40 31.10.32-50.90x 31.10.32-70.11x 31.10.32-70.12x 31.10.32-70.19x 31.10.32-70.90x

31.10.32-35.20 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym o mocy wikszej ni 7,5 kVA - prdu przemiennego, jednofazowe

31.10.32-35.10x 31.10.32-35.20x 31.10.32-35.30x

31.10.32-70.90 31.10.32-70.11x 31.10.32-70.12x 31.10.32-70.19x 31.10.32-70.90x

31.10.32-35.30 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym - prdu przemiennego, trjfazowe

31.10.32-35.10x 31.10.32-35.20x 31.10.32-35.30x

31.10.32-35.90 Zespoy prdotwrcze z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym o mocy wikszej ni 7,5 kVA - pozostae

31.10.32-35.10x 31.10.32-35.20x 31.10.32-35.30x

31.10.32-50.10 Zespoy prdotwrcze pozostae - turbozespoy parowe

31.10.32-50.90x Zespoy prdotwrcze pozostae, wczajc turbogeneratory, zespoy prdotwrcze do urzdze spawajcych bez gowic/przyrzdw (z wyczeniem z kompresj), z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym

31.10.32-50.20 Zespoy prdotwrcze, pozostae - turbozespoy gazowe

31.10.32-50.90x

31.10.32-50.30 Zespoy prdotwrcze, pozostae - turbozespoy wodne

31.10.32-50.90x

31.10.32-50.40 Zespoy prdotwrcze, pozostae - z napdem spalinowym, osobno niewymienione

31.10.32-50.90x

27

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.32-50.90 Zespoy prdotwrcze, pozostae - z innymi napdami

31.10.32-50.10 31.10.32-50.90x

Zespoy prdotwrcze pozostae, wczajc turbogeneratory, zespoy prdotwrcze do urzdze spawalniczych bez gowic/przyrzdw do stosowania w cywilnych statkach powietrznych ( z wyczeniem z kompresj), z silnikami tokowymi wewntrznego spalania o zaponie iskrowym

31.10.32-70.11 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe napicia staego na stae, dla telekomunikacji

31.10.32-70.10x 31.10.32-70.90x

Przetwornice jednotwornikowe, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych Przetwornice jednotwornikowe, pozostae

31.10.32-70.12 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe napicia staego na zmienne, dla telekomunikacji

31.10.32-70.10x 31.10.32-70.90x

31.10.32-70.19 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe dla telekomunikacji - pozostae

31.10.32-70.10x 31.10.32-70.90x

31.10.32-70.90 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe - pozostae

31.10.32-70.10x 31.10.32-70.90x

31.10.41 Transformatory z ciekym dielektrykiem

31.10.41 Transformatory z ciekym dielektrykiem

31.10.41-30.11 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.41-30.10x Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wyjciowej

28

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.41-30.21 Transformatory z ciekym dielektrykiem transformatory olejowe prostownikowe

31.10.41-30.10x 31.10.41-53.29 31.10.41-53.90

31.10.41-30.22 Transformatory olejowe piecowe o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.41-30.10x 31.10.41-55.00 31.10.41-55.11 31.10.41-55.12

31.10.41-30.23 Transformatory uziemiajce o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.41-30.10x 31.10.41-55.13 31.10.41-55.14

31.10.41-30.24 Autotransformatory rozruchowe o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.41-30.10x 31.10.41-55.15 31.10.41-55.16

31.10.41-30.25 Atotransformatory energetyczne rednich napi (poniej 110 kV) o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.41-30.10x 31.10.41-55.17 31.10.41-55.18 31.10.41-55.20

31.10.41-30.29 Transformatory i autotransformatory olejowe o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA - specjalne, pozostae

31.10.41-30.10x 31.10.41-70.00

31.10.41-55.90 31.10.41-70.11 31.10.41-70.12 31.10.41-70.13

31.10.41-30.31 Transformatory olejowe prostownikowe o mocy wikszej ni 16 kVA, a mniejszej lub rwnej 650 kVA

31.10.41-30.20x Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wyjciowej > 16 kVA, ale 650 kVA, ale

29

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.41-53.13 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 1.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 1.250 kVA

31.10.41-53.00x

31.10.41-53.14 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 1.250 kVA, a mniejszej lub rwnej 1.600 kVA

31.10.41-53.00x

31.10.41-53.21 Transformatory z ciekym dielektrykiem prostownikowe

31.10.41-53.00x

31.10.41-53.22 Transformatory z ciekym dielektrykiem piecowe

31.10.41-53.00x

31.10.41-53.29 Transformatory i autotransformatory olejowe o mocy wikszej ni 650 kVA, a mniejszej lub rwnej 1.600 kVA - specjalne pozostae

31.10.41-53.00x

31.10.41-53.90 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 650 kVA, a mniejszej lub rwnej 1.600 kVA - pozostae

31.10.41-53.00x

31.10.41-55.11 Transformatory olejowe o mocy wikszej ni 1.600 kVA, a mniejszej lub rwnej 2.000 kVA

31.10.41-55.00x Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wyjciowej > 1600 kVA, ale

30

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.41-55.20 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 6.300 kVA, a mniejszej lub rwnej 10.000 kVA - na napicie grne rwne 110 kV

31.10.41-55.00x

31.10.41-55.90 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 1.600 kVA, a mniejszej lub rwnej 10.000 kVA - pozostae

31.10.41-55.00x

31.10.41-70.11 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 10.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 12.500 kVA

31.10.41-70.00x Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wyjciowej > 10000 kVA

31.10.41-70.12 Transformatory z ciekym dielektrykiem - o mocy wikszej ni 12.500 kVA, a mniejszej lub rwnej 16.000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.13 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 16.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 20.000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.14 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 20.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 25.000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.15 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 25.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 31000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.16 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 31.000 kVA, a mniejszej lub rwnej 50.000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.17 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 50.000 kVA

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.20 Transformatory olejowe o mocy wikszej ni 10.000 kVA - na napicie grne rwne 110 kV

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.30 Transformatory olejowe o mocy wikszej ni 10.000 kVA - na napicie grne 220/275 kV

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.40 Transformatory olejowe o mocy wikszej ni 10.000 kVA - na napicie grne powyej 220 kV

31.10.41-70.00x

31.10.41-70.90 Transformatory z ciekym dielektrykiem o mocy wikszej ni 10.000 kVA- pozostae

31.10.41-70.00x

31.10.42 Transformatory pozostae, o mocy mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.42 Transformatory pozostae, o mocy wyjciowej

31

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.42-33.11 Transformatory pomiarowe o mocy mniejszej lub rwnej 1 kVA niskiego napicia - w izolacji papierowej

31.10.42-33.00x Transformatory pomiarowe, o mocy wyjciowej

32

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.42-35.10 Transformatory z chodzeniem powietrznym (suche)

31.10.42-35.00x Transformatory pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy wyjciowej 1 kVA, ale 1 kVA, ale

33

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.42-53.24 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - prdowe, maoolejowe

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.25 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - prdowe, pozostae

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.26 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - napiciowe, suche

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.27 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - napiciowe, maoolejowe

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.28 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - napiciowe, ywiczne

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.29 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA, wysokiego mniejszej lub rwnej ni 16 kVA wysokiego napicia - napiciowe, pozostae

31.10.42-55.00x

31.10.42-53.30 Transformatory pomiarowe o mocy wikszej ni 1 kVA lecz nieprzekraczajcej 16 kVA, dla lotnictwa cywilnego

31.10.42-54.00 Transformatory pomiarowe o mocy wyjciowej > 1 kVA, ale

34

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.42-55.24 Transformatory z chodzeniem powietrznym (suche) o mocy wikszej ni 1 kVA, a mniejszej lub rwnej 16 kVA - budowy specjalnej, pozostae

31.10.42-55.00x

31.10.42-55.25 Transformatory z chodzeniem powietrznym (suche) o mocy wikszej ni 1 kVA, a mniejszej lub rwnej 16 kVA - autotransformatory mocy

31.10.42-55.00x

31.10.42-55.29 Transformatory z chodzeniem powietrznym (suche) o mocy wikszej ni 5 kVA, a mniejszej lub rwnej 16 kVA - pozostae

31.10.42-55.00x

31.10.42-55.90 Transformatory pozostae, gdzie indziej niewymienione, o mocy wikszej ni 1 kVA, a mniejszej lub rwnej 16 kVA

31.10.42-55.00x

31.10.43 Transformatory pozostae, o mocy wikszej ni 16 kVA pozostae

31.10.43 Transformatory pozostae, o mocy wikszej ni 16 kVA pozostae

31.10.43-30.10 Transformatory, gdzie indziej niewymienione, o mocy wikszej ni 16 kVA, a mniejszej lub rwnej 20 kVA - z chodzeniem powietrznym (suche)

31.10.43-30.10 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy wyjciowej > 16 kVA, ale 20 kVA, ale 16 kVA, ale 16 kVA, ale 500 kVA, ale 500 kVA, ale 1600 kVA, z chodzeniem powietrznym (suche)

31.10.43-50.29 Transformatory mocy, gdzie indziej niewymienione, o mocy wikszej ni 1.600 kVA - pozostae

31.10.43-50.29 Transformatory mocy, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy wyjciowej > 1600 kVA, pozostae

35

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.43-50.91 Transformatory mocy, gdzie indziej niewymienione o mocy wikszej ni 500 kVA - z chodzeniem powietrznym (suche)

31.10.43-50.91 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy wyjciowej > 500 kVA, z chodzeniem powietrznym (suche)

31.10.43-50.99 Pozostae transformatory, o mocy wikszej ni 500 kVA - gdzie indziej niewymienione

31.10.43-50.99 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfikowane, o mocy wyjciowej > 500 kVA, pozostae

31.10.50 Stateczniki do lamp wyadowczych, w tym rurowych; przeksztatniki; inne cewki indukcyjne

31.10.50 Stateczniki do lamp wyadowczych lub rurowych; przeksztatniki; pozostae cewki indukcyjne

31.10.50-12.00 Stateczniki lamp wyadowczych, w tym lamp wyadowczych surowych, dla lotnictwa cywilnego

31.10.50-12.00x Stateczniki lamp wyadowczych, z wczeniem lamp wyadowczych rurowych, do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

31.10.50-12.00 31.10.50-13.00

31.10.50-12.00 31.10.50-13.10 31.10.50-13.90

31.10.50-13.10 Cewki indukcyjne - wzorce elektryczne indukcyjnoci

31.10.50-13.00x Cewki indukcyjne do lamp wyadowczych, take rurowych

31.10.50-15.00 31.10.50-15.10 31.10.50-15.20

31.10.50-13.90 Cewki indukcyjne pozostae 31.10.50-13.00x 31.10.50-15.30 31.10.50-15.40

31.10.50-15.10 Stabilizatory lamp wyadowczych do wietlwek

31.10.50-15.00x Stateczniki lamp wyadowczych, take rurowych pozostae, z wyczeniem cewek indukcyjnych

31.10.50-15.90

31.10.50-15.20 Stabilizatory lamp wyadowczych do lamp rtciowych

31.10.50-15.00x 31.10.50-23.00 31.10.50-23.10 31.10.50-23.20 31.10.50-23.30

31.10.50-15.30 Stabilizatory lamp wyadowczych do lamp sodowych

31.10.50-15.00x 31.10.50-23.90

31.10.50-15.40 Stabilizatory lamp wyadowczych wysokoprnych pozostaych

31.10.50-15.00x 31.10.50-33.00 31.10.50-35.00

31.10.50-33.00 31.10.50-35.10 31.10.50-35.20

31.10.50-15.90 Stabilizatory lamp wyadowczych pozostae osobno niewymienione

31.10.50-15.00x 31.10.50-40.00 31.10.50-53.00 31.10.50-55.00

- 31.10.50-53.00 31.10.50-55.00

31.10.50-23.10 Przeksztatniki - pprzewodniki polikrystaliczne - o mocy do 5 kW

31.10.50-23.00x Prostowniki pprzewodnikowe polikrystaliczne

31.10.50-60.00 31.10.50-70.00

31.10.50-28.00 31.10.50-25.00

31.10.50-23.20 Przeksztatniki - pprzewodniki polikrystaliczne - o mocy powyej 5 kW

31.10.50-23.00x 31.10.50-70.11 31.10.50-70.19 31.10.50-70.91

31.10.50-23.30 Stacje przeksztatnikowe pprzewodnikowe polikrystaliczne

31.10.50-23.00x 31.10.50-70.92 31.10.50-70.93

31.10.50-23.90 Przeksztatniki - pprzewodniki polikrystaliczne - pozostae

31.10.50-23.00x 31.10.50-70.94 31.10.50-70.99

31.10.50-25.00 Przeksztatniki specjalnie zaprojektowane do spawania, bez urzdze spawalniczych

31.10.50-70.00x Przeksztatniki pozostae 31.10.50-80.10 31.10.50-80.90

31.10.50-80.00x 31.10.50-80.00x

31.10.50-28.00 Przeksztatniki dla lotnictwa cywilnego

31.10.50-60.00 Przeksztatniki do stosowania w cywilnych statkach powietrznych

31.10.50-33.00 Przeksztatniki, urzdzenia do adowania akumulatorw

31.10.50-33.00x Urzdzenia do adowania akumulatorw

31.10.50-35.10 Prostowniki rtciowe 31.10.50-35.00x Prostowniki 31.10.50-35.90 Prostowniki pozostae 31.10.50-35.00x 31.10.50-53.00 Falowniki o mocy mniejszej lub

rwnej 7,5 kVA 31.10.50-53.00 Falowniki o mocy

36

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.50-55.00 Falowniki o mocy wikszej ni 7,5 kVA

31.10.50-55.00 Falowniki o mocy >7,5 kVA

31.10.50-70.11 Zasilacze AC/DC - DC/DC do aparatury pomiarowej

31.10.50-70.00x Przeksztatniki pozostae

31.10.50-70.19 Zasilacze AD/DC - DC/DC pozostae 31.10.50-70.00x 31.10.50-70.91 Ukady tyrystorowe do celw

nienapdowych 31.10.50-70.00x

31.10.50-70.92 Ukady napdowe tyrystorowe z silnikiem prdu staego

31.10.50-70.00x

31.10.50-70.93 Ukady napdowe tyrystorowe z silnikiem prdu przemiennego

31.10.50-70.00x

31.10.50-70.94 Podzespoy do ukadw tyrystorowych i przeksztatnikw pprzewodnikowych

31.10.50-70.00x

31.10.50-70.99 Przeksztatniki pozostae osobno niewymienione

31.10.50-70.00x

31.10.50-80.00 Wzbudniki, gdzie indziej niewymienione

31.10.50-80.10 31.10.50-80.90

Wzbudniki do stosowania w cywilnych statkach powietrznych Wzbudniki pozostae

31.10.61 Czci i wyposaenie do silnikw elektrycznych, prdnic i zespow prdotwrczych

31.10.61 Czci do silnikw elektrycznych i prdnic

31.10.61-00.11 Zespoy i czci silnikw elektrycznych i prdnic

31.10.61-00.00x Czci i wyposaenie nadajce si do maszyn ujtych w pozycjach od 31.10.10-10 do 31.10.32-70.90

31.10.61-00.00 31.10.61-00.11 31.10.61-00.12 31.10.61-00.21

31.10.61-00.12 Wyposaenie silnikw elektrycznych i prdnic

31.10.61-00.00x 31.10.61-00.22 31.10.61-00.23 31.10.61-00.24

31.10.61-00.21 Zespoy i czci silnikw spalinowych tokowych samozaponowych (wysokoprnych) uywanych w zespoach prdotwrczych

31.10.61-00.00x 31.10.61-00.29 31.10.61-00.90

31.10.61-00.22 Zespoy i czci silnikw spalinowych tokowych z zaponem iskrowym (niskoprnych)

31.10.61-00.00x

31.10.61-00.23 Zespoy i czci maszyn elektrycznych wirujcych

31.10.61-00.00x

31.10.61-00.24 Wyposaenie maszyn wirujcych prdu przemiennego i prdu staego

31.10.61-00.00x

31.10.61-00.29 Czci zespow prdotwrczych - pozostae

31.10.61-00.00x

31.10.61-00.90 Czci nadajce si do maszyn ujtych w pozycjach od 31.10.10-10.10 do 31.10.32-70.90 pozostae

31.10.61-00.00x

31.10.62 Czci transformatorw, cewki indukcyjne i przeksztatniki

31.10.62 Czci transformatorw, cewek indukcyjnych i przeksztatnikw

31.10.62-03.00 Rdzenie ferrytowe 31.10.62-03.00 Rdzenie ferrytowe do transformatorw i wzbudnikw

31.10.62-03.00 31.10.62-03.00

31.10.62-05.11 Czci transformatorw i autotransformatorw - z chodzeniem powietrznym (suchych) - pozostae

31.10.62-05.20x Czci transformatorw i wzbudnikw, pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyczeniem rdzeni ferrytowych

31.10.62-05.10 31.10.62-05.20

37

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.10.62-05.12 Czci transformatorw i autotransformatorw - olejowych pozostae

31.10.62-05.20x 31.10.62-05.20 31.10.62-05.11 31.10.62-05.12

31.10.62-05.20 Czci wzbudnikw pozostae 31.10.62-05.10 Zespoy elektroniczne maszyn objtych pozycj 31.10.50-80

31.10.62-07.10 Czci prostownikw i przeksztatnikw pprzewodnikowych

31.10.62-07.10 Zespoy elektroniczne maszyn objtych pozycj 31.10.50-40.00

31.10.62-07.10 31.10.62-07.10

31.10.62-07.90 Czci przeksztatnikw pozostaych 31.10.62-07.90 Czci przeksztatnikw pozostaych 31.10.62-07.90 31.10.62-07.90 31.10.91 Usugi instalowania elektrycznych

silnikw, prdnic i transformatorw 31.10.91 Usugi instalowania silnikw

elektrycznych, prdnic i transformatorw

31.10.91-00.00 Usugi instalowania elektrycznych silnikw, prdnic i transformatorw

31.10.91-00.00 Usugi instalowania silnikw elektrycznych, prdnic i transformatorw

31.10.91-00.00 31.10.91-00.00

31.10.92 Usugi napraw, konserwacji i przezwajania elektrycznych silnikw, prdnic i transformatorw

31.10.92 Usugi napraw, konserwacji i przezwajania silnikw elektrycznych, prdnic i transformatorw

31.10.92-00.00 Usugi naprawy, konserwacji i przezwajania elektrycznych silnikw, prdnic i transformatorw

31.10.92-00.00 Usugi naprawy, konserwacji i przezwajania silnikw elektrycznych, prdnic i transformatorw

31.10.92-00.00 31.10.92-00.00

- - 31.10.99* Usugi zwizane z produkcj silnikw elektrycznych, prdnic i transformatorw

- - 31.10.99-00.00* Usugi zwizane z produkcj silnikw elektrycznych, prdnic i transformatorw

31.10.99-00.00 -

31.20.10 Aparatura elektryczna do przeczania i zabezpieczania obwodw elektrycznych powyej 1000 V

31.20.10 Aparatura elektryczna do przeczania i zabezpieczania obwodw elektrycznych > 1000 V

31.20.10-10.10 Bezpieczniki topikowe gazowydmuchowe 31.20.10-10.00x Bezpieczniki do napi >1000V 31.20.10-10.00 31.20.10-10.10 31.20.10-10.20

31.20.10-10.20 Bezpieczniki topikowe piaskowe 31.20.10-10.00x 31.20.10-10.90 31.20.10-10.90 Bezpieczniki do napi wikszych ni

1000 V, pozostae 31.20.10-10.00x

31.20.10-30.10 Wyczniki automatyczne, do napi wikszych ni 1000 V, a mniejszych lub rwnych 12 kV

31.20.10-30.00x Wyczniki automatyczne, do napi >1000V, ale 72,5 kV

31.20.10-40.00 31.20.10-40.10 31.20.10-40.20 31.20.10-40.30

31.20.10-40.20 Wyczniki automatyczne, do napicia 245 kV

31.20.10-40.00x 31.20.10-40.90

31.20.10-40.30 Wyczniki automatyczne, do napicia 420 kV

31.20.10-40.00x

31.20.10-40.90 Wyczniki automatyczne, do napi wikszych ni 72,5 kV pozostae

31.20.10-40.00x

38

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.10-53.11 Odczniki jednobiegunowe do 40,5 kV 31.20.10-53.00x Odczniki i przeczniki do napi >1000 V, ale 72,5 kV

31.20.10-55.00 31.20.10-55.11 31.20.10-55.12

31.20.10-55.12 Odczniki 245 kV 31.20.10-55.00x 31.20.10-55.13 31.20.10-55.19

31.20.10-55.13 Odczniki 420 kV 31.20.10-55.00x 31.20.10-55.20 31.20.10-55.31

31.20.10-55.19 Odczniki do napi wikszych ni 72,5 kV pozostae

31.20.10-55.00x 31.20.10-55.32 31.20.10-55.33

31.20.10-55.20 Rozczniki do napi wikszych ni 72,5 kV

31.20.10-55.00x 31.20.10-55.39

31.20.10-55.31 Wyczniki powyej 72,5 kV do 170 kV 31.20.10-55.00x 31.20.10-55.32 Wyczniki 245 kV 31.20.10-55.00x 31.20.10-55.33 Wyczniki 420 kV 31.20.10-55.00x 31.20.10-55.39 Wyczniki do napi wikszych ni

72,5 kV pozostae 31.20.10-55.00x

31.20.10-70.10 Ograniczniki przepi do napi wikszych ni 1000 V

31.20.10-70.00x Odgromniki, ograniczniki napicia, ochronniki przepiciowe do napi > 1000 V

31.20.10-70.00 31.20.10-70.10 31.20.10-70.20 31.20.10-70.30

31.20.10-70.20 Uziemniki do napi wikszych ni 1000 V

31.20.10-70.00x

31.20.10-70.30 Ochronniki przepi do napi wikszych ni 1000 V

31.20.10-70.00x

31.20.10-90.10 Zwierniki do napi wikszych ni 1000 V

31.20.10-90.00x Urzdzenia do czenia i zabezpieczania obwodw elektrycznych, do napi > 1000 V, pozostae

31.20.10-90.00 31.20.10-90.10 31.20.10-90.20 31.20.10-90.31

31.20.10-90.20 Styczniki do napi wikszych ni 1000 V

31.20.10-90.00x 31.20.10-90.32 31.20.10-90.33 31.20.10-90.34

31.20.10-90.31 Przekadniki prdowe do napi mniejszych lub rwnych 40,5 kV

31.20.10-90.00x 31.20.10-90.35 31.20.10-90.36 31.20.10-90.39

31.20.10-90.32 Przekadniki prdowe do napi wikszych ni 40,5 kV, a mniejszych lub rwnych 170 kV

31.20.10-90.00x 31.20.10-90.41 31.20.10-90.42 31.20.10-90.43

39

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.10-90.33 Przekadniki prdowe do napi wikszych ni 170 kV

31.20.10-90.00x 31.20.10-90.44 31.20.10-90.45 31.20.10-90.46

31.20.10-90.34 Przekadniki napiciowe do napi mniejszych lub rwnych 40,5 kV

31.20.10-90.00x 31.20.10-90.49 31.20.10-90.90

31.20.10-90.35 Przekadniki napiciowe do napi wikszych ni 40,5 kV, a mniejszych lub rwnych 170 kV

31.20.10-90.00x

31.20.10-90.36 Przekadniki napiciowe do napi wikszych ni 170 kV

31.20.10-90.00x

31.20.10-90.39 Przekadniki wysokiego napicia pozostae

31.20.10-90.00x

31.20.10-90.41 Drki izolacyjne 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.42 Kleszcze izolacyjne 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.43 Pomosty izolacyjne 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.44 Wskaniki neonowe 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.45 Uzgadniacze faz 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.46 Drki uziemiajce 31.20.10-90.00x 31.20.10-90.49 Sprzt izolacyjny i ochronny

wysokiego napicia pozostay 31.20.10-90.00x

31.20.10-90.90 Urzdzenia do czenia i zabezpieczania obwodw elektrycznych, do napi wikszych ni 1000 V pozostae osobno niewymienione

31.20.10-90.00x

31.20.21 Bezpieczniki do napi mniejszych lub rwnych 1000V

31.20.21 Bezpieczniki do napi

40

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.21-50.80 Elementy bezpiecznikw do napi mniejszych lub rwnych 1000 V, dla prdw o nateniu wikszym ni 10 A, a mniejszym lub rwnym 63 A

31.20.21-50.00x

31.20.21-50.90 Bezpieczniki do napi mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 10 A, a mniejszym lub rwnym 63 A, pozostae

31.20.21-50.00x

31.20.21-70.80 Elementy bezpiecznikw instalacyjnych do napi mniejszych lub rwnych 1000 V, dla prdw o nateniu wikszym ni 63 A

31.20.21-70.00x Bezpieczniki do napi 63 A

31.20.21-70.00 31.20.21-70.80 31.20.21-70.90

31.20.21-70.90 Bezpieczniki do napi mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 63 A, pozostae, osobno niewymienione

31.20.21-70.00x

31.20.22 Wyczniki do napi mniejszych lub rwnych 1000 V

31.20.22 Wyczniki automatyczne do napi

41

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.22-50.39 Wyczniki budowy otwartej do napi mniejszych lub rwnych 1000 V, dla prdw o nateniu wikszym ni 63 A, pozostae

31.20.22-50.00x

31.20.23 Aparatura zabezpieczania obwodw elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, do napi nieprzekraczajcych 1000 V

31.20.23 Aparatura do zabezpieczania obwodw elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, do napi

42

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.23-70.11 Rozczniki w obudowach przeciwwybuchowych lub wodoszczelnych dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.23-70.00x Aparatura do zabezpieczania obwodw elektrycznych, pozostaa, do napi 125A, z wyczeniem bezpiecznikw i wycznikw automatycznych

31.20.23-70.00 31.20.23-70.11 31.20.23-70.19 31.20.23-70.20 31.20.23-70.90

31.20.23-70.19 Rozczniki do napi mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A, pozostae

31.20.23-70.00x

31.20.23-70.20 Odgromniki do napi mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.23-70.00x

31.20.23-70.90 Aparatura do zabezpieczania obwodw elektrycznych do napi mniejszych lub rwnych 1000 V, dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A, pozostaa

31.20.23-70.00x

31.20.24 Przekaniki 31.20.24 Przekaniki do napi

43

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.24-50.19 Przekaniki i styczniki do napi wikszych ni 60V, a mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 2A, a mniejszym lub rwnym 16A pozostae

31.20.24-50.00x 31.20.24-50.43 31.20.24-50.44 31.20.24-50.49 31.20.24-50.50 31.20.24-50.90

31.20.24-50.21 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 16 A, a mniejszym lub rwnym 25 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.22 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 25 A, a mniejszym lub rwnym 40 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.23 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 40 A, a mniejszym lub rwnym 63 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.24 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 63 A, a mniejszym lub rwnym 100 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.25 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 100 A, a mniejszym lub rwnym 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.26 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdu staego dla prdw o nateniu wikszym ni 16 A, a mniejszym lub rwnym 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.27 Styczniki prniowe prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 16 A, a mniejszym lub rwnym 35 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.31 Przekaniki cieplne (termobimetalowe) do cznikw dla prdw o nateniu wikszym ni 16 A, a mniejszym lub rwnym 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.39 Przekaniki do napi wikszych ni 60 V, a mniejszych lub rwnych 1000 V, dla prdw o nateniu wikszym ni 16 A, a mniejszym lub rwnym 125 A pozostae

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.41 Styczniki powietrzne prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.42 Styczniki powietrzne prdu staego dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.43 Styczniki prniowe prdu przemiennego dla prdw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.24-50.00x

44

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.24-50.44 Przekaniki cieplne (termobimetalowe) do cznikw o nateniu wikszym ni 125 A

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.49 Przekaniki i styczniki do napi wikszych ni 60V, a mniejszych lub rwnych 1000V, dla prdw o nateniu wikszym ni 125A pozostae

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.50 Przekaniki opniajce do napi wikszych ni 60V, a mniejszych lub rwnych 1000V

31.20.24-50.00x

31.20.24-50.90 Przekaniki do napi wikszych ni 60 V, a mniejszych lub rwnych 1000 V pozostae

31.20.24-50.00x

31.20.25 czniki, gdzie indziej niesklasyfikowane

31.20.25 Przeczniki pozostae, gdzie indziej niesklasyfikowane do napi

45

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.26-00.90 Oprawki lamp (rde wiata) na napicie mniejsze lub rwne 1000 V, pozostae

31.20.26-00.00x

31.20.27 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury czeniowej lub zabezpieczajcej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

31.20.27 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury czeniowej lub zabezpieczajcej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

31.20.27-10.11 Wtyczki do kabli koncentrycznych w obudowie z tworzyw sztucznych

31.20.27-10.00x Wtyczki i gniazda wtykowe do kabli koncentrycznych, do napi

46

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.27-50.71 Szczotki do maszyn wirujcych 31.20.27-50.50x 31.20.27-50.40 31.20.27-50.40 31.20.27-50.72 Szczotkotrzymada 31.20.27-50.30x 31.20.27-50.50

31.20.27-50.50 31.20.27-50.71

31.20.27-50.73 Komutatory 31.20.27-50.30x 31.20.27-50.60 31.20.27-50.60 31.20.27-50.90 Gniazda wtykowe na napicie mniejsze

lub rwne 1000 V pozostae 31.20.27-50.70x 31.20.27-50.70

31.20.27-50.39 31.20.27-50.90

31.20.27-60.11 Puszki instalacyjne i odganiki 31.20.27-60.00x Elementy skadowe do obwodw elektrycznych, do napi

47

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.31-70.21 Tablice licznikowe instalacyjne 31.20.31-70.20x Tablice licznikowe do mocowania przyrzdw pomiarowych i panele do instalacji, do napi 1000V, ale 72,5 kV

31.20.32-05.00 31.20.32-05.10 31.20.32-05.20

31.20.32-05.20 Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

31.20.32-05.00x 31.20.32-05.30 31.20.32-05.40

31.20.32-05.30 Rozdzielnice prefabrykowane w obudowie przeciwwybuchowej

31.20.32-05.00x 31.20.32-05.50 31.20.32-05.90

31.20.32-05.40 Nastawnie prefabrykowane do urzdze rozdzielczych

31.20.32-05.00x

48

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.32-05.50 Rozdzielnice prefabrykowane z obwodami gwnymi w izolacji staej lub gazowej

31.20.32-05.00x

31.20.32-05.90 Panele do sterowania na napicie wiksze ni 72,5 kV pozostae

31.20.32-05.00x

31.20.40 Czci elektrycznych urzdze rozdzielczych lub sterowniczych

31.20.40 Czci elektrycznych urzdze rozdzielczych lub kontrolnych

31.20.40-30.10 Obudowy, korpusy, osony 31.20.40-30.00x Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostae ukady wsporcze dla wyrobw objtych pozycj od 31.20.31-30.00 do 31.20.32-05.00, niewyposaone w przynalen do nich aparatur

31.20.40-30.00 31.20.40-30.10 31.20.40-30.20 31.20.40-30.91 31.20.40-30.92

31.20.40-30.20 Skrzynki do rozdzielni skrzynkowych niskiego i wysokiego napicia

31.20.40-30.00x

31.20.40-30.91 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne ukady wsporcze dla wyrobw objtych pozycjami od 31.20.32-03.10 do 31.20.32-05.90, dla urzdze rozdzielczych wysokiego napicia

31.20.40-30.00x

31.20.40-30.92 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne ukady wsporcze dla wyrobw objtych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.31-70.99, dla urzdze rozdzielczych niskiego napicia

31.20.40-30.00x

31.20.40-90.11 Zaciski do rozdzielni wysokiego i niskiego napicia

31.20.40-90.00x Czci urzdze ujtych w pozycjach od 31.20.10-10.10 do 31.20.32-05.00, pozostae

31.20.40-90.00 31.20.40-90.11 31.20.40-90.12 31.20.40-90.19

31.20.40-90.12 Listwy zaciskowe do rozdzielni wysokiego i niskiego napicia

31.20.40-90.00x 31.20.40-90.20 31.20.40-90.30 31.20.40-90.40

31.20.40-90.19 Osprzt do rozdzielni wysokiego i niskiego napicia pozostay

31.20.40-90.00x 31.20.40-90.50

31.20.40-90.20 Czci i wyposaenie aparatury rozdzielczej, czeniowej i zabezpieczajcej wysokiego napicia

31.20.40-90.00x

31.20.40-90.30 Czci i wyposaenie aparatury rozdzielczej, czeniowej i zabezpieczajcej niskiego napicia

31.20.40-90.00x

31.20.40-90.40 Elementy sprztu instalacyjnego 31.20.40-90.00x 31.20.40-90.50 Czci urzdze ujtych w pozycjach

od 31.20.10-10.10 do 31.20.32-05.90 - podzespoy elektroniczne

31.20.40-90.00x

31.20.91 Usugi instalowania elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.20.91

31.20.91-00.00 Usugi instalowania elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.20.91-00.00 Usugi instalowania elektrycznej aparatury rozdzielczej i kontrolnej

31.20.91-00.00 31.20.91-00.00

49

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.20.92 Usugi napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.20.92

31.20.92-00.00 Usugi napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej

31.20.92-00.00 Usugi napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i kontrolnej

31.20.92-00.00 31.20.92-00.00

- - 31.20.99* Usugi zwizane z produkcj elektrycznej aparatury rozdzielczej i kontrolnej

- - 31.20.99-00.00* Usugi zwizane z produkcj elektrycznej aparatury rozdzielczej i kontrolnej

31.20.99-00.00 -

31.30.11 Drut nawojowy izolowany 31.30.11 Drut nawojowy izolowany 31.30.11-30.11 - emaliowany 31.30.11-30.10x Drut nawojowy lakierowany lub

emaliowany miedziany 31.30.11-30.10 31.30.11-30.11

31.30.11-30.12 31.30.11-30.12 - emaliowany w oprzdzie 31.30.11-30.10x 31.30.11-30.13 31.30.11-30.13 - lakierowany 31.30.11-30.10x 31.30.11-30.21 - emaliowany 31.30.11-30.20x Drut nawojowy lakierowany lub

emaliowany aluminiowy 31.30.11-30.20 31.30.11-30.21

31.30.11-30.22 31.30.11-30.22 - lakierowany 31.30.11-30.20x 31.30.11-30.90 Drut nawojowy lakierowany lub

emaliowany pozostay 31.30.11-30.90 Drut nawojowy lakierowany lub

emaliowany pozostay 31.30.11-30.90 31.30.11-30.90

31.30.11-50.11 - w oprzdzie jedwabnym i bawenianym

31.30.11-50.10x Drut nawojowy miedziany pozostay 31.30.11-50.10 31.30.11-50.11 31.30.11-50.12

31.30.11-50.12 - w obwoju papierowym i papierowo-wknistym

31.30.11-50.10x 31.30.11-50.13 31.30.11-50.14

31.30.11-50.13 - w oprzdzie z wkna szklanego 31.30.11-50.10x 31.30.11-50.19 31.30.11-50.14 - w tworzywie termoplastycznym 31.30.11-50.10x 31.30.11-50.19 Drut nawojowy miedziany pozostay

osobno niewymieniony 31.30.11-50.10x

31.30.11-50.21 - w oprzdzie jedwabnym i bawenianym

31.30.11-50.20x Drut nawojowy aluminiowy pozostay 31.30.11-50.20 31.30.11-50.21 31.30.11-50.22

31.30.11-50.22 - w obwoju papierowym i papierowo-wknistym

31.30.11-50.20x 31.30.11-50.23 31.30.11-50.29

31.30.11-50.23 - w oprzdzie z wkna szklanego 31.30.11-50.20x 31.30.11-50.29 Drut nawojowy aluminiowy pozostay

osobno niewymieniony 31.30.11-50.20x

31.30.11-50.90 Drut nawojowy pozostay osobno niewymieniony

31.30.11-50.90 Drut nawojowy pozostay, gdzie indziej niesklasyfikowany

31.30.11-50.90 31.30.11-50.90

31.30.12 Kabel koncentryczny i inne elektryczne przewody koncentryczne

31.30.12 Kabel koncentryczny i pozostae elektryczne przewody koncentryczne

31.30.12-00.11 - z yami jednodrutowymi 31.30.12-00.11 - z yami jednodrutowymi 31.30.12-00.11 31.30.12-00.11 31.30.12-00.12 - z yami wielodrutowymi 31.30.12-00.12 - z yami wielodrutowymi 31.30.12-00.12 31.30.12-00.12 31.30.12-00.19 Kable koncentryczne do przesyania

danych i sterowania, wyposaone w zczki lub niewyposaone, na napicie nieprzekraczajce 80 V, miedziane, pozostae

31.30.12-00.19 Kable koncentryczne i pozostae koncentryczne przewody elektryczne do transmisji danych i celw sterowniczych, wyposaone w zczki lub niewyposaone, miedziane, pozostae

31.30.12-00.19 31.30.12-00.19

50

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.30.12-00.90 Kable koncentryczne do przesyania danych i sterowania, wyposaone w zczki lub niewyposaone, na napicie nieprzekraczajce 80 V, pozostae

31.30.12-00.90 Kable koncentryczne i pozostae koncentryczne przewody elektryczne do transmisji danych i celw sterowniczych, wyposaone w zczki lub niewyposaone, miedziane, pozostae

31.30.12-00.90 31.30.12-00.90

31.30.13 Przewody elektryczne, do napicia nieprzekraczajcego 1000 V pozostae

31.30.13 Przewody elektryczne, do napi

51

PKWiU-1997

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

Nazwa grupowania

PKWiU-2004

PKWiU-1997

31.30.13-30.51 Kable telefoniczne miejscowe zaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.52 Kable telefoniczne miejscowe niezaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.53 Kable telefoniczne stacyjne i zakoczeniowe zaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.54 Kable telefoniczne stacyjne i zakoczeniowe niezaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.61 Kable telefoniczne dalekosine symetryczne zaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.62 Kable telefoniczne dalekosine symetryczne niezaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.63 Kable telefoniczne dalekosine wsposiowe zaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.64 Kable telefoniczne dalekosine wsposiowe niezaopatrzone w kocwki

31.30.13-30.00x

31.30.13-30.71 - grnicze zaopatrzone w kocwki 31.30.13-30.00x 31.30.13-30.72 - grnicze niezaopatrzone w kocwki 3