podr™cznik u¼ytkownika - ocr, pdf, text scanning software .abbyy finereader 12...

Download Podr™cznik u¼ytkownika - OCR, PDF, Text Scanning Software .ABBYY FineReader 12 Podr™cznik u¼ytkownika

Post on 27-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ABBYY FineReader 12 Podrcznik uytkownika

2013 ABBYY Production LLC. Wszelkie prawa zastrzeone.

ABBYY FineReader 12 Podrcznik uytkownika

2

Informacje w tym dokumencie mog si zmieni bez uprzedzenia i nie nios adnych zobowiza po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie jest dostarczane pod rygorem umowy licencyjnej. Oprogramowanie moe by uywane lub kopiowane tylko i wyczne w cisej zgodnoci z postanowieniami umowy. Kopiowanie programu na jakikolwiek nonik za wyjtkiem sytuacji bezporednio opisanych w umowie licencyjnej jest zamaniem ustawy "O prawnej ochronie oprogramowania i baz danych" Federacji Rosyjskiej oraz midzynarodowych praw. aden fragment tego dokumentu nie moe by reprodukowany, transmitowany w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek rodkami elektronicznymi lub innymi dla jakichkolwiek celw bez pisemnej zgody ABBYY.

2013 ABBYY Production LLC. Wszelkie prawa zastrzeone.

ABBYY, ABBYY FineReader, ADRT s zastrzeonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd.

1984-2008 Adobe Systems Incorporated i waciciele licencji. Wszelkie prawa zastrzeone.

Chroniony patentami USA: 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,185,684; 6,205,549; 6,639,593; 7,213,269; 7,246,748;

7,272,628; 7,278,168; 7,343,551; 7,395,503; 7,389,200; 7,406,599; 6,754,382 Patenty w toku uzyskiwania.

Adobe PDF Library jest produktem licencjonowanym przez Adobe Systems Incorporated.

Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat, logo Adobe PDF i Adobe PDF Library s zastrzeonymi znakami towarowymi lub znakami

towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego s chronione prawami autorskimi 2008 Celartem, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.

Fragmenty niniejszego programu komputerowego s chronione prawami autorskimi 2011 Caminova, Inc. Wszelkie prawa

zastrzeone.

Format DjVu jest chroniony patentem USA nr 6 058 214. Patenty w innych krajach w toku uzyskiwania.

Powered by AT&T Labs Technology.

Czci tego oprogramowania s chronione prawem autorskim 2013 Uniwersytetu Nowej Poudniowej Walii. Wszelkie prawa

zastrzeone.

2002-2008 Intel Corporation.

2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeone.

Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive, Windows Server, Office 365, Windows Vista i Windows s znakami

towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

1991-2013 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.

JasPer License Wersja 2.0:

2001-2006 Michael David Adams.

1999-2000 Image Power, Inc.

1999-2000 Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej

Ten produkt zawiera oprogramowanie rozwijane przez OpenSSL Project do uytku w OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). Ten

produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).

1998-2011 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzeone.

1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa zastrzeone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Czci tego oprogramowania s chronione prawem autorskim 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Wszelkie prawa

zastrzeone.

Apache, logo Apache przedstawiajce piro oraz OpenOffice s znakami towarowymi fundacji Apache Software Foundation.

OpenOffice.org i logo przedstawiajce mewy s zarejestrowanymi znakami towarowymi fundacji Apache Software Foundation.

EPUB, jest zarejestrowanym znakiem towarowym IDPF (International Digital Publishing Forum)

Wszystkie inne znaki towarowe s wyczn wasnoci ich odpowiednich wacicieli.

ABBYY FineReader 12 Podrcznik uytkownika

3

Spis treci

Wprowadzenie do programu ABBYY FineReader 12 .......................................................... 6

Co nowego w programie ABBYY FineReader 12 .................................................................. 8

Szybki start .................................................................................................................................... 10

Zadania Microsoft Word ........................................................................................................................ 13

Zadania Microsoft Excel ........................................................................................................................ 14

Zadania Adobe PDF ................................................................................................................................ 15

Zadania dla innych formatw .............................................................................................................. 16

Dodawanie obrazw bez przetwarzania ............................................................................................ 16

Tworzenie niestandardowych zada automatycznych .................................................................. 16

Integracja z innymi aplikacjami .......................................................................................................... 18

Skanowanie dokumentw papierowych ............................................................................................ 20

Fotografowanie dokumentw .............................................................................................................. 23

Otwieranie obrazw i dokumentw PDF ........................................................................................... 26

Opcje skanowania i otwierania ........................................................................................................... 26

Wstpne przetwarzanie obrazu ........................................................................................................... 28

Rozpoznawanie dokumentw .................................................................................................. 31

Co to jest dokument programu FineReader? .................................................................................. 31

Waciwoci dokumentu, ktre naley uwzgldni przed rozpoczciem rozpoznawania .... 35

Opcje OCR ................................................................................................................................................. 38

Praca z jzykami o zoonej pisowni ................................................................................................. 39

Wskazwki dotyczce poprawy jakoci rozpoznawania OCR ....................................... 43

Zoona struktura dokumentu papierowego nie zostaa odtworzona ....................................... 43

Jeli obszary s wykrywane nieprawidowo ..................................................................................... 43

Przetwarzanie duej liczby dokumentw o podobnym ukadzie ................................................ 46

Jeli tabela nie jest wykrywana .......................................................................................................... 47

Jeli obraz nie jest wykrywany ............................................................................................................ 48

ABBYY FineReader 12 Podrcznik uytkownika

4

Jeli kod kreskowy nie jest wykrywany ............................................................................................ 48

Ustawianie waciwoci obszaru ......................................................................................................... 49

Nieprawidowa czcionka lub niektre znaki zmienione na ? albo ................................... 50

Jeli drukowany dokument zawiera niestandardowe czcionki .................................................... 50

Jeli tekst zawiera zbyt wiele specjalistycznych lub rzadkich terminw ................................. 53

Jeli program nie rozpoznaje niektrych znakw .......................................................................... 54

Jeli tekst pionowy lub odwrcony nie jest rozpoznawany ......................................................... 56

Sprawdzanie i edycja tekstu .................................................................................................... 57

Sprawdzanie tekstu w oknie Tekst ..................................................................................................... 57

Uywanie stylw ...................................................................................................................................... 59

Edycja hipercz ...................................................................................................................................... 60

Edycja tabel .............................................................................................................................................. 60

Usuwanie informacji poufnych ............................................................................................................ 61

Kopiowanie treci z dokumentw........................................................................................... 63

Zapisywanie wynikw rozpoznawania .................................................................................. 64

Zapisywanie obrazu strony ................................................................................................................... 78

Wysyanie wynikw rozpoznawania OC

Recommended

View more >