panduan pengguna submodul e-cuti hrmis 1. login ke hrmis

of 7 /7
Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS Mukasurat 1 dari 7 1. Login Ke HRMIS. Buka laman sesawang login HRMIS menggunakan perisian Internet Explorer. a) http://hrmis.eghrmis.gov.my b) http://hrmis2.eghrmis.gov.my c) http://hrmisone.eghrmis.gov.my d) http://zontimur.eghrmis.gov.my 2. Permohonan Cuti Rehat. 2.1. Membuat Permohonan Cuti. Masukkan “ID Penggunadan Kata Laluan. Klik butang “Hantar. Pilih : 1. Pengurusan Cuti2. Permohonan Cuti3. Pemohon CutiPada menu yang berkenaan. Masukkan pilihan seperti berikut: 1. Kategori Cuti: Cuti Kerana Perkhidmatan. 2. Jenis Cuti: Cuti Rehat. 3. Tahun Kelayakan: Tahun cuti yang ingin dipohon. Klik butang Teruskan. Pilih Pengurusan Saraan, Faedah & Ganjaran.

Upload: others

Post on 14-Mar-2022

45 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 1 dari 7

1. Login Ke HRMIS. Buka laman sesawang login HRMIS menggunakan perisian Internet Explorer.

a) http://hrmis.eghrmis.gov.my b) http://hrmis2.eghrmis.gov.my c) http://hrmisone.eghrmis.gov.my d) http://zontimur.eghrmis.gov.my

2. Permohonan Cuti Rehat.

2.1. Membuat Permohonan Cuti.

Masukkan “ID Pengguna” dan

“Kata Laluan”.

Klik butang “Hantar”.

Pilih : 1. “Pengurusan Cuti” 2. “Permohonan Cuti” 3. “Pemohon Cuti”

Pada menu yang berkenaan.

Masukkan pilihan seperti berikut: 1. “Kategori Cuti”: Cuti Kerana

Perkhidmatan. 2. “Jenis Cuti”: Cuti Rehat. 3. “Tahun Kelayakan”: Tahun

cuti yang ingin dipohon.

Klik butang “Teruskan”.

Pilih “Pengurusan Saraan,

Faedah & Ganjaran”.

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 2 dari 7

2.2. Memilih Penyokong/Pelulus Cuti.

Isikan permohonan dengan selengkapnya.

Klik pada “Penyokong Cuti” untuk memilih penyokong

permohonan cuti jika nama dan jawatan penyokong tidak

dipaparkan. (Rujuk 2.2 untuk cara memilih penyokong)

Klik pada “Pelulus Cuti” untuk memilih pelulus permohonan

cuti jika nama dan jawatan pelulus tidak dipaparkan. (Rujuk 2.2 untuk cara memilih pelulus)

Klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan ini.

Carian Melalui Paparan Hierarki.

Klik di sini untuk mengembangkan/

menguncupkan Unit/Bahagian.

Klik di sini untuk memilih pelulus/penyokong cuti.

Carian Melalui Senarai.

1. Masukkan “No Kad Pengenalan” atau “Nama CO” untuk membuat carian.

2. Klik butang “Teruskan” untuk memulakan proses carian.

Klik di sini untuk memilih pelulus/penyokong cuti.

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 3 dari 7

3. Membatalkan Permohonan Cuti Rehat.

Pilih : 1. “Pengurusan Cuti” 2. “Pindaan/Pembatalan

Cuti” 3. “Pemohon Cuti”

Pada menu yang berkenaan.

1. Masukkan “Tarikh Mula” atau “Tarikh Akhir”.

2. Klik butang “Teruskan” untuk membuat carian.

Klik di sini untuk meminda permohonan cuti.

Klik di sini untuk memilih permohonan yang hendak

dibatalkan.

Klik butang “Hapus” untuk membatalkan permohonan cuti.

Pilih “Pengurusan Saraan,

Faedah & Ganjaran”

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 4 dari 7

4. Menyemak Permohonan Cuti Rehat.

Lakukan pindaan pada permohonan cuti.

Klik butang “Hantar” untuk menghantar permohonan yang

telah dipinda.

Pilih : 1. “Pengurusan Cuti” 2. “Penyemakan Cuti” 3. “Pemohon Cuti”

Pada menu yang berkenaan.

Pilih “Pengurusan Saraan,

Faedah & Ganjaran”.

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 5 dari 7

Klik butang “Status Cuti” untuk melihat status permohonan cuti

rehat.

Status permohonan cuti rehat.

Klik di sini untuk memaparkan permohonan cuti rehat yang

telah diluluskan.

Paparan permohonan cuti rehat yang telah diluluskan.

Klik di sini untuk mencetak permohonan ini.

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 6 dari 7

5. Menyokong/Meluluskan Permohonan Cuti Rehat.

5.1. Menyokong Permohonan Cuti Rehat.

Klik “Peti Pesanan HRMIS” untuk

membuka peti pesanan.

Klik di sini untuk

menyokong/meluluskan

permohonan cuti rehat.

(Rujuk 5.1 untuk menyokong

permohonan)

(Rujuk 5.2 untuk meluluskan

permohonan)

Masukkan “Status Cuti”.

(Disokong/Tidak Disokong)

Klik butang “Hantar”.

Paparan maklumat permohonan

cuti rehat.

Panduan Pengguna Submodul e-Cuti HRMIS

Mukasurat 7 dari 7

5.2. Meluluskan Permohonan Cuti.

Paparan maklumat sokongan.

Masukkan “Status Cuti “.

(Diluluskan/Tidak Diluluskan)

Klik butang “Hantar”.

Paparan maklumat permohonan

cuti rehat.