oracle wait interface

Download Oracle wait interface

Post on 29-Jan-2016

78 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oracle wait interface. Lubom ír Andrle lubomir.andrle @ unicorn.eu 7 . přednáška 18 .1 1 .201 3. Agenda. Co je to Oracle wait interface Co je to wait event Top 10 wait events. Opakování. Opakování - Jak probíhá dotaz. Uživatel zadá dotaz Server začne zpracovávat dotaz - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Indexy

Oracle wait interfaceLubomr Andrlelubomir.andrle@unicorn.eu

7. pednka18.11.2013AgendaCo je to Oracle wait interfaceCo je to wait eventTop 10 wait eventsOpakovn

Opakovn - Jak probh dotazUivatel zad dotazServer zane zpracovvat dotazShared pool provede soft-parse, jinak hard-parseVlo do shared pooluVloen novho pkazu do shared poolu vyaduje latchServer proces hled v buffer cache poadovan data blokData block pesune do sekce naposledy pouitchNebyl nalezen, server proces nate data ze souboru na disku (I/O a latch)Opakovn - Jak probh updateUivatel spust pkaz UPDATEHard-parse x soft-parseZmnn dky se zmn v shared memory a tak v undo tablespaceZmna se projev v redo logs souborechProces DBWR zape zmnn data z buffer cache do file systmuPi commit se logwriter pokus zkoprovat obsah redo log bufferu do redo log souborKad 3 vteiny nebo v ppad, e nastane switch redo log nastane checkpointOracle wait interfaceZkladn mylenkaProtoe potebujete vdt kde vae aplikace trv as ;)Zznam u kad obslun rutiny Ped jejm sputnm vyvol udlostProvede se vlastn kdUdlost se ukon

Co je Oracle wait interface (OWI)Nstroj pro sledovn asov nronosti innost v rmci ivotnho cyklu sessionUmouje identifikovat zk msta (bottleneck)Slou pro sledovn wait eventsPro OWIDoke rychle identifikovat zk mstaResponse Time = Service Time + Wait TimePi ladn DB dv smysl pouvat response timePesn ukazuje na zk mstaOWIOd verze Oracle 7.0.12Sada pohledV$SYSTEM_EVENTV$SESSION_EVENTV$SESSION_WAITV$EVENT_NAMEV$SESSIONInstrumentaceMylenka OracleKad innost mus bt zaznamennaKad innost mus bt dohledatelnKad innost mus mt rovn detailuNstroje pro traceEvent 10046Sql extended traceUkzka

Pouit TraceDleit jak na DB rovni tak na aplikan vrstvObalit kd pracujc s DB (podepsn session, )Nap. package ILO (Instrumentation Library for Oracle )http://method-r.com/software/iloBez monosti sledovat skuten bh nelze systm provozovat, nebo jenom velice obtn Ukzka trace filePARSING IN CURSOR #1 len=923 dep=0 uid=82 oct=3 lid=82 tim=1071461386936456 hv=3471484162 ad='db203a8'select y.oppar_db_job_name,y.oppar_db_job_rec,y.oppar_db_prefix,y.oppar_db_request_flag,y.oppar_db_run_id,TO_CHAR(y.oppar_db_last_date,'yyyymmdd') ,oppar_run_modefrom.END OF STMTEXEC#1:c=2720000,e=2819768,p=29022,cr=31542,cu=0,mis=0,r=0,dep=0,og=4,tim=1071461386936431FETCH #1:c=0,e=9,p=0,cr=0,cu=0,mis=0,r=0,dep=0,og=4,tim=1071461386936555WAIT #1: nam='SQL*Net message to client' ela= 5 p1=1952673792 p2=1 p3=0WAIT #1: nam='SQL*Net message from client' ela= 19535208 p1=1952673792 p2=1 p3=0BINDS #1:bind 0: dty=1 mxl=32(03) mal=00 scl=00 pre=00 oacflg=00 oacfl2=1 size=32 offset=0bfp=110319ed0 bln=32 avl=00 flg=05WAIT #1: nam='db file sequential read' ela= 27 p1=45 p2=119835 p3=1WAIT #1: nam='db file sequential read' ela= 10 p1=45 p2=119838 p3=1WAIT #1: nam='db file scattered read' ela= 74 p1=45 p2=119847 p3=2WAIT #1: nam='db file sequential read' ela= 9 p1=45 p2=119852 p3=1PojmyLatchOracle low-level mechanismus pro serializaci pstupu do pamovch struktur buffer cache, Jednoduch pamov strukturaLatch contentionChci latch, ale nkdo jin ji prv pouvPokm a bude k dispozici

Pojmy IIKGX = Kernel Generic muteXOd verze 10.2Fyzicky stejn struktura jako latchPouze odlehen a menWait eventsCo je to wait eventOracle termn Procesy ekaj naUvolnn zdrojDokonen jin akceSamotnou prciOWI umouje men prv tchto wait eventsPehled wait events 41 skupin wait events v 10.2.0.3878 wait events in 10.2.0.3209 enqueue events29 latch events41 I/O events

Top 10 wait eventsMotivaceJde o ist subjektivn vbr nejdleitjch wait eventsMli byste vdt Co je zpsobujeJak hodnoty jsou pimenCo mete dlat, abyste je opravili

Procesorov as CPUNen ist wait eventMe bt dobrm ukazatelem v mnoha ppadechchybn execution plan

DB File Sequential ReadSingle block readObvykle index nebo data block pomoc rowidRozumn hodnota: < 10ms

DB File Sequential Read IIDlat toho mn ;)Ladn SQLRedukce LIOZvtit buffer cachePracovat rychlejiUrychlit I/ODB File Scattered ReadMulti block readObvykle full table scan nebo fast full scan indexuRozumn hodnota: < 10ms

DB File Scattered Read IIDlat toho mn ;)Lep indexyDobr systmov statistikyVt buffer cacheLadn SQLPracovat rychlejiUrychlit I/O

Direct Path Read/WriteObvykle tdn v tempPstup vdy do PGAMe bt tak paraleln dotazRozumn hodnota: < 20ms

Porovnn

Log File SyncUivatelsk proces ek na LGWR Vyprzdnn redo po uivatelskm commitPozor na pli mnoho commitRozumn hodnota :

Recommended

View more >