ondergrondse inzamelsystemen

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2016

70 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer. IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige vergunning selectieve inzameling ondergronds realisatie IOK Afvalbeheer - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Griet BossaertsStafmedewerker IOK Afvalbeheer

  Ondergrondse inzamelsystemen

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • AgendaIOK Afvalbeheerwaarom afval ondergrondsknelpunten uit het verledenrol van de intercommunaleopmaak verordening en stedenbouwkundige vergunningselectieve inzameling ondergrondsrealisatie IOK AfvalbeheerbesluitVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • IOK Afvalbeheeropdrachthoudende vereniging voor 29 Kempense gemeenten

  507.666 inw.

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • IOK Afvalbeheerbevolkingsdichtheid 20122030IOK Afvalbeheer :341 inw/km363 inw/kmProv. Antwerpen : 621 inw/km656 inw/kmVlaanderen : 470 inw/km490 inw/km

  residentile gemeente Vosselaar: 903 inw/km

  landelijke gemeente Ravels :153 inw/km

  4 provinciesteden => snellere verdichting

  prognose sterkere groei in de Kempen tov VlaanderenVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • IOK Afvalbeheer

  bevoegdheidsafstand door de gemeenten aan IOK Afvalbeheer voor selectieve inzameling

  29 gemeenten GFT, papier/karton, PMD en glas24 gemeenten inzameling restafval (optioneel)

  inzameling volgens de zorgplicht opgelegd aan de gemeentenVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Waarom afval ondergronds?

  aantal wooneenheden per km in centrumgebied stijgen sterker (verdichting)

  toenemend aantal serviceflats/assistentiewoningen en sociale woongelegenheden

  nood aan collectieve inzamelsystemen gentegreerd binnen nieuw project: optimaal ruimtegebruik

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • nieuwe projecten gerealiseerd met ondergrondse inzamelsystemen zonder voorafgaand contact met gemeentebestuur

  problemen met zorgplicht en reglementen

  fracties niet uniform met huis-aan-huis inzameling

  lediging door reguliere ophaler huishoudelijk afval was niet mogelijk

  Knelpunten uit het verledenVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • volume niet in verhouding tot aantal gebruikers

  onvoldoende voorafgaande communicatie met de burger

  kwaliteit verschillende fracties ondermaats

  geen toegangscontrole

  vraag gemeenten naar overleg en uniformiteit

  Knelpunten uit het verledenVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunaleselectieve inzameling huishoudelijk afval taak van ICondersteuning vanuit IC betreffende mogelijkheden ondergrondse inzameling wanneer en waar toepassenaandachtspuntenplaatsbezoek bij bestaande systemen

  globale bevraging bij gemeenten interesse voor collectief inzamelsysteem

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunaleoverleg met schepenen leefmilieu en schepenen ruimtelijke ordening, milieuambtenaren en stedenbouwkundige ambtenarenplan van aanpak opmaak verordening/afleveren bouwvergunning

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunaleuniformiteit bij opmaak reglementen/retributies en scheidingsregelscontantbelasting/reglement retributieonderscheid tussen volume en gewichts-DIFTARpolitiereglementbepaling inzamelrecipint + verplicht gebruikzorgplicht voor de gemeentenmaatwerk via ondergrondse systemen is mogelijk (UMBHA pag.87)

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunaleoverleg over mogelijke locaties

  assistentiewoningen in combinatie met woon/zorgcentrasociale woningbouw en VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen)priv nieuwbouwprojectenPPS sociale woningbouw privprojectontwikkelaar assistentiewoningen

  uniformiteit voor alle mogelijke situaties

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunalesociale woningbouw subsidies VMSW

  subsidiring in kader van infrastructuur is mogelijk

  afzonderlijk dossier indienen bij VMSW

  verwijzen naar externe aanbesteding in kader zorgplicht gemeentenprocedure wetgeving overheidsopdrachten moet gevolgd zijnmeetstaat + plan plaatsbepaling binnen project overmaken

  subsidies % verdeeld op basis van # wooneenheden en de oppervlakte per wooneenheid met maximumbedrag

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunaleHoe op een correcte en uniforme manier ondergronds?

  2 mogelijkheden om afdwingbaar te maken

  nieuwe verordening opmaken of bestaande verordening wijzigen volgens procedure Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening

  lasten ad hoc opleggen in de stedenbouwkundige vergunning (cfr. Artikel 4.2.20 VCRO)

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunalegoedkeuringsprocedure ontwerp verordeningcollege belast met opmaakklankbord (suggestie) geraadpleegd binnen de gemeente (GECORO, stedenbouwkundige ambtenaar)=> provincie vraagt vooroverlegadvies gevraagd aan GECORO + GSAgemeenteraad stelt verordening vastdeputatie keurt de verordening goed

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Rol van de intercommunale

  IC neemt voorbereidende taak overmaakt ontwerp op en legt voor aan provincie => uniformiteit binnen werkingsgebied

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Opmaak verordeningnieuwe verordening opmaken toepassing van Titel II, hoofdstuk III Art. 2.3.1. 4 van VCRO

  vastleggen algemene begrippen en definitiestoepassingsgebiedomschrijving ondergronds systeemeigendomsoverdracht

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Opmaak verordeningalgemene begrippen en definities

  type bewoning bepaleneengezinswoning, assistentiewoning, gebouw, groepswoningbouwproject

  omschrijving ondergronds systeemselectieve inzameling huishoudelijke afvalfracties (restafval, PMD, papier/karton, glas )

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Opmaak verordeningtoepassingsgebied

  volledige grondgebied van de gemeente/stad

  toetsing aan de goede ruimtelijke ordening (VCRO art. 4.3.1)

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Opmaak verordeningondergronds afvalbrengsysteem, praktijkervaring

  50 woongelegenheden: opleggen = rendabel en efficint

  voldoen aan specificaties van afvalophaler aangesteld door de gemeente

  bereikbaar voor vrachtwagen van op de openbare weg

  loopafstand max. 100 m van elke kavel

  30 woongelegenheden en/of > 100 m loopafstand: facultatieve aanbeveling

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Opmaak verordeningeigendomsoverdracht + investering

  plaatsing op openbaar domein

  terrein kosteloze overdracht aan de gemeente

  bouwheer of verkavelaar betaalt waarborg op rekening gemeente = totale kost plaatsing ondergronds systeem

  altijd als last opleggen in stedenbouwkundige vergunning

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Stedenbouwkundige vergunninglasten ad hoc opleggen in stedenbouwkundige vergunning (cfr. Artikel 4.2.20 VCRO)

  indien geen verordening van toepassing: via Stedenbouwkundige vergunning

  systeem volgens de voorschriften van de afvalophaler aangesteld door de gemeente

  voorzien van de nodige financile waarborgen

  vrij en onbelast grondoverdracht van de eigendom aan de gemeente

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Welke fracties ondergronds?

  afhankelijk van de situatie en ifv gemeentelijke dienstverlening

  restafvalPMDpapier/kartonglas

  Selectieve inzameling ondergrondsVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • communicatie, gebruik en controle

  duidelijk afgelijnde gebruikersgroep (toegangscontrole)gericht bijsturen om zuiverheid te kunnen waarborgen

  voorafgaande afspraken met syndicus en gebruikers

  volume-DIFTAR: 20 liter tot 60 liter

  bedrag per volume gelijkstellen aan gewichts-DIFTAR

  lediging door IC in kader van bevoegdheidsafstand

  Selectieve inzameling ondergrondsVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • combinatie huishoudelijk afval - gelijkgesteld bedrijfsafval

  assistentiewoningen gekoppeld aan woon/zorgcentrum

  afvalcontract afsluiten met woon/zorgcentrum

  WZC verantwoordelijk voor verplicht selectieve inzameling (VLAREMA)

  koppeling volume aan toegangscontrole

  Selectieve inzameling ondergrondsVVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

  VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

 • Realisatie IOK Afvalbeheerrondvraag + plaatsbezoek bestaande locaties

  algemene offertevraag gelanceerd ifv maximale uniformiteit

  IOK Afvalbeheer wordt bouwheer en eigenaar

  IOK Afvalbeheer beheert systeemonderhoud, opvolging, lediging, software

View more