odpowiedzialny kampus

Download Odpowiedzialny Kampus

Post on 26-Jun-2015

173 views

Category:

Design

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 24 marca 14 kwietnia Podsumowanie I edycji projektu Odpowiedzialny kampus wiedza, wiadomo, wyzwanie

2. Odpowiedzialny kampus wiedza, wiadomo, wyzwanie ! Trzy tygodnie - aktywnie spdzone, pene inspiracji i wyzwa. Ksztatoway wiadomo, poczucie odpowiedzialnoci i aktywno wrd spoecznoci akademickiej SGGW. 24-30 marca Odpowiedzialne zakupy 31marca- 6 kwietnia Odpowiedzialne ywienie 7-11 kwietnia Oszczdno surowcw Projekt, a raczej zaplanowane wydarzenia ju si odbyy. Nie jest to jednak koniec dziaa. Na stae w akademikach pozostay m.in. boxy na zuyte baterii, ale tak naprawd zrodzio si o wiele wicej Kontakt z odbiorcami projektu i ich reakcje pozwoliy zweryfikowa zamiary, a jednoczenie stay si inspiracj do dalszej aktywnoci. W planach jest ju m.in. wielka wyprzeda studencka przed wakacjami, udzia w Recykling Rejs, rekreacyjne wiczenia na kampusie. Pojawiy si take pomysy utworzenia akademikowej kooperatywy spoywczej 3. Odpowiedzialny kampus wiedza, wiadomo, wyzwanie ! Zaangaowanie i zachcenie spoecznoci akademickiej SGGW do dziaa spoecznie odpowiedzialnych. Pobudzenie kreatywnoci i innowacyjnoci studentw. Poszerzenie wiedzy i wiadomoci dotyczcej codziennego oddziaywania na blisze i dalsze rodowisko. Nakierowanie studentw na dziaania CSR, tak aby wraali je w codzienne ycie oraz w przysze rodowiska zawodowe. Uwiadomienie wagi sprawiedliwego handlu, odpowiedzialnych zakupw i transparentnych acuchw dostaw. Propagowanie postaw i dobrych praktyk CSR wrd studentw. Integracja studentw z praktykami ze sfery biznesu. Cele projektu: Projekt by realizowany przez organizacje studenckie Enactus SGGW oraz IAAS Polska. Dofinansowany zosta ze rodkw Programu Grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. 4. Wydarzyo si : Codzienne, krtkie wyzwania i porady . Zdrowe przekski dla studentw Pokazy filmw globalna edukacja Studencka wyprzeda garaowa Spotkanie Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie Spotkanie na temat czytania etykiet Obalanie mitw ywieniowych spotkanie. Bezpatne badania skadu ciaa i porady dietetykw. Fitness w akademiku. Gra terenowa PKP- Enegrooszczdni Konkurs Energooszczdni w akademikach SGGW Spotkanie "CSR a rodowisko w praktyce PGNiG Sok 100% - wyciskamy w akademiku Spotkanie z podrnikiem i ekologiem Dominikiem Dobrowolskim Zbirka elektromieci Recykling daje owoce 5. Dzikujemy wszystkim, ktrzy pomogli, kibicowali i wsparli organizacj projektu. Rektorowi Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego za patronat nad naszymi wydarzeniami. Kanclerzowi Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego za przestrze do dziaania i przychylno. Kierownikowi Administracji Akademikw i Stowek SGGW za poparcie i yczliwo. Firmie Synergy Polska za partnerstwo i organizacj logistyczn konkursu Energooszczdni SGGW Poradni dietetycznej Yanse za poprowadzenie spotka merytorycznych, broszury informacyjne, badania skadu ciaa i konsultacje dla studentw. Przedstawicielom firmy PGNiG za przeprowadzenie warsztatw. Organizacji Oikos Warszawa za rozplanowanie gry terenowej i ca aktywno. Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, a szczeglnie pani Iwonie za przeprowadzenia spotkania. Centrum Edukacji Obywatelskiej, a szczeglnie Pani Marcie za wypoyczenie filmw i cae wsparcie. Panu Dominikowi Dobrowolskiemu za pomoc w organizacji zbirki zuytych baterii, warsztaty, zbirk elektromieci oraz za aktywn postaw i zaangaowanie. A Roch Art za wsparcie w zakresie poligrafii. Firmie RWE za przekazanie nagrd rzeczowych Rzecznikowi SGGW, radiu kampus, portalom: haloursynow.pl , dlastudenta.pl, dziaasz.pl, Biokurier, Ekohabitat, Ekokreatywni, Storeko, za wsparcie medialne. Wszystkim czonkom Enactus SGGW i IAAS Polska, a szczeglnie: Wioli Sikorskiej, Agnieszce Chilickiej, Pawowi Wieczorkowi, Kubie Kurzyskiemu, Denysowi Cherevykowi, Magdzie Chromaskiej, Iwonie Gilecie, Patrycji Zikowskiej, Szymonowi Staniszewskiemu, Pawowi Treli, Oli Matysiak, Kasi Wjcickiej. Wszystkim, ktrych nie wymieniono a w jakikolwiek sposb wczyli si w projekt. 6. Wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w wydarzeniach i wszelk aktywno. 7. Wszystkim uczestnikom dzikujemy za udzia w wydarzeniach i wszelk aktywno. 8. ~DZI~ 9. Koordynator projektu: Magdalena Rogosz Ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu SGGW e-mail: magdalena.rogosz@tlen.pl e-mail:odpowiedzialnykampus@gamil.com Zapraszamy na profil na FB: www.facebook.com/Odpowiedzialnykampus