numara: aldığı not«امن علوم.pdf · - mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış...

18
1- EllerindeegzemaderihastalığıolanDerin’edoktorelleriniasitiçeriklima ddelerdenuzaktutmasınıöğütlemiştir.Ömer, buuyarıdansonra, şampuanvesabunalacaktır.Derinaşağıdakişampuanvesabunçifti ndenhangisinialmalıdır? Şampuan Sabun A) pH=4,5 pH =7,1 B) pH=7,7 pH =6,9 C) pH=7,1 pH =7,5 D) pH=3 pH = 6 2- 3- I. Oksijen II. Karbondioksit III. Su IV. Besin Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duymaz? A)Yalnız I B) II – III C) I –III – IV D)I – IV 4- 5-Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İşten kazanç sağlayabilir. B) Enerjiden kazanç sağlayabilir. C) Yoldan kazanç sağlayabilir. D) Hem kuvvetten, hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir. 6- 7- 8- A ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Aşağıdaki soruları okuyarak doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyelim. 100 ŞEHİT ER SERDAR AMAK ORTAOKULU 8-C SINIFI BİLİM UYGULAMALARI DERSİ YAZILI SORULARI https://www.sorubak.com Branş: Yıl: Dönem/Yazılı: Aldığı Not: C 8 Adı: Soyadı: Sınıf/Şube: Numara: 2 1 2018 - 2019 Fen Bilimleri

Upload: others

Post on 06-Feb-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

1-

EllerindeegzemaderihastalığıolanDerin’edoktorelleriniasitiçeriklima

ddelerdenuzaktutmasınıöğütlemiştir.Ömer, buuyarıdansonra,

şampuanvesabunalacaktır.Derinaşağıdakişampuanvesabunçifti

ndenhangisinialmalıdır?

Şampuan Sabun

A) pH=4,5 pH =7,1

B) pH=7,7 pH =6,9

C) pH=7,1 pH =7,5

D) pH=3 pH = 6

2-

3- I. Oksijen II. Karbondioksit

III. Su IV. Besin

Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden

hangilerine ihtiyaç duymaz?

A)Yalnız I B) II – III C) I –III – IV D)I – IV

4-

5-Basit

makineler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşten kazanç sağlayabilir.

B) Enerjiden kazanç sağlayabilir.C) Yoldan kazanç sağlayabilir.

D) Hem kuvvetten, hem de yoldan aynı anda kazanç sağlayabilir.

6-

7-

8-

A ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyelim.

100

ŞEHİT ER SERDAR AMAK

ORTAOKULU 8-C SINIFI BİLİM

UYGULAMALARI DERSİ YAZILI

SORULARI https://www.sorubak.com

Branş:

Yıl:

Dönem/Yazılı:

Aldığı Not:

C8

Adı:

Soyadı:

Sınıf/Şube:

Numara:

2 1

2018 - 2019

Fen Bilimleri

Page 2: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

9-

10-

11-

12- I-Karanlıkta olabilir.

II-Glikoz kullanılır.

III-Su açığa çıkar.

Yukarıdakilerden hangileri oksijenli solunum için geçerlidir?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve III D) I,II ve III

13-

14-Aşağıdaki kapların

içerisine yoğunlukları

aynı kütleleri farklı sıvılar

konulmuştur. Kapların

hangisinin tabanına etki

eden sıvı basıncı en

büyüktür?

A) I B) II C) III D) IV

https://www.sorubak.com

15-Buğday—Çekirge—Kurbağa —Yılan—Atmaca

Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının

sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) buğday miktarının artması

B) Çekirge sayısının artması

C) Yılan sayısının azalması

D) Atmaca sayısının azalması

16-

17-

18-Bazı canlılar solunum yapmak için oksijene gerek duymaz,

oksijensiz solunum yaparak gerekli enerjiyi üretir. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda;

I-Sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi, II-Üzüm suyundan sirke elde edilmesi, III-Hamurun mayalanması

Olaylarından hangileri oksijensiz solunum sonucu meydana gelir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III

19-Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir meteoroloğun

cümlesinde bulunan özelliklerden değildir ?

A) Geniş bir bölgede ve uzun yıllarda elde edilir.

B) Günlük atmosfer olaylarıdır.

C) Tahminidir ve değişkenlik gösterebilir.

D) Güneşli, rüzgarlı ve yağmur gibi ifadeleri sıklıkla kullanır.

Page 3: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

20-

Not: Her test sorusu 5 puandır.

BAŞARILAR!

Gül AKBAŞ

Fen Bilimleri Öğretmeni

Page 4: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KOCATEPE ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 8.SINIF

2.DÖNEM 1.YAZILI

Ad Soyad: No: Sınıf:

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. (10x1p)

1. 1g maddenin sıcaklığını 10C artırmak için

gerekli olan ısı 2. Maddenin içyapısında meydana gelen

değişiklik çeşidi

3. Maddenin kimliğinde değil sadece dış görünüşünde meydana gelen değişiklik

çeşidi 4. Suda çözündüğünde hidroksit iyonu veren madde

5. Kolonya döküldüğünde elin serinlemesine

neden olan olay 6. Bir nokta (destek) etrafında hareket edebilen çubuktan oluşan basit makine çeşidi

7. Sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlayan makara çeşidi.

8. Sabit ve hareketli makaradan oluşan makara

sistemi. 9. Yağmurun yağması ve çiy oluşumuna neden

olan olay 10. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren

madde

Çisem özdeş beherlere aşağıdaki maddeleri koyup

bu maddelerin üzerine aşağıdaki ayıraçları

damlatıyor. Bu maddelerde oluşan renk değişimlerini yazınız. (8x1p)

Aşağıda periyodik tabloda bulunan elementler harflerle gösterilmiştir. Periyodik tablo ile ilgili

soruların cevapları doğru ise başına “D” ,

yanlış ise başına “Y” yazınız. (6x1p)

Farklı maddelerden yapılmış P, R, S küreleri 800C a kadar ısıtılmıştır. Bu küreler buz kütlesinin üzerine

aynı anda bırakıldığında aşağıdaki gibi buz

eritiyorlar. Buna göre kürelerin öz ısılarını sıralayınız. (3p)

…………………

Page 5: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Aşağıda Y ve Z sıvılarına batırılan pH kâğıtları verilmiştir. Bu sıvıların harflerini uygun

özelliğin başına yazınız. (7x1p)

Aşağıdaki malzemeleri kullanarak fiziksel

ve kimyasal değişimi göstermek amacıyla

yapacağınız 2 şer etkinkinliği yazınız. (2x2p)

Kimyasal değişim:

Fiziksel değişim:

P, R, S, T, M ve N kaldıraçları özdeş yük ve

kaldıraç çubuğu kullanarak hazırlanıyor. Ağırlığı önemsiz olan kaldıraç çubuğunun her bölmesi

2cm den oluşan eşit bölmelerden oluşmuştur. Grafiğe göre verilen cümleleri doğru

tamamlayan koyu renkli ifadeyi

işaretleyiniz. (4x2p)

P kaldıracı, S kaldıracına göre kuvvetten

daha fazla / az kazanç sağlar. Kuvvet kolunun kuvvet kazancına etkisini

gözlemlemek için P ve M / P ve S

kaldıraçları kullanılabilir. T ve N kaldıraçlarından kuvvet kazancı

yoktur / vardır.

R /S kaldıracında kuvvetten kazanç vardır.

Aynı görünüşteki asit, baz ve tuz çözeltileri numaralanmış kaplara rastgele konuluyor. Özge

elindeki kırmızı turnusol kâğıdını önce X çözeltisine sonra Y ve Z çözeltilerine sırasıyla batırıyor.

Turnusol kâğıdı çözeltilere batırıldığında

aşağıdaki değişimler meydana geldiğinde kaplardaki maddelerin çeşidini yazınız.

(12x1p)

Mavi Mavi Kırmızı

Kırmızı Kırmızı Mavi

Kırmızı Mavi Mavi

Mavi Kırmızı Kırmızı

Sude, fen bilimleri dersinde aşağıdaki deneyi

yapıyor. Deneyin ilk aşamasında sıvıların ilk sıcaklıklarını ölçüyor.

Sıvılar

Sıcaklık

Su Alkol Sıvı yağ

İlk sıcaklık (0C) 20 20 20

Sude, sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtmaya başlayıp 5

dk sonra sıcaklıklarını tekrar ölçüyor. Sude’nin

yaptığı bu deneyin sonucunda neye ulaşılır? Yazınız. (4p)

Page 6: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Aşağıdaki X ve Y maddelerine ait grafikler verilmiştir. Bu maddelerin okla gösterilen

yerlerdeki hallerini yazıp cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yazınız.

(10x1p)

X maddesinin yoğuşma sıcaklığı …..………tur.

Y maddesi 300C ta ………………………haldedir. Y maddesi 10.dakikada ……………………….

görünümdedir.

X maddesi -150C ta …………………….haldedir.

Sürtünme ve ağırlığın önemsenmediği aşağıdaki makara sistemleri ile ilgili

verilen ifadelerdeki boşlukları

tamamlayınız. (4x2p)

……………………………………………………………………………………

Öğretmen öğrencilerine özdeş makaralar ve yeterince ip verip makara sistemleri kurmalarını

istiyor. Öğrenciler grafikteki makara çeşitlerini

kullandığına göre makara sistemlerinin harfini öğrencilerin yaptığı sistemlerin

kutucuklarına yazınız. (5x2p)

Page 7: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Aşağıdaki soruların cevaplarını

işaretleyiniz. (4x2p) 1. Beyza, evlerinde bulunan kaldıraçları

aşağıdaki gibi gruplandırıyor.

Buna göre Beyza, kaldıraç gruplarına

aşağıdaki isimlerden hangisini veremez? A) Desteğin ortada olduğu kaldıraçlar

B) Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlamayan kaldıraçlar

C) Yükün ortada olduğu kaldıraçlar

D) Kuvvetten kayıp sağlayan kaldıraçlar

2. Aşağıda böcekçil bitkilerin yaşadığı ortama

uyum sağlayıp yaşama şansını arttıran bir özelliği verilmiştir.

3. Mehmet, boş damacana ile aşağıdaki deneyi yapıyor.

Bu deneye göre,

l. Yanma sırasında damacananın içindeki gaz basıncı azalmıştır.

ll. Açık hava basıncı, damacananın içindeki

basınçtan büyüktür. lll. Deneyden önce açık hava basıncı, damacananın

içindeki gaz basıncına eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız l B)l ve ll C)ll ve lll D)l,ll ve

lll

4. Zeynep, elma, mum ve çubuk kullanarak Dünya’nın eksen eğikliği ile ilgili aşağıdaki

modelleri hazırlayıp elma üzerine ekvatoru çiziyor.

Modellerle ilgili bildiklerini aşağıdaki gibi yazıyor.

Bu modellere göre Zeynep’in yazdıklarından

hangileri doğrudur? A)Yalnız l B)l ve ll C)ll ve lll D)l,ll ve

lll

https://www.sorubak.com

Sinem YANIK Fen Bilimleri Öğrt. Başarılar dilerim ☺

Page 8: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Buna göre yukarıdaki canlılardan hangileri

böcekçil bitkilerinkine benzer bir özellik geliştirmiştir?

A)Yalnız l B)l ve ll C)ll ve lll D)l,ll ve

lll

Page 9: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Ad-Soyad:…………………………Sınıf-No:…………… Toplam Puan………A GRUBU

2018–2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………..………….. ORTAOKULU 8.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

2. DÖNEM 1. SINAVI 1.Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir..

B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile

ilgilidir.

C) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi değiştiği için mevsimler

oluşur

D) Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgilidir.

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Atmosferdeki alçak ve yüksek basınç alanları sıcaklık

farklılıklarından ortaya çıkar.

II.Alçak basınç alanlarında hava sıcaklığı yüksektir.

III.Yüksek basınç alanlarında havanın sıcak veya soğuk

oluşu daha belirgin hissedilir.

A)I ve III B)Yalnız I C)I,II ve III D)II ve III

3. DNA’nın eşlenme sırası aşağıda karışık şekilde verilmiştir.

I. DNA çift zincirini bir arada tutan bağlar kopar.

II. Sitoplazmadaki serbest nükleotidler çekirdek içine

girer.

III.Bir DNA molekülünden iki yeni DNA molekülü

meydana gelir.

IV. Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına Sitozin

gelir.

Yukarıda olayların meydana geliş sırası hangi seçenekte

doğru verilmiştir?

A) I - II - IV - III B) I - IV - II - III

C) I - IV - III – II D) III - II - IV – I

4- Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda saf döl

birey oluşmaz?

A)Bb X bb B) Bb X Bb C)BB X Bb D)BB X bb

5- Sıcaklık, bazı kimyasal maddeler, radyasyon gibi

çevresel faktörler nedeniyle gen yapısında gerçekleşen

değişimlere mutasyon denir.Mutant genler gelecek kuşaklara

aktarılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?

A)Haltercilerin kol kaslarının daha iri olması

B)Arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması

C)Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması

D)Bir insanın yazın güneşte ten renginin koyulaşması

6- Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnektir?

A) Yazın, güneşlenen insanların tenlerinin bronzlaşması

B)Bal arılarında döllenmiş yumurtadan çıkan larvaların arı

sütüyle beslenmeleriyle kraliçe arı; çiçek tozlarıyla

beslenmeleriyle işci arılarının gelişmesi

C)Bitkilerin ışıksız ortamda yapraklarının sarıya çalan açık

yeşile, ışıklı ortamda ise koyu yeşile dönüşmesi

D) Kutup tilkilerinin kulak kepçelerinin, çöl tilkilerine göre

daha küçük olması

https://www.sorubak.com

7-

K,L,M kaplarındaki sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçları sıralayınız

A) L > K = M B) M > K > L C) K = L > M D) K > L = M

8-

A A Aynı katı cismin 3 farklı durumlardaki

Basınçlarını büyükten küçüğe sıralanışı

aşağıdaki lerden hangisidir?

https://www.sorubak.com

9- Yandaki şekilde bir dağ üzerinde A, B, C

Ve D noktaları vardır. Verilen noktaların

bulunduğu yerlerdeki açık hava

basınçlarını sıralayınız?

A) C>B>D>A B) A>D>B>C

C) D>A>C>B D) B>A>D>C

10-

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ametal ve Z metaldir.

B) L bir soygazdır.

C) Z bir elektron alınca kararlı olur

D) Y’ nin atom numarası 12 dir

11-

A) P2>P1>P3 B) P2>P3>P1

C)P3>P2>P1 D) P1>P3>P2

A

B

C

D

Page 10: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

13-

14-

15- Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış

olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir.

Mert, Dinamometre de okunan değerin azalmasını sağlaması için aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır? (sürtünmeler ve kaldıracın ağırlığı önemsizdir)

A) Eğik düzlemde h yüksekliğini artırmalı

B) Desteği sabit makaraya doğru yaklaştırmalı.

C) Eğik düzleme sabit makara ekleyerek hareket

ettirmeli

D) Desteği dinamometreye daha da yaklaştırmalı.

16- Bir iş makinesinin paletlerinde yer alan K ve L dişlilerinin

büyüklüğü şekillerdeki görünümleriyle orantılı olup aşağıda

gösterilmiştir.

Buna göre;

I. K ve L dişlisi aynı yönde dönerler.

II. K ve L dişlilerinin aldıkları yollar eşittir.

III. K ve L dişlilerinin dönme sayıları aynıdır.

Verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve III B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

17-

18-

19-

20-

Page 11: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

HER SORU 5’ ŞER PUAN SÜRE 40 DAK.B

Page 12: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Adı Soyadı: ………………...........................

Sınıfı: 8 / … Numarası: ……………..

Tarih: 21 /03/ 2019

ALTINOLUK İMAM HATİP ORTAOKULU

8 A-B SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI

YOKLAMASI Puanı:

1.

Şekildeki sistemde 40 N’luk K yükü L cismi ile

dengeleniyor.Buna göre ;

A ) L cisminin ağırlığını bulunuz. ( 3 p)

B ) K cisminin yukarı 5 m çıkabilmesi için L cismi

hangi yöne kaç metre çekilmelidir? ( 3 p)

2. Aşağıda atom numaraları verilen elementlerin

elektron dağılımlarını yaparak periyodik sistemdeki

yerlerini bulunuz. ( 10 p)

3. 13X ve 9Y elementleri arasında oluşacak

bağın formülü ve bağ türü aşağıdakilerden

hangisidir? ( 3 p)

4.

1. Düzenek 2. Düzenek

3.düzenek 4. Düzenek

Zöhre fotosentezle ilgili olarak yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Zöhre’nin deney

düzeneklerinden hangileri fotosentezle ilgili aşağıdaki sorulara cevap verebilir?

• Sıcaklığın fotosenteze etkisi araştırırken kullanacağı düzenekler ( 3 p)

• Işığın renginin fotosenteze etkisini

araştırırken kullanacağı düzenekler ( 3 p)

5. Baykuş

Fare

Çekirge

Bitki

Şekildeki besin piramidine göre çekirge sayısındaki ani azalma diğer canlıların sayısını

nasıl etkiler? ( 6 p)

Baykuş ………………… Fare …………………

Bitki ……………… Çekirge Azalma

Page 13: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Altınoluk İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri II. Yarıyıl I. Yazılı Yoklama Sınavı

2

6.

1……………….

4…………

2………………

3. ………………

Şekildeki yaprakta fotosentez olayı

gösterilmektedir. Buna göre numaralandırılan

yerlere uygun maddeleri yazınız. ( 4 p)

7.

Hangi kutucuktaki canlılar üreticidir? ( 2 p)

Hangi kutucuktaki canlılar tüketicidir? ( 2 p)

Hangi kutucuktaki canlılar çürükçüldür? ( 2 p)

Yukarıdaki canlılardan bir besin zinciri oluşturunuz. ( 2 p)

8.

Şekli kullanarak karbon döngüsünü kısaca

açıklayınız. ( 4 p)

9.8-B sınıfında asit ve bazların ayıraçları konusunu

işleyen Hüseyin öğretmen Rümeysa’ya aşağıdaki deneyleri yaptırıyor. Rümeysa’nın deney

sonuçlarına göre maddelerin türlerini belirtiniz. ( 6 p)

………. ………….. ………. ……………

10.

Şekilde bir ışığın K , L ve M ortamlarında izlediği yol gösterilmiştir. Buna göre bu ortamların

yoğunluklarını ve ışığın bu ortamlardaki hızlarını sıralayınız.

A ) Yoğunluklar sıralaması ; ( 3 p)

B ) Hızları sıralaması ;( 3 p)

12.

Tabloda katman sayıları ve son katmandaki

elektron sayıları verilen elementleri atom numaralarını bulunuz. ( 4 p)

Page 14: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Fen Bilimleri II. Yarıyıl I. Yazılı Yoklama Sınavı 8. Sınıf

13. Aşağıdaki tabloda bazı canlıların kromozom

sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılırsa

doğru olur? A) Güvercin ve soğan diğerlerinden daha az

gelişmiştir.

B) En gelişmiş canlı deniz yıldızıdır. C) Soğan ve güvercin aynı türden canlılardır.

D) Deniz yıldızının kromozom sayısının çok olması

onun gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez.

14.

15.

16.

17.

18.

https://www.sorubak.com

Page 15: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

Altınoluk İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri II. Yarıyıl I. Yazılı Yoklama Sınavı

4

19.

20.

21.

22.

https://www.sorubak.com

Not : İlk 12 sorunun puan değerleri sorularda

belirtilmiştir. Diğer sorular( test soruları) 3

puandır.

BAŞARILAR

Hüseyin DÖKMECİ

Fen Bilimleri Öğretmeni

Page 16: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

2018–2019 Eğitim ve Öğretim Yılı ……………………………………….………. Ortaokulu

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Öğrencinin Adı-Soyadı: …………………..…… ……………….….… Sınıfı: 8/..… Öğrenci No: ….…

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına D; yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (10 Puan)

1. ( ) Hal değiştiren madde ısı alır ya da ısı verir.

2. ( ) Her türlü sanayiye ham madde ya da ara madde üreten tesislerden oluşan bütüne kimya endüstrisi denir.

3. ( ) Hareketli makaralar, kuvvetin yönünü değiştirir ancak kuvvet kazancı sağlamaz.

4. ( ) Kaldıraçlarda yük ile destek arasındaki uzaklığa kuvvet kolu denir.

5. ( ) Rampanın eğimi arttıkça sağladığı kuvvet kazancı artar.

B) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 Puan)

1. Saf maddelerin ………………..… değişimi sırasında sıcaklıkları sabit kalır.

2. Bir maddenin erime sıcaklığı ………………..… sıcaklığına eşittir.

3. Eğik düzlemler her zaman ……………………… kaybettirir.

4. Tornavida, kapı kolu, kıyma makinesi bir ……………..… örneğidir.

5. ……………..… makaralarda yük makara ile birlikte hareket eder.

C) Aşağıdaki soruları uygun şekilde cevaplandırınız. (30 Puan)

1. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplandırınız.

a) Maddenin erime sıcaklığı kaç °C’tur? ………………..…

b) Madde hangi dakikalar arasında sıvıdır? ………..……

2. Ağırlığı önemsenmeyen şekildeki kaldıraçta P yükü F kuvveti ile dengedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Kaldıraçta kuvvet kolu kaç birimdir? ………………..…

b) Kaldıraçta yük kolu kaç birimdir? ………..………………

c) Kaldıraçta kuvvet kazancı var mıdır? ………..……….…

d) Kaldıraçta kuvvetin yönü değişir mi? ………..…………

3. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

a) Yukarıda verilen olayın adı nedir? …………………...…

b) Bu olayın amacı nedir? ………..……………………..………

c) Bu olay ne zaman gerçekleşir? …………..………..………

d) Bu olay hangi canlılarda gerçekleşir? …………..………

e) Bu olay hangi organelde gerçekleşir? …………..……

D) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz. (50 Puan)

1. Sıcaklık – zaman grafiği verilen aşağıdaki maddelerden hangisinin öz ısı değeri en küçüktür?

Isı (J)

0

40

100

Sıcaklık (°C) A)

C) D)

Isı (J) 0

40

150

Sıcaklık (°C) B)

10

P F

Karbondioksit + Su+ Işık Besin + Oksijen

Zaman(dak) 40

Sıcaklık (°C)

75

0

120

0 5 2 8 9

Page 17: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

2. I. Televizyon II. Sabun

III. Deterjan IV. Boya Yukarıdakilerden hangileri kimya endüstrisi ürünü değildir? A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve IV

3. K maddesine ait sıcaklık - zaman grafiği şekildeki

gibidir.

Buna göre, K maddesi grafikte gösterilen X, Y, Z noktalarında hangi hâlde bulunur?

X Y Z

A) Katı Sıvı Gaz

B) Sıvı Sıvı - Gaz Gaz

C) Katı - Sıvı Sıvı Gaz

D) Katı Sıvı Sıvı - Gaz

https://www.sorubak.com 4.

Dengede olan şekildeki kaldıraç için aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Yük kolu kuvvet kolundan uzundur.

B) Cımbızın yapısındaki kaldıraç örneğidir.

C) Kuvvetten kazanç sağlar.

D) Yük, ağırlığından büyük bir kuvvetle

dengelenmiştir.

5. Yük şekildeki gibi bir eğik düzlemde F kuvveti ile dengelenmiştir.

Sürtünmeler önemsenmediğine göre aşağıdakiler-

den hangisi doğrudur?

A) Düzenekte kuvvetten kayıp vardır.

B) Düzenekte yoldan kazanç vardır.

C) F kuvveti yükün ağırlığından küçüktür.

D) Kuvvetin yönü ile yükün hareket yönü farklıdır.

6. Makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara düzeneğinde yük dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İp 2 metre çekilirse yük 1 metre yükselir.

B) İpe 50 N kuvvet uygulanıyorsa yükün

ağırlığı 25 N’dur.

C) Makara yük ile birlikte hareket eder.

D) Düzenekte kuvvetin yönü değişmemiştir.

7. I. Direksiyon II. Pense III. Tornavida IV. Kapı kolu Yukarıdakilerden hangileri birer çıkrık örneğidir? A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve IV

8. Bazı canlılar arasında bulunan beslenme ilişkisi aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre besin zincirindeki canlılardan hangisi

“hem otçul hem de etçil” olarak beslenir?

A) X canlısı B ) Y canlısı

C ) Z canlısı D ) T canlısı

9. Aşağıdakilerden hangisi karbon döngüsünde rol oynamaz?

A) Bitkilerin besin üretmesi

B) Canlıların solunumla enerji üretmesi

C) Canlı atıklarının çürümesi

D) Göllerdeki suyun buharlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi, bitkinin fotosentez hızını artırır? A) Yaprak dökmesi

Zaman X

Sıcaklık

Y Z

Bitkiler Y T

X

Z

Güneş ışığı

Page 18: Numara: Aldığı Not«امن علوم.pdf · - Mert’in basit makineler kullanarak hazırlamış olduğu bileşik makine sistemi aşağıda verilmiştir. Mert, Dinamometre de okunan

B) Hücrelerindeki klorofil sayısının artması

C) Çiçek sayısının artması

D) Bulunduğu topraktaki su miktarının azalması

https://www.sorubak.com