Nou Cives 001 - Editorial Vicens ?· 9. La Prehistòria 10. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia…

Download Nou Cives 001 - Editorial Vicens ?· 9. La Prehistòria 10. Les primeres civilitzacions: Mesopotàmia…

Post on 13-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIA</p><p>civesNou</p><p>LLIBRE 3D</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 1 15/03/12 18:18</p></li><li><p>2</p><p>CivesNou</p><p>CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIA</p><p>El Llibre 3D s el projecte educatiu ms ambicis i complet de Vicens Vives, amb els seus materialsen dimensions paper, online i offline.</p><p>Dimensi paperLlibres i materials amb la reconegudaqualitat de sempre.</p><p> Llibre de l'alumne</p><p> Activitats</p><p> Activitats online a la xarxa</p><p> Activitats web autocorregibles</p><p> Quadern per a la diversitat</p><p> Llibreta de competncies bsiques</p><p> Guia i solucionari</p><p> Generador d'avaluacions decontinguts i de competncies bsiques</p><p>Dimensi offlineSense connexi a la xarxa, conjuga lapotencialitat digital amb la prctica de ls.</p><p> Llibre de l'alumne(WebBook versi offline)</p><p> Activitats</p><p> Guies, solucionaris iprojectes curriculars</p><p> Generador d'avaluacions de contingutsi de competncies bsiques</p><p> Dissenyat i adaptat per a lapissarra digital (PDI)</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 2 15/03/12 18:18</p></li><li><p>La llibertat d'escollir LLIBRE 3D</p><p>La fiabilitat i la qualitat de Vicens Vives,adaptades a qualsevol necessitat de l'aula.</p><p>Dimensi onlineIntegra i expandeix el llibre, les activitats,les avaluacions i la gesti a travs del web.</p><p> WebBook: versi ordinador o versi tauleta</p><p> Activitats: interactives, autoavaluables</p><p> Guies i solucionaris (descarregables)</p><p> Gesti i control de l'aprenentatge</p><p> Llibre digital personalitzable</p><p> Dissenyat i adaptat per a ordinador,tauleta i pissarra digital (PDI)</p><p> Generador d'avaluacions decontinguts i de competncies bsiques</p><p> Tiching: xarxa educativa global. tiching.com</p><p>Segueix-nos a:</p><p>M. Garca SebastinCatedrtica de Geografia i Histria d'IES</p><p>C. Gatell ArimontCatedrtica de Geografia i Histria d'IES</p><p>A. Albet MasProfessor titular de Geografia d'Universitat</p><p>P. Benejam ArguimbauCatedrtica de Didctica de las CinciesSocials de l'UAB</p><p>M. Casas VilaltaProfessora de Didctica de las CinciesSocials d'Universitat</p><p>P. Comas SolProfessora de Didctica de las CinciesSocials d'Universitat</p><p>M. Oller FreixaProfessora de Didctica de las CinciesSocials d'Universitat</p><p>AUTORS:</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 3 15/03/12 18:18</p></li><li><p>4</p><p>Segon curs Novetat!</p><p>Primer curs</p><p>CivesNou</p><p>I. LA TERRA I ELS MEDIS NATURALS</p><p>1. La Terra, planeta del Sistema Solar</p><p>2. La representaci de la Terra: els mapes</p><p>3. Les formes de la Terra</p><p>4. Rius i mars</p><p>5. Temps i clima</p><p>6. Climes i paisatges de la Terra</p><p>7. Climes i paisatges dEuropa i dEspanya</p><p>8. Societat i medi ambient</p><p>Dossier: El medi fsic de les Illes Balears</p><p>II. SOCIETATS PREHISTRIQUES, PRIMERES CIVILITZACIONS I EDAT ANTIGA</p><p>9. La Prehistria</p><p>10. Les primeres civilitzacions: Mesopotmia i Egipte</p><p>11. El mn grec</p><p>12. La cultura talaitica i les colonitzacions</p><p>13. LImperi Rom</p><p>14. Lherncia de la cultura clssica</p><p>15. Les Illes Balears en temps dels romans</p><p>16. La fragmentaci del mn antic</p><p>ATLES GEOGRFIC DEL MN</p><p>I. EDAT MITjANA</p><p>1. LIslam i Al-Andalus</p><p>2. LEuropa feudal</p><p>3. La ciutat medieval</p><p>4. La formaci i lexpansi dels regnes peninsulars</p><p>5. Els grans regnes peninsulars</p><p>6. El regne de Mallorca a lEdat Mitjana</p><p>II. EDAT MODERNA</p><p>7. El naixement del mn modern</p><p>8. La monarquia autoritria: els Reis Catlics</p><p>9. Els grans descobriments geogrfics: l'Imperi americ</p><p>10. Limperi dels ustria</p><p>11. L'Europa del Barroc</p><p>12. Les Balears a lEdat Moderna (segles XVI-XVII)</p><p>III. GEOGRAFIA</p><p>13. La poblaci mundial</p><p>14. La poblaci dEspanya i de les Illes Balears</p><p>15. La ciutat i el mn urb</p><p>16. Les societats humanes</p><p>ATLES</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 4 15/03/12 18:18</p></li><li><p>5</p><p>Quart curs</p><p>CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIA</p><p>Tercer curs</p><p>LLIBRE 3D</p><p>Novetat!</p><p>I. EL MARC FSIC</p><p>1. El relleu: marc fsic de les activitats humanes2. Els paisatges de la Terra3. Natura i societat: harmonies, crisis i impactes</p><p>II. ORGANITZACI POLTICA I ESPAI GEOGRFIC</p><p>4. Organitzaci poltica de les societats5. La Uni Europea6. Organitzaci poltica i territorial dEspanya i de les</p><p>Illes Balears</p><p>III. ACTIVITAT ECONMICA I ESPAI GEOGRFIC</p><p>7. Lorganitzaci econmica de les societats8. Lagricultura, la ramaderia i la pesca9. Lenergia i la indstria</p><p>10. Les activitats del sector terciari11. Leconomia espanyola12. Leconomia de les Illes BalearsDossier: La crisi econmica mundialDossier: La crisi econmica a Espanya</p><p>IV. TRANSFORMACIONS I DESEQUILIBRIS AL MN ACTUAL</p><p>13. Cap a un sistema mundial14. Lorganitzaci de lespai urb15. Els fenmens migratoris</p><p>ATLES DESPANYA, DE LES COMUNITATS AUTNOMES I DEL MN</p><p>I. LPOCA DE LES REVOLUCIONS</p><p>1. El segle XVIII: la crisi de lAntic Rgim</p><p>2. Revolucions liberals i moviments nacionalistes (1789-1871)</p><p>3. La industrialitzaci de les societats europees</p><p>4. L'Espanya del segle XIX: la construcci d'un rgim liberal</p><p>5. Industrialitzaci i societat a l'Espanya del segle XIX</p><p>II. LES GRANS TENSIONS INTERNACIONALS</p><p>6. Lpoca de limperialisme</p><p>7. Lart del segle XIX</p><p>8. La Primera Guerra Mundial i La Revoluci russa (1914-1939)</p><p>9. Crisi de las democrcies i Segona Guerra Mundial (1919-1945)</p><p>10. Temps de confrontaci a Espanya (1898-1939)</p><p>III. EL MN DESPRS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL</p><p>11. Un mn bipolar: Guerra Freda i descolonitzaci (1945-1991)</p><p>12. Espanya durant el franquisme (1939-1975)</p><p>13. Transici, democrcia a Espanya</p><p>14. El mn actual</p><p>15. Lart del segle XX</p><p>GLOSSARI</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 5 15/03/12 18:18</p></li><li><p>6</p><p>www.vicensvivesdigital.com</p><p>WEBBOOK</p><p>Abans de comenar:avaluaci inicial del temai objectius didctics.</p><p>A Annexos hi ha els materialsi els recursos especfics de lamatria: atles, calculadora,glossari, etc.</p><p>Accs a la llista completade les Activitats i delsEnllaos del tema.</p><p>Resums dels diversos apartatsdel tema, en format pdf, per podertreballar-los sense connexi.</p><p>Taula de continguts pernavegar a travs delsdiversos apartats deltema. Es pot minimitzarper estalviar espai.</p><p>Enllaos a pgines webseleccionades per aprofitartota la riquesa de contingutspresents a Internet.</p><p>Cercar a Tiching.</p><p>Contingut del tema:cont el text, les imatgesi les animacions msdestacades.</p><p>Activitats per treballar els contingutsde cada apartat, amb el nombre deqestionaris i el nivell de dificultatindicats. Poden ser de resposta obertao de resposta tancadaautoavaluables.</p><p>Animaciones: interactivasde gran calidad didcticay visual.</p><p>Documents complementaris peraprofundir en aspectesconcrets de cada tema.</p><p>Recursos afegits: permet al professor incorporartota classe de materials didctics (activitats, enllaos,documents multimdia, frums, consultes, etc.)i compartir-los amb els alumnes.</p><p>Biblioteca multimdia:on apareixen totes lesimatges i totes lesanimacions del tema.</p><p>Permet ajustar la grandria de la lletrasense alterar l'estructura i facilitar, ambaix, la lectura en pantalles petites.</p><p>Informaci de l'usuari:indica el nom i el rol del'usuari.</p><p>Versions especialment adaptades per aordinador, tauleta i PDI.</p><p>Vicens Vives ha dissenyat un llibre digital que es presenta en formatpgina web i que es pot consultar des de qualsevol ordinador, tant acasa com a l'escola. Fcil, accessible i estructurat curricularment perfacilitar l'estudi.</p><p>CivesNou</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 6 15/03/12 18:18</p></li><li><p>7</p><p>ZON@web, DID@-CLIC I ZON@LINKS</p><p> Activitats de cada tema, autocorregibles online.</p><p>3 Seleccionar el tema i l'activitat. 4 Fer l'activitat i corregir-la.</p><p>ACtIvItAtS@web</p><p>1 Escollir la matria. 2 Seleccionar el llibre.</p><p>Nou Cives 1Cincies socials,geografia i historia</p><p>1r ESO</p><p>Cercador i xarxa social que organitza i difon elscontinguts digitals educatius i posa en contactetota la comunitat educativa.</p><p>tiching.com</p><p>LLIBRE 3D</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 7 16/03/12 15:59</p></li><li><p>8</p><p>mATERIAL COmPLEmENTARI</p><p>Quaderns per a la diversitat Quaderns amb els continguts i les activitats necessries per atendre la diversitat dels alumnes.</p><p>Llibretes de competncies bsiques Quaderns de refor dels continguts del llibre, amb petits resums de cada apartat i activitats</p><p>relacionades. s el complement perfecte per al llibre digital.</p><p>CivesNou</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 8 15/03/12 18:18</p></li><li><p>9</p><p>Carpetes d'activitats</p><p>EXAtac</p><p> Activitats, mapes, eixos cronolgics, etc.</p><p> Material especfic per preparar els exmens.</p><p>CONT</p><p> Exercicis tipus Temps estimat de treball Examen Exercicis proposats Consells i trucs Teoria bsica Solucionari</p><p>www.exatac.com</p><p>LLIBRE 3D</p><p>PEr aMPLIar La InforMacI:</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 9 15/03/12 18:18</p></li><li><p>10</p><p>RECURSOS PER AL PROFESSORAT</p><p>Carpetes de recursos</p><p>CD-ROm</p><p>Projecte curriculari programaci d'aula</p><p>Proves d'avaluacii de recursos didctics</p><p>CivesNou</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 10 15/03/12 18:18</p></li><li><p>11</p><p>a</p><p>c</p><p>b</p><p>Generadord'avaluacions de contingutsi de competncies bsiques</p><p>L'objectiu d'aquest programa s oferir un ventall de proves d'avaluacique permeti a cada professor fer un seguiment dels aprenentatges delsalumnes en funci de la seva diversitat.</p><p>Per aix:</p><p>a) Cada tema d'un llibre est organitzat en 10 tasques diferents.</p><p>b) Per a cada tasca s'han programat 3 opcions d'avaluaci de dificultatcreixent: nivell baix, nivell mitj, nivell alt.</p><p>c) Cada opci d'avaluaci permet avaluar tant els continguts com lescompetncies bsiques.</p><p>AvANTATGES COmPLEmENTARIS</p><p>Aquest programa tamb es pot utilitzar com a generador d'activitats.</p><p>Si s'hi introdueixen les qualificacions de l'alumnat, el programa ofereix dadessobre els nivells d'aprenentatge assolits i aix permet fer estadstiques,estudis i informes.</p><p>a</p><p>b</p><p>c</p><p>COm FUNCIONA?</p><p>1. El professor organitza cada examen combinant la dificultat de les tasquescom creu convenient.</p><p>2. Un cop seleccionades les tasques, el programa generaautomticament:</p><p>un examen per a l'alumne, que es pot imprimir.</p><p>un examen per al professor, que es pot imprimir i que inclou:</p><p>les solucions de les tasques</p><p>el sistema de puntuaci</p><p>3. El programa ofereix, a ms:</p><p>la llista dels continguts avaluats</p><p>la llista de les competncies bsiques avaluades</p><p>LLIBRE 3D</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 11 15/03/12 18:18</p></li><li><p>CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIAcivesNou</p><p>C100120</p><p>Polgon Son Castell c/ Gremi de Boneters,1607009 Palma de Mallorca e@vicensvives.es www.vicensvives.com</p><p>icensVivesV</p><p>CENTRES VICENS VIVES</p><p>Ronda de Outeiro, 308. 15011 A Corua.Tels. 981 27 35 00 Fax 981 26 98 86</p><p>A CoruA Lugo ourense PontevedrA</p><p>c/ Gaviota, 30. 28025 Madrid.Tel. 91 462 76 00 Fax 91 461 70 32</p><p>ALBACete CIudAd reAL ConCA guAdALAJArA MAdrId toLedo</p><p>Avda. de Navarra, s/n. 26141 Alberite (La Rioja).Tel. 941 43 63 00 Fax 941 43 63 46</p><p>LABA AstrIes vILA BIsCAIA Burgos CAntBrIA guIPsCoALA rIoJA LLe nAvArrA osCA PALnCIA sALAMAnCA</p><p>sArAgossA segvIA srIA vALLAdoLId ZAMorA</p><p>Polgon Industrial Pratenc. c/ 111, parcella 16.08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).Tel. 93 478 27 55 Fax 93 478 36 59</p><p>BArCeLonA gIronA LLeIdA tArrAgonA</p><p>Polgon Els Mollons. c/ Traginers, parcella 17.46970 Alaqus (Valncia).Tel. 96 198 62 10 Fax 96 151 21 30</p><p>ALACAnt CAsteLL MrCIA teroL vALnCIA</p><p>Polgon Son Castell. c/ Gremi de Boneters, 16.07009 Palma de Mallorca.Tel. 971 43 23 81 Fax 971 76 03 54</p><p>ILLes BALeArs</p><p>Urbanizacin Lomo Blanco - Las Torres. c/ Artenara, 15.35010 Las Palmas.Tel. 928 48 01 86 Fax 928 48 02 48</p><p>LAs PALMAs</p><p>Polgono El Mayorazgo. c/ Ingenieros Cervera, 16.38108 Santa Cruz de Tenerife.Tel. 922 21 06 00 Fax 922 21 15 10</p><p>sAntA CruZ de tenerIFe</p><p>Polgono Industrial Store. c/ Gramil 27, nave 5. 41008 Sevilla.Tel. 95 443 28 11 Fax 95 435 70 90</p><p>Atenci al professorat:Tel: 958 53 52 32 Fax: 958 25 03 29</p><p>Distribuci des de Sevilla:Tel. 95 443 28 11 Fax 95 435 70 90</p><p>BAdAJoZ CCeres CAdIs CeutA CrdovA HueLvA sevILLA</p><p>ALMerIA grAnAdA JAn MLAgA MeLILLA</p><p>Nou cives 1 Llibre Carpeta d'activitats Llibreta de competncies bsiques Quadern per a la diversitat Activitats Web Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet Exatac CD-ROM avaluacions i activitats CD-ROM projecte curricular i programaci d'aula Generador d'avaluacions de continguts</p><p>i de competncies bsiques Recursos per al professorat</p><p>Nou cives 2 Llibre Carpeta d'activitats Llibreta de competncies bsiques Quadern per a la diversitat Activitats Web Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet Exatac CD-ROM avaluacions i activitats CD-ROM projecte curricular i programaci d'aula Generador d'avaluacions de continguts</p><p>i de competncies bsiques Recursos per al professorat</p><p>Nou cives 3 Llibre Carpeta d'activitats Llibreta de competncies bsiques Quadern per a la diversitat Activitats Web Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet Exatac CD-ROM avaluacions i activitats CD-ROM projecte curricular i programaci d'aula Generador d'avaluacions de continguts</p><p>i de competncies bsiques Recursos per al professorat</p><p>Nou cives 4 Llibre Carpeta d'activitats Llibreta de competncies bsiques Quadern per a la diversitat Activitats Web Zon@web, Did@-clic i Zon@links a Internet Exatac CD-ROM avaluacions i activitats CD-ROM projecte curricular i programaci d'aula Generador d'avaluacions de continguts</p><p>i de competncies bsiques Recursos per al professorat</p><p>Ctlg_NCives_012.indd 12 15/03/12 18:18</p>Nou_Cives_001Nou_Cives_002Nou_Cives_003Nou_Cives_004Nou_Cives_005Nou_Cives_006Nou_Cives_007Nou_Cives_008Nou_Cives_009Nou_Cives_010Nou_Cives_011Nou_Cives_012</li></ul>