not: İnternet bağlantıları yalnızca slayt gösterisi ... · pdf file not: İnternet...

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

 • Not: İnternet bağlantıları yalnızca slayt gösterisi görünümünde çalışacaktır. Keserek yapıştırmak isterseniz İnternet adresi verilmiştir.

  3

 • 4

 • Buradan başlayın: Çalışanlar sınıfa girerken bu slaytı gösterin.

  Konuşulacak konular:

  • Hoş geldiniz

  • Başlamadan önce eğitimle ilgili birkaç noktayı açıklamak istiyoruz:

  • Lütfen kayıt sayfasına imza attığınızdan, adınızı, soyadınızı ve

  çalışan numaranızı yazdığınızdan emin olun. Bizler bunu eğitime

  katıldığınızı kaydetmek için kullanacağız

  • Bu eğitim, 2017 Zorunlu Eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır

  • Yaklaşık 45 dakika sürecek ve yarısında beş dakikalık bir mola

  vereceğiz (isteğe bağlı)

  • Başlayalım

  5

 • Konuşulacak Konular:

  • ADM, yaptığımız tüm işlerde en yüksek dürüstlük ve ahlaki davranış

  standartlarına uymaktadır.

  • Her yıl işyerinde olabilecek sorunlar gözden geçirilir ve çalışanlar uygun

  şekilde karşılık verebilmeleri için eğitim alırlar.

  • Eğitim yaklaşık 45 dakika sürecek ve eğitim sonunda, meydana gelmesi

  halinde tacizi nasıl tanımlayacağınızı ve tacize nasıl karşılık vereceğinizi;

  bir çalışan değiştirilemez bir özelliği nedeniyle diğerlerinden ayrıştırıldığında

  bunun nasıl farkına varacağınızı ve bu davranışa yeltenmekten nasıl

  kaçınacağınızı ve son olarak şirketin özel bilgilerini nasıl ayırt edeceğinizi

  ve koruyacağınızı öğreneceksiniz.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  6

 • Konuşulacak Konular:

  • İlk olarak İşyerinde Taciz modülünü işleyeceğiz.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  7

 • Konuşulacak Konular:

  • ADM'de iş arkadaşlarımızın iyiliği ve güvenliği için içten ve samimi bir davranış

  sergileriz ve onlara saygılı davranırız.

  • Saygılı bir işyeri herkes için daha keyifli ve daha verimlidir.

  • Bu modülde her birimizin karşılıklı güven ve saygı kültürünü teşvik edecek şekilde

  davranmak zorunda olduğu sorumluluklar vurgulanmaktadır ve saygısızlık tacize

  dönüştüğünde bunun nasıl ayırt edileceği ve nasıl ele alınacağı gösterilmektedir.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  8

 • Konuşulacak Konular:

  • İş ortamımızı keyifli ve verimli bir yer haline getirilmesinde hepimizin ortak bir

  menfaati vardır.

  • Yeteneklerimiz ve fikirlerimizle katkıda bulunduğumuz için ekibin parçası olarak

  hissetmemize olanak sağlar ve iş arkadaşlarımızla yaşadığımız olumlu etkileşimler

  güven oluşturur ve işbirliğini artırır.

  • En önemlisi, işe geldiğimizde tacizden uzak ve güvenli hissetmek hepimizin hakkıdır.

  • Aşağıdakileri yaparak bunu gerçeğe dönüştürürüz: (Slaytı Okuyun)

  • Başka neler yaparız? Grubun fikirlerini sorun…

  • Artık olumlu bir iş ortamı oluşturmak için ne yapacağımızı konuştuğumuza

  göre şimdi de sürdürmek istediğimiz ortamla uyumlu OLMAYAN

  davranışlara bakalım

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  9

 • Konuşulacak Konular: • Tacize meydan verdiği ve kanuna aykırı olduğu için bazı türdeki davranışlar

  işyerinde asla kabul edilemez. Tacizin ne anlama geldiği konusunda aynı tanımı paylaşmamız önemlidir.

  • Taciz; ırk, renk, din veya cinsiyet (hamilelik dahil), ulusal köken, cinsel eğilim, yaş, engellilik veya genetik bilgiler gibi kanunla korunan kişisel bir özellikten kaynaklanan tekrar eden istenmeyen davranıştır.

  • Makul bir kişinin tehditkar, düşmanca veya kaba bulabileceği bir iş ortamı oluşturacak kadar şiddetli veya her yere nüfuz eden davranışa ve devam eden çalışmanın bir koşulu olarak saldırgan davranışa katlanma da taciz olarak kabul edilir ve kanuna aykırıdır.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  10

 • Konuşulacak Konular:

  Şunlar taciz değildir: • Yönetimlerin rutin faaliyet, işteki performans veya işe gelmeme durumlarının

  yönetimi, görev taksimi veya işe son vermeye varan ve işe son verme dahil kademeli disiplin gibi yönetme hakkını normal bir şekilde kullanması, yönetimin yetkisini meşru bir şekilde kullanması hususunu teşkil eder.

  • İşyerinde çatışma • Uygun olmayan bir görüş veya ani, ters bir tutum sergileme gibi tek veya münferit

  bir olay. • Sırtını sıvazlama gibi iş arkadaşları arasında dostça el/kol hareketleri.

  11

 • Konuşulacak Konular:

  • "Şunun Karşılığında Bu" anlamına gelen Karşılık Talep Etme, kanuna aykırı

  taciz olarak da kabul edilir. Karşılık talep etme, aşağıdaki şekillerdeki tacizdir:

  (Slaytı okuyun)

  • Tipik bir örneği bir kişinin, altındaki bir pozisyonda bulunan bir kişiden istenmeyen bir talepte (örneğin, randevu veya seks talebi) bulunmasıdır. Bu talep, kabul edilmesi sonucunda bir terfi, avantajlı bir görev veya başka bir menfaat sağlanacağı ima edilecek şekilde (açıkça belirtilmezse) yapılır. Diğer yandan, talebin reddedilmesi halinde istenmeyen bir transfer veya işe son verme gibi olumsuz sonuçlar olacağına dair açık bir tehditte bulunulur.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  12

 • Konuşulacak Konular: Birkaç farklı çalışma durumunu inceleyerek konuyu tam olarak kavradığımızdan emin olalım. Durumu okuyacağım ve siz de bunun taciz olup olmadığını söyleyeceksiniz.

  (Her bölümde bir duruma tıklayın ve grubun bunun taciz olup olmadığını tartışabilmesi için durdurun. Onlar cevap verdikten sonra aşağıda açıklandığı şekilde her biri için doğru cevabı ve gerekçeyi okuyun. Daha sonra bir sonraki duruma geçin ve ilerleyin.)

  1. Collette'in sırt sıvazlamaları dostça bir hareket olarak ve ekibinde el/kol hareketlerini teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilir ve kanuna aykırı taciz durumunu teşkil etmez.

  2. Allan kanuna aykırı bir şekilde taciz edilmektedir çünkü iş arkadaşlarının davranışı onun hem psikolojik sağlığını hem de işini düzgün yapabilmesini etkilemiştir.

  3. Choon-Hee'yi sık tekrarlanan işe gelmeme durumu hakkında uyarırken Gordon, yönetim sorumluluklarının meşru bir bölümünü yerine getirir.

  4. Darius, tehditler ve üstü kapalı vaatlerle birlikte mazur görülemez cinsel amaçla yaklaşım nedeniyle suçludur. Bu davranış, karşılık talep etme tacizi durumunu teşkil eder.

  5. Ray'in Jill'e patlaması ani, münferit bir olay olup şiddetli veya her yere nüfuz eden bir durum değildir, dolayısıyla kanuna aykırı taciz durumunu teşkil etmez.

  13

 • Konuşulacak Konular: • Taciz ile rahatsız edici ve saldırgan davranış arasındaki farkı anlamak, saygısızlık

  kanuna aykırı tacize dönüştüğünde bunu ayırt edebilmemizi sağlar. Ancak saldırgan davranış, kanuna aykırı olmasa bile düşmanca bir ortam oluşturur ve kültürümüze ve değerlerimize zarar verir.

  Davranışın, kanuna aykırı taciz (şiddetli ve her yere nüfuz eden) düzeyine gelip

  gelmediğini gösteren faktörler şunları içerir:

  • davranışın sıklığı,

  • davranışın şiddet derecesi,

  • davranışın fiziksel tehdit veya aşağılama olup olmadığı,

  • davranışın makul olmayan bir şekilde iş başarısına engel olup olmadığı,

  • davranışın çalışanın psikolojik sağlığını etkilemesi

  • ve tacizcinin yönetici pozisyonunda olup olmaması.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  14

 • Konuşulacak Konular:

  • Bazen istenmeyen davranışlara verdiğimiz karşılıklar, istenmeyen davranışın

  onaylanması olarak yorumlanabilir. Burada bazı örnekler verilmiştir:

  (Slaytı okuyun).

  • İşe Geldiğimizde Tacizden Uzak ve Güvenli Hissetmek Hepimizin Hakkıdır sözünü unutmayın, dolayısıyla çekinmeden açıkça söyleyin (saldırgan olmadan) ve başkalarının haklarını koruyun.

  • Doğrudan olmasına rağmen tehdit edici bir duruma dönüşmeyen potansiyel

  olarak taciz edici bir durumla karşılaştığımızda verebileceğimiz diğer uygun

  karşılıklar nelerdir?

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  15

 • Konuşulacak Konular:

  • Davranış, kanuna aykırı tacize dönüştüğünde bunu bildirmelisiniz.

  • Kanuna aykırı tacize tanık olursanız veya maruz kalırsanız amirinizle veya

  yöneticinizle konuşun. Taciz, doğrudan bağlı olduğunuz amirinizle ilgiliyse

  bulunduğunuz bölgedeki insan kaynakları çalışanıyla, Uyum ekibiyle iletişime

  geçebilirsiniz veya ADM Way Yardım Hattını kullanabilirsiniz. Bazı yerlerde,

  işçi sendikaları ve çalışma konseyleri gibi meslektaşlarınız tarafından seçilen

  uygun temsilciler de başvurabileceğiniz bir kaynaktır.

  [SONRAKİ SLAYTA GEÇİN]

  16

 • Konuşulacak Konular:

  Bir senaryoyu inceleyelim: (Slaytı okuyun)

  Tartışın:

  • Bu, kanuna aykırı taciz midir