no. rujukan - ftk.uthm.edu.myftk.uthm.edu.my/iso/pdf/psp-03_04102010.pdf · pejabat hep menyediakan...

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP 03

  No. Mukasurat

  01/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  KANDUNGAN

  CARTA ALIR

  1.0 Objektif

  2.0 Skop

  3.0 Terminologi/Definisi

  4.0 Tanggungjawab

  5.0 Prosedur Terperinci

  6.0 Rujukan

  7.0 Rekod Kualiti

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP - 03

  No. Mukasurat

  02/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  Carta Alir Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar

  Mula

  Universiti menerima arahan tarikh

  pemilihan dari KPT

  Pejabat HEP menyediakan kertas

  kerja pemilihan

  Mesyuarat Jawatankuasa

  Induk Pemilihan

  Lantikan Petugas Pemilihan

  oleh Urusetia

  Pengisytiharan Pemilihan

  oleh TNC (HEP&A)

  Memohon senarai pelajar berdaftar

  dari PTM

  Cetakan dan agihan borang pencalonan

  dan peraturan pemilihan oleh Urusetia

  (HEP)

  Taklimat kepada Petugas

  Hari Penamaan Calon dan

  Pengumuman Calon

  A

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP 03

  No. Mukasurat

  03/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  A

  Taklimat HEP Bersama

  Calon Bertanding

  Selesai

  Persiapan Teknikal

  Pemilihan oleh Urusetia

  Hari Mengundi

  Pengiraan Undi

  Keputusan Diumumkan

  Pelantikan Exco MPP

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP - 03

  No. Mukasurat

  04/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  1.0 OBJEKTIF

  Prosedur ini disediakan untuk menerangkan proses pengurusan mengadakan Pemilihan Majlis

  Perwakilan Pelajar.

  2.0 SKOP

  Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Hal Ehwal Pelajar bagi menguruskan proses Pemilihan

  Majlis Perwakilan Pelajar.

  3.0 TERMINOLOGI/DEFINISI

  3.1 HEP - Pejabat Hal Ehwal Pelajar

  3.2 PPH - Pejabat Pembangunan & Pengurusan Hartabina

  3.3 TNC(HEP&A)

  - Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

  3.4 TP(HEP) - Timbalan Pendaftar (Pejabat Hal Ehwal Pelajar)

  3.5 PP(HEP) - Penolong Pendaftar (Pejabat Hal Ehwal Pelajar)

  3.6 PT(P/O) - Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)

  3.7 PAB - Pembantu Am Pejabat

  3.8 MPP - Majlis Perwakilan Pelajar

  3.9 PTM - Pusat Teknologi Maklumat

  4.0 TANGGUNGJAWAB

  4.1 Timbalan Pendaftar (HEP) bertanggungjawab untuk:- - Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP. - Melantik petugas untuk membantu perjalanan pilihanraya. - Mengadakan taklimat untuk petugas. - Mengadakan taklimat untuk calon yang bertanding. - Memantau calon berkempen. - Memantau perjalanan proses pengiraan undi. - Mengumumkan senarai pemenang pemilihan melalui notis.

  4.2 Penolong Pendaftar (HEP) bertanggungjawab untuk:- - Menyediakan kertas kerja. - Mendapatkan senarai pelajar yang mendaftar. - Menguruskan kemudahan tempat dan kelengkapan.

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP 03

  No. Mukasurat

  05/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  4.3 PT(P/O) bertanggungjawab untuk:- - Mencetak dan mempamer notis pengisytiharan pemilihan MPP. - Mengagihkan Borang Pencalonan dan Peraturan Pemilihan MPP. - Mencetak borang keputusan undi.

  4.4 PAP bertanggungjawab untuk:-

  - Mencetak dan mempamer notis pengisytiharan pemilihan MPP. - Mencetak borang keputusan undi.

  5.0 PROSEDUR TERPERINCI

  Bil Tindakan Pelaksana

  5.1 Menerima arahan tarikh pemilihan dari KPT. TNC(HEP&A)

  5.2 Menyediakan kertas kerja pemilihan. PP(HEP)

  5.3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Pemilihan MPP. TP(HEP)

  5.4 Mengeluarkan surat pelantikan staf sebagai petugas melalui

  Dekan / Pusat / Unit / Pejabat di UTHM.

  TP(HEP)

  PT(P/O)

  5.5 Mencetak notis pengisytiharan, borang pencalonan dan

  peraturan pemilihan.

  PT(P/O)

  PAP

  5.6 Mempamerkan notis pengisytiharan pemilihan dan peraturan pemilihan di papan kenyataan.

  PT(P/O) PAP

  5.7 Memohon senarai pelajar yang berdaftar daripada PTM

  mengikut format yang ditetapkan.

  PP(HEP)

  5.8 Mengagihkan borang pencalonan dan Peraturan Pemilihan

  kepada pelajar yang bertanding.

  PT(P/O)

  5.9 Mengadakan Taklimat Pemilihan untuk Petugas. TP(HEP) /

  PP(HEP)

  5.10 Hari penamaan calon. PP(HEP)

  Petugas

  Calon

  5.11 Mengadakan taklimat pemilihan untuk calon-calon yang

  bertanding.

  TP(HEP) /

  PP(HEP)

  Calon

  5.12 Memasukkan nama-nama calon ke dalam sistem e-voting

  mengikut kawasan pemilihan.

  PTM

  TP(HEP)

 • No. Rujukan

  Dokumen

  PSP 03

  No. Mukasurat

  06/06

  Edisi 3

  No. Semakan 0

  Tarikh Efektif 02/03/10

  Nama

  Dokumen

  PROSEDUR PEMILIHAN MAJLIS

  PERWAKILAN PELAJAR

  Tarikh Pindaan 01/03/10

  Bil Tindakan Pelaksana

  5.13 Mencetak borang keputusan undi untuk persiapan teknikal

  pemilihan.

  PT(P/O)

  PAP

  5.14 Menyediakan susun atur tempat pembuangan undi. PPH

  HEP 5.15 Memantau calon berkempen. TP(HEP)

  PP(HEP)

  5.16 Memastikan kemudahan tempat membuang undi dan sediakan

  segala keperluan pemilihan secara e-voting secukupnya.

  PP(HEP)

  PT(P/O)

  5.17 Hari mengundi. HEP

  Petugas

  Calon

  Pelajar

  5.18 Menyemak dan sahkan keputusan jumlah undi setiap calon. HEP

  Petugas

  5.19 Membuat pengisytiharan keputusan pemilihan.

  TNC(HEP&A)

  5.20 Mengumumkan senarai pemenang pemilihan melalui notis.

  TP(HEP)

  5.21 Menyediakan dan hantar laporan kepada Y.Bhg. Naib Canselor,

  UTHM.

  TP(HEP)

  6.0 RUJUKAN

  6.1 Prosedur proses mengundi.

  6.2 AUKU 1971(Pindaan 1975).

  6.3 Kertas kerja.

  6.4 Peraturan pemilihan MPP.

  7.0 REKOD KUALITI

  7.1 Borang Penamaan Calon (satu set).

  7.2 Borang Pembayaran Wang Cagaran.

  7.3 Borang Permohonan Pemulangan Wang Cagaran.

  7.4 Notis Pengisytiharan Pemilihan MPP.

  7.5 Rekod bantahan calon yang bertanding.

  7.6 Notis senarai pemenang pemilihan MPP.