mmoojj bbuuxxeett!!nbrm.mk/wbstorage/files/kabinet_8_br_nas_svet_final.pdfآ  ta i drugo. site...

Download MMOOJJ BBUUXXEETT!!nbrm.mk/WBStorage/Files/Kabinet_8_br_Nas_svet_final.pdfآ  ta i drugo. Site vidovi

Post on 30-Apr-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MMMMOOOOJJJJ BBBBUUUUXXXXEEEETTTT!!!! Ne sekoga{ dobivaweto pari e

  nagrada, mo`e da bide i od drug vid izvori na sredstva, na primer: plata i penzija, {kolska stipendija, dobivka na igri na sre}a, nasledstvo od familija- ta i drugo. Site vidovi primawa ili dobieni pari se narekuvaat prihodi. A koga tro{ime pari, na primer: pla}ame socijalno osiguruvawe, otpla}ame rata za kredit, kupuvame ne{to {to ne sme go

  planirale - nepred- vidlivi tro{oci,

  dnevno tro{ime pari za hrana - dnevni tro{oci,

  pla}ame smetki i drugo. Site vidovi

  tro{oci se narekuvaat rashodi.

  Prihodite i rashodite na edno semejstvo go ozna~uvaat semejniot buxet.

  Napravete presmetka za edna nedela. Zapi {u - vajte kolku pari dobivate, kolku od niv mo`e - te da za~uvate, kolku da potro{ite i za {to da gi potro{ite. Ise~ete ja tabelata i zalepete ja na va{eto biro doma i popolnuvajte ja. Na krajot od nedelata }e znaete kolku pari

  ste za{tedile ako vi ostanat ili kolku }e treba da za{teduvate vo idnina ako ne vi ostanat voop{to pari. Presmetkata e slednava: Prihodi - Rashodi = Saldo od prihodi i rashodi.

  Buxet pretstavuva finansiski plan ne samo na edno semejstvo, tuku i na dr`ava, instituciite, pravnite lica, pretprijatijata, preku koj gi

  planiraat prihodite i rashodite za finansirawe na odredeni potrebi vo odreden vremenski period, a naj~esto

  za vreme od edna godina.

  Parite mo`eme da gi {tedime, da gi tro{ime, da gi investirame ili da gi podaruvame. Me|utoa za da

  imame pari vo sekoe vreme za najrazli~ni potrebi, treba da go analizirame na{iot buxet i da vidime kolku mo`eme da tro{ime od parite {to gi primame, kolku mo`eme da podaruvame ili donirame, a kolku da investirame. Eve edna ednos-

  tavna tabela za presmetka na tvojot buxet.

  Vo sorabotka so

  Den 1. Prihodi - od {to, od kogo? 2. Prihodi -

  kolku? 3. Rashodi - za {to?

  4. Rashodi - kolku?

  5. Saldo od prihodi i rashodi

  Ponedelnik

  Vtornik

  Sreda

  ^etvrtok

  Petok

  Sabota

  Nedela

  Vkupno prihodi Vkupno rashodi =

  Bato moram da te pra{am ne{to, dali

  znae{ kako se vika toa koga ti davaat pari i koga ti dava{ pari

  nekomu ili gi tro{i{.

  Pa, koga dobivam pari od nekogo e nagrada, a koga jas gi davam e tro{ok!

Recommended

View more >