metodyka benchmarkingu działalności centrów transferu ...· jest metodą, w której przedmiotem

Download Metodyka benchmarkingu działalności centrów transferu ...· jest metodą, w której przedmiotem

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Metodyka benchmarkingu dziaalnoci centrw transferu technologii

IV Oglnopolska Konferencja

Porozumienia Akademickich Centrw Transferu Technologii

Krakw, 13 - 15 listopada 2017 r.

Piotr Sajna,

Jacek Wawrzynowicz

Definicje benchmarkingu

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Benchmarking narzdzie wykorzystywane w nowoczesnym procesie zarzdzania, suce usystematyzowanemu porwnywaniu si organizacji z liderami danej brany celem doskonalenia procesw, metod i sposobw dziaania

rdo:B. Andersen, Benchmarking, w: Performance Management, pod red.: A Rolstads, Chapman & Hall, Londyn 1995

Benchmarking procesw

jest metod, w ktrej przedmiotem dokonywania porwna s procedury i procesy stosowane przez organizacj, ale take stosowane przez nie praktyki lub sposoby skutecznego wykonywania i organizowania procesw, ktre pozwalaj na osignicie wysokiego poziomu efektywnocirdo:B. Andersen, Benchmarking, w: Performance Management, pod red.: A Rolstads, Chapman & Hall, Londyn 1995

Benchmarking wskanikw (wynikw dziaania)

oznacza dokonywanie porwna wycznie w zakresie danych wiadczcych o poziomie efektywnoci dziaania organizacji, zarwno w aspekcie ekonomicznym jak i operacyjnym

rdo:B. Andersen, Benchmarking, w: Performance Management, pod red.: A Rolstads, Chapman & Hall, Londyn 1995

Cele benchmarkingu CTT

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

lepsza identyfikacja procesw w CTT

identyfikacja sabych i mocnych stron na tle wzorca (benchmarking procesu- model referencyjny)

cige uczenie si od innych CTT

doskonalenie praktyki dziaania operacyjnego CTT

zwikszenie wzajemnej otwartoci na czerpanie dobrych praktyk

zwikszenie satysfakcji i poprawa efektywnoci obsugi klientw wewntrznych i zewntrznych CTT

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

rdem pomysw, metod, informacji, praktyk, ktre mog okaza si przydatne do zaadaptowania

Czci kultury starania si by najlepszym z najlepszych

Narzdziem doskonalenia procesw

Procesem kreatywnym i twrczym

Narzdziem zwikszajcym obiektywizm podejmowanych decyzji

Narzdziem do cigego uczenia si

Planowanym dziaaniem badawczym

Benchmarking nie jest

Narzdziem oceny pracownikw

Ksik kucharsk

Turystyk biznesow

Dziaaniem kopiuj-wklej

Mechanizmem decydujcym o redukcji zasobw

Chwilow mod w zarzdzaniu

Dziaaniem jednorazowym

Benchmarking jest

rdo: K.A. Kumicz (2015), Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarzadzania uczelni, wyd. Wolters Kluwer

Zaoenia do metodyki benchmarkingu

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

benchmarking procesw zwizanych z komercjalizacj wynikw bada oraz benchmarking wskanikw oceniajcych te procesy,

metodyka benchmarkingu opiera si na procedurach obowizujcych w CTT w ramach ustawy PoSzW i uwarunkowaniach prawa wewntrznego,

metodyka obejmuje poszczeglne dziaania w procesach komercjalizacji,

opracowana metodyka benchmarkingu umoliwi cige doskonalenie si CTT,

zaoenia metodyki bd konsultowane z pozostaymi CTT oraz zostanie przekazane im narzdzie do testowania,

wyniki analiz i bada wykonanych w zadaniu zostan podsumowane w formie raportu/publikacji,

opracowana w ramach zadania metodyka zostanie udostpniona nieodpatnie wszystkim CTT.

Referencyjny proces komercjalizacji

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Ochrona technologii

Zgoszenie rezultatw bada

Decyzja o komercjalizacji

Wycena technologii

Zaproszenie do skadania

ofert

Skadanie ofert i negocjacje ich

warunkw

Negocjacje warunkw

umowy i projekt umowy

Podpisanie umowy i

realizacja jej postanowie

Monitoring procesu

wdroenia

Przychody z komercjalizacji i

wdroenia

Rozliczenie przychodw z

komercjalizacji

Obszary benchmarkingu

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Struktura organizacyjna i prawna CTTObszar 1

Wsppraca z klientem zewntrznym, np. przedsibiorcyObszar 4

Koordynowanie procesu ochrony wasnoci intelektualnejObszar 3

Wsppraca z klientem wewntrznym Obszar 5

Proces komercjalizacji (model referencyjny)Obszar 2

Grupy wskanikw

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Wskaniki komercjalizacyjneGrupa 1

Wsppraca z otoczeniem zewntrznym, np. przedsibiorcy

Grupa 4

Wskaniki dotyczce ochrony wasnoci intelektualnej

Grupa 3

Wsppraca z naukowcamiGrupa 5

Wskaniki legislacyjneGrupa 2 Wsk

an

iki

rela

cyjn

o-w

yn

iko

we

Grupa 1 Wskaniki komercjalizacyjne

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Liczba rezultatw bada zgoszonych

do CTT

Liczba umw licencyjnych

(wycznych/ niewycznych)

Liczba umw sprzeday

Liczba spek

spin-off

Liczba ogoszonych postepowa

Liczba zoonych ofert

Liczba przeprowadzonych

negocjacji

Liczba technologii gotowych do

komercjalizacji

Przychody z komercjalizacji

Koszty bezporednie procesu

komercjalizacji

Liczba brokerw innowacji/specjalistw

z zakresu transferu technologii

Grupa 2 Wskaniki legislacyjne

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Dokumenty powoujce CTT

Regulamin funkcjonowania

CTT

Strategia rozwoju Uczelni/CTT

Regulamin zarzdzania prawami autorskimi,

prawami pokrewnymi, prawami wasnoci

przemysowej oraz zasad komercjalizacji

Wzory umw wewntrznych

Wzory umw zewntrznych

Grupa 2 Wskaniki legislacyjne wzory umw

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Umowa licencyjna

Umowa przekazania

praw (sprzeda)

Umowa o wsplnoci

praw

Umowa o wsppracy i

poufnoci

Umowa o poufnoci

Umowa o prawie do i z

patentu

Umowa o podziale praw

Umowa o wsppracy

Umowa o przeniesienie

udziau w prawach

Umowa z pracownikiem

Umowa o dokonanie

wyceny

Umowa z rzecznikiem patentowym

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Liczba zgosze rezultatw bada

naukowych do ochrony

Liczba rozwiza, ktre uzyskay

ochron

Liczba rozwiza, ktre uzyskay

ochron i zostay skomercjalizowane

redni czas utrzymania

ochrony

Liczba rezygnacji z praw ochronnych

Grupa 3 Wskaniki dotyczce ochrony wasnoci intelektualnej

Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesw komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywnoci wsppracy midzy nauk i gospodark w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Zgoszenie patentowe

krajowe

Zgoszenie patentowe

europejskie

Zgoszenie patentowe

midzynarodowe

Zgoszenie wzoru uytkowego

Zgoszenie wzoru przemysowego

Zgoszenie znaku towarowego

Zgoszenie odmiany rolin

Zgoszenie rasy zwierzt

Zgoszenie topografii ukadu

scalonego

Zgoszenie oznaczenia

Recommended

View more >