meseria de lucrător de acoperişuri · maistrul în meseria de lucrător de acoperişuri se...

of 8 /8
Meseria de lucrător de acoperişuri Locuri de muncă sigure Apreciere înaltă Posibilităţi atractive pentru carieră

Author: others

Post on 01-Oct-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Meseria de lucrător de acoperişur

  i

  Locuri de muncă sigure

  Apreciere înaltă

  Posibilităţi atractive pentru carieră

 • LUCRĂTORII DE ACOPERIŞURI SUNT EXPERŢI CĂUTAŢI ŞI BINE PLĂTIŢI

  Lucrătorii de acoperişuri sunt specialişti căutaţi şi au după pregătire perspective profesionale excelente. Lucrătorii de acoperişuri utilizează tehnologii moderne şi sunt în pas cu timpul. În-demânarea lor meşteşugărească şi priceperea tehnică sunt indispensabile, de aceea maşinile şi digitalizarea nu vor putea înlocui această mese-rie pretenţioasă.

  MULT MAI MULT DECÂT NUMAI ACOPERIŞURI

  Lucrătorii de acoperişuri sunt specialiştii pentru întregul înveliş al clădirii. Aici fac parte pe lângă acoperişuri, şi învelirea şi modelarea faţadelor şi etanşarea subsolurilor.

  Clădirile moderne economisesc energie, dispun de panouri solare pentru producerea energiei sau de acoperişuri înverzite pentru îmbunătăţirea clima-tului. Lucrătorul de acoperişuri cunoaşte tehnolo-giile – în ziua de azi acoperişurile sunt High Tech.

  VIITORUL ESTE ASIGURAT

  În calitate de lucrător de acoperişuri îţi poţi îndeplini dorinţele şi îţi poţi planifica viaţa fără griji. Retribuţia este de la început în regulă. Suplimentar faţă de pensia legală, pentru meseria de lucrător de acoperişuri mai este prevăzută şi o asigurare de pensie care ţine de întreprindere. Protecţia mun-cii şi sănătăţii sunt exemplare şi de la sine înţelese pentru aceşti profesionişti.

  Un loc de muncă sigur

  este o sentiment plăc

  ut

  #AufInDieZukunft2/3

 • PARTICIPARE DE LA ÎNCEPUT

  Întreprinderile de construcţii de acoperişuri sunt de regulă întreprinderi familiare. De aceea, cola-borarea personală cu colegii şi şeful este de la sine înţeleasă. Fiecare îşi are locul în echipă şi este important pentru succesul comun. Această integrare personală, asigură lucrătorului de aco-perişuri aprecierea şefului, colegilor şi clientului.

  SAVURAREA APRECIERII

  Este un sentiment plăcut să joci un rol impor-tant pentru reuşita întregului proiect şi să prei-ei răspunderea. Cel care lucrează cu plăcere cu oameni, apreciază discuţia cu beneficiarii con-strucţiei şi corelarea cu ceilalţi meseriaşi de pe şantier.

  Bun venit în familia

  lucrătorilor de acoperişu

  ri!

 • UN JOB GROZAV, CARE FACE PLĂCERE

  Munca lucrătorului de acoperişuri este preten-ţioasă şi durabilă. Chiar şi după decenii, poate prezenta cu mândrie familiei şi prietenilor ceea ce a realizat.

  Nu devine niciodată plictisitor: domeniile de acti-vitate variate fac meseria de lucrător de acoperi-şuri extrem de atractivă.

  #DachdeckerFamilie4/5

 • LUCRĂTORII DE ACOPERIŞURI AJUNG SUS

  Cu o pregătire de lucrător de acoperişuri îţi poţi planifica cariera dorită. Suplimentar pot fi com-pletate şi extinse capacităţile. Lucrătorii de aco-perişuri sunt bine remuneraţi. Statutul de ucenic sau chiar de maistru oferă posibilităţi foarte in-teresante de dezvoltare şi salarizare.

  POATE FI CHIAR ŞI CEVA MAI MULT

  Maistrul în meseria de lucrător de acoperişuri se situează în privinţa şanselor sale profesionale pe aceeaşi treaptă cu multe meserii academice. Su-plimentar se deschid nenumărate şanse pentru perfecţionarea personală, de exemplu în calitate de antreprenor independent sau de cadru de con-ducere în industrie şi comerţ. Maistrul în meseria de lucrător de acoperişuri are acces chiar şi uni-versităţi – şi fără bacalaureat.

  Cariera

  – maistru în loc de Master

  6/7

 • Pas cu pas spre succes în calitate

  de lucrător de acoperişuri

  După bacalaureat am vrut nea

  părat să fac ceva practic. Da-

  torită activităţii versatile şi m

  ultiplelor şanse de promovare

  am învăţat meseria de lucrător

  de acoperişuri. O decizie foarte

  bună, deoarece munca cu coleg

  ii stimulează şi salariul propriu

  te face rapid independent. Iar m

  ai târziu poţi deveni maistru

  sau poţi studia.

  Niki Braun

  Persoană în curs de formare profesională / ucenicie

  Ucenic

  Angajat cu examenul de ucenic promovat

  Şef de şantier / şef de echipă

  Maistru în meseria de lucrător de acoperişuri

 • ww

  w.D

  achd

  ecke

  rDei

  nBer

  uf.d

  e

  Mai aveţi întrebări?

  Ne găsiţi şi la

  Pa pagina noastră web aflaţi totul despre meseria versatilă de lucrător de acoperişuri. Cu numai câteva clicuri puteţi suplimentar să luaţi legătura cu întreprinderi calificate din domeniul construcţiilor de acoperişuri din apropierea dumneavoastră şi să solici-taţi un stagiu de pregătire practică sau un loc pentru învăţarea unei meserii.

  Este foarte simplu, nu ezitaţi. Invitaţiile pen-tru cunoaştere le primiţi în câteva zile di-rect de la întreprinderi prin e-mail sau SMS.

  În cadrul unei discuţii personale cu propri-etarii întreprinderii vă alegeţi cu multe im-presii noi şi, în caz de satisfacţie reciprocă, puteţi stabili de comun acord un stagiu de pregătire practică sau chiar un interviu de prezentare în vederea angajării.

  Editor:

  Zentralverband des Deutschen D

  achdeckerhandwerks

  Fritz-Reuter-Straße 1 • 50968

  Köln

  www.Dachdecker.de

  În interesul lizibilităţii am renun

  ţat la formulări care ţin de gen.

  Bineînţeles că întotdeauna este v

  orba de m/f/d.

  Informaţii şi stabilirea contactului aici: www.DachdeckerDeinBeruf.de

  Sau scanaţi cu smartphone-ul dumneavoastră codul nostru QR

  Aici găsiţi locuri pentru stagii de

  pregătire practică şi pentru ins

  truire:

  quad

  ot.d

  e 09

  .201

  9 1. A 3

  0E

  rumänisch