literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · web viewtable of contents. library...

of 83 /83
1 Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL 17-02-22 Table of contents Library categories.....................................................................2 Language codes.........................................................................2 Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)............................................3 Books about Norwegian language.........................................................7 Coursebook CDs.........................................................................9 Books about Scandinavian Literature...................................................11 Academic writing and reading..........................................................15 Scandinavian novels in Norwegian (bokmål).............................................16 Easy Readers - Norwegian..............................................................27 Anthologies, short stories, poems and songs...........................................31 Scandinavian fiction books in Azerbaijani translation.................................33 Scandinavian fiction books in English translation.....................................34 Scandinavian fiction books in Russian translation.....................................36 Sagas and old Norse Literature........................................................37 Books written in nynorsk, Swedish and Danish..........................................39 Books for teachers

Upload: vuongtuyen

Post on 10-Oct-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

1Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Table of contentsLibrary categories....................................................................................................................................................................................2Language codes.......................................................................................................................................................................................2Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)......................................................................................................................................3Books about Norwegian language...........................................................................................................................................................7Coursebook CDs......................................................................................................................................................................................9Books about Scandinavian Literature....................................................................................................................................................11Academic writing and reading...............................................................................................................................................................15Scandinavian novels in Norwegian (bokmål)........................................................................................................................................16Easy Readers - Norwegian.....................................................................................................................................................................27Anthologies, short stories, poems and songs.........................................................................................................................................31Scandinavian fiction books in Azerbaijani translation..........................................................................................................................33Scandinavian fiction books in English translation.................................................................................................................................34Scandinavian fiction books in Russian translation................................................................................................................................36Sagas and old Norse Literature..............................................................................................................................................................37Books written in nynorsk, Swedish and Danish....................................................................................................................................39Books for teachers

Page 2: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

2Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Norwegian language and literatureLibrary categories

Category Library code1. Norwegian textbooks (coursebooks – lærebøker) CourseB2. Books about Norwegian language NorLang3. Coursebook CDs CourseCD4. Books about Scandinavian literature ScandLit5. Academic writing and reading WritRead6. Study technique StudyT7. Scandinavian novels in Norwegian Novels8. Easy Readers – Norwegian Easy9. Anthologies, short stories, poems and songs Short10. Scandinavian fiction books in Azerbaijani translation FictAz11. Scandinavian fiction books in English translation FictEng12. Scandinavian fiction books in Russian translation FictRus13. Sagas and Old Norse literature Saga14. Books for teachers Teachers15. Fiction books written in Nynorsk, Swedish and Danish FictNynSweDan16.

Language codesA Azerbaijani N Norwegian D Danish S Swedish Sam SamiE English R Russian G German Fin Finnish Nyn Nynorsk

Page 3: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

3Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

Lan-guage

Author/editor and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

N Aksnes, Liv Marit, Marianne Røskeland og Atle Nӕss: I språket - tekstlӕre

1997 82-05-21133-7 Videregående skole: grunnkurs, VKI og VKII

N/ Nyn

Aksnes, Liv Marit og Atle Nӕss: I språket. Norsk for grunnkurs modul 1-2. Lesebok 1

1997 82-05-24383-2

Andresen m. fl: Signatur 3 tekstsamling 2008 82-521-7133-4 Norsk påbygging studiekompetanseAndresen mfl. : Signatur 3 studiebok 2007 82-521-7135-8 Norsk påbygging studiekompetanse

N Andresen, Øyvind et al.: Signatur 2: Norsk for yrkesfag VK1

2003 82-521-5747-5 Includes a chapter on how to write in different genres, a chapter on how to apply for a job, and a collection of poems and short texts in prose

N Andresen, Øyvind et al.: Signatur 3 Studiebok: Norsk for 10-timerskurset – Allmennfaglig påbygning

2006 82-521-5904-4 To be used together with Andresen, Øyvind et al.: Signatur 3 Tekstsamling, which is classified among Anthologies and short stories

N Andersen, Leif Anker, Anne Lene Berge og Inger Marie Stein: Spor - Teoribok

1991 82-02-12579 Litteraturhistorie, språkhistorie og sjangerlӕre

N Andersen, Leif Anker, Anne Lene Berge og Inger Marie Stein: Spor – Arbeidsbok 2

Cappelen Kopi av arbeidsbok

N Andersen, Leif Anker, Anne Lene Berge og Inger Marie Stein: Spor – Tekster

1991 82-02-12143-4

N Awadh, Anne Lise og Andlem Harnæs, Liv: Ikke bare ord

1992 82-02-12561-8 En lӕrebok i norsk språk og kultur

N Berg, Ingar og Bjørnar Lund: Ordet er ditt 1 1982 82-05-13818-4

Page 4: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

4Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Berge, Anne Lene, Eli Lindtner Nӕss og Inger Marie Stein: Spor – Arbeidsbok. Grunnkurs

1997 82-02-16854-6

N Berge, Anne Lene, Eli Lindtner Nӕss og Inger Marie Stein: Spor – Arbeidsbok. VKI og VKII

1998 82-02-17245-4

N Berge, Anne Lene og Øystein Rottem: Spor – Teoribok. VKI og VKII

1998 82-02-17159-8

Bjørnebek, Anne: Troll i ord Øvingsbok 2005 8203324975 Eks: 5N Bjørnebek, Anne: Troll i ord. Basisnorsk – kurs for

fremmedspråklige1990 82-03-13500-5

Borgen (et. al): Dørene åpnes – utskrift av edb-øvinger

1998 8211003082

N/D/Nyn

Borgen et al: Dørene åpnes – Antologi 2 1995 978-82-11002464

N Borgen et al: Dørene åpnes- Aktivitetsbok 2a 1995 82-11-00247-7N Borgen et al: Dørene åpnes- Aktivitetsbok 2b 1996 82-11-00248-5N Christophersen et al: Grunnlinjer. Norsk språk og

litteratur1994 82-03-32026-0 Grunnkurs videregående skole

N Dahl, Engelstad, Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani; Grip teksten. Norsk Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram

2009 88203-337604 Norwegian for upper secondary students SF Vg1. Bokmål/nynorsk. Gift from Aschehoug Education

N Dahl, Engelstad, Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani; Grip teksten. Norsk Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram

2007 88-203-334283 Norwegian for upper secondary students SF Vg2. Bokmål/nynorsk. Gift from Aschehoug Education

N Dahl, Engelstad, Halvorsen, Jemterud, Torp, Zandjani; Grip teksten. Norsk Vg3 Studieforberedende utdanningsprogram

2008 82-03-33429-0 Norwegian for upper secondary students SF Vg3. Bokmål/nynorsk. Gift from Aschehoug Education

Ellingsen, Elisabeth and Mac Donald, Kirsti: På vei: Tekstbok

2009 978-82-02-23139-2 Eks: 12

Ellingsen, Elisabeth and Mac Donald, Kirsti: På 2010 978-82-02-23665-6 Eks: 12

Page 5: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

5Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

vei: ArbeidsbokBorgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Antologi 1

1994 82-11-00243-4 Eks: 9+ 1(gammel utgave)

Borgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Antologi 1 Studiehefte

Eks: 11

Borgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Antologi 2

Eks: 11

Borgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Antologi 2 Studiehefte

Eks: 10

N Borgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Aktivitetsbok 2a

1995 82-11-00247-7

N Borgen, Elisabeth et al. (eds.): Dørene åpnes. Aktivitetsbok 2b

1996 82-11-00248-5

N Christensen, Lars Saabye: Herman – ordliste - - Kopi i svarthvittN Dahl, Willy: Stil og struktur 1969 Universitetsforlaget Gift from Vibeke RoggenN Dahl, Willy: ”Dårlig lesning under parafinlampen.

Studier over kjøkkenromaner og populærlitteratur som litteraturhistorien har oversett

1974 82-05-06307-9 Gift from Vibeke Roggen

N Dahl, Willy: I kiosken og på skjermen. Kritisk søkelys på ”konsument-kulturen” – ukeblad, tegneserier, fjernsynsfilmer og ”kiosklitteratur!

1973 82-05-05876-8 Gift from Vibeke Roggen

E Egebakken og Bostrup: Levende norsk. Grammar and Wordlist

2008 8292712115

Egebakken og Bostrup: Levende norsk. Innføringsbok

2008 8292712078

Ellingsen og Mac Donald: Stein på stein Arbeidsbok

2005 8202242622 Eks: 10 +11

Ellingsen og Mac Donald: Stein på stein Lærerens bok

2005 8202242649 Eks: 2

Ellingsen og Mac Donald: Stein på stein Tekstbok 2005 8202242614 Eks: 11

Page 6: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

6Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Ellingsen, Elisabeth and Mac Donald, Kirsti: Her på berget: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tekstbok

2008 82-02261542 Eks: 11+9+4

Ellingsen, Elisabeth and Mac Donald, Kirsti: Her på berget: Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Arbeidsbok

2008 8202279202 Eks: 11

N-E Ellingsen, Elisabeth, Kirsti Mac Donald: Ordliste norsk-engelsk (Stein på stein)

2008 82-02-24954-0

R-N Ellingsen, Elisabeth, Kirsti Mac Donald: Ordliste russisk-norsk (Stein på stein)

2008 82-02-24955-4

S Ericsson, Eie: Undervisa i språk. Språkdidaktik och språkmetodik

1989 91-44-27441-6

N Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Mac Donald: Her på berget – Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever – Arbeidsbok

1995 82-02-15373-5

N Fallan, Lars and Arne Stamnes: Norsk for yrkesfagene

1987 [1983]

82-00-28805-6 Includes the following chapters: Når du skal skrive Samfunn og arbeid Demokrati på arbeidsplassen Likestilling I arbeids- og

samfunnsliv Litteratur (with brief, easy texts)

N Gedde, Tone, Anne Golden og Else Ryen: Lӕr mer norsk. Arbeidsbok

1990 38851100 NKS nettstudier

N Golden, Anne: Sirkel. Arbeidsbok 1992 82-05-20113-7N Hansen, Ellen: Godt sagt, 1 (Læreverk i muntlig

norsk for voksne innvandrere) Bildeordbok 82-11-00487-1

Hansen, Ellen: Godt sagt, 1 (Læreverk i muntlig norsk for voksne innvandrere) Lysark

2006 82-11-00490-9

N Haraldsen, Dillevig og Østerdal; Nettopp norsk. Vg1 2009 82-03-33440-5 Norwegian for upper secondary

Page 7: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

7Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

yrkesfaglige utdanningsprogram. Bokmål students YF Vg1. Gift from Aschehoug Education

N Haraldsen, Dillevig og Østerdal; Nettopp norsk. Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Bokmål

2007 82-03-334429 Norwegian for upper secondary students YF Vg2. Gift from Aschehoug Education

N Heggelund, Kjell og Nordberg, Nils (red.): Kriminallitteraturen. 11 essays

1978 82-05-10928-1 Gift from Vibeke Roggen

N Husby, Olav: 101 Oppgaver – Arbeidsbok i norsk for viderekomne

198? 82-7020-302-5

Høgberg, Eva: Håndbok i grammatikk og språkbruk 2006 9788211004604 Eks: 10+9Høgberg, Eva: Håndbok i grammatikk og språkbruk Arbeidsbok

2008 9788211005847 Eks: 10+9

Hønningstad, Mette Manus og Schürch, Emmali: Tale-, lese- og skriveøvinger i norsk for fremmedspråklige

2002 8211001764

Jahren, Aud and H. Solstad: Klar for Norge 1 Tekstbok

2001 82-11-00421-6 With CD-rom

Jahren, Aud and H. Solstad: Klar for Norge 2 Arbeidsbok

2010 82-11-00425-3

Jahren, Aud and H. Solstad: Klar for Norge 3 Arbeidsbok

2009 82-11-00428-4

Jahren, Aud and H. Solstad: Klar for Norge 4 Arbeidsbok

2008 82-11-00431-4

N Jansson, B., Jan Hognestad et al.: Tema 1: Norsk for grunnkurset

2001 82-521-5761-0

N Jansson, B., Jan Hognestad et al.: Tema 2: Norsk for VK 1 – Elevens ressursbok

2005 82-521-5924-9

G Langenscheidt: Praktisches Lehrbuch 1991 346826241Lønn, Cecilie: Det går bra Arbeidsbok 2009 9788251924245 11 xLønn, Cecilie: Det går bra Grunnbok 2009 9788251924139 11 x

Page 8: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

8Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Mac Donald, Kirsti: Arbeidsgrammatikk, Norsk som framandspråk

2007 9788202272395

Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for fremmedspråklige

2008 9788202173333

Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for fremmedspråklige Arbeidsbok

2008 9788202173524

Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Arbeidsbok

2009 978-82-02-29255-3 18 copies

Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Teoribok

2009 978-82-02-29254-6 2 copies

Mac Donald, Kristi: Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for voksne innvandre

2009 Cappelen Damm 3 copies. Practical grammar book

Mac Donald, Kristi: Spørsmål om grammatikk. Når norsk er andrespråk

1997 Cappelen, Oslo Norwegian grammar

N Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk – Norsk som andrespråk, arbeidsbok

2009 978-82-02-29255-3 4 eksemplarer

N Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for fremmedspråklige – Arbeidsbok

1991 82-02-12598-7

N Mac Donald, Kirsti: Norsk grammatikk for fremmedspråklige – Grunnbok

1991 82-02-12597-9

N Mac Donald, Kirsti: En gang til. Strukturerte grammatikkøvninger for viderekomne

1985 82-02-10181-6

N Mac Donald, Kirsti: En gang til. Norsk grammatikk for fremmedspråklige – Arbeidsbok for viderekomne

1993 82-02-14190-7

N Manne, Gerd og Gölin Kaurin Nilsen: Ny i Norge m/CD

2010 978-82-11-00554-0 3 eksemplarer4. utgave, 9. opplag, 1. utgave 2003

N Manne, Gerd: Bo i Norge – Tekstbok 1987 82-10-03000-0N Manne, Gerd: Bo i Norge – Arbeidsbok 1987 82-11-00012-1N Manne, Gerd: Bo i Norge –Lӕrerveiledning 1988 82-11-00014-8N/o.a. Megaard, John: Ordets rette plass. Ordstilling in 2007 978-82-997096-5-1 m/CD (fasit) Andre språk inkludert

Page 9: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

9Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

norsk. Øvelser I norsk som andrespråk N Megaard, John: Ordets rette plass. Ordstilling in

norsk. Øvelser I norsk som andrespråk 2007 978-82-997096-4-4 m/CD (fasit)

N Nӕss, Eli Lindtner og Inger Marie Stein: Spor – Tekster. VKI og VKII

1998 82-02-17160-1

N Solheim, Kari: Lӕr deg norsk 1 1985 978-82-02-024994N Stamnes, Arne: Bedre norsk 1 1990

(1977)82-00-03821-1 Videregående skole. Handel og

kontor; grunnkurs 2 eks.N Stamnes, Arne: Bedre norsk 2 1987

(1979)82-00-28807-2 Videregående skole. Handel og kontor

Strandskogen, Åse Berit and Rolf: Norsk fonetikk for utlendinger

1979 82-05-10107-8 Norwegian phonetics for foreigners. 2 copies

Strandskogen, Åse Berit and Rolf: Norsk for utlendinger 1

1991 978-82-05-18557-9 Norwegian for foreigners, 114 copies

Strandskogen, Åse Berit and Rolf: Norsk for utlendinger 2

2002 82-05-30566-8 Norwegian for foreigners, 2

Strandskogen, Åse Berit and Rolf: Norsk grammatikk for utlendinger

1980 82-05-10324-0 Norwegian grammar for foreigners

Strandskogen, Åse Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 1 Lærerveiledning

2005 8205189145

Strandskogen, Åse Berit og Rolf: Preposisjonsøvelser med svar

2002 8273620069 2 copies

Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Preposisjonsøvelser med svar

2010 978-82-7362-001-9

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 2 m/CD

2002 82-05-30566-8

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 1

1991 9788205-185579

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 2 – Arbeidsbok

1985 82-05-15173-3

Page 10: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

10Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 1 – Arbeidsbok

1985 82-05-15172-5 2 eksemplarer 1 EKS FuNNET

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 2 – Muntlige øvelser

1988 (1982)

82-05-13517-7

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger – Arbeidsbok

1980 82-05-10358-5 2 eksemplarar

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 3

1981 82-05-12680-1

N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Norsk for utlendinger 2

1983 (1980)

82-05-10294-5

N Totland, Eldar m.fl.: Reflektor - Ti yrker og bransjer 198? Verbum/Aase Grafiske

Norsk yrkesorientering. Oppgaver. Rollespill. For norsk- og fremmedspråklige elever

N Øverland, Arnulf: Kristendommen, den tiende landeplage

1931 Foredrag holdt i Studentersamfundet i 1931

N Aalen, Marie: Ordforklaringer til sirkel 1990 82-05-18551-4 2 eksemplarer

Books about Norwegian language

N Almenningen, Olaf; Thore A. Roksvold; Helge Sandøy; Lars S Vikør (eds): Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie

2002 82-15-00252-8 Language and society through a thousand years

N Askeland, Norunn og Falck-Ytter, Cecilie: Nynorsk på nytt

2009 978-82-450-0760-2

N Berge, Kjell Lars et.al: Å skape mening med språk 1998 82-456-0070-9E Berge, Kjell Lars og Maagerø, Eva: Semiotics from

the North2005 82-7099-418-9

Page 11: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

11Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

E Berulfsen, Bjarne: Norwegian grammar 1977 82-03-04312-7N Bjar, Louise (red.): Det er språket som bestemmer!

Læring og språkutvikling i grunnskolen2008 82-450-0615-5

N Bjorvand, Agnes-Margrethe og Tønnesen, Elise S.: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge.

2002 82-15-00311-7

N Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt 1973 82-530-1453-8N Christie, Nils: Små ord for store spørsmål 2009 82-15-01452-4N Fløgstad, Guro m. fl: Norsk er et lite språk som er i

ferd med å dø ut2010 978-82-489-0843-2

N Faarlund, Jan Terje m.fl.: Norsk referansegrammatikk

2006 82-00-22569-0

N-N Frøysadal, Øystein og Oddvar Gjerde: Arbeidsbok i nynorsk. Eit øvingsopplegg i nynorsk grammatikk

1992 82-514-007-4

N-N Frøysadal, Øystein og Oddvar Gjerde: Svarliste til arbeidsbok i nynorsk

1988 82-514-0040-6

N Golden, Anne, Mac Donald, Kirsti and Ryen, Else: Norsk som fremmedspråk

1988 82-00-07500-1 Norwegian as a foreign language

N Golden, Anne, Mac Donald, Kirsti and Ryen, Else: Norsk som fremmedspråk

2008 821501242 Grammatikk

N Golden, Anne, Kirsti Mac Donald og Else Ryen: Norsk som fremmedspråk – Grammatikk

1998 82-00-22933-5

N Gundersen, Dag, Willy Dahl and Finn Hødnebø: En bok om ord

1971

N Hagen, Jon Erik: Norsk grammatikk for andrespråkslærere

1998 978-82-417-1042-1

D Hansen, Erik: Reklamesprog 1970 87-412-2110-9N Haugen, Einar: Riksspråk og folkemål: Norsk

språkpolitikk i det 20. århundre1968 Translated by Dag Gundersen.

Original title: Language Conflict and Language Planning: The Case of

Page 12: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

12Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Modern NorwegianS Jonsson, Ritva and Inge: Vad säger annonsen? 27

annonser ur dags- och veckopress, analyserade med litteraturvetenskapliga metoder

1970 Stockholm: Prisma

N Kulbrandstad, Lars Anders m. fl: Grammatikk på ny 1987 82-7373-002-2N Kulbrandstad, Lise Iversen: Lesing på et andrespråk

– en studie av fire innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk

1996 Universitetet i Oslo PhD thesis

N Kulbrandstad, Lise Iversen: Lesing på et andrespråk – en studie av fire innvandrerungdommers lesing av læreboktekster på norsk

1996 Universitetet i Oslo PhD thesis - appendix

N Lomheim, Sylfest: Ord om ord 2004 82-521-6432-3N Martinsen, Osvald, Asbjørn Lind og Frederik

Raastad: Fra rune til slang1983 82-02-02292-4 Språkhistorie, norrønt, islandsk,

dialekter, sosiolekter m.m.N Matre, Synnøve og Maagerø, Eva(red.): Når barn

erobrar språket. Ulike syn på barns språkutvikling2003 82-7634-567-0

N Moslet, Inge og Evensen, Lars Sigfred (red): Skrivepedagogisk fornying

1993 82-417-0326-0

N Mæhlum, Brit; Gunnstein Akselberg; Unn Røyneland og Helge Sandøy: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk

2003 82-02-19820-8

N Maagerø, Eva og Tønnesen, Elise S: Samtaler om tekst, språk og kultur

2001 82-02-19925-5

S Mårtenson, Per: Svenska för norrmän 2004 978-82-13-02565-2N Norsk språk. NORINT1110 Norsk grammatikk i et

fremmedspråksperspektiv2009 Kopisamling

Universitetet i OsloCompendium

N Roggen, Vibeke: Jo visst kan du gresk og latin 2010 978-82-530-3275-7E Rysst, Cathrine m. fl: Norwegian Grammar

Dictionary2007 978-82-450-0480-9

N Schjerven, Petter m. fl: Typisk norsk 2005 82-8071-093-0

Page 13: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

13Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Sivertsen, Eva: FonologiN Sjekkeland, Martin: Dialektar i Noreg 2005 82-7634-683-9N Skard, Sigmund: Målstrid og massekultur 1963N Skard, Vemund: Norsk språkhistorie - til 1350 1962 UniversitetsforlagetN Spurkland, Terje: Innføring i Norrønt språk 1996 82-00-02703-1N Steinset, Åge og Kleiven, Jo: Språk og identitet 1975 8252104959N Strandskogen, Åse-Berit og Rolf:

Preposisjonsøvelser med svar 1987 82-7362-006-9 Norsk som fremmedspråk –

Norwegian as a foreign languageN Strandskogen, Åse-Berit og Rolf: Preposisjoner og

partikler i norsk 1985 82-7362-001-8 Norsk som fremmedspråk –

Norwegian as a foreign languageE, D Universitetet i Oslo: English in Norway 2003 KompendiumE Universitetet i Oslo: The Nordic Languages 2008 Kompendium, artikkelsamlingN Uri, Helene (et.al): Snakk om språk 2008 978-82-15-01333-6E Vikør, Lars S.: The Nordic languages 2001 82-7099-336-0N Vinje, Finn Erik: Moderne norsk. Råd og regler for

praktisk språkbruk 1987 82-00-07747-0 4th revised edition

N Vinje, Finn-Erik: Skriveregler 2009 978-82-03-33770-3N Wiull, Hans Olaf: Norsk Språkhistorie Norsk språkhistorie, i språkpermenN Wiull, Hans Olaf: Ordene og setningenN Wiull, Hans Olaf: Slippe katten ut av sekken 1995 Om idiomer, i språkpermenN Wiull, Hans Olaf: Språket- et puslespill 2001 8278580324S Jonsson, Ritva and Inge: Vad säger annonsen? 27

annonser ur dags- och veckopress, analyserade med litteraturvetenskapliga metoder

1970 Stockholm: Prisma

D Hansen, Erik: Reklamesprog 1970 87-412-2110-9

Coursebook CDs

Page 14: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

14Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Lan-guage

Author/editor and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

N Andersen, Karine Kjekshus: Klar for Norge. Språkøvinger på CD-ROM. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Modul 1

2000 82-11-00435-6

E Anvik, Sørhus, Hansen: Passage. Engelsk grunnkurs 82-02-23040-3 Elev-CDN Bjørnebek, Anne: Troll i ord: Norsk for

fremmedspråklige2000 82-03-14297-4 CD 1-4 (4)

N Borgen, Elisabeth: Dørene åpnes. Språkøvinger på CD-ROM. Enbrukerversjon.

2004 82-11-00641-3

N Borgen, Elisabeth: Dørene åpnes, 1 2004 82-11-00627-8 Modul 1-3N Borgen, Elisabeth: Dørene åpnes, 2 2004 82-11-00677-4 Modul 4-6E Compton’s Interactive Encyclopedia 1998 5 390102 432577N Ellingsen, Elisabeth and Kirsti Mac Donald: Her på

berget: Samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever

2002 82-02-16814-7 Lærer-CD

Ellingsen, Elisabeth et. al: Her på berget 978-82-02-28856-3 Elev-CDEllingsen, Elisabeth et. al: Stein på stein 2005 82-02-24263-0 Lærer-CD

N Manne, Gerd: Bo i Norge. En læremiddelserie i norsk for fremmmedspråklige. Bo i Norge er beregnet på dem som har Ny i Norge eller en annen begynnerbok bak seg.

1988 82-11-00015-6 Kassetter 3.

Manne, Gerd: Bo i Norge: Lytteprøver 1988 82-11-00026-1N Strandskogen, Åse Berit and Rolf: Norsk for

utlendinger, 12002 82-05-31259-1 CD-1-2

N Strandskogen, Åse Berit: Uttaleøvelser til norsk fonetikk for utlendinger

2002 82-05-31260-5 CD-1-3

N Torp, Arne et.al: Språklinjer. Målføreprøver. nordiske språk. norrønt

1991 82-7376-013-8 Kassett

Page 15: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

15Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Books about Scandinavian LiteratureLibrary code: ScandLit1

Lan-guage

Author/editor and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

N Aarset, Terje: Den nynorske songskatten 2009 82-450-0905-7E Sjåvik, Jan: Historical dictionary of Scandinavian

Literature and Theater2006 0-8108-5563-2 Also interesting for the subject Culture

and artE Allen, Sture m. fl: The Nobel Peace Price in

Literature2006 978-91-7227-489-1 Swedish Academy

N Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie 2001 9788200128366E Baumgarten-Lindberg m. fl: Swedish children´s

books2007 9789152007464 Swedish institute

N Beyer, Edvard:Fra runene til Norske selskab (= Norges litteraturhistorie, vol. 1)

1974 82-02-02991-0 History of Norwegian literature, vol. 1

N Beyer, Edvard: Fra Wergeland til Vinje (= Norges litteraturhistorie, vol. 2)

1974 82-02-02993-7 History of Norwegian literature, vol. 2

N Beyer, Edvard: Fra Ibsen til Garborg (= Norges litteraturhistorie, vol. 3)

1975 82-02-02995-3 History of Norwegian literature, vol. 3

N Beyer, Edvard: Fra Hamsun til Falkberget (= Norges litteraturhistorie, vol. 4)

1975 82-02-02998-8 History of Norwegian literature, vol. 4

N Beyer, Edvard: Mellomkrigstid (= Norges litteraturhistorie, vol. 5)

1975 82-02-03000 History of Norwegian literature, vol. 5

N Beyer, Edvard: Vår egen tid 1940-70 (= Norges litteraturhistorie, vol. 6)

1975 82-02-03002-1 History of Norwegian literature, vol. 6

N Beyer, Harald: Norsk litteraturhistorie 1963N Beyer, Edvard: Utsyn over norsk litteratur 1971 J. W. Cappelens

Forlag a s1 I have not checked these books (list against content of shelf). Vibeke 6. 12. 08

Page 16: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

16Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Christophersen, Tom og Otto Hageberg: Arbeid med Hovedlinjer

1992 82-7376-015-4

N/ Nyn

Coward, Gorgus og Frederik Raastad: Diktere og diktekunst

1977 82-07-000198-4

N Dahl, Willy: Tid og tekst 1814-1884 (Norges littera-tur 1)

1981 82-03-10569-6 History of Norwegian literature, vol. 1

N Ferguson, Robert: Gåten Hamsun 1987 8203104705N Fidjestøl (et. al):Norsk litteratur i tusen år 1994 8202128307E Gunnel, Terry: The Origins of Drama in Scandinavia 1995 Kompendium, Universitetet I OsloN Gulliksen, Geir: Virkelighet og andre essay 1996 8270947520N Hagen, Haarberg, Sejersted, Selboe, Aaslestad: Den

norske litterære kanon 1700-19002010 82-03-19548-8

N Hansen, Thorkild: Prossessen mot Hamsun 1978 8205111626Hemmer, Bjørn: Contemporary approaches to Ibsen 1991 82-00-21245-9

N Holbek, Bengt: Tolkning av trylleeventyr. Europeiske eventyr og nordiske ballader

1989 Kompendium, Kulturhistorie, UiO

N Hovden, Anders: Per Sivle, ei livssoge 1944N Haakonsen, Daniel: Henrik Ibsen: mennesket og

kunstneren1981 82-03-10447-0

N Haavardsholm, Espen: Misery Harbour: Filmen og bøkene om Espen Arnakke

1999 82-03-18188-0 On Aksel Sandemose’s books about Espen Arnakke

S Lundqvist, Ulla: Litteraturundervisning: Modeller och uppslag för lärare

1984 91-40-71214

N Kastborg, Willy R. : I kunstnerens verksted 2 1967Kittang, Atle m. fl: Moderne litteraturteori. En innføring

2007 978-82-00-07733-6

N Kolloen, Ingar Sletten: Hamsun-svermeren 2003 8205300690E Kristjånsson, J.: Icelandic Manuscripts: Sagas,

History and Art1993 9979-804-34-3

2 As it seems, this book belongs to the categories “Norwegian literature” and “Art and culture”. Vibeke, 3. 1. 09.

Page 17: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

17Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

S Lundqvist, Ulla: Litteraturundervisning: Modeller och uppslag för lärare

1984 91-40-71214

E Lothe, Jakob et. al: Litteraturvitenskapelig leksikon 2007 978-82-573-1714-0E Mc Farlane, James (ed.): The Cambridge companion

to Ibsen 1994 0-521-42321-х A catalogue record for this book is

available from the British LibraryE Mc Turk, Rory (red): Old-Norse- Islandic Literature

and Culture2007 978-0-631-23502-6

E Metcalf, Eva-Maria: Astrid Lindgren 2007 978-91-520-0931-4 Swedish InstituteE Mitchell, P. M: A history of Danish Literature 1957N Myhre, Reidar: Oversikt over norsk litteratur 1969 Bye-Snorre, Oslo 2 copiesE Neijmann, Daisy: A history of Icelandic Literature 2007 978-0803233461 Histories of Scandinavian Literature

Norheim, Marta: Røff guide til samtidslitteraturen 2007 82-521-6829-7E Næss, Harald (red.): A history of Norwegian

Literature1993 0803233175

N Nielsen, Erling: Norsk skrivekunst 1970 8252513026N Nӕrum, Knut: Norsk litteraturhistorie – Fritt etter

hukommelsen2001 82-02-20477-1

N Nævdal, Bodil: Sigurd Ibsen. Bak en gyllen fasade 1997 8203261418E O`Donoghue: From Asgard to Valhalla 2010 978-1-84511-829-7N Omdal, Gerd Karin: Grenseerfaringer. Fantastisk

litteratur i Norge og omegn2010 97-82-450-0668-1

N Opstad, Gunvald: Fandango. En biografi om Vilhelm Krag

E Pollen (et. al): Tolerance and compassion. Henrik Wergeland and his legacy.

2008 8205382077

E Palsson, Gisli: From Sagas to Society: Comparative Approaches to Early Iceland

1992 978-1874312014 Iceland, analysis

E Roggen, Vibeke: Intellectual play – word and picture: A study of Nils Thomassøn’s Latin rebus book Cestus sapphicus

2001 0806-3222

Page 18: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

18Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

E Rossel, Sven (red.): A history of Danish Literature 1992 0803238886N Rottem, Øystein: Hurtigruta – en litterær reise 2002 82-7547-098-6E Rees, Ellen: On the Margins: Nordic Women

Modernists of the 1930s2006 978-1870041591 Gender, Serias A: Scandinavian

Literary History and CriticismN Rottem, Øystein: Litteraturhistorie: VK1 & VK2 1997 82-02-13350-5 Textbook for upper secondary schoolE Scobbie (red): Aspects of Modern Swedish literature 1999 870041380N Selboe, Tone: Karen Blixen 1999 8205257507N Sirevaag, Øyvind: Oversikt over norsk

litteraturhistorie 1978 82-03-09019 Til bruk i den videregående skole

N Sirevaag, Øyvind: Oversikt over norsk litteraturhistorie

1983 82-03-09019-2 History of Norwegian literature in brief, followed by useful surveys and explanations

N Skaftun, Atle: Litteraturens nytteverdi 2009 82-450-0561-5N Skard, Vemund: Norsk litteratur gjennom 1000 år,

Band I Inntil 18141963 Forlagt av H.

Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo

Sæterbakken, Stig og Larsen, Janike Kampevold (red): Norsk litterær kanon

2008 82-04-13826-2

E Universitetet I Oslo: Norwegian World Literature 2008 Kompendiun, AntologiE, N Universitetet I Oslo: Litteraturvitenskap 2009 KompendiumE, N Universitetet i Oslo: Bokhistorie og tekstkritikk 2007 KompendiumE Zagar, Monika: Knut Hamsun. The dark Side of

Literary Brilliance2009 978-0-295-98946-4

E Warme, Lars (red): A history of Swedish Literature 1996 0803247508E + R

Metcalf, Eva-Maria: Astrid LindgrenМеткаф, Эва-Мария: Астрид Линдгрен

2009 978-91-520-0931-4 (eng.) 978-91-520-0948-2 (rus.)

5 copies in English, 5 copies in Russian (extra copies behind the others in the same shelf)

R фон Баумгартен-Линдберг, Марианн и Ульрика Исакссон: Шведская детская литература

2005 978-91-520-0745-7 Book about Swedish children’s literature, 10 copies. Extra copies in the same shelf behind the other books

Page 19: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

19Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Page 20: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

20Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Academic writing and reading

Lan-guage

Author/editor and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

N Asbjørnsen, Dag og Maasø, Arnt: Bachelor-boka 2009 978-82-15-01387-9N Berge, Kjell Lars, Coppock, Patrick og Maagerø, Eva: Å

skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K.Halliday, R. Hasan, J.R. Martin

1998 82-456-0070-9 Gift from VOX library

N Brodersen, Randi Benedikte (et. Al): Tekstens autoritet. Tekstanalyse og skriving i akademia.

2007 978821501176

N Bjørnstad, Per og Tormod: Skriv raskere og bedre med Nivåmetoden

2001 Nivåmetoden AS Konsulentfirma i kommunikasjon

Kompendium

N Brattli, Anna-Karin og Johan Brinth: Fortell om det * D 1977 82-05-09553-1 Norsk i barneskolenE Crème, Phyllis and Lea, Mary R. : Writing at University: A

guide for students, second edition, 185 pp. 2006 [1997]

0-335-21325-1

N Dahle, Gro, Askeland, Norunn og Wold, Kjersti: Skrivekurs for skrivelystne

2000 82-508-1944-6 Gift from VOX library

N Dysthe (et. Al): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning.

2007 8279350156

N Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis og Hoel, Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning

2000 82-7935-051-2

E Eco, Umberto: Kunsten å skrive en akademisk oppgave 2007 89-92293-01-9N Everett, Euris Larry og Furseth, Ingrid: Masteroppgaven.

Hvordan begynne og fullføre. 2008 8215006840 2 eks

N Førland, Tor Egil Førland: Drøft. Lærebok i oppgaveskriving 2007 82-417-0629-5E Glendinning, Eric H. and Holmström Beverly: Study reading:

A course in reading skills for academic purposes, 159 pp. 2004 0-521-54776-8

Page 21: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

21Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Hauge, Ingvar: Sakprosa. Former og virkemidler 1974 82-02-00512-4N Hjulstad, Jørn: Skriftlig bruk av språket 1984

(1980)82-00-26641-9

N Johnsen, Egil Børre: Skriften på pulten. Artiumsstilen i Norge 1880-1993

1993 82-417-0236-1

N Kalleberg, Kirsten og Astrid Elisabeth Kleiveland (red.): Sakprosa i skolen

2010 978-82-450-0921-7 Non-fictional prose in school

D Kock, Christian & Tandrup. Birthe: Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: sagprosa/fiktion

2000 87-00-37134-3 Gift from VOX library

N Lie, Sissel: Fri som foten. Om å skrive fagtekster 2000 82-417-0591-3 Gift from VOX libraryN Liseter, Ivar M.: Taleferdighet og møteteknikk 1982 82-02-02008-5 Gift from Vibeke RoggenN Maagerø, Eva og Tønnesen, Elise Seip: Å lese i alle fag 2006 8215009810N Michelsen, Per Arne (red.): Om stilskriving- og

skriveopplæring i den videregående skolen1993 82-02-14037-4 Gift from VOX library

N Nerdrum, Hans et al.: Stil og stilskrivning 1954 Oslo: Haakon Arnesen

Nyn Myklebust, Gunvor: Skriveboka. Skrive sjølv – undervise andre

2001 82-521-5615-0 Gift from VOX library. 2 copies

N Rienecker, Lotte and Peter Stray Jørgensen: Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole

2009 82-450-0452-6 The good essay: handbook in essaywriting in universities and university colleges

E Shiach, Don: How to write essays: A step-by-step guide for all levels, with sample essays, 163 pp.

2007 978-1-84528-164-9

E Solan, James and George Bishop; Academic Writing & reading

2005 99522800107 Compendium.12 copies

N Spjelkavik, Unn: Nyttig norsk 1985 82-02-02435-8 Gift from VOX libraryN Stamnes, Arne: Skriftlig og muntlig 1 – Norsk for den

videregående skolen1986 (1985)

82-00-36033-4

N Stordalen, Jørn og Støren, Ingeborg: Bare Skriv! Praktisk veiliedning i oppgave- og fagskriving

2004 978-82-02-31897-0

Page 22: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

22Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

N Sunde, Rolf B.: Rapporter og notater. Skriftlig framstilling i brev, rapporter, notater og andre dokumenter

1999 82-562-4886-6 Gift from VOX library

E Torner, Evan and Victoria Lenshyn: Myth: German and Scandinavian studies

2009 978-1443805551

N Ugland, Ellen: Å lykkes med muntlig eksamen 1991 82-508-1218-2 Gift from VOX libraryN Ugland, Ellen og Johansen, Vidar Åsheim: Å lykkes med

norsk stil1991 82-509-1184-4 Gift from VOX library

N Ugland, Ellen: Å lykkes med tekstskriving 2001 82-508-2074-6 Gift from VOX libraryN Universitetet i Oslo: Norsk for internasjonale studenter, trinn

4 akademisk skriftlig2008 Compendium (articles)

N Vinje, Finn Erik: Norsk i embets medfør 1990 (1986)

82-508-0682-4

N Vinje, Finn Erik m.fl.: Journalistspråket 1982 82-7147-026-4 Gift from VOX libraryN Aakervik, Gunnhild: Hva vi sier – og hva vi mener.

Utrykksmåter og arbeidsspråk2001 82-7858-031-6

Scandinavian novels in Norwegian (bokmål)

Author and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

Ambjørnsen, Ingvar: Døden på Oslo S (Pelle & Proffen 2) 2008 978-82-02-24700-3 Also DVDAmbjørnsen, Ingvar: Elling 1-4 2005 82022480Ambjørnsen, Ingvar: Elsk meg i morgen 1999 82-02-18837-7Ambjørnsen, Ingvar: Utsikt til Paradiset 1999 82-525-3831-2Anker, Ninni Roll: Den som henger i en tråd 1981 8203104142Asbjørnsen og Moe: Eventyr for barn 1991 8251777569 **Ambjørnsen, Ingvar: Hvite niggere 1986 82-02-11300-8

Page 23: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

23Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Askeland, Jorunn Strand: Barbeint og Hellig 1996 82-543-0740-7Askildsen, Kjell: Et stort øde landskap 1991 82-7350-326-7Askildsen, Kjell: Thomas Fs siste nedtegnelser til almenheten 2006 82-495-0459-3Aukrust, Kjell: Simen, Bonden og Bror min 1998 82-02-17650-6Axelsen, Sunniva Lye: Følge meg alle mine dager 2011 978-82-34674-4Bai, Mina: Djeveljente 2009 824950633Barthes, Roland: Sorgens dagbok 2011 978-82-430-0525-9 Gjendiktet til norsk av Knut

Stene-JohansenBengtsson, Frans G.: Røde Orm I: Sjøfarer i Vesterveg 1967 About vikings. Translated

from SwedishBengtsson, Frans G.: Røde Orm II: Hjemme og i Austerveg 1967 About vikings. Translated

from SwedishBergquist, Kristian: Dette er det vi gjør med hverandre 2009 8249506958Bildøen, Brit: Tur og orden 1995 82-521-4573-6Bjørneboe, Jens: Drømmen og hjulet 1970Bjørneboe, Jens: Haiene 1974 82-05-06753-8Bjørneboe, Jens: Jonas 1972 82-525-0141-9Bjørnson, Bjørnstjerne: Bondefortællinger 1941Bjørnson, Bjørnstjerne: En glad gutt 1983 82-05-00040-9Bjørnson, Bjørnstjerne: Samlede værker 1-12Bjørnstad, Ketil: De udødelige 2011 978-82-03-19720-8Bjørnstad, Ketil: Spill! 1995 82-03-17514-7Bjørnstad, Kjetil: Villa Europa 1994 82-03-17385-3Bjønstad, Ketil: Oda! 1983 82-05-17920-4 DokumentarromanBlad, Hans Petter: Det oseaniske 2009 8202277055Blixen, Karen: Babettes gjestebud 2004 82-05-32583-9 Also DVDBlixen, Karen: Syv fantastiske fortellinger 1985 820516490Bodelsen, Anders: Bevisets stilling 1976 82-525-0502-3 CrimeBodelsen, Anders: Tenk på et tall 1976 82-05-03076-6 Crime, translated from DanishBorgen, Johan: Barndommens rike 1968

Page 24: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

24Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Borgen, Johan: De mørke kilder 1956Borgen, Johan: Lillelord 1955Borgen, Johan: Vi har ham nå 1957Breiteig, Bjarte: Surrogater 2004 82-03-18776-5Brekke, Toril: Aske 1999 82-03-18164-3Bringsværd, Tor-Åge: Gobi. Djevelens skinn og ben 1989 82-05-18477-1Brofoss, Terje: Pushwagners soft city 2008 8291187785 ***Brænne, Trond: Tom: et hørespill 1996 82-560-1064-9Brøgger, Waldemar: Hevneren på Hagan 1976 82-02-03377-2 CrimeBraaten, Oskar: Ulvehiet. Ungen. Den store Barnedåpen. Oslo-fortellinger

1985 82-03-11025-8

Bråtveit, Inger og Hansson, Cecilia: Loveprosjekt 2009 82-495-0663-7Bø, Victoria: Historien om Henrik Wiklunds barnebarn 2004 82-05-33579-6Bøge, Kari: Svanesang 1988 82-03-16054-9 **Bøge, Kari: Søster, Viviann 1988 82-03-16029-8Christensen, Lars Saabye: Bly 1990 82-02-13486-2Christensen, Lars Saabye: Gutten som ville være en av gutta 1992 82-02-13785-3Christensen, Lars Saabye: Herman 2009 978-82-02-12864-7 Also DVDChristensen, Lars Saabye: Maskeblomstfamilien 2003 820223511Christensen, Lars Saabye: Visning 2009 82-02297176Christiansen, Pål H: Neer: roman 1995 82-10-03967-9 **Christiansen, Rune: Jeg har tenkt meg til de elysiske slettene. Dikt 2001-2011

2011 978-82-495-0746-7

Christiansen, Sigurd: To levende og en død 1966 ****Christiansen, Sigurd: To levende og en død 1940 ****

Christiansen, Sigurd: To levende og en død 1976 (1931)

82-05-01069-2 Skoleutgave

Christiansen, Sigurd: To levende og en død 1992 820520525Christensen; Lars Saabye: Herman 1990

(1988)82-02-12864-1

Page 25: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

25Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Christov Solveig: Syv dager og netter 1955 82-525-1986-5

Page 26: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

26Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Dahl, Niels Fredrik: Journalisten 1997 82-10-04552-0Dahl, Tor Edvin: Guds tjener 1973 82-525-0186-9Dalby, Gene: Rå 1994 82-03-17457-4Dass, Petter: Nordlands trompet 1994 82-05-22182-0Dass, Petter: Nordlands trompet 1941 ****Drangeid, Magne: Ultramarin 1996 82-521-4719-4Drangsholt, Janne S.: Humlefangeren 2011 978-82-10-05112-8Eeg, Harald Rosenløw: Yatzy 2009 978-82-03-24941-9 Also DVDEgeland, Tom: Lucifers evangelium 2009 8203194740Eggen, Torgrim: Hilal 1995 82-05-23274-1Elstad, Anne Karin: Folket på Innhaug 1976 82-525-1221-6 2 copiesElstad, Anne Karin: For dagene er onde 1985 82-03-15189-2Elstad, Anne Karin: Julie 1993 82-03-16590-7Elstad, Anne Karin: Julie 1993 8203165907Elstad, Anne Karin: Magret 1977 8203091016Elstad, Anne Karin: Maria, Maria 1988 82-03-16020-4Elstad, Anne Karin: Som dine dager er 1995 82-03-17563-5Elster, Torolf: Muren 1954 82-525-0625-9Elster, Torolf: Thomas Pihls annen lov 1982 82-03-10736-2Faldbakken, Knut: Adams dagbok 1978 82-05-17759-7Faldbakken, Knut: Bad boy 1988 82-05-17775-9 2 copies, 1 on top shelfFaldbakken, Knut: Bryllupsreisen 1982 82-05-14192-4Faldbakken, Knut: Glahn 1985 82-574-0418-7Faldbakken, Knut: Insektsommer 1977 82-525-0511-2Faldbakken, Knut: Maude danser 1971 82-525-1827-3Faldbakken, Knut: Når jeg ser deg 1996 82-05-24355-7Falkberget, Johan: An-Magritt 1974 82-525-0164-8Falkberget, Johan: Christianus sextus. Bind 1. De første geseller, Bergløitnanten

1967

Falkberget, Johan: Christianus sextus. Bind 2. I Hammerens tegn 1966

Page 27: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

27Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Falkberget, Johan: Christianus sextus. Bind 3. Tårnvekteren. 1966Falkberget, Johan: Den fjerde nattevakt 1963Falkberget, Johan: Johannes 1975 82-525-0176-1Falkberget, Johan: Kjærlighetens veier 1975 82-525-0172-8Falkberget, Johan: Plogjernet 1974 82-525-0165-6Fangen, Ronald: Duell 1948Flink, Jon Øystein: Sex, død og ekteskap 2009 8202300418Fossum, Karin: Elskede Poona 2000 82-525-4839Frobenius, Nikolaj: Latours Katalog 1996 82-05-24759-5Geitanger, Anne: Hente seg hjem 2009 82-495-0667-5Gonaseelan Kerosha: Amygdala 2009 8275961240Grieg, Nordahl: Vår ære og vår makt. Nederlaget 1985 82-05-02106-6 Norges nasjonallitteratur 29

Gyldendal Norsk ForlagGulbranssen, Trygve: Det blåser fra Dauingfjell 1973 82-525-0158-3Gulbranssen, Trygve: Og bakom synger skogene 1973 82-525-0157-5Gaarder, Jostein: Appelsinpiken 2009 978-82-03-25064-4Gaarder, Jostein: Kabalmysteriet 1998 82-03-24232-4Gaarder, Jostein: Sirkusdirektørens datter 2001 82-03-18515-0Gaarder, Jostein: Sofies verden 1991 82-03-16841-8Gaarder, Jostein: Vita Brevis 1996 82-03-24165-4Hagerup, Inger: Det kommer en pike gående 1965Hagerup, Simen: Grufulle tomrom 2009 8205385894Hamsun, Knut: Mysterier 1955 ****Hamsun, Knut: Mysterier 2006 82-05-25367-6Hamsun, Knut: Pan 2006 82-05-24892-3 2 copies ****Hamsun, Knut: Pan. Av løitnant Thomas Glahns papirer 1954 ****Hamsun, Knut: Samlede verker. 1. Sult. Pan. Victoria 1890Hamsun, Knut: Samlede verker. 10. Segelfoss by 1915Hamsun, Knut: Samlede verker. 2 Mysterier 1892Hamsun, Knut: Samlede verker. 3. Ny jord 1893

Page 28: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

28Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Hamsun, Knut: Samlede verker. 4. Redaktør Lynge 1893Hamsun, Knut: Samlede verker. 5. Benoni og Rosa 1908Hamsun, Knut: Samlede verker. 6. Ved rikets port. Forspil 1895Hamsun, Knut: Samlede verker. 7. Dronning Tamara 1903Hamsun, Knut: Samlede verker. 8. Stridende Liv 1905Hamsun, Knut: Samlede verker. 9. Den siste glæde 1912Hamsun, Knut: Sult 2006 82-05-24893-1Hamsun, Knut: Victoria 2006 82-05 248953Hamsun, Knut: Victoria 2005 82-05-33614-8 ****Hansen, Inger-Elisabeth: Fraværsdokumenter 1993 82-03-18347-6Hanssen, Kurt: Forglemmegei 2011 9788205413214Haslund, Ebba: Drømmen om Nadja m. fl 1985 82-03-11029-0Haslund, Ebba: Skritt i mørke 1982 82-03-10776-1Haugen, Paal-Helge: Anne 1968Haugland, Tormod: Heller 1997 82-7094-759-8Hoel, Sigurd: En dag i oktober 1931 82-525-1337-9Hoel, Sigurd: Fjorten dager før frostnettene 1962Hoel, Sigurd: Syndere i sommersol 1990 82-525-1940-7Hoel, Sigurd: Trollringen 1968Hoel, Sigurd: Veien til verdens ende 1933 2 copiesHoem, Edvard: Ave Eva 1987 82-7094-4564Hoem, Edvard: Prøvetid 1988 82-7094+1Hoff, Karl: Natten i Kigali 1996 82-560-1030-4Holberg, Ludvig: Komedier, levnedsbrev 1941Hollupp, Anne Grete: Maria og Knivmakeren 1989 82-7094-495-5Holt, Anne: Blind gudinne 1993 82-02-14490-6 CrimeHussain, Kahlid: Pakkis 1988 82-10-03174-0Hussain, Khalid: Pakkis 2008 978-82-05-34056-5Høeg, Peter: De få utvalgte 1998 82-03-20386-8 AschehougHøigård, Einar: Henrik Arnold Wergeland. Ved D. F. Knudsen 1947 3 copies **

Page 29: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

29Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Haavardsholm, Espen: Gutten på passbildet 2005 8249503112Ibsen, Henrik: Brand 1916Ibsen, Henrik: Et dukkehjem 2005 41903200 2 copies, 1 copy behind the

other books on the shelfIbsen, Henrik: Fruen fra havet 1961Ibsen, Henrik: Hedda Gabler 1973 82-05-07065-2 12 copies ****Ibsen, Henrik: Peer Gynt 1950 Behind the other books on

the shelfIbsen, Henrik: Peer Gynt 1998 978-019283746-2Ibsen, Henrik: To skuespil 1908 **Ibsen, Henrik: Utvalg av norsk litteratur, skoleutgave 1920Ibsen, Henrik: Villanden 2005 41903375Ibsen, Henrik: Gjengangere 1991

(1881)82-05-20454-3

Ibsen, Henrik: Et dukkehjem 1991 (1879)

82-05-20453-5

Ibsen, Henrik: Et dukkehjem 1991 (1879)

82-05-18556-5 Med metodisk veiledning

Jensen, Axel: LineJensen, Tron Oppfinnelsen av et begjær 2009 82-495-0680-4Kaldestad, Per Olav: Ratatosk: Dramatisk fabel inspirert av norrøn mytologi

1995 82-521-4593-0 **

Kielland, Alexander L. : Skipper Worse 1941Kielland, Alexander: Gift. 1971 82-05-00004-2Kielland, Alexander: Samlede verker. Bind 1 – 5 1934 Gyldendal Norsk ForlagKinck, Hans E.: Flaggermus-vinger. Eventyr vestfra. Felen i vilde skogen, Hvitsymre i utslaatten, Tomme reder, Tore Botn, Vaar, Korstroll, Datteren paa Breibø, Fele-Aasmun, Gøken graa, Høstnætter

1954

Kinck, Hans E. : Herman Ek 1996 82-03-17617-8

Page 30: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

30Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Kjær, Nils: Det lykkelige valg 1971 82-05-00324-6Kjær, Sigurd: Det lykkelige valg 1931 **Kjærstad, Jan: Kongen av Europa 2007 82-03-19217-3Kjærstad, Jan: Det store eventyret 1987 82-03-1567-1 2 copiesKjærstad, Jan: Erobreren 1996 82-03-17705-0Kjærstad, Jan: Oppdageren 2003 8203183999Kjærstad, Jan: Speil 1982 82-03-15720-3Kolloen, Ingar Sletten: Hamsun Svermeren. 2003 82-05-30069—0 ***Kristensen Monica: Operasjon Fritham 2009 82-7547-348-4Kvanvig, Gerd: Morderens fortelling 2009 82-495-0688-0Larsen, Britt Karin: Det vokser et tre i Mostamägg 2009 8202300449Lian, Torun: Lengtere 1994 82-03-17447-7Lie, Jonas: Gaa paa! 1941Lie, Jonas: Samlede værker 1 1941 Gyldendal Norsk ForlagLie, Sissel: Svart due 1997 82-05-24887-7Linde, Heidi: Nu, Jâvlar! 2011 978-82-05-35809-6Lindell, Unni: Slangebæreren 2001 82-03-18160-0 CrimeLindell, Unni: Slangebæreren 2002 8203185835Lindmo, Anne and Helle Vaagland: Heia mamma! 2007 978-82-03-23460-6Lirhus, Agnar: Mount Tupelo 2009 82-495-0652-1Loe, Erlend: Fakta om Finland 2001 8202222885Loe, Erlend: Kurt blir grusom 2007 8202157919 ***Loe, Erlend: Tatt av kvinnen 2007 82-02-27600-3Lundberg, Liv: Iverksatt 1999 82-02-18838-5Løveid, Cecilie: Badehuset 1990 82-05-18650-2Løveid, Cecilie: Måkespisere; Vinteren revner. Spill for radio og teater

1994 82-05-22388-2

Mariussen, Lina Undrum: Finne deg der inne og hente deg ut 2011 978-82-495-0841-9 DiktMarskar, Astrid: Østavinden kjenner ingen nåde 2008 8292183328Michaelsen, F. S: Reisen till England 1996 82-10-04030-8

Page 31: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

31Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Michelet, Jon: Snøfonnenes geografi 2009 82-495-0660-6Michelet, Jon: Terra Roxa 1986 82-525-1291-7Michelet, Jon: Hvit som snø 2002 82-495-0084-9 [White as snow]; crimeMidre, Markus: Mirakelarkivet 1996 82-10-04160-6Mikael, Ari: Nye linjer 1995 82-05-23212-1 **Moe, Ingvar: Dikt i samling 1995 8252145019Mykle, Agnar: Lasso rundt fru Luna 1969Mykle, Agnar: Rubicon 1965 82-525-0181-8Nedreaas, Torborg: Av måneskinn gror det ingenting 1975 82-525-0658-5Nedreaas, Torborg: Musikk fra en blå brønn 1968Nedreaas, Torborg: Ved neste nymåne 1973 82-525-0159-1Nilsen, Tove: Amazonaspornografen 1991 82-5740-897-2Nilsen, Tove: Etter Kairo 2001 82-495-0068-7Nilsen, Tove: Skyskrapersommer 1996 82-7094-720-2Nilsen, Tove: Øyets sult 1993 82-7094-636-2Nilsen, Tove: Skyskraperengler 1982 978-82-02-129699Nordahl, Jens: Fast forward 2009 9788204134226Nordberg, Nils: Vinternatt 1990 82-525-164-+7 **Nygårdshaug, Gert: Himmelblomsttreet 1995 978-82-02-28714-6Nygårdshaug, Gert: Mengele Zoo 2009 978-82-02-28849-5Nygårdshaug, Gert: Rødsonen 2006 82-02-27204-3Nyquist, Arild: Barndom 1981 8252506100Nyquist, Gerd: Avdøde ønsket ikke blomster 1960Nysted, Liv: Du var så vakker over meg 1992 82-521-4528-0Olsen, Ole Sverre: Den døde mannen 1998 8275470102Osland, Erna: Det sjette grepet 1997 82-521-5109-4Osland, Erna: Kattespranget 1998 82-521-5295-3Oterholm, Anne: Toget fra Ajaccio 2009 8205358102Petterson, Per: Aske i munnen, sand i skoa. Ekkoland 1997 82-7094-782-2Petterson, Per: Jeg forbanner tidens elv 2009 92-495-0643-9

Page 32: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

32Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Petterson, Per: Ut og stjæle hester 2008 82-495-0587-6 2 copies, one on top shelfPetterson, Per: Ut og stjæle hester 2004 82-495-0259 On top shelfPramli, Ole: Øyet i nakken 1994 82-560-0938-1Renberg, Tore: Mannen som elsket Yngve 2008 82-495-0555-5Renberg, Tore: Sovende floke 1995 82-10-03966-0Riopelle, Frode Johansen Lykkesmeden 2009 8210050305Risa, Einar O.: Nasjonaldagen 1998 82-10-04294-7Riverton, Stein: Jernvognen 1909 82-525-0642-9Rogstad, Anker: Lansen 1974 82-525-0571-6Rognsaa, Aage, Morten Nordlie og Ingeborg Nandrup Dahl: Ut med språket 1 – Grunnbok i språkbrukstrening

1981 82-05-12689-5

Sandemose, Aksel: En flyktning krysser sitt spor 1972 82-525-0147-8Seierstad, Aasne: Bokhandleren i Kabul 2002 978-82-02-22524-7 Gift from Helene

GulbrandsenSelmer, Odd: På egne ben 1997 82-7530-021-5Simonnæs, Harald: Kalde bikkjesnuter 1996 82-03-17742-5Simonnæs, Harald: Snorkel 1998 82+03+18017+5Sjöwall, Maj Pär Wahlöö: Terroristene 1975 8205209812Skagen, Fredrik: Ulvene 1978 82-7001-472-9Skomsvold, Kjersti Annesdotter: Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg

2009 82-495-0664-4

Skram, Amalie: Agnete-sommer julehelg (Samlede verker 6) 1943 Behind the other booksSkram, Amalie: Avkom (Samlede verker 5) 1943 Behind the other booksSkram, Amalie: Constance Ring (Samlede verker 1) 1943Skram, Amalie: Forrådt 1989 8252518648Skram, Amalie: Fru Ines 1993 8252521711Skram, Amalie: Kjærlighet i nord og syd. Forrådt (Samlede verker 4)

1943 Behind the other books

Skram, Amalie: Lucie 1992 8252521029Skram, Amalie: S. G. Myre barnefortellinger (Samlede verker 3) 1943 Behind the other books

Page 33: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

33Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Skram, Amalie: Sjur Gabriel. To venner. Lucie (Samlede verker 2) 1943 Behind the other booksSkulstad, Terje: Ansikter, Europa 1994 82-02- 15219-4Småge, Kim: Kainan 1986 82-03-15438-7Småge, Kim: Nattdykk 1983 82-03-11457-1Solstad, Dag: Genanse og verdighet 2005 8249503476Solstad, Dag: Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

2006 8249503865

Solstad, Dag: Irr! Grønt! Arid Asnes 1970, Gymnaslærer Pedersens, Beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land

1988 82-7094-482-3

Spang, Michael Grundt: Spionen 1989 82-525-1862-1Stang, Håkon: Trolltrommen 2009 82-05-38459-0Storholmen, Ingrid: Tsjernobylfortellinger 2009 82-03-19518Staalesen, Gunnar: Din, til døden 1981 82-05-12350-0 CrimeSunde, Ole Robert: Den sovende stemmen 1999 82-05-25765-5Sveen, Karin: Hannas hus 1991 82-530-1538-0Sveen, Karin: Maria Waters verden 1993 82-530-1637-9Sæterbakken, Stig: Besøket 2007 82-02-27389Sæterbakken, Stig: Selvbeherskelse 1998 82-02-18367-7Sæther, Wera: Denne krukken er kunst 1998 82-02-17489-9Sørbye, Camilla: Dette er sorgens hus 1999 82-05-26737-5Sørbø, Jan Inge: Til Elise 1998 82-521-5244-9Søreide, Mia: Prinsesse Kristina av Tunsberg 2009 82-489-0893-7Tofte, Kristine: Song for Eirabu 2009 8210050404 ***Torheim, Anne Karin: Ferskentransporten 1996 82-521-4552-3Try, Kjetil: Frels oss fra det onde 2011 9788205410848Tusvik, Marit: Tsaren 1998 82-03-18047-7Tønseth, Jan Jakob: Et vennskap 1997 82-02-16748-5Ullmann, Linn: Før du sovner 1998 82-574-1220-1Undset, Sigrid: Elleve år 1994 8252556594

Page 34: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

34Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Undset, Sigrid: Kristin Lavransdatter 2007 9788203190896 2 copies ***Undset, Sigrid: Kristin Lavransdatter (E) 2005 0-14-303916-4 ***Undset, Sigrid: Middelalder-romaner I-X 1944 H. Aschehoug & Co. (W.

Nygaard)Uri, Helene: Den rettferdige 2009 8205391420Vik, Bjørg: Det grådige hjerte 1972 82-525-0149-4Vik, Bjørg: En gjenglemt petunia 1985 8202093619Vik, Bjørg: En håndfull lengsel 1979 820202381Vik, Bjørg: Fortellinger om frihet 1975 82-525-0519-8Vik, Bjørg: Kvinne-akvariet 1972 82-02-02628-2Vik, Bjørg: Små nøkler store rom 1990 8252519369Vik, Bjørg: Snart er det høst 1982 82-02-09649-9Vik, Bjørg: Poplene på St. Hanshaugen 1992

(1991)82-02-13018-2

Vaage, Lars Amund: Rubato 1997 82-7094-780-6Wardenær, Torild: Døgndrift 1998 82-03-18018-3Wardenær, Torild: Null komma to lux 1995 82-03-17588-0Wassmo, Herbjørg: Det stumme rommet 1983 8205147779Wassmo, Herbjørg: Dinas bok 1989 82-05-24326-3 ****Wassmo, Herbjørg: Dinas bok 1989 8205184917Wassmo, Herbjørg: Hudløs himmel 1988 8252518397Wassmo, Herbjørg: Huset med den blinde glassveranda 1983 8252511619Wassmo, Herbjørg: Lykkens sønn 1992 8205210209Wergeland og Welhaven: Wergeland Welhaven (Norges nasjonallitteratur 6)

1941 **

Wergeland, Henrik: Jan van Huysums blomsterstykke. Utgave ved Willy Dahl. En buket fra Henrik Wergeland til Fredrika Bremer

1965

Wergeland, Henrik: Utvalg av norsk litteratur for gymnaset 1947 3 copiesWiese, Jan: Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede 2005 8205333955Wig, Kjell Arnljot: På den syvende dag 1967

Page 35: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

35Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Wolf, Øystein Wingaard: Vi kom gjennom ørkenen 1997 82-03-17876-6Øhrn, Harald: Gravsangeren 2008 8299735858Øien, Frode Sander: Speed til frokost 2009 8202300432Ørstavik, Hanne: Presten 2005 82-495-0333-3

Page 36: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

36Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Easy Readers - NorwegianAlso in the category “Anthologies, short stories, poems and songs” there are easy readers.

Author/editor and title Year ISBN CommentariesAtkinson, Stuart: Fakta om rommet 1990 82-424-0265-5 Translated from English

by Eirik Newth. Gift from Vibeke Roggen

Baker, Nina Brown: Historien om Abraham Lincoln 1965 Forlagshuset A/S Translated from English by Kari Gran. Gift from Vibeke Roggen

Blackman, Malorie: På sporet 1999 82-7428-294-9 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Bradstreet, T. J.: Marerittet 1998 82-7428-267-1 Translated from English by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Bringsværd, Tor Åge, Anne G. Holt: Karsten og Petra hilser på kongen 2010 978-82-02-23451-5Bringsværd, Tor Åge, Anne G. Holt: Karsten og Petra i Tivoli 2009 978-82-02-26428-4Buffie, Margeret: Engler på vakt 1999 82-7428-302-3 Translated from English

by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Buffie, Margaret: Hvem er Frances Rain? 2000 82-7428-310-4Cerú, Eva: Lesebok på lett norsk 2 1986 82-02-10232-4Dan, Peter: Berømte hærførere 1976 82 7205 007-2 Translated from English

by Bjørn Braaten. Gift from Vibeke Roggen.

Defrates, Joanna: Hva vet vi om egypterne? 1991 82-05-20569-8 Translated from English by Ingebjørg Liavåg. Gift from Vibeke Roggen

Page 37: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

37Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Duncan, Lois: Jeg vet hva dere gjorde i fjor sommer... 1999 82-7428-300-7 Translated from English by Elsebeth Christensen. Gift from Vibeke Roggen. 2 copies

Duncan, Lois: Marerittsommer 2000 82-7428-312-0 Translated from English by Øystein Rosse. Gift from Vibeke Roggen

Duncan, Lois: Løsepenger 2000 82-7428-307-4 Translated from English by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen

Duncan, Lois: Den forhatte læreren 2001 82-7428-337-6 Translated from English by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Egner, Thorbjørn: Folk og røvere i Kardemomme by 2009 978-82-02-04594-4Egner, Torbjørn: Karius og Baktus 2009 978-82-02-03167-1Egner, Torbjørn: Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen 2009 978-82-02-17949-6Evans, Ann: Farlig jeger 2002 82-7428-372-4 Translated from English

by Anna Selberg. Gift from Vibeke Roggen

Ewo, Jon: Krigerske konger og farlige fiender 2008 82-04-10973-3 Damms NorgeshistorieEwo, Jon: Den siste unionen 2008 82-04-12291-8 Damms norgeshistorieEwo, Jon: Kriger, kriser og svart gull 2008 82-04-12292-6 Damms norgeshistorieEwo, Jon: Det navnløse landet i nord 2008 82-04-09608-9 Damms norgeshistorieEwo, Jon: Jakten på vikingene 2008 82-04-09609-7 Damms norgeshistorieEwo, Jon: 434 år og et mirakel 2008 82-04-10974-1 Damms norgeshistorieFerris, Jean: Fiks, ferdig familie! 1999 82-7428-296-5 Translated from English

by Øystein Rosse. Gift from Vibeke Roggen

Friesen, Gayle: Jenta til Janey 2000 82-7428-315-5 Translated from English by Kjersti Velsand. Gift

Page 38: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

38Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

from Vibeke RoggenGhigliano, Cinzia: Nora 1986 82-574-0552-3 Ibsen’s A doll’s house as

cartoonGoobie, Beth: Dere lurer ikke meg! (TL-klubben) 2000 82-7428-313-9 Novel written for young

girls.Hagerup, Klaus: Høyere enn himmelen 2004 82-03-24556-0Harrell, Janice: Det perfekte mordet? 2000 82-7428-332-5 Translated from English

by Silje Mjånes. Gift from Vibeke Roggen

Harris, Christie: Helsprøtt (TL-klubben) 2000 82-7428-303-1 Novel written for young girls.

Hauger, Torill Thorstad: Røvet av vikinger 2007 978-82-05-31609-6Hauger, Torill Thorstad: Sigurd drakedreperen 2004 82-05-32788-5Holubitsky, Katherine: Alene ved fossen 2001 82-7428-346-5 Translated from English

by Cathrine M. Solberg. Gift from Vibeke Roggen

Hvenekilde, Anne: Eventyr fra 17 land 1979 82-02-01690-8Kirkegaard, Ole Lund: Gummi-Tarzan 2008 978-82-05-30153-5Kove, Torill: Den danske dikteren 2007 978-82-02-26978-4Lanham, Cheryl: Ingenting varer evig 1999 82-7428-293-0 Translated from English

by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen

Lanham, Cheryl: Gode hensikter 2000 82-7428-311-2 Translated from English by Elsebeth Christensen. Gift from Vibeke Roggen

Loe, Erlend: Fisken 2007 978-82-02-14868-3Loe, Erlend: Kurt blir grusom 2009 978-82-02-15791-3Loe, Erlend: Kurtby 2008 978-82-02-28933-1Loe, Erlend: Kurt koker hodet 2007 978-82-02-23254-2Loe, Erlend: Kurt quo vadis? 2007 978-82-02-18258-8

Page 39: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

39Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Lorentzen, Gustav: Ludvigsen’s paradis. De verste vitsene og masse innsendte tegninger fra radioens AB 8-12-program

1988 82-535-1081-0 Gift from Vibeke Roggen

Martin, Ann M.: Kristy og trollungen 2001 82-7428-351-1 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Maynard, Christopher: Fantastiske fakta om dyr 1995 82-05-22774-8 Translated from English by Dag Heyderdahl Larsen. Gift from Vibeke Roggen

McClinton, Norah: Stupet 2001 82-7428-339-2 Translated from English by Tora Helle. Gift from Vibeke Roggen

Martin, Ann M: Jessis fryktelige hemmelighet (Barnevaktklubben) 2001 82-7428-341-4 Novel written for young girls, translated from English. The series is a gift from Vibeke Roggen Wiull

Martin, Ann M: Staceys valg/ Guttehateren Mallory (Barnevaktklubben) 2000 82-7428-341-7 Two novels written for young girls.

Martin, Ann M: Drømmehesten/ Gullmedaljen (Barnevaktklubben) 1999 82-7428-295-7 Two novels written for young girls.

Martin, Ann M: Utstøtt/ Dawn redder jorden (Barnevaktklubben) 2001 82-7428-341-4 Two novels written for young girls.

Martin, Ann M: Familiefeiden (Barnevaktklubben) 2002 82-7428-371-6 Novel written for young girls.

Martin, Ann M: Claudias venn (Barnevaktklubben) 2001 82-7428-364-3 Novel written for young girls.

Martin, Ann M: Mary Anne blir ny (Barnevaktklubben) 2000 82-7428-330-9 Novel written for young girls.

Page 40: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

40Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

McClintock, Nora: Sviket (TL-klubben) 2001 82-7428-354-6 Novel written for young girls.

McClintock, Nora: Livredd 2002 82-7428-365-1 Translated from English by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen

McDaniel, Lurlene: Hjelp meg, mor! (TL-klubben) 2000 82-7428-329-5 Novel written for young girls, translated from English. The series is a gift from Vibeke Roggen Wiull

McDaniel, Lurlene: Tiden – venn eller fiende? (TL-klubben) 1999 82-7428-290-6 Novel written for young girls.

McNicoll, Sylvia: Usikkelige Beauty 2001 82-7428-356-2 Translated from English by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Meres, Jonathan: Hei! Dagbok! 2001 82-7428-244-9 Translated from English by Ragnhild Evjen Andersen. Gift from Vibeke Roggen

Näslund, Görel Kristina og Kvarnström, Gunilla 1993 82-525-2435-4 Gift from Vibeke RoggenNicolaysen, Marit: Svein og Rotta og Ufo-mysteriet 2008 978-82-03-24879-5Nixon, Joan Lowery: Er det noen der? 2001 82-7428-361-9 Translated from English

by Kjersti Velsand. Gift from Vibeke Roggen

Noble, Jo: For en venninne! 1999 82-7428-301-5 Translated from English by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen. 2 copies

North, Chris: Flukten 2000 82-7428-323-6 Translated from English by Tora Helle. Gift from

Page 41: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

41Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Vibeke RoggenOrwell, George: Kamerat Napoleon 1954 A/S Interpresse Cartoon basted on

Orwell’s novel. Translated from French by Kåre Stensvold. Gift from Vibeke Roggen

Osland, Erna og Midttun, Arild: Ivar Aasen – ei historie om kjærleik 2008 82-521-4766-6 Damms norgeshistoriePascal, Francine: Misunnelige løgner (Sweet Valley high) 1999 82-7428-298-1 Translated from English

by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pascal, Francine: Bitre rivaler (Sweet Valley high) 1999 82-7428-291-4 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pascal, Francine: En ny begynnelse (Sweet Valley high) 2000 82-7428-325-2 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pascal, Francine: Forbudt kjærlighet (Sweet Valley high) 2000 82-7428-333-3 Novel written for young girls.

Pascal, Francine: “H” for Hevn (Sweet Valley high) 2001 82-7428-345-7 Novel written for young girls, translated from English. The series is a gift from Vibeke Roggen Wiull

Pascal, Francine: Villstyringen (Sweet Valley high) 2001 82-7428-338-4 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pascal, Francine: Rykteflommen (Sweet Valley high) 2001 82-7428-360-0 Translated from English by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pascal, Francine: Johannas siste sjanse (Sweet Valley high) 2001 82-7428-355-4 Translated from English

Page 42: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

42Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

by Kari E. Larsen. Gift from Vibeke Roggen

Pini, Wendy og Richard: Alvefolket: Ulvenes sang 1992 82-535-0639-2 Cartoon. Translated from English by Terje Stigen. Gift from Vibeke Roggen

Plaisted, Caroline: Virkeligheten viser klør 2000 82-7428-331-7 Translated from English by Erin B. Åserud. Gift from Vibeke Roggen

Ragde, Anne B.: Blodsporet 1993 82-525-2490-7 Gift from Vibeke RoggenRice, Bebe Faas: Klasseturen (TL-klubben) 2000 82-7428-327-9 Novel written for young

girls.Risnes, Per A.: Fortellingen om Alexander Rybak 2009 82-489-0907-1Roestad, Bente: Gro Harlem Brundtland 2008 82-04-09699-2Rushton, Rosie: Aldri annet enn mas! 1998 82-7428-241-8 Translated from English

by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Rushton, Rosie: Hvor går veien nå? 1999 82-7428-292-2 Translated from English by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Rushton, Rosie: Akkurat som alle de andre... 2001 82-7428-353-8 Translated from English by Kjersti Velsand. Gift from Vibeke Roggen

Salomonsen, Grete: Yohan Barnevandrer 2010 978-82-02-31507-8Sedgwick, Marcus: Hekseåsen 2002 82-7428-369-4 Translated from English

by Åsmund Ivar Arnesen. Gift from Vibeke Roggen

Siamon, Sharon: Mølledammen 2001 82-7428-342-2 Translated from English by Anna Selberg. Gift from Vibeke Roggen

Siamon, Sharon: Sølvpalasset 2001 82-7428-350-3 Translated from English

Page 43: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

43Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

by Anna Selberg. Gift from Vibeke Roggen

Siamon, Sharon: Forhekset 2001 82-7428-358-9 Translated from English by Anna Selberg. Gift from Vibeke Roggen

Siamon, Sharon: Det bortgjemte loftet (TL-klubben) 2000 82-7428-334-1 Novel written for young girls.

Siamon, Sharon: Spøkelseshotellet (TL-klubben) 2000 82-7428-308-2 Novel written for young girls.

Spears, Britney & Lynne: En mors gave 2002 82-7428-367-8 Translated from English by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen

Staalesen, Gunnar (tekst) og Mike Collins (tegninger): Varg Veum: De dødes dal

2004 82-92514-03-1

Steiner, Barbara: Mumien 1997 82-7428-234-5 Translated from English by Kai Holtan. Gift from Vibeke Roggen

Steiner, Barbara: Telefonterror (TL-klubben) 2000 82-7428-317-1 Novel written for young girls.

Steiner, Barbara: Fotografen 2001 82-7428-343-0 Translated from English by Åsmund Ivar Arnesen. Gift from Vibeke Roggen

Stewart, Sharon: Edderkoppnettet 2000 82-7428-326-0 Translated from English by Kjersti Velsand. Gift from Vibeke Roggen

Thomson, D.C.: Det mystiske huset på heia (TL-klubben) 2001 82-7428-363-5 Cartoon written for young girls.

Vandersteen, Willy: Finn&Fifi. Robotene fra rommet 1983 Skandinavisk presse A/S

Cartoon. Translated from Dutch by Jon S. Jonsson

Page 44: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

44Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Vandersteen, Willy: Finn&Fifi. Den sjeldne ringen 1983 Skandinavisk presse A/S

Cartoon. Translated from Dutch by Jon S. Jonsson. Gift from Vibeke Roggen

Ventura, Piero: Mot øst med Marco Polo 1979 82-525-0821-9Store mysterier 1990 82-525-1592-4En ekte Viking 2008 9788204154248 Damms leseuniversLeker i vikingtiden 2008 9788204154095 Damms leseuniversPetter Solberg 2008 9788204155467 Damms leseuniversTora lager sirkus 2008 9788204154262 Damms leseuniversDigre dinosaurer 2008 9788204154002 Damms leseuniversWalt Disney: Nr. 21 (Skrue Pocket)Walt Disney: Hold på pengene (Skrue Pocket 122)Walt Disney: Donald Duck skyter gullfuglen (Donald Pocket 160)Walt Disney: Donald Duck: Inkaenes hemmelighet (Donald Pocket 195)Walt Disney: Donald Duck henger i (Donald Pocket 198)Walt Disney: Dystre utsikter (Donald Pocket 202)Walt Disney: Vikingtokt (Donald Pocket 283)Zach, Cheryl: Tause tårer 2000 82-7428-324-4 Translated from English

by Else K. Jacobsen. Gift from Vibeke Roggen

Page 45: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

45Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Anthologies, short stories, poems and songs

Language Author/editor and title Year ISBN CommentariesAndersen, Hans Christian: Eventyr 1991 8251777550 Fairytales

N Andresen, Øyvind et al.: Signatur 2: Norsk for yrkesfag VK1

2003 82-521-5747-5 Classified among the textbooks. Has short Norwegian and translated texts on pp. 164-344

N Andresen, Øyvind et al.: Signatur 3 Tekstsamling: Norsk for 10-timerskurset – Allmennfaglig påbygning

2003 82-521-6004-2 To be used together with Andresen, Øyvind et al.: Signatur 3 Studiebok, which is classified among Norwegian textbooks

N Arnestad, Inger H. og Else Ryen (ed.): Smakebiter: Et utvalg av norsk litteratur 1935-1980

1981 82-02-01995-8 Various texts

Asbjørnsen og Moe: Asbjørnsen og Moes eventyr 1941 FairytalesBeyer, Edvard (ed.): Perler i prosa 1970 Short stories

N, Nyn Beyer, Harald (ed.): Nyere norsk lyrikk i utvalg.Herman Wildenvey, Olaf Bull, Arnulf Øverland, Alf Larsen. Olav Nygard, Tore Ørjasæter, Gunnar Reiss-Andessen, Ingeborg Refling Hagen, Rudolf Nilsen, Nordahl Grieg, Jakob Sande, Louis Kvalstad, Halldis MorenVesaas, Hans-Henrik Holm, Rolf Jakobsen, Emil Boyson, Elling M. Solheim, Einar Skjæraasen, Aslaug Vaa, Inger Hagerup, Per Arneberg, Claes Gill, Andre Bjerke, Jan-Magnus Bruheim, Gunnar Hernæs, Tor Jonsson, Astrid Hjertenæs Andersen, Paal Brekke, Harald Hamre, Olav H. Hauge, Gunvor Hofmo, Tormod Skagestad, Carl Keilhau, Tarjei Vesaas, Harald Sverdrup, Ragnvald Skrede, Marie Takvam, Erling Christie, Per Bronken

1963 Poems. 2 copies

E, N Bruland, Inge (ed.): Pictures and poems from Norway - Norske dikt og bilder

82-90633-63-7 Poems

N/Nyn Christophersen, Hageberg, Løvold og Åse: Linjer 2 – 1991 82-7376-008-1 Norsk for videregående

Page 46: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

46Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Tekster før 1890 skole: 2. Klasse. 2 copiesN Coward, Gorgus and Frederik Raastad: Vår diktning

gjennom tidene: Fra oldtiden til den andre verdenskrigen1980 82-07-00504-1 Includes Scandinavian and

translated foreign literatureN/Nyn Daae, Elisabeth og Tove Magnussen Fretheim: Underveis –

Tekstsamling med litteraturkunnskap1985 82-05-13714-5 Norsk for videregående

skoleDahl m. fl: Litteratur for ungdomstrinnet 1 1997 8205246998 2 copiesDahl m. fl: Litteratur for ungdomstrinnet 2 1997 8205247005

N (D) Dass, Petter: Nordlands TrompetJohan Herman Wessel: Kiærlighed uden Strømper. Fortællinger. Smaavers

N EddadiktSkaldekvadFolkeviser

1941 Edited by Anne Holtsmark

Eilertsen, Jens Harald (red.) Sceneskrift 2009 82-997639-5-0N Elseth, Egil (ed.): Visjon og virkelighet 2: Streiftog i norsk

og europeisk diktning før 19001972 82-03-04802-1

N Fallan, Lars and Arne Stamnes: Norsk for yrkesfagene 1987 82-00-28805-6 Classified among the textbooks. Has short Norwegian and translated texts on pp. 225-350.

N Folkeviser, see EddadiktN Halvorsen, Ole: Bli kommune 2000 82-7094-901-9 PoemsN Hauken, Aage: De ti bud 1986 82-588-0417-0 Crime, short stories

Heltane er mette og andre noveller 1996 8252148743 Short storiesN Hemingway: Samlede noveller 1975 Translated into NorwegianN Hølmebakk (red): Karavane 2007 9788205384699 Translated into NorwegianN Johannesen, Georg (ed.): Norsk lyrikk: Etterkrigstiden 1966 PoemsN Johannesen, Georg: Norsk lyrikk – Etterkrigstiden 1966 Gyldendals

lanterne-bøkerN, S, D, F, Johansen, John-Henrik og Senje, Cathrine (red.): I 1981 02-05-01964-8 Gift from VOX library

Page 47: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

47Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Fæ, I, G granneland. Tekster for grannspråksndervisningenNyn Jonsmoen, Ola: Nynorsk litteratur antologi 1977 82-521-0624-2 Gift from VOX library

Krogh, Oscar: Nyere norsk prosa i utvalg 1953 Prose texts. Edition for schools. 2 copies

N/ S/ D/ Nyn

Leitre, Arne, Pål Olav Røstad og Cathrine Senje: Språket i bruk – Samtid

1983 82-00-28785-8

N, Nyn Lindell, Unni: Kriminalnoveller 1993 82-10-03663-7N LNU: Eplet og blyanten. LNU-10 år 1987 82-02-10930-2 Gift from VOX libraryN, S, D Longum, Leif: Å leve i verden Att leva i världen Å leve i

verden. Nordisk antologi for folkehøgskolen, voksenundervisningen og gymnasieskolen

1971 82 05 00246 0 Gift from VOX library

N Nielsen, Erling (ed.): Norsk skrivekunst: En essay-antologi 1958 EssaysN Nilsen, Brit (ed.): Tekstbanken. Aschehougs tekstsamling

for videregående skole2009 82-03-33836-6 Various texts for upper

secondary school students. Tasks. Gift from Aschehoug Education

N Nilsen, Rudolf: Samlede dikte 1935 PoemsNordberg, Nils: Norske kriminalfortellinger 1990 8252516467

N Norsk sangbok 2005 9788202234416 SongsNye linjer. Årlig antologi 1995

N Ondatje, Michael: 13 dikt om familien 2009 8202291389 Poems, translated into Norwegian

N Pessoa and Campos: 2 dikt om modernitet 2009 8202291396 Poems, translated into Norwegian

N Rem, Håvard: Poetenes evangelium. Jesu liv i norske dikt 1991 82-03-17377-2 Gift from VOX libraryN Senderud, Kjersti Bronken: Når 1988 82-7094-836-5 PoemsN Skaldekvad, see EddadiktN Stamnes, Arne (ed.): Norsk leseverk 3 1988 82-00-03466-6 Various textsN Stamnes, Arne og Helge Johannessen: Norsk leseverk 2 1982 82-00-36218 Norsk for videregående

skole: Handel og kontor

Page 48: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

48Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Fort dobbelt?N Stamnes, Arne og Helge Johannessen: Norsk lesverk 1 1986

(1981)

82-00-36444-5 Norsk for videregående skole: Handel og kontor Fort dobbelt?

N, Nyn Sunnafor sør og nordafor nord. Eventyr frå Akershus, Vestfold og Østfold

1976 82-521-0593-9 Gift from Vibeke Roggen

N Tolaas, Jon: Flodene og bruset 1996 82-02-15881-8 Poems and prose textsNyn Vesaas, Halldis Moren: Ord over grind PoemsNyn Vinje, A. O.: I utval (Norske klassikere) 1930N Welhaven, see WergelandN Wergeland, Henrik: Utvalgte dikt

Welhaven, Johan Sebastian: Utvalgte dikt1941 Poems

N (D) Wessel, Johan Herman – see DassN (D) Wessel, Johan Herman: Digte 1965 Gyldendals Fakkel-

bøkerGift from Vibeke Roggen

Scandinavian fiction books in Azerbaijani translation

Egner, Torbjørn: Karyüs və Baktüs 1999 20-18-28922-1 2 copiesHamsun, Knut: Acliq [Sult] (novel), Viktoriya (novel), Nağillar diyarında [I Æventyrland] (essay), Sirli dərd [Det ubevisste sjeleliv] (short story)

2006 9952-8091-9-0

Hamsun, Knut: Torpağın bərkəti [Markens grøde] (novel), Pan (novel)

2007 978-9952-8092-1-3

Ibsen, Henrik: Əsərləri [Works] 2006

Page 49: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

49Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Şeirlər [Dikt] Taxt-tac uğrunda mübarizə [Kongsemnene]

Azərbaycan ziyalıları Henrik İbsen haqqında [Azerbaijani intellectual on Ibsen]Ibsen, Henrik: Seçmə dramları [Selected plays]

Introductions, pp. 5-16 Kuklalar evi (A doll´s house) Vahimə (Ghosts) Vəhşi ördək (The wild duck) Hedda Gabler

2002

Scandinavian fiction books in English translation

Andersen, Hans Christian: The tinder-box and other fairy tales 2003 978-87-14-22023-5Cleef, Jabez L. van: God wears many skins: Myth and folklore of the Sami people

2008 978-1438221892 Poems

Collett, Camilla: The district governor´s daughter 1992 1870041 178 [Amtmandens Døtre]Fosse, Jon: Melancholy 2006 1-56478-451-7Fosse, Jon: Plays Three 2004 1-84002-478-XGaarder, Jostein Sophies World 2007 978-0-374-53071-6Gaarder, Jostein: The ringmasters daughter 2001 0-75381-700-4 AdolescentGaarder, Jostein: Through a glass, Darkly 1998 978-0-7538-0673-9Gaarder, Jostein: Vita Brevis 1997 0-75380-461-1 Adolescent [Vita brevis

is Latin and means: Life is short]

Hamsun, Knut: Growth of the soil 2007 1406838233Hamsun, Knut: Hunger 2006 978-1-84195-819-4Hamsun, Knut: In wonderland 2004 0-9703125-5-5Hamsun, Knut: Wayfarers 1994 0-285-64907-8 Translated from

Page 50: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

50Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Norwegian by James Mc Farlane

Holberg, Ludvig: Three Danish Comedies 1999 8402060-1Ibsen, Henrik: A doll´s house 1-59986-949-7Ibsen, Henrik: An enemy of the people, The wild duck, Rosmersholm, Select bibliography, Chronology of Henrik Ibsen

1999 0-19-283943-8 Ipp 20.09.10 VR

Ibsen, Henrik: Hedda Gabler and Other Plays. The pillars of the community. The wild duck.

2003 0-140-44016-х Translated by Una Ellis-Fermor

Ibsen, Henrik: Peer Gynt 1989 978019192837462Lagerlöf, Selma: Gösta Berling´s saga 2004 0486433870Lagerlöf, Selma: Memories of Mårbacka 1572160489Lagerlöf, Selma: The wonderful Adventures of Nils and The further Adventures of Nils Holgersson

2000

Lindgren, Astrid: The Brothers Lionheart 2001 978-1-930900-24-0Modern Scandinavian plays:Strindberg, August: The Great HighwayMunk, Kaj: EgelykkeArason: Bishop Jón: Tryggvi SveinbjørnssonKielland, Trygve: Queen Margaret of Norway

1954 Liveright Publishing cooperation

Malladi, Amulya: The sound of language 2008 978-0-345-48316-4 Novel about an Afghan woman and a Danish widower who form an alliance

Nesbø, Jo: The Readbreast 2007 978-0-099-47854-6Petterson, Per: Out stealing horses 2006 9780099506133Solstad, Dag: Novel 11, Book 18 2008 978-1-843-43211-1Solstad, Dag: Shyness and dignity 2006 978-1-843-43210-4Strindberg, August: The father 2006 1-85459-941-0Ullmann, Linn: Stella Descending 2004 0330411640Undset, Sigrid: Kristin Lavransdatter 2005 0-14-303916-4

Page 51: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

51Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Vesaas, Tarjei: The boat in the evening 2003 0-7206-1198-9Vesaas, Tarjei: The birds 2002 0-7206-1143-1 2 copiesVoices from the North. New writing from Norway. 2008 978-1-904559-29-0

Scandinavian fiction books in Russian translation

Гамсун Кнут: Голод. Пан. Виктория. Плоды земли (Hamsun, Knut: Sult. Pan.Viktoria. Markens grøde)

2010 978-5-17-057242-7 Издательство ”АСТ МОСКВА”

Loe, Erlend: Naiv. Super (in Russian) 2010 978-5-9985-0595-9Loe, Erlend: Tatt av kvinnen (in Russian) 2002 978-5-9985-0531-7Petterson, Per: Ut og stjæle hester (in Russian) 2009 978-5-7516-0677-0Roy Jacobsen: Frost (in Russian) 2008 978-5-389-00097-1Roy Jacobsen: Hoggerne (in Russian) 2008 978-389-00130-5

Page 52: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

52Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Sagas and old Norse LiteratureE Bolli Bollasons Tale, see The Saga of the People of

LaxardalR Скандинавский эпос: Старшая Эдда. Младшая Эдда.

ИсландскиеСаги (Skandinavisk epos: Eldre edda. Yngre edda. Islandske sagaer)

2009 978-5-17-054196-6 Золотая классика Издательство Москва

Nyn Eddakvæde 1944E Egil´s Saga 2002 978-0-14-044770-5 Penguin ClassicsE Gisli Sursson´s Saga and The Saga of the People of Eyri 2003 ISBN 0-140-44772-5E Hávamál: The Sayings of the Vikings 2001 2 copiesE Njal´s Saga 2001 978-0-140-44769-9 Penguin ClassicsN Njåls saga 1951N Snorre: Kongesagaer 1930N Snorre: Norges kongesagaer 1979 8252506410E Snorri Sturluson: Heimskringla: History of the Kings of

Norway2007 978-0-292-73061-8

N Snorre: Olav den helliges saga 1941E Snorri Sturluson: The Sagas of Olaf Tryggvason and

Harald the Tyrant (Harald Hardraade)2010 9781153767453-3 General Books,

Memphis, Tennessee, U.S.A.

E The Poetic Edda 2008 (1996)

978-0-19-953838-6 Translated with an introduction and notes by Caroline Larrington

E The Saga of Grettir the Strong 2005 978-0-14-0447736 Penguin ClassicsE The Saga of the People of Laxardal and Bolli Bollasons

Tale2008 978-0140447750 Penguin Classics

E The Sagas of the Icelanders 2001 978-0141000039E The Saga of the People of Eyri, see Gisli Sursson´s SagaE The Saga of the Volsungs: The Norse Epic of Sigurd the 1993 978-1-874312-03-6 Edition, introduction and

Page 53: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

53Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Dragon Slayer [1990] translation: Jesse L. Byock

E The Vinland Sagas 2008 978-0-140-44776-7 Penguin Classics

Books written in nynorsk, Swedish and DanishThe books are placed in boxes on top of the shelves. (Helene and Vibeke, September 2010)

Nyn Aasen – Vinje – Garborg 1941Nyn Aasen, Ivar: Dikting 1946Nyn Belsvik, Rune: Sirkushestar og kaniner 1985 82-02-09238-8Nyn Bildøen, Brit: Litterær salong 2009 82-521-7274-4D Branner, H. C.: Legetøj 1961 87-00-14306-5S Coward m.fl: Svensk litteratur i utvalg 1947Nyn Duun, Olav: I eventyre 1965Nyn Duun, Olav: Menneske og maktene 1965S Einhorn, Stefan: Den sjunde dagen 2006 9170011435S Enquist, Pär Olof: Lewis Resa 2001 91-7263-305-0Nyn Fløgstad, Kjartan: Dalen Portland 1977 82-521-0718-4Nyn Fløgstad, Kjartan: Dei ytterste ting 1998 8205256756Nyn Fløgstad, Kjartan: Fyr og flamme 1980 82-521-1803-8Nyn Fløgstad, Kjartan: Grense Jakobselv 2009 8205393981Nyn Fosse, Jon: Eldre kortare prosa 1998 82-521-5100-0Nyn Garborg, Arne: Haugtussa 1978 82-525-0286-5S Gardell, Jonas: Frestelsernas berg 2001 9172630744D Hansen, Martin: Løgneren 1967Nyn, N Haugen, Paal-Helge, Erling Kittelsen: I dette huset 1984 82-02-09212-4Nyn Haugen, Paal-Helge: Poesi 1995 82-0215229-1D Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus 1996 82-514-0058-9

Page 54: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

54Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

D Holberg, Ludvig: Jeppe på bjerget 2007 8241904752Hovland, Ragnar: Professor Moreaus Løyndom 1985 82-521-2651-0

Nyn Kaldhol, Marit: I huda er ein munn 1997 82-521-5115-9S Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta 2000 9129647436Nyn MacSweeney, Barry: For jordisk hjarte er ikkje nok 2010 978-8292899014 Nordsjøforlaget.

Gjendiktning ved Oskal Stein Bjørlykke og Per Olav Kaldestad

D Mellbye og Mohr: Dansk litteraturutvalg til bruk i norske skoler

1930

S Nesser, Håkan: Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö 1998 9176434796S Salberger, Evert: Svensk litteratur i utvalg 1961 2 copiesNyn Sandem, Erlend: Sur grus 2009 82-560-1627-3Nyn Soga om Gisle Sursson 2007 82-521-3599-2 Translated by Jan Ragnar

HaglandS Strindberg, August: Fadren; Frøken Julie 2001 9127052257Nyn Sund, Torvald: Brenn draumane mine på Callaos rei 1998 82-521-5190-6Nyn Tofte, Kristine: Song for Eirabu. Bok 1 - Slaget på Vigrid 2009 978-82-10-05040-4 Tiden Norsk forlagNyn Vennerød, Maria Tryti: Nasjonal prøve (skodespel) 2011 978-82-02-34989-9 Cappelen DammNyn Vesaas, Tarjei: Noveller i samling 2007 9788205367104Nyn Vesaas, Tarjei: 21 år (Skodespel, Spel for amatørteater) 1953Nyn Vesaas, Tarjei: Det store spelet (Nynorsk dikting til

skulebruk)1955

Nyn Vesaas, Tarjei: Huset i mørkret 1950Nyn Vesaas, Tarjei: Is-slottet 1967 825252500781Nyn Vesaas, Tarjei: Is-slottet 1967Nyn Vesaas, Tarjei: Kimen, Fuglane, Is-slottet, Noveller, Dikt i

Utval2006 8205348943

Page 55: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

55Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

Books for teachersNewly added list

Lan-guage

Author/editor and title Year ISBN or publisher and place of print

Commentaries

S Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL): Aspekter på Arbetslivskunskap I Nordisk Vuxenvägledning

2008 NVL Veiledning

N Haugerud, Vigdis og Sigrun Røstad: Kunnskapsgrunnlaget – En sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplӕring

? 82-7724-082-1 Nasjonalt senter for lӕring i arbeidslivet

D Sørensen, Åse Rieck et al: Køn, etnecitet og vejledning – erfaringer fra et projekt

2007 978-87-991912-0-8 Fargekopi

D Nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne: Det flyvende tӕppe: 06 : 2007

2007 Ulike danske ministerier Kopi i svarthvitt

D Nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne: Det flyvende tӕppe: 07 : 2008

2008 Ulike danske ministerier Kopi i farger

N Rosenhof voksenopplӕringssenter, Informasjons- og rådgivningstjenesten: Rapport fra prosjektet: Skolen ut i verden, verden inn i skolen. Språkpraksis i norskopplӕringen. Metodeutvikling og samarbeid

2005 Rosenhof voksenopplӕringssenter, Informasjons- og rådgivningstjenesten

N Metodisk veiledning: Språklige minoriteter på alle studieretninger. Del I: Migrasjonspedagogikk, Del II: Norsk som andrespråk

1995 Nasjonal lӕremiddelsenter

N Migrasjonspedagogikk 2003? Høgskulen i Volda UndervisningsmateriellN Anderssen, Anders Fremming et al:

Grunnleggende ferdigheter i den norske 2006 82-7724-095-3

Page 56: Literary books - skandinavisksenter.files.wordpress.com€¦ · Web viewTable of contents. Library categories. 2. Language codes. 2. Norwegian textbooks (coursebooks/lærebøker)

56Fiction books and books on Norwegian language and literature, Scandinavian Centre, AUL

12-05-23

voksenbefolkningen – resultater fra Vox-barometeret våren 2006

N Lӕreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

20?? Utdannings- og forskningsdepartementet

N Sett mål – oppnå resultater. Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere

2008 978-829575733 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

N Faglige dypdykk – lӕreplanen fra flere sider 2007 VOX Norskkonferansen 14. – 15. mai 2007

N Kompetansemål for lesing og skriving ? VOX Kopihefte i fargerN Reform 94: Lӕreplan for videregående opplӕring:

Norsk som andrespråk for språklige minoriteter1994 Kirke-, utdannings- og

forskningsdepartementetKopihefte i svarthvitt

N I språket. Lӕreplan, lӕrebok, vurdering og eksamen – en veileder

199? ?