Leadership and teambuilding seminar for student Leaders

Download Leadership and teambuilding seminar for student Leaders

Post on 12-Aug-2015

40 views

Category:

Leadership & Management

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. May 22, 2015, Paradise Adventure Camp
  2. 2. LEADER TEAM
  3. 3. I want to STOP the following: I want to START the following: I want to CONTINUE the following: (Bilang Leader, anu- ano ang mga bagay bagay sa iyong club ang dapat ang itigil o ihinto dahil sa hindi magandang resulta? ) (Bilang Leader, anu- anoang mga bagay - bagay sa iyong club ang nais mong pangunahan na maisagawa na magbubunga ng magandang resulta?) (Bilang Leader, anu- ano ang mga bagay bagay sa iyong club ang nakikita mong dapat ipagpagpatuloy?)
  4. 4. Group Sharing