l’antic catÀleg de la biblioteca del .pl j.-p. migne, patrologiae cursus completus. series prima

Download L’ANTIC CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA DEL .PL J.-P. MiGne, Patrologiae cursus completus. Series prima

Post on 17-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LANTIC CATLEG DE LA BIBLIOTECA DEL MONESTIR DE RIPOLL

  per Miquel S. GroS i Pujol

  reSuMHavent perdut loriginal i el manuscrit don el copiaren el P. Benet Ribas i J. Villanueva, es fa difcil datar un text que tanmateix, pel seu contingut, sembla que va ser escrit a la primera meitat del segle xii. Noms cont els ttols de cent dues obres. Delles noms sen conserva una dotzena de manuscrits a lArxiu de la Corona dArag de Barcelona. Les obres de tipus gramatical, de clssics, de filosofia i de cincia semblen pertnyer en gran part als llegats que el sacerdot i jutge Salom va fer lany 1017 al monestir en lliurar-hi els seus fills Ermengol i Joan.

  Paraules clau: monestir de Ripoll, catleg antic de la biblioteca, segle xii, Arxiu de la Corona dArag, sacerdot i jutge Salom.

  AbStrActHaving lost the original document and the manuscript copied by P. Benet Rius and J. Villanueva, it is difficult to date this text which, however, considering its contents, seems to have been writen in the first half of 12th century. It has the titles of only 102 works, from which only a dozen manuscripts is preserved in the Arxiu de la Corona dArag in Barcelona. The gramatical, classical, philosophical and scientific books seem largely to be part of the legacy ordered by the priest and judge Salom in 1017, when his sons Ermengol and Joan were donated to the monastery.

  Keywords: monastery of Ripoll, ancient catalog of the library, 12th century, Arxiu de la Corona dArag, priest and judge Salom.

  Miscellnia Litrgica Catalana [Societat Catalana dEstudis Litrgics], nm. xxiv (2016), p. 121-150ISSN (ed. impresa): 0213-0742 / ISSN (ed. electrnica): 2013-4010

  http://revistes.iec.cat/index.php/MLC/index / DOI: 10.2436/20.1002.01.14

 • 122 Miquel S. GroS i Pujol

  Entre els inventaris de les antigues biblioteques catalanes, el del monestir de Santa Maria de Ripoll sempre ha gaudit dun prestigi especial. Hi ha contribut, evidentment, el fet que s el ms ric en volums manuscrits, que fos publicat per primera vegada, lany 1821, en el Viage literario de Jaume Villanueva,1 i que Rodulf Beer, lany 1910, en reeditar-lo, en fes un estudi molt exhaustiu.2 Tamb hi ha influt moltssim que, en trobar-se copiat en un manuscrit del segle xi, se lhagi unit al nom del prestigis bisbe i abat Oliba, que reg el monestir de Ripoll en els anys 1016-1046. Ens lliuraria, doncs, com freqentment sha dit, la llista dels volums de la biblioteca ripollesa de lany 1046, en morir lesmentat Oliba.3

  El primer que copi el catleg fou el P. Benet Ribas (Barcelona, 1735 i Sant Benet de Bages, 1812), monjo arxiver de Montserrat, que vers lany 1800 reorganitz larxiu ripolls i va fer un catleg dels manuscrits literaris que hi identific. La cpia s de la seva m, i ara es troba en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, on porta la signatura Ms. 9/5937, fol. 968v-969v. El seu text ha estat editat per Beer en lobra anteriorment esmentada. En presentar-lo, Ribas diu que lha copiat del manuscrit n. 40 del monestir ripolls, que contenia el Martirologio y Necrologio de esta casa. En acabar la cpia, afegeix que en el catleg sesmenten cent vuitanta-un manuscrits, que no ha assolit averiguar su antiguedad pero presumo se form en tiempos del abad Oliba, por los aos 1030. Justifica aquesta data perqu al final de linventari dels objectes de la sagristia del monestir fet el dia 14 de mar de 1047, en elegir monjo Pere com a successor immediat del bisbe i abat Oliba, es diu que hi ha cent noranta-dos llibres.4 Com que entre el catleg i linventari de la sagristia noms hi ha la diferncia donze volums, li sembla prudent datar el primer alguns anys abans, en concret entorn de lany 1030. Sembla, per, que aquest raonament no s prou slid perqu normalment els volums manuscrits contenen ms duna obra, i no consta si el que redact el catleg comptava els volums o les obres que aquests contenien.

  1. J. villAnuevA, Viage literario, vol. 8, Valncia, 1821, p. 216-217, apndix iv.2. R. beer, Los manuscrits del Monastir de Santa Maria de Ripoll, Barcelona, 1910, p. 79-85.3. A. M. Mund, Les Bblies de Ripoll iii, Citt del Vaticano, 2002, p. 24, coll. Studi et

  Testi 408.4. E. junyent, Diplomatari i escrits literaris de labat i bisbe Oliba, Barcelona, Institut dEstudis

  Catalans, 1992, p. 397. Memries de la Secci Histrico-Arqueolgica, 44.

 • 123Lantic catLeg de La bibLioteca deL monestir de ripoLL

  Tal com testimonia el text transcrit per Ribas, el catleg anava seguit per tres altres inventaris. Sn el catleg dels volums que Salom, sacerdot i jutge, lliur al monestir, lany 1017,5 en fer-se monjo el seu fill Ermengol, els que ofer al cenobi en fer-se monjo el seu fill Joan i, intercalat en el primer inventari, la llista dels volums que labadia tenia dipositats al priorat de Montserrat. Del primer inventari nestem molt ben informats perqu el mateix Ribas tragu cpia del document original, ara perdut, que el contenia. Per ella sabem, com hem dit, que Salom va fer la donaci lany 1017. Del segon lliurament, per desgrcia, no en sabem res perqu sembla que no sha conservat el document daquesta donaci. Linventari dels llibres dipositats a Montserrat devia ser un afegit escrit al marge del primer inventari perqu Ribas el pos entre parntesis.

  La segona cpia de lantic catleg ens ha estat, com ja hem dit, transmesa per Villanueva, que el copi del mateix ms. 40.6 Per desgrcia ens ha arribat incompleta i sense els tres altres inventaris que t la versi del P. Ribas. Com que, segons sembla, no sha conservat la cpia manuscrita presa personalment per Villanueva o per algun monjo ripolls que lajudava, no sabem ben b la ra daquesta mancana. Podria ser un error de limpressor, o del que prepar loriginal que li fou lliurat. Sha dexcloure la possibilitat que Villanueva noms en copis una part. Era prou diligent en les seves recerques per a no fer-ho, i menys en un document tan important. En canvi no sha pas dexcloure que entre els anys 1800, quan el copi Ribas, i els anys 1806-1807, quan Villanueva treball en els fons bibliogrfics ripollesos, el manuscrit hagus perdut el foli on era copiat el final del catleg. Malgrat aquesta mancana, la versi de Villanueva s molt important per accedir al text original. s el que va fer, primer, Beer en la seva edici i estudi del catleg,7 i desprs Eduard Junyent en ledici crtica del text publicada en el gran volum del diplomatari i de les obres literries del bisbe i abat Oliba.8

  Per la nostra part, hem preferit publicar les dues versions del catleg parallelament, tal com es troben en els dos testimonis que en tenim.

  5. M. S. GroS, La biblioteca particular del sacerdot i jutge Salom, Revista Catalana de Teologia, 26 (2001), p. 51-70.

  6. Vegeu nota 1.7. Vegeu nota 2. En ledici del catleg, Beer, sense explicar la ra, de vegades altera

  lordre dels ttols que els volums tenen en Ribas i Villanueva.8. Vegeu nota 4.

 • 124 Miquel S. GroS i Pujol

  La numeraci marginal s nostra. En les notes intentem resoldre les abreviatures difcils, conixer els veritables autors i ttols dels volums esmentats, i quan sembla que shan perdut, els cerquem en els altres catlegs ripollesos dels segles xvii-xviii a fi de conixer el seu contingut. En els textos patrstics llatins i grecs afegim els nmeros que porten en la Clavis Patrorum Latinorum (CPL) i en la Clavis Patrum Graecorum (CPG). Al final afegim unes breus reflexions sobre lantiga biblioteca ripollesa suggerides pel mateix catleg i pel comentari que en fem.

  Les sigles utilitzades sn:ALB A. M. AlbAredA, Els manuscrits de la Biblioteca Vaticana

  Reg. lat. 123 i Vat. lat. 5730 i el scriptorium de Santa Maria de Ripoll, Catalunya Monstica, 1, Montserrat 1927, p. 23-96.

  BAL G. MArtnez, Dos catlogos inditos de la Biblioteca del monasterio de Ripoll, Hispania Sacra, 22 (1969), p. 333-35.

  BOF P. de boFArull, Cdices manuscritos de Ripoll, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 35 (1931), p. 7-16 i 139-175.

  CPG M. GeerArd, Clavis Patrum Graecorum, Turnhout, 1983 s.CPL E. dekkerS, Clavis Patrum Latinorum, Steenburg, 1995.GROS M. S. GroS, Cinc fragments de manuscrits de lescriptori de

  la Catedral de Vic, Ausa, 19 (2000), p. 61-77.GUIA Gua de la Biblioteca de la Diputacin Provincial de Barcelona,

  Barcelona, 1959.JUN E. junyent, Notes indites sobre el monestir de Ripoll

  Analecta Sacra Tarraconensia, 9 (1933), p. 185-225.MUN A. M. Mund, Les Bblies de Ripoll, III: Estudi dels mss. Vatic, lat.

  55729 i Pars, BNF, lat. 6, Citt del Vaticano, 2002, coll. Studi e Testi 408.

  NEU W. neuSS, Sobre un grupo de manuscritos bblicos catalanes, Primer Congrs dArt Cristi a Catalunya, Barcelona, 1913.

  OLZ R. olzinelleS, Codices del Real Monasterio de Ripoll, Vic, Arxiu-Biblioteca Episcopal, Mensa, vol. 2058.

  ORD R. ordeiG, Les dotalies de les esglsies de Catalunya (segles ix-xii), vol. 1, Vic, 1993.

  PIJ J. PijoAn, Les miniatures de loctateuch a les bblies romniques catalanes, Anuari de lInstitut dEstudis Catalans, 4 (1911-1912), p. 475-507.

 • 125Lantic catLeg de La bibLioteca deL monestir de ripoLL

  PL J.-P. MiGne, Patrologiae cursus completus. Series prima. [Latina], Pars, 1844 s.

  RIB G. MArtnez, Dos catlogos inditos de la Biblioteca del monasterio de Ripoll, Hispania Sacra, 22 (1969), p. 385-406.

  SAL M. S. GroS, La biblioteca particular del sacerdot i jutge Salom, Revista Catalana de Teologia, 26 (2001), p. 51-70.

  VILL Viage literario a las Iglsias de Espaa, vol. viii, Valncia, 1821.

 • 126 Miquel S. GroS i Pujol

  RIBAS VILLANUEVAHic est brevis librorum Hic est brevis librorumSanctae Mariae Sanctae Mariae

  1 Bibliotecas (entiendo Biblias) III Bibliotecas III

  2 Moralia II Moralis II

  3 Carle. II Cart. II

  4 Estivale. II Estival. II

  1. Bibliotecas III Amb encert Ribas consid