La Xarxa oncolgica: acord estratgic per a un model ... eficient dels recursos i bones prctiques que garanteixin la sostenibilitat del model Millora en l’accessibilitati l’equitat

Download La Xarxa oncolgica: acord estratgic per a un model ...  eficient dels recursos i bones prctiques que garanteixin la sostenibilitat del model Millora en l’accessibilitati l’equitat

Post on 17-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>La Xarxa oncolgica: </p><p>acord estratgic per a un </p><p>model integral de futur </p><p>27 dabril de 2016</p></li><li><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p><p>400000 300000 200000 100000 0 100000 200000 300000 400000</p><p>0-4</p><p>5-9</p><p>10-14</p><p>15-19</p><p>20-24</p><p>25-29</p><p>30-34</p><p>35-39</p><p>40-44</p><p>45-49</p><p>50-54</p><p>55-59</p><p>60-64</p><p>65-69</p><p>70-74</p><p>75-79</p><p>80-84</p><p>85 i +</p><p>Poblaci (habitants)</p><p>Gru</p><p>ps d</p><p>'edat (a</p><p>nys)</p><p>2015</p><p>Font: RCA 2015. Poblaci per sexe i edat quinquennal. </p><p>DonesHomes</p></li><li><p>1 de cada 2 </p><p>homes t probabilitat de </p><p>desenvolupar un </p><p>cncer </p><p>al llarg </p><p>de la vida</p><p>1 de cada 3 </p><p>donest probabilitat de </p><p>desenvolupar un </p><p>cncer </p><p>al llarg </p><p>de la vida</p><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p></li><li><p>Any 2010 21.592 casos 14.741 casos</p><p>Any 2020 26.455 casos 18.345 casos</p><p>22,5%</p><p>Clon i recte</p><p>Prstata</p><p>Hematolgics</p><p>Nous casos de cncer a Catalunya</p><p>Pulm</p><p>24,5%</p><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p><p>Homes Dones</p></li><li><p>La mortalitat per cncer disminueix de forma significativa des </p><p>de lany 1993. </p><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p><p>El pronstic del cncer</p><p>1,3% cada any 2,1% cada any</p></li><li><p>El pronstic del cncer</p><p> Cada vegada hi ha ms persones que han patit un cncer, i</p><p>shan curat.</p><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p><p> Cada vegada som ms capaos de cronificar la malaltia i</p><p>augmentar la supervivncia</p></li><li><p>Projecci de la incidncia i la mortalitat per cncer a Catalunya fins a </p><p>lany 2020 (model bayesi)</p><p>Ribes J, et al. Proyeccin de la incidencia y la mortalidad del cncer en Catalua hasta el ao 2015 mediante un modelo bayesiano. Med Clin. 2008.</p><p>Per qu el cncer? Magnitud i importncia de labordatge</p><p>del cncer</p><p>Homes Dones</p><p>Incidncia</p><p>Mortalitat</p><p>Observada </p><p>Projectada</p><p>Ta</p><p>xa</p><p> per </p><p>10</p><p>5p</p><p>ers</p><p>on</p><p>es</p><p>/an</p><p>y</p><p>Ta</p><p>xa</p><p> pe</p><p>r 1</p><p>05</p><p>pe</p><p>rso</p><p>ne</p><p>s/a</p><p>ny</p></li><li><p>Nous frmacs oncolgics i tecnologia innovadora</p></li><li><p>Medicina de precisi i nous frmacs oncolgics</p></li><li><p>Nous frmacs oncolgics</p><p>* IMS Health, 2015</p></li><li><p> Integral</p><p> Multidisciplinari</p><p> Continu</p><p> Centrat en el pacient</p><p> Excellent</p><p>Nou model datenci oncolgica </p></li><li><p>2</p><p>Recerca clnica en medicina de precisi</p></li><li><p>Marc de referncia</p><p> El Pla de salut de Catalunya 2016-2020 defineix el cncer com una</p><p>de les prioritats de salut.</p><p> El Parlament de Catalunya, a travs de la Resoluci 1069/X, sobre el</p><p>sistema pblic de salut, va instar el Govern a:</p><p>o Establir la Xarxa Catalana dAtenci Oncolgica</p><p> El Pla contra el cncer a Catalunya 2015-2020 planteja:</p><p>o Centres de referncia amb capacitat de ser competitius a Europa</p><p> Aliances estratgiques</p><p> Sinergies i concentraci de recursos</p><p>o Potenciar les xarxes entre centres terciaris, i entre centres de</p><p>referncia i hospitalaris del territori.</p></li><li><p>Model de treball en xarxa</p></li><li><p>El treball en xarxa, aposta del Departament de Salut</p><p>Qu vol dir treballar en xarxa? Aspectes clau</p><p> Aplicaci dun model dassistncia com i homogeni</p><p> s eficient dels recursos i bones prctiques que garanteixin la</p><p>sostenibilitat del model</p><p> Millora en laccessibilitat i lequitat</p><p> Ms potencial per al registre de dades i lanlisi de resultats</p><p> Repte de millora contnua</p><p> Massa crtica: ms capacitat datracci mitjanant tecnologia, recerca i</p><p>innovaci</p><p> Els models en xarxa sn una aposta del Departament de Salut</p><p> Es comena amb laplicaci en lmbit de loncologia, i sanir estenent</p><p>a altres problemes de salut prioritaris</p></li><li><p>Acord estratgic entre dues entitats pbliques</p><p> Acord estratgic per tal de garantir una atenci clnica integral als pacients</p><p>oncolgics i millorar la capacitat per afrontar els reptes de la medicina de precisi</p><p>en el tractament del cncer.</p><p>Institut Catal de la Salut i Institut Catal dOncologia</p><p>http://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwikxfXyzqrMAhXHXBoKHYTlAhAQjRwIBw&amp;url=http://es.mercatrade.com/blog-2/acuerdos-comerciales-entre-asia-y-america-latina/&amp;psig=AFQjCNEv9_IQYJO9-J-b-WA3oL3hadv69Q&amp;ust=1461702119655175</p></li><li><p>Acord estratgic entre dues entitats pbliques</p><p> La Llei 12/1983, de 14 de juliol, dadministraci</p><p>institucional de la sanitat, lassistncia i els</p><p>serveis socials de Catalunya, va crear lICS</p><p>com a entitat gestora de la Seguretat Social i</p><p>dels serveis i les prestacions sanitries de la</p><p>Generalitat.</p><p> Per tal dadaptar el marc normatiu i la</p><p>naturalesa jurdica de lICS al model sanitari</p><p>catal, el Parlament de Catalunya aprova</p><p>amb el consens de tots els grups parlamentaris</p><p>la Llei 8/2007 de 30 de juliol, de lInstitut Catal</p><p>de la Salut.</p><p> Aquesta Llei transforma lICS en empresa</p><p>pblica i dna als seus centres i als serveis</p><p>ms autonomia en la gesti econmica i dels</p><p>recursos.</p><p> El Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual</p><p>saproven els Estatuts de lICS, en regula</p><p>lorganitzaci i el rgim de funcionament.</p><p> El Govern de Catalunya va crear</p><p>lInstitut Catal dOncologia (ICO) lany</p><p>1995, amb la missi de treballar per</p><p>reduir limpacte de cncer a</p><p>Catalunya.</p><p> LICO adopta el model de centre integral</p><p>en cncer (comprehensive cancer</p><p>centre).</p><p> s un institut pblic i monogrfic que</p><p>integra la prevenci, lassistncia, la</p><p>recerca i la formaci especialitzada en</p><p>cncer.</p><p> s lnic centre daquestes</p><p>caracterstiques de lEstat.</p><p> LICO t un model territorial propi:</p><p>organitzaci multicntrica i estructurada</p><p>en una xarxa en la qual treballen de</p><p>forma conjunta 4 centres oncolgics</p><p>monogrfics, 4 hospitals universitaris i 18</p><p>hospitals comarcals.</p></li><li><p>Acord estratgic entre dues entitats pbliques</p><p>Ser un centre integral del cncer amb </p><p>reconeixement internacional</p><p> Pensem com a pacient</p><p> Qualitat i calidesa</p><p> Decisions amb coneixement</p><p> Equips al teu costat</p><p> Recerca i innovaci per millorar el futur</p><p>Treballar per reduir limpacte del </p><p>cncer a Catalunya</p><p>Donar una atenci dexcellncia a la </p><p>poblaci, desenvolupant tamb la docncia </p><p>i la recerca en lmbit de la salut a </p><p>Catalunya</p><p>Ser lorganitzaci de referncia i lder en</p><p>el sistema de salut catal, tant en</p><p>lassistncia com en la docncia i la</p><p>recerca</p><p>El comportament de les persones que</p><p>treballen a lICS ha de regir-se per uns</p><p>valors compartits per tots, coherents amb la</p><p>missi de lempresa</p></li><li><p>Acord estratgic entre dues entitats pbliques</p><p>ICO Girona -2002</p><p>Blanes / Calella / Figueres / Olot / Palams / </p><p>Salt / Vic</p><p>ICO Badalona -2004</p><p>Santa Coloma de Gramenet / Matar / Badalona</p><p>ICO LHospitalet -1995</p><p>Igualada / Martorell / Sant Boi de Llobregat / </p><p>Sant Joan Desp / </p><p>Sant Pere de Ribes / Viladecans / Vilafranca del </p><p>Peneds</p><p>ICO Camp de Tarragona i ICO Terres de lEbre-</p><p>2014</p><p>Tarragona / Tortosa</p><p>Conveni Hospital Universitari Vall </p><p>dHebron- Hospital Sant Joan de Reus, 2010</p><p>Conveni Hospital Universitari Vall dHebron-</p><p>Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 2014</p><p>http://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj0-p75zarMAhUDbBoKHcDSAzoQjRwIBw&amp;url=https://plus.google.com/u/0/112551192605661516590&amp;psig=AFQjCNHGCW8gOfatsqnOCR1pgKx011SUVg&amp;ust=1461701874061979http://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjWgLyvzqrMAhXClxoKHXtTBFgQjRwIBw&amp;url=http://locampusdiari.com/arxius/32636&amp;psig=AFQjCNGoZMBMVeK8OEr7uJ7MBzQ5trzKvg&amp;ust=1461701987882289http://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj0-p75zarMAhUDbBoKHcDSAzoQjRwIBw&amp;url=https://plus.google.com/u/0/112551192605661516590&amp;psig=AFQjCNHGCW8gOfatsqnOCR1pgKx011SUVg&amp;ust=1461701874061979</p></li><li><p>Acord estratgic entre dues entitats pbliques</p><p>Hospital </p><p>Universitari Vall </p><p>dHebron</p><p>Hospital Universitari </p><p>Arnau de Vilanova</p><p>Blanes</p><p>Calella</p><p>Figueres</p><p>Olot</p><p>Palams</p><p>Salt</p><p>Vic</p><p>Santa Coloma de </p><p>Gramenet</p><p>Matar</p><p>BadalonaTarragona</p><p>Tortosa</p><p>Igualada</p><p>Martorell </p><p>Sant Boi de </p><p>Llobregat </p><p>Sant Joan </p><p>Desp </p><p>Sant Pere de </p><p>Ribes </p><p>Viladecans </p><p>Vilafranca del </p><p>Peneds</p><p>ICO Hospitalet</p><p>ICO Girona</p><p>ICO Badalona</p><p>ICO Camp Tarragona -</p><p>Terres Ebre</p><p>60%</p></li><li><p>Activitat assistencial</p><p>ICO + hospitals comarcals </p><p>Primeres visites 33.178</p><p>Visites successives 244.424</p><p>Hospitalitzaci 6.698</p><p>Hospital de dia 102.239</p><p>Radioterpia externa 5.441</p><p>Braquiterpia 1.116</p><p>TPH 156</p><p>ICS Oncologia (Hospital Universitari Vall </p><p>dHebron + Hospital Universitari Arnau de </p><p>Vilanova de Lleida + hospitals comarcals)</p><p>Primeres visites 14.906</p><p>Visites successives 128.693</p><p>Hospitalitzaci 4.696</p><p>Hospital de dia 66.557</p><p>Radioterpia externa 2.202</p><p>TPH 97</p></li><li><p>Entre els valors que guien les actuacions de lICS i de lICO destaquen el</p><p>posicionament de la ciutadania com a eix central del sistema sanitari, i els</p><p>professionals constitueixen leix central de lorganitzaci; el comproms amb la</p><p>sostenibilitat econmica i social; la simplificaci organitzativa; el dileg i la</p><p>transparncia; latenci integral a les persones, i la integraci activa, respectuosa i</p><p>coresponsable amb el sistema sanitari de Catalunya.</p><p>Centrat en el </p><p>pacientIntegral Equitatiu Eficient</p><p>Un model dexcellncia</p><p>Un Model dexcellncia</p><p>https://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiaq5vX0KrMAhWH1BoKHSTBA6YQjRwIBw&amp;url=https://www.isotools.org/2015/03/18/principales-claves-para-gestionar-la-calidad-en-la-salud/&amp;psig=AFQjCNGOSY542FpEFxjGvkeuN8gF_MLiBQ&amp;ust=1461702594089856</p></li><li><p>Un model de relaci en xarxa</p><p> Assistencial Gesti del coneixement</p><p> Desenvolupar, difondre, implementar</p><p>i avaluar resultats de ladequaci de</p><p>les ONCOGUIES a la realitat de la</p><p>xarxa (ICOPraxi): cncer de mama,</p><p>cncer colorectal; limfoma de</p><p>cellules B difs de cllules grans...</p><p>(fins a 14).</p><p> Eines de control de la prescripci</p><p>frmacs i de qualitat de la</p><p>radioterpia (ESPOQ2, ARIA...).</p><p> Referents transversals per</p><p>patologies.</p><p> Oficina dobtenci de resultats de</p><p>supervivncia (ORO).</p><p>Aliances estratgiques</p><p>Procs compartit hospitals </p><p>de referncia</p><p>Unitats funcionals</p><p> Treball en xarxa</p><p>Atenci </p><p>integral</p></li><li><p>Els resultats de supervivncia de sis tumors a lInstitut Catal </p><p>dOncologia (2010-2011)</p><p>Tumors revisats</p><p>TUMOR SIMPLES MLTIPLES TOTAL</p><p>Pulm 714 270 984</p><p>Mieloma 273 42 315</p><p>LBCG 127 36 163</p><p>CCR 605 243 848</p><p>Mama 691 115 806</p><p>LMC 332 29 361</p><p>2.742 735 3.477</p><p>Tumors carregats 5.557 </p><p>Registrats per descartats per a revisi per:</p><p> Incidents fora de perode </p><p> No tractaments oncoespecfics a lICO</p><p> Tumor duna altra patologia</p><p> xitus abans de TTO/DX</p><p> Tumors benignes</p><p> Segones neoplsies (*)</p><p> ETC SAP sense dades</p><p>Anatomia </p><p>patolgicaCMBD</p><p>PDO</p><p>Bases de dades </p><p>departamentals</p><p>(*) Exclosos per supervivncia els tumors mltiples. </p></li><li><p>Comparativa internacional de supervivncia del cncer (%) </p><p>PatologiesEUASEER 9</p><p>SR 2007</p><p>EuropaEUROCARE 5 </p><p>SR 2000-2007 </p><p>ICOSR 2001</p><p>Mitjana 3 ICO</p><p>ICO SR 2010</p><p>Mitjana 3 ICO</p><p>Mama 91 82 92 94</p><p>Colorectal 67 57 64 67 </p><p>Pulm 18 13 21 28</p><p>Mieloma 45 39 43 62</p><p>Limfoma B </p><p>cellules grans 5141 </p><p>(Girona + </p><p>LHospitalet)</p><p>68</p><p>Leucmia</p><p>mieloide crnica 63 53 ** 94</p><p>* Supervivncia als tres anys.</p><p>**Neoplsia no estudiada lany 2001.</p><p>*</p></li><li><p>Activitat de la recerca clnica (estudis/assaigs clnics)</p><p>2</p><p> Acord estratgic entre lICO i lICS-HUVH (VHIO) per afavorir la</p><p>investigaci clnica i la innovaci (desembre de 2014).</p><p> Increment dun 25% en el nombre de malalts inclosos en estudis</p><p>clnics en totes dues institucions.</p><p>ICO + hospitals comarcals </p><p>Estudis clnics oberts 350</p><p>Malalts inclosos 925</p><p>ICS Oncologia (Hospital Universitari Vall </p><p>dHebron + Hospital Universitari Arnau de </p><p>Vilanova de Lleida + hospitals comarcals)</p><p>Estudis clnics oberts 357</p><p>Malalts inclosos 1.455</p></li><li><p>Oportunitats dexcellncia assistencial i dinvestigaci</p><p>internacional</p><p>2</p></li><li><p>Tendncies en labordatge del cncer que afavoreixen la </p><p>collaboraci</p><p> Augment de la incidncia del cncer</p><p> De la medicina multidisciplinria a la medicina de precisi</p><p> Increment de la tecnificaci diagnstica i teraputica</p><p> Assistncia basada en el valor</p><p> Models assistencials descala</p><p> Necessitat dafavorir la innovaci</p><p> Aplicabilitat en el nostre entorn</p><p>https://www.google.es/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiaq5vX0KrMAhWH1BoKHSTBA6YQjRwIBw&amp;url=https://www.isotools.org/2015/03/18/principales-claves-para-gestionar-la-calidad-en-la-salud/&amp;psig=AFQjCNGOSY542FpEFxjGvkeuN8gF_MLiBQ&amp;ust=1461702594089856</p></li><li><p> El nostre model semmiralla en el daltres pasos punters en el tractament</p><p>del cncer.</p><p> Aliances estratgiques per aconseguir la medicina de precisi en el</p><p>cncer: disposar de prou volum (massa crtica) per assolir una atenci</p><p>amb resultats dexcellncia i equitat i optimitzant recursos.</p><p>o Institut Holands del Cncer (NKI) per a la medicina personalitzada:</p><p>Amsterdam, Utrecht, Rotterdam (Pasos Baixos)</p><p>o Acord entre lInstitut Gustave-Roussy (IGR) i lInstitut Curie de Pars</p><p>(Frana)</p><p>o Acord entre el Centre del Cncer Peter McCallum i el Royal University</p><p>Hospital a Melbourne (Austrlia)</p><p>o Hospitals de la Universitat de Harvard: Massachusetts General Hospital</p><p>(MGH), Institut del Cncer Dana Farber (DFCI), Centre del Cncer Beth</p><p>Israel Deaconess (BIDMC), Hospital Brigham and Womens (BWH) a Boston</p><p>(EUA)</p><p>o Centres associats al Centre del Cncer Memorial Sloan Kettering (MSKCC)</p><p>a Nova York (EUA)</p><p>o Centres associats a la Universitat de Yale a Connecticut (EUA)</p><p> No s model nou; adaptaci al nostre context de models dxit ja implantats.</p><p>Acords estratgics internacionals dexcellncia en cncer</p></li><li><p>Model assistencial de la Xarxa oncolgica</p><p> Programa de tumors freqents i terciaris: engloba tota lactivitat assistencial</p><p>relacionada amb la caracteritzaci molecular tumoral del pacient ja diagnosticat i el</p><p>procs teraputic convencional.</p><p> Programa de tumors infreqents: pla teraputic aplicat a pacients amb tumors</p><p>rars.</p><p> Programa de recerca clnica: comprn tot el tractament dins dun assaig clnic,</p><p>incrementant la capacitat competitiva per assolir nous assaigs clnics i millorar la</p><p>capacitat de diagnstic molecular.</p><p> Cures palliatives</p><p> Unitat de farmcia oncolgica mancomunada: millora de la capacitat de gesti</p><p>de la farmcia, tant en poltiques de compra com en la gesti de la prestaci.</p><p> Registre hospitalari de tumors i sistemes dinformaci: integraci entre la</p><p>informaci dels diferents centres, amb lobjectiu de facilitar una unitat dinformaci</p><p>compartida.</p></li><li><p>Conclusions</p></li><li><p>Aspectes clau de labordatge del cncer</p><p> Les dades mostren que, a Catalunya, tot i que la incidncia del cncer</p><p>augmenta, la supervivncia tamb. Aquest s un gran resultat com a</p><p>pas.</p><p> Cada vegada hi ha ms persones que han patit un cncer.</p><p> Cada vegada som ms capaos de cronificar la malaltia i augmentar</p><p>la supervivncia.</p><p> Latenci oncolgica s i ha de continuar sent una prioritat de pas.</p><p> A travs de la Xarxa Catalana dAtenci Oncolgica, Catalunya se</p><p>situar en una posici capdavantera en lmbit mundial en el camp de</p><p>loncologia.</p></li><li><p>Aspectes clau de la Xarxa oncolgica</p><p>Acord estratgic entre dues empreses pbliques de Catalunya basat en el model dxit implementat en altres pasos</p><p>Model dassistncia punter i innovador centrat en elpacient, integral, multidisciplinari, continu i eficient</p><p>Lideratge clnic potent model basat en el consensprofessional i la capacitat de collaboraci entre els diferentscentres</p><p>Obert a ms provedors i extensible a altres problemes de salut</p></li><li><p> Millor s dels recursos destinats al tractament del cncer: millorsresultats en salut amb ms eficincia i equitat.</p><p> Atracci dinversions, captaci de fons per a la recerca i augmentdel teixit productiu.</p><p> Atracci de professionals altament qualificats.</p><p> Posicionament com a pas capdavanter a escala mundial en elcamp de loncologia.</p><p>Societat</p><p> Ms partcips i apoderats, treballant en una xarxa que es dedicade manera exclusiva al tractament del cncer.</p><p> Accs a millors prctiques clniques.</p><p> Poder treballar amb...</p></li></ul>