kunstig intelligens i biblioteket cogito, ergo...

Click here to load reader

Post on 22-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kunstig intelligens i biblioteket

  Cogito, ergo sum

  Andrea Alessandro Gasparini (Digitale tjenester, UBO og

  Institutt for Informatikk, UiO)

 • 2

  Målsetninger

  Denne presentasjon omhandler om bruk av Kunstig Intelligens (AI) i biblioteket

  Hva er Ai? Perspektiver

 • Kunstig Intelligens (AI) er et «nytt» og interessant felt.

 • Målet med AI er å kopiere menneskelig intellingens

  Predicting preferences with

  uncertaintyMachine learning

  Deep learning Natural Language Processing (NLP)

 • Bruk av AI i biblioteket kan sees fra forskjellige ståsteder (studenter, forskere, ansatte, osv.)

  Bilde og tegning : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • AI til nå har vært fokusert på å kopiere intelligens. Hvilkeandre andre perspektiver kan bibliotekt bidra med?

  Bilde og tegning : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • Prosjektet ved UBO: Kunstig intelligens i biblioteket

  Prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket

  Ved Digitale Tjenester UBO:

  André Walsøe

  Ahmed Mohammed

  Andrea Gasparini

 • UBOs målsetninger med prosjektet er:

  1. Viktig å ha mulighet for å teste nye teknologier

  2. Lage nye tjenester

  3. I denne omgang fokus på å bruke tilgjengelig Data / Corpus ved UB:

  - Pensum

  - Forskningsdata

  - DUO

  4. Benytte UX arbeidet i en AI kontekst.

 • Kan vi utvikle AI-baserte tjenester som kan hjelpe studenter og

  forskere ved UiO?

  Kan vi utvikle tjenester som kan hjelpe «alle» brukere?

  For eksempel funksjonshemmede og dyslektikere kan få bedre

  tilgang til ressurser.

  Kan vi utvikle tjenester som støtter innovasjon i nye kontekster?

  Mulige problemstillinger vi har er:

 • AI-baserte tjenester kan være en støtte for våre brukere. Vi jobber med noen konkrete løsninger.

  Bilde : Cochrane

 • Papyrus samlingen ved UBO

  AI-baserte tjenester kan være en støtte for våre brukere. Vi jobber med noen konkrete løsninger.

  Bilde : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • AI-baserte tjenester kan være en støtte for våre brukere. Vi jobber med noen konkrete løsninger.

  Papyrus samlingen ved UBO

  Bilde : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • AI-baserte tjenester kan være en støtte for våre brukere. Vi jobber med noen konkrete løsninger.

  Bilde : UiO

 • AI-baserte tjenester kan være en støtte også for UB sine ansatte. Eller?

  DUO - Vitenarkiv ved UiO

  Store mengder artikler!

 • AI-baserte tjenester kan være en støtte også for UB sine ansatte. Eller?

  «Interne prosesser» / AI som problemløser

  eller

  «Brukersentrert» / AI som en hjelper

 • AI prosjekt med INF2260 ved Institutt for Informatikk (UiO)

  INF2260 – Ai gruppe

  Caroline Janes

  Ida Jasmin Kalfoss

  Helle Kyseth Heiestad

  Live Nordli

  Bilde : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • AI prosjekt med INF2260 ved Institutt for Informatikk (UiO)

  http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2260/h17/projects/AI%20for%20Li

  brary/

 • Workshop med hjelp av

  tegner

  Workshop aktivitet hjelper oss å få innsikt

  Bilde : Universitetsbiblioteket i Oslo

 • Vi har skrevet allerede to artikler om AI prosjektet:

 • Søknad til EU

  Søknaden • “Smart Libraries for small

  communities”

  Send i Januar • 2018

  UBO har ansvar for å jobbe med AI•

 • Prosjektet har en nettside som er oppdatert

 • Veien videre

  • Flere «proof of concept»

  • Teste tjenestene med brukere

  • Knytte kontakt med fag-spesialister

 • Takk!

  André Walsøe

  Ahmed Mohammed

  Andrea Gasparini

 • ML hos Nasjonalbiblioteket

  Et øyeblikksbilde

  Svein Arne Brygfjeld

 • Digitalt

  innhold

  Meta-

  data

  Maskinlæring

  Tjenester i NB

 • DATA

  KUNNSKAP

  INFORMASJON

  KLOKSKAP

  FORSTÅELSE

  BRUK

  ML hjelper oss til å være bibliotek

 • NB er den perfekte lekegrinda

  Massivt digitalt innhold av ulike typer•

  Gode metadata•

  Brukerdata•

  God domeneforståelse, høy digital •

  kompetanse

  Moden teknologi•

 • Eksperimenter: Litteraturgrupper

  Hvilken litteraturgruppe hører boka til?•

  Fire grove grupper definert av Bokbasen –

  (skjønnlitteratur, skolebøker, lærebøker,

  fagbøker)

  Digitalisert litteratur (bokhylla)–

  – >90% presisjon

 • Eksperimenter: Grå litteratur

  • Er denne boka grå litteratur eller ikke?

  – Manuelt produserte lister (NB)

  – Digitalisert litteratur

  – 92%+ presisjon

 • Eksperimenter: Dewey i NORART

  Nancy, kan du plassere denne artikkelen •

  innenfor 3, 4, 5 og 6 siffer Dewey?

  Norart– som metadata

  Født digitalt innhold, kunstige dokument–

  70– -92% (100) presisjon

 • Eksperimenter: Kontekst

  Nancy, kan du fortelle meg hvilke ord som •

  gjerne opptrer i samme kontekst som dette

  ordet?

  Innhold fra Stavanger Aftenblad–

 • Kjappe tester av Google Cloud ML

  «Ferdiglært» tjeneste•

  Kombinerer med stort innhøstet materiale•

  Kommersiell tjeneste•

 • Tale til tekst

  Radioprogrammer ubearbeidet fra samlinga•

  Google • Cloud Speech

 • Gerhardsen - Tranmæl

  Transcript: orientert og posisjon under ledelse først og

  fremst av Martin tranmæl bondegutten fra Trøndelag og Dette

  var jo da under og mot avslutning den første verdenskrig

  etter en russisk revolusjon og det var en situasjon som

  appellerte start leiligheter i unge og de motsetningene som

  etter hvert da kommer til å gjøre seg gjeldende i norsk

  arbeiderbevegelse de merkede Josefa bevegelsen One Wheel

  Confidence: 0.7010927200317383

 • Word: posisjon, start_time: 842.0, end_time: 842.7

  Word: under, start_time: 842.7, end_time: 843.5

  Word: ledelse, start_time: 843.5, end_time: 843.8

  Word: først, start_time: 843.8, end_time: 844.3

  Word: og, start_time: 844.3, end_time: 844.3

  Word: fremst, start_time: 844.3, end_time: 844.7

  Word: av, start_time: 844.7, end_time: 844.8

  Word: Martin, start_time: 844.8, end_time: 845.3

  Word: tranmæl, start_time: 845.3, end_time: 846.1

  Word: bondegutten, start_time: 846.1, end_time: 847.9

  Word: fra, start_time: 847.9, end_time: 848.1

  Word: Trøndelag, start_time: 848.1, end_time: 848.9

  Word: og, start_time: 848.9, end_time: 849.0

 • Brukes hvor?

  Bistå eksiterende arbeidsflyt•

  Kvalitetskontroll på eksisterende data•

  Ny arbeidsflyt og nye applikasjoner•

  NBs digitale brukeropplevelse•

  Nye tjenester•

  +++•

 • Takk for meg

  [email protected]

 • You can have all the books, magazines,

  periodicals, journals, videos, and CD ROMs in

  the world, but without a librarian you'll be

  frustrated and overwhelmed before you can

  say "Dewey Decimal System." And although

  most librarians can't travel faster than a

  speeding bullet, or leap over tall buildings in a

  single bound, they can direct you to an article

  on the physics of speed, an instructional

  pamphlet on high jumping, and a book of

  photographs of the world's tallest buildings.