klaipėdos baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

of 23 /23
Kūrybinės partnerystės: sukuriame erdvę keistis

Upload: upc-projektas-lietuvos-mokykloms-kurybines-partnerystesquot

Post on 22-Apr-2015

891 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirtis „Kūrybinių partnerysčių" projekte, dalyvaujant 2012 - 2013 mokslo metais, „Pokyčių mokyklų" programoje. Daugiau: http://www.kurybinespartnerystes.lt/klaipedos_baltijos_gimnazija-164

TRANSCRIPT

Page 1: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

Kūrybinės partnerystės: sukuriame erdvę keistis

Page 2: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

Stipri organizacija

Didelis įsitraukimas

PoveikisDaugumos mokinių nuomone, nuobodžius, sudėtingus dalykus galima paversti įdomiais per kūrybinę bei praktinę veiklą.Veikdami grupėse mokiniai ugdėsi komandinio darbo įgūdžius, mokėsi kartu siekti tikslo, dalintis darbais, būti atsakingais, tobulėjo bendravimo įgūdžiai, turėjo galimybę pažinti vieni kitus kitokioje veikloje.I c klasės gimnazistai ,,klojo” klasės kolektyvo pamatus.

TęstinumasGimnazijos mokytojai pasinaudos projekto metu išbandytais aktyvios ir kūrybinės veiklos metodais, kūrybinio darbo organizavimo patirtimi, vykdys integruotas veiklas.

Iššūkis/problema: MOKYMOSI MOTYVACIJOS DIDINIMAS

PER KŪRYBIŠKĄ MOKYMĄ(SI)

Ugdymo turinys: FIZIKOS IR CHEMIJOS PAŽINIMAS PER

PRAKTINĘ VEIKLĄ

Kūrybos procesas: žaidimų chemijos tema kūrimas,

šviečiančių segių gamyba

Kūrybiniai gebėjimai: Smalsumas, bendradarbiavimas,

nuosekli praktika, vaizduotė, atkaklumas

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 3: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

VEIKIANTIEJI ASMENYS:Kuruojanti mokytoja – Jurgita Račkauskienė;Kūrybos agentė – Sandra Mažulytė;Mokiniai – Ic ir IIb gimnazinės klasės (53 mokiniai).

KRYPTYS:chemija ir fizika (du projektai).

PROJEKTO KOMANDA GIMNAZIJOJE:Jolanta Janušienė – fizikos mokytoja, Ic klasės vadovė;Irma Daukšienė – chemijos mokytoja;Laima Krasauskienė – ekonomikos mokytoja, IIb klasės vadovė;Sandra Stankutė – informacinių technologijų mokytoja;Indrė Ordavičienė – etikos mokytoja;Audrius Česnelis – technologijų mokytojas.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA2012-2013 m.m.

Page 4: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

1. PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA”

TYRINĖJIMO SRITIS – žaidybinių elementų ir verslumo idėjos įgyvendinimo įtaka mokinių motyvacijai ir rezultatams chemijos pamokose. UGDYMO IŠŠŪKIS – geresni chemijos mokymosi pasiekimai bei susidomėjimas chemijos mokomuoju dalyku, bendradarbiaujantis klasės kolektyvas .

SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI - naujai suformuota klasė. Mokiniai atėję iš skirtingų mokyklų. Bendras klasės projektas prisidėtų prie kūrybiškesnės mokinių integracijos, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo, mokinių pozityvių tarpusavio santykių kūrimo.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 5: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA”

PROJEKTO IDĖJA – naudojant aktyvius mokymo metodus chemijoje, pagerinti mokinių mokymosi rezultatus ir motyvaciją.

Šio tikslo siekiama per mokytojų ir atitinkamų sričių specialistų bendradarbiavimą - kuriant pamokų planus, atsisakant tradicinio pamokų vedimo, ieškant naujų mokomosios medžiagos pateikimo būdųProjektu, pasitelkiant profesionalų dizainerį, siekiama realizuoti mokinių verslumo idėjas „Chemija + dizainas + ekonomika“. Sukurti produktai bus pristatomos kartu su „Baltija feat. Fizika“ idėjomis.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 6: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

• PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA”

Susieti mokomieji dalykai:Chemija EkonomikaInformacinės technologijosDorinis ugdymas (etika)TechnologijosDailė

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 7: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

• PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA”

KŪRĖJAI: Povilas Plūkas ir Viktorija DambrauskaitėVEIKLOS:Refleksija;Žaidimai, motyvuojantys mokinius dirbti komandose, bendradarbiauti, geriau

pažinti vienas kitą ir pan.;Chemijos pamokų scenarijaus planavimas;Žaidimų ir chemijos mokomojo dalykų sąsajų ieškojimas, kūrimas;Netradicinės chemijos pamokos bendradarbiaujant kūrėjui ir mokytojui;Mokinio – aktyvaus veikėjo, o ne pasyvaus stebėtojo vaidmens kūrimas;Verslumo idėjos „Baltija feat. Chemija“ generavimas;Verslumo idėjos įgyvendinimas-gamyba (žaidimų kūrimas);Veiklų (sukurtų žaidimų) pristatymas gimnazijos bendruomenei ir partneriams;Refleksija.

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 8: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA” DISKUSIJŲ (REFLEKSIJOS)

ETAPAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 9: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA” ŽAIDIMŲ ETAPAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 10: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA” KŪRYBOS ETAPAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 11: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. CHEMIJA” KŪRYBOS

REZULTATAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 12: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

2. PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA”

TYRINĖJIMO SRITIS – praktinės veiklos ir verslumo idėjos įgyvendinimo įtaka mokinių motyvacijai ir rezultatams fizikos pamokose. UGDYMO IŠŠŪKIS – geresni fizikos mokymosi pasiekimai bei susidomėjimas fizikos mokomuoju dalyku, bendradarbiaujantis, iniciatyvus klasės kolektyvas .

SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI - įdomiųjų eksperimentų ir verslumo idėjos įgyvendinimo įtaka mokinių motyvacijai ir rezultatams fizikos pamokoje. Projektu siekiama išsiaiškinti, kiek paveikūs yra nauji mokymo metodai mokinių rezultatams.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 13: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA”

PROJEKTO IDĖJA – aktyviųjų mokymo(si) metodų pagalba sudaryti sąlygas kūrybiškam fizikos mokymuisi, pagerinti mokinių mokymosi rezultatus ir motyvaciją.Šio tikslo siekiama per mokytojų ir kūrėjų bendradarbiavimą (kuriant planus bei vedant pamokas, ieškant naujų mokomosios medžiagos pateikimo būdų). Sukurti verslo idėją fizikinių reiškinių kontekste „fizika + dizainas + ekonomika“. Produktai ir veiklos bus pristatomos kartu su „Baltija feat. Chemija“ idėjomis.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 14: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

• PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA”

Susieti mokomieji dalykai:FizikaEkonomikaInformacinės technologijosDorinis ugdymas (etika)TechnologijosDailė

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 15: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

• PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA”

KŪRĖJAI: Simas Janulis ir Viktorija DambrauskaitėVEIKLOS:Refleksija;Žaidimai, motyvuojantys mokinius dirbti komandose, bendradarbiauti, geriau

pažinti vienas kitą ir pan.;Fizikos pamokų , integruotų veiklų planavimas;Fizikinių bandymų demonstravimas ir išbandymas;Mokinio – aktyvaus veikėjo, o ne pasyvaus stebėtojo vaidmens kūrimas;Verslumo idėjos „Baltija feat. Chemija“ generavimas;Verslumo idėjos įgyvendinimas-gamyba (šviečiančių segių kūrimas);Patirtinis mokymasis per praktinę veiklą;Veiklų (sukurtų segių) pristatymas gimnazijos bendruomenei ir partneriams;Refleksija.

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 16: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA” STEBĖJIMO ETAPAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 17: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA” PRAKTIKOS ETAPAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 18: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

PROJEKTAS ,,BALTIJA Feat. FIZIKA” KŪRYBOS

REZULTATAS

ristatykite projekto idėją, kodėl manėte, kad pasirinkta kūrybinė veikla jums tinkamiausia.Kaip bendradarbiavote su kūrėjais ir mokiniais, ką ir kaip darėte.Papasakokite ryškiausią patirtį arba kelias patirtis iš projekto veiklų.Akcentuokite kokios veiklos buvo įgyvendintos, ko siekiant.Naudokite konkrečius pavyzdžius, įvardinkite konkrečius metodus.

Išvados:Parodykite naudą – ar pasiekėte, ko tikėjotės, koks pastebėtas poveikis, ko išmoko, patyrė vaikai, ką taiko mokytojai, kas lieka mokykloje.

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 19: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

NAUDA Ic kl. MOKINIŲ ŽODŽIAIS:

... lavinome bendravimą, mokėmės dirbti grupėse... išklausyti vieni kitus...

...buvo smagu įgyvendinti idėjas...

...bandėm versti nuobodžias pamokas į linksmas...

...žinau, kad galima ir neįdomius dalykus padaryti įdomiais...

...suvokiau, jog nereikia gėdytis klaidų ir vietoj to geriau iš jų mokytis ir nebijoti klysti...

...smagiausia tai, kad mes pabaigėme savo žaidimą...

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 20: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

NAUDA IIb kl. MOKINIŲ ŽODŽIAIS:

...sužinojom, kad fizika gali būti įdomi... ...dirbom grupėse...

...kitiems linkime taip pat praleisti linksmai pamokas, toliau domėtis fizika, išmokti naujų dalykų, išmokti lituoti, pamatyti kuo daugiau bandymų su azotu, netingėti, kantrybės, ištvermės...

... išsiugdėm kantrybę...

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 21: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

NAUDA MOKYTOJŲ ŽODŽIAIS:

...mokinių pažinimas kitokioje veikloje...\

...motyvacijos skatinimas...

...naujas požiūris į jau žinomą veiklą, ugdymo turinį...

...bendradarbiavimas ir integracija...

...teorija per praktiką...

...KŪRYBIŠKAS MOKYMAS KELIAS LINK EFEKTYVESNIO KOMPETENCIJŲ UGDYMO...

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

Page 22: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

22

KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJA

VIENŲ DARBŲ PABAIGA – KITŲ DARBŲ PRADŽIA...

Page 23: Klaipėdos Baltijos gimnazijos patirties istorija 2012 2013

Ačiū Klaipėdos Baltijos gimnazija

Baltijos pr. 51, Klaipėda8 46 345920, 8 46 345923

el.p. [email protected]