kertas kerja sukan smkk kali ke-13 2012

Author: nasoha

Post on 05-Apr-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  1/28

  1

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  1. PENGENALAN

  Kerajaan Malaysia sangat perihatin terhadap pembangunan dan perkembangan sukan di Malaysia. Kerajaan telah

  menyediakan prasarana sukan untuk kemudahan rakyat menceburkan diri dalam sukan dan dana bagi pertandinganperingkat kebangsaan hingga antarabangsa demi pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Justeru itu, Dasar Sukan

  Negara telah digubal dengan menumpukan kepada Sukan Massa dan Sukan Prestasi Tinggi (Kementerian Belia dan

  Sukan, 1988).

  Sukan massa merujuk kepada segala jenis sukan termasuk aktiviti rekreasi yang berbentuk fizikal dan penglibatannya

  terbuka kepada semua peringkat masyarakat. Ia merupakan sukan untuk semua bagi menggalakkan penyertaan yang

  luas bukan semata-mata untuk pertandingan. Dasar sukan massa bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sihat dan

  cergas melalui penglibatan aktiviti sukan dan rekreasi. Pelbagai program yang melibatkan slogan Malaysia Cergas

  telah diusahakan oleh organisasi tertentu bagi menggalakkan penyertaan serta kesedaran masyarakat terhadap faedah

  bersukan dan rekreasi.

  Sukan prestasi tinggi merujuk kepada sukan pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dasar sukan prestasi

  tinggi menekankan pencapaian kecemerlangan atlet pada tahap tinggi. Majlis Sukan Negara telah dipertanggungjawab

  menyelaraskan pembangunan sukan prestasi tinggi. Kejayaan pembangunan sukan negara perlu bermula dengan

  menggerakan masyarakat aktif dalam sukan sebagai amalan dan budaya hidup mereka. Pendekatan menggerak dan

  membudayakan sukan hendaklah ditumpukan kepada pendidikan sukan di peringkat sekolah. Pendidikan sukan

  menitikberatkan pengajaran kemahiran, strategi dan pengetahuan tentang sukan dan aktiviti kecergasan fizikal.Pendekatan tersebut melibatkan sokongan daripada semua pihak termasuk guru. Peranan guru bukan semata-mata

  mengajar topik-topik pelajaran yang ditentukan dalam sukatan pelajaran bidang masing-masing. Peranan guru ialah

  menyampaikan ilmu pengetahuan dalam bidang kepakarannya melalui pelbagai pendekatan mengajar untuk pelajar

  menimba pembelajaran secara berkesan. Hasil dari proses pembelajaran yang berkesan, pelajar dapat meningkatkan

  kefahaman melalui proses kognisi, membina kecekapan sesuatu kemahiran melalui pergerakan psikomotor dan

  menerapkan nilai-nilai afektif yang baik melalui aktiviti sosialisasi (Rink, 2002).

  Sukan sering dikaitkan dengan aktiviti fizikal yang memerlukan kemahiran pergerakan motor serta kecergasan fizikal,

  mental dan emosi yang baik. Sukan juga dilihat sebagai satu institusi sosial yang berpangaruh dan berperanan dalam

  membudayakan masyarakat yang sihat, cergas, bersemangat kesukanan dan bersikap positif dalam sukan.

  Membudayakan sukan perlu dibentuk dari peringkat kanak-kanak dengan ilmu pendidikan sukan. Ilmu pendidikan

  sukan telah bermula dibangku sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan kegiatan kokurikulum. Guru

  yang terlibat secara langsung dalam pendidikan sukan bertanggungjawab memberikan didikan dan bimbingan tentang

  bidang sukan dengan sempurna. Kesempurnaan mendidik dan membimbing merujuk kepada kemantapan ilmu konten

  dan pedagogi guru dalam bidang sukan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

  1

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  2/28

  2

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  Kejohanan olahraga tahunan dianggap sebagai acara kemuncak bagi aktiviti ko-kurikulum di peringkat sekolah. Ia

  menjadi medan kepada para pelajar memperlihatkan kekuatan mental dan fizikal dalam pelbagai acara yang

  dipertandingkan seperti acara padang dan acara balapan.

  Pengelolaan sesuatu kejohanan olahraga tahunan melibatkan pelbagai aspek teknikal yang amat penting terutama

  berkaitan pengurusan sumber manusia. Beberapa jawatankuasa dibentuk untuk menyedia, merancang, memantau dan

  melaksanakan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan sesuatu kejohanan olahraga sama ada di

  peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Elemen-elemen positif seperti sikap proaktif, kreatif, inovatif dan

  semangat gotong royong perlu disemai di kalangan warga kerja sepasukan bagi merealisasikan kejayaan sesuatu

  penganjuran kejohanan sukan.

  Pengelolaan sesuatu kejohanan olahraga sememangnya diakui agak rumit. Justeru, penghasilan kertas cadangan ini

  diharap dapat memberi garis panduan kepada semua ahli jawatankuasa pengelola agar penganjuran sukan kali ini

  berlangsung dengan jayanya.

  2. OBJEKTIF

  2.1 Mengurus, memantau dan mengelola Kejohanan Balapan & Padang SMK Kempas Kali Ke 12 dengan

  cemerlang.

  2.2 Memberi peluang kepada warga pendidik menimba pengalaman dan kemahiran dalam aspek pengelolaan

  sukan.2.3 Mewujudkan suasana pertandingan yang sihat dan berkualiti.

  2.4 Melahirkan masyarakat yang seimbang dari jasmani, emosi, rohani dan intelek.

  3. TARIKH KEJOHANAN

  3.1 Tarikh : 30 Jun 2012

  3.2 Hari : Sabtu

  3.3 Masa : 8.00 pagi

  4. VENUE

  Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Kempas, Johor Bahru Johor.

  5. PENYERTAAN

  Semua ahli-ahli rumah sukan SMK Kempas iaitu :

  5.1 Rumah Perkasa (sesi pagi dan petang )

  5.2 Rumah Putera (sesi pagi dan petang )

  5.3 Rumah Sateria (sesi pagi dan petang )5.4 Rumah Wira (sesi pagi dan petang )

  2

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  3/28

  3

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  6. ACARA-ACARA YANG DIPERTANDINGKAN

  Bil

  KategoriLelaki Perempuan

  Acara A18 thn

  B15 thn

  C13 thn

  A18 thn

  B15 thn

  C13 thn

  1 100 m x x x x x x

  2 200 m x x x x x x

  3 400 m x x x x x x

  4 800 m x x x x x x

  5 1500 m x x x x x x

  6 3000 m (P) Terbuka

  7 5000 m (L) Terbuka

  8 4 x 100 m x x x x x x

  9 4 x 200 m x x x x x x

  10 4 x 400 m x x x x x x

  11 Lompat Tinggi x x x x x x

  12 Lompat Jauh x x x x x x

  13 Lontar Peluru x x x x x x

  14 Lempar Cakera x x x x

  15 Tarik Tali Terbuka

  JUMLAH 13 13 12 13 13 12

  7. HADIAH / PINGAT

  Bil Kategori L18 L15 L13 P18 P15 P13 PINGAT

  Acara E P G E P G E P G E P G E P G E P G

  1 100 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  2 200 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  3 400 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  4 800 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  5 1500 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  6 3000 m (P)Terbuka

  1 1 4 6

  7 5000 m (L)Terbuka

  1 1 4 6

  8 4 x 100 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

  9 4 x 200 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72

  10 4 x 400 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7211 L.Tinggi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  12 L. Jauh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  13 L. Peluru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

  14 L. Cakera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

  15 Tarik Tali

  Terbuka

  1

  0

  1

  0

  20

  JUMLAH 404

  3

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  4/28

  4

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  7.1 KLASIFIKASI HADIAH & HADIAH IRINGAN

  KLASIFIKASI HADIAH

  1 Pemenang Acara-Acara Sebelum Sukan 63 acara 351 buah pingat

  2 Pemenang Acara-Acara Semasa Sukan 11 acara 33 buah pingat

  3 Olahragawan 2012 1 Piala Pusingan + 1 Piala Iringan

  4 Olahragawati 2012 1 Piala Pusingan + 1 Piala Iringan

  5 Johan Perbarisan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  6 Naib Johan Perbarisan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  7 Johan Hiasan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  8 Naib Johan Hiasan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  9 Johan Perbarisan Unit Uniform 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  10 Naib Johan Perbarisan Unit Uniform 1 Piala Pusingan + 1 Hamper

  11 Ke-3 Pertandingan Perbarisan Uniform 1 Hamper

  12 Ke-4 Pertandingan Perbarisan Uniform 1 Hamper

  13 Johan Keseluruhan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 17 medal (Guru )

  14 Naib Johan Keseluruhan Pasukan Rumah Sukan 1 Piala Pusingan + 17 medal (Guru)

  4

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  5/28

  5

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  8. JAWATANKUASA INDUK

  8.1 Pengerusi : Tn. Hj. Buni Bin Sunade (Pengetua)

  8.2 Timb. Pengerusi : Pn. Zalina Binti Md. Talib (PK Kokurikulum)

  8.3 Naib Pengerusi 1 : Pn. Rogayah Binti Abdullah (PK Pentadbiran & Akademik)

  8.4 Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Ramdan B Mustaffa (PK Hal Ehwal Murid)

  8.5 Naib Pengerusi 3 : En Saw Chon Chin (PK Petang)

  8.6 Setiausaha 1 : En. Mohd Fadli B Kamaruzzaman

  8.7 Setiausaha 2 : En. Nasoha B Sariyoh

  8.8 Ahli Jawatankuasa :

  Penyelaras 1 : Pn. Rosliza Binti Taib

  : JK Sumbangan, Hadiah & Cenderamata: JK Pertolongan Cemas

  : JK Kawalan Keselamatan & Disiplin: JK Jamuan Pegawai & Tetamu

  : Pengurus-Pengurus Pasukan

  Penyelaras 2 : Pn. Razana Binti Tamadi

  : JK Upacara Perasmian & Penutup: JK Sambutan, Jemputan & Protokol

  : JK Peralatan & Persiapan Gelanggang

  : JK Kebersihan: JK Persembahan

  Penyelaras 3 : Pn. Pn. Roslizah Binti Md. Nordin Tan

  : JK Seranta & Publisiti: JK Siaraya & Komunikasi

  : JK Perbarisan Kontijen: JK Pendaftaran , Urusetia & Pencatat

  : JK Buku Program

  Penyelaras 4 : Tn. Hj. Mohd Noor B Hj Awang

  : JK Pengacaraan & Hebahan: JK Khemah & Persiapan Pentas

  : JK Gerai Jualan: JK Dokumentasi & Rakaman Peristiwa

  : JK Teknik & Kepegawaian

  5

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  6/28

  6

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  9. JAWATANKUASA PENGELOLA

  Bil. Jawatankuasa Tugasan

  9.1 Sumbangan, Hadiah & Cenderamata

  1. NIK NOOR MARZIANA BINTI NIK

  MAHMUD (K) m2. NOR AZARIN BINTI MAHZAN h

  3. SITI NOOR AZIAH BT M. ARIFFIN4. SITI SALMIAH BINTI ABU BAKAR

  5. NOR SHAHIDA BINTI MD ZAIN7. 4 Ahli Puteri Islam

  i Menyediakan anggaran perbelanjaan

  ii Mengenalpasti jumlah hadiah yang akan ditempah.iii Mengenalpasti jumlah acara yang dipertandingkan.

  iv Menyusun aturcara majlis penyampaian hadiah.v Menyediakan pembantu semasa majlis penyampaian hadiah.

  vi Mengenalpasti dan memaklumkan terlebih dahulu dif-difyang akan menyampaikan hadiah.

  vii Memastikan agihan hadiah & cenderamata adalah tepat.viii Persiapan-persiapan

  membersihkan piala-piala kejohanan

  menyediakan meja hadiah

  menyediakan kain alas meja menyediakan dulang hadiah

  ix Menyediakan pelajar gantian untuk upacara penyampaianhadiah sekurang-kurangnya 10 orang.

  9.2 Pertolongan Cemas

  1. NADIAH BINTI BAHARDIN (K)

  2. YUSRINA BINTI MAT YUNUS3. SITI RUSIAN BINTI MUHD ZAIN

  4. KWA SUAN PENG5. 10 ahli PBSM

  i Menentukan badan pertolongan cemas yang akanmenjalankan tugas-tugas kecemasan.ii Menganggarkan jumlah petugas yang diperlukan.

  iii Menyediakan peralatan kecemasan.iv Menyediakan jadual tugasan petugas-petugas.

  9.3 Kawalan , Keselamatan & Disiplin

  1. FAZILLAH BINTI AZIZI (K)

  2. MAIZURA BINTI MOHAMED SAAT3. YA'AKOB B HJ ISMAIL

  4. 10 ahli Kadet Polis Wanita5. 10 ahli Kadet Polis Lelaki

  i Menyediakan 10 petugas kadet polis wanita & 10 petugas kadet

  polis lelaki 2 di tangga utama blok A

  2 di tangga kedua blok A

  2 aras 2 & 3 blok A

  2 aras 2 & 3 blok B

  2 di aras bawah blok D

  2 di aras satu blok D

  2 di aras bawah blok E

  2 di aras satu blok E

  2 di pondok menunggu bas

  2 di belakang kantin

  ii Mengenalpasti lokasi yang memerlukan kawalan & keselamatan.iii Memastikan tiada gangguan semasa kejohanan berlangsung.

  iv Menyedikan pelan tindakan kecemasan.Contoh : Menghubungi pihak polis

  9.4 Jamuan Pegawai & Tetamu Jemputan

  1. RUZILA BINTI BAJURI (K)

  3. C.W SYAMSUHAILA BINTI C.W ABRAHMAN

  4. SUBHASANY A/P GOVINDSAMY5. 10 ahli Rangers Puteri

  i Menganggarkan jumlah pegawai , tetamu & pelajar yang

  terlibat.ii Membuat anggaran perbelanjaan.

  iii Menetapkan menu.iv Menyediakan jadual edaran makanan & minuman.

  v Menyediakan tempat jamuan pegawai & tetamu yangbersesuaian.

  9.5 Perasmian dan Penutupan

  1. MD ZALI B ABU (K)

  2. NORLIZA BINTI MADON3. NOR RAFIDAH BINTI ABD RAHIM

  i Menyediakan protokol upacara perasmian.ii Menghubungi pihak yang akan merasmikan kejohanan.

  iii Melantik pengadil-pengadil bagi pertandingan perbarisan.

  iv Menyediakan pelan / kedudukan peserta diupacaraperasmian pembukaan dan penutupan.

  v Menyediakan dan memastikan persembahan berjalan lancar.vi Mengadakan raptai upacara perasmian.

  6

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  7/28

  7

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  vii Menyediakan :

  Papan tanda pasukan / pembawa

  Bendera pasukan / pembawa

  Bendera Kejohanan / pembawa Pembaca Ikrar / Teks Ikrar

  Juruacara / Teks

  Hailer

  Pembesar Suara

  Pengadil-Pengadil Perbarisan

  Borang Markah Pengadil Perbarisan

  Pita lagu Perbarisan, Sekolah, NegaraKu,

  Bangsa Johor dan lain.lain.

  Cenderamata perasmian / penutup

  Pasukan kompang

  Lain-lain fasilitis yang perlu.

  9.6 Sambutan, Jemputan & Protokol

  1. NOR ARFIZAH BINTI MD ARIPIN(K)

  2. SARIMAH BINTI SAHID3. BAHWANI A/P NAGALINGAM

  4. ROGAYAH BINTI ABDULLAH5. MOHD RAMDAN B MUSTAFFA

  6. ZALINA BINTI MD. TALIB7. SAW CHON CHIN

  8. ROSLIZA BINTI TAIB9. HJ MOHD NOOR B AWANG

  10. RAZANA BINTI TAMADI11. ROSLIZAH BINTI M. NORDIN TAN

  12. 10 ahli Puteri Islam

  i Merekabentuk / menyediakan kad jemputan.

  ii Menyediakan anggaran perbelanjaan.iii Menyediakan protokol sambutan.iv Mengenalpasti tetamu yang hadir :

  Pegawai yang merasmikan majlis

  Pegawai yang menutup majlis

  Tetamu kehormat

  Pegawai PPD / JPN

  v Mengedarkan kad jemputan 1 minggu lebih awal.vi Menubuhkan jawatankuasa kecil penyambut tetamu.

  vii Menyediakan:

  bunga manggar

  bunga rozet

  paluan kompang dan lain-lain.

  9.7 Peralatan & Persiapan Gelanggang

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT (K)2. EDHAM B M NOR

  3. MOHD HAIRI B ABD RAHMAN4. MOHD AZIEZUL B ABDULAH

  5. MOHADI B KAMAT6. 4 QM

  i Berhubung dengan JK Teknik pertandingan bagi keperluanperalatan & penyediaan gelanggang.

  ii Menyediakan:

  4 payung besar venue

  2 meja kantin - urusetia

  2 meja kantin - hakim penamat

  4 meja kantin - JK hadiah

  4 kerusi panjang

  4 meja pelajar

  10 kerusi plastik

  1 papan putih

  venue lontar peluru

  venue lompat jauh

  venue lempar cakera venue lompat tinggi

  Balapan

  100m,200m,400m,800m,1500m,3000m,5000m

  Balapan 4x100m,4x200m,4x400m

  perkara-perkara berkaitan

  iii Melaksanakan dan menyiapkan venue pertandingan selewat-lewatnya 30 hari sebelum kejohanan.

  iv Mengumpul dan menempatkan alatan di bilik sukan 1 harisebelum kejohanan berlangsung.

  9.8 Kebersihan

  1. NORFAIZAH BINTI WAGIMIN (K)2. NUR SYAZANA BINTI M. SANUSI3. SITI SARAH BINTI RAMLI h

  4. TAN TEIK MEI k

  i Menyedikan plastik sampah yang mencukupi.

  ii Memastikan tempat kejohanan dalam keadaan bersih dan

  teratur sebelum, semasa & selepas kejohananiii Memastikan sampah dikumpul ditempat yang dikhaskan.

  7

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  8/28

  8

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  5. 15 Ahli Pengakap Laut

  6. Pekerja pembersihan

  9.9 Persembahan Perasmian

  1. SITI HAZLINDA BINTI MOHNI (K)2. MOHD HAIRI B ABD RAHMAN

  3. NURUL HUDA BT JOHDI3. 50 ahli Kelab Senamrobik

  i Merangka persembahan pelajar.ii Menyelaras, memantau dan memastikan persembahan

  bersesuaian dengan protokol majlis.iii Mengadakan raptai persembahan.

  9.10 Seranta & Publisiti

  1.

  (K)2. Kelab Seni & Keceriaan

  i Membuat anggaran perbelanjaan.

  ii Menjalankan kerja-kerja publisiti.iii Menyediakan kain sepanduk.

  iv Menggantung kain sepanduk di lokasi strategik.

  9.11 Siaraya & Komunikasi

  1. MOHAMAD B HJ OSMAN

  2. 4 orang QM

  i Menyediakan :

  4 Mikrofon

  1 Tiang pemegang mikrofon

  4 Speaker

  1 Amplifier

  Wayar penyambung

  2 Hailer

  1 Radio Kaset

  1 Kit Pembaikpulih.

  1 Rostrum

  2 walkie talkie

  ii Menyenggara dan memantau peralatan siaraya yang digunakanberfungsi dengan baik.

  iii Membentuk ajk kecil siaraya.

  9.12 Perbarisan Kontinjen

  1. SHAMSUDDIN B SAPEE (K)2. SYAHIRA BINTI MOHD YUSOF

  3. NUR KHAIRUNNISA BINTIMOKHTAR

  4. KONG SIN SAN

  i Berhubung dengan JK Perasmian & Penutup untuk

  menentukan pelan kedudukan kontijen.ii Memilih, menyelaras dan memantau protokol perbarisankontijen.

  iii Memastikan kehadiran kontijen perbarisan lebih awal.

  9.13 Urusetia, Statistik & Pencatat AcaraKejohanan

  1. NOR SHUHADA BINTI HJ AZIZ (K)2. WAN HASIFAH BINTI AHMAD

  3. HAIRUNIZA BINTI MOHSIN m4. SUMITHA MALAR VASU m

  i Menerima, menganalisis, mengesahkan dan merekod butiranpemenang dalam borang pemarkahan.

  ii Menyediakan :

  1 salinan keputusan kepada JK Hadiah

  1 salinan keputusan kepada Juru acara

  1 salinan ditampal dalam buku rekod kejohanan sukanSMKK.

  9.14 Buku Program

  1. NUR SYUHADA BINTI YAAKOB (K)

  i Mendapatkan maklumat lengkap kejohanan daripada

  setiusaha kejohanan.ii Merangka dan menyediakan buku program.

  iii Mengedarkan buku program kepada semua ahlijawatankuasa dan tetamu pada hari kejohanan.

  9.15 Juru acara Majlis

  1. NOR AL-ZAHARAH BINTI AZIZ (K)2. MOHAMAD B HJ OSMAN

  i Menyediakan teks pengacaraan kejohanan.ii Berhubung dengan JK Perasmian & Penutup untuk

  maklumat acara.iii Memastikan protokol pengacaraan dipatuhi.

  9.16 Khemah & Hiasan Khemah

  1. ABDUL KARIM B HJ MASIRAN (K)2. ZURENA BINTI AB. RAZAK

  3. 10 ahli Kadet Bomba4. Pengurus-Pengurus Pasukan

  i Menyediakan :

  NO 1 - khemah pemain alat bunyian

  NO 2 - khemah VIP

  NO 3 - khemah hadiah & juruacara

  8

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  9/28

  9

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  Rumah Perkasa (Biru)

  1. MOHD EMY SHAZRIN B AMINUDIN2. NORLIN BINTI KASBI

  Rumah Sateria (Merah)

  1. NOR AZMAH BINTI JAAPAR

  2. SITI ESAH BINTI ISMAIL

  Rumah Wira (Kuning)

  1. NUR FARIHA BINTI ABD. JALIL2. NINA BINTI ABDUL MALEK

  Rumah Putera (Hijau)

  1. ZULHAM AZRANIE B CHE MANSOR

  2. NURUL HIDAYAH BINTI MOHDZAID

  NO 4 - khemah PBSM

  NO 5/6/9/10 - khemah rumah pasukan

  NO 7 - khemah pengelola peserta

  NO 8 khemah ibu bapaii Memasang dan membuka khemah.iii Menyedia, menyusun atur dan menghias khemah.

  iv Membersihkan kawasan khemah setelah tamat kejohanan.

  9.17 Perakam Peristiwa & Dokumentasi

  1. NORSHAHERA BINTI SALLEHUDIN

  (K)2. Ahli Pend Seni, Fotografi & Keceriaan

  i Merakamkan peristiwa sepanjang kejohanan berlangsung.

  ii Menyerahkan bahan laporan kepada Setiausaha 2 untuk tindakan.

  9

  padang

  1

  2

  1

  1098

  3

  74 65

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  10/28

  10

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  9. JAWATANKUASA TEKNIK & KEPEGAWAIAN

  ACARAACARA SEBELUM SUKAN 12 14 JUN 2012

  SELASA 12.06.11 / SESI 1 8.00 PAGI&

  RABU 13.06.11 / SESI 3 8.00 PAGI&

  KHAMIS 14.06.11 / SESI 5 8.00 PAGI

  SELASA 12.06.11 / SESI 2 3.00 PETANG&

  RABU 13.06.11 / SESI 4 3.00 PETANG&

  KHAMIS 14.06.11 / SESI 6 3.00 PETANG

  Juri Rayuan

  1. TN. HJ. BUNI B SUNADE

  2. ROGAYAH BINTI ABDULLAH3. MOHD RAMDAN B MUSTAFFA

  4. SAW CHON CHIN

  Juri Rayuan

  1. TN. HJ. BUNI B SUNADE

  2. ROGAYAH BINTI ABDULLAH3. MOHD RAMDAN B MUSTAFFA

  4. SAW CHON CHIN

  Pengarah Pertandingan

  1. ZALINA BINTI MD. TALIB

  Pengarah Pertandingan

  1. ZALINA BINTI MD. TALIB

  Pengurus Kejohanan

  1. MOHD FADLI B KAMARUZZAMAN

  Pengurus Kejohanan

  1. MOHD FADLI B KAMARUZZAMAN

  Penolong Pengurus Kejohanan

  1. NASOHA B SARIYOH

  Penolong Pengurus Kejohanan

  1. NASOHA B SARIYOH

  Pengurus Teknik

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT

  Pengurus Teknik

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT

  Penolong Pengurus Teknik

  1. MOHD HAIRI B A RAHIM

  Penolong Pengurus Teknik

  1. MOHD HAIRI B A RAHIM

  Hakim Penamat & Pencatat Pusingan ( Acara Balapan )

  1. ZURAINI BINTI HAMISAN (K) h

  2. SITI HAZLINDA BINTI MOHNI m3. NORLIZA BINTI MADON k4. FILZAH BINTI ABD JALIL b

  5. TAN TEIK MEI k6. SITI SARAH BINTI RAMLI h

  Hakim Penamat & Pencatat Pusingan ( Acara Balapan )

  1. (K) h

  2. NOR AZARIN BINTI MAHZAN h3. SUHAIMI B ABD. RAHMAN m4. HIDANAH BINTI ABDULLAH m

  5. RUZILA BINTI BAJURI b6. WAN HASIFAH BINTI AHMAD k

  7. NOR ARFIZAH BINTI MD ARIPIN k8. MOHAMAD B HJ OSMAN k

  Hakim Lontar Peluru

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT (K) ntrl2. SYAHIRA BINTI MOHD YUSOF k3. N. MEENACHI A/P NAGALINGAM h

  4. 2 QM

  Hakim Lontar Peluru

  1. MD. ZALI B ABU (K) ntrl2. KAVITHA VENI A/P THIAGARAJAN k3. LEE TZE SIN h

  10

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  11/28

  11

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  Hakim Lompat Tinggi

  1. EDHAM B M NOR (K) m2. C.W SYAMSUHAILA BINTI C.W AB RAHMAN k

  3. 2 QM

  Hakim Lompat Tinggi

  1. KWA SUAN PENG (K) k2. NOR AL-ZAHARAH BINTI AZIZ m

  3. NORSHAHERA BINTI SALLEHUDIN h4. NOOR HARYATI BINTI HASAN b

  Hakim Lompat Jauh

  1. ZUBAIDAH BINTI MUHAMMAD NOR (K) b

  2. KONG SING SAN m3. 2 QM

  Hakim Lompat Jauh

  1. MOHADI B KAMAT (K) b

  2. SITI RUSIAN BINTI MUHD ZAIN m3. NUR SYUHADA BINTI YAACOB k

  4. NORAZILAH BINTI MAT HUSAIN h

  Hakim Lempar Cakera

  1. WAN MOHD NOOR SAIDI B AB RAZAK (K) h2. SITI SALMIAH BINTI ABU BAKAR k

  3. 3 QM

  Hakim Lempar Cakera

  1. WAN NORSIAH BINTI ABDULLAH (K) h2. ZURAIDAH BINTI ZAKARIA @ MUHAMAD b

  3. KOH LAY HUN m4. NORAZAH BINTI ABU BAKAR k

  Pengadil Lorong

  1. AINATUN NAJWA BINTI KHAIRUL ANNUAR (K) k

  2. NOR SHAHIDA BINTI MD ZAIN k3. ADILA BINTI IBRAHIM b

  4. 3 QM

  Pengadil Lorong

  1. FAZILLAH BINTI AZIZI (K) b

  2. IZYAN HAZWANI BINTI ABD RAHMAN b3. MD ZALI B ABU ntrl

  4. MOHD AZIEZUL B ABDULLAH h5. SUMITHA MALAR VASU m

  6. ZURENA BINTI AB. RAZAK m

  Penjaga Masa

  1. ABDUL KARIM B HJ MASIRAN (K) h2. YUSRINA BINTI MAT YUNUS k3. ROSITA BINTI HUSIN ntrl

  4. NUR KHAIRUNNISA BINTI MOKHTAR b5. BAHWANI A/P NAGALINGAM b6. QM

  Penjaga Masa

  1. NORSIDAH BINTI MOIDEEN (K) h2. SITI NOOR AZIAH BINTI M. ARIFFIN h3. NOR RAFIDAH BINTI ABD RAHIM h

  4. SUBHASANY A/P GOVINDSAMY b5. SARIMAH BINTI SAHID b6. NUR NADIAH BINTI ISMAIL m

  7. HAIRUNIZA BINTI MOHSIN m8. NURUL HUDA BINTI JOHDI ntrl

  Pelepas

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT ntrl

  Pelepas

  1. SHAMSUDDIN B SAPEE k

  Penolong Pelepas

  1. MOHD HAIRI B ABD RAHMAN ntrl

  Penolong Pelepas

  1. NUR SYAZANA BINTI M. SANUSI b

  2. NIK NOOR MARZIANA BINTI NIK MAHMUD m

  Pengelola Peserta

  1. NADIAH BINTI BAHARDIN (K)

  2. NOR SHUHADA BINTI HJ AZIZ3. 4 orang QM

  Pengelola Peserta

  1. YAAKOB B HJ ISMAIL (K) m

  2. NORFAIZAH BINTI WAGIMIN b3. MAIZURA BINTI MOHAMED SAAT m

  4. 4 orang QM

  Pengurus Pasukan

  Rumah Perkasa (Biru)

  1. MOHD. EMY SHAZRIN BIN AMINUDIN2. NORLIN BINTI KASBI

  Pengurus Pasukan

  Rumah Perkasa (Biru)

  1. MOHD. EMY SHAZRIN BIN AMINUDIN2. NORLIN BINTI KASBI

  11

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  12/28

  12

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  Rumah Sateria (Merah)

  1. NOR AZMAH BINTI JAAPAR

  2. SITI ESAH BINTI ISMAIL

  Rumah Wira (Kuning)

  1. NUR FARIHA BINTI ABD. JALIL2. NINA BINTI ABD. MALEK

  Rumah Putera (Hijau)

  1. ZULHAM AZRANIE BIN CHE MANSOR

  2. NURUL HIDAYAH BINTI MAT ZAID

  Rumah Sateria (Merah)

  1. NOR AZMAH BINTI JAAPAR

  2. SITI ESAH BINTI ISMAIL

  Rumah Wira (Kuning)

  1. NUR FARIHA BINTI ABD. JALIL2. NINA BINTI ABD. MALEK

  Rumah Putera (Hijau)

  1. ZULHAM AZRANIE BIN CHE MANSOR

  2. NURUL HIDAYAH BINTI MAT ZAID

  12

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  13/28

  13

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  10. JADUAL ACARA-ACARA SEBELUM SUKAN

  SELASA 12.06.11 / SESI 1 8.00 PAGI

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/Medal

  1 8.00 am Peluru P 18 Akhir Gelanggang 32 Peluru L 18 Akhir Gelanggang 3

  3 8.00 am L/Tinggi P 13 Akhir Padang 3

  4 L/Tinggi P 15 Akhir Padang 3

  5 8.00 am 3000 m P Terbuka Akhir Padang 6

  6 8.30 am 400 m P 13 Akhir Padang 3

  7 400 m L 13 Akhir Padang 3

  400 m P15 25 jun Padang

  400 m L15 25 jun Padang

  8 400 m P 18 Akhir Padang 3

  9 400 m L 18 Akhir Padang 3

  10 9.30 am 4 X 100 m L 15 Akhir Padang 3

  11 4 X 100 m L 18 Akhir Padang 311

  acara

  10.00 am Penyampaian Hadiah Acara 1- 11Oleh : Pn. Zalina Binti Md. Talib 36

  SELASA 12.06.11/ SESI 2 3.00 PETANG

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/Medal

  12 3.00 pm Peluru P 13 Akhir Gelanggang 3

  13 Peluru L 13 Akhir Gelanggang 3

  14 3.00 pm L/Tinggi P 18 Akhir Padang 3

  15 3.00 pm 5000 m L Terbuka Akhir Padang 6

  16 3.30 pm 4 X 200 m P 13 Akhir Padang 3

  17 4 X 200 m L 13 Akhir Padang 3

  18 4 X 200 m P 15 Akhir Padang 3

  19 4 X 200 m L 15 Akhir Padang 3

  20 4 X 200 m P 18 Akhir Padang 3

  21 4 X 200 m L 18 Akhir Padang 3

  10 4.30 pm Penyampaian Hadiah Acara 12 - 21

  13

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  14/28

  14

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  acara Oleh : En. Saw Chon Chin 33

  RABU 13.06.11 / SESI 3 8.00 PAGI

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.

  Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/

  Medal

  22 8.00 am Peluru P 15 Akhir Gelanggang 3

  23 Peluru L 15 Akhir Gelanggang 324 8.00 am L/Tinggi L 13 Akhir Padang 3

  25 L/Tinggi L 15 Akhir Padang 3

  26 8.00 am 100 m P 13 Akhir Padang 3

  27 100 m L 13 Akhir Padang 3

  28 100 m P 15 Akhir Padang 3

  29 100 m L 15 Akhir Padang 3

  30 100 m P 18 Akhir Padang 3

  31 100 m L 18 Akhir Padang 3

  10

  acara

  10.00 am Penyampaian Hadiah Acara 22 - 31Oleh : Pn. Zalina Binti Md. Talib 30

  RABU 13.06.11 / SESI 4 3.00 PETANG

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.

  Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/

  Medal

  32 3.00 pm L/ Jauh P 15 Akhir Gelanggang 333 L/ Jauh P 18 Akhir Gelanggang 3

  34 3.00 pm L/Cakera L 15 Akhir Gelanggang 3

  35 L/Cakera L 18 Akhir Gelanggang 3

  36 3.00 pm 800 m P 13 Akhir Padang 3

  37 800 m L 13 Akhir Padang 3

  38 800 m P 15 Akhir Padang 3

  39 800 m L 15 Akhir Padang 3

  40 800 m P 18 Akhir Padang 3

  41 800 m L 18 Akhir Padang 3

  10

  acara

  4.30 pm Penyampaian Hadiah Acara 32 - 41Oleh : En. Saw Chon Chin 30

  14

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  15/28

  15

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  KHAMIS 14.06.11 / SESI 5 8.00 PAGI

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.

  Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/

  Medal

  42 8.00 am L/ Jauh L 15 Akhir Gelanggang 3

  43 L/ Jauh L 18 Akhir Gelanggang 344 8.00 am L/Cakera P 15 Akhir Gelanggang 3

  45 L/Cakera P 18 Akhir Gelanggang 3

  46 8.00 am 4 x 400 m P 13 Akhir Padang 3

  47 4 x 400 m L 13 Akhir Padang 3

  48 4 x 400 m P 15 Akhir Padang 3

  49 4 x 400 m L 15 Akhir Padang 3

  50 4 x 400 m P 18 Akhir Padang 3

  51 4 x 400 m L 18 Akhir Padang 3

  10

  acara

  10.00 am Penyampaian Hadiah Acara 42 - 51Oleh : Pn. Zalina Binti Md. Talib 30

  KHAMIS 14.06.11/ SESI 6 3.00 PETANG

  ACARA PADANG / BALAPAN

  No.Acara Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/Medal

  52 3.00 pm L/Jauh P 13 Akhir Padang 3

  53 L/Jauh L 13 Akhir Padang 3

  54 3.00 pm L/Tinggi L 18 Akhir Padang 3

  55 3.00 pm 200 m L 13 Akhir Padang 3

  56 200 m P 15 Akhir Padang 3

  57 200 m P 18 Akhir Padang 3

  200 m P 13 25 Jun Padang

  200 m L 15 25 Jun Padang

  200 m L 18 25 Jun Padang

  58 3.45 pm 1500 m P 13 Akhir Padang 3

  59 1500 m L 13 Akhir Padang 360 1500 m P 15 Akhir Padang 3

  61 1500 m L 15 Akhir Padang 3

  15

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  16/28

  16

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  62 1500 m P 18 Akhir Padang 3

  63 1500 m L 18 Akhir Padang 3

  12

  acara

  5.00 pm Penyampaian Hadiah Acara 52 - 63Oleh : En. Saw Chon Chin 36

  11. MAJLIS PEMBUKAAN RASMI

  11.1 Cadangan Pembukaan Rasmi

  11.1.1 Tetamu Kehormat

  11.1.2 Tarikh : 30 Jun 2012

  Hari : Sabtu

  Masa : 8.30 pagi

  Tempat : Padang SMK Kempas, Johor Bahru

  11.2 Aturcara Majlis Pembukaan

  8.00 pg : Peserta perbarisan bersiap sedia

  : Tetamu mengambil tempat

  8.30 pg : Ketibaan Tetamu Kehormat

  : Perbarisan lintas hormat

  : Bacaan doa

  : Nyanyian lagu sekolah

  : Ucapan perasmian oleh Tetamu Kehormat: Upacara menaikkan bendera kejohanan

  : Lafaz ikrar kejohanan

  : Perbarisan keluar padang

  : Persembahan

  9.30 pg : Kejohanan bermula

  10.00 pg : Majlis penyampaian hadiah

  12. MAJLIS PENUTUPAN RASMI

  12.1 Cadangan Penutupan Rasmi

  12.1.1 Tetamu Kehormat

  12.1.2 Tarikh : 30 Jun 2012

  Hari : Sabtu

  Masa : 1.00 Petang

  12.2 Aturcara Majlis Penutupan

  12.00 tgh : Sambutan selamat datang tetamu

  : Acara olahraga sedang berlangsung: Tamat acara olahraga

  : Upacara penyampaian hadiah

  12.30 tgh : Ucapan penutupan rasmi oleh Tetamu Kehormat

  16

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  17/28

  17

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  : Penyampaian cenderamata

  : Upacara menurunkan bendera kejohanan

  : Nyanyian lagu Negara Ku

  1.00 ptg : Majlis bersurai

  13. JADUAL KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-12 2012

  SABTU 30.06.11 / SESI 7 10.00 PAGI

  ACARA BALAPAN / PADANG

  No.

  Acara

  Masa Acara Kategori Peringkat Catatan Hadiah/

  Medal

  8.30 am Perasmian Kejohanan & Persembahan

  64 10.00 am 200 m P 13 Akhir Padang 3

  65 200 m L 15 Akhir Padang 3

  66 200 m L 18 Akhir Padang 3

  67 400 m P 15 Akhir Padang 3

  68 400 m L 15 Akhir Padang 3

  10.30 am Penyampaian Hadiah Acara

  64 - 68

  Jumlah 15

  69 10.45 am 4 x 100 m P 13 Akhir Padang 370 4 x 100 m L 13 Akhir Padang 3

  71 4 x 100 m P 15 Akhir Padang 3

  72 4 x 100 m P 18 Akhir Padang 3

  73 11.30 am 4 x 100 m GuruPenasihat

  Akhir Padang

  10

  acara

  12.00 pm Majlis Penutupan Rasmi

  Penyampaian Hadiah Acara 64 73&

  Penyampaian Hadiah-Hadiah Utama

  Jumlah 12

  Jumlah Keseluruhan 27

  1.00 pm Bersurai

  17

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  18/28

  18

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  14. JAWATANKUASA TEKNIK & KEPEGAWAIAN

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMKK KALI KE-13 TAHUN 2012

  TARIKH : SABTU, 30 JUN 2012

  Bil. Pegawai Kejohanan Tugasan

  14.1 Juri Rayuan

  1. TN. HJ. BUNI B SUNADE2. ROGAYAH BINTI ABDULLAH

  3. MOHD RAMDAN B MUSTAFFA4. SAW CHON CHIN

  i Menyelesaikan kesemua bantahan-bantahan di bawah peraturan

  147 (MAAU) dan lain-lain hal yang timbul semasa kejohananberlangsung.

  ii Keputusan juri rayuan adalah muktamad.

  14.2 Pengarah Pertandingan

  1. ZALINA BINTI MD. TALIB

  i Mengumpulkan sumber tenaga yang terdiri dari JK Pengelolaanbagi merangka kaedah pengelolaan sesebuah pertandingan.

  ii Merancang pengelolaan pertandingan dengan kerjasama JKTeknikal.

  14.3 Pengurus Kejohanan

  1. MOHD FADLI B KAMARUZZAMAN

  i Menentukan kejohanan dijalankan mengikut peraturan.

  ii Menentukan pegawai-pegawai kejohanan melapor diri untukbertugas.

  iii Mencari pegawai gantian bagi pegawai yang tidak hadir.

  iv Memastikan hanya pegawai bertugas sahaja di dalam arena.v Bertanggungjawab mengendalikan mesyuarat, penyimpanan

  minit mesyuarat dan mengawal perkara-perkara berkaitan

  pentadbiran kejohanan.

  14.4 Penolong Pengurus

  1. NASOHA B SARIYOH

  i Membantu pengurus kejohanan memastikan kelancaranpertandingan.

  ii Mencatatkan kedatangan pegawai kejohanan setiap sesi.iii Mencatat masa bermula dan berakhirnya setiap sesi

  pertandingan.iv Menilai tugas pegawai dan kelemahan yang wujud.

  v Membantu pengelolaan majlis penyampaian hadiah.

  14.5 Pengurus Teknik

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT

  i Bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus kejohanan.ii Memastikan bahawa balapan, landas lari, bulatan, lengkungan

  dan kawasan lompat acara padang disediakan dengan betul.iii Memastikan segala peralatan pertandingan adalah mengikut

  spesifikasi yang betul.iv Memanggil taklimat pengurus-pengurus pasukan berkaitan

  aspek teknikal pertandingan.v Menyediakan borang-borang :

  Borang Penyertaan

  Borang Penyusunan Saringan

  Borang Penyelia Peserta

  Borang Penjaga Masa

  Borang Laporan Ketua Penjaga Masa

  18

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  19/28

  19

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  Borang Hakim Balapan

  Borang Keputusan Rasmi ( acara balapan )

  Borang Keputusan Rasmi ( acara padang )

  Borang Pencatat Pusingan

  Borang Kutipan Mata Borang Keputusan Menyeluruh

  Borang Bantahan

  14.6 Penolong Pengurus Teknik

  1. MOHD HAIRI B A.RAHIM

  i Menyedikan pelan padang untuk rujukan JK Pengelola danPengurus Kejohanan.

  ii Membantu pengurus teknik menyediakan fasilitis pertandingan.iii Melantik ahli jawatankuasa kecil pengurusan.

  iv Mengedarkan borang-borang pertandingan kepada pegawai-pegawai kejohanan.

  14.7 Referi Balapan

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT

  i Mengagihkan dan memberi taklimat tugas kepada hakim.

  ii Memutuskan kedudukan peserta diakhir perlumbaan sekiranyahakim-hakim tidak dapat memutuskan dan terdapat

  pertelingkahan.iii Berkuasa memberi amaran dan menyingkirkan peserta yang tidaksopan.

  iv Berkuasa mengisytiharkan sesuatu acara dibatalkan dan ianya

  akan dipertandingkan semula sama ada pada hari yang sama atauhari- hari yang berikutnya dengan bersebab demi untuk

  keadilan.v Mengesahkan semua catatan rekod dan menandatanganinya.

  vi Memastikan semua keputusan adalah betul dan tepat sebelumdiserahkan kepada pencatat.

  14.8 Refri Padang

  1. MOHD HAIRI B A.RAHIM

  i Mengagihkan dan memberi taklimat tugas kepada hakim.

  ii Memutuskan kedudukan peserta diakhir pertandingan sekiranyahakim-hakim tidak dapat memutuskan dan terdapat

  pertelingkahan.

  iii Berkuasa mengisytiharkan sesuatu acara dibatalkan dan ianyaakan dipertandingkan semula sama ada pada hari yang sama atau

  hari- hari yang berikutnya dengan bersebab demi untukkeadilan.

  iv Mengawasi semua proses pengukuran.

  v Memeriksa keputusan dari semua ketua hakim danmengesahkannya.

  vi Memastikan semua keputusan adalah betul dan tepat sebelumdiserahkan kepada pencatat.

  14.9 Hakim Penamat & Pencatat Pusingan

  1. ZURAINI BINTI HAMISAN (K) h

  2. SUHAIMI B ABD. RAHMAN m

  3. FILZAH BINTI ABD JALIL b4. HIDANAH BINTI ABDULLAH m5. N. MEENACHI A/P NAGALINGAM h

  6. NOOR HARYATI BINTI HASAN b

  i Seorang ketua hakim dilantik yang menentukan tugas hakim lain.

  ii Hakim bertanggungjawab atas semua acara Balapan yang tamatdi Balapan.

  iii Hakim menentukan penamat mengikut turutan.

  iv Jangan berbincang kedudukan pemenang dengan hakim-hakimlain.

  v Ketua hakim akan merujuk refri untuk mengesahkan keputusan.

  vi Hakim berada pada tangga sekurang-kurangnya 5 meter darigaris dalam dan bertentangan dengan garis penamat.

  14.10 Hakim Lompat Jauh

  TIADA ACARA

  i Mengukur dan merekod semua percubaan peserta.ii Hakim menunjukkan sah (angkat bendera putih) atau batal

  (angkat bendera merah) bagi setiap percubaan.iii Dalam kes rekod telah dicipta, 3 orang hakim mesti mengukur

  jarak yang berkenaan.iv Sentiasa merujuk refri bagi setiap keputusan yang diambil.

  14.11 Pengadil Lorong

  1. IZYAN HAZWANI BINTI ABD

  i Pembantu kepada refri tanpa kuasa membuat keputusan.ii Sentiasa berada di tempat yang ditetapkan oleh refri atau ketua

  pengadil lorong.

  19

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  20/28

  20

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  RAHMAN (K) b

  2. LEE TZE SIN h3. WAN MOHD NOOR SAIDI B AB

  RAZAK h4. NORAZILAH BINTI MAT HUSAIN h

  5. NORLIZAWATI BT MOHD NASIR b6. SITI AZIMAL BINTI ISMAIL

  7. ADILA BINTI IBRAHIM

  iii Laporkan sebarang keadaan Batal dengan mengangkat

  bendera kuning.iv Mengawasi kawasan pertukaran baton dalam acara lari berganti-

  ganti.v Mengangkat bendera putih setelah semua peserta melintasi

  kawasan anda (jika tiada kes pembatalan).

  14.12 Penjaga Masa

  1. NORSIDAH BT MOIDEEN (K) h2. ABDUL KARIM B HJ MASIRAN h3. NORAZAH BINTI ABU BAKAR k

  4. ZUBAIDAH BT MUHAMMAD NOR b5. KOH LAY HUN m

  6. ROSITA BT HUSIN ntrl7. ZURAIDAH BT ZAKARIA @

  MUHAMAD

  i Bilangan penjaga masa yang mencukupi perlu disediakan untukacara Balapan.

  ii Mengenalpasti kedudukan peserta dan mengambil masa bagipeserta berkenaan.

  iii Mengambil masa dari cahaya atau kilat pistol.

  iv Setiap penjaga masa akan bertindak secara perseorangan tanpamenunjukkan jam atau menukarkan maklumat dengan sesiapa.

  v Mencatatkan masa di dalam borang rasmi dan menyerahkannyakepada ketua penjaga masa.

  14.13 Pelepas

  1. MUHAMAD SALAM B SELAMAT ntrl

  i Pastikan hakim dan penjaga masa telah bersedia sebelum

  memulakan perlumbaan.ii Berkuasa sepenuhnya terhadap peserta dari permulaan

  perlumbaan.

  iii Angkat suara ketika memulakan perlumbaan.iv Beri masa kepada peserta dalam keadaan Ke Garisan dan

  Sedia .

  14.14 Penolong Pelepas

  1. MOHD FADLI B KAMARUZZAMAN

  i Menempatkan kedudukan lorong peserta.ii Memastikan nama dan nombor peserta adalah sama seperti dalam

  borang penyertaan.iii Menempatkan semua peserta 3 meter daripada garisan

  permulaan.iv Menyediakan baton bagi acara lari berganti-ganti.

  v Mengawasi peserta semasa pelepas mengarahkan pesertaKe Garisan.

  14.15 Pengelola Peserta

  1. NUR SYUHADA BT YAACOB (K) k

  2. WAN NORSIAH BT ABDULLAH h3. MOHADI B KAMAT b

  4. NUR NADIAH BT ISMAIL m

  i Dapatkan semua borang penyertaan dari Pengurus Teknik.ii Buat panggilan kepada peserta-peserta dengan jelas dan tujukan

  khas kepada pengurus pasukan.

  iii Beri kerjasama untuk mendapatkan pemenang-pemenang hadiah.iv Hantarkan peserta ke tempat pertandingan dengan bantuan

  pembantu marsyal.

  14.16 Quarter Master

  1. NUR SYAZANA BINTI MOHDSANUSI b

  2. NURHIDAYAH BINTI ABU BAKAR h3. 10 QM

  i Berkuasa penuh dalam arena.ii Berkuasa penuh mengarahkan penonton dan pegawai yang tidak

  berkenaan meninggalkan gelanggang.iii Menjadualkan tugasan pembantu marsyal.

  iv Mengawasi supaya tiada gangguan berlaku di tempatpertandingan.

  v Membantu pengelola peserta membawa peserta ke tempat

  pertandingan.vi Sentiasa berada di lokasi yang diperlukan :

  Pengelola Peserta

  Penamat Acara Balapan

  Pengelola Hadiah

  14.17 Juruhebah

  1. NOR AL-ZAHARAH BT AZIZ (K)

  i Mengumumkan acara yang akan dijalankan, nama peserta dan

  kedudukan lorong.ii Mengumumkan keputusan yang telah disahkan.

  20

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  21/28

  21

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  2. MOHAMAD B HJ OSMAN iii Mengumumkan upacara penyampaian hadiah.

  iv Elakkan membuat ulasan selari semasa acara sedangberlangsung.

  14.18 Pengurus Pasukan

  Rumah Perkasa (Biru)

  1. MOHD. EMY SHAZRIN BINAMINUDIN

  2. NORLIN BINTI KASBI

  Rumah Sateria (Merah)

  1. NOR AZMAH BINTI JAAPAR2. SITI ESAH BINTI ISMAIL

  Rumah Wira (Kuning)1. NUR FARIHA BINTI ABD. JALIL

  2. NINA BINTI ABD. MALEK

  Rumah Putera (Hijau)1. ZULHAM AZRANIE BIN CHE

  MANSOR2. NURUL HIDAYAH BINTI MAT ZAID

  i Mendaftarkan dan melengkapkan butiran peserta dalam borang

  penyertaan mengikut kategori umur dan jenis acara.ii Memastikan kemudahan pasukan adalah mencukupi.

  iii Menyerahkan borang penyertaan kepada JK Pengelola untuktindakan.

  iv Memastikan nombor, pakaian dan kasut adalah bersesuaianmengikut peraturan-peraturan pertandingan.

  KOAM: Rule 139 Peraturan Pemakaian Dalam

  Acara Olahraga

  v Memastikan pemenang-pemenang memakai pakaian yang sesuai

  semasa acara penyampaian hadiah.

  berpakaian sukan lengkap

  berkasut.

  21

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  22/28

  22

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  15. PERATURAN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  15.1 Undang-Undang

  Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia 1995/1996. Peraturan-Peraturan Am Majlis

  Sukan Sekolah-Sekolah Johor (MSSJ) Edisi 1996 dan Peraturan-Peraturan Kejohanan Balapan & Padang SMK Kempas tahun 2012.

  15.2 Kelas Umur, Acara-Acara, Ukuran dan Timbangan Alat-Alat Pertandingan

  Bil

  KategoriLelaki Perempuan

  AcaraA

  18 thn

  B

  15 thn

  C

  13 thn

  A

  18 thn

  B

  15 thn

  C

  13 thn

  1 100 m x x x x x x

  2 200 m x x x x x x

  3 400 m x x x x x x

  4 800 m x x x x x x

  5 1500 m x x x x x x

  6 3000 m (P) Terbuka x

  7 5000 m (L) Terbuka x

  8 4 x 100 m x x x x x x

  9 4 x 200 m x x x x x x

  10 4 x 400 m x x x x x x

  11 Lompat Tinggi x x x x x x

  12 Lompat Jauh x x x x x x

  13 Lontar Peluru x x x x x x

  14 Lempar Cakera x x x x

  JUMLAH 13 12 11 13 12 11

  15 4 x 100 m Guru Penasihat Pasukan Rumah Sukan

  15.2.1 Perincian Acara : 4 X 400 meter

  Pelari Pertam: Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan bermula di garisan 1 stagger.

  Pelari Kedua: Akan bersedia di garisan 1 stagger.

  Pelari Ketiga: Pelari ketiga akan bersedia di garisan stagger. Selepas menerima baton dari pelari kedua,pelari ketiga

  mestilah berlari di lorong masing- masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya boleh memotong masuk ke lorongpertama.

  Pelari Akhir: Pelari akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang dan menerima baton

  dengan syarat ia tidak menghalang atau menolak peserta lain.

  15.3 Hadiah-Hadiah

  15.3.1 Acara individu dan berpasukan sehingga 2000 meterHadiah : Pertama, Kedua dan Ketiga

  22

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  23/28

  23

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  15.3.2 Acara individu 3000 meter dan jarak lebih daripadanya.Hadiah : Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam

  15.3.3 Acara Berpasukan

  Hadiah : Empat (4) pingat diberi kepada pasukan yang berjaya.

  15.4 Cara Pertandingan

  15.4.1 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tidak lebih daripada dua (2) orang peserta bagi setiap acara individu dan satu (1)pasukan sahaja bagi setiap acara lari berganti-ganti.

  15.4.2 Bilangan maksimum penyertaan seorang (1) peserta adalah seperti berikut :

  Kumpulan Umur Individu Berpasukan

  18 tahun dan ke bawah 3 (termasuk acara terbuka) 2

  15 tahun dan ke bawah 3 (termasuk acara terbuka) 2

  13 tahun dan ke bawah 3 (termasuk acara terbuka) 2

  15.5 Pendaftaran Peserta-Peserta

  15.5.1 Pendaftaran peserta hendaklah dibuat pada atau sebelum 13 JUN 2012 dengan menggunakan borang penyertaan rasmi yangdihantar oleh Jawatankuasa Pengelola. Butir-butir peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Pengurus Pasukan masing-

  masing.

  15.5.2 Peserta-peserta yang hanya mengambil bahagian dalam acara lari berganti-ganti juga dikehendaki mendaftar .

  15.6 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan

  15.6.1 Jika didapati seseorang peserta, setelah disahkan pada taklimat Pengurus-Pengurus Pasukan, tidak mengambil bahagian dalamsesuatu acara kecuali dengan mengemukakan surat pengesahan Pegawai Perubatan Kejohanan, maka peserta ini dianggap sebagai

  menarik diri tanpa sebab. Oleh yang demikian, peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkanatas namanya.

  15.6.2 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa

  surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kejohanan, adalah dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yangdidaftarkan atas namanya.

  15.6.3 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat Pegawai Perubatan Kejohanan, hanya boleh

  mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan suratpengesahan daripada Pegawai Perubatan Kejohanan kepada Pengurus Kejohanan.

  15.7 Penggantian Dalam Acara Lari Berganti-Ganti

  15.7.1 Penggantian bagi acara lari berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang didaftarkan dalam Borang Penyertaan

  Rasmi. Peraturan ini melibatkan juga pusingan saringan hingga ke pusingan akhir.

  15.8 Melaporkan Diri Peserta

  15.8.1 Semua peserta hendaklah melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara-acarapadang sebelum waktu yang dijadualkan. Selepas itu, mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh pengelola peserta.

  15.8.2 Para peserta TIDAK dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.

  15.8.3 Para peserta hendaklah berpakaian lengkap, nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin bagi setiap sudut.

  15.8.4 Peserta yang lewat melaporkan diri, iaitu 15 minit sebelum acara mereka dimulakan, TIDAK dibenarkan mengambil bahagian

  dan akan dianggap sebagai telah menarik diri.

  15.9 Prosedur Masuk dan Keluar Arena

  15.9.1 Para peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar arena oleh pengelola peserta.

  23

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  24/28

  24

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  15.9.2 Bagi cara balapan, selepas sesuatu perlumbaan tamat, para peserta hendaklah berada di lorong masing-masing,berpusing balikdan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta merta tanpa masuk

  padang.

  15.10 Memanaskan Badan

  15.10.1 Para peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditetapkan.

  15.11 Gaya Permulaan

  15.11.1 Bagi acara-acara untuk kelas A (18 thn) dan kelas B (15 thn) lelaki dan perempuan yang tersebut di bawah, mulaan dekam(crouch start ) dan blok permulaan (starting block) boleh digunakan.

  100 meter 200 meter 400 meter

  4x100 meter 4x400 meter

  15.12 Ukuran Tinggi Permulaan

  15.12.1 Bagi acara-acara tersebut di bawah, ukuran tinggi permulaan adalah seperti berikut :

  Acara : Lompat Tinggi

  Kategori Perempuan Lelaki

  A 18 tahun 1.15 meter 1.30 meter

  B 15 tahun 1.00 meter 1.10 meter

  C 13 tahun 1.00 meter 1.10 meter

  15.13 Cara Memutuskan Keputusan Kejohanan dan Penentuan Kedudukan

  15.13.1 Pembahagian mata bagi acara individu dan pasukan adalah seperti berikut :

  Tempat Pertama : 7 mata

  Tempat Kedua : 5 mataTempat Ketiga : 4 mata

  Tempat Keempat : 3 mata

  Tempat Kelima : 2 mataTempat Keenam : 1 mata

  15.13.2 Jika berlaku kedudukan yang sama (seri) dalam sesuatu acara, maka pemberian mata akan dibuat mengikut sistem sepertiberikut :

  i. Dua (2) peserta/pasukan yang mendapat kedudukan yang sama iaitu kedudukan yang kedua, jumlah mata bagi kedudukankedua (ke-2) dan ketiga (ke-3) akan dicampur dan kemudian dibahagikan.

  Contoh :[ 5 (+) tambah 4 (/) bahagi 2] = 4.5 mata bagi seorang serta/pasukan.Peserta/Pasukan berikutnya akan diberi kedudukan keempat (ke-4) dan mendapat tiga (3) mata.

  ii. Tiga (3) peserta/pasukan yang mendapat kedudukan yang sama iaitu kedua (ke-2). Ketiga-tiga peserta/pasukan yang

  tersebut akan diberi empat (4) mata. Peserta/Pasukan berikutnya diberi kedudukan kelima iaitu dengan dua (2) mata

  24

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  25/28

  25

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  15.14 Nombor Peserta15.14.1 Setiap peserta/pasukan dikehendaki menyediakan nombor-nombor pesertanya.

  15.14.2 Klasifikasi angka genap dikhaskan untuk peserta perempuan bagi kategori umur dibawah 13, 15 dan 18 tahun.

  15.14.3 Klasifikasi angka ganjil dikhaskan untuk peserta lelaki bagi kategori umur dibawah 13, 15 dan 18 tahun.

  Pasukan 18 tahun(Kain Putih)

  15 tahun(Kain Hijau Muda)

  13 tahun(Kain Kuning Muda)

  Perkasa - Biru B 1 - B 50 B 1 - B 50 B 1 - B 50

  Sateria - Merah M 1 - M 50 M 1 - M 50 M 1 - M 50

  Putera - Hijau H 1 - H 50 H 1 - H 50 H 1 - H 50

  Wira - Kuning K 1 - K 50 K 1 - K 50 K 1 - K 50

  15.14.2 Ukuran nombor ditentukan seperti berikut:

  26 cm

  12 cm15 cm

  4.5-5.0 cm

  Tinggi huruf dan nombor : 12 cm

  Lebar huruf dan nombor : 4.5-5.0 cmTebal huruf dan nombor : 1.5 cmWarna huruf dan nombor : Hitam

  15.15 Bantahan

  15.15.1 Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM, kecuali perkara-perkara yang berikut :

  15.15.1.1 Jika masalah berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak dapat diselesaikan denganmemuaskan sebelum pertandingan bermula, maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan

  (under protest) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada JK Induk Pengelola.

  15.15.1.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan

  dengan serta merta dan tidak lewat daripada :

  i. Lima belas (15) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara pusingan awal.

  25

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  26/28

  26

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  ii. Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir.

  15.15.1.3 Sebarang bantahan bertulis kepada Juri rayuan mesti disertakan dengan wang pertaruhan sebanyakRM 100.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Sahaja)

  15.16 Hal-Hal lain15.16.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk para peserta dan para pegawai. Orang yang tidak berkenaan DILARANG

  memasuki tempat-tempat khas tersebut.

  15.16.2 Selain Pegawai-Pegawai Teknik yang bertugas dan para peserta yang mengambil bahagian, TIDAK SESIAPA PUNDIBENARKAN MASUK KE ARENA PERTANDINGAN KECUALI DENGAN KEBENARAN PENGURUS KEJOHANAN.

  15.16.3 Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota / hartabenda atau sebarang kecederaan walaupun beberapa persediaan telah diambil yang berlaku seperti berikut:

  15.16.3.1 Semasa perjalanan pergi dan balik dari rumah dan sebaliknya.15.16.3.2 Semasa kejohanan dijalankan.

  15.16.3.3 Di dalam dan di luar venue.15.16.3.4 Ditempat-tempat pertandingan.

  15.16.4 Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi memastikan

  keselamatan dan kesejahteraan para peserta dan pegawai terjamin, setakat mana yang munasabah.

  15.17 Hal-Hal Yang Tidak Diperuntukan

  Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah perkara-perkara ini dan segala tafsiran peraturan ini hendaklahdiselenggarakan oleh Jawatankuasa Pengelola dan keputusannya adalah muktamad.

  26

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  27/28

  27

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  16. ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS

  KAJIAN PERANCANGAN PEMBELIAAN TAHUN 2012

  PANITIA / UNIT : MAJLIS SUKANSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMPAS,

  JALAN DATARAN 4, TAMAN KEMPAS,81200 JOHOR BAHRU.

  Tel : 07-2320407 Faks : 07-2320409

  Sila sediakan dalam 3 salinan : Salinan ke-1 untuk Pengetua, Salinan ke-2 untuk Pembantu Tadbir (Kewangan) dan Salinan ke-3 untuk

  panitia / unit.

  JUMLAH PERUNTUKAN TAHUNAN : RM _________

  (PENGELOLAAN KEJOHANAN BALAPAN & BALAPAN SMK KEMPAS KALI KE-13 2012)

  BIL BUTIRAN KEPERLUAN KUANTITI RM /UNIT RM JUMLAH

  1. JK SUMBANGAN, HADIAH &

  CENDERAMATA

  1.1 Medal acara sukan 384 8.50 3264.00

  1.2 Piala iringan olahragawan 1 10.00 10.00

  1.3 Piala iringan olahragawati 1 10.00 10.00

  1.4 Medal johan keseluruhan 16 Sumbangan

  1.5 Medal naib johan keseluruhan 16 Sumbangan

  1.6 Cenderahati guru KIV

  1.7 Cenderahati tetamu jemputan 20 10.00 200.00

  1.8 Cenderahati pembuka rasmi 1 100.00 100.00

  1.9 Cenderahati penutup rasmi 1 100.00 100.001.10 Johan perbarisan pasukan rumah sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.11 N. Johan perbarisan pasukan rumah sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.12 Johan hiasan pasukan rumah sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.13 N. Johan hiasan pasukan rumah sukan 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.14 Johan perbarisan unit uniform 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.15 N. Johan perbarisan unit uniform 1 Piala Pusingan + 1 Hamper Sumbangan

  1.16 Ke-3 pertandingan perbarisan unit uniform 1 Hamper Sumbangan

  1.17 Ke-4 pertandingan perbarisan unit uniform 1 Hamper Sumbangan

  3684.00

  2. JK PERTOLONGAN CEMAS

  2.1 Kelengkapan perubatan 4 set 50.00 200.00

  200.00

  3. JK KAWALAN, KESELAMATAN &

  DISIPLIN

  TIADA BERKENAAN

  4. JK JAMUAN PEGAWAI & TETAMU

  JEMPUTAN

  4.1 Sarapan pagi guru/pegawai 89 3.00 267.00

  4.2 Sarapan pagi tetamu jemputan 20 3.00 60.00

  4.3 Makan tengah hari pegawai 89 8.00 712.00

  4.4 Makan tengah hari tetamu jemputan 20 8.00 160.00

  4.5 Air mineral 10 caton 9.00 90.00

  4.6 Air kotak 10 caton 18.90 189.00

  1478.00

  5. JK PERASMIAN & PENUTUPAN

  5.1 Tiang bendera rumah sukan 4 3.00 12.00

  5.2 Tiang bendera unit beruniform 9 3.00 27.00

  39.00

  6. JK JEMPUTAN, SAMBUTAN & PROTOKOL

  6.1 Tiang kayu 2 3.00 6.00

  6.2 Bunga rozet 2 5.00 10.006.3 Bunga manggar 8 3.50 28.00

  6.4 Span 2 1.50 3.00

  27.00

  27

 • 7/31/2019 Kertas Kerja Sukan Smkk Kali Ke-13 2012

  28/28

  28

  KEJOHANAN BALAPAN & PADANG SMK KEMPAS KALI KE-13 TAHUN 2012

  7. JK PERALATAN & PERSIAPAN

  GELANGGANG

  7.1 Minyak hitam 1 tong 50.00 50.00

  7.2 Tali rafia 2 10.00 20.00

  7.3 Pita pengukur 100 meter 1 160.00 160.00

  7.4 Paku payung kilogram 3.00 3.007.5 Cat putih 1 24.00 24.00

  7.6 Berus cat 2 5.00 10.00

  7.7 Pena papan putih (White Board Marker) 1 3.00 3.00

  220.00

  8 JK KEBERSIHAN

  8.1 Plastik hitam 5 beg 5.00 25.00

  25.00

  9 JK PERSEMBAHAN

  TIADA BERKENAAN

  10 JK SERANTA & PUBLISITI

  10.1 Kain rentang (banner) 1 300.00 300.00

  300.00

  11 JK SIARAYA & KOMUNIKASI

  11.1 Mikrofon Tanpa Wayar(Cordeles microphone) 1 set 190.00 190.00

  190.00

  12 JK PERBARISAN KONTIJEN

  12.1 Kad Manila 1 1.00 1.00

  12.2 Lidi 1 bungkus 3.00 3.00

  12.3 Gam 1 1.00 1.00

  5.00

  13 JK PENDAFTARAN, URUSETIA &PENCATAT ACARA KEJOHANAN

  TIADA BERKENAAN

  14 JK BUKU PROGRAM

  14.1 Percetakan 100 0.30 30.00

  30.00

  15 JK PENGACARAAN

  TIADA BERKENAAN

  16 JK KHEMAH & PERSIAPAN PENTAS

  16.1 Khemah VIP 1 200.00 200.00

  16.2 Khemah juruacara & jk hadiah 1 200.00 200.0016.3 Khemah pasukan rumah sukan 2 200.00 400.00

  16.4 Khemah jk urusetia & kecemasan 1 200.00 200.00

  16.5 Khemah pengelola peserta 1 200.00 200.00

  1200.00

  17 JK GERAI JUALAN

  TIADA BERKENAAN

  18 JK RAKAMAN PERISTIWA &DOKUMENTASI

  18.1 Percetakan 100 kpg 0.50 50.00

  50.00

  19 JK TEKNIK & KEPEGAWAIAN

  19.1 Jam randik (stop watch) 2 30.00 60.00

  19.2 Fail klip (clip file) 6 6.90 41.40

  19.3 Cat sembur berwarna putih 1 tin 5.00 5.00

  19.4 Hon angin (Air Horn) 2 29.00 58.0019.5 Percetakan borang-borang pertandingan 20.00

  184.40

  JUMLAH 7632.40

  (RINGGIT MALAYSIA : TUJUH RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA DAN EMPAT PULUH SEN SAHAJA )

  Tarikh : 4 JANUARI 2012 .............................................(NASOHA BIN SARIYOH)

  Unit Majlis SukanSMK Kempas, Johor Bahru