kauai: bouncing back

Download Kauai: Bouncing Back

Post on 04-Jun-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  1/27

  Q G B O B J D G I M Y J U N @ O A U

  IMROEJOD I@ELMRQUJAB JOQBYBUQU URUQ@JO @OA EG@NNBODB

  L@R@J QTM ABE@ABU @HQBY GRYYJE@OB JOJLJ

  Iy Qjfmtgy Gurnby | [gmtmdr`pgy iy Aboojs Ma`

  UROA@Z 09/02/05

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  2/27

  9 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J R[ ENMUB

  Mtgbr

  Hjnjpjom

  C`p`obsb

  Fjxba (omtG`w`jj`o)

  E`ue`sj`o

  G`w`jj`o/p`rt-G`w`jj`o

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  mh L`u`js pmpun`tjmojs 8; mr mnabr

  jo 0;-yb`rjoerbfbots

  0;;;:;7;4;

  42-pnus

  82-41

  12-81 52-11

  9;-51

  0: `oa uoabr

  I`sba mo 9;0; a`t`,wjtg bstjf`tbaprmcbetjmos hmr 9;52

  Umureb3 R.U. Ebosus, L`u`js Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  Tbst Ujab

  Njgub

  +20%

  B`st Ujab

  +07%

  Omrtg Ugmrb

  +7%

  Umutg Ugmrb

  +57%

  0;;%

  :;%

  7;%

  4;%52,;;;

  5;,;;;

  92,;;;

  9;,;;;

  02,;;;

  0;,;;;

  2,;;;

  0:7; 0::; 9;;; 9;0; 9;9; 9;52

  8;+5;-2:;-9:

  8;%

  2;%

  1;%

  5;%

  9;%

  0;%

  ;0:7;

  7;+

  4;-4:

  8;-8:

  2;-2:

  1;-1:

  5;-5:

  9;-9:

  0;-0:

  ;-:

  0::; 9;;; 9;0; 9;9; 9;52

  I`sba mo bstjf`tbs hrmf tgb st`tb Abp`rtfbot mh Iusjobss,

  Bemomfje Abvbnmpfbot `oa Qmurjsf3

  MJQ@NR[M[

  78

  O

  151

  ,

  R@GJJO

  J@R@L

  8

  +7%

  748,3 725;9

  4;;,3 7;0;9btg UgmrOmr

  ,13 925;9

  7,;3 9;0;9

  B`st Ujab

  89

  50

  B`st Ujab

  ;4

  joerbfbotsjo 0;-yb`r

  GQTMYD

  OMJQ@NR[M[

  084,:9

  ,

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  ;7 ;: ;;

  581,72440,02

  97;,:5

  ,

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  ;0

  mcbetjmos hmr 9;52prwjtg bstjf`tbaI`sba mo 9;0; a`t`,

  0:;,48

  mcbetjmos hmr 9;52wjtg bstjf`tbaI`sba mo 9;0; a`t`,

  Umutg Ugmr

  %80+

  :08,53 025;9

  994,03 0;0;9

  st U abT

  ;

  +07%

  +20%

  20,83 025;9

  8:8,03 0;0;9

  bUmutg Ugmr

  8,13 925;9

  599,93 925;9578,13 0;0;9

  Njgub

  89

  0.;9G`Fj

  C`

  8.10Hjnj

  Mt

  QB

  rbaou

  %90.29

  /

  %07.4

  %

  %:.09

  js 8; mr mnabrmh L`u`js pmpun`tjmo%

  0; fjnbs+57%

  mh L`u`js pmpun`tjmo

  0; fjnbs

  ;-9:

  92,;;;

  5;,;;;

  52,;;;

  Bemomfje Abvbnmpfbot `oa Q

  mf t`sb mo bstjf`tbs r

  MYDBD@

  5;-2: 8;+

  urjsf3a Q

  tfbot mh Iusjobsb st`tb bp`r

  MJQ

  2;%

  8;%

  4;%

  7;%

  :;%

  0;;%

  tfbot mh Iusjobss,

  @EBYMHAO@UAOBYQO

  UQU@

  1;-1:

  2;-2:

  8;-8:

  4;-4:

  7;+

  s Emffb3R U Ebosus L`u j Umur

  9;;;0::;0:7;

  2,;;;

  0;,;;;

  02,;;;

  9;,;;;

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  9;529;9;9;0;9;;;

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  0:7;;

  0;%

  9;%

  5;%

  1;%

  2;%

  9;0;9;;;0::;

  9;529;9;

  ;-:

  0;-0:

  9;-9:

  5;-5:

  1;-1:

  . . ,Umur

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  3/27

  Qgbrb rb tgmus`oas mh wjna egjelbos mo L`u`j.Qgbjr oufibrs prmnjhbr`tba htbr Gurrje`ob Jojlj in`stba tgb jsn`oa jo 0::9, nbvbnjod

  egjelbo emmps nmod wjtg tgmus`oas mh gmfbs. Qgb irjdgtny hb`tgbrba ijras bvmlb tmueg mh tg`t fbfmry s wbnn s sbosb mh tma`ys bvbrya`y p`eb mh njhb mo tgb mnabst`oa omrtgbrofmst jsn`oa jo tgb G`w`jj`o eg`jo.

  Tgjnb rbsjabots mh tgb st`tbs hmurtg-n`rdbst jsn`oa gmfb tm imut 2 pbrebot mhG`w`jjs rbsjabots bfir`eb jts n`rdbny rur`n p`st oa prbsbot, tgbyrb omw prbp`r-jod hmr huturb tg`t wjnn joenuab drmwjod pmpun`tjmo.

  M`gus pmpun`tjmo h`r bxebbas tg`t mh tgb objdgimr jsn`oas, iut prmcbetba drmwtgr`tbs rb fueg strmodbr hmr L`u`j, G`w`jj jsn`oa `oa F`uj. Tjtgjo tgrbb abe`abs, eemrajod tm st`tb mhhj-ej`ns, mony imut 8; pbrebot mh G`w`jjs pmpun`tjmo wjnn ib mo M`gu. Qgb rbst wjnn ib se`ttbrba ermss tgbjsn`oa eg`jo.

  Qgb Gmomnunu Ut`r-@avbrtjsbr js bx`fjojod tgb jfpnje`tjmos mh G`w`jjs sgjhtjod pmpun`tjmo drmwtg. Qgjsrbpmrt js tgb n`st jo sbrjbs tg`t prbvjmusny emvbrba G`w`jj jsn`oa oa F`uj.

  Qgb stmrjbs gbrb bxpnmrb L`u`js rbemvbry jo tgb htbrf`tg mh Gurrje`ob Jojlj, wgjeg joenuabs tgrjvjod ybt bvbr-eg`nnbodjod tmurjsf joaustry.Jt nsm emvbrs f`ttbrs r`odjod hrmf tgb bxpnmsjmo jo tr`osjbot v`e`tjmo rbot`ns tm tgb bfbrdboeb mh n`rdb-mpbr`tjmo sbba emfp`ojbs.B`rnjbr tgjs yb`r prmpmsba obw emuoty n`w pn`ejod stjhh rbstrjetjmos mo sbba iusjobssbs pbstjejab usb oa h`rfjod mh dbobtje`nny fmajhjba

  ermps tmuegba mhh o bfmtjmo`n i`ttnb ibtwbbo suppmrtbrs oa mppmobots. Qgb ar`f`, wgjeg pn`yba mut mvbr sbvbr`n fmotgs ibhmrb tgb L`u`jEmuoty Emuoejn, rbvb`ns wjabojod rjht fmod rbsjabots s tgby bovjsjmo oa fmvb tmw`ra tgb jsn`oas huturb (sbb stmry mo [`db @0).

  F`urbbo MEmoobnn

  AB[RQZ EJQZ BAJQMY

  5 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  L`u`j i`ttnbs rjhts `fja rbemvbryQG B O B J D G IM Y J UN @O AU

  IMROEJOD I@ELMRQUJABJOQBYBUQUURUQ@JO @OA EG@NNBODB

  L@R@J QTM ABE@ABU@HQBYGRYYJE@OBJOJLJ

  IyQjfmtgyGurnby| [gmtmdr`pgyiyAboojsMa`

  URO A@Z 09/0 2/05

  @acustjod tm drmwtgQgb pmpun`tjmo js stb`ajny

  enjfijod mo pjeturbsqub L`u`j,sjtb mh amzbos mh fmtjmo pjeturbs.[n`oojod js uoabr w`y tm ab`nwjtg drmwtg jo tgb rb`sbxpbetba tm ib jfp`etba tgbfmst jo yb`rs tm emfb3 NjgubAjstrjet oa tgb Umutg Ugmrb.Tgjnb jts stuoojod o`tur`n ib`utyjs surb-ibt ar`w hmr tmurjsf,

  L`u`j emotjoubs tm struddnb wjtg`o bemomfy stjnn hhbetba iy tgbnbd`ey mh Gurrje`ob Jojlj oarbebot rbebssjmo.

  [@DB1

  Gmpbs gjdg hmr jemoje gmtbnQgb h`fba Emem [`nfs Ybsmrt

  eg`rfba vjsjtmrs oa XJ[s wjtgjts Umutg [`ejhje ljtseg oa h`uxG`w`jj`o bnbd`oeb hmr abe`absiut enmsba wgbo Gurrje`ob Jojljstruel jo 0::9. Tgjnb jt js ibstlomwo s tgb trmpje`n i`elarmpjo Bnvjs [rbsnbys Inub G`w`jj,tgb sjtb nsm g`s gjstmrje oa r-eg`bmnmdje`n sjdojhje`oeb. Obw

  pn`os rb jo tgb wmrls tm rbiujnatgb djod strueturb, iut jt rb-f`jos tm ib sbbo wgbtgbr tgbywjnn sueebba mr h`nn sgmrt.

  [@DB0;

  @ds emotrmvbrsj`n emovbrsjmoYmws mh emrost`nls g`vb rb-

  pn`eba fjnbs mh sud`r e`ob sL`u`js drjeunturb joaustry sgjhtsjo emotrmvbrsj`n ajrbetjmo. Uud`ramfjo`tba tgb jsn`oa hmr fmrbtg`o ebotury, iut hmur ijmtbeg-omnmdy sbba emfp`ojbs rb omwtgb jsn`oas tmp drjeuntur`n emo-ebro, prmvjajod cmis oa bem-omfje ibobhjts tm tgb emffuojty.A

  bspjtb modmjod hurmr mvbr pbstj-ejab usb oa dbobtje`nny fmajhjbaermps, tgb emfp`ojbs rbf`joemffjttba tm tgbjr wmrl.

  [@DB08

  Xbxjod v`e`tjmo rbot`nsQgb rbfmtb ib`uty mhOmrtg

  Ugmrb emffuojtjbs sueg sG`bo`, T`jojg` oa G`o`nbj g`sf`ab tgbf pmpun`r pn`ydrmuoahmr tmurjsts jo tgb n`st 02 yb`rs.Iut nmodtjfb rbsjabots s`y tgbprmnjhbr`tjmo mh tr`osjbot v`e`tjmorbot`ns g`s turoba tgbjr qujbtobjdgimrgmmas jotm vjsjtmr abstj-o`tjmo rb`s, emfpnbtb wjtg rb-

  smrtnjlb tr`hhje, omjsb oa ermwas.Nme`ns rb omt g`ppy wjtg L`u`jEmuotys rmely tr`el rbemra joab`njod wjtg tgb prminbf.

  [@DB99

  MRY QB@F

  EYBAJQU

  BAJQMY

  Hr`ol Irjadbw`tbr

  [GMQM BAJQMY

  Dbmrdb H. Nbb

  DY@[GJE @YQJUQ

  A`vja Uw`oo

  EM[Z BAJQMY

  Ebnj` Amwobs

  ABUJDOBY

  Fjeg`bn Ymvobr

  MO QGB EMXBY

  X`oemuvbr, IrjtjsgEmnufij`, vjsjtmrsTbs Luim oa gjs2-yb`r-mna a`udgtbrhrmnje jo tgb dbotnbsurh badjod tgb b`stsjabs T`jnu` rb`.

  Gurnby Ma`

  Qjfmtgy Gurnbyg`s ibbo cmuro`njstjo G`w`jj dmjod i`eltm 0::;, g`vjod hjrstwmrlba s rbpmrtbr`t tgb F`uj Obws`oa tgbo `t QgbGmomnunu @avbrtjsbr.

  Jo pgmtm-cmuro`njsf e`rbbrsp`oojod fmrb tg`o

  5; yb`rs, Ut`r-@avbrtjsbrpgmtmdr`pgbrAboojs Ma` stjnnbocmys f`ljodpjeturbs mh tgbpbmpnb oa pn`ebsjo G`w`jj.

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  4/271 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  I@OLJOD

  MO IB@RQZ

  L`punbGjdgw`y

  @guljojYm`a

  Njgub@jrpmrt

  [n`ooba

  T`jn`oj

  suiajvjsjmo

  @erbs3 1;;Gmfbs3 0,2;;Joenuabs3rbt jn,fjxba-usb

  awbnnjods,i`ols, sbojmrejtjzbo ebotbr`oa ` gmtbn

  L`u`j js ourturjod jts drmwjod pmpun`tjmo `oa vjsjtmr sbetmrsiut tgb jaynnje jsn`oas bemomfje mutnmml rbf`jos ` fjxba i`d

  NJGRBLMNM@

  L@N@GBM

  L@[@@

  [MJ[R

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  5/27UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY 2

  Hrmf tgb tmwbrjod enjhhs mh tgb O` [`nj Em`st tm tgbf`cbsty mh T`jfb` E`oymo, hrmf tgb bfbr`nagjdgn`oas mh T`j`nb`nb nn tgb w`y amwo tm tgb

  2;-pnus fjnbs mh wgjtb-s`oa ib`egbs, L`u`j js armp-ab`admrdbmus.

  Om G`w`jj`o jsn`oa js fmrb abpboabot mo tmurjsftg`o L`u`j. @oa wgy omt= Njlb `o `nnurjod wmf`o, sgbe`ot gbnp iut ar`w pnboty mh sujtmrs tm emurt gbr o`tu-r`n ib`uty.

  Iut tg`t rbnj`oeb mo tmurjsf `s fb`surba iy tgb r`-tjm mh vjsjtmr `rrjv`ns tm rbsjabot pmpun`tjmo monyf`lbs L`u`j `oa jts rbsjabots fmrb vunobr`inb. Gurrj-e`ob Jojlj struel ` ajrbet `oa n`stjod inmw tm tgb js-n`oas bemomfy 90 yb`rs `dm `oa tgb Drb`t Ybebssjmo`aaba ` sjdojhje`ot bemomfje sbti`el hjvb yb`rs `dm.

  Hrmf nbht, Qbss` Iubom, Egbnsby X`nabz, L`nbmNmpbz `oa L`jom` [bz`rjm sm`l up tgb suo `t

  Lb`nj` Ib`eg, cust omrtg mh L`p``, wgjnbIuboms smo, Qjt`o Njoastbat, stjels tm tgb

  sg`ab. L`p`` rbebotny w`s o`fba mob mh @fbr-

  je`s prbttjbst tmwos iy Hmribs f`d`zjob.

  [u`lb` Dmnh Emursb jo Njgub,wgjeg im`sts vjbws mh tgb G`upu

  fmuot`jo r`odb, js `fmod tgbprmpbrtj

View more