JavaScript dla każdego

Download JavaScript dla każdego

Post on 19-Jan-2015

2.220 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poznanie jzyka JavaScript to dla webmastera-amatora wany krok na drodze do profesjonalizmu. Ten prosty jzyk programowania pozwala wzbogaci strony internetowe o elementy interaktywne. JavaScript ma wiele zastosowa: umoliwia wizualne uatrakcyjnienie strony WWW poprzez umieszczenie na niej efektw graficznych (takich jak podmiana obrazka w momencie, gdy uytkownik wskae go myszk), pozwala na dokonywanie weryfikacji danych wprowadzanych do formularzy, a nawet na pisanie caych aplikacji, np. do obsugi prostych sklepw internetowych. Ksika "JavaScript dla kadego" to podrcznik jzyka JavaScript przeznaczony dla osb nie bdcych programistami. Jeli chcesz dobrze opanowa ten jzyk i nauczy si pisa wasne skrypty (a nie tylko wykorzystywa gotowe fragmenty kodu znalezione w sieci), dobrze zrobisz sigajc po t ksik. Przedstawia ona zarwno podstawy JavaScriptu, jak i jego bardziej zaawansowane aspekty. Znajdziesz w niej rwnie rozdziay powicone najnowoczeniejszym technologiom, takim jak SVG (grafika wektorowa na stronach WWW) czy JavaScript 1.5.Dziki tej ksice: * Wzbogacisz swoje strony internetowe o elementy interaktywne, poznasz DHTML * Nauczysz si jzyka JavaScript w stopniu pozwalajcym na tworzenie wasnych programw * Dowiesz si, jak pisa skrypty dziaajce w rnych przegldarkach * Nauczysz si czy technologi SVG z JavaScriptem

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI JavaScript dla kadegoKATALOG KSIEKAutorzy: Andrew Watt, Jonathan Watt, KATALOG ONLINE Jinjer Simon, Jim O'DonnellTumaczenie: Rafa Hadyn, Radosaw MerykZAMW DRUKOWANY KATALOG ISBN: 83-7197-777-8Tytu oryginau: STY JavaScript in 21 DaysFormat: B5, stron: 680 TWJ KOSZYKPrzykady na ftp: 134 kBDODAJ DO KOSZYKA Poznanie jzyka JavaScript to dla webmastera-amatora wany krok na drodze doprofesjonalizmu. Ten prosty jzyk programowania pozwala wzbogaci stronyinternetowe o elementy interaktywne. JavaScript ma wiele zastosowa: umoliwiaCENNIK I INFORMACJE wizualne uatrakcyjnienie strony WWW poprzez umieszczenie na niej efektwgraficznych (takich jak podmiana obrazka w momencie, gdy uytkownik wskae goZAMW INFORMACJEmyszk), pozwala na dokonywanie weryfikacji danych wprowadzanych do formularzy,O NOWO CIACHa nawet na pisanie caych aplikacji, np. do obsugi prostych sklepw internetowych.Ksika JavaScript dla kadego to podrcznik jzyka JavaScript przeznaczony dlaZAMW CENNIKosb nie bdcych programistami. Je li chcesz dobrze opanowa ten jzyk i nauczysi pisa wasne skrypty (a nie tylko wykorzystywa gotowe fragmenty kodu znalezionew sieci), dobrze zrobisz sigajc po t ksik. Przedstawia ona zarwno podstawyCZYTELNIA JavaScriptu, jak i jego bardziej zaawansowane aspekty. Znajdziesz w niej rwnierozdziay po wicone najnowocze niejszym technologiom, takim jak SVG (grafika FRAGMENTY KSIEK ONLINE wektorowa na stronach WWW) czy JavaScript 1.5.Dziki tej ksice: Wzbogacisz swoje strony internetowe o elementy interaktywne, poznasz DHTML Nauczysz si jzyka JavaScript w stopniu pozwalajcym na tworzenie wasnych programw Dowiesz si, jak pisa skrypty dziaajce w rnych przegldarkach Nauczysz si czy technologi SVG z JavaScriptem Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treci O Autorach...................................................................................... 15 Wstp ............................................................................................. 17Cz I ............................................................................................ 21 Rozdzia 1. Podstawy ........................................................................................ 23 Przedstawiamy jzyk JavaScript...............................................................................24 Co to jest JavaScript? ........................................................................................24 Do czego su y JavaScript? ................................................................................26 JavaScript w kontekcie...........................................................................................26 Potrzeba istnienia czego wicej ni HTML ........................................................26 Po stronie serwera czy po stronie klienta?............................................................27 Po stronie serwera.............................................................................................27 Po stronie klienta ..............................................................................................28 Realia ..............................................................................................................29 Wybr waciwej technologii ...................................................................................29 JavaScript, Jscript i ECMAScript .............................................................................32 JavaScript.........................................................................................................32 JScript..............................................................................................................32 ECMAScript.....................................................................................................33 Zaczynamy ............................................................................................................34 Wybr edytora tekstowego i przegldarki WWW.................................................34 Podstawowe sprawy do zapamitania..................................................................36 Gdzie umieszczamy kod JavaScript ....................................................................37 3. 4JavaScript dla kadegoWielokrotne wykorzystywanie kodu ...................................................................45Dokumentowanie kodu......................................................................................46Sowa zarezerwowane .......................................................................................47 Typy danych ..........................................................................................................48Liczby..............................................................................................................49Boolean............................................................................................................50Cigi znakw....................................................................................................51 Przydatne narzdzia ................................................................................................53Funkcja alert() ..................................................................................................53Funkcja confirm() .............................................................................................54Funkcja prompt() ..............................................................................................55 Podsumowanie .......................................................................................................56 Warsztat ................................................................................................................56Pytania i odpowiedzi .........................................................................................56Quiz.................................................................................................................57Odpowiedzi do quizu.........................................................................................57wiczenia ........................................................................................................57 Rozdzia 2. Praca z danymi ................................................................................ 59 Proste przechowywanie danych................................................................................59Zmienne...........................................................................................................60Stae ................................................................................................................64 Operatory...............................................................................................................65Podstawowe wiadomoci o operatorach ..............................................................66 Operatory w jzyku JavaScript.................................................................................68Operatory arytmetyczne ....................................................................................68Operatory porwna .........................................................................................70Operator warunkowy.........................................................................................75Operatory logiczne ............................................................................................77Operatory acuchowe.......................................................................................79Operatory przypisania........................................................................................80Operatory bitowe ..............................................................................................82Priorytety operatorw........................................................................................83 Podsumowanie .......................................................................................................85 Warsztat ................................................................................................................85Pytania i odpowiedzi .........................................................................................85Quiz.................................................................................................................86Odpowiedzi do quizu.........................................................................................86wiczenia ........................................................................................................86 Rozdzia 3. Funkcje i instrukcje ......................................................................... 87 Funkcje u ytkownika ..............................................................................................87 Czym s funkcje? .............................................................................................88 Tworzenie funkcji .............................................................................................88 Wykorzystanie funkcji.......................................................................................90 Predefiniowane funkcje globalne..............................................................................97 Kodowanie i dekodowanie adresw URI.............................................................99 Zamiana cigw znakw na kod....................................................................... 100 Funkcje arytmetyczne ..................................................................................... 101 Czym s instrukcje? .............................................................................................. 107 Instrukcje sterujce ............................................................................................... 108 Instrukcje warunkowe ..................................................................................... 109 Instrukcje ptli...................................................................................................... 115 Instrukcja while .............................................................................................. 116 4. Spis treci5 Instrukcja do while.......................................................................................... 117 Instrukcja for.................................................................................................. 118 Instrukcja for in .............................................................................................. 121Podsumowanie ..................................................................................................... 121Warsztat .............................................................................................................. 121 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................... 121 Quiz............................................................................................................... 122 Odpowiedzi do quizu....................................................................................... 122 wiczenie ...................................................................................................... 122 Rozdzia 4. JavaScript to jzyk obiektowy ........................................................ 123Podstawowe informacje o obiektach ....................................................................... 123 Czym s obiekty?............................................................................................ 124Obiekty jzyka JavaScript po stronie klienta............................................................ 125 Obiekt window ............................................................................................... 126 Notacja z kropk............................................................................................. 126 Zmienna czy waciwo? Funkcja czy metoda? ................................................ 127 Obiekty potomne obiektu window .................................................................... 132Obiekt document .................................................................................................. 133 Waciwoci ................................................................................................... 133 Metody .......................................................................................................... 135 Obiekty potomne ............................................................................................ 139 Obiekt body.................................................................................................... 142Obiekty rodowiskowe .......................................................................................... 143 Obiekt location ............................................................................................... 143 adowanie nowej strony.................................................................................. 144 Dostp do adresu URL .................................................................................... 146 Obiekt history ................................................................................................. 148 Obiekt navigator ............................................................................................. 150 Obiekt screen.................................................................................................. 151Obiekty rdzenia jzyka JavaScript .......................................................................... 151Eksploracja obiektu............................................................................................... 154Podsumowanie ..................................................................................................... 158Warsztat .............................................................................................................. 159 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................... 159 Quiz............................................................................................................... 159 Odpowiedzi na quiz......................................................................................... 159 wiczenia ...................................................................................................... 159 Rozdzia 5. Wprowadzenie do tablic ................................................................. 161Czym s tablice?................................................................................................... 161Tworzenie tablic ................................................................................................... 163 Uzyskiwanie dostpu do indywidualnych elementw tablicy............................... 164 Tworzenie pustej tablicy i wypenianie jej danymi ............................................. 164 Literay tablicowe .................................................</p>