jane austen modificat

Download Jane Austen Modificat

Post on 14-Dec-2014

64 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STAGIARI AN 1: 1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar. 2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar - cladiri - terenuri - brevete de inventii 6.000 lei; 4.000 lei; 3.000 lei; 7.000 lei;

Total

20.000 lei

3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : - actiuni - obligatiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei

Total

900 lei

4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului 10.000 USD 2,9 lei/USD 3 lei/USD

5. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta - curs valutar la data subscrierii - curs valutar la data varsarii capitalului: 10.000 USD 3 lei/USD 2,9 lei/USD

6. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - in natura-un utilaj - in contul curent 1.600 lei 400 lei

Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. 7. Se constituie SC. ADA SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. - Aporturile sunt formate din: aport in natura, asociatul S1 un utilaj 1.600 lei aport in contul current: - asociatul S1 100 lei - asociatul S2 300 lei - Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,

- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei. Structura aporturilor este: A face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. 9. In vederea constituirii SC EPY SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel: - Partenerul A subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$; - Partenerul B subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic; - Partenerul C subscrie 50% din capitalul social astfel: - 30.000 lei in numerar;

- 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$. 10. Se constituie SC EMA SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 200 lei. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul. 11. Se constituie capitalul SC APOLLO SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei. Aportul adus de actionari consta din: - 600 lei o licenta; - 400 lei un program informatic; - 30.000 lei cladiri; - 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. 12. SC ALFA SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni. Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei.

13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei. Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel: - un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei; - materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei; - marfuri 1.000 lei; - fond comercial 500 lei. Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea. Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei.

14. SC GAMA SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 lei. 15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de

4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8 lei/euro. 16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC GAMA SA este: - cladire - materii prime - materiale auxiliare 13.000 lei 500 lei 200 lei

Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA. 17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel: Ion Pintea aporteaza: - un autoturism - o baraca - materii prime 8.000 lei 6.000 lei 4.000 lei

Lucia Pintea aporteaza: - numerar depus la banca Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%. 2.000 lei

18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de 10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar.

19. SC ALFA SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza. 20. SC ALFA SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni, la un pret de 10, 5 lei. Aportul se aduce integral la subscriere. 21. SC OMEGA SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000 actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje. Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni. 22. SC GAMA SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500 actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii nominale.

23. SC BETA SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi. - valoarea nominala pe actiune - valoarea de conversie - valoarea nominala totala 10 lei 7.70 lei 70 actiuni x 10 lei = 700 lei

- prima de emisiune

70 lei

24. La SC CLASICIOR SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: - profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei; - profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei; - alte rezerve 2.000 lei; - de prime legate de capital 700 lei; - de rezerve din reevaluare in plus 300 lei. 25. SC CRISUL SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, astfel: - emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei; - trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social;

- 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei; - emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune; - convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni. 26. SC APRO SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand 250 actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la valoarea actuala de 24 lei. 250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei 250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei

Prime de emisiune = 1.000 lei

27. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei. 28. La SC GAMA SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor subscrise de 10.000 lei. Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii: -