jaarverslag 2012 huisartsenpraktijk mozaiek. jaarverslag 2012, huisartspraktijk mozaiek 2...

of 28 /28
Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek

Author: adriana-boender

Post on 08-Jun-2015

225 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek
 • Dia 2
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 2 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek De ontwikkeling van de huisartsenpraktijk Mozaiek, een van de samenwerkingspartners in het Gentegreerde Eerstelijns Gezondheidscentrum De Rubenshoek kan voor het jaar 2012 als volgt worden samengevat: Het aantal ingeschreven patinten groeide tot zon 3.800 ingeschreven patinten. Daarnaast staan er nog zon zestig patinten geregistreerd als niet verzekerd dan wel als niet rechthebbend op een Nederlandse zorgverzekering. De patintenzorg ontwikkeld zich zoals verwacht mag worden in een praktijk in een achterstandswijk van een grote stad (zie het hoofdstuk mbt het profiel van de praktijk en indicatoren). Vastgesteld kan wel worden dat de werkdruk onveranderd hoog is (bovengemiddeld aantal contacten per patint en meer dan gemiddeld lange consulten, hoewel de praktijkpopulatie gemiddeld jonger is dan in de gemiddelde Nederlandse praktijk). De praktijk participeert in het samenwerkingsverband DORAS mbt eerstelijns GGZ zorg. Gedurende 2012 werd praktijkondersteuning GGZ gentroduceerd in de praktijk. Met veel enthousiasme wordt meegewerkt aan de opleiding van huisartsen (AIOS) en assistentes (BBL en stagiaires).
 • Dia 3
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 3 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek De praktijk neemt deel aan de diabeteszorggroep ELZHA. De praktijk participeert in het zorgaanbodplan van het Gezondheidscentrum De Rubenshoek. De praktijk is in 2012 opnieuw geaccrediteerd. De praktijk heeft de informatievoorziening op orde ten einde de kwaliteit, voor zover die gemeten kan worden dmv indicatoren, ook daadwerkelijk te meten (zie het hoofdstuk mbt indicatoren). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een BI- instrument QlikView tm De praktijk is vertegenwoordigd in het bestuur van het Gezondheidscentrum.
 • Dia 4
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 4 Huisartsenpraktijk Mozaiek: Missie en Visie Het bieden van gentegreerde gezondheidszorg in de eerste lijn, afgestemd op de behoefte van de bevolking van de Schilderswijk. Als samenwerkingspartner in het gezondheidscentrum De Rubenshoek draagt de praktijk actief bij aan het zorgaanbodplan van het gezondheidscentrum en de organisatie van preventie- en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van zorg en ondersteuning; zij stimuleert zelfredzaamheid van de in zorg genomen patinten. Uitgangspunt is dat zo goed mogelijk gewerkt wordt volgens nationale zorgstandaarden, NHG-standaarden en/of CBO richtlijnen.
 • Dia 5
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 5 Huisartsenpraktijk Mozaiek Samenstelling team in 2012 PersonenFTE75% van praktijkpopulatie is woont in een achterstandswijk Functie Mw M.T. Velema-de Roos, huisarts Mw. C. Broekema, huisarts Mw. C. Emmens, huisarts Mw. K. vd Meer (vanaf 1 maart 2012 tot 1 september 2012) Mw. J.M. Riemens (vanaf 1 sept 2012 tot heden Dhr. S. Granjean (tot 1 maart 2012) Mw. N.N (15 jan-29 feb 2012) 0,70 0,50 0,60 AIOS AIOS -SHE Totaal huisarts fte per 1000: 0,50 Normpraktijk fte per 1000: 0,43 Praktijkhouder, bestuurslid GZC De Rubenshoek Lid commissie inhoudelijk beleid De huisartsen zijn elk betrokken als zorgcordinator bij een of meer van de zorgprogrammas van GZC de Rubenshoek Mw. S. Wilsoe, POH-S Mw. N. de Vreeze, POH-S (vanaf 1- jan 2012 tot 1 november 2012 Mw. S vd Zeeuw, POH-G van 1 mrt- 31 dec 2012) 0,42 0,16 POH fte per 1000: 0,18 Normpraktijk per 1000: 0,14 Doktersassistentes: Mw. H.G. Knol Mw. N. vd Zwan-van Rumpt Mw. M.J. Post Mw. N. Knoester per 1 aug 2010 tot 31-12-2012 Mw. C.J. Jacobz per 1 mei 2012 0,84 0,50 0,16 1,00 0,80 In totaal 2,33 fte doktersassistente. Ruim meer dan de norm. Diploma behaald april 2012, vanaf 1 juni 0,4 fte Vanaf 1oct 2011 in opleiding tot POH-S BBL, 2 jarige opleiding Dhr J. Velema, praktijkmanager0,50Praktijkvertegenwoordiger in de huurdersvergadering, lid kwaliteitscommissie
 • Dia 6
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 6 Huisartsenpraktijk Mozaiek - Uitrusting UitrustingTypeAantal AutoclaafMelatronic 231 BroedstoofAlmedia IP 541 BloeddrukmeterWelch Allyn Durashock handheld (diverse manchets)5 Doppler apparaatHadeco minidop EX-100VX1 GlucosemeterAccu check5 HemoglobinemeterActivaHemocure AB (vernieuwd in 2012)1 OnderzoeksbankDiverse merken conform NHG standaard4 OphthalmoscoopHeine K1801 OtoscoopHeine K100/K1802 O2-saturatiemeterNonin Onyx II 9550 (2 extra aangeschaft)3 CoagulatorAlsatom SU 1001 ECG apparaatWelch Allyn1 ICT-1Diverse PCs en randapparatuur (printers, routers en switches)9 ICT-2Health communicator PC en applicatie1 SoftwareMedicom HIS, Microsoft office, SPSS, QlikView PapierversnipperaarHSM 104.3 2,5 liter1 Met de huisartsmaatschap De Blauwe Tulp wordt een defibrillator en een sterilisator gedeeld, evenals de Autoclaaf. Ten aanzien van algemene kantoorapparatuur, zoals een fotokopieerapparaat, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van het gezondheidscentrum De Rubenshoek. Sinds midden 2012 beschikt de Rubenshoek over beveiligd WiFi-Internet in het centrum.
 • Dia 7
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 7 Huisartsenpraktijk Mozaiek Voorlichting; Materialen en Methoden Voorlichtingsmaterialen t.b.v. de organisatie Gevelbord met informatie over de organisatie, bereikbaarheid en openingstijden Mededelingenbord in de wachtkamer en andere publieksruimten Praktijkfolder Praktijkadreskaartjes met algemene informatie Website Mozaiek op de site van GZC de Rubenshoek (www.rubenshoek.nl\huisartsen)www.rubenshoek.nl Vermelding in diverse zoekmachines mbt zorgvoorzieningen Wachtkamer DVD voor mededelingen en aankondigingen Medisch inhoudelijke voorlichting NHG-Patintenbrieven (papier en in HIS) Wachtkamerfolders en flyers Anatomisch demonstratiemateriaal Thematische groepsbijeenkomsten (o.a. conversation map mbt diabetis mellitus) DVD in wachtkamer met diverse voorlichtingsfilms
 • Dia 8
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 8 Huisartsenpraktijk Mozaiek Kwaliteit en Professionaliteit. Nascholing Huisartsen namen deel aan verschillende nascholingen in de volgende categorin: Intercollegiale toetsing (o.a. FTO), 28% van de nascholingsuren Medisch handelen, 72% van de nascholingsuren Assistentes volgden e-learning modules via de uitgever Accredidact. n assistente volgt de opleiding Praktijkondersteuner Somatiek. De Diabetes-praktijkverpleegkundige volgde diverse nascholingen mbt behandeling en begeleiding van diabetes patienten. De praktijkmanager volgde de masterclass Populatie Bekostiging van het Jan van Es Instituut, Almere. Klachten De praktijk ontving gedurende 2012 geen klachten van patinten.
 • Dia 9
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 9 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Op Naam Ingeschreven patinten 1.De totale praktijkpopulatie is eind 2012 ongeveer gelijk aan die in 2011 2.Het aandeel 65+ patienten is vrijwel gelijk gebleven 3.Circa 85% van de patinten (n= 3310) is woonachtig op een adres met een zogenoemde postcode achterstandswijk (nieuwe indeling 2013). De nieuwe indeling zorgt voor een toename van circa 10%
 • Dia 10
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 10 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Herkomst. 1.Het aandeel van de mediterane landen van herkomst in de patintenpopulatie is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen tot 75%. 2.Het aantal patinten uit Oost-Europa, andere delen van Azi, Afrika en Latijns Amerika is in 2012 vrijwel stabiel gebleven. 3.Patinten met een Nederlandse, Surinamaanse of Antilliaanse herkomst vormen een minderheid in de patintenpopulatie van huisartspraktijk Mozaiek, maar zij wonen wel vaker op een niet-achterstandswijk postcode.
 • Dia 11
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 11 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Loyaliteit. 1.Tweederde van de patinten is vijf jaar of langer ingeschreven in de huisartspraktijk. Dit percentage is in 2012 gestabiliseerd. 2.Onder degene die tot een jaar zijn ingeschreven in de praktijk bevinden zich 64 nieuw geborenen (was 56 vorig jaar).
 • Dia 12
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 12 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Zorgverzekeraars. 1.De verhoudingen in de aandelen van de verschillende groepen verzekeraars is t.o.v. 2011 vergelijkbaar, terwijl de hoeveelheid mutaties in de zorgverzekeringen aan het begin van het jaar in lijn lag met de landelijke trend, te weten circa 8%. 2.Het aantal onverzekerden is stabiel rond 1,5% van de praktijkpopulatie. Opvallend is wel dat nieuwe 18 jarige vaak enkele maanden onverzekerd zijn. De urgentie om zelfstandig een zorgverzekering te sluiten is onvoldoende duidelijk
 • Dia 13
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 13 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). 1.De cumulatieve contactfrequentie curve is convex van vorm. 20% (vert. lijn) van de ingeschreven patienten zorgde in 2012 voor ongeveer 50% (horiz. lijn) van de contacten met de praktijk; dit is vergelijkbaar met 2011. (contacten omvatten alleen de consulten, telefonische consulten en visite) 2.Bijna 20% van de ingeschreven patinten heeft in 2012 geen contact gehad met de praktijk (vergelijkbaar met 2011) N=3860 patinten totaal in 2012 Gemiddeld 4,5 contacten per ingeschreven patint. (minimum 0 contact, maximum 44 contacten)
 • Dia 14
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 14 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). Analyse van de groep patinten die 50% van de patintcontacten genereert in 2013, toont: 87% is langer dan 3 jaar ingeschreven in de praktijk 68% is vrouw Het betreft vooral mannen in de leeftijdgroep 40 tot 65 jaar en vrouwen in de leeftijdgroep 18 tot 65 jaar. Turkse en Hindoestaanse patinten zijn oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patinten ondervertegenwoordigd zijn. Analyse van de groep patienten die drie jaar achtereen (2012, 2011 en 2010) in de groep met frequente contacten voorschijnt, toont: Ruim een derde (37%) van de patinten die in 2012 een relatief hoge contactfrequentie heeft, hebben dit ook al in 2011 en 2010. 77% is vrouw. Het betreft vooral vrouwen in de leeftijdsgroep 18 tot 74 jaar (piek in de leeftijdsgroep 40 tot 65) en mannen in de leeftijdsgroep 40 tot 74 jaar (piek in de groep 65 tot 75 jaar). Turkse en Hindoestaanse patinten zijn ook dan oververtegenwoordigd, terwijl de Marokkaanse patinten ondervertegenwoordigd zijn. De contactfrequentie heeft een zwakke tot geen relatie met het aantal geregistreerde episodes/problemen in de probleemlijst. Dit wijst erop dat andere factoren mede bepalend zijn voor de hoogte van de contactfrequentie.
 • Dia 15
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 15 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek werkbelasting 1.Een lage sociaal-economische positie heeft een negatieve invloed op het welbevinden. Naast materile - blijken veelal ook immaterile problemen aan de orde te zijn. Het bestaan net op of net boven het sociale minimum biedt weinig mogelijkheden tot ontwikkeling. De eerstelijnszorg in de Schilderswijk is intensiever juist vanwege 1) de specifieke aard van de klachten, 2) taal-, cultuur- en communicatie-problemen, en 3) de hoge mutatiegraad. Uit de vergelijking met VEKTIS 2009NL, komt naarr voren dat HAP Mozaiek relatief meer (lange) consulten en telefonische consulten realiseert, maar minder herhaal Rx en visites. Deze trend lijkt doorgezet te worden in 2012
 • Dia 16
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 16 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek werkbelasting 1.Vanaf 2010 registreert LINH de consulten en de visites in de huisartspraktijk niet meer naar lang of kortdurend. Ook worden de contacten gerelateerd aan de herhaal Rx niet meer geregistreerd. Hierdoor wordt de vergelijking van de eigen gegevens minder eenduidig. Zichtbaar blijft dat het aandeel van de consult- en telefonische contacten hoger is bij Mozaiek en dat het aandeel van de visites en de verrichtingen in de patientcontacten lager is bij Mozaiek. 2.In 2012 is de productiviteit mbt contacten en telefonische contacten toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren vanaf 2008.
 • Dia 17
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 17 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Patinten aandeel naar aantallen probleemcodes De verschillende cumulatieve curven geven weer hoe leeftijd zich verhoudt tot het voorkomen van multimorbiditeit. Tevens is zichtbaar dat de opbouw van de ICPC probleemlijst een aanvang kan nemen al op relatief jonge leeftijd. In deze curven zijn alle problemen meegenomen.
 • Dia 18
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 18 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Laboratorium AanvragenAantal Mozaiek Aantal / 1000 ptn. Referentie / 1000 ptn. Aantal aanvragen3071819765 Aantal gerapporteerde resultaten457171219111055 Diagnostiek (top 10) MDRD625167177 Hemoglobine629168178 Leukocyten576154167 Trombocyten554148165 Glucose (nuchter)602161120 BSE471126143 TSH463123125 Leukocytendifferentiatie420112117 Kalium34993105 Cholesterol3529497 Oproep- en bewakingsdiensten Diabetesbewaking2717253 Fundus1554128 Astma/COPD76203 CVR bij niet diabeten1313584 Mozaiek werkt samen met het huisartsenlaboratorium SHL (Etten-Leur). Het overgrote deel van de bepalingen en aanvragen worden door dit laboratorium afgehandeld. Bijgaande tabel toont een aantal kengetallen mbt de aanvragen, diagnostiek en oproep dienstverlening van SHL (CAVE, niet compleet door gebruik van andere laboratoria door patinten). Opvallend, het aantal aanvragen bij Mozaiek ligt hoger dan de referentiegroep voor SHL (somatische invalshoek), in de top 10 diagnostiek scoort de glucosebepaling hoog. De oproepdiensten wordt door Mozaiek meer frequent ingezet (hoge prevalenties van de genoemde ziektebeelden)
 • Dia 19
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 19 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Verwijzingen Het aantal verwijzingen neemt toe over de jaren; de rangorde van de top 10 zorgaanbieders waarheen verwezen wordt, blijft over de tijd echter gelijk gebleven. Bij de registratie in het verwijsregister van het HIS wordt bij een deel (een derde tot een kwart) van de verwijzingen niet geregistreerd naar wie verwezen wordt.
 • Dia 20
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 20 Prestatie-indicatoren Astma (ICPC=R96; pts 16 jaar en ouder) 1.Nadat in 2011 de registratie op orde gebracht is is begonnen aan het systematisch oproepen van patinten. Dit blijkt lastig en tijdrovend te zijn door het wisselende karakter van de klachten voor de patint 2.Controle op medicatie verbeterde wel bij degenen die meer dan 3 Rx ophaalden in de meetperiode. Het aantal patinten met meer dan 3 Rx Inhalatiemedicatie als geheel verminderde duidelijk.
 • Dia 21
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 21 Prestatie-indicatoren COPD (ICPC=R95) 1.Het aantal COPD patinten neemt nog iets toe. 2.T.o.v. 2011 zijn de indicatorwaarden overall ongeveer gelijk gebleven, met geringen verschuivingen op individuele punten.
 • Dia 22
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 22 Prestatie-indicatoren HVZ (ptn bekend met hart- vaatziekten, excl. DM2) 1.Iets minder dan de helft van de bekende HVZ patinten heeft DM2 niet als co-morbiditeit (verschil tussen 2011 en 2012). 2.De indicatoruitkomsten 2012 gerelateerd aan lifestyle blijven achter t.o.v. 2011. Dit komt omdat de indicatoren 2012 zijn berekend op de patintenpopulatie met Hart- en vaatziekten waaruit de DM2 patinten gexcludeerd zijn. In 2011 zijn deze DM2 patinten nog aanwezig in de data.
 • Dia 23
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 23 CVRP (Risicogroepen); nieuwe ICPC-codes in 2012 (n=56 ptn.; 34 ICPC classificaties) In 2012 is bij 56 pts voor het eerst een CVRP risicoprofiel bepaald, bij deze patinten werden de onderstaande 34 ICPC codes geregistreerd. De resultaten van 2012 zijn verhoudingsgewijs overeenkomstig met die uit 2011.
 • Dia 24
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 24 Prestatie-indicatoren Diabetes Mellitus T90.02 1.De procesvoering mbt DM2 is op orde. De indicatoren gerelateerd aan de inspanningsverplichtingen scoren hoog. 2.Resultaat gerichte indicatoren scoren relatief laag. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de aard van de patintenpopulatie. 3.Prevalentie van DM type 2 is circa 2x hoger dan het landelijke cijfer.
 • Dia 25
 • Prestatie-indicatoren GGZ ICPC: P76/P03 ICPC: P74/P01 % patinten in de praktijk met1,6%1,4% Uitsplitsing naar ICPC P76 of P74P76: 1,1%P74: 0,4% Uitsplitsing naar ICPC P03 of P01P03: 0,5%P01: 0,9% Huisarts hoofdbehandelaar100%36% Huisarts hoofdbehandelaar, > 12 mnd in de praktijk 100% Huisarts hoofdbehandelaar, > 12 mnd in de praktijk en N06A medicatie 12%22% P76: depressie: P03: depressieve gevoelens P74: angststoornis: P01: angstige gevoelens
 • Dia 26
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 26 Preventie: BVO en Griepvaccinatie De dalende tendens in de opkomst Griepvaccinatie blijft zichtbaar Er moet meer moeite gedaan worden om patinten over te halen zich te laten vaccineren. Negatieve publiciteit van Nederlandse zowel als van buitenlandse oorsprong benvloeden de opkomst negatief BVO screening wordt via eigen oproep uitgevoerd. In 2012 is de prestatie achtergebleven door personele wisselingen. In de eerste helft van 2013 wordt de achterstand ingelopen. % Respons200720082009201020112012 BVO Cervix Screening74%75%79%80%65%43% Griepvaccinatie overall77%82%72%70%73%70% Leeftijd >= 65 jaar87%80%77%80%82%71% Leeftijd > 60 jaar--74%57%79%80% DM2 patinten88%77%79%86%79%86% Bekende HVZ patinten74%97%71%84% 89% COPD patinten47%19%77%70%61%50%
 • Dia 27
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 27 Overige onderwerpen Overige kwaliteitsprogrammas: Antistolling betreft 165 patinten, jaarlijkse evaluatie en controle TSH betreft 89 patinten, jaarlijkse evaluatie en controle Dragers Hepatitis B betreft 49 patinten, jaarlijkse evaluatie en controle Polifarmacie betreft 119 patinten, (half)jaarlijkse evaluatie en aanpassingen indien wenselijk. Baxter Rx worden per kwartaal gevalueerd Veilig Incidenten Melden (VIM) Over 2012 werden in totaal 4 meldingen geregistreerd. Het betreft meldingen op de hoofdthemas Communicatie, Proces en Medische inhoud
 • Dia 28
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 28 Huisartsenpraktijk Mozaiek: Beleid 2013 De praktijk zal in 2013 een nieuw beleidsplan voor de periode 2013-2015 opstellen. Het beleid in 2013 zal zich vooral richten op de volgende onderwerpen: Versterking van de kwaliteit van de zorg. Participatie mbt de vernieuwing van het zorgaanbodplan van het centrum in 2013. Naast deze algemene onderwerpen heeft de praktijk deelgenomen aan een tweetal projecten ter versterking van de zelfredzaamheid van patinten. Een project betreft een e-health toepassing bij Astma/COPD patinten. Het tweede project betreft een software-applicatie om gestructureerde vraag en antwoord gesprekken via real-time vertaling in te zetten vooraf en gedurende het patintencontact (Health Communicator). Voor het Astma/COPD project blijkt het zeer moeilijk om patinten tot deelname te verleiden met betrekking tot e-health toepassingen. Inspanningen zullen gevolgd worden, om burn-out op dit punt te vermijden. De Health Communicator lijkt de eerste opstartproblemen te hebben overwonnen, en zal dan ook ingezet gaan worden.