ithink ldp

71
PROGRAM i-THINK 1 Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Malaysia

Upload: yap-chin-kent

Post on 27-Jan-2016

328 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

ITHINK

TRANSCRIPT

Page 1: Ithink Ldp

PROGRAM i-THINK

1

Kementerian Pendidikan MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia

Page 2: Ithink Ldp

Bagaimana hendak

mengajar KBAT?

Tingkatkan soalan aras tinggi

Pembelajaran berasaskan projek

Menggunakan alat berfikir

Aktiviti penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

2

Page 3: Ithink Ldp

3

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

Kemahiran memimpin

Identiti nasional

Kemahiran dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Kemahiran berfikir

Pengetahuan

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

3

Page 4: Ithink Ldp

Program i-THINK merupakan…• Program untuk mempertingkatkan

dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

• i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

4

Page 5: Ithink Ldp

OBJEKTIF:

5

Page 6: Ithink Ldp

Dengan cara…

6

1. Menggunakan alat berfikir seperti lapan peta pemikiran oleh guru dan murid dalam PdP

2. Teknik menyoal dan menaakul untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi – Blooms taksonomi dan Versi

Lorin Anderson

Page 7: Ithink Ldp

Hasil yang diharapkan

7

Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat: Mendefinisikan dan menggunakan 8 peta pemikiran

Menghubungkaitkan Peta Pemikiran dengan teknik menyoal serta pemikiran murid

Mengintegrasi dan merentas bidang kandungan

Memperkenalkan 8 Peta Pemikiran kepada murid

Page 8: Ithink Ldp

APA ITU PETA PEMIKIRAN?

Di dalam program i-THINK :

1- Peta pemikiran diperkenalkan dimana peta ini mengandungi 8 peta pemikiran.

2- Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran.

Page 9: Ithink Ldp

1. PETA BULATAN (CIRCLE MAP)

Proses Pemikiran: MENDEFINISIKAN MENGIKUT KONTEKS

Topik Utamamaklumat

berkaitan dengan topik

tersebut untuk

menjana idea

(proses sumbangsar

an)

sumber rujukan

atau sudut Pandanga

ndaripada pelbagai pihak.

Page 10: Ithink Ldp

MENDEFINISIKAN KONTEKS

PETA BULATAN

Page 11: Ithink Ldp

Tajuk Perbincangan

Ceritakan apa sahaja yang anda tahu tentang ibu anda

IBU SAYA

Page 12: Ithink Ldp

Tuliskan apa sahaja yang anda tahu tentang tajuk

PETA BULATAN

Page 13: Ithink Ldp

Sumber Rujukan

Page 14: Ithink Ldp

PETA BULATAN

Ibu

Saya

bahagia 66 tahun

Suri rumah

penyayang

4 orang anak

Razak

RAKAN LAMA

ALBUM

BAPAJIRAN

Suami

Normala

Senyum selalu

nasihat

syuargaku

Menonton tv

MENDEFINISIKAN KONTEKS

Page 15: Ithink Ldp

PETA BULATAN

Juadah Hari Raya

RAKAN SEKERJABUKU

GURULAMAN WEB

MENDEFINISIKAN KONTEKS

Page 16: Ithink Ldp

MENDEFINISIKAN KONTEKS

PETA BULATAN

Kaum-kaum di Malaysia

RAKAN SEKERJA

BUKU BM

GURULAMAN WEB

Page 17: Ithink Ldp

MENDEFINISIKAN KONTEKS

PETA BULATAN

KEBAIKANINTERNET

MENDAPATKAN MAKLUMAT

PERNIAGAANONLINE

LAMAN SOSIAL

PEMBELAJARAN INTRAKTIF

PERBANKAN ONLINE

PERSIDANGAN VIDEO

RAKAN SEKERJA

BUKU

GURUIBU BAPA

Page 18: Ithink Ldp
Page 19: Ithink Ldp

19

?

Mempunyai enam kaki

Berbadan kecil

Merah

Gula-gula

Serangga

Page 20: Ithink Ldp

Pelajar Abad Ke-

21

Apakah kemahiran yang diperlukan?

Dari sudut pandangan ibu bapa

Kumpulan 1

Page 21: Ithink Ldp

Pelajar Abad Ke-

21

Apakah kemahiran yang diperlukan?

Dari sudut pandangan sekolah

Kumpulan 2

Page 22: Ithink Ldp

Pelajar Abad Ke-

21

Apakah kemahiran yang diperlukan?

Dari sudut pandangan majikan

Kumpulan 3

Page 23: Ithink Ldp

Pelajar Abad Ke-

21

Apakah kemahiran yang diperlukan?

Dari sudut pandangan Negara Malaysia

Kumpulan 4

Page 24: Ithink Ldp

2. PETA BUIH (BUBBLE MAP)

Proses Pemikiran: MENERANGKAN MENGGUNAKAN KATA SIFAT

Topik Utama

Kata adjektif

/ kata sifat yang

mewakili topik

tersebut.

Page 25: Ithink Ldp

MENERANGKAN

PETA BUIH

Page 26: Ithink Ldp

Rumah lama

MENERANGKAN

PETA BUIH

Page 27: Ithink Ldp
Page 28: Ithink Ldp
Page 29: Ithink Ldp
Page 30: Ithink Ldp

Tugasan - gambarkan watak kura-kura dalam cerita “Arnab dan Kura-kura”

Page 31: Ithink Ldp

3. PETA BUIH BERGANDA(COMPARING & CONTRASTING)

Proses Pemikiran: MEMBANDING BEZA

2 topik (objek/idea) yang ingin

dibandingkan. Sambungkan semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus.

persamaan.

perbezaan

perbezaan

Page 32: Ithink Ldp

Biology

Page 33: Ithink Ldp
Page 34: Ithink Ldp
Page 35: Ithink Ldp

35

Page 36: Ithink Ldp

Tugasan – banding beza watak kura-kura dan watak arnab dalam cerita “Arnab dan Kura-kura”

Page 37: Ithink Ldp

4. PETA POKOK (TREE MAP)

Proses Pemikiran: MEMBUAT PENGKELASAN

tajuk/topik utama

garisan untuk mengasingkan

topik utama kepada

beberapa kumpulan/kategori. contoh/penjelasan

bagi setiap kategori

Gariskan setiap contoh yang ditulis

Page 38: Ithink Ldp

PETA POKOK

• Senaraikan contoh/penjelasan bagi setiap kategori dan gariskannya.

Page 39: Ithink Ldp
Page 40: Ithink Ldp
Page 41: Ithink Ldp
Page 42: Ithink Ldp
Page 43: Ithink Ldp

5. PETA DAKAP (BRACE MAP) Proses Pemikiran: SEBAHAGIAN DARIPADA KESELURUHAN

mengkaji / menganalisa objek secara fizikal

objek yang ingin

dipecahkan dan

gariskannya

bahagian/pecahan utama.

bahagian/komponen yang lebih kecil

( { ) untuk menggabungkan/menyatukan objek dan komponennya

Page 44: Ithink Ldp
Page 45: Ithink Ldp

Example

Hibiscus

flower bud

Flower______

leaves______

__________

stem

petal

sepal

stigma

style

ovary

ovule

nectary

Page 46: Ithink Ldp
Page 47: Ithink Ldp

47

Page 48: Ithink Ldp
Page 49: Ithink Ldp

Technology

Page 50: Ithink Ldp

6. PETA ALIR (FLOW MAP) Proses Pemikiran: URUTAN

tajuk ( nama acara/langkah) langkah pertama untuk

menghasilkan / membina /membuat

anak panah mengarah ke sebelah kanan

segiempat tepat yang kedua / isikan dengan langkah seterusnya

Ulangi langkah sehingga tamat proses yang ingin diterangkan

petak kecil di bawah langkah utama berkenaan jika terdapat penerangan selanjutnya

Page 51: Ithink Ldp
Page 52: Ithink Ldp
Page 53: Ithink Ldp
Page 54: Ithink Ldp
Page 55: Ithink Ldp
Page 56: Ithink Ldp

Peta Pelbagai AlirCONTOH:

PROSES BERFIKIR:

NOTA:

Sebab & Akibat

Sebab

Peristiwa

Akibat

Mengkaji kesan-kesan

“jika..maka”

“apabila..kemudian”

Boleh jadi berat sebelah

*arah anak panah

7. PETA PEBAGAI ALIR (MULTI – FLOW MAP) Proses Pemikiran: SEBAB DAN AKIBAT

Page 57: Ithink Ldp
Page 58: Ithink Ldp

I put too much water in

I did not measure my flour accurately

I opened the oven door too soon

My cake sunk in the middle

Page 59: Ithink Ldp

I put too much water in

I did not measure my flour accurately

I opened the oven door too soon

My cake sunk in the middle

I was upset

Mum made another cake

It cost more money

Page 60: Ithink Ldp

Contoh 2

Page 61: Ithink Ldp

61

Page 62: Ithink Ldp

8. PETA TITI (BRIDGE MAP) Proses Pemikiran: ANALOGI (HUBUNGAN YANG SAMA, MENCARI FAKTOR PENGHUBUNGAN)

Proses pemikiran : Melihat analogi-analogi ( hubungan yang sama,

mencari faktor penghubungan )

RF

faktor berkaitan (relating factor)

Page 63: Ithink Ldp

Relating factor: is the mother of a

cow

calf

hen

chick

kangaroo

joey

ewe

lamb

AS AS AS

Page 64: Ithink Ldp

calf

cat?

joey

?

?

cow

kitten

kanggaroo

Page 65: Ithink Ldp
Page 66: Ithink Ldp
Page 67: Ithink Ldp

Faktor Penghubungan: untuk permainan

Page 68: Ithink Ldp
Page 69: Ithink Ldp

NASI LEMAK

BANGRA

POCO- POCOINDONESIA MALAYSIA

SUSHIJEPUN

INDIA

DONG

VIETNAM

YUEN

CHINA

ITALITURKI

BAHT

THAILANDPIZZA

TARIAN SUFI

Page 70: Ithink Ldp

RF

RF

RF

MAKANAN BAGI

SUSHI

JEPUN

NASI LEMAK

MALAYSIA

MATA WANG BAGI

DONG

VIETNAM

YUEN

CHINA

TARIAN BAGI

POCO- POCO

INDONESIA

BANGRA

INDIA

PIZZA

ITALI

BAHT

THAILAND

TARIAN SUFI

TURKI

Page 71: Ithink Ldp

Sekian, terima kasih

71