introductieles overheidscommunicatie en place branding

Download Introductieles overheidscommunicatie en place branding

Post on 03-Jul-2015

100 views

Category:

Government & Nonprofit

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gastcollege Master Communicatiemanagement UGent Inleiding overheidscommunicatie en place branding

TRANSCRIPT

 • Overheidscommunicatie anno 2014

  Tom De Smedt, UGent, 20-11-2014

 • Andy Williamson / futuredigital

 • Andy Williamson / futuredigital

 • Infosessie autoluwe binnenstad

  1 december 2011

  8

 • 9

 • Overheidscommunicatie in Vlaanderen

  UBA Annual Report 2013 (advertentiebestedingen in KEUR)

  1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 107.240 2 UNILEVER 78.409 3 D'IETEREN GROUP 68.125 4 PSA PEUGEOT CITROEN 60.317 5 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 59.745 6 RECKITT & BENCKISER 58.246 7 L'OREAL GROUP 53.055 8 BELGACOM GROUP 53.036 9 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 52.410 10 COLRUYT GROUP 38.594 11 LIDL & CO 37.829 12 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 36.589 13 LOTERIE NATIONALE 36.432 14 GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN 35.642 15 MONDELEZ INTERNATIONAL 35.597

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • Overheidscommunicatie vs. commercile marketing- en corporate

  communicatie

  Complexiteit

  Algemeen belang

  Maatschappelijke doelstelling

  Keuzevrijheid consument

  Openbaarheid en gelijkheid

 • Overheidscommunicatie vs. politieke communicatie

  Primaat van de politiek

  Beleidsaankondiging vs. aankondigingsbeleid

  Termijn beleidscyclus / legislatuur

  Besluitvorming vs. uitvoerbaarheid

 • Communicatie ondersteunt

  organisatieontwikkeling

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

 • Communicatie ondersteunt

  organisatieontwikkeling

  Interne communicatie

  Reputatie-management

  Stakeholder-management

  Corporate communicatie

  Arbeidsmarkt-communicatie

 • Uitvoering beleid

  Openbaarheid bestuur

  Verantwoording en draagvlak beleid

  Marketing diensten

  Territoriale ontwikkeling

  Co-creatie en democratische

  onderbouw

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

 • Evolutie rol burger Evolutie rol burger

  Uitvoering beleid

  Openbaarheid bestuur

  Verantwoording en draagvlak beleid

  Marketing diensten

  Territoriale ontwikkeling

  Co-creatie en democratische

  onderbouw

  Burger voert uit

  Burger ziet toe

  Burger valideert

  Burger consumeert

  Burger ondersteunt

  Burger stuurt

 • Uitvoering beleid

 • Uitvoering beleid

  Sociale marketing

  Behavioural insights Push / pull /

  nudge

  Burger als uitvoerder

  Top-down communicatie

 • F. Bambust, 2013

 • Openbaarheid bestuur

 • Openbaarheid bestuur

  Burger als waakhond

  Vraaggestuurd

  Decreet 26/03/2004 Passieve en

  actieve openbaarheid

  Wettelijk en administratief

  verankerd

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • Verantwoording en draagvlak

  beleid

 • Verantwoording en draagvlak

  beleid

  Burger als mandaatgever

  Beleidsgestuurd

  Raakvlak politieke

  communicatie Spanningsveld

  dialoog - propaganda

  Continue vs. ad hoc

  communicatie

 • COMM Collection 8 (Federale Overheid, 2004)

 • Marketing diensten

 • Marketing diensten

  Burger als klant

  Marketingruil

  Maatschappelijke doelstellingen

  Marktcorrectie

  Ideologische en methodologische

  bezwaren

 • Territoriale ontwikkeling

 • Territoriale ontwikkeling

 • Territoriale ontwikkeling

  Burger als partner

  Branding (intern/extern)

  Activering burgers en

  derden

  Langetermijn-strategie Beleid +

  communicatie

  Concurrentie

 • Co-creatie en democratische

  onderbouw

 • Co-creatie en democratische

  onderbouw

 • MEMORI Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek (2013)

 • Co-creatie en democratische

  onderbouw

  Burger als initiatiefnemer

  Participatie en co-creatie

  Gehele beleidscyclus

  Nieuwe rol burger,

  communicator, beleidsmaker

  Representa-tiviteit

 • Uitvoering beleid

  Openbaarheid bestuur

  Verantwoording en draagvlak beleid

  Marketing diensten

  Territoriale ontwikkeling

  Co-creatie en democratische

  onderbouw

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

  Communicatie ondersteunt

  beleidsproces

 • Optimale mix van

  communicatie over beleid

  communicatie als beleid

  communicatie voor beleid

  communicatie in beleid

  (Factor C)

 • Trends en evoluties overheidscommunicatie

  Doe-democratie en burgerverantwoordelijkheid

  Overheid als netwerkspeler

  Open data

  Authenticiteit van zender en boodschap

  Aanpassing aan veranderende maatschappij

  Conversatiemedia

  B. Van Ruler (2013) en Academie voor Overheidscommunicatie (2013)

 • Communiceren met overheden

  Professionalisering public affairs

  In house

  Adviesbureaus

  Toenemende transparantie en verantwoording

  Opkomst bottom-up, burgergestuurde lobby

 • Communiceren voor overheden

  Professionalisering communicatiebureaus

  Commercile methodiek voor overheidssector

  Nichewerking

  Toenemende uitbesteding

  Transparantie en verantwoording

  Efficintievereisten

 • Place branding

 • Place branding

  Primaire doelstellingen Promotie toerisme Aantrekken Foreign Direct Investment en exportpromotie Creren diplomatieke goodwill Brain-gain en economische migratie Secundaire doelstellingen Interne creatie van draagvlak voor het beleid Identiteitsvorming bij eigen burgers Enthousiasmeren tot participatie binnenlandse partners Efficintiewinst door tegengaan van versnipperde

  communicatie

 • Impact communicatie 2014 rank 2013 rank

  1 Germany 2

  2 USA 1

  3 UK 3

  4 France 4

  5 Canada 5

  6 Japan 6

  7 Italy 7

  8 Switzerland 8

  9 Australia 9

  10 Sweden 10

  Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM

  Overall Brand Ranking 2014 (Top 10 of 50 Nations)

 • Place brand hexagon

  S. Anholt (2002)

 • Place branding slaagt indien

  Gebaseerd op een Sustainable Corporate Story: Onderscheidend, Geloofwaardig, Extern appellerend En intern enthousiasmerend

  Rele inhoudelijke basis Delivery on product

  Breed draagvlak Optimale wisselwerking en coherentie met de

  diverse merken

 • Place branding mislukt indien

  beperkt tot nieuw logo, baseline of huisstijl

  aanpak is louter zendergericht

  match ontbreekt tussen branding en realiteit

  match ontbreekt tussen binnenlands en buitenlands verhaal

  onvoldoende onderscheidend verhaal (hoogopgeleide bevolking, talenkennis, innovatie, mooi landschap)

 • Place branding mislukt indien

  onvoldoende research onderbouw

  gebrek aan cordinatie (toerisme, publieksdiplomatie, investeringen en export, cultuur, )

  gebrek aan leadership

  beperkt tot regeringsinitiatief

  kortetermijnvisie (brandinglijn die snel voorbijgestreefd is)

  gebrek aan ondersteunende (symbolische) actie

 • Recente cases

  Vlaanderen (http://ditisvlaanderen.be)

  Finland (http://team.finland.fi)

 • Bronnenselectie

  Overheidscommunicatie: B. Pol, C. Swankhuisen, Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie, Coutinho,

  2013 H. Buurma, Marketing van overheidsbeleid, Lemma, 2001 E. Goubin, Groot gemeentelijk communicatieonderzoek, MEMORI, 2013 E. den Hoedt, Deel je rijk, Academie voor Overheidscommunicatie, 2013 Vlaamse vereniging voor overheidscommunicatie: www.kortom.be Government Communication Network, gcn.civilservice.gov.uk European Conference on Public Communication, cor.europa.eu/europcom

  Place branding: T. Moilanen, S. Rainisto, How to brand nations, cities and destinations,

  Palgrave, 2008 S. Anholt, Competitive Identity, Palgrave, 2006 R. Govers, F. Go, Place branding, Palgrave, 2009 M. Kavaratzis, From City Marketing to City Branding, RUGroningen, 2004