Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking

Download Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking

Post on 11-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 1/99</p><p>I</p><p>\}ddmw ^wfomlq Wm~fwqFj</p><p>Kjqmwjmq Gijhkje ija Dfgk`m Gijhkje \ibm ija \ml}wmGijhkje</p><p>\}gdkqqma Qf?</p><p>IED</p><p>#\QIQM GIJH FB KJAKI+</p><p>Icdmaigia*</p><p>I ^wfomlq Wm~fwq \}gdkqqma kj ^iwqki` B}`bk``dmjq fb qcm wmy}kwmdmjq fb qcm iuiwa bfw qcm</p><p>amewmm fb DGI</p><p>]jamw qcm e}kaijlm fb?</p><p>^wijir Qwkrmak #\GK+</p><p>^kji` Giwfq #HKD+</p><p>\}gdkqqma G{?</p><p>Ri|kd \* \cikhc #HKD$Hi`f` Kj|qkq}qm fb Dijiemdmjq+</p><p>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</p><p>Kjqmwj|ck~ A}wiqkfj? 3qc</p><p>O}jm, 7&gt;97 qf 797</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 2/99</p><p>AML@IWIQKFJ</p><p>K RI\KD cmwmg{ aml`iwm qciq qcm ak||mwqiqkfj wm~fwq mjqkq`ma Kjqmwjmq Gijhkje ija Dfgk`m</p><p>Gijhkje\ibm ija \ml}wm Gijhkje |}gdkqqma bfw qcm ~iwqki` b}`bk``dmjq fb qcm amewmm fb Di|qmw|</p><p>kj G}|kjm|| Iadkjk|qwiqkfj bwfd Hi`f` Kj|qkq}qm fb Dijiemdmjq, E}oiwiq Qmlcjf`fekli` ]jkrmw|kq{,</p><p>E}oiwiq, Kjaki k| fwkekji` afl}dmjq fb dkjm ija aiqi ~wfrkama k| i}qcmjqkl ija qf qcm gm|q fb ui{ fb</p><p>d{ hjfu`maem*</p><p>Ri|kd</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 3/99</p><p>\qiqm Gijh fb Kjaki#\GK+LMWQKBKLIQM</p><p>O}`{, 7&gt;97</p><p>QF UCFD\FMRMW KQ DI[ LFJLMWJ*</p><p>Qck| k| i lmwqkb{ qciq Dw*Ri|kd \* \cikhc , </p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 4/99</p><p>^wmbilm</p><p>Qck| wm~fwq afl}dmjq| qcm ufwh afjm a}wkje qcm |}ddmw kjqmwj|ck~ iq \qiqm Gijh fb Kjaki,</p><p>Icdmaigia }jamw qcm |}~mwrk|kfj fb IED fb \qiqm Gijh fb Kjaki ija ^wijir Qwkrmak #Am~}q{</p><p>Dijiemw+* Qcm wm~fwq bkw|q |ci`` ekrm ij frmwrkmu fb qcm Kja}|qw{ ija qi|h| lfd~`mqma a}wkje qcm</p><p>~mwkfa fb kjqmwj|ck~ ukqc fgomlqkrm* Qcmj qcm wm|}`q| fgqikjma |ci`` gm ak|l}||ma ija iji`{zma*</p><p>Wm~fwq |ci`` i`|f m`igfwiqm fj qcm qcm b}q}wm ufwh| ucklc lij gm ~mw|}iama i| ij iarijlmdmjq fb qcm</p><p>l}wwmjq ufwh*</p><p>K cirm qwkma d{ gm|q qf hmm~ wm~fwq |kd~`m {mq qmlcjkli``{ lfwwmlq*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 5/99</p><p>Ilhjfu`maemdmjq</p><p>Mrmw{ |}llm||b}` mjamirfw ci| kq| |ciwm fb ~wfg`md| ija c}wa`m|, g}q iq qcm |idm qkdm| qcmwm iwm</p><p>~mf~`m ucf cm`~ qf frmwlfdm qcm|m akbbkl}`qkm| ija qc}| um uijq qf ms~kwmm| f}w |m`b cmiwqbm`q</p><p>ewiqkq}am qfuiwa| qcm ~mf~`m ucf cirm gmmj fb ewmiq cm`~ qf }| kj ilckmrkje qcm ~}w~f|m*</p><p>Df|q`{ kd~fwqijq`{ K uf}`a `khm qf qcijh ^wfb* ^kjji` Giwfq bfw |}~~fwqkje kj qcm ~wm~iwiqkfj fb</p><p>~wfomlq ija ~wfrkakje qcm e}kaijlm a}wkje qcm qwikjkje*</p><p>K id fg`kema qf Dw* ^wijir Qwkrmak #Am~}q{ Dijiemw+ ucf ci| ekrmj }| ij f~~fwq}jkq{ qf emq</p><p>~wilqkli` hjfu`maem kj qcm bkm`a fb Gijhkje ija i`|f bfw cm`~kje }| qf }jamwefjm qck| ewija ~wfomlq*</p><p>Qcm `miwjkje a}wkje qck| ~wfomlq ci| gmmj i ewmiq ms~mwkmjlm*</p><p>Bkji``{, K uf}`a `khm qf qcijh i`` qcf|m ucf akwmlq`{ ija kjakwmlq`{ lfjqwkg}qma qf qck| ~wfomlq*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 6/99</p><p>Msml}qkrm \}ddiw{</p><p>Ukqc qcm wi~ka e`fgi`kziqkfj fb qcm Kjakij mlfjfd{, mjqmw~wk|m| iwm bilkje ukqc mrmw lcijekje</p><p>lfd~mqkqkrm mjrkwfjdmjq* Mjqmw~wk|m| iwm iaf~qkje |qwiqmekm| ikdma iq amrm`f~kje lfd~mqkqkrm</p><p>iarijqiem gi|ma fj mjcijlma l}|qfdmw ri`}m kj qmwd| fb ~wfa}lq akbbmwmjqkiqkfj, y}i`kq{, |~mma,</p><p>|mwrklm ija lf|q|* Kj qcm ~f|q `kgmwi`kziqkfj mwi, ukqc qcm amwme}`iqkfj fb Kjakij mlfjfd{, qcm</p><p>bkjijlki` |mwrklm |mlqfw ukqjm||kje i lfd~`mqm dmqidfw~cf|k| ija qmlcjf`fe{ k| ~`i{kje i rmw{</p><p>|kejkbklijq wf`m kj qck| wmlfwa* Frmw qcm `i|q amliam Kjaki ci| gmmj fjm fb qcm bi|qm|q iaf~qmw|</p><p>fb kjbfwdiqkfj qmlcjf`fe{, ~iwqkl}`iw`{ gmli}|m fb kq| li~igk`kq{ qf ~wfrkam |fbquiwm |f`}qkfj qf</p><p>fweijkziqkfj| iwf}ja qcm ufw`a* Qck| li~igk`kq{ ci| ~wfrkama i qwmdmjaf}| kd~mq}f}| qf qcmafdm|qkl gijhkje kja}|qw{ kj Kjaki qf am~`f{ qcm `iqm|q kj qmlcjf`fe{, ~iwqkl}`iw`{ kj qcm Kjqmwjmq</p><p>gijhkje, Dfgk`m Gijhkje ija m$lfddmwlm iwmji|*</p><p>Kj Kjaki qcm gijh iwm gmkje |mewmeiqma kjqf akbbmwmjq ewf}~| |}lc i| jiqkfji`kzma gijh| #Efrmwjdmjq</p><p>fujma+, ~wkriqm gijh| ija bfwmkej gijh|* Qcmwm iwm 75 ^}g`kl Gijh|, </p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 7/99</p><p>Bwfd i gijh| ~mw|~mlqkrm, }|kje qcm Kjqmwjmq k| dfwm mbbklkmjq qcij }|kje fqcmwak|qwkg}qkfj dmak}d|</p><p>gmli}|m gijh| iwm `ffhkje bfw ij kjlwmi|ma l}|qfdmw gi|m* ]|kje d}`qk~`m ak|qwkg}qkfj lcijjm`|kjlwmi|m| mbbmlqkrm diwhmq lfrmwiem g{ mjig`kje akbbmwmjq ~wfa}lq| qf gm qiwemqma iq akbbmwmjq</p><p>amdfewi~ckl |medmjq|* I`|f Gijh| lijjfq wk|h `f|kje l}|qfdmw| qf lfd~mqkqfw| ukqckj qcm</p><p>ieewm||krm lfd~mqkqkfj kj qcm gijhkje kja}|qw{ iwf}ja qcm ufw`a* Dfwmfrmw Kjqmwjmq am`krmw{ fbbmw|</p><p>l}|qfdkzma |mwrklm qf |}kq qcm jmma| ija qcm `khm| fb milc }|mw* Di|| l}|qfdkziqkfj ci~~mj|</p><p>mbbmlqkrm`{ qcwf}ec Fj`kjm Gijhkje* Kq wma}lm| lf|q ija wm~`ilm| qkdm |~mjq fj wf}qkjm mwwija| ukqc</p><p>|~mjakje qkdm fj g}|kjm|| mwwija|* Fj`kjm Gijhkje dmij| `m|| |qibb dmdgmw|, |di``mw kjbwi|qw}lq}wm</p><p>amdija|, lfd~iwma ukqc fqcmw gijhkje lcijjm`|* Bwfd qcm l}|qfdmw| ~mw|~mlqkrm, Fj`kjm Gijhkje</p><p>~wfrkam| i lfjrmjkmjq ija mbbmlqkrm ui{ qf dijiem bkjijlm| qciq k| mi|k`{ illm||kg`m 71 cf}w| i ai{,</p><p>|mrmj ai{| i ummh* Kj iaakqkfj kjbfwdiqkfj k| }~ qf aiqm*</p><p>Kjqmwjmq gijhkje ija Dfgk`m Gijhkje wmbmw| qf qcm }|m fb kjqmwjmq i| i wmdfqm am`krmw{ lcijjm` bfw</p><p>gijhkje |mwrklm|* Umg gi|ma fw kjqmwjmq gijhkje ija Dfgk`m Gijhkje k| ~fk|ma qf gmlfdm qcm b}q}wm</p><p>bilm fb gijhkje |mwrklm|* Qcm j}dgmw fb rk|kq| qf qcm gijh lij gm dkjkdkzma mbbmlqkrm`{ g{</p><p>f~mwiqkje bwfd qcm kjqmwjmq illf}jq* Qc}| qcm j}dgmw fb lfjqilq| wmy}kwma qf ~mwbfwd i qwij|ilqkfj</p><p>ija |f`rm i ~wfg`md ci| gmmj wma}lma qcwf}ec fj`kjm gijhkje* Qcm }|}i` gwijlcm| fb gijh| cirm</p><p>l}`dkjiqma kjqf ^L jmqufwh|, ucmwmg{ qcm lfj|}dmw lij awiu i`` qcm gmjmbkq| ija |mwrklm| fb qcm</p><p>gijh iq i |kje`m l`klh fb qcm df}|m*</p><p>Jmrmwqcm`m|| Fj`kjm Gijhkje ci| ak|iarijqiem| bfw gijh| `khm cfu qf ufwh qcm qmlcjf`fe{, |mq$}~</p><p>lf|q, `mei` k||}m|, ija `ilh fb ~mw|fji` lfjqilq ukqc l}|qfdmw| ija bfw l}|qfdmw| qcmwm iwm |ml}wkq{</p><p>ija ~wkril{ k||}m|*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 8/99</p><p>Qig`m Lfjqmjq?</p><p>Lci~qmw</p><p>Jf?</p><p>Jidm ^e* Jf*</p><p>Aml`iwiqkfj K</p><p>^wmbilm KK</p><p>Ilhjfu`maemdmjq KKK</p><p>Msml}qkrm \}ddiw{ KR</p><p>9* Wm|miwlc Dmqcfaf`fe{ 9</p><p>7* @kqmwiq}wm Wmrkmu &gt; L}|qfdmw</p><p>\id~`kje ]jkq| = Gijh|</p><p>\id~`kje Qmlcjky}m Lfjrmjkmjlm</p><p>7* Aiqi lf``mlqkfj |f}wlm|</p><p> ^wkdiw{ |f}wlm? Y}m|qkfjjikwm \mlfjaiw{ |f}wlm? Iwqkl`m|, Dieizkjm|, Jmu| ~i~mw|, Gffh|</p><p>@kdkqiqkfj fb qcm |q}a{?</p><p> Qcm dikj `kdkqiqkfj fb qcm |q}a{ k| qkdm |~ij irik`ig`m ukqc wm|miwlcmw bfw lfja}lqkje qcmwm|miwlc kj 7$&lt; ummh|*</p><p> Qcmwm k| `m|| irik`igk`kq{ fb lfj|}dmw ucf k| }|kje kjqmwjmq gijhkje ija dfgk`m gijhkje*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 12/99</p><p>LCI^QMW? 7</p><p>@KQMWIQ]WM WMRKMU</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 13/99</p><p>Wme}`iqkje Jmu Gijhkje Dfam`| #Kjqmwjmq Gijhkje ija Dfgk`m</p><p>Gijhkje+ qciq lij Gwkje Bkjijlki` \mwrklm| qf I``</p><p>L`ikwm I`msijawm, Kejilkf Di| ija Aij Wial`kbbm #Gk`` " Dm`kjai Eiqm| Bf}jaiqkfj+</p><p>I}e}|q 7&gt;9&gt;Qmlcjf`fe{, ija kj ~iwqkl}`iw qcm |~wmia fb wmi`$qkdm lfdd}jkliqkfj| jmqufwh|, ~mwdkq| gijh| qf</p><p>am`meiqm `i|q dk`m li|c dijiemdmjq ija l}|qfdmw |mwrklkje b}jlqkfj| qf qckwa$~iwq{ wmqik` f}q`mq|*</p><p>G{ dihkje gi|kl am~f|kq, ukqcawiui`, ija ~i{dmjq b}jlqkfj| irik`ig`m |ml}wm`{ qcwf}ec wmqik` |cf~|</p><p>qciq msk|q kj mrmw{ rk``iem ija jmkecgfwcffa, qcmwm k| ij f~~fwq}jkq{ qf awidiqkli``{ kjlwmi|m qcm~c{|kli` bffq~wkjq fb gijh| ija qf qwij|bfwd qcm gi|kl mlfjfdkl| fb `fu$gi`ijlm |irkje|* Gijhkje</p><p>wme}`iqkfj| jmma qf gm iai~qma qf qcm|m jmu ~f||kgk`kqkm| fb gijhkje gm{fja gijh gwijlcm|* Um</p><p>ckec`kecq bkrm iwmi| ucmwm |ciw~mjma wme}`iqfw{ iji`{|k| uf}`a cm`~ |qwkhm i gmqqmw gi`ijlm gmqummj</p><p>diskdkzkje qcm f~~fwq}jkqkm| fb qcm|m dfam`| ija lfjqikjkje wk|h|? #k+ gwijlckje wme}`iqkfj| ucklc</p><p>ak|qkje}k|c gmqummj ~}wm qwij|ilqkfji` f}q`mq| ija b}`` |mwrklm gijh gwijlcm|8 #kk+ wme}`iqkfj| ucklc</p><p>~mwdkq gijh| qf mjeiem qckwa$~iwq{ wmqik` f}q`mq| ukqc dkjkdi` bkjijlki` wk|h| bfw gfqc gijh| ija qcmkw</p><p>l}|qfdmw|8 #kkk+ lfj|}dmw ~wfqmlqkfj wme}`iqkfj| qciq cm`~ l}|qfdmw| }jamw|qija ija ilq }~fj qcmkw</p><p>wkecq| kj i dfwm lfd~`ms |mwrklm am`krmw{ lcikj, ukqcf}q g}wamjkje gijh| ukqc }jjmlm||iw{</p><p>~wfrk|kfj|8 #kr+ qkmwma hjfu${f}w$l}|qfdmw #H[L+ wme}`iqkfj| qciq ~mwdkq kddmakiqm illf}jq</p><p>f~mjkje ukqc dkjkd}d giwwkmw| bfw ~ffw ~mf~`m, ukqc i ~wfewm||krm qkecqmjkje fb H[L i| qcmkw }|iem</p><p>fb bkjijlki` |mwrklm| ewfu|8 ija #r+ lwmiqkje wme}`iqfw{ |~ilm bfw i l`i|| fb jfj$gijh m$dfjm{</p><p>k||}mw| i}qcfwkzma qf wik|m am~f|kq| ija ~wflm|| ~i{dmjq|, g}q jfq qf kjqmwdmakiqm b}ja|*</p><p>\F]WLM?</p><p>cqq~?&amp;&amp;bkjijlki`illm||*fwe&amp;|kqm|&amp;ambi}`q&amp;bk`m|&amp;Wme}`iqkje-7&gt;Jmu-7&gt;Gijhkje-7&gt;Dfam`|-7&gt;qciq-7&gt;lij-7&gt;</p><p>Gwkje-7&gt;Bkjijlki`-7&gt;\mwrklm|-7&gt;qf-7&gt;I``V&gt;*~ab</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 14/99</p><p>Icdma Amwdk|c, Lcwk|qf~c Hjmkakje,</p><p>^i}` @mk|cdij, ija Kejilkf Di|</p><p>Gwijlc`m|| ija Dfgk`m Gijhkje</p><p>\f`}qkfj| bfw qcm ^ffw?</p><p>I \}wrm{ fb qcm @kqmwiq}wm</p><p>Igf}q 7*2 gk``kfj ~mf~`m kj qcm ufw`a af jfq cirm illm|| qf bfwdi` bkjijlki` |mwrklm|, ija {mq fjm</p><p>gk``kfj fb qcmd cirm i dfgk`m ~cfjm* Gwijlc`m|| gijhkje |{|qmd| qihm iarijqiem fb kjlwmi|kje`{</p><p>}gky}kqf}| wmi`$qkdm dfgk`m lfdd}jkliqkfj| jmqufwh| qf gwkje gijhkje |mwrklm| kjqf mrmw{ai{ wmqik`</p><p>|qfwm|, qcmwmg{ i``mrkiqkje qcm `ilh fb gijhkje kjbwi|qw}lq}wm kj qcm lfdd}jkqkm| ucmwm ~ffw ~mf~`m</p><p>`krm ija ufwh* Df|q fb qcm|m am~`f{dmjq| iwm y}kqm wmlmjq8 cmjlm qcmwm k| i |cfwqiem fb ciwa</p><p>md~kwkli` mrkamjlm wm`iqkje qf qcmd*Kj qck| iwqkl`m, K wmrkmu qcm mdmwekje `kqmwiq}wm fj qcm ambkjkqkfj|ija dfam` qisfjfdkm| md~`f{ma kj dfgk`m gijhkje8 qcm |qiq}| ija awkrmw| fb e`fgi` iaf~qkfj fb</p><p>qcm|m |lcmdm|8 qcm qihm$}~ ija }|iem ~iqqmwj| fb l}|qfdmw| ija qcmkw |flkfmlfjfdkl kd~ilq8 ija,</p><p>bkji``{, wme}`iqfw{ k||}m|* F}w fgomlqkrm k| qf cm`~ ~f`kl{dihmw| ija ~wilqkqkfjmw| kj qcmkw lfjqkj}ma</p><p>mbbfwq| qf lwmiqm ij mjig`kje mjrkwfjdmjq bfw gwijlc`m|| gijhkje*</p><p>Ambkjkqkfj, Hm{ Lfjlm~q|, ija Qisfjfd{ fb Gwijlc`m|| Gijhkje \lcmdm|</p><p>Gwijlc`m|| gijhkje k| i qmwd lfkjma g{ qcm Lfj|}`qiqkrm Ewf}~ qf I||k|q qcm ^ffw #LEI^8 @{dij</p><p>mq i`*, 7&gt;&gt;2+ qf wmbmw qf jmu ak|qwkg}qkfj lcijjm`| qciq i``fu bkjijlki` kj|qkq}qkfj| ija fqcmw</p><p>lfddmwlki` ilqfw| qf fbbmw bkjijlki` |mwrklm| f}q|kam qwiakqkfji` gijh ~wmdk|m|* Gwijlc`m|| gijhkje</p><p>i``fu| l}|qfdmw| qf lfja}lq gi|kl bkjijlki` qwij|ilqkfj| |}lc i| am~f|kq| ija ukqcawiui`| iq</p><p>mrmw{ai{ wmqik` |qfwm|, }|kje qmlcjf`fe{ wmiak`{ irik`ig`m qf gfqc l}|qfdmw| ija |qfwm l`mwh| kj qcm</p><p>bfwd fb liwa| fw dfgk`m ~cfjm| qf ~wf~mw`{ |ml}wm ija i}qcfwkzm qcm qwij|ilqkfj|*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 15/99</p><p>I`msijawm mq i`* #7&gt;99+ ~wmbmw qcm qmwd gijhkje gm{fja gwijlcm| kj wmlfejkqkfj fb qcm bilq qciq</p><p>gijh gwijlcm| |qk`` ~`i{ i b}jaidmjqi` wf`m kj |}~~fwqkje qcm `ky}kakq{ fb qcm li|c$kj&amp;li|c$f}qjmqufwh kj gwijlc`m|| gijhkje |lcmdm|? Kj qcm jmu li|c mlf|{|qmd, wmqik` f}q`mq| cija`m qcm `i|q</p><p>dk`m, g}q gijh| |qk`` af qcm `fje ci}`* Gijh gwijlcm| uk`` qc}| wmqikj i wf`m i| li|c ak|qwkg}qkfj jmwrm</p><p>lmjqmw| kj |}~~fwq fb jfj$gijh wmqik` f}q`mq| `fliqma kj qcmkw liqlcdmjq iwmi</p><p>LFJL@]\KFJ</p><p>Qcmwm iwm |fdm kd~fwqijq y}m|qkfj| qciq jmma qf gm ij|umwma gmbfwm K lij lfjl`}am qciq dfgk`mdfjm{ uk`` gmlfdm i ~fumwb}` qff` bfw bkjijlki` kjl`}|kfj* Bkw|q, cfu uk`` qcm ms~mwkmjlm gm</p><p>wm~`kliqma kj diwhmq| ucmwm dfgk`m f~mwiqfw| cirm i `m|| afdkjijq ~f|kqkfj, wme}`iqfw| iwm `m|| f~mj,</p><p>ija amdija lfjakqkfj| `m|| lmwqikj6 \mlfja, cfu uk`` gijh| ija fqcmw bkjijlki` |mwrklm ~wfrkamw|</p><p>lfjjmlq qf dfgk`m dfjm{ ~`iqbfwd| qf ms~ija qcm wijem fb bkjijlki` |mwrklm| irik`ig`m qcwf}ec qcm|m</p><p>~`iqbfwd|6 Ija, qckwa, uk`` qcm lf|q fb bkjijlki` qwij|ilqkfj| fbbmwma qcwf}ec dfgk`m dfjm{ |lcmdm|</p><p>bi`` mjf}ec qf wmi``{ gmlfdm fb }|m qf ~ffw ~mf~`m ucf jmma qf qwij|ilq iq `mrm`| i| `fu i| !96</p><p>Qcm gkeem|q ei~ kj qcm wm|miwlc fj gwijlc`m|| gijhkje wmdikj| qcm diwhmq |qw}lq}wm i|~mlq|?</p><p>}jamw|qijakje qcm |mq fb kjlmjqkrm| qciq f~mwiqm fj milc fb qcm ~`i{mw| kjrf`rma #l}|qfdmw|, gijh|,</p><p>qm`mlfd|, bkjijlki` |ukqlcm|, wme}`iqfw|+* Qcmwm k| jfq `khm`{ qf gm i }jky}m dfam` qciq gi`ijlm| qcm</p><p>kjqmwm|q| fb qcm|m ~`i{mw|, ija qcmkw wm|~mlqkrm wf`m| iwm `khm`{ qf riw{ bwfd lf}jqw{ qf lf}jqw{ ija</p><p>bwfd am~`f{dmjq qf am~`f{dmjq* Jmrmwqcm`m||, K jmma qf emq |diwqmw igf}q ciwjm||kje qcmkw</p><p>lfddmwlki` kjqmwm|q| ija lfd~mqkqkrm iarijqiem| ukqckj i lff~qiqkfj bwidmufwh* Fj`{ qcmj K uk`` gm</p><p>ig`m qf g}k`a qcm hkja fb }gky}kqf}| wmqik` ~i{dmjq ~`iqbfwd qciq lij gm }|ma qf am`krmw bkjijlki`</p><p>|mwrklm| mbbklkmjq`{ ija ~wfbkqig`{ qf i``*</p><p>\F]WLM? cqq~?&amp;&amp;~i~mw|*||wj*lfd</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 16/99</p><p>LCI^QMW? &gt;* Qfai{ qcmwm</p><p>iwm i~~iwmjq`{ |fdm =&gt;&gt; dfam`| bwfd dfwm qcij 9&gt; dij}bilq}wmw|*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 24/99</p><p>Amrm`f~dmjqi` mlfjfdk|q| di{ iwe}m qciq ~`mjqkb}` |}~~`{ fb effa| ija |mwrklm| afm| jfq dmij qciq</p><p>Kjaki ci| gmlfdm ~wf|~mwf}| ija qciq Kjaki ci| i `fje ui{ qf liqlc }~ ukqc qcm amrm`f~mamlfjfdkm|* G}q fjm ci| qf iewmm qciq qcm Kjaki ci| diam d}lc ~wfewm|| frmw qcm ~i|q amliam*</p><p>Um|qmwj mlfjfdkm| cirm ewfuj ~iwq`{ gmli}|m fb lfj|}d~qkfj mlfjfdkl|* Qcf|m mlfjfdkm|</p><p>~wfa}lma `iwem j}dgmw fb effa|, md~`f{kje dfwm ija dfwm ~mf~`m qf ~wfa}lm qcm|m effa|* Qcm|m</p><p>md~`f{mm| kj q}wj lfj|}dma qcm effa|, lwmiqkje i rkwq}f}| l{l`m* Di{gm Kjaki k| bf``fukje qck| ~iqc*</p><p>I`` qcm effa iwm irik`ig`m kj ~`mjq{* Jfu qcm `krkje |qijaiwa| fb ~mf~`m cirm qf gm kd~wfrma |f qciq</p><p>qcm{ |qiwq lfj|}dkje qcm|m effa|* Di{gm, qciq k| uc{ qcm jmu Bkjijlm Dkjk|qmw uijq| qf ~}q dfwm</p><p>dfjm{ kj qcm cf}|mukrm|% cija*</p><p>&gt;&gt;$faa rk``iem| ukqc i ~f~}`iqkfj fb dfwm qcij</p><p>=,&gt;&gt;&gt;* Fb qcm|m, dfwm qcij =&gt; ~mw lmjq iwm lfjlmjqwiqma kj o}|q |mrmj |qiqm|* \di``$|li`m kja}|qwkm|</p><p>uf}`a wmdikj kd~fwqijq bfw gijh|*</p><p>Cfumrmw, kj|qmia fb qcm jiwwfu ambkjkqkfj fb \\K gi|ma fj qcm kjrm|qdmjq kj bksma i||mq|, qcm bfl}|</p><p>di{ |ckbq qf |di`` ija dmak}d mjqmw~wk|m| #\DM|+ i| i ewf}~* Lcijem| lf}`a gm ms~mlqma kj qcm</p><p>am`krmw{ lcijjm` bfw |di`` gfwwfumw|, iewkl}`q}wk|q| ija }jfweijkzma |mlqfw| i`|f*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 25/99</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking and Mobile Banking - Safe and Secure Banking</p><p> 26/99</p><p>Dfgk`m I`mwq| bfw qwij|ilqkfj ci~~mjkje kj ck| illf}jq* Cm lij wm|qwklq qcm I`mwq| qf am|kwma</p><p>qwij|ilqkfj| fj`{* Qcm |mwrklm k| irik`ig`m qf l}|qfdmw| i`` frmw qcm ufw`a*</p><p>^`mi|m wmek|qmw dfgk`m ~cfjm j}dgmw ukqc {f}w gwijlc qf irik` fb qck| |mwrklm* Ucmj wmek|qwiqkfj k|</p><p>afjm bfw Dfgk`m gijhkje, ~wm|mq I`mwq| uk`` gm mjig`ma i}qfdiqkli``{ qf qcm l}|qfdmw* Bfw irik`kje</p><p>Dfgk`m Gijhkje bilk`kqkm|, qcm l}|qfdmw ci| qf kjakliqm i bf}w$akekq illm|| lfam j}dgmw, ucklc uk``</p><p>ilq i| i ~i||ufwa qf mj|}wm ~wkril{ ija |ml}wkq{*</p><p>Qcm Dfgk`m Gijhkje bilk`kq{ k| irik`ig`m qf \G, \GJWM, \GFJW, LI ija FALL l}|qfdmw|*</p><p>Bilk`kqkm| Irik`ig`m*</p><p> Rkmu Illf}jq Gi`ijlm Dkjk \qiqmdmjq Lcijem bf}w$akekq illm|| lfam &amp; ^KJ* Dfgk`m ^cfjm J}dgmw lcijem Ak|lfjqkj}m &amp; Wm mjig`m i`mwq| F~qkfj| bfw lcijekje qcm idf}jq bfw |mjakje qcm i`mwq|* Illf}jq \qiqmdmjq Wmy}m|q Lcmy}m Gffh Wmy}m|q Cm`~ igf}q qcm irik`ig`m f~qkfj|*</p></li><li><p>7/23/2019 Internet Banking...</p></li></ul>

Recommended

View more >